ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2014.086.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 86

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
25. března 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2014/C 086/01

Směnné kurzy vůči euru

1

2014/C 086/02

Stanovisko poradního výboru pro restriktivní dohody a dominantní postavení přijaté na jeho zasedání dne 12. prosince 2013 v souvislosti s návrhem rozhodnutí ve věci COMP/C.39678/39731 – Deutsche Bahn – Zpravodaj: Itálie

2

2014/C 086/03

Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení – Deutsche Bahn I (AT.39678) – Deutsche Bahn II (AT.39731)

3

2014/C 086/04

Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2013 týkající se řízení podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské Unie (Věc AT.39678/AT.39731 – Deutsche Bahn I/II) (oznámeno pod číslem C(2013) 9194 final)

4

 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2014/C 086/05

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.7197 – AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

6

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2014/C 086/06

Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

8

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

25.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/1


Směnné kurzy vůči euru (1)

24. března 2014

2014/C 86/01

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3774

JPY

japonský jen

141,05

DKK

dánská koruna

7,4647

GBP

britská libra

0,83540

SEK

švédská koruna

8,8624

CHF

švýcarský frank

1,2197

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

8,3495

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

27,411

HUF

maďarský forint

312,89

LTL

litevský litas

3,4528

PLN

polský zlotý

4,1925

RON

rumunský lei

4,4768

TRY

turecká lira

3,0829

AUD

australský dolar

1,5091

CAD

kanadský dolar

1,5448

HKD

hongkongský dolar

10,6866

NZD

novozélandský dolar

1,6118

SGD

singapurský dolar

1,7516

KRW

jihokorejský won

1 483,83

ZAR

jihoafrický rand

14,9449

CNY

čínský juan

8,5320

HRK

chorvatská kuna

7,6615

IDR

indonéská rupie

15 676,58

MYR

malajsijský ringgit

4,5470

PHP

filipínské peso

62,194

RUB

ruský rubl

49,6815

THB

thajský baht

44,738

BRL

brazilský real

3,1957

MXN

mexické peso

18,1705

INR

indická rupie

83,7287


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


25.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/2


Stanovisko poradního výboru pro restriktivní dohody a dominantní postavení přijaté na jeho zasedání dne 12. prosince 2013 v souvislosti s návrhem rozhodnutí ve věci COMP/C.39678/39731 – Deutsche Bahn

Zpravodaj: Itálie

2014/C 86/02

1.

Poradní výbor sdílí obavy z narušení hospodářské soutěže, které Komise vyjádřila ve svém návrhu rozhodnutí.

2.

Poradní výbor sdílí posouzení Komise vyjádřené v návrhu rozhodnutí v souladu s článkem 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“).

3.

Poradní výbor sdílí názor Komise, že řízení lze ukončit vydáním rozhodnutí podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003.

4.

Poradní výbor souhlasí s Komisí, že závazky, které společnost Deutsche Bahn nabízí, jsou vhodné, nezbytné a přiměřené.

5.

Poradní výbor souhlasí s Komisí, že vzhledem k závazkům, jež společnost Deutsche Bahn nabídla, pominuly důvody pro zásah Komise, aniž by byl dotčen čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003.

6.

Poradní výbor doporučuje, aby bylo jeho stanovisko zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.


25.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/3


Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení (1)

Deutsche Bahn I (AT.39678)

Deutsche Bahn II (AT.39731)

2014/C 86/03

1.

Komise dne 13. června 2012 zahájila řízení podle čl. 11 odst. 6 nařízení (ES) č. 1/2003 (2) proti společnosti Deutsche Bahn AG a jejím dceřiným společnostem DB Energie GmbH, DB Mobility Logistics AG, DB Fernverkehr AG a DB Schenker Rail Deutschland AG (společně „DB Group“).

2.

Komise dne 6. června 2013 přijala předběžné posouzení podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003 a oznámila je tentýž den skupině DB Group. V předběžném posouzení Komise formulovala své obavy týkající se hospodářské soutěže, pokud jde o možné porušení článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie ze strany skupiny DB Group. Tyto obavy z možného stlačování marží vzniklého způsobem, kterým skupina DB Group určuje ceny za trakční proud, včetně slev, na trzích pro poskytování služeb v oblasti železniční nákladní a dálkové osobní přepravy v Německu.

3.

Dne 23. července 2013 skupina DB Group předložila své závazky, aby rozptýlila obavy Komise. Dne 15. srpna 2013 zveřejnila Komise oznámení v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 1/2003, ve kterém shrnula případ a závazky a vyzvala zúčastněné třetí strany, aby podaly své připomínky k návrhu (3).

