ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 347

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 58
20. října 2015


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2015/C 347/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.7769 – Gilde Fund IV/Parcom Fund IV/Koninklijke Ten Cate) ( 1 )

1

2015/C 347/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.7457 – CVC/Paroc) ( 1 )

1

2015/C 347/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.7783 – Hellman & Friedman / Securitas Direct Group) ( 1 )

2


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2015/C 347/04

Směnné kurzy vůči euru

3

2015/C 347/05

Rozhodnutí Komise ze dne 19. října 2015 o zřízení skupiny odborníků na padělání mincí, která se bude zabývat politikou Komise a jejími právními předpisy upravujícími ochranu euromincí proti padělání

4


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropská komise

2015/C 347/06

Výzva k předkládání návrhů 2016 – EAC/A04/2015 – Program Erasmus+

7

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2015/C 347/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7777 – Solvay/Cytec) ( 1 )

11

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2015/C 347/08

Zveřejnění žádosti podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

12

2015/C 347/09

Zveřejnění žádosti podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

19


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

20.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 347/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.7769 – Gilde Fund IV/Parcom Fund IV/Koninklijke Ten Cate)

(Text s významem pro EHP)

(2015/C 347/01)

Dne 8. října 2015 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32015M7769. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


20.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 347/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.7457 – CVC/Paroc)

(Text s významem pro EHP)

(2015/C 347/02)

Dne 12. února 2015 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32015M7457. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


20.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 347/2


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.7783 – Hellman & Friedman / Securitas Direct Group)

(Text s významem pro EHP)

(2015/C 347/03)

Dne 14. října 2015 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32015M7783. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

20.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 347/3


Směnné kurzy vůči euru (1)

19. října 2015

(2015/C 347/04)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1333

JPY

japonský jen

135,29

DKK

dánská koruna

7,4592

GBP

britská libra

0,73170

SEK

švédská koruna

9,3940

CHF

švýcarský frank

1,0834

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

9,1850

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

27,083

HUF

maďarský forint

309,51

PLN

polský zlotý

4,2367

RON

rumunský lei

4,4183

TRY

turecká lira

3,2849

AUD

australský dolar

1,5581

CAD

kanadský dolar

1,4671

HKD

hongkongský dolar

8,7832

NZD

novozélandský dolar

1,6668

SGD

singapurský dolar

1,5685

KRW

jihokorejský won

1 280,57

ZAR

jihoafrický rand

14,9509

CNY

čínský juan

7,2082

HRK

chorvatská kuna

7,6265

IDR

indonéská rupie

15 439,68

MYR

malajsijský ringgit

4,7695

PHP

filipínské peso

52,243

RUB

ruský rubl

70,3984

THB

thajský baht

40,073

BRL

brazilský real

4,4185

MXN

mexické peso

18,6360

INR

indická rupie

73,4435


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


20.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 347/4


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. října 2015

o zřízení skupiny odborníků na padělání mincí, která se bude zabývat politikou Komise a jejími právními předpisy upravujícími ochranu euromincí proti padělání

(2015/C 347/05)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise (EU) 2015/512 (1) stanoví, že Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (dále jen „generální ředitelství“) odpovídá za úkoly týkající se přípravy právních a správních podnětů Komise, jejichž cílem je ochrana eura proti padělání, a podpory v této oblasti prostřednictvím vzdělávání a technické pomoci. V zájmu koordinace činností nezbytných k ochraně euromincí proti padělání musí Komise využít odborných znalostí odborníků sdružených v poradním orgánu (2).

(2)

Proto je nutné zřídit skupinu odborníků pro oblast ochrany euromincí proti padělání a vymezit její úkoly a strukturu.

(3)

Skupina by měla pomáhat Komisi v přípravě právních předpisů nebo vymezování politik a poskytovat odborné znalosti při přípravě prováděcích opatření s ohledem na ochranu euromincí proti padělání. Skupina by měla rovněž ustanovit spolupráci mezi veřejnými orgány, které se podílejí na ochraně eura proti padělání.

(4)

Skupinu by měli tvořit odborníci z orgánů členských států, Evropské centrální banky (dále jen „ECB“) a Europolu.

(5)

Měla by být stanovena pravidla pro sdělování informací členy skupiny.

(6)

Osobní údaje by měly být zpracovávány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3). Je třeba stanovit období použitelnosti tohoto rozhodnutí. Komise včas zváží účelnost jeho prodloužení,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předmět

Tímto se v rámci Komise zřizuje skupina odborníků na padělání mincí (Counterfeit Coin Experts Group, dále jen „CCEG“).

Článek 2

Úkoly

Skupina CCEG má tyto úkoly:

a)

pomáhat Komisi v přípravě legislativních návrhů nebo aktů v přenesené pravomoci či politických iniciativ, jejichž účelem je ochrana euromincí proti padělání;

b)

ustanovit spolupráci mezi vedoucími národních mincovních analytických středisek, která byla vytvořena v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 (4), Komisí, Evropským technickým a vědeckým střediskem (dále jen „ETVS“) (5), Evropskou centrální bankou (dále jen „ECB“) a Europolem ve věcech týkajících se politických iniciativ a opatření, jejichž cílem je účinná strategie boje proti padělání;

c)

poskytovat Komisi poradenství a odborné znalosti při provádění právních předpisů, programů a politik Unie, zejména pokud jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1210/2010 (6);

d)

vyměňovat si zkušenosti a stanovit osvědčené postupy pro ochranu euromincí proti padělání;

e)

zvyšovat informovanost orgánů veřejné moci, které se podílejí na ochraně eura proti padělání, o možných hrozbách a sledovat provádění účinných represivních opatření v rámci politické strategie boje proti padělání;

f)

prosazovat vzdělávací iniciativy k ochraně euromincí proti padělání;

g)

prosazovat a vypracovávat studie nebo vyvíjet technickou podporu v zájmu snadnějšího odhalování padělatelských činností;

h)

projednávat otázky týkající se technických specifikací padělaných euromincí a bezpečnostních prvků k ochraně euromincí proti padělání.

