ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2014.071.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 71

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
8. března 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2014/C 071/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 61, 1.3.2014

1

 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2014/C 071/02

Věc C-567/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) dne 5. listopadu 2013 — Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai v. Raiffeisen Bank Zrt.

2

2014/C 071/03

Věc C-573/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 12. listopadu 2013 — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG v. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

2

2014/C 071/04

Věc C-586/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Pesti Központi Kerületi Bíróság (Maďarsko) dne 20. listopadu 2013 — Martin Meat Kft. v. Simonfay Géza a Ulrich Salburg

3

2014/C 071/05

Věc C-589/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 19. listopadu 2013 — F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

3

2014/C 071/06

Věc C-594/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 21. listopadu 2013 — go fair Zeitarbeit OHG v. Finanzamt Hamburg-Altona

3

2014/C 071/07

Věc C-609/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. listopadu 2013 Duravit AG a dalšími proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 16. září 2013 ve věci T-364/10, Duravit AG a další v. Evropská komise

4

2014/C 071/08

Věc C-612/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. listopadu 2013 ClientEarth proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. září 2013 ve věci T-111/11: ClientEarth v. Komise

5

2014/C 071/09

Věc C-615/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. listopadu 2013 ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. září 2013 ve věci T-214/11, ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) v Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EÚBP)

6

2014/C 071/10

Věc C-629/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polsko) dne 2. prosince 2013 — Adarco Invest sp. z o.o. se sídlem v Petrosani (Rumunsko), pobočka v Polsku v Tarnowskie Góry

6

2014/C 071/11

Věc C-633/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Najwyższy (Polsko) dne 3. prosince 2013: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

7

2014/C 071/12

Věc C-645/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Španělsko) dne 5. prosince 2013 — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito v. Evaristo Méndez Sena a další

7

2014/C 071/13

Věc C-657/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Düsseldorf (Německo) dne 12. prosince 2013 — Verder LabTec GmbH & Co. KG v. Finanzamt Hilden

8

2014/C 071/14

Věc C-659/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 13. prosince 2013 — C & J Clark International Ltd v. The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

8

2014/C 071/15

Věc C-664/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administratīvā apgabaltiesa (Lotyšsko) dne 13. prosince 2013 — VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

9

2014/C 071/16

Věc C-671/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Litva) dne 17. prosince 2013 — VĮ Indėlių ir investicijų draudimas a Nemaniūnas

9

2014/C 071/17

Věc C-673/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. prosince 2013 Evropská komise proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 8. října 2013 ve věci T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland a Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) v. Evropská komise

10

2014/C 071/18

Věc C-681/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 23. prosince 2013 — Diageo Brands BV v. Simiramida-04 EOOD

11

2014/C 071/19

Věc C-686/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) dne 27. prosince 2013 — X AB v. Skatteverket

11

2014/C 071/20

Věc C-2/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 3. ledna 2014 — trestní řízení proti Thi Bich Ngoc Nguyen a Nadine Schönherr

12

2014/C 071/21

Věc C-4/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein oikeus (Finsko) dne 6. ledna 2014 — Christophe Bohez v. Ingrid Wiertz

12

2014/C 071/22

Věc C-44/14: Žaloba podaná dne 27. ledna 2014 — Španělské království v. Evropský parlament a Rada Evropské unie

13

 

Tribunál

2014/C 071/23

Věc T-384/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — SKW Stahl-Metallurgie Holding a SKW Stahl-Metallurgie v. Komise (Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh karbidu vápníku a hořčíku pro ocelářský a plynárenský průmysl v EHP, s výjimkou Irska, Španělska, Portugalska a Spojeného království — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Stanovení cen a rozdělení trhu — Právo na obhajobu — Přičitatelnost protiprávního jednání — Povinnost odůvodnění — Pokuty — Rovné zacházení — Polehčující okolnosti — Spolupráce v průběhu správního řízení — Proporcionalita — Solidární odpovědnost za zaplacení pokuty — Pokyny o metodě stanovování pokut z roku 2006)

14

2014/C 071/24

Věc T-391/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — Evonik Degussa a AlzChem v. Komise (Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh karbidu vápníku a hořčíku pro ocelářský a plynárenský průmysl v EHP, s výjimkou Irska, Španělska, Portugalska a Spojeného království — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Stanovení cen a rozdělení trhu — Přičitatelnost protiprávního jednání — Pokuty — Spolupráce během správního řízení — Přitěžující okolnosti — Opakování protiprávního jednání — Polehčující okolnosti — Proporcionalita — Doba trvání protiprávního jednání — Společná a nerozdílná odpovědnost za zaplacení pokuty — Pokyny o metodě stanovování pokut z roku 2006)

14

2014/C 071/25

Věc T-395/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — Gigaset v. Komise (Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh karbidu vápníku a hořčíku pro ocelářský a plynárenský průmysl v EHP, s výjimkou Irska, Španělska, Portugalska a Spojeného království — Rozhodnutí konstatující porušení článku 81 ES — Stanovení cen a rozdělení trhu — Přičitatelnost protiprávního jednání — Povinnost uvést odůvodnění — Pokuty — Doba trvání protiprávního jednání — Rovné zacházení — Polehčující okolnosti — Spolupráce během správního řízení — Solidární odpovědnost za zaplacení pokuty — Pokyny o metodě stanovování pokut z roku 2006)

15

2014/C 071/26

Věc T-528/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. ledna 2014 — Hubei Xinyegang Steel v. Rada (Dumping — Dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Číny — Určení hrozící újmy — Článek 3 odst. 9 a čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 384/96 (nyní článek 3 odst. 9 a čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009))

15

2014/C 071/27

Věc T-216/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. ledna 2014 — Progust v. OHIM — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA) (Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství IMPERIA — Starší obrazová ochranná známka Společenství IMPERIAL — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

16

2014/C 071/28

Věc T-495/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. ledna 2014 — Streng v. OHIM — Gismondi (PARAMETRICA) (Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství PARAMETRICA — Starší národní slovní ochranná známka parameta — Relativní důvod pro zamítnutí — Nepředložení důkazů v jazyce námitkového řízení — Pravidlo 19 odst. 2 a 3 a pravidlo 98 odst. 1 nařízení (ES) č. 2868/95)

17

2014/C 071/29

Věc T-600/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. ledna 2014 — Schuhhaus Dielmann v. OHIM — Carrera (Carrera panamericana) (Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Mezinárodní zápis označující Evropské společenství Carrera panamericana — Starší obrazová ochranná známka CARRERA — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009)

17

2014/C 071/30

Věc T-158/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. ledna 2014 — European Dynamics Belgium a další v. EMEA (Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení — Poskytování externích služeb v oblasti softwarových aplikací — Rozhodnutí o umístění nabídky uchazeče na druhé místo pro účely kaskádové smlouvy — Kritéria pro zadání zakázky — Přidání kritéria pro zadání zakázky, které nebylo stanoveno v zadávací dokumentaci — Hodnocení kritéria výběru ve fázi zadání veřejné zakázky — Transparentnost)

18

2014/C 071/31

Věc T-221/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — Sunrider v. OHIM — Nannerl (SUN FRESH) (Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství SUN FRESH — Dřívější slovní a obrazové ochranné známky Společenství, Beneluxu a vnitrostátní ochranné známky SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH a SUNNYFRESH — Relativní důvod zamítnutí — Důkaz skutečného užívání starších ochranných známek — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

18

2014/C 071/32

Věc T-513/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — NCL v. OHIM (NORWEGIAN GETAWAY) (Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství NORWEGIAN GETAWAY — Absolutní důvody pro zamítnutí — Popisný charakter — Nedostatečná rozlišovací způsobilost — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009)

19

2014/C 071/33

Věc T-514/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — NCL v. OHIM (NORWEGIAN BREAKAWAY) (Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství NORWEGIAN BREAKAWAY — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Neexistence popisného charakteru — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009)

19

2014/C 071/34

Věc T-551/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — Coppenrath-Verlag v. OHIM — Sembella (Rebella) (Ochranná známka Společenství — Řízení o námitce — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Rebella — Starší slovní ochranná známka Společenství SEMBELLA — Relativní důvody pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Skutečné užívání starší ochranné známky — Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 — Článek 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) nařízení č. 207/2009)

19

2014/C 071/35

Věc T-47/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. ledna 2014 — Goldsteig Käsereien Bayerwald v. OHIM — Vieweg (goldstück) (Ochranná známka společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství goldstück — Starší slovní ochranná známka Společenství GOLDSTEIG — Relativní důvod zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

20

2014/C 071/36

Věc T-68/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — Novartis v. OHIM (CARE TO CARE) (Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství CARE TO CARE — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

20

2014/C 071/37

Věc T-174/13 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — Komise v. BO (Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Sociální zabezpečení — Náhrada cestovních výdajů — Cestovní výdaje z jazykových důvodů — Článek 19 odst. 12 společných předpisů pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství — Hlava II kapitola 12 bod 2.5 obecných prováděcích ustanovení pro úhradu léčebných výloh)

20

2014/C 071/38

Věc T-134/12: Usnesení Tribunálu ze dne 13. ledna 2014 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT v. Komise (Žaloba na neplatnost a náhradu škody — Smlouvy týkající se finanční podpory projektů v oblasti výzkumu a vývoje ze strany Unie — Námitka nepřípustnosti — Neexistence změny kvalifikace návrhových žádání — Nepřípustnost)

21

2014/C 071/39

Věc T-116/13 P a T-117/13 P: Usnesení Tribunálu ze dne 13. ledna 2014 — Lebedef v. Komise (Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Posudek o vývoji služebního postupu — Hodnocení za rok 2008 a 2009 — Výkon funkcí na poloviční úvazek z důvodu zastupování pracovníků v odborech — Hodnotící posudky týkající se funkcí vykonávaných v útvaru, ke kterému byl dotyčný přidělen — Jmenování do funkce v odborech — Zamítnutí žalob v prvním stupni řízení pro zjevnou neopodstatněnost — Kasační opravný prostředek zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný)

21

2014/C 071/40

Věc T-303/13: Usnesení Tribunálu ze dne 14. ledna 2014 — Miettinen v. Rada (Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Stanovisko právní služby Rady — Odepření přístupu — Zveřejnění po podání žaloby — Zánik předmětu sporu — Nedostatek právního zájmu na podání žaloby — Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

22

2014/C 071/41

Věc T-650/13: Žaloba podaná dne 4. prosince 2013 — Lomnici v. Parlament

22

2014/C 071/42

Věc T-677/13: Žaloba podaná dne 19. prosince 2013 — Axa Versicherung v. Komise

22

2014/C 071/43

Věc T-717/13: Žaloba podaná dne 27. prosince 2013 — Chair Entertainment Group v. OHIM — Libelle (SHADOW COMPLEX)

23

2014/C 071/44

Věc T-718/13: Žaloba podaná dne 27. prosince 2013 — The Directv Group v. OHIM — Bolloré (DIRECTV)

24

2014/C 071/45

Věc T-720/13: Žaloba podaná dne 30. prosince 2013 — Gat Microencapsulation v. OHIM — BASF (KARIS)

24

2014/C 071/46

Věc T-8/14: Žaloba podaná dne 7. ledna 2014 — Mogyi v. OHIM (Just crunch it…)

25

2014/C 071/47

Věc T-9/14: Žaloba podaná dne 7. ledna 2014 — Mogyi v. OHIM (Just crunch it…)

25

2014/C 071/48

Věc T-13/14: Žaloba podaná dne 7. ledna 2014 — Maďarsko v. Komise

25

2014/C 071/49

Věc T-14/14: Žaloba podaná dne 6. ledna 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines a další v. Rada

26

2014/C 071/50

Věc T-45/14: Žaloba podaná dne 20. ledna 2014 — HTTS a Bateni v. Rada

27

2014/C 071/51

Věc T-54/14: Žaloba podaná dne 23. ledna 2014 — Goldfish a další v. Komise

28

2014/C 071/52

Věc T-136/13: Usnesení Tribunálu ze dne 14. ledna 2014 — Hanwha SolarOne a další v. Parlament a další

28

2014/C 071/53

Věc T-555/13: Usnesení Tribunálu ze dne 10. ledna 2014 — MHCS/OHIM v. Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

28

 

Soud pro veřejnou službu

2014/C 071/54

Věc F-60/09 RENV: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 17. října 2013 — Birkhoff v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Vrácení věci Soudu pro veřejnou službu po předchozím zrušení rozhodnutí — Platy — Rodinné dávky — Příspěvek na vyživované dítě — Dítě trpící závažným onemocněním nebo postižením, které mu brání v tom, aby se postaralo o vlastní potřeby — Žádost o prodloužení vyplácení příspěvku)

29

2014/C 071/55

Věc F-15/10: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2013 — Andres a další v. ECB (Veřejná služba — Zaměstnanci ECB — Reforma systému sociálního zabezpečení — Zmrazení penzijního plánu — Provádění důchodového systému — Projednání s dozorčím výborem — Projednání s výborem zaměstnanců — Projednání s Generální radou — Projednání s Radou guvernérů — Čtvrtletní hodnocení penzijního plánu — Porušení pracovních podmínek — Zjevně nesprávné posouzení — Zásada proporcionality — Nabytá práva — Zásada právní jistoty a předvídatelnosti — Informační povinnost)

29

2014/C 071/56

Věc F-92/11: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. září 2013 — Faita v. EHSV (Veřejná služba — Psychické obtěžování — Žádost o pomoc — Odůvodnění rozhodnutí)

30

2014/C 071/57

Věc F-124/11: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 30. září 2013 — Possanzini v. Frontex (Veřejná služba — Zaměstnanci agentury Frontex — Dočasný zaměstnanec — Hodnotící zpráva obsahující negativní posouzení hodnotitele, s nímž nebyla dotčená osoba seznámena — Neprodloužení smlouvy na dobu určitou — Rozhodnutí založené na názoru hodnotitele — Práva obhajoby — Porušení — Spor majetkoprávní povahy — Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci)

30

2014/C 071/58

Spojené věci F-20/12 a F-43/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. září 2013 — Wurster v. EIGE (Veřejná služba — Zaměstnanci EIGE — Dočasný zaměstnanec — Postup hodnocení vedoucích schopností zaměstnanců EIGE nově přidělených na pozici nižších vedoucích pracovníků — Přeřazení na pozici mimo vedení — Právo být vyslechnut — Rozsah působnosti práva — Uplatnění bez návrhu — Nahrazení důvodů provedené soudem bez návrhu)

31

2014/C 071/59

Spojené věci F-23/12 a F-30/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. září 2013 — Glantenay a další v. Komise (Veřejná služba — Otevřené výběrové řízení — Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/204/10 — Výběr na základě kvalifikačních předpokladů — Vyloučení kandidátů bez konkrétního přezkoumání jejich diplomů a jejich odborné praxe)

31

2014/C 071/60

Věc F-38/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 30. září 2013 — BP v. FRA (Veřejná služba — Zaměstnanci Agentury Evropské unie pro základní práva — Smluvní zaměstnanec — Neobnovení smlouvy na dobu určitou na dobu neurčitou — Přidělení do jiného útvaru až do uplynutí platnosti smlouvy — Žaloba na neplatnost — Žaloba na náhradu škody)