4.

Poté, co Komise informovala skupinu DB Group o připomínkách, které obdržela od 13 zúčastněných třetích stran po zveřejnění oznámení, předložila skupina DB Group pozměněný návrh závazků.

5.

Ve svém rozhodnutí podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003 Komise uvedla, že závazky, které skupina DB Group předložila, jsou pro ni závazné, a dospěla k závěru, že s ohledem na předložené závazky již neexistují žádné důvody pro zásah z její strany, a řízení v této věci by tedy mělo být ukončeno.

6.

V dané věci jsem od žádné strany řízení neobdržel žádnou žádost ani stížnost (4). S ohledem na výše uvedené skutečnosti se domnívám, že byl zajištěn účinný výkon procesních práv všech stran v této věci.

V Bruselu dne 13. prosince 2013.

Wouter WILS


(1)  V souladu s články 16 a 17 rozhodnutí předsedy Evropské komise 2011/695/EU ze dne 13. října 2011 o mandátu úředníka pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže, Úř. věst. L 275, 20.10.2011, s. 29.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy, Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1.

(3)  Sdělení Komise zveřejněné podle čl. 27 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ve věcech AT.39678 Deutsche Bahn I, AT.39731 Deutsche Bahn II a AT.39915 Deutsche Bahn III, Úř. věst. C 237, 15.8.2013, s. 28.

(4)  Podle čl. 15 odst. 1 rozhodnutí č. 2011/695/EU se mohou strany řízení, jež nabídnou závazky podle článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003, obrátit v zájmu zajištění účinného výkonu svých procesních práv na úředníka pro slyšení v kterékoli fázi řízení.


25.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/4


Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise

ze dne 18. prosince 2013

týkající se řízení podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské Unie

(Věc AT.39678/AT.39731 – Deutsche Bahn I/II)

(oznámeno pod číslem C(2013) 9194 final)

(Pouze německé znění je závazné)

2014/C 86/04

Dne 18. prosince 2013 Komise přijala rozhodnutí týkající se řízení podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie. V souladu s článkem 30 nařízení Rady (ES) č. 1/2003  (1) Komise tímto zveřejňuje jména stran a hlavní obsah rozhodnutí, přičemž bere v úvahu oprávněný zájem podniků na ochraně jejich obchodního tajemství.

I.   ÚVOD

(1)

Případ se týká obav v oblasti hospodářské soutěže na trhu dodávek trakčního proudu železničním podnikům v Německu. Trakční proud je specifický typ elektrické energie používaný k pohonu elektrických lokomotiv.

(2)

Rozhodnutím se stávají právně závazné závazky nabídnuté společnostmi DB Energie GmbH a DB Mobility Logistics AG podle článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003 v rámci řízení podle článku 102 Smlouvy. Společnosti DB Energie GmbH a DB Mobility Logistics AG jsou dceřiné společnosti zavedeného německého železničního provozovatele Deutsche Bahn (DB).

II.   POSTUP

(3)

Komise dne 13. června 2012 zahájila formální řízení s cílem přijmout rozhodnutí podle kapitoly III nařízení (ES) č. 1/2003. Dne 6. června 2013 přijala Komise předběžné posouzení. Strany dne 23. července 2013 nabídly prvotní závazky, kterými zareagovaly na předběžné obavy Komise. Dne 15. srpna 2013 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno oznámení podle čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 1/2003, ve kterém byl shrnut případ a nabídnuté závazky a vyzvány zúčastněné třetí strany, aby podaly své připomínky. Na základě připomínek obdržených od třetích stran předložila společnost DB dne 17. prosince 2013 podepsanou verzi konečných závazků.

(4)

Dne 12. prosince 2013 byl konzultován Poradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení, který vydal kladné stanovisko. Dne 13. prosince 2013 vydal svou závěrečnou zprávu úředník pro slyšení.

III.   OBAVY VYJÁDŘENÉ V PŘEDBĚŽNÉM POSOUZENÍ

(5)

V předběžném posouzení byly vyjádřeny obavy Komise v oblasti hospodářské soutěže týkající se případného stlačování marží vzniklého způsobem, jakým skupina DB určuje ceny za trakční proud, včetně slev, na trzích pro poskytování služeb v oblasti železniční nákladní a dálkové osobní dopravy.

