ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 396

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
11. listopadu 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2014/C 396/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.7352 – GDF Suez/SOPER/Natixis/LCS1/LCS2/LCS5/LCS9/LCSGO) ( 1 )

1

2014/C 396/02

Zahájení řízení (Případ M.7095 – SOCAR / DESFA) ( 1 )

1

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2014/C 396/03

Směnné kurzy vůči euru

2

2014/C 396/04

Nová národní strana euromincí určených k oběhu

3

2014/C 396/05

Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků – Přepočítací koeficienty měn podle nařízení Rady (EHS) č. 574/72

4

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2014/C 396/06

Daň z přidané hodnoty (DPH) – Osvobození pro investiční zlato – Seznam zlatých mincí, které splňují kritéria stanovená v čl. 344 odst. 1 bodě 2 směrnice rady 2006/112/ES (zvláštní režim pro investiční zlato), platný pro rok 2015

6

 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2014/C 396/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7337 – IMS Health/Cegedim Business) ( 1 )

30

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

11.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 396/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.7352 – GDF Suez/SOPER/Natixis/LCS1/LCS2/LCS5/LCS9/LCSGO)

(Text s významem pro EHP)

2014/C 396/01

Dne 3. listopadu 2014 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v francouzštině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví;

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32014M7352. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


11.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 396/1


Zahájení řízení

(Případ M.7095 – SOCAR / DESFA)

(Text s významem pro EHP)

2014/C 396/02

Komise dne 5. listopadu 2014 rozhodla zahájit řízení ve výše uvedené věci poté, co dospěla k závěru, že oznámené spojení vyvolává vážné pochybnosti, pokud jde o jeho slučitelnost s vnitřním trhem. Zahájením řízení je otevřena druhá fáze šetření oznámeného spojení, aniž by bylo jakkoli předjímáno konečné rozhodnutí v této věci. Toto rozhodnutí vychází z čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhovanému spojení.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, jinak nebudou plně vzaty v úvahu pro účely tohoto řízení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301) či poštou s uvedením čísla jednacího M.7095 – SOCAR / DESFA na adresu Generálního hospodářství pro hospodářskou soutěž Komisi:

Evropská komise

generální ředitelství pro hospodářskou soutěž

Evidence fúzí

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

11.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 396/2


Směnné kurzy vůči euru (1)

10. listopadu 2014

2014/C 396/03

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,2486

JPY

japonský jen

142,56

DKK

dánská koruna

7,4387

GBP

britská libra

0,78520

SEK

švédská koruna

9,2074

CHF

švýcarský frank

1,2028

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

8,4235

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

27,585

HUF

maďarský forint

307,04

LTL

litevský litas

3,4528

PLN

polský zlotý

4,2147

RON

rumunský lei

4,4230

TRY

turecká lira

2,8092

AUD

australský dolar

1,4406

CAD

kanadský dolar

1,4124

HKD

hongkongský dolar

9,6826

NZD

novozélandský dolar

1,6020

SGD

singapurský dolar

1,6097

KRW

jihokorejský won

1 355,53

ZAR

jihoafrický rand

13,9935

CNY

čínský juan

7,6413

HRK

chorvatská kuna

7,6630

IDR

indonéská rupie

15 201,70

MYR

malajsijský ringgit

4,1585

PHP

filipínské peso

56,044

RUB

ruský rubl

56,7880

THB

thajský baht

40,939

BRL

brazilský real

3,1654

MXN

mexické peso

16,8936

INR

indická rupie

76,7951


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


11.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 396/3


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

2014/C 396/04

Image

Národní strana nové dvoueurové pamětní mince určené k oběhu a vydávané Španělskem

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země : Španělsko

Pamětní motiv : Změna hlavy státu

Popis návrhu : Na minci jsou vyobrazeny překrývající se portréty králů Felipeho VI. a Juana Carlose I. Ve spodní části je uveden název vydávající země a rok vydání: „ESPAÑA – 2014“. Na pravé straně je mincovní značka.

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise : 12 milionů mincí

Datum emise : říjen/listopad 2014


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).