Článek 3

Konzultace

Komise může skupinu CCEG konzultovat ohledně jakékoli záležitosti týkající se ochrany euromincí proti padělání.

Článek 4

Členství – jmenování

1.   Členy jsou národní mincovní analytická střediska členských států, ECB a Europol.

2.   Členové oznámí Komisi své jmenované zástupce a náhradníky.

3.   Shromažďování, zpracování a zveřejňování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

Článek 5

Výkon činnosti

1.   Příslušný útvar Komise jmenuje předsedu skupiny.

2.   Skupina CCEG může po dohodě s příslušným útvarem Komise zřizovat podskupiny pro přezkoumání konkrétních otázek na základě mandátu definovaného skupinou.

3.   Zástupce Komise může k příležitostné práci ve skupině CCEG nebo podskupině přizvat externí odborníky, kteří mají zvláštní odbornou způsobilost v určité oblasti na pořadu jednání skupiny. Zástupce Komise může navíc udělit status pozorovatele jednotlivcům, organizacím stanoveným v pravidle 8 odst. 3 horizontálních pravidel pro skupiny odborníků (7) a kandidátským zemím.

4.   Členové skupiny CCEG a jejich zástupci, jakož i přizvaní odborníci a pozorovatelé jsou povinni dodržovat závazky týkající se služebního tajemství stanovené Smlouvami a jejich prováděcími pravidly a dále bezpečnostní pravidla Komise o ochraně utajovaných skutečností EU, která jsou stanovena v rozhodnutích Komise (EU, Euratom) 2015/443 (8) a (EU, Euratom) 2015/444 (9). Pokud tyto povinnosti nedodrží, může Komise přijmout veškerá vhodná opatření.

5.   S výjimkou zasedání podskupin, která se mohou konat mimo prostory Komise, se zasedání skupiny CCEG konají v prostorách Komise. Komise zajišťuje sekretářské služby.

6.   Skupina CCEG přijme svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu pro expertní skupiny.

7.   Komise zveřejní všechny příslušné dokumenty o činnostech skupiny CCEG, včetně programů jednání, zápisů a příspěvků účastníků, buď jejich uvedením v Rejstříku expertních skupin Komise a dalších podobných subjektů, nebo na určené internetové stránce dostupné odkazem z uvedeného rejstříku, která tyto dokumenty obsahuje. Příslušné dokumenty se nezveřejní v případech, kdy by jejich zveřejnění poškodilo ochranu veřejného nebo soukromého zájmu podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (10).

Článek 6

Výdaje na zasedání

1.   Účastníkům podílejícím se na činnostech skupiny CCEG a jejích podskupin nepřísluší za poskytované služby odměna.

2.   Cestovné vzniklé účastníkům v souvislosti s činností skupiny CCEG hradí Komise v souladu s předpisy platnými v rámci Komise. Stejným způsobem se hradí i cestovné a výdaje na pobyt vzniklé členům podskupin.

3.   Výdaje uvedené v odstavci 2 se hradí v rozsahu, v němž jsou k dispozici prostředky přidělené v rámci ročního postupu pro přidělování zdrojů.

Článek 7

Použitelnost

Toto rozhodnutí je platné ode dne jeho přijetí až do 31. prosince 2025.

V Bruselu dne 19. října 2015.

Za Komisi

Pierre MOSCOVICI

člen Komise


(1)  Rozhodnutí Komise (EU) 2015/512 ze dne 25. března 2015, kterým se mění rozhodnutí 1999/352/ES, ESUO, Euratom o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (Úř. věst. L 81, 26.3.2015, s. 4).

(2)  Podle článku 4 rozhodnutí Komise 2005/37/ES ze dne 29. října 2004, kterým se zřizuje Evropské technické a vědecké středisko (ETVS), musí Komise koordinovat činnosti, které vyžadují ochranu euromincí proti padělání, a to na základě pravidelných zasedání odborníků na padělání mincí (Úř. věst. L 19, 21.1.2005, s. 73).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 6).

(5)  Rozhodnutí Rady 2003/861/ES ze dne 8. prosince 2003 o analýze a spolupráci s ohledem na padělané euromince (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 44).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1210/2010 ze dne 15. prosince 2010 o ověřování pravosti euromincí a o zacházení s euromincemi nevhodnými pro oběh (Úř. věst. L 339, 22.12.2010, s. 1).

(7)  K(2010) 7649 v konečném znění.

(8)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).

(9)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 45).


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropská komise

20.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 347/7


Výzva k předkládání návrhů 2016 – EAC/A04/2015

Program Erasmus+

(2015/C 347/06)

1.   Úvod a cíle

Tato výzva k předkládání návrhů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 (1), kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, jakož i z ročních pracovních programů Erasmus+ na rok 2015 a na rok 2016. Program Erasmus+ se vztahuje na období 2014–2020. Obecný cíl a specifické cíle programu Erasmus+ jsou uvedeny v článcích 4, 5, 11 a 16 zmíněného nařízení.

2.   Akce

Tato výzva k předkládání návrhů se týká těchto akcí programu Erasmus+:

Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců

mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

sdílené magisterské studium Erasmus Mundus

rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměně osvědčených postupů

strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

znalostní aliance

aliance odvětvových dovedností

budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání

budování kapacit v oblasti mládeže

Klíčová akce 3 (KA3) – Podpora reformy politiky

strukturovaný dialog: schůzky mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže

Program Jean Monnet

katedry programu Jean Monnet

moduly programu Jean Monnet

centra excelence programu Jean Monnet

podpora programu Jean Monnet pro sdružení

sítě programu Jean Monnet

projekty programu Jean Monnet

Sport

partnerství založená na spolupráci

malá partnerství založená na spolupráci

neziskové evropské sportovní akce

3.   Způsobilost

O finanční prostředky v rámci programu Erasmus+ může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, který působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Kromě toho mohou skupiny mladých lidí, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, ale nikoli nutně v rámci mládežnické organizace, požádat o finanční prostředky na mobilitu ve vzdělávání mladých lidí a osob pracujících s mládeží, jakož i na strategická partnerství v oblasti mládeže.

