ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2014.031.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 31

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
1. února 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2014/C 031/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 24, 25.1.2014

1

 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2014/C 031/02

Věc C-566/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugalsko) dne 5. listopadu 2013 — Jorge Ítalo Assis dos Santos v. Banco de Portugal

2

2014/C 031/03

Věc C-577/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Spojené království) dne 14. listopadu 2013 — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd v. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

2

2014/C 031/04

Věc C-580/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshofs (Německo) dne 18. listopadu 2013 — Coty Germany GmbH v. Stadtsparkasse Magdeburg

4

2014/C 031/05

Věc C-584/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 19. listopadu 2013 — Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA v. Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

4

2014/C 031/06

Věc C-602/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Španělsko) dne 25. listopadu 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Fernando Quintano Ujeta a María Isabel Sánchez García

4

2014/C 031/07

Věc C-610/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. listopadu 2013 Nizozemským královstvím proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 16. září 2013 ve věci T-343/11, Nizozemsko v. Komise

5

2014/C 031/08

Věc C-623/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 28. listopadu 2013 — Ministre de l'Économie et des Finances v. Gérard de Ruyter

6

2014/C 031/09

Věc C-632/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) dne 3. prosince 2013 — Skatteverket v. Hilkka Hirvonen

6

2014/C 031/10

Věc C-641/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2013 Španělským královstvím proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 16. září 2013 ve věci T-2/07, Španělsko v. Komise

6

2014/C 031/11

Věc C-663/13: Žaloba podaná dne 13. prosince 2013 — Evropská komise v. Rakouská republika

7

 

Tribunál

2014/C 031/12

Věc T-116/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2013 — EMA v. Komise (Rozhodčí doložka — Šestý rámcový program pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace přispívající k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a k inovacím (2002 — 2006) — Smlouvy Dicoems a Cocoon — Nesoulad části uplatněných výdajů se smluvními požadavky — Ukončení smluv — Vrácení části vyplacených částek — Náhrada škody — Vzájemný návrh — Mimosmluvní odpovědnost — Bezdůvodné obohacení — Žaloba na neplatnost — Akt nenapadnutelný žalobou — Akt přijatý čistě v rámci smlouvy, od níž je neoddělitelný — Oznámení o dluhu — Nepřípustnost)

8

2014/C 031/13

Věc T-467/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. prosince 2013 — Colgate-Palmolive v. OHIM — dm drogerie markt (360° SONIC ENERGY) (Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství 360° SONIC ENERGY — Starší mezinárodní slovní ochranná známka SONIC POWER — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

8

2014/C 031/14

Věc T-591/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2013 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz v. OHIM — Henkel (SUPER GLUE) (Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství SUPER GLUE — Starší slovní ochranná známka Beneluxu SUPERGLUE — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

9

2014/C 031/15

Věc T-79/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2013 — Cisco Systems a Messagenet v. Komise (Hospodářská soutěž — Spojování podniků — Evropský trh internetových komunikačních služeb — Rozhodnutí, kterým se prohlašuje spojení podniků za slučitelné s vnitřním trhem — Zjevně nesprávné posouzení — Povinnost uvést odůvodnění)

9

2014/C 031/16

Věc T-123/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2013 — Smartbook v. OHIM (SMARTBOOK) (Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství SMARTBOOK — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

10

2014/C 031/17

Věc T-487/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2013 — Eckes-Granini v. OHIM — Panini (PANINI) (Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství PANINI — Starší národní slovní ochranná známka GRANINI a starší slovní ochranná známka Společenství GRANINI — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

10

2014/C 031/18

Věc T-540/13: Žaloba podaná dne 1. října 2013 — Société européenne des chaux et liants v. ECHA

10

2014/C 031/19

Věc T-566/13: Žaloba podaná dne 25. října 2013 — Hostel Tourist World v. OHIM — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

11

2014/C 031/20

Věc T-575/13: Žaloba podaná dne 30. října 2013 — Lesaffre et Compagnie v. OHIM — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

11

2014/C 031/21

Věc T-591/13: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2013 — Groupe Canal + a Canal + France v. OHIM — Euronews (News+)

12

2014/C 031/22

Věc T-593/13: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2013 — Siemag Tecberg Group v. OHIM (Winder Controls)

12

2014/C 031/23

Věc T-600/13: Žaloba podaná dne 15. listopadu 2013 — Bimbo v. OHIM (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

13

2014/C 031/24

Věc T-614/13: Žaloba podaná dne 26. listopadu 2013 — Romonta v. Komise

13

2014/C 031/25

Věc T-621/13: Žaloba podaná dne 22. listopadu 2013 — Pell Amar Cosmetics v. OHIM — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

14

2014/C 031/26

Věc T-629/13: Žaloba podaná dne 28. listopadu 2013 — Molda v. Komise

15

2014/C 031/27

Věc T-630/13: Žaloba podaná dne 28. listopadu 2013 — DK Recycling und Roheisen v. Komise

15

2014/C 031/28

Věc T-631/13: Žaloba podaná dne 29. listopadu 2013 — Raffinerie Heide v. Komise

16

2014/C 031/29

Věc T-634/13: Žaloba podaná dne 29. listopadu 2013 — Arctic Paper Mochenwangen v. Komise