32

2014/C 071/61

Věc F-46/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. září 2013 — Höpcke v. Komise (Veřejná služba — Otevřené výběrové řízení — Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AST/111/10 — Nezapsání na seznam úspěšných uchazečů — Zadání vypracovat text o určité minimální délce — Nesplnění)

32

2014/C 071/62

Věc F-52/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 7. listopadu 2013 — Cortivo v. Parlament (Veřejná služba — Úředníci — Důchody — Opravný koeficient — Členský stát pobytu — Pojem — Hlavní bydliště — Bydliště ve dvou členských státech — Podpůrné dokumenty — Oprávněné očekávání)

32

2014/C 071/63

Spojené věci F-72/12 a F-10/13: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. listopadu 2013 — Roulet v. Komise (Veřejná služba — Odměna za práci — Článek 66 služebního řádu — Bývalý dočasný zaměstnanec zařazený do platové třídy AD 12 — Přijetí jako úřednice zařazené do platové třídy AD6 — Výplata odměny za práci odpovídající platu úředníka zařazeného do platové třídy AD 12 — Zjevně nesprávné posouzení — Vrácení přeplatků podle článku 85 služebního řádu)

33

2014/C 071/64

Věc F-84/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. září 2013 — CN v. Rada (Veřejná služba — Článek 78 služebního řádu — Výbor pro otázky invalidity — Lékařská zpráva — Zdravotní údaje psychiatrického nebo psychologického charakteru — Lékařské tajemství — Přístupnost — Žaloba na neplatnost — Žaloba na náhradu škody)

33

2014/C 071/65

Věc F-113/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2013 — Balionyte-Merle v. Komise (Veřejná služba — Otevřené výběrové řízení — Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/204/10 — Nezapsání na seznam úspěšných uchazečů — Hodnocení obecné způsobilosti uchazečů — Hodnocení na základě výkonu uchazečů při zkouškách v hodnotícím středisku — Soudržnost mezi číselně vyjádřenou známkou a poznámkami uvedenými ve znalostním pase)

34

2014/C 071/66

Věc F-122/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. listopadu 2013 — Arguelles Arias v. Rada (Veřejná služba — Smluvní zaměstnanec — Smlouva na dobu neurčitou — Výpověď — Zastávané pracovní místo vyžadující osvědčení o bezpečnostní prověrce — Nevydání osvědčení vnitrostátním bezpečnostním orgánem — Rozhodnutí změněné odvolacím orgánem — Zjištění vnitrostátního bezpečnostního orgánu a odvolacího orgánu, kterými není OOUPS vázán)

34

2014/C 071/67

Věc F-60/09: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 5. prosince 2013 — Birkhoff v. Komise (Veřejná služba — Řízení — Určení výše přiznatelné náhrady nákladů řízení — Nevydání rozhodnutí ve věci)

34

2014/C 071/68

Věc F-49/12: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 2. prosince 2013 — Pachtitis v. Komise (Veřejná služba — Otevřené výběrové řízení EPSO/AD/77/06 — Přístup k dokumentům — Žádost o přístup k odpovědím týkajícím se vstupních testů — Zrušení výsledků testů — Nedostatek právního zájmu na podání žaloby — Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

35

2014/C 071/69

Věc F-127/12: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 17. října 2013 — Marcuccio v. Komise (Veřejná služba — Článek 34 odst. 1 a 6 jednacího řádu — Návrh došlý faxem ve lhůtě stanovené pro podání žaloby, prodloužená o lhůtu z důvodu vzdálenosti v délce deseti dnů — Návrh došlý poštou v následujících deseti dnech — Nedostatek totožnosti mezi oběma návrhy — Opožděné podání žaloby)

35

2014/C 071/70

Věc F-133/12: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 12. prosince 2013 — Marcuccio v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Mimosmluvní odpovědnost Unie — Náhrada škody vyplývající z toho, že orgán zaslal advokátovi žalobce dopis týkající se nákladů řízení k tíži žalobce — Zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná žaloba — Článek 94 jednacího řádu)

35

2014/C 071/71

Věc F-145/12: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 17. října 2013 — Marcuccio v. Komise (Veřejná služba — Článek 34 odst. 1 a 6 jednacího řádu — Návrh došlý faxem ve lhůtě stanovené pro podání žaloby, prodloužená o lhůtu z důvodu vzdálenosti v délce deseti dnů — Návrh došlý poštou v následujících deseti dnech — Nedostatek totožnosti mezi oběma návrhy — Opožděné podání žaloby)

36

2014/C 071/72

Věc F-47/13: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 12. prosince 2013 — Debaty v. Rada (Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Povyšovací řízení 2012 — Rozhodnutí nepovýšit žalobce — Převedení mezi orgány v průběhu povyšovacího řízení předcházejícího povyšovacímu řízení, v němž by případné rozhodnutí o povýšení nabylo účinnosti — Orgán příslušný k rozhodnutí o povýšení převáděného úředníka)

36

2014/C 071/73

Věc F-134/12: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 27. ledna 2014 — Loescher v. Rada

36

2014/C 071/74

Věc F-136/12: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 27. ledna 2014 — Carpenito v. Rada

37

2014/C 071/75

Věc F-49/13: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 23. října 2013 — Moragrega Arroyo v. Rada

37

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/1


2014/C 71/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

Úř. věst. C 61, 1.3.2014

Dřívější publikace

Úř. věst. C 52, 22.2.2014

Úř. věst. C 45, 15.2.2014

Úř. věst. C 39, 8.2.2014

Úř. věst. C 31, 1.2.2014

Úř. věst. C 24, 25.1.2014

Úř. věst. C 15, 18.1.2014

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/2


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) dne 5. listopadu 2013 — Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai v. Raiffeisen Bank Zrt.

(Věc C-567/13)

2014/C 71/02

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Fővárosi Törvényszék

Účastníci původního řízení

Žalobci: Nóra Baczó a János István Vizsnyiczai

Žalovaná: Raiffeisen Bank Zrt.

Předběžné otázky

1)

Je spotřebitel poškozen soudním řízením, v němž se žalobce ve sporu u místního soudu, jehož předmětem je určení neplatnosti smlouvy (obecných smluvních podmínek), domáhá prostřednictvím své žaloby rovněž toho, aby byla klauzule obsažená ve smlouvě, která je předmětem tohoto sporu, prohlášena za zneužívající, a tím zakládá příslušnost jiného soudu, a sice krajského soudu (törvényszék)? Ve sporu zahájeném druhou smluvní stranou se totiž spotřebitel může u místního soudu dovolávat zneužívajícího charakteru smluvní klauzule (1), zatímco předání věci krajskému soudu zatěžuje spotřebitele vyššími poplatky.

2)

Byla by situace spravedlivější, pokud by bylo spotřebiteli umožněno, aby se v řízení zahájeném na jeho návrh u místního soudu, jehož předmětem je určení neplatnosti smlouvy, mohl dovolávat také zneužívajícího charakteru určitých klauzulí této smlouvy, aniž tím daný místní soud ztratí svou příslušnost?


(1)  Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách, (Úř. věst. L 95, s. 29).


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/2


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 12. listopadu 2013 — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG v. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

(Věc C-573/13)

2014/C 71/03

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

Žalovaný: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

Předběžné otázky

1)

Má být ustanovení čl. 23 odst. 1 druhé věty nařízení č. 1008/2008/ES (1) vykládáno tak, že konečná cena, jež má být zaplacena v rámci elektronického rezervačního systému, musí být uvedena v první informaci o cenách za letecké služby?

2)

Má být ustanovení čl. 23 odst. 1 druhé věty nařízení č. 1008/2008/ES vykládáno tak, že konečná cena, jež má být zaplacena v rámci elektronického rezervačního systému, musí být uvedena pouze pro konkrétní leteckou službu vybranou zákazníkem, nebo pro každou zobrazenou leteckou službu?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (Úř. věst. L 293, s. 3).


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/3


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Pesti Központi Kerületi Bíróság (Maďarsko) dne 20. listopadu 2013 — Martin Meat Kft. v. Simonfay Géza a Ulrich Salburg

(Věc C-586/13)

2014/C 71/04

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Účastníci původního řízení

Žalobce: Martin Meat Kft.

Žalovaný: Simonfay Géza, Ulrich Salburg

Předběžné otázky

1)

Lze považovat za „poskytování pracovní síly“ v souladu s unijním právem, a zejména s definicí vymezenou v rozsudku Soudního dvora Evropské unie vydaném ve spojených věcech C-307/09 až C-309/09 (1), když se poskytovatel zaváže s pomocí vlastních zaměstnanců v jatečním zařízení zákazníka a v prostorách, které mu zákazník pronajme, zpracovávat hovězí půlky a balit je naporcované do balíčků připravených k uvedení na trh, přičemž poskytovateli přísluší odměna v závislosti na množství zpracovaného masa a musí strpět snížení odměny v případě, že zpracované maso nemá požadovanou kvalitu, a s ohledem na to, že poskytovatel v hostitelském členském státě poskytuje služby výhradně jedinému zákazníkovi, a že uvedený zákazník provádí kontrolu kvality postupů zpracování masa?

2)

Vztahuje se zásada obsažená v rozsudku Soudního dvora Evropské unie vydaném ve spojených věcech C-307/09 až C-309/09, podle které lze omezit poskytování pracovní síly po dobu platnosti přechodných opatření týkajících se volného pohybu pracovníků obsažených ve smlouvách o přistoupení členských států, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004, také na přemístění pracovníků, které podnik se sídlem ve členském státě, který přistoupil k Evropské unii dne 1. května 2004, dopraví do Rakouska, pokud se přemístění odehrává v odvětví, které není smlouvami o přistoupení chráněno?


(1)  Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) z 10. února 2011.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/3


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 19. listopadu 2013 — F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

(Věc C-589/13)

2014/C 71/05

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

Odpůrce: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien

Předběžná otázka

Je třeba vykládat článek 56 ES (nyní článek 63 SFEU) v tom smyslu, že brání systému zdanění kapitálových výnosů dosažených rakouskou nadací založenou podle soukromého práva a příjmů z prodeje podílů, který stanoví daňové zatížení soukromé nadace ve formě „dílčí daně“ za účelem zajištění tuzemského jediného zdanění pouze pro případ, že na základě dohody o zamezení dvojímu zdanění dochází u příjemce darů ze soukromé nadace k osvobození od daně z kapitálových výnosů, které podléhají samotné dary?


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/3


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 21. listopadu 2013 — „go fair“ Zeitarbeit OHG v. Finanzamt Hamburg-Altona

(Věc C-594/13)

2014/C 71/06

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně:„go fair“ Zeitarbeit OHG

Žalovaný: Finanzamt Hamburg-Altona

Předběžné otázky

1)

K výkladu čl. 132 odst. 1 písm. g) směrnice Rady 2006/112/ES (1) ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty:

a)

Může členský stát vykonávat uvážení, které je mu přiznáno v souvislosti s uznáním určitého zařízení jako subjektu sociální povahy, takovým způsobem, že sice uznává osoby, které poskytují svá plnění sociálním pojišťovnám a pojišťovnám poskytujícím pojištění pro případ odkázanosti (Sozial- und Pflegekassen), avšak nikoli pečovatele se státní zkouškou, kteří poskytují své služby přímo osobám odkázaným na péči?

b)

Pokud musejí být pečovatelé se státní zkouškou uznáni jako subjekty sociální povahy: vyplývá uznání agentury práce, která dočasně přiděluje pečovatele se státní zkouškou uznaným pečovatelským zařízením (přijímajícím zařízením), z uznání dočasně přidělených zaměstnanců?

2)

K výkladu čl. 134 písm. a) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty:

Je poskytnutí pečovatelů se státní zkouškou pro poskytování pečovatelských služeb přijímajícího zařízení (uživatele) nezbytné jako plnění úzce související se sociální péčí a sociálním zabezpečením, jestliže přijímající zařízení nemůže vykonávat činnost bez zaměstnanců?


(1)  Úř. věst. L 347, s.1.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/4


Kasační opravný prostředek podaný dne 25. listopadu 2013 Duravit AG a dalšími proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 16. září 2013 ve věci T-364/10, Duravit AG a další v. Evropská komise

(Věc C-609/13 P)

2014/C 71/07

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA (zástupci: Dr. U. Soltész, LL. M. a C. von Köckritz, Rechtsanwälte)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

zrušit rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 16. září 2013 ve věci T-364/10 v rozsahu, v němž byla zamítnuta žaloba navrhovatelek

zrušit čl. 1 odst. 1, články 2 a 3 rozhodnutí Komise C(2010) 4185 final ze dne 23. června 2010 ve věci COMP/39.092 — zařízení a pevné součásti koupelen podle článku 263 odst. 4 v plném rozsahu, pokud jde o navrhovatelky

podpůrně (k návrhu č. 2) zrušit nebo podstatně snížit pokuty uložené navrhovatelkám výše uvedeným rozhodnutím,

dále podpůrně (k návrhům č. 2 a č. 3) vrátit věc Tribunálu k novému rozhodnutí v souladu s právním posouzením v rozsudku Soudního dvora

každopádně uložit Komisi povinnost nahradit náklady řízení, které navrhovatelky vynaložily v řízení před Tribunálem a Soudním dvorem

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelky uvádějí celkem čtyři důvody kasačního opravného prostředku.

 

Zaprvé, Tribunál porušil článek 31 nařízení č. 1/2003, zásadu presumpce neviny a právo na spravedlivý proces (články 47 a 48 ve spojení s čl. 52 odst. 3 Listiny základných práv a čl. 6 odst. 1 a 2 EÚLP), neboť navzdory výslovnému návrhu odmítl přezkoumat napadené rozhodnutí v plném rozsahu, vycházel z domněnky správnosti ve prospěch skutkových a právních zjištění Komise a při stanovení výše pokuty neprovedl v dostatečné míře vlastní posouzení.

 

Zadruhé Tribunál postupoval v rozporu s článkem 263 SFEU, zasáhl do práva žalobkyň na účinný procesní prostředek (čl. 47 odst. 1 Listiny základních práv) a porušil zásadu rovnosti podmínek, neboť nedostatečně přezkoumal zákonnost, překročil hranice tohoto přezkumu k tíži navrhovatelek.

 

Zatřetí Tribunál v několika ohledech zjevně zkreslil obsah spisu způsobem, který může mít rozhodující vliv na rozhodnutí, a v důsledku toho se dopustil nesprávného právního posouzení a porušil ustálené zásady dokazování.

 

Začtvrté se Tribunál dopustil procesního pochybení, porušil čl. 48 odst. 2 jednacího řádu, porušil práva obhajoby žalobkyň, jakož i právo žalobkyň na spravedlivý proces a porušil zásadu rovnosti podmínek tím, že k tíži navrhovatelek zohlednil nepoužitelné a pozdě předložené důkazy, jakož i opožděná vyjádření Komise a nesprávně zamítl všechny návrhy navrhovatelek na provedení důkazů, což nedostatečně odůvodnil.