Program Erasmus+ je otevřen účasti těchto zemí (2):

Všech akcí programu Erasmus+ se mohou plně účastnit tyto země programu:

28 členských států Evropské unie

země ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnsko a Norsko

kandidátské země EU: Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Kromě toho mohou být některé akce programu Erasmus+ otevřeny organizacím z partnerských zemí.

Pro další podrobnosti ohledně podmínek účasti konzultujte prosím průvodce programem Erasmus+.

4.   Rozpočet a doba trvání projektů

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k předkládání návrhů se odhaduje na 1 871,1 milionu EUR.

Vzdělávání a odborná příprava

:

1 645,6 milionu EUR (3)

Mládež

:

186,7 milionu EUR

Jean Monnet

:

11,4 milionu EUR

Sport

:

27,4 milionu EUR

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k předkládání návrhů a jeho rozdělení je orientační a může být upraven na základě změny ročních pracovních programů Erasmus+. Případní zájemci se vyzývají, aby pravidelně sledovali internetové stránky

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm,

kde jsou zveřejňovány roční pracovní programy Erasmus+ a jejich změny, pokud jde o rozpočet dostupný pro každou akci, jíž se tato výzva týká.

Výše udělených grantů a doba trvání projektů se liší v závislosti na různých faktorech, jako je druh projektu a počet zapojených partnerů.

5.   Uzávěrka pro předkládání žádostí

Všechny lhůty pro předkládání žádostí uvedené níže vyprší ve 12:00 hodin (poledne) bruselského času.

Klíčová akce 1

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

2. února 2016

mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

2. února 2016

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

26. dubna 2016

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

4. října 2016

sdílené magisterské studium Erasmus Mundus

18. února 2016

rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

1. dubna 2016

Klíčová akce 2

strategická partnerství v oblasti mládeže

2. února 2016

strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

26. dubna 2016

strategická partnerství v oblasti mládeže

4. října 2016

znalostní aliance, aliance odvětvových dovedností

26. února 2016

budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání

10. února 2016

budování kapacit v oblasti mládeže

2. února 2016

1. července 2016

Klíčová akce 3

setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem jednání o problematice mládeže

2. února 2016

26. dubna 2016

4. října 2016

Akce programu Jean Monnet

katedry, moduly, centra excelence, podpora pro instituce a sdružení, sítě, projekty

25. února 2016

Akce v oblasti sportu

partnerství pro spolupráci v oblasti sportu týkající se pouze Evropského týdne sportu 2016

21. ledna 2016

partnerství pro spolupráci v oblasti sportu netýkající se Evropského týdne sportu 2016

12. května 2016

malá partnerství založená na spolupráci

12. května 2016

neziskové evropské sportovní akce týkající se pouze Evropského týdne sportu 2016

21. ledna 2016

neziskové evropské sportovní akce netýkající se Evropského týdne sportu 2016

12. května 2016

Pro další podrobné instrukce ohledně předkládání žádostí konzultujte prosím průvodce programem Erasmus+.

6.   Úplné informace

Podrobné podmínky této výzvy k předkládání návrhů, včetně priorit, lze nalézt v průvodci programem Erasmus+ na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_cs.htm

Průvodce programem Erasmus+ představuje nedílnou součást této výzvy k předkládání návrhů a podmínky pro účast a financování, které jsou v něm popsány, se v plném rozsahu použijí i na tuto výzvu.


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50.

(2)  S výjimkou programu Jean Monnet, který je otevřen organizacím z celého světa.

(3)  Tato částka zahrnuje prostředky na mezinárodní rozměr vysokoškolského vzdělávání (276,5 milionu EUR celkem).


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

20.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 347/11


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.7777 – Solvay/Cytec)

(Text s významem pro EHP)

(2015/C 347/07)

1.

Komise dne 13. října 2015 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Solvay SA („Solvay“, Belgie) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování kontrolu nad celým podnikem Cytec Industries Inc. („Cytec“, USA).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Solvay: výzkum, vývoj, výroba, uvádění na trh a prodej chemikálií a plastů, včetně těžebních chemikálií, a to v celosvětovém měřítku,

—   podniku Cytec: dodávky chemikálií, kompozitních materiálů a lepidel širokému spektru průmyslových odvětví, jako jsou letecký a kosmický průmysl, zemědělství, obrana a těžební průmysl, a to v celosvětovém měřítku.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.7777 – Solvay/Cytec lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

European Commission

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).


JINÉ AKTY

Evropská komise

20.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 347/12


Zveřejnění žádosti podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(2015/C 347/08)

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti námitku podle článku 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (1).

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin  (2)

„MIEL DE LIÉBANA“

ES č.: ES-PDO-0005-01196 – 10.2.2014

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Název

„Miel de Liébana“

2.   Členský stát nebo třetí země

Španělsko

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu

Třída 1.4 Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

Označením „Miel de Liébana“ (liébanský med) je chráněna potravina z květního nektaru nebo z výměšků z živých částí rostlin, které sbírá včela medonosná v ekosystémech kraje Liébana, přetváří je, směšuje s vlastními specifickými látkami a ukládá do plástů v úlech, kde je vysušuje, skladuje a nechává zrát.

Druhy a typy:

Ve vymezené oblasti jsou produkovány následující druhy medu způsobilé pro CHOP „Miel de Liébana“:

—   medovicový med: med z dubové medovice a z vřesovcového a ostružiníkového nektaru obsahující určité proměnlivé procento pylů z liébanské květeny,

—   květový med jednodruhový, vřesovcový: med z nektaru vřesovce popelavého (Erica cinerea), vřesovce těkavého (Erica vagans), vřesovce čtyřřadého (Erica tetralix), vřesovce brvitého (Erica ciliaris) a vřesu obecného (Calluna vulgaris).