17

2014/C 031/30

Věc T-641/13: Žaloba podaná dne 3. prosince 2013 — Gemeente Bergen op Zoom v. Komise

18

 

Soud pro veřejnou službu

2014/C 031/31

Věc F-117/11: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2013 — Teughels v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Důchody — Převedení nároků na důchod nabytých ve vnitrostátním důchodovém systému — Nařízení, kterým se upravuje sazba příspěvku do unijního důchodového systému — Úprava pojistně matematických hodnot — Nutnost přijmout obecná prováděcí ustanovení — Časová působnost nových obecných prováděcích pravidel)

19

2014/C 031/32

Věc F-130/11: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2013 — Verile a Gjergji v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Důchod — Převod nároků na důchod nabytých podle vnitrostátního důchodového systému — Nařízení upravující sazbu příspěvku do unijního systému důchodového zabezpečení — Úprava pojistně-matematické míry — Nezbytnost přijmout obecné prováděcí předpisy — Časová působnost obecných prováděcích předpisů — Zpětvzetí návrhu na započtení příspěvkových let — Zákonnost — Podmínky)

19

2014/C 031/33

Věc F-125/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2013 — Sesma Merino v. OHIM (Veřejná služba — Úředníci — Hodnotící zpráva — Cíle 2011/2012 — Akt, který nepříznivě nezasahuje do právního postavení — Nepřípustná žaloba)

20

2014/C 031/34

Věc F-142/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2013 — A v. Komise (Veřejná služba — Sociální zabezpečení — Úraz nebo nemoc z povolání — Článek 73 služebního řádu — Trvalá částečná invalidita — Návrh na náhradu škody)

20

2014/C 031/35

Věc F-58/12: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. prosince 2013 — Marcuccio v. Komise (Veřejná služba — Rozhodnutí o nuceném odchodu do důchodu z důvodu invalidity — Zrušení Soudem pro nedostatek odůvodnění — Návrh na výkon rozsudku — Návrh na opětovně přijetí do služebního poměru — Zrušení rozsudku Soudu — Nedostatek právního zájmu na řízení — Článek 266 SEU — Mimosmluvní odpovědnost orgánu — Žaloba, která je zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně postrádá jakýkoli právní základ)

20

2014/C 031/36

Spojené věci F-137/12, F-138/12, F-139/12 a F-141/12: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 13. prosince 2013 — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis a Hotz v. Komise (Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Certifikační řízení 2010-2011 — Vyloučení ze seznamu certifikovaných úředníků — Smírné vyřešení sporu z podnětu Soudu — Lhůta pro podání stížnosti — Stížnost podaná po uplynutí lhůty — Pojem,omluvitelný omyl — Řádná péče vyžadovaná od běžně informovaného úředníka — Informace získané telefonicky — Důkaz — Nepřípustnost)

21

2014/C 031/37

Věc F-2/13: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 13. prosince 2013 — Marcuccio v. Komise (Veřejná služba — Lhůta pro podání žaloby — Jazyk rozhodnutí o zamítnutí stížnosti — Článek 34 odstavce 1 a 6 jednacího řádu — Kopie podepsaného návrhu doručená faxem v rámci lhůty pro podání žaloby — Chybějící totožnost této kopie a následně zaslaného podepsaného originálu — Opožděnost žaloby — Zjevná nepřípustnost)

21

2014/C 031/38

Věc F-79/13: Žaloba podaná dne 12. listopadu 2013 — ZZ v. EMCDDA

22

2014/C 031/39

Věc F-111/13: Žaloba podaná dne 20. listopadu 2013 — ZZ v. Komise

22

2014/C 031/40

Věc F-115/13: Žaloba podaná dne 29. listopadu 2013 — ZZ v. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

22

2014/C 031/41

Věc F-117/13: Žaloba podaná dne 30. listopadu 2013 — ZZ v. Frontex

23

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/1


2014/C 31/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

Úř. věst. C 24, 25.1.2014

Dřívější publikace

Úř. věst. C 15, 18.1.2014

Úř. věst. C 9, 11.1.2014

Úř. věst. C 377, 21.12.2013

Úř. věst. C 367, 14.12.2013

Úř. věst. C 359, 7.12.2013

Úř. věst. C 352, 30.11.2013

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/2


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugalsko) dne 5. listopadu 2013 — Jorge Ítalo Assis dos Santos v. Banco de Portugal

(Věc C-566/13)

2014/C 31/02

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal do Trabalho de Lisboa

Účastníci původního řízení

Žalobce: Jorge Ítalo Assis dos Santos

Žalovaná: Banco de Portugal

Předběžné otázky

1)

Musí být článek 130 SFEU vykládán v tom smyslu, že ustanovení vnitrostátního práva, jímž se centrální bance daného členského státu ukládá povinnost pozastavit vyplácení třináctého a čtrnáctého důchodu (mimořádného ročního příspěvku na dovolenou a vánočního mimořádného příspěvku) pracovníkům dané banky, kteří odešli do důchodu, je v rozporu s ustanovením výše uvedeného článku, neboť představuje vměšování vlády (tedy centrálního správního orgánu) do rozhodovací pravomoci banky v oblasti její personální politiky, což je v rozporu se zásadou autonomie a nezávislosti centrálních bank?