11.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 396/4


SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ

Přepočítací koeficienty měn podle nařízení Rady (EHS) č. 574/72

2014/C 396/05

Čl. 107 odst. 1, 2 a 4 nařízení (EHS) č. 574/72

Referenční období: říjen 2014

Období pro podávání žádostí: leden, únor, březen 2015

10-2014

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

LTL

HUF

1 EUR =

1

1,95580

27,5880

7,44480

7,65731

3,45280

307,846

1 BGN =

0,511300

1

14,1057

3,80653

3,91518

1,76542

157,402

1 CZK =

0,0362477

0,0708933

1

0,269857

0,277560

0,125156

11,1587

1 DKK =

0,134322

0,262707

3,70567

1

1,02854

0,463787

41,3505

1 HRK =

0,130594

0,255416

3,60283

0,972248

1

0,450916

40,2029

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,99002

2,15616

2,21771

1

89,1584

1 HUF =

0,00324838

0,00635317

0,0896161

0,0241835

0,0248738

0,0112160

1

1 PLN =

0,237719

0,464932

6,55819

1,76977

1,82029

0,820798

73,1810

1 RON =

0,226487

0,442963

6,24831

1,68615

1,73428

0,782014

69,7231

1 SEK =

0,108936

0,213056

3,00531

0,811004

0,834153

0,376133

33,5354

1 GBP =

1,26806

2,48006

34,9831

9,44043

9,70990

4,37834

390,366

1 NOK =

0,120284

0,235252

3,31840

0,895494

0,921055

0,415318

37,0291

1 ISK =

0,00653270

0,0127767

0,180224

0,0486347

0,0500229

0,0225561

2,01107

1 CHF =

0,827943

1,61929

22,8412

6,16387

6,33981

2,85872

254,879


10-2014

PLN

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,20664

4,41527

9,17974

0,788609

8,31363

153,076

1,20781

1 BGN =

2,15085

2,25752

4,69360

0,403215

4,25076

78,2678

0,617554

1 CZK =

0,152481

0,160043

0,332744

0,0285853

0,301350

5,54866

0,0437804

1 DKK =

0,565044

0,593067

1,23304

0,105927

1,11670

20,5615

0,162236

1 HRK =

0,549363

0,576608

1,19882

0,102988

1,08571

19,9908

0,157733

1 LTL =

1,21833

1,27875

2,65864

0,228397

2,40779

44,3339

0,349807

1 HUF =

0,0136647

0,0143424

0,0298192

0,00256170

0,0270058

0,497249

0,00392343

1 PLN =

1

1,04959

2,18220

0,187468

1,97631

36,3892

0,287121

1 RON =

0,952749

1

2,07909

0,178610

1,88293

34,6697

0,273554

1 SEK =

0,458253

0,480979

1

0,0859075

0,905650

16,6754

0,131574

1 GBP =

5,33425

5,59880

11,6404

1

10,54210

194,109

1,53157

1 NOK =

0,505993

0,531088

1,10418

0,0948573

1

18,4127

0,145281

1 ISK =

0,0274807

0,0288436

0,0599685

0,00515174

0,0543104

1

0,00789028

1 CHF =

3,48286

3,65559

7,60030

0,652923

6,88321

126,738

1

Pozn.: Pro výpočet všech křížových kurzů, které se týkají ISK, jsou použity údaje o kurzu ISK/EUR Islandské centrální banky.

Reference: říjen-14

1 EUR v národní měně

1 jednotka národní měny v EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

27,5880

0,0362477

DKK

7,44480

0,134322

HRK

7,65731

0,130594

LTL

3,45280

0,289620

HUF

307,846

0,00324838

PLN

4,20664

0,237719

RON

4,41527

0,226487

SEK

9,17974

0,108936

GBP

0,788609

1,26806

NOK

8,31363

0,120284

ISK

153,076

0,00653270

CHF

1,20781

0,827943

Pozn.: Kurz ISK/EUR vychází z údajů Islandské centrální banky.

1.

Nařízení (EHS) č. 574/72 stanoví, že přepočet částek v určité měně do jiné měny se uskuteční podle přepočítacího koeficientu vypočteného Komisí na základě měsíčního průměru, během referenčního období uvedeného v odstavci 2, referenčních směnných kurzů měn zveřejněných Evropskou centrální bankou.

2.

Referenčním obdobím bude:

měsíc leden pro přepočítací koeficienty platné od 1. dubna,

měsíc duben pro přepočítací koeficienty platné od 1. července,

měsíc červenec pro přepočítací koeficienty platné od 1. října,

měsíc říjen pro přepočítací koeficienty platné od 1. ledna.

