ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 43

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 58
6. února 2015


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

2015/C 043/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 3

1

2015/C 043/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

5

2015/C 043/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

8

2015/C 043/04

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

13

2015/C 043/05

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

18

2015/C 043/06

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion For Energy (F4E) za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

21


Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

CS

 


IV Informace

6.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 43/1


Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 3

(2015/C 43/01)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

41 770 897

 

41 770 897

 

Hlava 1 – Celkem

41 770 897

 

41 770 897

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

 

p.m.

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

 

p.m.

2 2

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)

1 072 174

9 730 000

10 802 174

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

 

p.m.

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

 

p.m.

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

 

 

Hlava 2 – Celkem

1 072 174

9 730 000

10 802 174

 

CELKOVÝ SOUČET

42 843 071

9 730 000

52 573 071

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2)

21 811 444

500 000

22 311 444

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3)

220 000

50 000

270 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4)

881 200

50 000

931 200

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5)

802 000

 

802 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

5 000

 

5 000

 

Hlava 1 – Celkem

23 719 644

600 000

24 319 644

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6)

3 215 000

130 000

3 345 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE (7)

270 000

 

270 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (8)

505 400

 

505 400

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

 

12 000

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

230 000

 

230 000

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10 000

 

10 000

 

Hlava 2 – Celkem

4 242 400

130 000

4 372 400

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE (9)

13 303 453

1 500 000

14 803 453

3 4

STRATEGICKÁ ČIN (10)

1 577 574

7 500 000

9 077 574

3 5

STRATEGICKÁ ČIN (11)

 

 

 

 

Hlava 3 – Celkem

14 881 027

9 000 000

23 881 027

 

CELKOVÝ SOUČET

42 843 071

9 730 000

52 573 071


(1)  2013: GIO1: 7 530 000.

2014:

InSEIS: 572 174,

Copernicus: 9 730 000.

(2)  2012:

GIO: 307 548,

ENPI: 341 406,

GISC: 544 741.

2013:

GIO: 663 616,

ENPI: 523 694,

GISC: 388 973.

2014:

InSEIS: 98 000,

Copernicus: 500 000.

(3)  2012:

GIO: 17 120,

ENPI: 8 647,

GISC: 5 792.

2013:

GIO: 17 122,

ENPI: 4 306,

GISC: 628.

2014: Copernicus: 50 000.

(4)  2012:

GIO: 14 710,

IPA: 327,

ENPI: 34 995,

GISC: 65 152,

IPA2: 5 510.

2013:

GIO1: 61 657,

ENPI: 78 821,

GISC: 71 150,

IPA2: 16 765.

2014:

InSEIS: 19 200,

Copernicus: 50 000.

(5)  2012:

GIO: 1 143,

IPA2: 175,

ENPI: 5 181.

2013:

GIO: 20 107,

IPA2: 5 825,

ENPI: 12 909.

(6)  2012:

GIO80 376,

GISC: 38 513.

2013:

GIO: 19 873,

GISC: 4 594.

2014: Copernicus: 130 000.

(7)  2013:

IPA2: 12 000,

GISC: 29 930.

(8)  2012:

IPA2: 5 800.

GISC: 17 043,

ENPI: 49 534.

2013:

GIO: 400,

IPA2: 3 956,

.GISC: 8,

ENPI: 40 044.

2014: IPA2014: 5 400.

(9)  2012:

ENPI: 143 535,

GISC: 12 762,

IPA2: 181 566,

IPA: 29 565,

GIO: 41 209.

2013:

ENPI: 177 726,

GISC: 147 350,

IPA2: 218 968,

GIO: 158 791.

2014:

InSEIS: 102 000,

IPA 2014: 216 000,

Copernicus: 1 500 000.

(10)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA2014: 264 600,

Copernicus: 7 500 000.

(11)  2012:

ENPI: 887 515,

GISC: 76 290,

IPA2: 78 810,

IPA: 259 706,

GIO: 1 216 991.

2013:

ENPI: 1 290 846

GISC: 283 600,

IPA2: 412 416,

GIO: 8 153 109.


6.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 43/5


Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(2015/C 43/02)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

228 156 000

 

228 156 000

 

Hlava 1 – Celkem

228 156 000

 

228 156 000

2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

39 230 000

–6 000 000

33 230 000

 

Hlava 2 – Celkem

39 230 000

–6 000 000

33 230 000

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

1 084 000

– 182 000

902 000

 

Hlava 3 – Celkem

1 084 000

– 182 000

902 000

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

75 000

 

75 000

 

Hlava 5 – Celkem

75 000

 

75 000

6

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

6 0

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

20 524 000

–1 241 000

19 283 000

 

Hlava 6 – Celkem

20 524 000

–1 241 000

19 283 000

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 7 – Celkem

p.m.