2)

Musí být článek 123 SFEU vykládán v tom smyslu, že […] ustanovení vnitrostátního práva, jímž se ukládá povinnost odvést orgánu, který se nepřímo podílí na správě státu — a který podléhá Ministerstvu financí a jeho dohledu a jehož příjmy a výdaje jsou součástí státního rozpočtu — částku odpovídající mimořádným příspěvkům, jejichž vyplácení bylo pozastaveno, je v rozporu s výše uvedeným článkem 123[ SFEU], neboť porušuje zákaz financování států centrálními bankami?

3)

Je skutečnost, že se pozastavení vyplácení třinácté a čtrnácté platby omezuje pouze na pracovníky, kteří odešli do důchodu, a nedotýká se aktuálně aktivních pracovníků, v rozporu se zásadou rovnosti — konkrétně se zákazem diskriminace — upravené v článcích 20 a 21 Listiny základních práv Evropské unie (1)?


(1)  Úř. věst. 2000, C 364, s. 1


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/2


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Spojené království) dne 14. listopadu 2013 — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd v. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

(Věc C-577/13)

2014/C 31/03

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court

Účastnice původního řízení

Žalobci: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Žalovaná: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Předběžné otázky

1)

a)

Lze se dovolávat patentu jako „platného základního patentu“ podle čl. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 469/2009 (1) (dále jen „nařízení“) pro přípravek obsahující kombinaci dvou účinných látek v případě, že patent v době udělení neobsahuje nárok, který výslovně uvádí kombinaci těchto látek, ale mohl by být změněn tak, aby takový nárok obsahoval, a to ať je či není taková změna provedena?

b)

Je možné se dovolávat patentu, který byl změněn po svém udělení a buď i) před nebo ii) po vydání dodatkového ochranného osvědčení (dále jen „DOO“), jako „platného základního patentu“ pro účely splnění podmínky uvedené v čl. 3 písm. a) nařízení?

c)

Podá-li žadatel žádost o DOO pro přípravek obsahující účinné látky A a B v případě, že

i)

po dni podání žádosti o DOO, avšak před vydáním DOO, je platný základní patent, který je Evropským patentem (Spojené království) (dále jen „patent“), pozměněn tak, že zahrnuje nárok, který výslovně uvádí účinné látky A a B,

a

ii)

podle vnitrostátního práva se má za to, že tato změna je vždy účinná ode dne udělení patentu,

může se tento žadatel o DOO dovolávat tohoto patentu v jeho pozměněné formě pro účely splnění podmínky stanovené v čl. 3 písm. a)?

2)

Je nutné zohlednit, zda kombinace účinných látek A a B představuje vynález, který je odlišný a oddělený od přípravku obsahujícího jen účinnou látku A, při rozhodování o tom, zda ke dni podání žádosti o DOO pro výrobek obsahující kombinaci účinných látek A a B byly splněny podmínky uvedené v článku 3 v případě, že i) platný základní patent zahrnuje nárok na přípravek obsahující účinnou látku A a další nárok na přípravek obsahující kombinaci účinných látek A a B a ii) již bylo vydáno DOO pro přípravek obsahující účinnou látku A („přípravek X“)?

3)

Brání nařízení, konkrétně jeho čl. 3 písm. c), čl. 3 písm. d) nebo čl. 13 odst. 1, aby majiteli patentu bylo vydáno DOO pro přípravek Y v případě, že platný základní patent „chrání“ na základě čl. 3 písm. a):

a)

přípravek obsahující účinnou látku A (dále jen „přípravek X“) a

b)

přípravek obsahující kombinaci účinné látky A a účinné látky B (dále jen „přípravek Y“).

a v případě, že:

c)

přípravek X byl registrován jako léčivý přípravek,

d)

bylo vydáno DOO pro přípravek X a

e)

následně byl zvlášť registrován přípravek Y jako léčivý přípravek.

Podpůrně, může-li být DOO vydáno pro přípravek Y, má být doba jeho platnosti posuzována s ohledem na vydání registrace pro přípravek X, nebo pro přípravek Y?

4)

V případě záporné odpovědi na otázku 1 písm. a), kladné odpovědi na otázku 1 písm. b) bod i) a záporné odpovědi na otázku 1 písm. b) bod ii), a jestliže:

i)

v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení je žádost o DOO pro přípravek podána ve lhůtě šesti měsíců počítané ode dne, ke kterému byl výrobek platně registrován jako léčivý přípravek podle směrnice 2001/83/ES (2) nebo směrnice 2001/82/ES (3),

ii)

po podání žádosti o DOO vznese příslušný úřad průmyslového vlastnictví potenciální námitku proti vydání DOO podle čl. 3 písm. a) nařízení,

iii)

po vznesení výše uvedené potenciální námitky ze strany příslušného úřadu průmyslového vlastnictví a s cílem vyhovět této námitce je podána žádost o změnu platného základního patentu, kterého se dovolává žadatel o DOO, a této žádosti je vyhověno,

iv)

po změně platného základního patentu je takto pozměněný patent v souladu s čl. 3 písm. a),

brání nařízení o DOO příslušnému úřadu průmyslového vlastnictví, aby uplatňoval vnitrostátní procesní ustanovení umožňující a) přerušit řízení o žádosti o DOO tak, aby žadatel o DOO mohl požádat o změnu základního patentu, a b) pokračovat v řízení o uvedené žádosti později, po provedení této změny, přičemž v řízení je pokračováno

po šesti měsících ode dne, ke kterému byl výrobek platně registrován jako léčivý přípravek, ale

ve lhůtě šesti měsíců počítané ode dne, ke kterému bylo vyhověno žádosti o změnu platného základního patentu?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 152, s. 1)