Přepočítací koeficienty měn budou zveřejněny ve druhém Úředním věstníku Evropské unie (řada C) v měsících únoru, květnu, srpnu a listopadu.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

11.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 396/6


DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)

OSVOBOZENÍ PRO INVESTIČNÍ ZLATO

Seznam zlatých mincí, které splňují kritéria stanovená v čl. 344 odst. 1 bodě 2 směrnice rady 2006/112/ES (zvláštní režim pro investiční zlato),

platný pro rok 2015

2014/C 396/06

VYSVĚTLIVKY

a)

Tento seznam odráží příspěvky zaslané Komisi členskými státy ve lhůtě stanovené v článku 345 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.

b)

Má se za to, že mince uvedené v seznamu splňují kritéria podle článku 344 a bude s nimi v uvedených členských státech nakládáno jako s investičním zlatem. V důsledku toho je jejich dodání osvobozeno od DPH pro celý kalendářní rok 2015.

c)

Osvobození se vztahuje na všechna vydání určité mince uvedené na seznamu kromě vydání mincí, jejichž ryzost je menší než 900 tisícin.

d)

Není-li však mince uvedena na seznamu, bude její dodání stejně osvobozeno od daně, jestliže splňuje kritéria pro osvobození od daní uvedená ve směrnici o DPH.

e)

Seznam je uspořádaný podle abecedního pořadí názvů zemí a nominálních hodnot mincí. V rámci téže kategorie mincí jsou mince uvedeny od nejnižší hodnoty měny.

f)

Nominální hodnoty mincí na seznamu odpovídají měně uvedené na mincích. Není-li však měna na minci uvedena v latince, musí být její nominální hodnota na seznamu uvedena v závorkách, je-li to možné.

ZEMĚ VYDÁNÍ

MINCE

AFGHÁNISTÁN

(20 AFGHANI)

10 000 AFGHANI

(1/2 AMANI)

(1 AMANI)

(2 AMANI)

(4 GRAMS)

(8 GRAMS)

1 TILLA

2 TILLAS

ALBÁNIE

20 LEKE

50 LEKE

100 LEKE

200 LEKE

500 LEKE

10 FRANGA

20 FRANGA

50 FRANGA

100 FRANGA

ALDERNEY

5 POUNDS

25 POUNDS

1 000 POUNDS

ANDORRA

5 CENTIMES

1 DINER

5 DINERS

20 DINERS

50 DINERS

100 DINERS

250 DINERS

1 SOVEREIGN

ANGUILLA

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

100 DOLLARS

ARGENTINA

1 ARGENTINO

5 PESOS

25 PESOS

50 PESOS

ARMÉNIE

100 DRAM

10 000 DRAM

25 000 DRAM

50 000 DRAM

ARUBA

10 FLORIN

25 FLORIN

50 FLORIN

100 FLORIN

AUSTRÁLIE

5 DOLLARS

15 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

1 000 DOLLARS

2 500 DOLLARS

3 000 DOLLARS

10 000 DOLLARS

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

BAHAMY

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

2 500 DOLLARS

BARBADOS

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

BELGIE

10 ECU

25 ECU

50 ECU

100 ECU

25 EURO

50 EURO

100 EURO

5 000 FRANCS

BELIZE

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

BERMUDY

10 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

50 DOLLARS

60 DOLLARS

100 DOLLARS

180 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

BHÚTÁN

1 SERTUM

2 SERTUMS

5 SERTUMS

BIAFRA

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

BOLÍVIE

4 000 PESOS BOLIVIANOS

BOTSWANA

5 PULA

150 PULA

10 THEBE

BRAZÍLIE

300 CRUZEIROS

(4 000 REIS)

(5 000 REIS)

(6 400 REIS)

(10 000 REIS)

(20 000 REIS)

20 REAIS

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

20 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

BULHARSKO

(1 LEV)

(5 LEVA)

(10 LEVA)

(20 LEVA)

(100 LEVA)

(125 LEVA)

(1 000 LEVA)

(10 000 LEVA)

(20 000 LEVA)

BURUNDI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

ČAD

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

ČESKÁ REPUBLIKA

1 000 KORUN (1 000 CZK)

2 000 KORUN (2 000 CZK)