(6)

Komise zastávala předběžný názor, že cenové praktiky společnosti DB Energie, dceřiné společnosti DB odpovědné za dodávky trakčního proudu, mohou na německých trzích železniční nákladní a dálkové osobní dopravy vést ke stlačování marží. Ke stlačování marží může dojít v případě, kdy vertikálně integrovaný podnik prodává zboží nebo služby konkurentům na předcházejícím trhu, na němž má dominantní postavení, a soutěží s těmito podniky na navazujícím trhu, pro něž je výrobek nebo služba nezbytným vstupem.

(7)

Společnost DB Energie provozuje speciální elektrickou síť, která je nezbytná pro distribuci trakčního proudu. Rovněž dodává trakční proud železničním podnikům a to tak, že nakupuje elektřinu od výrobků a dále ji prodává železničním podnikům. Společnost DB Energie je jediným dodavatelem trakčního proudu v Německu, a proto má na tamějším trhu dodávek trakčního proudu železničním podnikům dominantní postavení. Patří k vertikálně integrované skupině DB, která působí rovněž na navazujících trzích železniční dopravy.

(8)

Komise dospěla k předběžnému závěru, že cenové praktiky společnosti DB Energie pro trakční proud mohou bránit železničním podnikům, které jsou přinejmenším stejně efektivní jako dominantní podnik v ziskovém soutěžení na navazujícím trhu se službami nákladní a osobní dálkové dopravy. Komise předběžně zjistila, že během období potenciálního protiprávního jednání, by železniční podniky DB v odvětví nákladní a osobní dálkové dopravy průměrně vzato nebyly schopny ziskově soutěžit, pokud by jim byla poskytnuta stejná úroveň nižších slev pro trakční proud jako jejich konkurentům. Vzhledem k tomu, že trakční proud představuje pro železniční podniky činné na trzích s nákladní a dálkovou osobní dopravou nutný vstup, Komise předběžně zjistila, že negativní úrovně ziskovosti způsobené údajným stlačováním marží mají pravděpodobně účinky v podobě uzavírání trhu hospodářské soutěže.

IV.   PŘIPOMÍNKY

(9)

Společnost DB předložila prvotní závazky dne 23. července 2013 a dne 21. listopadu 2013 návrh závazků pozměnila, aby rozptýlila obavy Komise. Klíčové body těchto závazků jsou následující:

Společnost DB Energie dne 1. července 2014 zavede nový systém zpoplatnění trakčního proudu, jenž oddělí cenu za dodávky elektřiny od poplatků za přístup k rozvodné síti, jak bylo schváleno příslušným německým regulačním orgánem (Bundesnetzagentur). Téhož dne společnost DB Energie nabídne přístup ke své síti trakčního proudu třetím dodavatelům energie, aby mohli dodávat trakční proud železničním podnikům a konkurovat společnosti DB Energie.

V tomto novém systému bude podnik DB Energie účtovat stejnou cenu za elektřinu všem železničním podnikům bez slev udělovaných v závislosti na objemu nebo na době trvání.

Společnost DB Energie zaplatí železničním podnikům v Německu, které nepatří do skupiny DB, jednorázovou částku ve výši 4 % z jejich roční faktury za trakční proud, a to na základě jednoletého období předcházejícího zavedení nového systému zpoplatnění v platnost.

Společnost DB poskytne Komisi každý rok údaje, které jsou nezbytné pro posouzení, zda by úrovně cen trakčního proudu a dopravních služeb účtovaných skupinou DB mohla vést ke stlačování marží. Podnik DB Energie Komisi rovněž s předstihem oznámí jakékoli změny v jím účtovaných cenách elektřiny.

Tyto závazky budou platit po dobu 5 let od oznámení rozhodnutí Komise nebo dokud nebude 25 % objemu trakčního proudu nakupovaného konkurenty skupiny DB čerpáno od třetích dodavatelů elektřiny.

Skupina DB rovněž jmenuje správce, který bude sledovat dodržování závazků.

V.   POSOUZENÍ A PŘIMĚŘENOST ZÁVAZKŮ

(10)

Komise se domnívá, že závazky postačují k uspokojení obav Komise uvedených v předběžném posouzení, aniž by byly nepřiměřené.

(11)

Závazky umožní vstup konkurentů na trh s dodávkami trakčního proudu tím, že bude podporován vstup třetích dodavatelů elektřiny. Taková soutěž zase omezí schopnost společnosti DB Energie stanovovat ceny a odstraní možnost stlačování marží.