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, s. 67 ú

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, s. 1)


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/4


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshofs (Německo) dne 18. listopadu 2013 — Coty Germany GmbH v. Stadtsparkasse Magdeburg

(Věc C-580/13)

2014/C 31/04

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Coty Germany GmbH

Žalovaná: Stadtsparkasse Magdeburg

Předběžná otázka

Je třeba čl. 8 odst. 3 písm. e) směrnice 2004/48/ES (1) vykládat v tom smyslu, že toto ustanovení brání vnitrostátní právní úpravě, která bankovní instituci v takovém případě, jako je projednávaný případ, umožňuje s odvoláním na bankovní tajemství odmítnout poskytnutí informace podle čl. 8 odst. 1 písm. c) této směrnice o jménu a adrese majitele účtu?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví, Úř. věst. L 157, s. 45; Zvl. vyd. 17/02, s. 32.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/4


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 19. listopadu 2013 — Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA v. Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

(Věc C-584/13)

2014/C 31/05

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour de cassation

Účastníci původního řízení

Žalobci: Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA

Žalovaní: Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

Předběžná otázka

Mají být článek 2 a čl. 13 část B písm. a) směrnice Rady 77/388 EHS (1) ze dne 17. května 1977 vykládány v tom smyslu, že plnění spočívající v tom, že nezávislému hospodářskému subjektu provozujícímu autobazar je po zaplacení paušální částky kryto riziko mechanické závady na určitých částech prodávaného vozidla, spadá do kategorie pojistných operací osvobozených od daně z přidané hodnoty, nebo naopak do kategorie poskytování služeb?


(1)  Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, s. 1).


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/4


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Španělsko) dne 25. listopadu 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Fernando Quintano Ujeta a María Isabel Sánchez García

(Věc C-602/13)

2014/C 31/06

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Žalovaní: Fernando Quintano Ujeta a María Isabel Sánchez García

Předběžné otázky

1)

Je třeba směrnici Rady 93/13/EHS (1) ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, a zejména s jejím čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 1, vykládat za účelem zaručení ochrany spotřebitelů a uživatelů v souladu se zásadou rovnocennosti a efektivity tak[,] že určí-li vnitrostátní soud zneužívající povahu smluvního ustanovení o úroku z prodlení, musí z toho jako důsledek vyvodit neplatnost jakéhokoli úroku z prodlení, včetně toho, který by mohl být výsledkem podpůrného uplatnění vnitrostátního předpisu, jako například článku 1108 Código Civil, druhého přechodného ustanovení zákona č. 1/2013 ve spojení s článkem 114 hypotečního zákona, nebo článku 4 královského legislativního nařízení č. 6/2012, a nemá se považovat za vázaného přepočtem, který mohl podle druhého přechodného ustanovení zákona č. 1/13 provést poskytovatel?

2)

Je třeba druhé přechodné ustanovení zákona č. 1/2013 vykládat v tom smyslu, že nemůže být překážkou ochrany zájmů spotřebitele?

3)

Je třeba směrnici Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, a zejména s jejím čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 1, vykládat za účelem zaručení ochrany spotřebitelů a uživatelů v souladu se zásadou rovnocennosti a efektivity tak[,] že určí-li vnitrostátní soud zneužívající povahu smluvního ustanovení o předčasné splatnosti, musí konstatovat jeho neplatnost a vyvodit z toho plynoucí důsledky[,] i tehdy, když poskytovatel posečkal minimální dobu stanovenou vnitrostátním předpisem?


(1)  Úř. věst. L 95, s. 29.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/5


Kasační opravný prostředek podaný dne 26. listopadu 2013 Nizozemským královstvím proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 16. září 2013 ve věci T-343/11, Nizozemsko v. Komise

(Věc C-610/13 P)

2014/C 31/07

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Nizozemské království (zástupkyně: M.K. Bulterman, M.A.M. de Ree, zmocněnkyně)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

zrušit rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 16. září 2013 ve věci T-343/11;

pokud soudní řízení dovoluje vydat konečné rozhodnutí ve věci, vydat v ní konečné rozhodnutí, kterým se zruší usnesení 2011/24/EU (1);

pokud soudní řízení nedovoluje vydat konečné rozhodnutí ve věci, vrátit věc Tribunálu k rozhodnutí;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení, včetně nákladů řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného výkladu článku 8 ve spojení s přílohou I body 8 a 9, jakož i s přílohou II bodem 1 nařízení č. 1433/2003 (2), jelikož náklady na potištění obalů byly posouzeny jako náklady na balení, a tedy jako nezpůsobilé výdaje.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného výkladu článku 8 ve spojení s přílohou I body 8 a 9 nařízení č. 1433/2003, jelikož se při posuzování požadavků na popis reklamních akcí v operačním programu použilo nesprávné kritérium.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného použití článku 7 nařízení č. 1258/1999 (3) a článku 31 nařízení č. 1290/2005 (4), jelikož Komisi bylo přiznáno ulehčení důkazního břemene.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného výkladu článku 6 nařízení č. 1432/2003 (5) ve spojení s článkem 11 nařízení č. 2200/96 (6), jelikož bylo konstatováno, že organizace producentů nebyly oprávněny usilovat o prodej prostřednictvím podřízených zaměstnanců.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného výkladu článku 21 nařízení č. 1432/2003, jelikož bylo rozhodnuto, že bylo nezbytné odejmout organizaci producentů FresQ uznání.