2 500 KORUN (2 500 CZK)

5 000 KORUN (5 000 CZK)

10 000 KORUN (10 000 CZK)

ČESKOSLOVENSKO

1 DUKÁT

2 DUKÁT

5 DUKÁT

10 DUKÁT

CHILE

2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

500 PESOS

ČÍNA

5/20 YUAN (1/20 oz)

10/50 YUAN (1/10 oz)

25/100 YUAN (1/4 oz)

50/200 YUAN (1/2 oz)

100/500 YUAN (1 oz)

5 (YUAN)

10 (YUAN)

20 (YUAN)

25 (YUAN)

50 (YUAN)

100 (YUAN)

150 (YUAN)

200 (YUAN)

250 (YUAN)

300 (YUAN)

400 (YUAN)

450 (YUAN)

500 (YUAN)

1 000 (YUAN)

2 000 (YUAN)

10 000 (YUAN)

COOKOVY OSTROVY

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

DÁNSKO

10 KRONER

20 KRONER

1 000 KRONER

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

30 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

250 PESOS

EKVÁDOR

1 CONDOR

10 SUCRES

ETIOPIE

400 BIRR

600 BIRR

10 (DOLLARS)

20 (DOLLARS)

50 (DOLLARS)

100 (DOLLARS)

200 (DOLLARS)

FIDŽI

5 DOLLARS

10 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

FILIPÍNY

1 000 PISO

1 500 PISO

5 000 PISO

FINSKO

100 EURO

1 000 MARKKAA

2 000 MARKKAA

FRANCIE

1/4 EURO

10 EURO

20 EURO

50 EURO

100 EURO

200 EURO

250 EURO

500 EURO

1 000 EURO

5 000 EURO

5 FRANCS

10 FRANCS

20 FRANCS

40 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

500 FRANCS

655,97 FRANCS

GABON

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

1 000 FRANCS

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

GAMBIE

200 DALASIS

500 DALASIS

1 000 DALASIS

GIBRALTAR

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

2 CROWNS

50 PENCE

1 POUND

5 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1/25 ROYAL

1/10 ROYAL

1/5 ROYAL

1/2 ROYAL

1 ROYAL

GUATEMALA

5 QUETZALES

10 QUETZALES

20 QUETZALES

GUERNSEY

1 POUND

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

GUINEA

1 000 FRANCS

2 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

HAITI

20 GOURDES

50 GOURDES

100 GOURDES

200 GOURDES

500 GOURDES

1 000 GOURDES

HONDURAS

200 LEMPIRAS

500 LEMPIRAS

HONGKONG

1 000 DOLLARS

INDIE

1 MOHUR

15 RUPEES

1 SOVEREIGN

INDONÉSIE

2 000 RUPIAH

5 000 RUPIAH

10 000 RUPIAH

20 000 RUPIAH

25 000 RUPIAH

100 000 RUPIAH

200 000 RUPIAH

IRÁK

(5 DINARS)

(50 DINARS)

(100 DINARS)

ÍRÁN

(1/2 AZADI)

(1 AZADI)

(1/4 PAHLAVI)

(1/2 PAHLAVI)

(1 PAHLAVI)

(2 1/2 PAHLAVI)

(5 PAHLAVI)

(10 PAHLAVI)