Medy, na které se vztahuje CHOP „Miel de Liébana“, mají tyto společné specifické vlastnosti:

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Zralost:

 

obsah sacharózy

nejvýše 5 % (5 g/100 g)

obsah vody

nejvýše 18,6 %

Čerstvost (stanovená po zpracování):

 

obsah hydroxymethylfurfuralu (HMF)

< 20 mg/kg

aktivita diastázy

25–55 stupňů Schadeho

Znehodnocení:

 

obsah volných kyselin

méně než 50 miliekvivalentů/kg

Čistota:

 

obsah ve vodě nerozpustných látek

nejvýše 0,1 g/100 g

cizí příměsi

bez reziduí, filtrace přes hustý cedník < 0,2 mm

Pylové vlastnosti:

Pylové spektrum medů nesoucích CHOP „Miel de Liébana“ musí odpovídat vegetaci v kraji Liébana a musí být tvořeno převážně pyly rostlin z čeledi bobovitých, vřesovcovitých, růžovitých, bukovitých, jitrocelovitých, hvězdnicovitých a brutnákovitých (příslušné druhy jsou uvedeny v tabulce v oddíle 5.1).

Kombinace pylů blahovičníku, slunečnice roční, olivovníku evropského, cistu ladanového, tymiánu, levandule korunkaté a rozmarýnu lékařského nesmí být v celkovém pylovém spektru nikdy zastoupena více než 5 %.

Doplňkové vlastnosti jednotlivých druhů medu:

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

 

Elektrická vodivost (mS/cm)

Barva (v mm podle Pfunda)

Obsah popela (g/100 g)

Obsah fruktózy a glukózy (g/100 g)

Medovicový med

0,970–1,430

≥ 102

0,65–0,75

60–66

Vřesovcový med

0,845–1,280

90–119

0,65–0,70

≥ 67

Pylové vlastnosti:

 

Pyl konkrétních rostlin v %

Medovicový med

V tomto medu převažuje medovice z dubů a kromě ní ještě pyly ostružiníků (Rubus spp.) a vřesovců (Erica spp.), které jsou obohaceny o pyly dalších rostlin typických pro kraj Liébana.

Vřesovcový med

Podíl pylu vřesovců (Erica spp.) musí dosahovat alespoň 45 %, přičemž zbývající podíl je tvořen proměnlivým množstvím pylů z jiné květeny kraje Liébana.

Organoleptické vlastnosti:

 

Skupenství

Barva

Vůně

Chuť

Medovicový med

Řídká konzistence, velmi malá náchylnost ke krystalizaci

Velmi tmavě jantarová, někdy až téměř černá, s černohnědými tóny a zrcadlovými odlesky

Dřevitá, jemná a prchavá, s nádechem sladu

Nápadné slané tóny tlumí sladkost příznačnou pro všechny medy

Vřesovcový med

Pastová konzistence, střední náchylnost ke krystalizaci, vytváří jemné krystalky

Jantarová až velmi tmavě jantarová, s hnědorezavými tóny.

Pokud se v zimě skladuje při nízké teplotě, může se barva přeměnit na světle jantarovou.

Těžká květinová, středně výrazná a středně prchavá

Lehce nahořklá a dlouho přetrvávající, s velmi výraznými slanými tóny

3.3.   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

3.4.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu)

3.5.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

V případě medů nesoucích CHOP „Miel de Liébana“ se ve vymezené zeměpisné oblasti musejí uskutečnit všechny fáze výroby a stáčení.

3.6.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.

V zájmu zajištění kvality a kontroly musejí všechny postupy popisované v oddíle o metodách produkce výrobku „Miel de Liébana“ proběhnout v místech v rámci vymezené zeměpisné oblasti. Jejich provádění mimo liébanský kraj by totiž bylo nevyhnutelně spojeno s přepravou produktu a ta by se mohla nepříznivě promítnout do jeho jakosti – při převozu do jiných zpracovatelských zařízení by med mohl utrpět vlivem teploty a vlhkosti, mohl by být znečištěn nežádoucími příměsmi a načichnout cizorodými pachy. Kromě toho by se tak zvyšovalo riziko jeho smíšení s jinými medy, na které se chráněné označení nevztahuje.

Stáčení medu do nádob musí probíhat v balírnách umístěných ve vymezené oblasti produkce, a to z výše uvedených důvodů.

K balení se používají průhledné, bezbarvé sklenice s hermetickým uzávěrem, aby se zabránilo vyprchávání přirozené vůně, kontaminaci cizorodými pachy, pronikání vlhkosti apod. Sklenice se též opatřují záruční pečetí, jejíž celistvost má svědčit o tom, že obal nebyl nijak otevírán.

Balený med uváděný na trh má hustou nebo krystalizovanou konzistenci.

Med nesoucí CHOP „Miel de Liébana“ se nesmí prodávat na váhu jako nebalené zboží.

3.7.   Zvláštní pravidla pro označování

Kromě informací, které jsou povinné podle předpisů o balení a označování potravin, musí být na etiketách produktu zřetelně uvedeny i následující údaje:

název označení původu: „Miel de Liébana“,

nápis „Denominación Geográfica Protegida“ nebo zkratka „DOP“ a příslušný symbol Evropské unie,

druh medu: Miel de Mielada (medovicový med) nebo Monofloral de Brezo (květový med jednodruhový, vřesovcový) podle pylového spektra definovaného v popisu produktu,

níže vyobrazené specifické identifikační logo chráněného označení „Miel de Liébana“,

kontrolní číslo a název kontrolního orgánu nebo kontrolní štítek.

Image

BARVY

 

ŽLUTÁ:

PANTONE 130C

HNĚDÁ:

PANTONE 4695C

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Oblast produkce medu, na který se vztahuje CHOP „Miel de Liébana“, zahrnuje všechny obce v kraji Liébana v autonomní oblasti Kantábrie.