 

Zapáté Tribunál nesprávně použil článek 101 SFEU a porušil svou povinnost uvést odůvodnění když konstatoval, že Komise postupovala, když navrhovatelkám vytýkala účast na jednotném protiprávním jednání nezávisle na výrobku v souvislosti s armaturami, sprchovými kouty a sanitární keramikou.

 

Zašesté Tribunál nesprávně použil článek 101 SFEU, neboť použil nesprávné kritérium pro posouzení výměny informací podle čl. 101 odst. 1 SFEU, předpokládal povinnost navrhovatelek distancovat se od diskusí s osobami, které nejsou soutěžitele a posoudil údajné „pokusy o dohody“ týkající se některých podnětů ve svazech zahrnujících několik výrobků jako dokonané porušení článku 101 SFEU.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/5


Kasační opravný prostředek podaný dne 26. listopadu 2013 ClientEarth proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. září 2013 ve věci T-111/11: ClientEarth v. Komise

(Věc C-612/13 P)

2014/C 71/08

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): ClientEarth (zástupce: P. Kirch, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání

Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 13. září 2013 ve věci T-111/11;

uložil Komisi náhradu veškerých nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka tři důvody kasačního opravného prostředku:

1)

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když nesprávně vyložil výrazy „vyšetřování“ a „vedlo k porušení ochrany […] cílů […] vyšetřování“, které jsou uvedeny v čl. 4 odst. 2 třetí odrážce nařízení č. 1049/2001 (1).

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že „sporné studie spadají do rámce vyšetřování Komise ve smyslu čl. 4 odst. 2 třetí odrážky nařízení č. 1049/2001“.

Podle první části tohoto důvodu kasačního opravného prostředku Tribunál nesprávně vyložil pojem „vyšetřování“.

Druhá část: i kdyby byl učiněn závěr, že bylo provedeno vyšetřování, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když nesprávně vyložil pojem „porušení“. Tribunál spojil pojem „zpřístupnění“ a pojem „porušení“, aniž konkrétně prokázal, jak přesně by zpřístupnění vedlo k porušení „cíle“ vyšetřování.

2)

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když porušil čl. 4 odst. 1, 2 a 4 Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, která byla podepsána v Aarhusu, Dánsko, dne 25. června 1998 a schválena rozhodnutím Rady 2005/370/ES ze dne 17. února 2005 (2).

Tento důvod kasačního opravného prostředku tvoří pět argumentů. Zaprvé se Tribunál dopustil pochybení, když povinnost vyložit čl. 4 odst. 4 písm. c) uplatnil restriktivně. Zadruhé Tribunál nesprávně použil dotčené opatření ve světle Aarhuské úmluvy. Zatřetí Tribunál nesplnil svoji povinnost vyložit Aarhuskou úmluvu v souladu s mezinárodním obyčejovým právem. Začtvrté se Tribunál dopustil pochybení, když odmítl přímou použitelnost článku 4 a čl. 4 odst. 4 písm. c) Aarhuské úmluvy. Konečně se Tribunál dopustil pochybení při použití práva, jelikož připustil výjimku z použití Aarhuské úmluvy na základě „zvláštností“ Evropské unie.

3)

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že Tribunál porušil čl. 6 odst. 1 nařízení č. 1367/2006 (3) a čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení č. 1049/2001.

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když své odmítnutí uznat existenci převažujícího veřejného zájmu na zpřístupnění založil pouze na analýze argumentů předložených navrhovatelkou. Tento přístup je v rozporu s ustanoveními nařízení č. 1049/2001 a s příslušnou judikaturou. Argumenty předložené navrhovatelkou v této souvislosti nemohou být ve skutečnosti samy o sobě důvodem, proč je existence převažujícího veřejného zájmu popřena, protože právo neukládá navrhovatelce důkazní břemeno ohledně převažujících okolností. Rovnováhu mezi dotčenými zájmy na zveřejnění musí zajistit dotyčný orgán.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, s. 43; Zvl. vyd. 01/03, s. 331).

(2)  2005/370/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. února 2005 o uzavření Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 124, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, s. 13).


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/6


Kasační opravný prostředek podaný dne 27. listopadu 2013 ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. září 2013 ve věci T-214/11, ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) v Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EÚBP)

(Věc C-615/13 P)

2014/C 71/09

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (zástupce: P. Kirch, advokát)

Další účastníci řízení: Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Evropská komise

Návrhová žádání účastníků řízení podávajících kasační opravný prostředek (navrhovatelů)

Navrhovatelé navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 13. září 2013 ve věci T-214/11;

uložil EÚBP náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládají navrhovatelé tři důvody.

1)

První důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z nesprávného použití právního pojmu „osobní údaje“, jak je definován v článku 2 nařízení č. 45/2001 (1).

Tribunál se dopustil nesprávného posouzení, když shledal, že kombinace jmen a stanovisek tvoří „osobní údaje“. Pojem „osobní údaje“ nezahrnuje stanoviska sdělená v rámci veřejného výboru, k účasti ve kterém jsou odborníci, jejichž jména a další osobní údaje jsou veřejné, vyzváni kvůli jejich odborným znalostem.

2)

Druhý důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z nesprávného použití čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení č. 1049/2001 (2) a čl. 8 písm. b) nařízení č.45/2001, pokud jde o rozsah, postup a podstatu těchto ustanovení, zejména tím, že neposoudil a nevyvážil všechny zájmy chráněné těmito ustanoveními.

Tribunál nevzal v úvahu všechny aspekty ustanovení, která měla být použita: čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení č. 1049/2001 a čl. 8 písm. b) nařízení č. 45/2001. Taktéž neposoudil a nezohlednil různé zájmy chráněné v rámci obou ustanovení.

3)

Třetí důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z porušení článku 5 SFEU tím, že Tribunál uložil žalobcům nepřiměřené důkazní břemeno a vyžadoval od nich, aby prokázali nutnost předání informací a rozsah chráněných oprávněných zájmů.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, s. 1; Zvl. vyd. 13/26, s. 102).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, s. 43; Zvl. vyd. 01/03, s. 331).


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polsko) dne 2. prosince 2013 — Adarco Invest sp. z o.o. se sídlem v Petrosani (Rumunsko), pobočka v Polsku v Tarnowskie Góry

(Věc C-629/13)

2014/C 71/10

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Adarco Invest sp. z o.o. se sídlem v Petrosani (Rumunsko), pobočka v Polsku v Tarnowskie Góry

Předběžná otázka

Brání články 49 a 54 Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i článek 1 jedenácté směrnice Rady o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu (1), právní úpravě, podle které členský stát zamítne výmaz z obchodního rejstříku u pobočky společnosti, která má sídlo v jiném členském státě, pokud tato pobočka nebyla zrušena způsobem stanoveným pro zrušení tuzemské společnosti s ručením omezeným, přičemž pro výmaz pobočky tuzemské společnosti z rejstříku není provedení tohoto postupu nezbytné? V případě tuzemských společností se pobočky zapisují pouze do rejstříku tuzemské společnosti a tato společnost je povinna předložit konsolidovanou účetní závěrku zahrnující mateřskou společnost i její pobočky, zatímco pobočky zahraničních společností se zapisují do obchodního rejstříku samostatně a vkládají do něj pouze účetní závěrku pobočky.


(1)  Úř. věst. L 395, s. 36; Zvl. vyd. 17/01, s. 100.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/7


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Najwyższy (Polsko) dne 3. prosince 2013: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Věc C-633/13)

2014/C 71/11

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Najwyższy

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie

Žalovaný: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Předběžná otázka

Musí být čl. 13 odst. 1 směrnice 2002/19/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice) (1) vykládán v tom smyslu, že vnitrostátní regulační orgány mohou v rámci povinnosti regulace cen zajišťovatelům sítě s významnou tržní silou uložit povinnost neužívat nadměrně vysoké sazby za službu ukončování hlasového volání v telefonní síti těchto zajišťovatelů?


(1)  Úř. věst. L 108, s. 7; Zvl. vyd. 13/29, s. 323


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/7


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Španělsko) dne 5. prosince 2013 — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito v. Evaristo Méndez Sena a další

(Věc C-645/13)

2014/C 71/12

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

Žalovaní: Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Senas, Victoriana Pérez Bicéntez

Předběžné otázky

1)

Je třeba mít za to, že neexistují přiměřené a účinné prostředky zabraňující dalšímu používání zneužívajících klauzulí ve smlouvách, které uzavírají prodávající nebo poskytovatelé se spotřebiteli, a že není dodrženo právo požádat příslušný soud o rozhodnutí, zda smluvní klauzule sepsané pro obecné použití jsou zneužívající, aby tak mohl použít vhodné a účinné prostředky k zabránění dalšímu použití takových klauzulí, jestliže právní předpisy členského státu neumožňují v případě zamítnutí návrhu na neuplatnění smluvní klauzule z důvodu jejího zneužívajícího charakteru v rámci řízení o výkonu rozhodnutí týkajícího se nemovitosti zatížené hypotékou podat opravný prostředek k vyššímu soudu?

2)

V případě kladné odpovědi na předchozí otázku, může vnitrostátní soud za účelem přiměřené a účinné ochrany spotřebitele před zneužívajícími klauzulemi z vlastního podnětu přiznat spotřebiteli právo na to, aby vyšší soud přezkoumal rozhodnutí prvostupňového soudu, kterým byl zamítnut návrh na neuplatnění smluvní klauzule z důvodu jejího tvrzeného zneužívajícího charakteru?


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/8


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Düsseldorf (Německo) dne 12. prosince 2013 — Verder LabTec GmbH & Co. KG v. Finanzamt Hilden

(Věc C-657/13)

2014/C 71/13

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Verder LabTec GmbH & Co. KG

Žalovaný: Finanzamt Hilden

Předběžné otázky

Je slučitelné se svobodou usazování článku 49 Smlouvy o fungování Evropské unie, jestliže vnitrostátní právní úprava stanoví pro případ převodu majetku z vnitrostátní na zahraniční provozovnu téhož podniku, že se jedná o vynětí majetku pro jiné účely než podnikání, přičemž v důsledku toho dochází k odhalení skrytých rezerv a vzniku zisku z vynětí, přičemž další vnitrostátní právní úprava umožňuje zisk z vynětí rovnoměrně rozdělit na pět nebo deset účetních období?


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/8


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 13. prosince 2013 — C & J Clark International Ltd v. The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Věc C-659/13)

2014/C 71/14

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: C & J Clark International Ltd

Žalovaný: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Předběžné otázky

1)

Je nařízení Rady (ES) č. 1472/2006 (1) neplatné v rozsahu, v němž porušuje čl. 2 odst. 7 písm. b) a čl. 9 odst. 5 základního antidumpingového nařízení [nařízení Rady (ES) č. 384/96 (2)], jestliže Komise nepřezkoumala žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství a o individuální zacházení předložené vyvážejícími výrobci z Číny a Vietnamu, kteří nebyli zařazeni do vzorku podle článku 17 základního antidumpingového nařízení?

2)

Je nařízení Rady (ES) č. 1472/2006 neplatné v rozsahu, v němž porušuje čl. 2 odst. 7 písm. c) základního antidumpingového nařízení [nařízení Rady (ES) č. 384/96], jestliže Komise nerozhodla do tří měsíců od zahájení přezkumu žádostí o zacházení jako v tržním hospodářství předložených vyvážejícími výrobci z Číny a Vietnamu, kteří nebyli zařazeni do vzorku podle článku 17 základního antidumpingového nařízení?

3)

Je nařízení Rady (ES) č. 1472/2006 neplatné v rozsahu, v němž porušuje čl. 2 odst. 7 písm. c) základního antidumpingového nařízení [nařízení Rady (ES) č. 384/96], jestliže Komise nerozhodla do tří měsíců od zahájení přezkumu žádostí o zacházení jako v tržním hospodářství předložených vyvážejícími výrobci z Číny a Vietnamu, kteří byli zařazeni do vzorku podle článku 17 základního antidumpingového nařízení?

4)

Je nařízení Rady (ES) č. 1472/2006 neplatné v rozsahu, v němž porušuje článek 3, čl. 4 odst. 1, čl. 5 odst. 4 a článek 17 základního antidumpingového nařízení [nařízení Rady (ES) č. 384/96], jestliže s Komisí nespolupracoval dostatečný počet výrobců výrobního odvětví Společenství k tomu, aby bylo Komisi umožněno správně posoudit újmy a v důsledku toho příčinnou souvislost?

5)

Je nařízení Rady (ES) č. 1472/2006 neplatné v rozsahu, v němž porušuje čl. 3 odst. 2 základního antidumpingového nařízení [nařízení Rady (ES) č. 384/96] a článek 253 Smlouvy o ES, jestliže z důkazů ve vyšetřovacím spise vyplývá, že újma výrobního odvětví Společenství byla stanovena na základě věcně chybných údajů, a jestliže nařízení neposkytuje žádné vysvětlení, proč nebylo k těmto důkazům přihlédnuto?

6)

Je nařízení Rady (ES) č. 1472/2006 neplatné v rozsahu, v němž porušuje čl. 3 odst. 7 základního antidumpingového nařízení [nařízení Rady (ES) č. 384/96], jestliže účinky jiných faktorů, o kterých je známo, že způsobují újmu, nebyly správně odděleny a odlišeny od účinků údajně dumpingových dovozů?

7)

V jakém rozsahu se mohou soudy členských států dovolávat výkladu nařízení Rady (ES) č. 1472/2006 provedeného Soudním dvorem ve věcech C-249/10 P, Brosmann, a C-247/10 P, Zhejiang Aokang, za účelem rozhodnutí, že clo nebylo dlužné ze zákona ve smyslu článku 236 celního kodexu Společenství [nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (3)] u společností, které, stejně jako žalobkyně ve věcech Brosmann a Zhejiang Aokang, nebyly zařazeny do vzorku, ale předložily žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství a o individuální zacházení, které nebyly přezkoumány?


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1472/2006 ze dne 5. října 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 275, s. 1)

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 56, s. 1; Zvl. vyd. 11/10, s. 45).

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, s. 1; Zvl. vyd. 02/04, s. 307).


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/9


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administratīvā apgabaltiesa (Lotyšsko) dne 13. prosince 2013 — VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija“, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

(Věc C-664/13)

2014/C 71/15

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Administratīvā apgabaltiesa

Účastníci původního řízení

Odvolatelé: VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija“, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

Další účastník řízení: K. Nīmanis

Předběžné otázky

Je třeba článek 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES (1) ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech ve spojení s první větou bodu 2 jejího odůvodnění vykládat tak, že brání právní úpravě členského státu, která stanoví, že jediným prostředkem k prokázání skutečnosti, že určitá osoba má na území tohoto státu (Lotyšska) obvyklé bydliště, je ohlášené bydliště této osoby? „Ohlášeným bydlištěm“ se rozumí povinnost osoby, stanovená vnitrostátními právními předpisy, zaregistrovat se do státní evidence za účelem sdělení, že na ohlášené adrese ji lze pro účely jejích právních vztahů se státní správou a s místní samosprávou zastihnout.