(12)

Zavedení nového systému zpoplatnění trakčního proudu, jenž oddělí cenu za dodávky elektřiny od poplatků za přístup k rozvodné síti, zajistí, že poskytovatelé elektřiny budou moci v oblasti ceny elektřiny soutěžit. Dále závazek společnosti DB, že dne 1. července 2014 nabídne přístup ke své síti trakčního proudu, umožní otevření trhu a železniční podniky budou moci od tohoto dne přejít k jinému dodavateli. Upuštění od slev podpoří rozvoj hospodářské soutěže tím, že zajistí cenovou transparentnost a rovné podmínky.

(13)

Cílem jednorázových plateb železničním podnikům je zabránit tomu, aby potenciální stlačování marží bylo prodlouženo v přechodné fázi, kdy se bude nový systém zavádět a kdy třetí dodavatelé energie dosud na trh s trakčním proudem nevstoupili. Platba je tudíž omezena na jeden rok, což je doba, kterou Komise považuje za dostatečnou pro umožnění vstupu na trh. Pokles ceny ve výši 4 % je odpovídající, protože by to bylo dostatečné k tomu, aby se během období případného protiprávního jednání zabránilo stlačování marží.

(14)

Údaje o cenových úrovních pro trakční proud a dopravní služby, které se společnost DB zavazuje poskytovat, umožňují Komisi sledovat cenovou politiku společnosti DB. Kontrolní správce bude sledovat, jak společnost DB své závazky celkově dodržuje.

(15)

Komise se domnívá, že pětiletá platnost závazků je dostatečně dlouhá k tomu, aby třetí poskytovatelé elektřiny mohli vypracovat své nabídky a železniční podniky změnit poskytovatele. V případě, že třetí poskytovatelé elektřiny dodají 25 % objemů trakčního proudu spotřebovávaného jinými podniky, než je železniční společnost DB, před uplynutím pěti let, Komise se domnívá, že tato skutečnost by dokázala, že hospodářská soutěž se soustavně rozvíjela a odůvodnilo by to předčasné ukončení závazků.

VI.   ZÁVĚR

(16)

Rozhodnutí činí závazky předložené společností DB právně závaznými. S ohledem na závazky se v rozhodnutí konstatuje, že již neexistují žádné důvody pro zásah Komise.


(1)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 411/2004 (Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 1).


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

25.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/6


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.7197 – AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2014/C 86/05

1.

Komise dne 13. března 2014 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky AMP Capital Investors Limited („AMP“, Austrálie), Public Sector Pension Investment Board („PSP“, Kanada) a Arcus European Infrastructure Fund GP LLP („Arcus“, Spojené království) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií společnou kontrolu nad podnikem Alpha Trains (Luxembourg) Holdings Sàrl a jeho dceřinými podniky („Alpha Trains“, Lucembursko), jež jsou v současnosti společně kontrolovány podniky Arcus a PSP.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku AMP: australská investiční společnost s celosvětovou působností v širokém spektru nejrůznějších aktiv,

podniku PSP: kanadský správce penzijních investičních fondů s diverzifikovaným globálním portfoliem,

podniku Arcus: nezávislý správce fondů, který se specializuje na infrastrukturu v Evropě,

podniku Alpha Trains: společnost specializující se na pronájem vlaků, která nabízí vozový park veřejným i soukromým provozovatelům v řadě zemí kontinentální Evropy.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.7197 – AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


JINÉ AKTY

Evropská komise

25.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/8


Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

2014/C 86/06

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti o změnu námitku podle článku 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (1).

ŽÁDOST O ZMĚNU

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin  (2)

ŽÁDOST O ZMĚNU PODLE ČLÁNKU 9

„PANCETTA PIACENTINA“

č. ES: IT-PDO-0117-01103-08.04.2013

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Položka specifikace produktu, jíž se změna týká

Název produktu

Popis produktu

Zeměpisná oblast

Důkaz původu

Metoda produkce

Souvislost

Označování

Vnitrostátní požadavky

Jiná (uveďte)

2.   Druh změny (změn)

Změna jednotného dokumentu nebo přehledu

Změna specifikace zapsaného CHOP nebo CHZO, k němuž nebyl zveřejněn jednotný dokument ani přehled

Změna specifikace, která nevyžaduje změnu zveřejněného jednotného dokumentu (čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 510/2006)

Dočasná změna specifikace vyplývající z uložení závazných hygienických nebo rostlinolékařských opatření ze strany veřejných orgánů (čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 510/2006)

3.   Změna (změny)

Změna, jíž se zavádí používání zákonem stanovených množství dusitanů, je nezbytná, neboť jejich přítomnost spolu s dusičnany zajišťuje vyšší účinnost proti patogenům a proti některým jevům vznikajícím při oxidaci během produkce potraviny „Pancetta Piacentina“ CHOP.