 

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

100 000

728 000

828 000

 

Hlava 9 – Celkem

100 000

728 000

828 000

 

CELKOVÝ SOUČET

289 169 000

–6 695 000

282 474 000

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

95 345 000

–5 454 000

89 891 000

1 3

PRACOVNÍ CESTY

605 000

 

605 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

758 000

 

758 000

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

3 724 000

 

3 724 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

320 000

 

320 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

38 000

 

38 000

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE

2 395 000

 

2 395 000

 

Hlava 1 – Celkem

103 185 000

–5 454 000

97 731 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

39 530 000

–1 241 000

38 289 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ SPRÁVNÍCH DAT A TELEKOMUNIKACE

19 776 000

 

19 776 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 210 000

 

3 210 000

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

1 591 000

 

1 591 000

2 4

POŠTOVNÉ

184 000

 

184 000

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ

136 000

 

136 000

 

Hlava 2 – Celkem

64 427 000

–1 241 000

63 186 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

113 833 000

 

113 833 000

3 1

VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY

7 724 000

 

7 724 000

 

Hlava 3 – Celkem

121 557 000

 

121 557 000

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 9 – Celkem

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

289 169 000

–6 695 000

282 474 000


6.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 43/8


Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(2015/C 43/03)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

14 519 521

 

14 519 521

 

Hlava 1 – Celkem

14 519 521

 

14 519 521

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

160 100

–60 000

100 100

2 2

DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY

2 636 405

 

2 636 405

 

Hlava 2 – Celkem

2 796 505

–60 000

2 736 505

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

 

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

 

p.m.

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

 

p.m.

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 5 – Celkem

p.m.

 

p.m.

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 6 – Celkem

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

17 316 026

–60 000

17 256 026

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 558 200

–50 100

5 508 100

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

34 000

 

34 000

1 5

STÁŽE

14 000

 

14 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

 

p.m.

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

 

p.m.

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 1 – Celkem

5 606 200

–50 100

5 556 100

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

669 750

–86 000

583 750

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

505 800

62 400

568 200

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

41 150

 

41 150

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

31 300

26 000

57 300

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

132 475

–12 300

120 175

 

Hlava 2 – Celkem

1 380 475

–9 900

1 370 575

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 2

KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE

3 650 560

250 000

3 900 560

3 3

BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE

1 280 000

 

1 280 000

3 4

PREVENCE A VÝZKUMU

2 762 386

– 250 000

2 512 386

 

Hlava 3 – Celkem

7 692 946

 

7 692 946

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 6

PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO

450 297

 

450 297

4 7

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY

1 997 512

 

1 997 512

4 8

ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ

188 596

 

188 596

 

Hlava 4 – Celkem

2 636 405

 

2 636 405

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 5 – Celkem

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

17 316 026

–60 000

17 256 026

Přehled stavu zaměstnanců

Zařazení a třída

2012

2013

2014

31.12.2012

Schváleno

31.12.2013

Schváleno

Schváleno

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

4

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

7

6

5

AD 5

Celkem AD

24

24

24

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

1

1

1

AST 5

2

1

4

1

2

AST 4

6

5

7

6

8

AST 3

5

7

3

6

3

AST 2

2

2

1

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Celkem AST

18

20

18

20

19

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Celkový součet

42

44

42

44

43

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2012

31.12.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

Celkem FG

24

24

24

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

Celkem

24

24

24


6.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 43/13


Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(2015/C 43/04)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

46 945 000

 

46 945 000

 

Hlava 1 – Celkem

46 945 000

 

46 945 000

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 2 – Celkem

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

46 945 000

 

46 945 000

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

30 266 000

 

30 266 000

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 426 000

1 000

1 427 000

 

Hlava 1 – Celkem

31 692 000

1 000

31 693 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

5 171 000

50 000

5 221 000

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 645 000

60 000

3 705 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

391 000

–39 000

352 000

 

Hlava 2 – Celkem

9 207 000

71 000

9 278 000

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

6 046 000

–72 000

5 974 000

 

Hlava 3 – Celkem

6 046 000

–72 000

5 974 000

 

CELKOVÝ SOUČET

46 945 000

 

46 945 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

1

AD 13

7

4

3

AD 12

4

5

6

AD 11

10

4

4

AD 10

10

15

11

AD 9

15

14

16

AD 8

11

18

17

AD 7

6

3

5

AD 6

10

9

5

AD 5

5

5

8

Celkem AD

80

78

76

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

 

1

AST 8

2

3

1

AST 7

1

4

2

AST 6

1

1

2

AST 5

7

9

3

AST 4

8

7

11

AST 3

6

3

7

AST 2

AST 1

Celkem AST

28

27

27

Celkem

108

105

103

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

Celkem FG

337

336

330

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

Celkem

337

336

330


6.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 43/18


Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2015/C 43/05)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

84 249 589

 

84 249 589

9 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU

p.m.