(1)  Úř. věst. L 403, s. 18.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/9


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Litva) dne 17. prosince 2013 — VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ a Nemaniūnas

(Věc C-671/13)

2014/C 71/16

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

Účastníci původního řízení

Žalobci: VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ a Virgilijus Vidutis Nemaniūnas

Žalovaní: Vitoldas Guliavičius a AB bankas „Snoras“, v úpadku

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 7 odst. 2 a příloha I bod 12 směrnice 94/19 (1) vykládány v tom smyslu, že v případě, že členský vyjme z pojištění vkladatele úvěrové instituce vlastnící dluhové nástroje (vkladové listy) vydané touto institucí, tato výjimka se uplatní pouze v případě, že uvedené vkladové listy vykazují (mají) všechny znaky finančních nástrojů ve smyslu směrnice 2004/39 (2) (i s ohledem na jiné akty unijního práva, např. nařízení Evropské centrální banky č. 25/2009) včetně obchodovatelnosti na sekundárním trhu?

2)

Provedl-li dotyčný členský stát směrnice 94/19 a 97/9 (3) do vnitrostátního práva takovým způsobem, že systémy ochrany vkladatelů a investorů upravuje v tomtéž legislativním aktu (tomtéž zákoně), musí být ustanovení čl. 7 odst. 2 a přílohy I bod 12 směrnice 94/19 ve spojení s čl. 2 odst. 2 směrnice 97/9 s přihlédnutím k čl. 2 odst. 3 směrnice 97/9 chápány a vykládány v tom smyslu, že se na majitele vkladových listů a dluhopisů pro účely výše uvedených směrnic nevztahuje ani jeden ze systémů ochrany (pojištění)?

3)

Vzhledem k tomu, že se podle vnitrostátní právní úpravy na majitele vkladových listů a dluhopisů vydaných úvěrovou institucí nevztahuje ani jeden ze systémů ochrany stanovených směrnicemi 94/19 a 97/9:

a)

jsou ustanovení čl. 3 odst. 1, čl. 7 odst. 1 (ve znění směrnice 2009/14) a čl. 10 odst. 1 směrnice 94/19 ve spojení s čl. 1 odst. 1 téže směrnice, které vymezuje pojem vklad, dostatečně jasná, určitá, nepodmíněná a zakládají subjektivní práva umožňující jednotlivcům dovolávat se jich před vnitrostátním soudem na podporu návrhu na výplatu odškodnění proti pojišťovně zřízené státem, která je pověřená vyplácením uvedeného odškodnění?

b)

jsou ustanovení čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 směrnice 97/9 dostatečně jasná, určitá, nepodmíněná a zakládají subjektivní práva umožňující jednotlivcům dovolávat se jich před vnitrostátním soudem na podporu návrhu na výplatu odškodnění proti pojišťovně zřízené státem, která je pověřená vyplácením uvedeného odškodnění?

c)

v případě kladné odpovědi na výše uvedené otázky („3a“ a „3b“), který ze dvou možných systémů ochrany musí vnitrostátní soud aplikovat pro účely vyřešení sporu mezi fyzickou osobou a úvěrovou institucí, k němuž se odvolala státem zřízená pojišťovna pověřená správou systémů ochrany vkladatelů a investorů?

4)

Musí být ustanovení čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 směrnice 97/9 (ve spojení s přílohou I uvedené směrnice) chápána a vykládána v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, podle níž se systém odškodnění investorů nevztahuje na investory, kteří jsou majiteli dluhových nástrojů vydaných úvěrovou institucí, vzhledem k povaze finančních nástrojů (dluhové nástroje) a vzhledem k tomu, že pojištěný (úvěrová instituce) nepřevedl ani nevyužil prostředky či dluhové nástroje vkladatelů bez jejich souhlasu? Je pro účely výkladu výše uvedených ustanovení směrnice 97/9 na ochranu investorů relevantní skutečnost, že úvěrová instituce, emitent, která vydala dluhové nástroje, tyto finanční nástroje i uschovává (a je zprostředkovatelem) a že investované prostředky nejsou oddělené od ostatních prostředků, kterými tato úvěrová instituce disponuje?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES o systémech pojištění vkladů (Úř. věst. L 135, s. 5; Zvl. vyd. 06/02 s. 252).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, s. 1; Zvl. vyd. 06/07 s. 263).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů (Úř. věst. L 84, s. 22; Zvl. vyd. 06/02 s. 311).


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/10


Kasační opravný prostředek podaný dne 17. prosince 2013 Evropská komise proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 8. října 2013 ve věci T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland a Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) v. Evropská komise

(Věc C-673/13 P)

2014/C 71/17

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: B. Smulders, P. Oliver, P. Ondrůšek, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Návrhová žádání

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu;

v souladu s článkem 61 statutu Soudního dvora s konečnou platností rozhodl o prvním a třetím návrhovém žádání nebo věc vrátil zpět Tribunálu k novému rozhodnutí v těchto bodech; a

uložil dalším účastnicím řízení náhradu nákladů

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Kasační opravný prostředek má jediný důvod zakládající se na skutečnosti, že Tribunál nesprávně vyložil pojem informace, které se „týkají emisí do životního prostředí“ v první větě čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství (1) („Aarhuské nařízení“), přičemž odmítl stanovisko Komise, podle něhož musí být tento pojem vykládán konzistentně a jednotně ve světle ostatních dotčených ustanovení. Tento důvod má tři části:

i)

Tribunál se dopustil nesprávného posouzení, když nezohlednil potřebu zajistit „vnitřní“ konzistentnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (2) ve spojení s čl. 6 odst. 1 Aarhuského nařízení, vykládané ve světle článku 4 odst. 4 úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství („Aarhuská úmluva“);

ii)

Tribunál nezohlednil ustanovení o důvěrnosti ve zvláštních právních předpisech pro odvětví přípravků na ochranu rostlin, a sice směrnici Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (3) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (4); a

iii)

Tribunál se dopustil nesprávného posouzení, když nezohlednil potřebu vykládat čl. 6 odst. 1 Aarhuského nařízení v největší možné míře v souladu s Listinou základních práva a Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví („TRIPS“).


(1)  Úř. Věst. L 264, 25.9.2006, s. 13.

(2)  Úř. Věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

(3)  Úř. Věst. L 230, 19.08.1991, s. 1.

(4)  Úř. Věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/11


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 23. prosince 2013 — Diageo Brands BV v. Simiramida-04 EOOD

(Věc C-681/13)

2014/C 71/18

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Diageo Brands BV

Žalovaná: Simiramida-04 EOOD

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 34 odst. 1 nařízení (ES) č. 44/2001 (1) vykládán v tom smyslu, že tento důvod neuznání zahrnuje i případ, že rozhodnutí soudu členského státu původu je zjevně v rozporu s unijním právem a tento soud o tom věděl?

2)

a)

Musí být čl. 34 odst. 1 nařízení (ES) č. 44/2001 vykládán v tom smyslu, že úspěšnému dovolávání se tohoto důvodu neuznání stojí v cestě skutečnost, že účastník řízení, který se odvolává na tento důvod neuznání, opomenul podat v členském státě vydání rozhodnutí opravné prostředky, které tam jsou k dispozici?

b)

V případě kladné odpovědi na otázku 2 (a): Mění se situace, pokud podání opravného prostředku v členském státě vydání rozhodnutí bylo bezúčelné, neboť je nutno mít za to, že by nevedlo k jinému rozhodnutí?

3)

Musí být článek 14 směrnice 2004/48/ES (2) vykládán v tom smyslu, že toto ustanovení zahrnuje i náklady účastníků řízení, které jim vzniknou ve sporu v členském státě z důvodu návrhu na náhradu škody, pokud se návrh a obrana týkají uplatňované odpovědnosti žalovaného účastníka řízení z důvodu zabavení [nákladu] a vyjádření, která učinil tento účastník řízení za účelem prosazení svých práv vyplývajících z ochranné známky v jiném členském státě, a vyvstává v této souvislosti otázka uznání rozhodnutí soudu naposledy uvedeného členského státu v prvně jmenovaném členském státě?


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04 s. 42).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. L 157, s. 45; Zvl. vyd. 17/02 s. 32).


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/11


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) dne 27. prosince 2013 — X AB v. Skatteverket

(Věc C-686/13)

2014/C 71/19

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Högsta förvaltningsdomstolen

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: X AB

Žalovaný: Skatteverket

Předběžné otázky

Brání článek 49 SFEU a článek 63 SFEU vnitrostátním právním předpisům, podle kterých členský stát sídla neuzná daňový odpočet kurzové ztráty, která je integrální součástí kapitálového zisku nebo kapitálové ztráty z podílů pro účely podnikání ve společnosti se sídlem v jiném členském státě, pokud tento členský stát sídla uplatňuje systém, podle kterého jsou kapitálové zisky a kapitálové ztráty z takových aktiv od daně zcela osvobozeny?


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/12


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 3. ledna 2014 — trestní řízení proti Thi Bich Ngoc Nguyen a Nadine Schönherr

(Věc C-2/14)

2014/C 71/20

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního trestního řízení

Thi Bich Ngoc Nguyen

Nadine Schönherr

Další účastník řízení: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Spolkový nejvyšší státní zástupce při Spolkovém soudním dvoru)

Předběžné otázky

Jsou léčivé přípravky podle definice stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (1), které obsahují „uvedené látky“ stanovené nařízením (ES) č. 273/2004 (2) a nařízením (ES) č. 111/2005 (3), na základě čl. 2 písm. a) těchto nařízení vyloučeny z oblasti jejich působnosti vždy, nebo pouze tehdy, pokud je složení léčivých přípravků takové, že uvedené látky nelze ve smyslu uvedených nařízení snadno použít nebo extrahovat snadno dostupnými nebo hospodárnými prostředky?


(1)  Úř. věst L 311, s. 67.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog; Úř. věst. L 47, s. 1.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi; Úř. věst. L 22, s. 1.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/12


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein oikeus (Finsko) dne 6. ledna 2014 — Christophe Bohez v. Ingrid Wiertz

(Věc C-4/14)

2014/C 71/21

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein oikeus

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Christophe Bohez

Odpůrkyně: Ingrid Wiertz

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 1 odst. 2 nařízení Brusel I (1) vykládán v tom smyslu, že spory, ve kterých jde o vymáhání penále (astreinte), které bylo stanoveno ve sporu týkajícím se péče o dítě a práva na styk s dítětem za účelem zajištění hlavní povinnosti, nespadají do oblasti působnosti nařízení Brusel I?

2)

Pokud výše uvedené spory do působnosti nařízení Brusel I spadají, musí být článek 49 tohoto nařízení vykládán v tom smyslu, že penále stanovené vždy za jeden den, které je v členském státě původu jako takové ve stanovené výši vykonatelné, jeho konečná výše se však může změnit na základě žádosti nebo tvrzení osoby, která penále dluží, je v členském státě vykonatelné teprve tehdy, pokud je jeho výše v členském státě původu samostatně s konečnou platností stanovena?

3)

Pokud výše uvedené spory nespadají do působnosti nařízení Brusel I, musí být čl. 47 odst. 1 vykládán v tom smyslu, že donucovací a ochranná opatření, která se týkají péče o dítě a práva na styk s dítětem, náležejí k vykonávacímu řízení ve smyslu tohoto ustanovení, které se řídí právem členského státu výkonu, nebo mohou představovat část rozhodnutí o péči o dítě a právu na styk s dítětem, kterou je třeba podle nařízení Brusel IIa (2) vykonat v jiném členském státě?

4)

Musí být v případě, že je požadováno vymáhání penále v jiném členském státě, požadováno, aby výše penále, kterého se výkon rozhodnutí týká, byla v členském státě, ve kterém bylo rozhodnutí vydáno, stanovena samostatně s konečnou platností, i když se při vymáhání penále nepoužije nařízení Brusel I?

5)

Pokud je penále stanovené za účelem výkonu práva rodiče na styk s dítětem (astreinte) vykonatelné v jiném členském státě, a výše penále, které je třeba vymáhat, nebyla v členském státě původu samostatně s konečnou platností stanovena:

a)

Je podmínkou vymáhání penále, aby bylo přezkoumáno, zda právu na styk s dítětem bránily důvody, jejichž zohlednění bylo nutné s ohledem na práva dítěte, a

b)

jaký soud je pro přezkum těchto skutečností příslušný, přesněji řečeno,

i)

omezuje se příslušnost soudu státu výkonu rozhodnutí na přezkum, zda důvod údajné překážky právu rodiče na styk s dítětem výslovně vyplývá z rozhodnutí ve věci samé, nebo

ii)

vyplývá z práv dítěte chráněných v Listině základních práv Unie, že soud státu výkonu rozhodnutí má širší pravomoc nebo povinnost přezkoumat, zda právu na styk s dítětem bránily důvody, jejichž zohlednění bylo nezbytné pro ochranu práv dítěte?


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12, s. 1)

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Úř. věst. L 338, s. 1)


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/13


Žaloba podaná dne 27. ledna 2014 — Španělské království v. Evropský parlament a Rada Evropské unie

(Věc C-44/14)

2014/C 71/22

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Španělské království (zástupce: A. Rubio González, zmocněnec)

Žalovaní: Evropský parlament a Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobce

Žalobce navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil článek 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 ze dne 22. října 2013 (1), kterým se zřizuje Evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR);

uložit žalovaným orgánům náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Porušení článku 4 Schengenského protokolu ve spojení s článkem 5 téhož protokolu . Článek 19 nařízení EUROSUR stanoví postup ad hoc, kterým se Spojené království a Irsko účastní prostřednictvím dohod o spolupráci systému EUROSUR. Stanoví tudíž postup účasti těchto členských států, který je mimo článek 4 Schengenského protokolu, jenž staví Spojené království a Irsko na roveň třetí země, která není členem Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 295, s. 11.