Šestý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného výkladu čl. 7 odst. 4 nařízení č. 1258/1999, článku 31 nařízení č. 1290/2005 a zásady proporcionality ve spojení s článkem 21 nařízení č. 1432/2003, jelikož všechny výdaje organizace producentů FresQ byly vyloučeny z financování.


(1)  Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. dubna 2011 o vyloučení některých výdajů uskutečněných členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) z financování Evropské unie (Úř. věst. L 102, s. 33).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1433/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu (Úř. věst. L 203, s. 55; Zvl. vyd. 03/39, s. 431).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 160, s. 203; Zvl. vyd. 03/25, s. 414).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 1432/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podmínky uznání organizací producentů a předběžného uznání seskupení producentů (Úř. věst. L 203, s. 18; Zvl. vyd. 03/39, s. 424).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (Úř. věst. L 297, s. 1; Zvl. vyd. 03/20 s. 55).


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 28. listopadu 2013 — Ministre de l'Économie et des Finances v. Gérard de Ruyter

(Věc C-623/13)

2014/C 31/08

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobce: Ministre de l'Économie et des Finances (ministr hospodářství a financí)

Žalovaný: Gérard de Ruyter

Předběžné otázky

Mají takové daňové odvody z příjmů z majetku, jako je sociální příspěvek z příjmů z majetku, příspěvek na úhradu sociálního dluhu vyměřovaný z těchto příjmů, sociální odvod ve výši 2 % a dodatečný příspěvek z tohoto odvodu přímý a relevantní vztah k některým oblastem sociálního zabezpečení uvedeným v článku 4 nařízení [Rady (EHS) č. 1408/71] ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečné činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (1), a spadají tedy do působnosti tohoto nařízení jen proto, že se podílejí na financování francouzských povinných systémů sociálního zabezpečení?


(1)  Úř. věst. L 149, s. 2.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) dne 3. prosince 2013 — Skatteverket v. Hilkka Hirvonen

(Věc C-632/13)

2014/C 31/09

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Högsta förvaltningsdomstolen

Účastníci původního řízení

Žalobce: Skatteverket

Žalovaná: Hilkka Hirvonen

Předběžné otázky

Brání článek 45 SFEU ustanovením právních předpisů členského státu, jež vedou k tomu, že osoba s bydlištěm v jiném členském státě — která dociluje veškerého nebo téměř veškerého svého příjmu z prvně jmenovaného členského státu — má právo volby mezi dvěma navzájem zcela odlišnými systémy zdanění, tzn. být buďto zdaňována srážkou u zdroje s nižší sazbou daně, avšak bez nároku na takové daňové úlevy, jež jsou poskytovány při použití obecného systému zdanění příjmu, anebo se rozhodnout pro zdanění podle obecného systému, a tak využít uvedených daňových úlev?


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/6


Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2013 Španělským královstvím proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 16. září 2013 ve věci T-2/07, Španělsko v. Komise

(Věc C-641/13 P)

2014/C 31/10

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Španělské království (zástupce: A. Rubio González, zmocněnec)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastníka podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel) navrhuje, aby Soudní dvůr:

vyhověl tomuto kasačnímu opravnému prostředku a částečně zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 16. září 2013 ve věci T-2/07, Španělské království v. Evropská komise;

částečně zrušil, v rozsahu dříve uvedeném, rozhodnutí Komise C(2006) 5102 ze dne 20. října 2006 o snížení finanční podpory z Fondu soudržnosti pro skupinu projektů s referenčním číslem 2001.ES.16.PE.050 a týkajících se sanace povodí řeky Júcar (Španělsko), podle kterého je zahrnutí zkušenosti mezi kritéria pro přidělení protiprávní;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Nesprávné právní posouzení, podle kterého je zahrnutí zkušenosti mezi kritéria pro přidělení v rozporu s článkem 30 směrnice 93/37  (1). Uvedené ustanovení nezakazuje užití kritérií souvisejících se zkušeností zhotovitele v okamžiku přidělení zakázky. Právě naopak lze zkušenost uchazeče posuzovat, pokud jde o kritérium, jehož účelem není posoudit vhodnost uchazeče, je odlišné od požadavku solventnosti a má-li sloužit k vyhodnocení ekonomicky nejvýhodnější nabídky, neboť vykazuje souvislost s předmětem zakázky a s kvalitou jejího provedení.