 

p.m.

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

90 231

90 231

 

Hlava 9 – Celkem

84 249 589

90 231

84 339 820

 

CELKOVÝ SOUČET

84 249 589

90 231

84 339 820

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

51 201 589

90 231

51 291 820

1 2

SPRÁVNÍ MISE

p.m.

 

p.m.

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

910 000

 

910 000

1 4

ŠKOLENÍ

250 000

 

250 000

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

1 909 000

 

1 909 000

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

83 000

 

83 000

 

Hlava 1 – Celkem

54 353 589

90 231

54 443 820

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 368 000

 

4 368 000

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 346 000

 

1 346 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

734 000

 

734 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

290 000

 

290 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

345 000

 

345 000

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

1 118 000

 

1 118 000

 

Hlava 2 – Celkem

8 201 000

 

8 201 000

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

4 831 000

 

4 831 000

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

12 464 000

 

12 464 000

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

2 150 000

 

2 150 000

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

2 000 000

 

2 000 000

3 4

EPCC/COSI

150 000

 

150 000

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

100 000

 

100 000

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 3 – Celkem

21 695 000

 

21 695 000

 

CELKOVÝ SOUČET

84 249 589

90 231

84 339 820


6.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 43/21


Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion For Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(2015/C 43/06)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

1 1 0

Příspěvek euratomu na provozní výdaje

679 790 382,68

459 793 637,68

 

–80 000 000

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

Zpětné získání prostředků z provozních výdajů předchozích let

 

8 439,33

 

 

 

8 439,33

 

KAPITOLA 1 1 – CELKEM

679 790 382,68

459 802 077,01

 

–80 000 000

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 2 0

Příspěvek euratomu na správní výdaje

41 127 422,32

41 127 422,32

 

 

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

Zpětné získání prostředků ze správních výdajů předchozích let

1 872 577,68

1 872 577,68

–0,08

–0,08

1 872 577,60

1 872 577,60

 

KAPITOLA 1 2 – CELKEM

43 000 000

43 000 000

–0,08

–0,08

42 999 999,92

42 999 999,92

 

Hlava 1 – Celkem

722 790 382,68

502 982 077,01

–0,08

–80 000 000,08

722 790 382,60

422 982 076,93

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

 

Hlava 2 – Celkem

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

 

Hlava 3 – Celkem

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

160 982,09

160 982,09

 

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

160 982,09

160 982,09

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

897 190 382,68

630 382 077,01

160 982,01

–79 839 017,99

897 351 364,69

550 543 059,02

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

23 880 000

23 880 000

– 139 017,99

– 139 017,99

23 740 982,01

23 740 982,01

1 2

VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)

7 477 000

7 477 000

 

 

7 477 000

7 477 000

1 3

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY

1 700 000

1 700 000

 

 

1 700 000

1 700 000

1 4

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

744 000

744 000

 

 

744 000

744 000

1 5

VÝDAJE NA REPREZENTACI

15 000

15 000

 

 

15 000

15 000

1 6

KAPITOLA 1 6 – ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

803 000

803 000

 

 

803 000

803 000

1 7

JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 217 000

1 217 000

 

 

1 217 000

1 217 000

1 8

STÁŽE

48 000

48 000

 

 

48 000

48 000

 

Hlava 1 – Celkem

35 884 000

35 884 000

– 139 017,99

– 139 017,99

35 744 982,01

35 744 982,01

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 178 000

1 178 000

 

 

1 178 000

1 178 000

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 000 000

3 000 000

 

 

3 000 000

3 000 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

476 000

476 000

 

 

476 000

476 000

2 4

AKCE A KOMUNIKACE

300 000

300 000

300 000

300 000

600 000

600 000

2 5

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 326 000

1 326 000

 

 

1 326 000

1 326 000

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

372 000

372 000

 

 

372 000

372 000

2 7

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

464 000

464 000

 

 

464 000

464 000

 

Hlava 2 – Celkem

7 116 000

7 116 000

300 000

300 000

7 416 000

7 416 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER

650 098 382,68

438 722 077,01

6 142 000

–71 050 000

656 240 382,68

367 672 077,01

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER

18 022 000

12 000 000

–4 922 000

–3 000 000

13 100 000

9 000 000

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO

11 870 000

10 760 000

– 770 000

–5 950 000

11 100 000

4 810 000

3 4

JINÉ VÝDAJE

4 200 000

2 900 000

– 450 000

 

3 750 000

2 900 000

3 5

VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

3 6

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 3 – Celkem

854 190 382,68

587 382 077,01

 

–80 000 000

854 190 382,68

507 382 077,01

 

CELKOVÝ SOUČET

897 190 382,68

630 382 077,01

160 982,01

–79 839 017,99

897 351 364,69

550 543 059,02