Mělo se za to, že je nutné zrušit údaj o rozložení jednotlivých „pancett“ během zrání, jelikož „vršení na speciálních deskách“ nijak neovlivňuje celkový postup produkce potraviny s označením CHOP.

Změna spojená se způsobem vázání nebo sešití „pancett“ po jejich svinutí se předkládá z důvodu upřesnění a ujasnění této fáze produkce.

Změna, jíž se připouští použití všech druhů vepřových střev a listů z celulózy, umožňuje, aby se používaly pro produkci vhodné obaly, a odpovídá změněným reálným tržním podmínkám, kvůli nimž je značně obtížné (a v některých situacích na trhu takřka nemožné) zjistit specifické druhy obalů, jež byly dříve stanoveny.

Důvodem prodloužení minimální doby zrání ze tří na čtyři měsíce je zlepšení jakosti produktu nesoucího označení CHOP.

Rovněž zvýšení maximální teploty zrání ze 14 na 18 stupňů a zavedení povolené 10 % odchylky pro vlhkost prostředí, ve kterém produkt zraje, přispívají ke zvýšení jakosti produktu, neboť umožňují lepší rozvoj vůní a vylučují jakoukoli možnou vadu produktu.

I snížení minimálního obsahu popela z 2 % na 1,5 % vyplývá z minimálního povoleného obsahu soli, s níž je obsah popela úzce spojen, což je mj. v souladu s neustálým úsilím o snižování obsahu soli v potravinách.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin  (3)

„PANCETTA PIACENTINA“

č. ES: IT-PDO-0117-01103-08.04.2013

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Název

„Pancetta Piacentina“

2.   Členský stát nebo třetí země

Itálie

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1   Druh produktu

Třída 1.2 –

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

Produkt „Pancetta Piacentina“ patří mezi slané, přirozeně zrající produkty, konzervované za syrova. K výrobě se používá břišní oblast s podkožním tukem půlky jatečně upraveného těla zvířete, která vede z oblasti retrosternální k tříselné, a svalová tkáň trupu.

Výsledný produkt má válcový tvar, hmotnost od 4 kg do 8 kg a výraznou červenou barvu prostřídanou jasně bílými tukovými částmi. Maso má příjemnou, jemnou vůni a lahodnou chuť.

3.3   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

Produkt „Pancetta Piacentina“ pochází z prasat narozených, chovaných a poražených v regionech Emilia Romagna a Lombardie. Název „Pancetta Piacentina“ má výjimku podle čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012.

3.4   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu)

Je třeba dodržovat podrobná pravidla o používání a složení krmných dávek. Výživa vepřů probíhá ve dvou fázích a zakládá se převážně na produkci obilovin z makrooblasti vymezené v bodě 3.3. Průměrná krmná dávka pro vepře se skládá z velké části z kukuřičné směsi a dále pak z ječmene, otrub, sóji a minerálních doplňků. Vedlejší produkty výroby sýra (syrovátku, sýřeninu a podmáslí) z většiny dodávají výrobny sýra ve vymezené zeměpisné oblasti.

3.5   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

Všechny fáze produkce, ořezávání, nasolení za sucha, vázání, sušení a zrání produktu „Pancetta Piacentina“ probíhají v oblasti uvedené v bodě 4.

3.6   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.

Balení, krájení a porcování musí probíhat pod dohledem určeného kontrolního subjektu, a to výhradně v oblasti zpracování, jež je uvedena v bodě 4. Aby bylo zaručeno zachování původních a osobitých vlastností produktu, je třeba, aby balení, krájení a porcování prováděli v zeměpisné oblasti produkce zaměstnanci, kteří mají o produktu specifické znalosti. Před nakrájením je třeba důkladně odstranit kůži. Styk se vzduchem a vystavení produktu bez přirozené kůže, která jej obepíná, neznámým podmínkám prostředí může vyvolat oxidaci a následné zhnědnutí plátků nebo povrchu vzniklém po řezu; produkt může ztratit svou charakteristickou sytě červenou barvu libové části, tuk může žluknout a následně se může zhoršit vůně.

3.7   Zvláštní pravidla pro označování

Na produktu uváděném ke spotřebě musí být nápis „Pancetta Piacentina“.