Tribunál

8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/14


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — SKW Stahl-Metallurgie Holding a SKW Stahl-Metallurgie v. Komise

(Věc T-384/09) (1)

(Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Trh karbidu vápníku a hořčíku pro ocelářský a plynárenský průmysl v EHP, s výjimkou Irska, Španělska, Portugalska a Spojeného království - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES - Stanovení cen a rozdělení trhu - Právo na obhajobu - Přičitatelnost protiprávního jednání - Povinnost odůvodnění - Pokuty - Rovné zacházení - Polehčující okolnosti - Spolupráce v průběhu správního řízení - Proporcionalita - Solidární odpovědnost za zaplacení pokuty - Pokyny o metodě stanovování pokut z roku 2006)

2014/C 71/23

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (Unterneukirchen, Německo) a SKW Stahl-Metallurgie GmbH (Unterneukirchen) (zástupci: původně A. Birnstiel, S. Janka a S. Derckens, advokáti, poté A. Birnstiel a S. Janka)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: N. von Lingen a A. Antoniadis, zmocněnci, ve spolupráci s A. Böhlkem, advokátem)

Vedlejší účastnice podporující žalobkyně: Gigaset AG (původně Arques Industries AG) (Mnichov, Německo) (zástupci: C. Grave, A. Scheidtmann a B. Meyring, advokáti)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C(2009) 5791 final ze dne 22. července 2009 týkajícího se řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/39.396 — Činidla na bázi karbidu vápníku a hořčíku pro ocelářský a plynárenský průmysl) v rozsahu, v němž se týká žalobkyň, a podpůrně návrh na zrušení pokuty uložené žalobkyním tímto rozhodnutím nebo na snížení její výše

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti SKW Stahl-Metallurgie Holding AG a SKW Stahl-Metallurgie GmbH ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

Společnost Gigaset AG ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 297, 5.12.2009.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/14


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — Evonik Degussa a AlzChem v. Komise

(Věc T-391/09) (1)

(Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Trh karbidu vápníku a hořčíku pro ocelářský a plynárenský průmysl v EHP, s výjimkou Irska, Španělska, Portugalska a Spojeného království - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES - Stanovení cen a rozdělení trhu - Přičitatelnost protiprávního jednání - Pokuty - Spolupráce během správního řízení - Přitěžující okolnosti - Opakování protiprávního jednání - Polehčující okolnosti - Proporcionalita - Doba trvání protiprávního jednání - Společná a nerozdílná odpovědnost za zaplacení pokuty - Pokyny o metodě stanovování pokut z roku 2006)

2014/C 71/24

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evonik Degussa GmbH (Essen, Německo) a AlzChem AG, původně AlzChem Trostberg GmbH, původně AlzChem Hart GmbH (Trostberg, Německo) (zástupci: C. Steinle, O. Andresen a I. Bodenstein, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: N. von Lingen a A. Antoniadis, zmocněnci, ve spolupráci s A. Böhlkem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise K(2009) 5791 final ze dne 22. července 2009 v řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/39.396 — Činidla na bázi karbidu vápníku a hořčíku pro ocelářský průmysl a plynárenský průmysl) v rozsahu, v němž se týká žalobkyň, jakož i podpůrně návrh na změnu uvedeného rozhodnutí směřující na jedné straně ke zrušení pokuty uložené žalobkyním nebo snížení její výše, a na straně druhé k tomu, aby společnosti SKW Stahl-Technik GmbH & Co. KG bylo uloženo zaplatit celou výši uvedené pokuty společně a nerozdílně s žalobkyněmi.

Výrok rozsudku

1)

Článek 2 písm. g) a h) rozhodnutí Komise K(2009) 5791 final ze dne 22. července 2009 v řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/39.396 — Činidla na bázi karbidu vápníku a hořčíku pro ocelářský průmysl a plynárenský průmysl) se zrušuje v rozsahu, v němž se týká společností Evonik Degussa GmbH a AlzChem AG; toto zrušení však nemá vliv na osvobozující účinek, ve prospěch společnosti SKW Stahl-Technik GmbH & Co. KG, týkající se jakéhokoli placení, ze strany jedné nebo druhé z těchto dvou společností, z důvodu pokuty, která jim byla uložena společně a nerozdílně za protiprávní jednání konstatované v čl. 1 písm. f) uvedeného rozhodnutí, a z důvodu pokuty, která byla společnosti SKW Stahl-Technik GmbH & Co. KG uložena v čl. 2 písm. g) téhož rozhodnutí.

2)

Za protiprávní jednání konstatované vůči společnostem Evonik Degussa a AlzChem v čl. 1 písm. f) rozhodnutí K(2009) 5791 final se ukládají tyto pokuty:

2,49 milionu eur společně a nerozdílně společnostem Evonik Degussa a AlzChem, přičemž se má za to, že pokuty jsou považovány za zaplacené ze strany společností Evonik Degussa a AlzChem v rozsahu, v němž SKW Stahl-Technik zaplatí pokutu, která jí byla uložena v čl. 2 písm. f) a g) téhož rozhodnutí,

1,24 milionu eur společnosti Evonik Degussa jako jediné zodpovědné za zaplacení této pokuty.

3)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

4)

Společnosti Evonik Degussa a AlzChem ponesou dvě třetiny vlastních nákladů řízení a nahradí dvě třetiny nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí. Komise ponese jednu třetinu vlastních nákladů řízení a nahradí jednu třetinu nákladů řízení, které vznikly společnostem Evonik Degussa a AlzChem.


(1)  Úř. věst. C 297, 5.12.2009.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/15


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — Gigaset v. Komise

(Věc T-395/09) (1)

(Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Trh karbidu vápníku a hořčíku pro ocelářský a plynárenský průmysl v EHP, s výjimkou Irska, Španělska, Portugalska a Spojeného království - Rozhodnutí konstatující porušení článku 81 ES - Stanovení cen a rozdělení trhu - Přičitatelnost protiprávního jednání - Povinnost uvést odůvodnění - Pokuty - Doba trvání protiprávního jednání - Rovné zacházení - Polehčující okolnosti - Spolupráce během správního řízení - Solidární odpovědnost za zaplacení pokuty - Pokyny o metodě stanovování pokut z roku 2006)

2014/C 71/25

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Gigaset AG, původně Arques Industries AG (Mnichov, Německo) (zástupci: C. Grave, B. Meyring a A. Scheidtmann, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: N. von Lingen a R. Sauer, zmocněnci, ve spolupráci s A. Böhlkem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise K(2009) 5791 final ze dne 22. července 2009 v řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/39.396 — Činidla na bázi karbidu vápníku a hořčíku pro ocelářský průmysl a plynárenský průmysl) v rozsahu, v němž se týká žalobkyně, jakož i podpůrně návrh na snížení výše pokuty uložené žalobkyni uvedeným rozhodnutím.

Výrok rozsudku

1)

Výše pokuty uložené společnosti Gigaset AG podle čl. 2 písm. f) rozhodnutí Komise K(2009) 5791 final ze dne 22. července 2009 v řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/39.396 — Činidla na bázi karbidu vápníku a hořčíku pro ocelářský průmysl a plynárenský průmysl) se stanoví na 12,3 milionu eur.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Gigaset ponese 90 % vlastních nákladů řízení a nahradí 90 % nákladů řízení Evropské komise, s výjimkou nákladů souvisejících s řízením o předběžném opatření. Komise ponese 10 % vlastních nákladů řízení a nahradí 10 % nákladů řízení vynaložených společností Gigaset, s výjimkou nákladů souvisejících s řízením o předběžném opatření.


(1)  Úř. věst. C 297, 5. 12. 2009.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/15


Rozsudek Tribunálu ze dne 29. ledna 2014 — Hubei Xinyegang Steel v. Rada

(Věc T-528/09) (1)

(Dumping - Dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Číny - Určení hrozící újmy - Článek 3 odst. 9 a čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 384/96 (nyní článek 3 odst. 9 a čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009))

2014/C 71/26

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Hubei Xinyegang Steel (Huang Shi, Čína) (zástupci: F. Carlin, barrister, Q. Azau, A. MacGregor, solicitor, a N. Niejahr, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: J.-P. Hix a B. Driessen, zmocněnci, ve spolupráci s B. O'Connorem, solicitor)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: původně H. van Vliet a M. França, poté M. França a J. F. Brakeland, zmocněnci, ve spolupráci s R. Bierwagenem, advokátem); ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice, Česká republika); ArcelorMittal Tubular Products Roman SA (Roman, Rumunsko); Benteler Stahl/Rohr GmbH (Paderborn, Německo); Ovako Tube & Ring AB (Hofors, Švédsko); Rohrwerk Maxhütte GmbH (Sulzbach-Rosenberg, Německo); Dalmine SpA (Dalmine, Itálie); Silcotub SA (Zalău, Rumunsko); TMK Artrom SA (Slatina, Rumunsko); Tubos Reunidos SA (Amurrio, Španělsko); Vallourec Mannesmann Oil & Gas France (Aulnoye Aymeries, Francie); V & M France (Boulogne-Billancourt, Francie); V & M Deutschland GmbH (Düsseldorf, Německo); Voestalpine Tubulars GmbH (Linz, Rakousko); a Železiarne Podbrezová a.s. (Podbrezová, Slovensko) (zástupci: G. Berrisch, G. Wolf, advokáti, a N. Chesaites, barrister)

Předmět věci

Žaloba směřující ke zrušení nařízení Rady (ES) č. 926/2009 ze dne 24. září 2009, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 262, s. 19)

Výrok rozsudku

1)

Nařízení Rady (ES) č. 926/2009 ze dne 24. září 2009, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, se zrušuje v rozsahu, v němž stanoví antidumpingové clo na dovoz výrobků vyráběných společnosti Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd a vybírá prozatímní clo z těchto dovozů.

2)

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Hubei Xinyegang Steel Co.

3)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení.

4)

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Stahl/Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK Artrom SA, Tubos Reunidos SA, Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, V & M France, V & M Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH a Železiarne Podbrezová a.s. ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 51, 27.2.2010.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/16


Rozsudek Tribunálu ze dne 28. ledna 2014 — Progust v. OHIM — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)

(Věc T-216/11) (1)

(Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství IMPERIA - Starší obrazová ochranná známka Společenství IMPERIAL - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

2014/C 71/27

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Progust, SL (Girone, Španělsko) (zástupci: původně M. E. López Camba, J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela a I. Munilla Muñoz, poté J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela a I. Munilla Muñoz, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: V. Melgar, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Sopralex & Vosmarques SA (Brusel, Belgie) (zástupci: P. Maeyaert a V. Fossoul, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 27. ledna 2011 (věc R 1036/2010-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Sopralex & Vosmarques SA a Progust, SL.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Progust, SL se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 194, 2.7.2011.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/17


Rozsudek Tribunálu ze dne 30. ledna 2014 — Streng v. OHIM — Gismondi (PARAMETRICA)

(Věc T-495/11) (1)

(Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství PARAMETRICA - Starší národní slovní ochranná známka parameta - Relativní důvod pro zamítnutí - Nepředložení důkazů v jazyce námitkového řízení - Pravidlo 19 odst. 2 a 3 a pravidlo 98 odst. 1 nařízení (ES) č. 2868/95)

2014/C 71/28

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Michael Streng (Erding, Německo) (zástupce: A. Pappert, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: P. Bullock, zmocněnec)

Další účastník řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastník před Tribunálem: Fulvio Gismondi (Řím, Itálie) (zástupci: A. Masetti Zannini de Concina, G. Petrocchi, M. Bucarelli a F. Bellan, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 19. července 2011 (věc R 1348/2010-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi Michaelem Strengem a Fulviem Gismondim.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Michaeli Strengovi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 347, 26.11.2011.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/17


Rozsudek Tribunálu ze dne 28. ledna 2014 — Schuhhaus Dielmann v. OHIM — Carrera (Carrera panamericana)

(Věc T-600/11) (1)

(Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Mezinárodní zápis označující Evropské společenství Carrera panamericana - Starší obrazová ochranná známka CARRERA - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Povinnost uvést odůvodnění - Článek 75 nařízení č. 207/2009)

2014/C 71/29

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG (Darmstadt, Německo) (zástupce: W. Göpfert, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: P. Bullock, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Carrera SpA (Caldiero, Itálie)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 15. září 2011 (věc R 1989/2010-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společností Carrera SpA a Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 32, 4.2.2012.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/18


Rozsudek Tribunálu ze dne 29. ledna 2014 — European Dynamics Belgium a další v. EMEA

(Věc T-158/12) (1)

(Veřejné zakázky na služby - Zadávací řízení - Poskytování externích služeb v oblasti softwarových aplikací - Rozhodnutí o umístění nabídky uchazeče na druhé místo pro účely kaskádové smlouvy - Kritéria pro zadání zakázky - Přidání kritéria pro zadání zakázky, které nebylo stanoveno v zadávací dokumentaci - Hodnocení kritéria výběru ve fázi zadání veřejné zakázky - Transparentnost)

2014/C 71/30

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: European Dynamics Belgium SA (Brusel, Belgie); European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lucembursko); Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atény, Řecko); a European Dynamics UK Ltd (Londýn, Spojené království) (zástupce: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA) (zástupci: T. Jabłoński a C. Maignen, zmocněnci, původně ve spolupráci s H.-G. Kamann a E. Arsenidou, poté s H.-G. Kamann a A. Dritsa, advokáti)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky EMA/67882/2012 ze dne 31. ledna 2012 o umístění nabídky žalobkyň na druhé místo pro účely podpisu rámcové smlouvy, které bylo přijato v rámci zadávacího řízení EMA/2011/17/ICT na poskytování externích služeb v oblasti softwarových aplikací, a dále návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnostem European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai a European Dynamics UK Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 184, 23. 6. 2012.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/18


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — Sunrider v. OHIM — Nannerl (SUN FRESH)

(Věc T-221/12) (1)

(Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství SUN FRESH - Dřívější slovní a obrazové ochranné známky Společenství, Beneluxu a vnitrostátní ochranné známky SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH a SUNNYFRESH - Relativní důvod zamítnutí - Důkaz skutečného užívání starších ochranných známek - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

2014/C 71/31

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: The Sunrider Corporation (Torrance, Kalifornie, Spojené státy americké) (zástupci: N. Dontas a K. Markakis, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: P. Bullock, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Nannerl GmbH & Co. KG (Anthering bei Salzburg, Rakousko) (zástupce: A. Thünken, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 26. března 2012 (věc R 2401/2010-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi The Sunrider Corporation a Nannerl GmbH & Co. KG.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá

2)

Společnosti The Sunrider Corporation se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 217, 21.7.2012.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/19


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — NCL v. OHIM (NORWEGIAN GETAWAY)

(Věc T-513/12) (1)

(Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství NORWEGIAN GETAWAY - Absolutní důvody pro zamítnutí - Popisný charakter - Nedostatečná rozlišovací způsobilost - Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009)

2014/C 71/32

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: NCL Corporation Ltd (Miami, Florida, Spojené státy) (zástupce: N. Grüger, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Schifko, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 12. září 2012 (věc R 1014/2012-4) týkajícímu se přihlášky slovního označení NORWEGIAN GETAWAY jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnost NCL Corporation Ltd ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).


(1)  Úř. věst. C 26, 26. 1. 2013.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/19


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — NCL v. OHIM (NORWEGIAN BREAKAWAY)

(Věc T-514/12) (1)

(Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství NORWEGIAN BREAKAWAY - Absolutní důvod pro zamítnutí - Popisný charakter - Neexistence popisného charakteru - Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009)

2014/C 71/33

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: NCL Corporation Ltd (Miami, Florida, Spojené státy) (zástupce: N. Grüger, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Schifko, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 12. září 2012 (věc R 1017/2012-4) týkajícímu se přihlášky k zápisu slovního označení NORWEGIAN BREAKAWAY jako ochranné známky Společenství

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnost NCL Corporation Ltd ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM).