Konkrétně se jedná o tyto obce:

Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillorigo de Liébana, Pesaguero, Potes, Tresviso a Vega de Liébana.

Oblast produkce zaujímá plochu o celkové rozloze 570 km2.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

5.1.   Specifičnost zeměpisné oblasti

5.1.1   Přírodní faktory

Liébana se nalézá ve střední části Kantaberského pohoří. Tento morfologicky a fyziognomicky jasně vymezený kraj je ohraničen jedněmi z nejvyšších kantaberských horských vrcholů, které místy prostupují do jeho nitra a rozdělují jej do čtyř vysoko položených, úzkých a hlubokých údolí, jež se potkávají v městečku Potes představujícím zeměpisný střed a správní centrum.

Jedná se o obrovskou kruhovou kotlinu vnořenou mezi stěnami vápencových skal pohoří Picos de Europa. Nejníže položená místa kraje se nacházejí ve středu kotliny v nadmořských výškách okolo 300 m n. m. Okrajové části Liébany pak sahají až do výšky 2 600 m n. m.

Z geologického hlediska převažují v oblasti karbonské horniny. Středový a východní masiv pohoří Picos de Europa a severní část liébanského kraje jsou tvořeny krasovými vápenci z dob spodního karbonu. Snadno zvětrávající břidlice a pískovce na dnech údolí pocházejí ze svrchního karbonu.

Díky okolnímu reliéfu má Liébana vlastní odlišné mikroklima, které z tohoto kraje činí jakousi středomořskou oázu uprostřed regionu ovlivňovaného atlantickým podnebím.

Průměrná teplota se zde pohybuje mezi nejvýše 21 °C a nejméně 8 °C, přičemž je třeba zvlášť zohlednit, že tři až čtyři měsíce v roce zasahují oblast silné mrazy.

V kraji jsou zaznamenávány velmi bohaté srážky – na vrcholech dosahuje jejich průměrný roční úhrn 2 000 l/m2. Ve středních částech údolí však úhrn srážek tvoří jen 700 l/m2 a tato místa pak bývají až tři měsíce suchá.

Liébana je velmi cennou přírodní oblastí, která je mimořádně dobře zachována a málo pozměněna činností člověka. Lesy pokrývají 41 % území. V kraji bylo kromě toho vyhlášeno sedm chráněných oblastí, jež zaujímají 32 % celkové plochy. Dvě z nich (Parque Nacional de los Picos de Europa a Área de Protección del Oso Pardo) jsou chráněnými oblastmi na úrovni Španělska a zbývajících pět má status chráněné oblasti na úrovni evropské (Río Deva a Liébana jsou tzv. lokalitami významnými pro Společenství a Sierra de Peña Sagra, Desfiladero de la Hermida a Liébana jsou tzv. zvláště chráněnými oblastmi).

Díky všem těmto podmínkám se kraj vyznačuje obzvláště rozmanitou vegetací. Lze v něm nalézt dřeviny a byliny příznačné pro atlantické podnebí a současně i druhy typicky středomořské.

Při rozborech pylového spektra bylo v místních medech zjištěno 40 druhů pylových zrn. Na základě nejčastěji se vyskytujícího pylu byl pro Liébanu vypracován seznam hlavních medonosných rostlin, ve kterém se uvádí čeleď, druh, včelařský význam a fenologie:

MEDONOSNÉ ROSTLINY

(čeleď, mezinárodní název, český název)

VČELAŘSKÝ VÝZNAM

FENOLOGIE

(doba květu)

VŘESOVCOVITÉ

Erica sp. (vřesovec)

N

květen–říjen

Calluna vulgaris (vřes obecný)

N

červenec–září

RŮŽOVITÉ

Rubus ulmifolius (ostružiník jilmolistý)

NP

červen–srpen

Prunus spinosa L. (trnka obecná)

NP

duben–květen

Crataegus monogyna (hloh jednosemenný)

NP

duben–květen

BOBOVITÉ

Trifolium sp. (jetel)

N

duben–červenec

Cytisus cantabricus (čilimník)

NP

duben–srpen

Genista florida a Genista obtusiramea (kručinka)

NP

květen–srpen

Medicago sp. (tolice)

NP

březen–září

BUKOVITÉ

Quercus pyrenaica (dub pyrenejský)

PM

květen–září

Quercus petraea (dub zimní)

PM

květen–září

Quercus ilex rotundifolia (dub cesmínovitý okrouhlolistý)

PM

květen–září

Quercus suber (dub korkový)

PM

květen–září

Castanea sativa Miller (kaštanovník jedlý)

NPM

květen–září

BRUTNÁKOVITÉ

Echium vulgare (hadinec obecný)

NP

březen–květen

HVĚZDNICOVITÉ

Centaurea spp. (chrpa)

N

květen–červenec

JITROCELOVITÉ

Plantago sp. (jitrocel)

P

květen–září

(N = nektar, P = pyl, M = medovice)

Doba květu včelařsky významných rostlinných druhů, které se ve vymezené oblasti vyskytují, se značně různí, čímž je zajištěna dlouhá a pestrá snůšková sezóna trvající od března až do listopadu.

Včely z této medonosné květeny produkují med se specifickými a jedinečnými vlastnostmi.

Liébanský med lze od ostatních medů snadno rozpoznat díky jeho pylovému spektru. To je dáno jednak specifičností místní flóry, jednak zanedbatelným výskytem pylů ze zemědělských plodin nebo z rostlin, jejichž pyly jsou typicky přítomné v ostatních medech Pyrenejského poloostrova.

5.1.2   Lidské faktory

Liébanští včelaři jsou pokračovateli staleté tradice. Počátky včelařství jsou spjaty s potřebou vyrábět vosk, který byl ve venkovském soběstačném hospodářství navýsost žádaným obchodním artiklem. V historické úřední knize Cartulario de Santo Toribio de Liébana existují doklady o tom, že vosk sloužil jako platidlo – v roce 933 jím byla hrazena koupě pozemků.