(1)  Směrnice Rady 93/37/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce

Úř. věst. L 199, s. 54; Zvl. vyd. 06/02, s. 163


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/7


Žaloba podaná dne 13. prosince 2013 — Evropská komise v. Rakouská republika

(Věc C-663/13)

2014/C 31/11

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: P. Hetsch, K. Herrmann, T. Maxian Rusche, zmocněnci)

Žalovaná: Rakouská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Určit, že Rakouská republika tím, že buď pro celé spolkové území, nebo pro některé jeho části nepřijala právní a správní předpisy nezbytné k provedení čl. 2 písm. a), b), d), f), g), h) a n), čl. 3 odst. 4 písm. a) a b), článku 5, čl. 13 odst. 1 písm. e), čl. 13 odst. 6 druhého a třetího pododstavce, čl. 14 odst. 2 až 5, čl. 16 odst. 1 druhé věty, čl. 16 odst. 3 prvního pododstavce, čl. 16 odst. 4 druhé věty, čl. 16 odst. 6, čl. 16 odst. 7, čl. 16 odst. 8, čl. 17 odst. 1 písm. c) ve vztahu k biopalivům, čl. 17 odst. 2 ve vztahu k biokapalinám, čl. 17 odst. 3 písm. b) bodu i) ve vztahu k jiným členským státům a třetím zemím, čl. 17 odst. 3 písm. a), b) bodu ii), čl. 17 odst. 3 písm. c), čl. 17 odst. 4 písm. a) až c), čl. 17 odst. 8, čl. 18 odst. 1 ve vztahu k biokapalinám, čl. 19 odst. 1 a 3 ve vztahu k biokapalinám, přílohy II až V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (1), respektive že neoznámila tyto předpisy Komisi, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 27 odst. 1 této směrnice,

uložit Rakouské republice podle čl. 260 odst. 3 SFEU z důvodu nesplnění povinnosti oznámit prováděcí opatření zaplacení penále ve výši 40 512 eur denně ode dne vyhlášení rozsudku Soudního dvora, jímž bylo konstatováno nesplnění povinnosti, které bude vyplaceno na účet vlastních prostředků Evropské unie,

uložit Rakouské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta pro provedení směrnice uplynula dne 5. prosince 2010.


(1)  Úř. věst. L 140, s 16.


Tribunál

1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/8


Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2013 — EMA v. Komise

(Věc T-116/11) (1)

(Rozhodčí doložka - Šestý rámcový program pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace přispívající k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a k inovacím (2002 — 2006) - Smlouvy Dicoems a Cocoon - Nesoulad části uplatněných výdajů se smluvními požadavky - Ukončení smluv - Vrácení části vyplacených částek - Náhrada škody - Vzájemný návrh - Mimosmluvní odpovědnost - Bezdůvodné obohacení - Žaloba na neplatnost - Akt nenapadnutelný žalobou - Akt přijatý čistě v rámci smlouvy, od níž je neoddělitelný - Oznámení o dluhu - Nepřípustnost)

2014/C 31/12

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Association médicale européenne (EMA) (Brusel, Belgie) (zástupci: A. Franchi a L. Picciano, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: S. Delaude a F. Moro, zmocněnkyně, ve spolupráci s D. Gullem, advokátem)

Předmět věci

Hlavní návrh směřující zaprvé k náhradě nákladů vzniklých při provádění smlouvy č. 507126 ze dne 7. prosince 2003 o projektu Cocoon a smlouvy č. 507760 ze dne 19. prosince 2003 o projektu Dicoems uzavřených mezi Komisí a žalobcem, zadruhé k tomu, aby bylo rozhodnutí Komise o ukončení těchto smluv prohlášeno za protiprávní, zatřetí ke zrušení příslušného oznámení o dluhu a začtvrté k zaplacení náhrady za utrpěnou újmu, jakož i podpůrný návrh založený na mimosmluvní odpovědnosti Komise.

Výrok rozsudku

1)

Žalobě Association médicale européenne (EMA) se vyhovuje v rozsahu, v němž se týká náhrady přímých osobních nákladů vztahujícím se ke smlouvám Cocoon a Dicoems ve výši 17 231,28 eura, jakož i s nimi spojených nepřímých nákladů vzniklých při plnění uvedených smluv.

2)

Žaloba EMA se ve zbývající části zamítá.

3)

Vzájemný návrh Evropské komise se odmítá.

4)

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení, včetně nákladů spojených s řízením o předběžném opatření ve věci T-116/11 R.


(1)  Úř. věst. C 120, 16.4.2011


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/8


Rozsudek Tribunálu ze dne 10. prosince 2013 — Colgate-Palmolive v. OHIM — dm drogerie markt (360° SONIC ENERGY)

(Věc T-467/11) (1)

(Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství 360° SONIC ENERGY - Starší mezinárodní slovní ochranná známka SONIC POWER - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

2014/C 31/13

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Colgate-Palmolive Company (New York, Spojené státy) (zástupci: M. Zintler a G. Schindler, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: P. Geroulakos, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Německo)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 25. května 2011 (věc R 1094/2010-2), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi dm-drogerie markt GmbH & Co. KG a Colgate-Palmolive Company

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Colgate-Palmolive Company se ukládá náhrada nákladů.