(1)  Úř. věst. C 26, 26.1.2013.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/19


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — Coppenrath-Verlag v. OHIM — Sembella (Rebella)

(Věc T-551/12) (1)

(Ochranná známka Společenství - Řízení o námitce - Přihláška slovní ochranné známky Společenství Rebella - Starší slovní ochranná známka Společenství SEMBELLA - Relativní důvody pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 - Skutečné užívání starší ochranné známky - Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 - Článek 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) nařízení č. 207/2009)

2014/C 71/34

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG (Münster, Německo) (zástupce: D. Pohl, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Poch, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: Sembella GmbH (Timelkam, Rakousko)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 5. října 2012 (věc R 1681/2011-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Sembella GmbH a Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 55, 23. 2. 2013.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/20


Rozsudek Tribunálu ze dne 29. ledna 2014 — Goldsteig Käsereien Bayerwald v. OHIM — Vieweg (goldstück)

(Věc T-47/13) (1)

(Ochranná známka společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství goldstück - Starší slovní ochranná známka Společenství GOLDSTEIG - Relativní důvod zamítnutí - Neexistence nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

2014/C 71/35

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (Cham, Německo) (zástupce: S. Biagosch, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Poch, zmocněnec)

Další častnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Christin Vieweg (Sonneberg, Německo) (zástupce: J. Pröll, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 14. listopadu 2012 (věc R 2589/2011-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH a Christin Vieweg.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení


(1)  Úř. věst. C 86, 23.3.2013.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/20


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — Novartis v. OHIM (CARE TO CARE)

(Věc T-68/13) (1)

(Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství CARE TO CARE - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

2014/C 71/36

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Novartis AG (Basilej, Švýcarsko) (zástupce: M. Douglas, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: M. Rajh a J. Crespo Carrillo, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 29. listopadu 2012 (věc R 953/2012-1) týkajícímu se přihlášky slovního označení CARE TO CARE jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Novartis AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 108, 13.4.2013.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/20


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — Komise v. BO

(Věc T-174/13 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Smluvní zaměstnanci - Sociální zabezpečení - Náhrada cestovních výdajů - Cestovní výdaje z jazykových důvodů - Článek 19 odst. 12 společných předpisů pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství - Hlava II kapitola 12 bod 2.5 obecných prováděcích ustanovení pro úhradu léčebných výloh)

2014/C 71/37

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Další účastník řízení: BO (Ammán, Jordánsko) (zástupci: L. Levi, M. Vandenbussche a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (prvního senátu) ze dne 15. ledna 2013, BO v. Komise (F-27/11), a směřující ke zrušení tohoto rozsudku.

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené BO v tomto stupni.


(1)  Úř. věst. C 164, 8.6.2013.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/21


Usnesení Tribunálu ze dne 13. ledna 2014 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT v. Komise

(Věc T-134/12) (1)

(Žaloba na neplatnost a náhradu škody - Smlouvy týkající se finanční podpory projektů v oblasti výzkumu a vývoje ze strany Unie - Námitka nepřípustnosti - Neexistence změny kvalifikace návrhových žádání - Nepřípustnost)

2014/C 71/38

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (Alicante, Španělsko) (zástupce: M. Jiménez Perona, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: R. Lyal a B. Conte, zmocněnci, ve spolupráci s J. Rivas Adnrésem a X. García Garcíou, advokáty)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí obsaženého v dopise Komise ze dne 13. ledna 2012, týkajícím se zpětného vymožení částek uvedených ve vrubopisech vydaných na základě zprávy o auditu provedeného u žalobkyně, a dále návrh na určení mimosmluvní odpovědnosti směřující k tomu, aby Komisi byla uložena povinnost nahradit škodu ve výši 732 768 eur

Výrok

1)

Žaloba se odmítá.

2)

Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA, ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí, včetně nákladů spojených s řízením o předběžném opatření.


(1)  Úř. věst. C 157, 2.6.2012.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/21


Usnesení Tribunálu ze dne 13. ledna 2014 — Lebedef v. Komise

(Věc T-116/13 P a T-117/13 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Úředníci - Hodnocení - Posudek o vývoji služebního postupu - Hodnocení za rok 2008 a 2009 - Výkon funkcí na poloviční úvazek z důvodu zastupování pracovníků v odborech - Hodnotící posudky týkající se funkcí vykonávaných v útvaru, ke kterému byl dotyčný přidělen - Jmenování do funkce v odborech - Zamítnutí žalob v prvním stupni řízení pro zjevnou neopodstatněnost - Kasační opravný prostředek zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný)

2014/C 71/39

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravné prostředky: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokát)

Předmět

Dva kasační opravné prostředky podané proti usnesením Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (třetího senátu) ze dne 12. prosince 2012, Lebedef v. Komise (F-70/11 a F-109/11, dosud nezveřejněná ve Sbírce rozhodnutí) a znějící na zrušení těchto usnesení.

Výrok

1)

Kasační opravné prostředky se zčásti odmítají a zčásti zamítají.

2)

Giorgio Lebedef ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí v tomto řízení.


(1)  Úř. věst. C 147, 25.5.2013.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/22


Usnesení Tribunálu ze dne 14. ledna 2014 — Miettinen v. Rada

(Věc T-303/13) (1)

(Přístup k dokumentům - Nařízení (ES) č. 1049/2001 - Stanovisko právní služby Rady - Odepření přístupu - Zveřejnění po podání žaloby - Zánik předmětu sporu - Nedostatek právního zájmu na podání žaloby - Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

2014/C 71/40

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Samuli Miettinen (Espoo, Finsko) (zástupci: O. Brouwer, E. Raedts, advokáti, a A. Villette, solicitor)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: K. Pellinghelli a É. Sitbon, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Rady ze dne 25. března 2013, kterým byl žalobci odepřen úplný přístup ke stanovisku právní služby Rady (dokument č. 15309/12).

Výrok

1)

Není již důvodné rozhodnout ve věci samé.

2)

Radě Evropské unie se ukládá náhrada nákladů řízení.

3)

Není již důvodné rozhodnout o návrzích na vstup Švédského království a Finské republiky do řízení jako vedlejší účastníci.


(1)  Úř. věst. C 215, 27.7.2013.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/22


Žaloba podaná dne 4. prosince 2013 — Lomnici v. Parlament

(Věc T-650/13)

2014/C 71/41

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobce: Zoltán Lomnici (Budapešť, Maďarsko) (zástupce: Z. Lomnici ml., advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí petičního výboru Evropského parlamentu ze dne 17. října 2013 o petici č. 1298/2012.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby žalobce uplatňuje žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti odůvodnění a porušení práva každého občana Unie na spravedlivý proces. V tomto ohledu mimo jiné zdůrazňuje, že jeho petice byla bez dalšího zamítnuta bez jakéhokoli odůvodnění, že nebyl pozván na jednání a že mu rozhodnutí nebylo oznámeno.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/22


Žaloba podaná dne 19. prosince 2013 — Axa Versicherung v. Komise

(Věc T-677/13)

2014/C 71/42

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Axa Versicherung AG (Kolín nad Rýnem, Německo) (zástupci: C. Bahr, S. Dethof a A. Malec, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené zamítnutí;

podpůrně, aby částečně zrušil napadené zamítnutí;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně napadá rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2013, které se týká potvrzujících žádostí žalobkyně o přístup ke spisu Komise ve věci COMP/39.125 — Automobilové sklo.

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

1)

První žalobní důvod vycházející z povinnosti konkrétního a individuálního přezkumu požadovaných dokumentů podle článků 2 a 4 nařízení (ES) č. 1049/2001 (1).

Žalobkyně v této souvislosti tvrdí, že Komise nesplnila svoji povinnost konkrétního a individuálního přezkumu požadovaných dokumentů podle článků 2 a 4 nařízení č. 1049/2001. Dotčené dokumenty místo toho v rozporu s právem kategorizovala na základě formálních kritérií.

2)

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 4 odst. 2 první a druhé odrážky, jakož i čl. 4 odst. 3 druhého pododstavce nařízení č. 1049/2001 z důvodu zamítnutí přístupu k zvláštním dokumentům spisu.

V rámci tohoto žalobního důvodu žalobkyně tvrdí, že Komise rozsah působnosti výjimky uvedené v čl. 4 odst. 2 nařízení č. 1049/2001 vyložila v rozporu s právem příliš široce. Žalobkyně zastává názor, že by jednak nedošlo k porušení obchodních zájmů ve smyslu čl. 4 odst. 2 první odrážky nařízení č. 1049/2001, a že se Komise rovněž nemůže odvolávat na ochranu cílů vyšetřování ve smyslu čl. 4 odst. 2 třetí odrážky nařízení č. 1049/2001.

Dále uvádí, že není vážně ohrožen rozhodovací proces (čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec nařízení č. 1049/2001).

Komise kromě toho neprávem odmítá převažující veřejný zájem na zpřístupnění vyžádaných dokumentů.

3)

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení čl. 4 odst. 6 nařízení č. 1049/2001 z důvodu úplného odmítnutí přístupu k zvláštním dokumentům.

Žalobkyně v této souvislosti tvrdí, že Komise ani z části neposkytla přístup k dotčeným dokumentům, čímž porušila čl. 4 odst. 6 nařízení č. 1049/2001. Žalobkyně uvádí, že Komise v rozporu s požadavky nařízení č. 1049/2001 nepřezkoumala částečné zpřístupnění dokumentů.

4)

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 4 odst. 2 první a druhé odrážky, jakož i čl. 4 odst. 3 druhého pododstavce a čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení č. 1049/2001 z důvodu odmítnutí přístupu k úplnému znění rejstříku spisu Komise.

V rámci tohoto žalobního důvodu se uvádí, že Komise vykládá výjimky uvedené v článku 4 nařízení č. 1049/2001 i s ohledem na žádost žalobkyně o přístup k nezačerněnému znění rejstříku příliš široce. Žalobkyně má za to, že ani zde nemohou být dotčeny obchodní zájmy podle čl. 4 odst. 2 první odrážky nařízení č. 1049/201 a cíl vyšetřovacích činností podle čl. 4 odst. 2 třetí odrážky nařízení č. 1049/2001.

Dále se uvádí, že nebyla dotčena ani ochrana soukromí a osobnosti jednotlivce podle čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení č. 1049/2001.

5)

Pátý žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti uvést odůvodnění.

Žalobkyně v této souvislosti tvrdí, že Komise při zamítnutí žádosti o přístup ke spisu uvedla pouze obecná tvrzení a nezabývala se jednotlivými dokumenty nebo konkrétně vytvořenými kategoriemi dokumentů, tak jak to vyžaduje právo.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, s. 43).


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/23


Žaloba podaná dne 27. prosince 2013 — Chair Entertainment Group v. OHIM — Libelle (SHADOW COMPLEX)

(Věc T-717/13)

2014/C 71/43

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Chair Entertainment Group LLC (Utah, Spojené státy americké) (zástupce: E. Armijo Chávarri, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Libelle AG (Stuttgart, Německo)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 1. října 2013 ve věci R 776/2011-2;

uložil žalovanému náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: žalobkyně

Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka „SHADOW COMPLEX“ pro výrobky a služby zařazené do třídy 9 — přihláška ochranné známky Společenství č. 8 235 434

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: další účastnice řízení před odvolacím senátem

Namítaná ochranná známka nebo označení: slovní ochranná známka „DBShadow“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 9 a 42 — přihláška ochranné známky Společenství č. 1 457 944, slovní ochranná známka „BusinessShadow“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 9 a 42 — přihláška ochranné známky Společenství č. 3 749 439, německá slovní ochranná známka „BusinessShadow“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 9 a 42 a německá slovní ochranná známka „FSShadow“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 9 a 42

Rozhodnutí námitkového oddělení: vyhovění námitce

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/24


Žaloba podaná dne 27. prosince 2013 — The Directv Group v. OHIM — Bolloré (DIRECTV)

(Věc T-718/13)

2014/C 71/44

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Spojené státy americké) (zástupce: F. Valentin, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Bolloré SA (Érgue Gaberic, Francie)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 11. října 2013 ve věci R 1812/2012-2 a uznal platnost sporné ochranné známky.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zapsaná ochranná známka Společenství, jež je předmětem návrhu na zrušení: slovní ochranná známka „DIRECTV“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 9, 16, 35, 38, 41 a 42 — přihláška ochranné známky Společenství č. 1 163 138

Majitelka ochranné známky Společenství: žalobkyně

Účastnice řízení navrhující zrušení ochranné známky Společenství: další účastnice řízení před odvolacím senátem

Rozhodnutí zrušovacího oddělení: částečné zrušení ochranné známky Společenství

Rozhodnutí odvolacího senátu: zrušení napadeného rozhodnutí a zrušení ochranné známky Společenství v celém rozsahu

Dovolávané žalobní důvody: porušení článku 15 nařízení č. 207/2009


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/24


Žaloba podaná dne 30. prosince 2013 — Gat Microencapsulation v. OHIM — BASF (KARIS)

(Věc T-720/13)

2014/C 71/45

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Rakousko) (zástupci: S. Soler Lerma a M. C. March Cabrelles, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Německo)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž bylo zamítnuto odvolání žalobkyně;

uložil OHIM a další účastnici řízení náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Gat Microencapsulation AG

Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka „KARIS“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 1, 5 a 35

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: BASF SE

Namítaná ochranná známka nebo označení: ochranná známka Společenství „CARYX“ pro výrobky zařazené do tříd 1 a 5; mezinárodní ochranná známka „CARYX“ pro výrobky zařazené do tříd 1 a 5; maďarská, italská ochranná známka a ochranná známka Beneluxu „AKRIS“ pro výrobky zařazené do třídy 5

Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství

Rozhodnutí odvolacího senátu: Částečné zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/25


Žaloba podaná dne 7. ledna 2014 — Mogyi v. OHIM (Just crunch it…)

(Věc T-8/14)

2014/C 71/46

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Mogyi Kft. (Csávoly, Maďarsko) (zástupkyně: Zs. Klauber, advokátka)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

nařídil zveřejnění přihlášky ochranné známky, s výjimkou zveřejnění pro „chléb, cukrářské výrobky, cukr“ (třída 30) a pro „zemědělské produkty, zrna“ (třída 31).

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka „Just crunch it…“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 29, 30, 31 a 35 — přihláška ochranné známky Společenství č. 10 713 485

Rozhodnutí průzkumového referenta: částečné zamítnutí přihlášky

Rozhodnutí odvolacího senátu: částečné zrušení napadeného rozhodnutí rozhodnutím ve věci R 1921/2012-1

Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/25


Žaloba podaná dne 7. ledna 2014 — Mogyi v. OHIM (Just crunch it…)

(Věc T-9/14)

2014/C 71/47

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Mogyi Kft. (Csávoly, Maďarsko) (zástupkyně: Zs. Klauber, advokátka)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

nařídil zveřejnění přihlášky ochranné známky, s výjimkou zveřejnění pro „chléb, cukrářské výrobky, cukr“ (třída 30) a pro „zemědělské produkty, zrna“ (třída 31).