Pokud jde o liébanský med samotný, první zmínky lze nalézt v účetních knihách z konce 16. století, kde se o něm pojednává v souvislosti s platbami desátků církvi.

Kromě těchto historických pramenů existují doklady o tradici liébanského medu i v gastronomii. Med se objevuje jako přísada v receptech na „merdoso“ (sladký pokrm z vepřové krve připravovaný jednou za rok po zabijačce), „frisuelos con miel“ (palačinky s medem) nebo „orujo con miel“ (dezertní likér s medem).

Místní včelaři hospodaří v souladu s tradicí svých předků:

Používají dřevěné úly.

Úly neustále přemísťují, z níže položených míst výše do hor, aby včely maximálně využívaly možnosti sběru, které kraj nabízí.

V období produkce medu včely nijak uměle nepřikrmují.

Plásty tradičně odvčelují smetáčkem.

Med vytáčejí odstřeďováním plástů za studena nebo vykapáváním, nikdy ne lisováním.

I nadále používají dýmák, ve kterém spalují tradiční přírodní rostlinný troud (místní senné směsi a dubové a vavřínové listí). Studený aromatický kouř nemá nepříznivý vliv na vlastnosti medu.

Teplota medu v žádné fázi zpracování nepřekročí 40 °C. Pasterizace je zakázána.

Používají se převážně včelstva pocházející z Liébany a přizpůsobená místním podmínkám.

V současné době je v kraji evidováno 32 profesionálních včelařů, 1 568 úlů a 5 stáčíren/balíren. Část producentů je zastoupena v místním sdružení, které se věnuje propagaci liébanského medu. V oblasti se také každoročně konají včelařské slavnosti (Feria Apícola de Vega de Liébana).

5.2.   Specifičnost produktu

Jedinečnost liébanských medů spočívá především v jejich specifických fyzikálně-chemických, pylových a organoleptických vlastnostech.

Tyto medy se vyznačují čerstvostí (HMF ≤ 20 mg/kg medu a aktivita diastázy v rozmezí 25–55 stupňů Schadeho).

Jedná se o medy nedotčené, jež neprošly žádným intenzivním tepelným zpracováním. Nejvyšší teplota, které může být produkt vystaven, nesmí přesáhnout 40 °C. Tím zůstane zachována jeho osobitost daná místní flórou a místními včelstvy.

Liébanský med nabývá výjimečných fyzikálně-chemických, senzorických a pylových vlastností díky specifické vegetaci, která představuje neobvyklou kombinaci dřevin a bylin příznačných pro atlantické podnebí s květenou typicky středozemskou a alpskou.

Na základě různých pylových spekter těchto medů byly určeny medononosné druhy rostlin, které jsou pro produkt „Miel de Liébana“ charakteristické (viz seznam v oddíle 5.1.1). V květových medech bývá zastoupen vysoký podíl vřesovcovitých (vřesovcový med) a v medovicových medech různé druhy dubů. Nektar a medovice z této místní medonosné květeny se po zpracování včelami odlišují od nektaru a medovice odjinud. To přímo dokládá, že produkt „Miel de Liébana“ má vazbu na vymezenou zeměpisnou oblast.

5.3.   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO)

V Liébaně, která se nachází přímo v kantaberském pobřežním horském pásu a je vnořena mezi mohutné masivy, jež ji oddělují od ostatních osídlených oblastí i od Kantaberského moře, panuje středomořské podnebí. Jedná se tedy o kraj s velmi specifickými podmínkami, kde se daří značně rozmanité medonosné flóře, a díky ní získává místní med jedinečné vlastnosti.

Produkt „Miel de Liébana“ lze rozpoznat podle jeho pylového spektra a jeho fyzikálně-chemických a senzorických vlastností, které jsou ojedinělé a přímo závisí na květeně zastoupené v ekosystémech liébanského kraje (ten byl pro hojnost cenných stanovišť, jež jsou podle přílohy I směrnice 92/43/EHS hodna ochrany, zařazen mezi tzv. lokality významné pro Společenství).

Produkce liébanského medu má dlouhou tradici, která je udržována a která se odráží ve způsobech obhospodařování úlů a v současných metodách zpracování. Med, který se na trhu prodává pod označením „Miel de Liébana“ již více než třicet let, je díky všem výše popsaným faktorům a díky své jedinečné kvalitě velmi ceněn.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006 (3))

http://www.alimentosdecantabria.com/


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12. Nahrazeno nařízením (EU) č. 1151/2012.

(3)  Viz poznámka pod čarou 2.


20.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 347/19


Zveřejnění žádosti podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(2015/C 347/09)

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti námitku podle článku 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (1).

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„ROSÉE DES PYRÉNÉES CATALANES“

Č. EU MULTI-PGI-0005-01343 – 23.4.2010

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Název

„Rosée des Pyrénées Catalanes“

2.   Členský stát nebo třetí země

Španělsko (společná žádost s Francií)

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu

Třída 1.1 Čerstvé maso (a droby)

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

Chráněné zeměpisné označení „Rosée des Pyrénées Catalanes“ se vztahuje na maso mléčných telat odolných plemen Bruna de los Pirineos, Aubrac a Gasconne nebo na maso zvířat pocházejících z křížení samic těchto plemen se samci plemen Charolaise, Limousine a Blonde d’Aquitaine.

Telata jsou po celý svůj život chována v extenzivním chovu spolu se svými matkami a jejich výživa se skládá z mateřského mléka a pastvy.

Porážejí se mezi 5 a 8 měsícem věku, když dosáhnou minimální hmotnosti 110 kg, aniž by se před tím odstavila.

Na trh se uvádí celé jatečně upravené tělo, půlka jatečně upraveného těla, čtvrtě jatečně upraveného těla (zadní/přední) nebo kusy masa (včetně masa mletého).