Nápis „Pancetta Piacentina“ musí být na etiketě proveden zřetelným a nesmazatelným písmem, které lze jasně odlišit od jakéhokoliv jiného nápisu uvedeného na etiketě, a bezprostředně za ním musí následovat výraz „Denominazione di Origine Protetta“ (chráněné označení původu).

Je zakázáno doplňovat jakékoli jiné označení, které není výslovně stanoveno.

Je však dovoleno použití označení, která odkazují na jména, obchodní firmy nebo soukromé značky, pokud taková označení nemají pochvalný charakter nebo nejsou s to uvést spotřebitele v omyl, jakož i případných názvů podniků chovajících prasata, z jejichž chovů produkt pochází.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Oblast produkce produktu „Pancetta Piacentina“ zahrnuje celé území provincie Piacenza ležící v nadmořské výšce do 900 m.n.m.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti

Produkce potraviny „Pancetta Piacentina“ pochází z období starověkého Říma a dochovala se dodnes, přičemž je soustředěna do zeměpisné oblasti provincie Piacenza.

Význam oblasti produkce potraviny „Pancetta Piacentina“ je spjat s vývojem typické venkovské kultury, jež je společná celé Padanii, z jejíhož území surovina pochází (Emilia Romagna a Lombardie). V oblasti původu suroviny je rozvoj živočišné výroby spjat s rozsáhlým pěstováním obilovin a s výrobními systémy vysoce specializovaného sýrařského průmyslu, které předurčily zaměření místní produkce konkrétně na chov prasat.

Místní producenti v provincii Piacenza rozvíjeli a vzájemně si předávali specifické dovednosti týkající se výběru a zpracování odříznutých kusů masa. Zvláštní zkušenost se po pracovnících žádá při rolování a vázání „pancetty“. Přítomnost údolí se svěžím vzduchem a hojností vody, jakož i kopcovité zalesněné oblasti se příznivě odrážejí na podmínkách prostor, v nichž produkt zraje.

5.2   Specifičnost produktu

„Pancetta Piacentina“ má válcovitý tvar. Plátek má v libové části sytou červenou barvu a tuk je barvy bílé. Produkt má příjemnou, jemnou vůni a lahodnou chuť.

Svalnatá část, jež se k produkci potraviny „Pancetta Piacentina“ využívá, je z italských prasat těžké hmotnostní kategorie.

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO)

Vlastnosti produktu „Pancetta Piacentina“ závisí na podmínkách prostředí a na přírodním a lidském faktoru. Zejména vlastnosti suroviny jsou úzce spjaty s vymezenou zeměpisnou oblastí, odkud surovina pochází a v níž se rozvíjely techniky chovu italských prasat těžké hmotnostní kategorie, které jsou pro jakost části masa využívané k produkci potraviny „Pancetta Piacentina“ určující.

Ke zpracování produktu „Pancetta Piacentina“ dochází v oblasti provincie Piacenza, což je podstatné z toho důvodu, že místní producenti během času rozvíjeli specifické poznatky uplatnitelné při solení, rolování a vázání „pancetty“.

Díky rolování a vázání získává „Pancetta Piacentina“ charakteristický válcovitý tvar a pokud se nakrájí na plátky, jsou viditelné střídající se libové části a části tvořené tukem.

Technické dovednosti producentů při solení spolu s dobře osvojeným řízením jednotlivých fází zrání jsou dalším dokladem o provázanosti potraviny „Pancetta Piacentina“ s územím, kde se vyrábí.

Environmentální faktory jsou úzce spjaty s vlastnostmi oblasti produkce. Jedním z těchto faktorů je zejména podnebí, jež rozhodujícím způsobem ovlivňuje vlastnosti konečného produktu, a přispívá tak k úspěšnému průběhu zrání produktu.

Kombinace „suroviny – produktu – označení“ tedy souvisí s jedinečným specifickým společenským a hospodářským rozvojem dotyčné oblasti.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006 (4))

Úplné znění specifikace je k dispozici na internetové adrese:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

nebo

lze vstoupit přímo na domovskou stránku ministerstva zemědělství, potravinářství a lesnictví (http://www.politicheagricole.it) a kliknout na „Qualità e sicurezza“ (Jakostní produkty – na obrazovce nahoře vpravo) a nakonec na „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“ (Specifikace produkce, jež jsou předmětem zkoumání EU).


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12. Nahrazeno nařízením (EU) č. 1151/2012.

(3)  Viz poznámka pod čarou 2.

(4)  Viz poznámka pod čarou 2.