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: obrazová ochranná známka se slovními prvky „Just crunch it…“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 29, 30, 31 a 35 — přihláška ochranné známky Společenství č. 10 716 711

Rozhodnutí průzkumového referenta: částečné zamítnutí přihlášky

Rozhodnutí odvolacího senátu: částečné zrušení napadeného rozhodnutí rozhodnutím ve věci R 1922/2012-1

Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/25


Žaloba podaná dne 7. ledna 2014 — Maďarsko v. Komise

(Věc T-13/14)

2014/C 71/48

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobce: Maďarsko (zástupci: M. Z. Fehér a K. Szíjjártó, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil prováděcí rozhodnutí Komise C(2013) 7136 final ze dne 31. října 2013 o částečném uhrazení vnitrostátní finanční podpory poskytnuté organizacím producentů na operační programy prováděné v Maďarsku v roce 2011,

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje, že Komise překročila své pravomoci, čímž porušila relevantní ustanovení unijního práva, když určila částku vnitrostátní finanční podpory poskytnuté v roce 2011 organizacím producentů v odvětví ovoce a zeleniny, která bude Maďarsku částečně uhrazena

Podle žalobce unijní právo nestanoví možnost Komise, aby ve svém rozhodnutí o částečném uhrazení vnitrostátní finanční podpory poskytnuté v souladu s článkem 103e nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (1) organizacím producentů v odvětví ovoce a zeleniny rozhodla o uhrazení pouze těch částek, které Maďarsko uvedlo jako „odhadované“ nebo „předpokládané“ ve své žádosti o povolení poskytnout vnitrostátní podporu.

Žalobce má za to, že v souladu s článkem 103e nařízení č. 1234/2007 se povolení vnitrostátní podpory Komisí vztahuje k poskytnutí podpory, a nikoliv ke stanovení — ze strany Komise — maximální částky podpory, která může být poskytnuta. Podle žalobce je tato maximální částka jednoznačně stanovena v nařízení č. 1234/2007, podle něhož vnitrostátní podpora nemůže překročit 80 % finančních příspěvků členů nebo samotné organizace producentů do provozních fondů. Pravidla týkající se částečného uhrazení vnitrostátní podpory rovněž neumožňují, aby Komise při povolování uvedeného uhrazení stanovila jako maximální částku tu částku, kterou členský stát uvedl ve své žádosti o povolení, ať již jako celkovou částku podpory nebo jako částku určenou pro jednotlivé organizace producentů, zvláště když v uvedeném sdělení maďarská vláda uváděla částky, které byly pouze plánované nebo odhadované.

Žalobce rovněž tvrdí, že Komise má právo ověřit, že podpora, která byla skutečně poskytnuta, nepřekročila výše uvedenou maximální hranici 80 %, a že požadované uhrazení nepřekročí 60 % poskytnuté podpory, avšak nikoliv stanovit jako maximální částku úhrady tu částku, která je uvedena v žádosti o povolení, zvláště tehdy, pokud tato žádost zdůrazňuje, že údaje v nich uvedené jsou prozatímní nebo odhadované. Žalobce uvádí, že když se v průběhu roku z určitých důvodů změní částka vnitrostátní podpory poskytnuté pro určitou organizaci producentů, Společenství částečně uhradí skutečně poskytnutou částku, pokud budou splněny požadavky, které v tomto ohledu stanoví unijní právo.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (Úř. věst. L 299, s. 1).


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/26


Žaloba podaná dne 6. ledna 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines a další v. Rada

(Věc T-14/14)

2014/C 71/49

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teherán, Írán), Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Teherán), Khazar Shipping Lines (Anzali Free Zone, Írán), IRISL Europe GmbH (Hamburg, Německo), IRISL Marine Services and Engineering Co. (Qeshm Island, Írán), Irano — Misr Shipping Co. (Teherán), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Teherán), Shipping Computer Services Co. (Teherán), Soroush Sarzamin Asatir Ship Management (Teherán), South Way Shipping Agency Co. Ltd (Teherán) a Valfajr 8th Shipping Line Co. (Teherán) (zástupci: F. Randolph, QC, M. Lester, Barrister, a M. Taher, Solicitor)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Rady 2013/497/SZBP ze dne 10. října 2013, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 272, s. 46), a nařízení Rady (EU) č. 971/2013 ze dne 10. října 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 272, s. 1),

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně pět žalobních důvodů.

1)

První žalobní důvod vycházející z toho, že sporná opatření, která uvádějí mezi kritérii pro zápis na seznam spojení s první žalobkyní (společností IRISL), krátce poté, co uvedená společnost uspěla se žalobou na neplatnost, nemají řádný právní základ.

2)

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že Rada porušila legitimní očekávání žalobkyň a zásady účelnosti, právní jistoty, non bis in idem, res judicata a zákazu diskriminace.

3)

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že Rada porušila právo žalobkyň na obhajobu tím, že neinformovala společnost IRISL ani ostatní žalobkyně o tom, že má v úmyslu přijmout sporná opatření, a nedala žalobkyním možnost vyjádřit se.

4)

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že sporná opatření porušují základní práva žalobkyň, včetně jejich práva na respektování jejich dobrého jména a vlastnictví.

5)

Pátý žalobní důvod vycházející z toho, že Rada přijetím sporných opatření zneužila své pravomoci; zaměřit se proti společnosti IRISL a s ní spojeným společnostem a obejít tak rozsudek Tribunálu nepředstavuje řádné použití jejích pravomocí.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/27


Žaloba podaná dne 20. ledna 2014 — HTTS a Bateni v. Rada

(Věc T-45/14)

2014/C 71/50

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hamburg, Německo); a Naser Bateni (Hamburg) (zástupci: M. Schlingmann a F. Lautenschlager, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně č. 1 navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Rady 2013/661/SZBP ze dne 15. listopadu 2013, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu, v části, ve které se týká žalobkyně č. 1;

zrušil prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1154/2013 ze dne 15. listopadu 2013, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu, v části, ve které se týká žalobkyně č. 1;

uložil Radě náhradu nákladů řízení, zejména těch, které vynaložila žalobkyně č. 1.

Žalobce č. 2 navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Rady 2013/661/SZBP ze dne 15. listopadu 2013, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu, v části, ve které se týká žalobce č. 2;

zrušil prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1154/2013 ze dne 15. listopadu 2013, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu, v části, ve které se týká žalobce č. 2;

uložil Radě náhradu nákladů řízení, zejména těch, které vynaložil žalobce č. 2.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobci čtyři žalobní důvody.

1)

První žalobní důvod vycházející z protiprávnosti a nepoužitelnosti pozměněného znění rozhodnutí 2010/413/CFSP a nařízení (EU) č. 267/2012 (1) podle článku 277 SFEU

Žalobci v této souvislosti mimo jiné tvrdí, že Rada změnila právní základ pro zařazení žalobců do seznamů osob a subjektů, které podléhají omezujícím opatřením, aby tak vůči nim mohla zavést omezující opatření. Rada proto při změně právního základu zjevně zneužila svou posuzovací pravomoc.

2)

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení práva na účinnou soudní ochranu a z porušení povinnosti uvést odůvodnění.

Žalobci v této souvislosti v podstatě tvrdí, že Rada jejich zařazení do seznamu osob a subjektů, které podléhají omezujícím opatřením, odůvodnila jen nedostatečně. Pro podstatné skutečnosti, o které se Rada při svém rozhodnutí opírala, chybí jakékoli odůvodnění.

3)

Třetí žalobní důvod vycházející z neexistence důvodu pro zařazení žalobců do seznamu osob a subjektů, které podléhají omezujícím opatřením.

Žalobci v rámci tohoto žalobního důvodu namítají, že odůvodnění uvedené Radou pro opětovné zařazení žalobců do seznamu osob a subjektů, které podléhají omezujícím opatřením, jejich zařazení neodůvodňuje.

4)

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení vlastnického práva, práva svobody podnikání, práva na respektování rodinného života, jakož i z porušení zásady proporcionality.

Žalobci konečně tvrdí, že jejich opětovné zařazení do seznamů osob a subjektů, které podléhají omezujícím opatřením, porušuje jejich vlastnické právo a svobodu podnikání, jakož i právo žalobce č. 2 na respektování rodinného života. Mají za to, že jejich zařazení do seznamů osob a subjektů, které podléhají omezujícím opatřením, představuje nepřiměřený zásah, je zjevně nezpůsobilé k dosažení účelů sledovaných napadenými právními akty a v každém případě jde nad rámec toho, co je pro dosažení těchto účelů nezbytné.


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (Úř. věst. L 88, s. 1).


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/28


Žaloba podaná dne 23. ledna 2014 — Goldfish a další v. Komise

(Věc T-54/14)

2014/C 71/51

Jednací jazyk: nizozemština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Goldfish BV (Zoutkamp, Nizozemsko), Heiploeg BV (Zoutkamp), Heiploeg Beheer BV (Zoutkamp) a Heiploeg Holding BV (Zoutkamp) (zástupci: P. Glazener a B. Winters, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

rozhodnutí jim určené v plném rozsahu nebo částečně prohlásil za neplatné;

prohlásil za neplatnou jim uloženou peněžitou pokutu nebo ji snížil;

přijal opatření, která považuje za vhodná;

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně napadají rozhodnutí Komise ze dne 27. listopadu 2013 v řízení podle článku 101 SFEU (AT.39633 — Krevety).

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně tři žalobní důvody.

1)

První žalobní důvod vycházející z porušení článku 101 SFEU a článku 2 nařízení č. 1/2003[ (1) tím, že byly jako důkaz pro porušení článku 101 SFEU ze strany Komise použity tajně nahrané zvukové nahrávky.

2)

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení článku 101 SFEU a článku 2 nařízení č. 1/2003 tím, že byly ze strany Komise jako důkaz porušení článku 101 SFEU užity záznamy tajně pořízených zvukových záznamů.

3)

Třetí žalobní důvod vycházející z protiprávního odepření užití bodu 35 pokynů pro výpočet pokut (2) tím, že Komise nezohlednila, že žalobkyně nejsou schopny zaplatit peněžitou pokutu.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, s. 1; Zvl. vyd. 08/02, s. 205).

(2)  Pokyny pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení č. 1/2003 (Úř. věst. C 210, s. 2).


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/28


Usnesení Tribunálu ze dne 14. ledna 2014 — Hanwha SolarOne a další v. Parlament a další

(Věc T-136/13) (1)

2014/C 71/52

Jednací jazyk: angličtina

Předseda pátého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 123, 27. 4. 2013.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/28


Usnesení Tribunálu ze dne 10. ledna 2014 — MHCS/OHIM v. Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

(Věc T-555/13) (1)

2014/C 71/53

Jednací jazyk: angličtina

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 377, 21.12.2013.


Soud pro veřejnou službu

8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/29


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 17. října 2013 — Birkhoff v. Komise

(Věc F-60/09 RENV)

(Veřejná služba - Úředníci - Vrácení věci Soudu pro veřejnou službu po předchozím zrušení rozhodnutí - Platy - Rodinné dávky - Příspěvek na vyživované dítě - Dítě trpící závažným onemocněním nebo postižením, které mu brání v tom, aby se postaralo o vlastní potřeby - Žádost o prodloužení vyplácení příspěvku)

2014/C 71/54

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Německo) (zástupce: C. Inzillo, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Vrácení věci po zrušení rozhodnutí — Veřejná služba — Zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce o prodloužení vyplácení příspěvku na dítě podle čl. 2 pátého pododstavce přílohy VII služebního řádu

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a náklady řízení vynaložené G. Birkhoffem ve věci F-60/09 a ve věci T-10/11 P.

3)

Všichni účastníci řízení ponesou vlastní náklady řízení vynaložené ve věci F-60/09 RENV.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/29


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2013 — Andres a další v. ECB

(Věc F-15/10) (1)

(Veřejná služba - Zaměstnanci ECB - Reforma systému sociálního zabezpečení - Zmrazení penzijního plánu - Provádění důchodového systému - Projednání s dozorčím výborem - Projednání s výborem zaměstnanců - Projednání s Generální radou - Projednání s Radou guvernérů - Čtvrtletní hodnocení penzijního plánu - Porušení pracovních podmínek - Zjevně nesprávné posouzení - Zásada proporcionality - Nabytá práva - Zásada právní jistoty a předvídatelnosti - Informační povinnost)

2014/C 71/55

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Carlos Andres a další (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: C. Kroppenstedt a F. Malfrère, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení výplatních listin žalobců z června 2009, jakož i všech následujících a budoucích výplatních listin v rozsahu, ve kterém tyto výplatní listiny provádějí reformu důchodového systému přijatou dne 4. května 2009. A dále návrh směřující k náhradě žalobci utrpěné újmy.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Carlos Andres a 168 dalších žalobců, jejichž jména jsou uvedena v příloze, ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení, které vznikly Evropské centrální bance.


(1)  Úř. věst. C 134, 22.5.2010, s. 54.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/30


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. září 2013 — Faita v. EHSV

(Věc F-92/11) (1)

(Veřejná služba - Psychické obtěžování - Žádost o pomoc - Odůvodnění rozhodnutí)

2014/C 71/56

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Carla Faita (Brusel, Belgie) (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) (zástupci: M. Arsène a L. Camarena Januzec, zmocněnci, ve spolupráci s M. Troncoso Ferrerem a F.-M. Hislairem, advokáty)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Evropského hospodářského a sociálního výboru, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o uznání chyb v souvislosti s neposkytnutím pomoci a porušením povinnosti péče vůči ní, jakož i o přijetí opatření, na základě kterých by byly zveřejněny její zásluhy a dovednosti, a návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Carla Faita ponese vlastní náklady řízení a nahradí tři čtvrtiny nákladů řízení vynaložených Evropským hospodářským a sociálním výborem.

3)

Evropský hospodářský a sociální výbor ponese jednu čtvrtinu vlastních nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 347, 26. 11. 2011, s. 46.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/30


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 30. září 2013 — Possanzini v. Frontex

(Věc F-124/11) (1)

(Veřejná služba - Zaměstnanci agentury Frontex - Dočasný zaměstnanec - Hodnotící zpráva obsahující negativní posouzení hodnotitele, s nímž nebyla dotčená osoba seznámena - Neprodloužení smlouvy na dobu určitou - Rozhodnutí založené na názoru hodnotitele - Práva obhajoby - Porušení - Spor majetkoprávní povahy - Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci)

2014/C 71/57

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Daniele Possanzini (Pisa, Itálie) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) (zástupci: S. Vuorensola a H. Caniard, zmocněnci, ve spolupráci s D. Waelbroeck a A. Duron, advokáti)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým bylo zrušeno rozhodnutí prodloužit pracovní smlouvu na dobu určitou uzavřenou s žalobkyní.

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí ze dne 28. března 2011 neprodloužit pracovní smlouvu uzavřenou s M. Possanzini na dobu určitou, přijaté výkonným ředitelem Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, se zrušuje

2)

Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie se ukládá vyplatit M. Possanzini částku 5 000 eur jakožto náhradu škody.

3)

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené M. Possanzini.