Jatečně upravená těla způsobilá pro toto CHZO mají třídu zmasilosti E, U nebo R podle modelu EUROP se „super konvexními“ až „rovnými“ profily a s „výjimečně“ až „dobře“ vyvinutou svalovinou.

Jatečně upravená těla mají vrstvu tuku třídy 2 až 3 podle modelu EUROP.

Maso má narůžovělou až jasně červenou barvu a barva tuku je bílá až krémová.

3.3.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu) a suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

Krmivo telat se po celý jejich život skládá z mateřského mléka a pastvy,

a to až do porážky.

3.4.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

Maso s tímto chráněným zeměpisným označením pochází ze zvířat plemen uvedených v bodě 3.2, která se narodila, byla chována a vykrmena v zeměpisné oblasti vymezené uvedeným CHZO.

Kroky při produkci masa, které se musejí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti:

narození,

chov: telata se po celý jejich život chovají společně s matkou na pastvinách podniku, a to až do sezónního přesunu, kdy mohou své matky doprovázet na letní pastviny v horách. Zvířata postupně konzumují méně mléka a více se pasou.

Během chovu těchto telat nedojde k jejich odstavení.

3.5.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd. produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

Porážka ani bourání nemusí povinně probíhat v zeměpisné oblasti.

Doba přepravy zvířat před porážkou nesmí překročit tři hodiny, aby se zvířata co nejméně stresovala a zneklidňovala a zajistila se tak jakost konečného produktu.

3.6.   Zvláštní pravidla pro označování produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

Na štítcích musí být povinně a výrazně uveden název „Rosée des Pyrénées Catalanes“, symbol EU pro CHZO a údaje, které určují platné právní předpisy.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Katalánské Pyreneje, v nichž se nachází zeměpisná oblast tohoto CHZO, jsou i přes svou správní příslušnost ke dvěma různým státům kulturně a zeměpisně homogenní.

Na španělské straně Katalánských Pyrenejí

zahrnuje zeměpisná oblast všechny obce těchto vysokohorských krajů: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Solsonès, Ripollès a Val d’Aran, jakož i obce v hornatých částech krajů Alt Empordà (Albanyà, Maçanet de Cabrenys a La Vajol), Bages (Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, L’Estany, Moià, Mura, Sant Feliu Sasserra, Sant Mateu de Bages a Talamanca), Noguera (Àger, Alòs de Balaguer, Les Avellanes i Santa Linya, La Baronia de Rialb, Camarasa, Os de Balaguer a Vilanova de Meià), Osona (Alpens, Balenyà, El Brull, Centelles, Collsuspina, Espinelves, Folgueroles, Lluçà, Montesquiu, Muntanyola, Olost, Orís, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Rupit i Pruit, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí de d’Albars, Sant Martí de Centelles, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Sadurní d’Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria de Besora, Santa Maria de Corcó, Seva, Sobremunt, Sora, Tavèrnoles, Tavertet, Tona, Vidrà, Viladrau a Vilanova de Sau) a Pla de l’Estany (Sant Miquel de Campmajor).

Na francouzské straně Katalánských Pyrenejí

zahrnuje zeměpisná oblast v departementu Pyrénées-Orientales všechny obce náležící do kantonů Vinça, Sournia, Arles sur Tech, Prats de Mollo, Prades, Olette, Mont Louis a Saillagouse, jakož i některé obce spadající do kantonů Perpignan (Perpignan), Millas (Corbère a Corbère les Cabanes), Thuir (Thuir, Castelnou, Camelas, Caixas, Sainte Colombe de la Commanderie, Fourques, Tordères, Llauro, Passa), Latour de France (Belesta et Caramany), Céret (Montauriol, Calmeilles, Oms, Taillet, Reynes, Céret, Vivès, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Maureillas las Illas, Les Cluses, Le Perthus, l’Albère), Argelès (Montesquieu des Albères, Villelongue dels Monts, Laroque des Albères, Sorède, Argelès sur Mer), Saint Paul de Fenouillet (Vira, Fenouillet, Caudiès de Fenouillèdes, Prugnanes, Fosse, Saint Martin).

V departementu Aude zahrnuje tato zeměpisná oblast obce sousedící s departementem Pyrénées-Orientales a ležící v horských oblastech pyrenejského masivu. Jsou to všechny obce kantonů Axat, Belcaire, Mouthoumet a Quillan, jakož i některé z obcí spadajících do kantonů Couiza (Arques, Bugarach, Camps sur l’Agly, Cassaignes, Couiza, Coustaussa, Cubières sur Cinoble, Fourtou, Luc sur Aude, Missègre, Peyrolles, Rennes le Château, Rennes les Bains, Serres, Sougraigne, Terroles, Valmigère), Lagrasse (Mayronnes a Saint Martin des Puits), Limoux (Alet les Bains, Bouriège, Bourigeole, Castelreng, Festes et Saint André, La Bezole, Saint Couat du Razès, Véraza), Saint Hilaire (Belcastel-et-Buc, Caunette sur Lauquet, Clermont sur Lauquet, Greffeil, Ladern sur Lauquet, Villardebelle, Villefloure) a Tuchan (Cucugnan, Duilhac sous Peyrepertuse, Maisons, Montgaillard, Padern, Rouffiac des Corbières).

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

Území Katalánských Pyrenejí je velice příznivé pro extenzivní chov dobytka. Jsou pro ně charakteristické cesty a louky v nízkých i vysokých polohách a rozlehlé přírodní pastviny, na nichž se zvířata mohou chovat po většinu roku, dokud se podnebné podmínky nezačnou zhoršovat. Díky středomořskému vlivu panuje v této oblasti vlhké středomořské podnebí, které umožňuje, aby zvířata trávila co nejvíc času na letních loukách a horských pastvinách, na nichž se pasou až do podzimu.