(1)  Úř. věst. C 319, 29.10.2011.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/9


Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2013 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz v. OHIM — Henkel (SUPER GLUE)

(Věc T-591/11) (1)

(Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství SUPER GLUE - Starší slovní ochranná známka Beneluxu SUPERGLUE - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

2014/C 31/14

Jednací jazyk: polština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp. j. (Jaworzno, Polsko) (zástupci: M. Konieczyński a I. Kubiec, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupkyně: D. Walicka, zmocněnkyně)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem: Henkel Corp. (Gulph Mills, Pensylvánie, Spojené státy) (zástupci: C. Rohnke a M. Jacob, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 12. září 2011 (věc R 1147/2010-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Henkel Corp. a Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp. j.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá

2)

Společnosti Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp. j. se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 32, 4.2.2012.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/9


Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2013 — Cisco Systems a Messagenet v. Komise

(Věc T-79/12) (1)

(Hospodářská soutěž - Spojování podniků - Evropský trh internetových komunikačních služeb - Rozhodnutí, kterým se prohlašuje spojení podniků za slučitelné s vnitřním trhem - Zjevně nesprávné posouzení - Povinnost uvést odůvodnění)

2014/C 31/15

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Cisco Systems, Inc. (San José, Kalifornie, Spojené státy); a Messagenet SpA (Miláno, Itálie) (zástupci: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. de Pablo a K. Jörgens, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: N. Khan, S. Noël a C. Hödlmayr, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Microsoft Corp. (Seattle, Washington, Spojené státy) (zástupce: G. Berrisch, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C(2011) 7279 ze dne 7. října 2011, kterým se prohlašuje spojení podniků, jehož cílem je získání kontroly společnosti Microsoft Corp. nad společností Skype Global Sàrl, za slučitelné s vnitřním trhem a s Dohodou o evropském hospodářském prostoru (EHP) (věc COMP/M.6281 — Microsoft/Skype)

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Cisco Systems Inc. a Messagenet SpA ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí a společností Microsoft Corp.


(1)  Úř. věst. C 109, 14.4.2012.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/10


Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2013 — Smartbook v. OHIM (SMARTBOOK)

(Věc T-123/12) (1)

(Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství SMARTBOOK - Absolutní důvod pro zamítnutí - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

2014/C 31/16

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Smartbook AG (Offenburg, Německo) (zástupci: C. Milbradt, A. Schwarz a F. Reiling, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: D. Walicka, zmocněnkyně)

Vedlejší účastnice podporující žalovaného: Qualcomm, Inc. (Dover, Delawar, Spojené státy) (zástupci: A. Renck, A. Leister a V. von Bomhard, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 15. prosince 2011 (věc R 799/2011-2) týkajícímu se přihlášky zápisu slovního označení SMARTBOOK jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Smartbook AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 157, 2.6.2012.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/10


Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2013 — Eckes-Granini v. OHIM — Panini (PANINI)

(Věc T-487/12) (1)

(Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství PANINI - Starší národní slovní ochranná známka GRANINI a starší slovní ochranná známka Společenství GRANINI - Relativní důvod pro zamítnutí - Neexistence nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)

2014/C 31/17

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Německo) (zástupce: W. Berlit, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: L. Rampini, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Panini SpA (Modena, Itálie) (zástupce: F. Terrano, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 6. září 2012 (věc R 2393/2011-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Eckes-Granini Group GmbH a Panini SpA.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Eckes-Granini Group GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 26, 26.1.2013.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/10


Žaloba podaná dne 1. října 2013 — Société européenne des chaux et liants v. ECHA

(Věc T-540/13)

2014/C 31/18

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Société européenne des chaux et liants (Bourgoin-Jallieu, Francie) (zástupce: J. Dezarnaud, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

vyhověl návrhu společnosti ECL na plné zproštění pokuty, která jí byla oznámena.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně požaduje, aby byla zproštěna správního poplatku uloženého rozhodnutím ECHA č. SME (2013) 1665 ECHA ze dne 21. května 2013, konstatujícího, že žalobkyně nesplňuje podmínky pro nárok na snížení poplatku stanoveného pro malé podniky po opravném prohlášení podaném poté, co ECHA zahájila řízení o ověření velikosti podniku.

Na podporu své žaloby žalobkyně uvádí několik žalobních důvodů vycházejících ze:

skutečnosti, že přijatá sankce je nepřiměřená vůči pochybení, které je lze vytýkat;

skutečnosti, že opravila své prohlášení v prvním návrhu ohledně jednoduchého dotazu ECHA;

skutečnosti, že je omluvitelné, že chybně vyložila vysoce technický spis vyhotovený v jiném nežli jejím jazyce;

aberantní povahy automatické sankce.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/11


Žaloba podaná dne 25. října 2013 — Hostel Tourist World v. OHIM — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

(Věc T-566/13)