(1)  Úř. věst. C 25, 28.1.2012, s. 72.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/31


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. září 2013 — Wurster v. EIGE

(Spojené věci F-20/12 a F-43/12) (1)

(Veřejná služba - Zaměstnanci EIGE - Dočasný zaměstnanec - Postup hodnocení vedoucích schopností zaměstnanců EIGE nově přidělených na pozici nižších vedoucích pracovníků - Přeřazení na pozici mimo vedení - Právo být vyslechnut - Rozsah působnosti práva - Uplatnění bez návrhu - Nahrazení důvodů provedené soudem bez návrhu)

2014/C 71/58

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Barbara Wurster (Vilnius, Litva) (zástupci: původně T. Bontinck a S. Woog, advokáti, poté T. Bontinck a S. Greco, advokáti)

Žalovaný: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (zástupce: M. Velardo, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí žalovaného o přeřazení žalobkyně z pozice vedoucí operací na pozici vedoucí týmu nevyžadující vedoucí kvalifikaci. Dále návrh na zrušení rozhodnutí ředitelky EIGE, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o přiznání příspěvku za vedení za období od 1. června do 30. září 2011.

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí ředitelky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů ze dne 8. září 2011 o přeřazení B. Wurster na pozici vedoucího týmu střediska pro zdroje a dokumentaci se zrušuje.

2)

Žaloba se ve zbývající části zamítá.

3)

Evropský institut pro rovnost žen a mužů ponese vlastní náklady řízení a náhradí náklady řízení vynaložené B. Wurster.


(1)  Úř. věst. C 138, 12.5.2012, s. 35; Úř. věst. C 200, 7.7.2012, s. 21.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/31


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. září 2013 — Glantenay a další v. Komise

(Spojené věci F-23/12 a F-30/12) (1)

(Veřejná služba - Otevřené výběrové řízení - Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/204/10 - Výběr na základě kvalifikačních předpokladů - Vyloučení kandidátů bez konkrétního přezkoumání jejich diplomů a jejich odborné praxe)

2014/C 71/59

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Jérôme Glantenay a další (Brusel, Belgie) (zástupce: C. Mourato, advokát)

Žalobce: Marco Cecchetto (Rovigo, Itálie) (zástupce: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Curall a G. Gattinara, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí výběrové komise otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/204/10 nepřipustit žalobce do další fáze výběrového řízení.

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí výběrové komise otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/204/10 vyloučit přihlášky pánů Bonaguria, Cecchetta, Gecse, Glantenayho, Gorgola, Kalameese a Skrobicha, jakož i paní Venckunaite a Załęska z výběrového řízení, aniž by tyto přihlášky byly přezkoumány v rámci druhé fáze výběru na základě kvalifikačních předpokladů stanovené v oznámení o výběrovém řízení, se zrušují.

2)

Žaloby ve věcech F-23/12 a F-30/12 se ve zbývajících částech zamítají.

3)

Evropská komise ponese devět desetin vlastních nákladů řízení a nahradí náklady řízení vynaložené pány Bonaguriem, Cecchettem, Gecsem, Glantenayem, Gorgolem, Kalameesem a Skrobichem, jakož i paní Venckunaite a Załęska.

4)

Paní Cruceru ponese vlastní náklady řízení a nahradí desetinu nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 138, 12. 5. 2012, s. 35; Úř. věst. C 138, 12.5.2012, s. 36.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/32


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 30. září 2013 — BP v. FRA

(Věc F-38/12) (1)

(Veřejná služba - Zaměstnanci Agentury Evropské unie pro základní práva - Smluvní zaměstnanec - Neobnovení smlouvy na dobu určitou na dobu neurčitou - Přidělení do jiného útvaru až do uplynutí platnosti smlouvy - Žaloba na neplatnost - Žaloba na náhradu škody)

2014/C 71/60

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: BP (Barcelona, Španělsko) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (zástupci: M. Kjærum, zmocněnec, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Žádost o zrušení rozhodnutí Agentury Evropské unie pro základní práva neobnovit smlouvu smluvního zaměstnance žalobkyně a rozhodnutí o jeho převedení do jiného oddělení agentury, jakož i žádost o náhradu škody za údajně utrpěnou hmotnou a nehmotnou újmu.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnost BP ponese vlastní náklady a ukládá se jí náhrada veškerých nákladů vynaložených Agenturou Evropské unie pro základní práva.


(1)  Úř. věst. C 138, 12.5.2012, s. 37.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/32


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. září 2013 — Höpcke v. Komise

(Věc F-46/12) (1)

(Veřejná služba - Otevřené výběrové řízení - Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AST/111/10 - Nezapsání na seznam úspěšných uchazečů - Zadání vypracovat text o určité minimální délce - Nesplnění)

2014/C 71/61

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Dagmar Höpcke (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Eggers a G. Gattinara, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí komise výběrového řízení EPSO/AST/111/10 nezapsat jméno žalobkyně na seznam úspěšných kandidátů tohoto výběrového řízení.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Dagmar Höpcke ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 184, 23.6.2012, s. 25.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/32


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 7. listopadu 2013 — Cortivo v. Parlament

(Věc F-52/12) (1)

(Veřejná služba - Úředníci - Důchody - Opravný koeficient - Členský stát pobytu - Pojem - Hlavní bydliště - Bydliště ve dvou členských státech - Podpůrné dokumenty - Oprávněné očekávání)

2014/C 71/62

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Maria Luisa Cortivo (Sagone, Francie) (zástupce: A. Salerno, avocat)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupkyně: M. Ecker a S. Alves, zmocněnkyně)

Předmět věci

Návrh na zrušení jednak rozhodnutí, podle něhož má žalobkyně trvalé bydliště v Lucembursku, a jednak rozhodnutí, kterým se oznamuje změna důchodových práv žalobkyně a zrušuje opravný koeficient pro Francii od 1. ledna 2010.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Maria Luisa Cortivo ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem.


(1)  Úř. věst. C 200, 7.7.2012, s. 22.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/33


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. listopadu 2013 — Roulet v. Komise

(Spojené věci F-72/12 a F-10/13) (1)

(Veřejná služba - Odměna za práci - Článek 66 služebního řádu - Bývalý dočasný zaměstnanec zařazený do platové třídy AD 12 - Přijetí jako úřednice zařazené do platové třídy AD6 - Výplata odměny za práci odpovídající platu úředníka zařazeného do platové třídy AD 12 - Zjevně nesprávné posouzení - Vrácení přeplatků podle článku 85 služebního řádu)

2014/C 71/63

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Josiane Roulet (Ottignies, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: G. Gattinara a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak návrh na zrušení rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o náhradu škody podaná žalobkyní na základě čl. 90 odst. 1 služebního řádu z důvodu pochybení způsobených při stanovení jejích práv v souvislosti s jejím nástupem do služby a z důvodu prodlení při opravu těchto chyb, a jednak návrh na zrušení rozhodnutí Komise ohledně vrácení části odměny za práci žalobkyně, dříve dočasné zaměstnankyně v platové třídě A4 (AD12), poté úřednice v platové třídě AD6, podle článku 85 služebního řádu.

Výrok rozsudku

1)

Žaloby ve spojených věcech F-72/12 a F-10/13 se zamítají.

2)

Josiane Roulet ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 258, 25.8.2012, s. 29; Úř. věst. C 108, 13.4.2013, s. 39.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/33


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. září 2013 — CN v. Rada

(Věc F-84/12) (1)

(Veřejná služba - Článek 78 služebního řádu - Výbor pro otázky invalidity - Lékařská zpráva - Zdravotní údaje psychiatrického nebo psychologického charakteru - Lékařské tajemství - Přístupnost - Žaloba na neplatnost - Žaloba na náhradu škody)

2014/C 71/64

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: CN (Brumath, Francie) (zástupce: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: J. Herrmann a B. Bauer, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým byl žalobci zamítnut přímý přístup k závěrečné zprávě obsahující závěry výboru pro otázky invalidity a přístup k diagnóze třetího lékaře tohoto výboru

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

CN ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.


(1)  Úř. věst. C 295, 29.9.2012, s. 35.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/34


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2013 — Balionyte-Merle v. Komise

(Věc F-113/12) (1)

(Veřejná služba - Otevřené výběrové řízení - Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/204/10 - Nezapsání na seznam úspěšných uchazečů - Hodnocení obecné způsobilosti uchazečů - Hodnocení na základě výkonu uchazečů při zkouškách v hodnotícím středisku - Soudržnost mezi číselně vyjádřenou známkou a poznámkami uvedenými ve znalostním pase)

2014/C 71/65

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Vilija Balionyte-Merle (Auderghem, Belgie) (zástupci: L. Levi a A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupkyně: B. Eggers a G. Gattinara, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí výběrové komise nezařadit žalobkyni na seznam úspěšných uchazečů v rámci výběrového řízení EPSO/AD/204/10 a návrh na zrušení rozhodnutí o zamítnutí stížnosti.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Vilija Balionyte-Merle ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 26, 26.1.2013, s. 710.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/34


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. listopadu 2013 — Arguelles Arias v. Rada

(Věc F-122/12) (1)

(Veřejná služba - Smluvní zaměstnanec - Smlouva na dobu neurčitou - Výpověď - Zastávané pracovní místo vyžadující osvědčení o bezpečnostní prověrce - Nevydání osvědčení vnitrostátním bezpečnostním orgánem - Rozhodnutí změněné odvolacím orgánem - Zjištění vnitrostátního bezpečnostního orgánu a odvolacího orgánu, kterými není OOUPS vázán)

2014/C 71/66

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bruno Arguelles Arias (Awans, Belgie) (zástupce: J. Lecuyer, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a A. Bisch, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Rady o propuštění žalobce a žádost o náhradu škody za jeho majetkovou a nemajetkovou újmu.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Bruno Arguelles Arias ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.


(1)  Úř. věst. C 26, 26.1.2013, s. 72.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/34


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 5. prosince 2013 — Birkhoff v. Komise

(Věc F-60/09)

(Veřejná služba - Řízení - Určení výše přiznatelné náhrady nákladů řízení - Nevydání rozhodnutí ve věci)

2014/C 71/67

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Gerhard Birkhoff (Isny, Německo) (zástupce: C. Inzillo, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Curall a B. Eggers, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferro, advokát)

Výrok usnesení

1)

Není důvodné rozhodnout o návrhu na určení výše přiznatelní náhrady nákladů řízení ve věci F-60/09 DEP, Birkhoff v. Komise.

2)

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení vynaložené v tomto řízení o určení výše přiznatelné náhrady nákladů řízení


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/35


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 2. prosince 2013 — Pachtitis v. Komise

(Věc F-49/12)

(Veřejná služba - Otevřené výběrové řízení EPSO/AD/77/06 - Přístup k dokumentům - Žádost o přístup k odpovědím týkajícím se vstupních testů - Zrušení výsledků testů - Nedostatek právního zájmu na podání žaloby - Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

2014/C 71/68

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Dimitrios Pachtitis (Atény, Řecko) (zástupci: původně P. Giatagantzidis a K. Kyriazi, poté P. Giatagantzidis a A. Féréti, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně J. Currall a I. Chatzigiannis, poté J. Currall a D. Triantafyllou, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalobce: Řecká republika (zástupci: E.-M. Mamouna a K. Boskovits, zmocněnci)

Švédské království (zástupci: A. Falk a S. Johannesson, zmocněnkyně)

Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) (zástupce: H. Hijmans, zmocněnec)

Výrok usnesení

1)

O žalobě již není třeba rozhodnout.

2)

D. Pachtitis a Evropská komise ponesou vlastní náklady řízení.

3)

Řecká republika, Švédské království a Evropský inspektor ochrany údajů, vedlejší účastníci, ponesou vlastní náklady řízení.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/35


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 17. října 2013 — Marcuccio v. Komise

(Věc F-127/12)

(Veřejná služba - Článek 34 odst. 1 a 6 jednacího řádu - Návrh došlý faxem ve lhůtě stanovené pro podání žaloby, prodloužená o lhůtu z důvodu vzdálenosti v délce deseti dnů - Návrh došlý poštou v následujících deseti dnech - Nedostatek totožnosti mezi oběma návrhy - Opožděné podání žaloby)

2014/C 71/69

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým bylo zamítnuto nahradit žalobci újmu, která mu vznikla z důvodu opožděného odeslání dokumentu „bill of landing“, týkajícího se přepravy jeho osobních věcí z Luanda (Angola), kam byl vyslán, do Itálie.

Výrok usnesení

1)

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

2)

Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/35


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 12. prosince 2013 — Marcuccio v. Komise

(Věc F-133/12)

(Veřejná služba - Úředníci - Mimosmluvní odpovědnost Unie - Náhrada škody vyplývající z toho, že orgán zaslal advokátovi žalobce dopis týkající se nákladů řízení k tíži žalobce - Zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná žaloba - Článek 94 jednacího řádu)

2014/C 71/70

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a M. G. Gattinara, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce směřující k získání náhrady škody z důvodu, že žalovaná zaslala dopis týkající se žalobce jeho advokátovi, a návrh na náhradu škody.

Výrok usnesení

1)

Žaloba se zamítá jako zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná.

2)

Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

Luigimu Marcucciovi se ukládá povinnost zaplatit Soudu částku 2 000 eur.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/36


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 17. října 2013 — Marcuccio v. Komise

(Věc F-145/12)

(Veřejná služba - Článek 34 odst. 1 a 6 jednacího řádu - Návrh došlý faxem ve lhůtě stanovené pro podání žaloby, prodloužená o lhůtu z důvodu vzdálenosti v délce deseti dnů - Návrh došlý poštou v následujících deseti dnech - Nedostatek totožnosti mezi oběma návrhy - Opožděné podání žaloby)

2014/C 71/71

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o zamítnutí návrhu žalobce na valorizaci jeho invalidního důchodu

Výrok usnesení

1)

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

2)

Luigi Marcuccio ponese své vlastní náklady řízení.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/36


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 12. prosince 2013 — Debaty v. Rada

(Věc F-47/13) (1)

(Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Povyšovací řízení 2012 - Rozhodnutí nepovýšit žalobce - Převedení mezi orgány v průběhu povyšovacího řízení předcházejícího povyšovacímu řízení, v němž by případné rozhodnutí o povýšení nabylo účinnosti - Orgán příslušný k rozhodnutí o povýšení převáděného úředníka)

2014/C 71/72

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Pierre Debaty (Brusel, Belgie) (zástupkyně: M. Velardo, advokátka)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: MM. M. Bauer a A. Bisch, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí nezařadit žalobce na seznam úředníků funkční skupiny AD navržených na povýšení v roce 2012.

Výrok usnesení

1)

Žaloba se zamítá jako zjevně postrádající jakýkoli právní základ.

2)

Pierre Debaty ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.


(1)  Úř. věst. C 207, 20.7.2013, s. 63.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/36


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 27. ledna 2014 — Loescher v. Rada

(Věc F-134/12) (1)

2014/C 71/73

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 26, 26.1.2013. s. 74.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/37


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 27. ledna 2014 — Carpenito v. Rada

(Věc F-136/12) (1)

2014/C 71/74

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 26, 26.1.2013, s. 75.


8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/37


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 23. října 2013 — Moragrega Arroyo v. Rada

(Věc F-49/13) (1)

2014/C 71/75

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 215, 27.7.2013, s. 20.