Dostatek vody a slunečního svitu má příznivý vliv na růst bohaté a typické květeny (vyskytují se zde zejména kostřava luční (Festuca pratensis) a kostřava horská (Festuca alpina), lipnice luční (Poa pratensis), srha laločnatá (Dactylis glomerata), pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea), sveřep vzpřímený (Bromus erectus) a ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius)), která tvoří vynikající pastvu pro dobytek. Chovatelé tak mohou rovněž na loukách ve středních polohách sít směsi trav a bobovitých rostlin, jimiž se dobytek živí v obdobích, kdy nelze využívat vysokohorské pastviny. Nejhojněji jsou zastoupeny tyto pícniny: jetel, jílek, vojtěška, vičenec a kostřava.

Z hlediska lidského faktoru probíhal v minulosti chov tak, že zvířatům určeným k práci a k produkci masa se na jaře rodila telata, která se pak spolu s matkami přesouvala na letní pastviny do hor, a lidé se tak mohli věnovat jiným sezónním činnostem, přičemž zůstaly rovněž zachovány zdroje v nížinách, kde rostly pícniny. Některá z těchto telat byla při návratu z letních pastvin poražena pro místní nebo rodinnou spotřebu. Tato praxe byla ekonomicky zajímavá, neboť telata (nazývaná Rosée – růžová) se po celé léto živila pouze mateřským mlékem a trávou na pastvinách. Z této tradice se vyvinula současná produkce masa označovaného jako „Rosée des Pyrénées Catalanes“.

Specifické vlastnosti tohoto CHZO jsou dány používanými odolnými plemeny (Bruna de los Pirineos, Aubrac a Gasconne), která se přizpůsobila prostředí a chovají se volně.

Telata chovaná tímto způsobem se dobře vyvíjejí a díky způsobu výživy během období růstu jsou jejich jatečně upravená těla optimálně zmasilá.

Jatečně upravená těla zvířat určených k produkci masa s CHZO „Rosée des Pyrénées Catalanes“ se vyznačují výborně vyvinutým osvalením, maso má růžovou až jasně červenou barvu a tuk je krémové barvy. Jatečně upravená těla i maso velice oceňují řezníci i spotřebitelé. Konzumace masa pocházejícího ze zvířat, která nebyla odstavena, má v této oblasti staletou tradici.

V Katalánských Pyrenejích se slaví mnoho událostí, prodejních výstav a trhů zaměřených na chov dobytka, na nichž mají místní telata významné místo. Nejznámější jsou Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell, jež se koná již od 11. století, slavnosti v obcích Olette, Prats de Mollo a Vinça a oblíbené jsou i procházky po horských pastvinách v národním parku Parque Natural Regional de los Pirineos Catalanes. Značný příliv turistů do oblasti slouží jako reklama na vynikající vlastnosti tohoto masa a během posledních několika desítek let umožnil upevnit jeho dobrou pověst mezi spotřebiteli i odborníky mimo oblasti produkce. Zmínky o tomto produktu se pravidelně objevují v četných novinových článcích a v komentářích publikovaných v tisku, a to jak na místní (Indépendant, 2. července 1992 a 11. července 2013), tak na širší úrovni (Patrimoine en region č. 22 z jara 2014), jakož i na internetu: v gastronomickém průvodci na stránce http://guidedesgourmands.fr a na stránkách asociace kuchařů a restauratérů z Roussillonu (Association des cuisiniers et restaurateurs du Roussillon, http://toques-blanches-du-roussillon.com). Význam tohoto produktu je rovněž zjevný v oblasti distribuce – družstva maso prodávají zásilkovým prodejem a na pultech řeznictví v regionu se vystavuje na zvláštních místech.

Vlastnosti masa s CHZO „Rosée des Pyrénées Catalanes“ jsou výsledkem těchto faktorů:

osobité prostředí se stezkami vhodné pro systém chovu spočívající ve volné pastvě a zahrnující dlouhé období, jež zvířata tráví na letních pastvinách;

slunečné podnebí a dostatek vody v zeměpisné oblasti mají příznivý vliv na růst bohaté a typické květeny nabízející přirozené rozlehlé oblasti vhodné k pastvě. Toto podnebí rovněž umožňuje setí dočasných pastvin ve středních polohách, jež zajišťují krmivo pro dobytek v době, kdy se nemůže pást venku;

chov plemen přizpůsobených místnímu prostředí. Jedná se o odolná plemena typická pro tuto oblast (Bruna de los Pirineos, Aubrac a Gasconne), která mají zajímavé vlastnosti vhodné pro tradiční systém chovu dobytka v horách, neboť dobře snášejí extrémní podnebné podmínky, díky schopnosti mobilizovat rezervy nahromaděné během období dostatku (sezónní přesuny) vyžadují k přežití minimální přísun krmiva a dobře se přizpůsobují podnebí i terénu;

zvláštní způsob chovu (extenzivní režim s málo kusy dobytka);

krmivo, které se telatům v rámci této chovné metody dává (pouze mateřské mléko a pastva), má vliv na jedinečnou barvu i křehkost masa a na zmasilost jatečně upravených těl. Mateřské mléko, jež telata konzumují, přispívá díky významnému přísunu vápníku k dobrému růstu a zejména k optimálnímu vývoji kostry, na níž je potom dobře vyvinuté osvalení.

Závěrem lze konstatovat, že obtížné životní podmínky se v těchto horských oblastech staly nespornou výhodou, a to díky produkci jakostního masa silně spjatého s územím jeho původu. Odolná plemena zhodnocují územní celek sestávající z vysokých i nízkých hor a umožňují toto přírodní prostředí využívat. Chovatelé dobytka zhodnocují svou produkci (díky jejímu uznání a proslulosti mezi spotřebiteli i distributory i prostřednictvím vyšších cen), což jim umožňuje zachovávat stávající systém chovu (z něhož těží i zbytek spotřebního řetězce), zůstávat v obtížně obyvatelných oblastech a nadále vést venkovský život v horských vesnicích.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec tohoto nařízení)

http://www.gencat.cat/alimentacio/pliego-rosee-pyrenees-catalanes

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCRoseedesPyreneescatalanes-FR-24-03-2015.pdf


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.