50 POUND

500 RIALS

750 RIALS

1 000 RIALS

2 000 RIALS

ISLAND

500 KRONUR

10 000 KRONUR

ITÁLIE

20 EURO

50 EURO

5 LIRE

10 LIRE

20 LIRE

40 LIRE

80 LIRE

100 LIRE

IZRAEL

20 LIROT

50 LIROT

100 LIROT

200 LIROT

500 LIROT

1 000 LIROT

5 000 LIROT

5 NEW SHEQALIM

10 NEW SHEQALIM

20 NEW SHEQALIM

5 SHEQALIM

10 SHEQALIM

500 SHEQEL

JAMAJKA

100 DOLLARS

250 DOLLARS

JERSEY

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

20 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1 SOVEREIGN

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

1/10 KRUGERRAND

1/4 KRUGERRAND

1/2 KRUGERRAND

1 KRUGERRAND

1/10 oz NATURA

1/4 oz NATURA

1/2 oz NATURA

1 oz NATURA

1/2 POND

1 POND

1/10 PROTEA

1 PROTEA

1 RAND

2 RAND

5 RAND

25 RAND

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

JIŽNÍ KOREA

2 500 WON

20 000 WON

25 000 WON

30 000 WON

50 000 WON

JORDÁNSKO

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

25 DINARS

50 DINARS

60 DINARS

JUGOSLÁVIE

20 DINARA

100 DINARA

200 DINARA

500 DINARA

1 000 DINARA

1 500 DINARA

2 000 DINARA

2 500 DINARA

5 000 DINARA

1 DUCAT

4 DUCATS

KAJMANSKÉ OSTROVY

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

KANADA

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

175 DOLLARS

200 DOLLARS

350 DOLLARS

1 SOVEREIGN

KATANGA

5 FRANCS

KEŇA

100 SHILLINGS

250 SHILLINGS

500 SHILLINGS

KIRIBATI

150 DOLLARS

KOLUMBIE

1 PESO

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

300 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

1 500 PESOS

2 000 PESOS

15 000 PESOS

KONGO

10 FRANCS

20 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

KOSTARIKA

5 COLONES

10 COLONES

20 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

1 500 COLONES

5 000 COLONES

25 000 COLONES

100 000 COLONES

KUBA

4 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

KYPR

50 POUNDS

LESOTHO

1 LOTI

2 MALOTI

4 MALOTI

10 MALOTI

20 MALOTI

50 MALOTI

100 MALOTI

250 MALOTI

500 MALOTI

LIBÉRIE

12 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

2 500 DOLLARS

LITVA

10 LITŲ

50 LITŲ

100 LITŲ

500 LITŲ

LOTYŠSKO

1 LATS („Ak, svētā Lestene!“)

1 LATS („Jūgendstils Rīgā“)

1 LATS („Zelta ābele“)

5 LATI („Pieclatnieks“)

10 LATU („Gafelšoneris Julia Maria“)

10 LATU („Zelta vēsture“)

20 LATU („Latvijas monēta“)

100 LATU

LUCEMBURSKO

5 EURO

10 EURO

20 EURO

175 EURO CENT

20 FRANCS

MACAO

250 PATACAS

500 PATACAS

1 000 PATACAS

10 000 PATACAS

MAĎARSKO

1 DUKAT

4 FORINT = 10 FRANCS

8 FORINT = 20 FRANCS

50 FORINT

100 FORINT

200 FORINT

500 FORINT

1 000 FORINT

5 000 FORINT

10 000 FORINT

20 000 FORINT

50 000 FORINT

100 000 FORINT

500 000 FORINT

10 KORONA

20 KORONA

100 KORONA

MALAJSIE

100 RINGGIT

200 RINGGIT

250 RINGGIT

500 RINGGIT

MALAWI

250 KWACHA

MALI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

MALTA

15 EURO

50 EURO

5 (LIRI)

10 (LIRI)

20 (LIRI)

25 (LIRI)

50 (LIRI)

100 (LIRI)

LM 25

MARSHALLOVY OSTROVY

20 DOLLARS

50 DOLLARS

200 DOLLARS

MAURICIUS

100 RUPEES

200 RUPEES

250 RUPEES

500 RUPEES

1 000 RUPEES

MEXIKO

1/20 ONZA

1/10 ONZA

1/4 ONZA

1/2 ONZA

1 ONZA

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

250 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

2 000 PESOS

MONAKO

10 EURO

20 EURO

100 EURO

20 FRANCS

100 FRANCS

200 FRANCS

MONGOLSKO

750 (TUGRIK)

1 000 (TUGRIK)

NĚMECKO

1 DM

100 EURO

NEPÁL

1 ASARPHI

1 000 RUPEES

NIGER

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

NIKARAGUA

50 CORDOBAS

NIZOZEMSKÉ ANTILY

5 GULDEN

10 GULDEN

50 GULDEN

100 GULDEN

300 GULDEN

NIZOZEMSKO

(2 DUKAAT)

10 EURO

20 EURO

50 EURO

1 GULDEN

5 GULDEN

10 GULDEN

NORSKO

20 KRONER

1 500 KRONER

NOVÝ ZÉLAND

5 DOLLARS

10 DOLLARS

150 DOLLARS

1,56 grammes/1/20 ounce

3,11 grammes/1/10 ounce

7,77 grammes/1/4 ounce

15,56 grammes/1/2 ounce

OMÁN

25 BAISA

50 BAISA

100 BAISA

1/4 OMANI RIAL

1/2 OMANI RIAL

OMANI RIAL

5 OMANI RIALS

10 OMANI RIALS

15 OMANI RIALS

20 OMANI RIALS

25 OMANI RIALS

75 OMANI RIALS

OSTROV MAN

1/20 ANGEL

1/10 ANGEL

1/4 ANGEL

1/2 ANGEL

1 ANGEL

5 ANGEL

10 ANGEL

15 ANGEL

20 ANGEL

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

50 PENCE

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

50 POUNDS

(1/2 SOVEREIGN)

(1 SOVEREIGN)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

OSTROVY TURKS A CAICOS

100 CROWNS

PÁKISTÁN

3 000 RUPEES

PANAMA

100 BALBOAS

500 BALBOAS

PAPUA-NOVÁ GUINEA

100 KINA

PERU

1/5 LIBRA

1/2 LIBRA

1 LIBRA

5 SOLES

10 SOLES

20 SOLES

50 SOLES

100 SOLES

POBŘEŽÍ SLONOVINY

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

POLSKO

30 ZŁOTYCH

50 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

50 ZŁOTYCH

100 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

100 ZŁOTYCH

(exception: 100 ZŁOTYCH „Beatyfikacja Jana Pawła II 1 V 2011“)

200 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

200 ZŁOTYCH

500 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

500 ZŁOTYCH

PORTUGALSKO

1 ESCUDO

100 ESCUDOS

200 ESCUDOS

500 ESCUDOS

5 EURO

8 EURO

10 000 REIS

RAKOUSKO

10 CORONA (= 10 KRONEN)

20 CORONA (= 20 KRONEN)

100 CORONA (= 100 KRONEN)

(1 DUCAT)

(4 DUCATS)

10 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN)

8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN)

25 SCHILLING

100 SCHILLING

200 SCHILLING

200 SCHILLING/10 EURO

500 SCHILLING

1 000 SCHILLING

2 000 SCHILLING

RHODESIE

1 POUND

5 POUNDS

10 SHILLINGS

ROVNÍKOVÁ GUINEA

250 PESETAS

500 PESETAS

750 PESETAS

1 000 PESETAS

5 000 PESETAS

RUMUNSKO

12 1/2 LEI

20 LEI

25 LEI

50 LEI

100 LEI

500 LEI

1 000 LEI

2 000 LEI

2 000 LEI

RUSKO

1 (CHERVONET)

50 (ROUBLES)

100 (ROUBLES)

200 (ROUBLES)

1 000 (ROUBLES)

10 000 (ROUBLES)

RWANDA

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

ŠALAMOUNOVY OSTROVY

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

SALVADOR

25 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

250 COLONES

SAN MARINO

20 EURO

50 EURO

1 SCUDO

2 SCUDI

5 SCUDI

10 SCUDI

SAÚDSKÁ ARÁBIE

1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)

SENEGAL

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

250 FRANCS

500 FRANCS

1 000 FRANCS

2 500 FRANCS

SEYCHELY

1 000 RUPEES

1 500 RUPEES

SIERRA LEONE

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

2 500 DOLLARS

1/4 GOLDE

1/2 GOLDE

1 GOLDE

5 GOLDE

10 GOLDE

1 LEONE

SINGAPUR

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

100 EURO

5 000 KORUN (5 000 SKK)

10 000 KORUN (10 000 SKK)

SLOVINSKO

100 EURO

5 000 TOLARS

20 000 TOLARS

25 000 TOLARS

SOMÁLSKO

20 SHILLINGS

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

200 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 500 SHILLINGS

ŠPANĚLSKO

2 (ESCUDOS)

10 (ESCUDOS)

20 EURO

100 EURO

200 EURO

400 EURO

10 PESETAS

20 PESETAS

25 PESETAS

5 000 PESETAS

10 000 PESETAS

20 000 PESETAS

40 000 PESETAS

80 000 PESETAS

100 (REALES)

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

(500 DIRHAMS)

(750 DIRHAMS)

(1 000 DIRHAMS)

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(1/3 GUINEA)

(1/2 GUINEA)

50 PENCE

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

(1/2 SOVEREIGN) (= 1/2 POUND)

(1 SOVEREIGN) (= 1 POUND)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

SRBSKO

10 DINARA

20 DINARA

SÚDÁN

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

SURINAM

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 GULDEN

SVATÁ HELENA

1/16 GUINEA

1/8 GUINEA

1/4 GUINEA

1/2 GUINEA

1 GUINEA

2 GUINEAS

5 GUINEAS

2 POUNDS

5 POUNDS

1/16 SOVEREIGN

1/8 SOVEREIGN

1/4 SOVEREIGN

1/2 SOVEREIGN

SOVEREIGN

SVAZIJSKO

2 EMALANGENI

5 EMALANGENI

10 EMALANGENI

20 EMALANGENI

25 EMALANGENI

50 EMALANGENI

100 EMALANGENI

250 EMALANGENI

1 LILANGENI

ŠVÉDSKO

5 KRONOR

10 KRONOR

20 KRONOR

1 000 KRONOR

2 000 KRONOR

ŠVÝCARSKO

10 FRANCS

20 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SÝRIE

(1/2 POUND)

(1 POUND)

TANZANIE

1 500 SHILINGI

2 000 SHILINGI

THAJSKO

(150 BAHT)

(300 BAHT)

(400 BAHT)

(600 BAHT)

(800 BAHT)

(1 500 BAHT)

(2 500 BAHT)

(3 000 BAHT)

(4 000 BAHT)

(5 000 BAHT)

(6 000 BAHT)

TONGA

1/2 HAU

1 HAU

5 HAU

1/4 KOULA

1/2 KOULA

1 KOULA

TRISTAN DA CUNHA

1/16 GUINEA

1/8 GUINEA

1/4 GUINEA

1/2 GUINEA

1 GUINEA

2 GUINEAS

5 GUINEAS

2 POUNDS

5 POUNDS

1/16 SOVEREIGN

1/8 SOVEREIGN

QUARTER SOVEREIGN

HALF SOVEREIGN

SOVEREIGN

TUNISKO

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

20 DINARS

40 DINARS

75 DINARS

10 FRANCS

20 FRANCS

100 FRANCS

5 PIASTRES

TURECKO

(25 KURUSH) (= 25 PIASTRES)

(50 KURUSH) (= 50 PIASTRES)

(100 KURUSH) (= 100 PIASTRES)

(250 KURUSH) (= 250 PIASTRES)

(500 KURUSH) (= 500 PIASTRES)

1/2 LIRA

1 LIRA

500 LIRA

1 000 LIRA

10 000 LIRA

50 000 LIRA

100 000 LIRA

200 000 LIRA

1 000 000 LIRA

60 000 000 LIRA

TUVALU

50 DOLLARS

UGANDA

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 000 SHILLINGS

URUGUAY

5 000 NUEVO PESOS

20 000 NUEVO PESOS

5 PESOS

USA

5 DOLLARS

10 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

50 DOLLARS (AMERICAN BUFFALO)

50 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)

VATIKÁN

20 EURO

50 EURO

10 LIRE GOLD

20 LIRE

100 LIRE GOLD

VENEZUELA

(10 BOLIVARES)

(20 BOLIVARES)

(100 BOLIVARES)

1 000 BOLIVARES

3 000 BOLIVARES

5 000 BOLIVARES

10 000 BOLIVARES

5 VENEZOLANOS

ZAIR

100 ZAIRES

ZAMBIE

250 KWACHA

ZÁPADNÍ SAMOA

50 TALA

100 TALA


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

11.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 396/30


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.7337 – IMS Health/Cegedim Business)

(Text s významem pro EHP)

2014/C 396/07

1.

Evropská komise dne 4. listopadu 2014 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik IMS Health (Spojené státy americké) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem aktiv výlučnou kontrolu nad částí podniku Cegedim S.A. (Francie) („Cegedim Business“).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku IMS Health: průzkum trhu, poradenské a technologické služby v oblasti zdravotnictví, biotechnologie, přírodních věd a farmaceutického průmyslu,

—   podniku Cegedim Business: průzkum trhu, poradenské a technologické služby v oblasti zdravotnictví, biotechnologie, přírodních věd a farmaceutického průmyslu.

3.

Evropská komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Evropská komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Evropské komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Evropské komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou s uvedením čísla jednacího M.7337 – IMS Health/Cegedim Business na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).