2014/C 31/19

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Hostel Tourist World, SL (Sevilla, Španělsko) (zástupce: J. M. Bartrina Diaz, advokátka)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: WRI Nominees Ltd (Lucemburk, Lucembursko)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí vydané OHIM v rozsahu, v němž vyhovělo odvolání podanému společností WRI Nominees Ltd, pokud jde o zrušení nebo neplatnost ochranné známky Společenství č. 7 241 862, HOSTELTOURISTWORLD, pro třídy 39 a 43 mezinárodní nomenklatury;

v souladu s čl. 65 odst. 2 nařízení č. 207/2009 zamítl odvolání podané společností WRI Nominees Ltd v souvislosti s neplatností ochranné známky Společenství č. 7 241 862„HOSTELTOURISTWORLD.COM“ pro třídy 35, 39 a 43 mezinárodní nomenklatury, nebo, pokud tak nerozhodne, nařídil OHIM přijmout opatření nezbytná ke splnění rozsudku vyhovujícímu návrhovým žádáním v této žalobě;

uložil OHIM náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zapsaná ochranná známka Společenství, jež je předmětem návrhu na prohlášení neplatnosti: Obrazová ochranná známka „Hostel Tourist World.com“, pro výrobky tříd 35, 39 a 43 — ochranná známka Společenství č. 7 241 862

Majitelka ochranné známky Společenství: Žalobkyně

Účastnice řízení navrhující prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství: WRI Nominees Ltd

Odůvodnění návrhu na prohlášení neplatnosti: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 53 odst. 1 písm. a) téhož nařízení a čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 53 odst. 1 písm. c) téhož nařízení.

Rozhodnutí zrušovacího oddělení: Zamítnutí návrhu

Rozhodnutí odvolacího senátu: Částečné vyhovění odvolání podanému společností WRI Nominees Ltd a částečné zrušení rozhodnutí zrušovacího oddělení.

Dovolávané žalobní důvody:

porušení článků 63 a 64 nařízení č. 207/2009;

porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 53 odst. 1 písm. a) téhož nařízení.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/11


Žaloba podaná dne 30. října 2013 — Lesaffre et Compagnie v. OHIM — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

(Věc T-575/13)

2014/C 31/20

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Lesaffre et Compagnie (Paříž, Francie) (zástupci: T. De Haan a P. Péters, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Louis Baking Company, SL (Gérone, Španělsko)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil v plném rozsahu rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 30. srpna 2013 ve věci R 2333/2012-4; a

uložil OHIM náhradu nákladu řízení vynaložených Lesaffre v rámci řízení před Tribunálem a čtvrtým odvolacím senátem.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Louis Baking Company, SL

Dotčená ochranná známka Společenství: Barevná obrazová ochranná známka obsahující slovní prvky „BAKING CENTER By TECHNOLINE“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 30, 35 a 42 — Přihláška ochranná známky Společenství č. 9 195 793

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Žalobkyně

Namítaná ochranná známka nebo označení: Francouzská ochranná známka „BAKING CENTER“ pro služby zařazené do třídy 41

Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí námitky

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/12


Žaloba podaná dne 8. listopadu 2013 — Groupe Canal + a Canal + France v. OHIM — Euronews (News+)

(Věc T-591/13)

2014/C 31/21

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Groupe Canal + SA (Issy-les-Moulineaux, Francie); a Canal + France (Issy-les-Moulineaux) (zástupce: L. Barissat, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Euronews (Ecully, Francie)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

určil, že mezi přihlašovanou ochrannou známkou NEWS+ a starší slovní ochrannou známkou ACTU+ č. 063 457 667 existuje nebezpečí záměny nebo asociace ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, pokud jde o sporné služby;

změnit rozhodnutí odvolacího senátu ze dne 9. září 2013 v bodech 23 až 35 a zamítl přihlášku ochranné známky NEWS+ č. 9 141 003;

podpůrně zrušil rozhodnutí odvolacího senátu ze dne 9. září 2013, kterým bylo zamítnuto odvolání a v rozporu s čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 potvrzeno napadené rozhodnutí, kterým byly zamítnuty námitky podané proti přihlášce ochranné známky Společenství NEWS+ č. 9141 003 na základě starší ochranné známky ACTU+ č. 063 457 667.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Euronews

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „News+“ pro výrobky a služby tříd 35, 38 a 41 — přihláška ochranné známky Společenství č. 9 141 003

Majitelky ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Žalobkyně

Namítaná ochranná známka nebo označení: Francouzská ochranná známka „ACTU+“ pro výrobky a služby tříd 9, 28, 35, 38, 39 a 41

Rozhodnutí námitkového oddělení: Zamítnutí námitek

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Porušení článku 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/12


Žaloba podaná dne 14. listopadu 2013 — Siemag Tecberg Group v. OHIM (Winder Controls)

(Věc T-593/13)

2014/C 31/22

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Siemag Tecberg Group GmbH (Haiger, Německo) (zástupce: T. Sommer, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 5. září 2013 ve věci R 1261/2013-4;

uložil OHIM náhradu nákladů řízení;

nařídil ústní projednání věci.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka „Winder Controls“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 7, 9, 35, 37, 41 a 42 — přihláška ochranné známky Společenství č. 11 542 412

Rozhodnutí průzkumového referenta: zamítnutí přihlášky

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/13


Žaloba podaná dne 15. listopadu 2013 — Bimbo v. OHIM (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

(Věc T-600/13)

2014/C 31/23

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Bimbo, SA (Barcelona, Španělsko) (zástupce: J. Carbonell Callicó, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí odvolacího senátu ze dne 11. září 2013 a v důsledku toho udělil obrazovou ochrannou známku Společenství č. 11 094 381 pro výrobky třídy 30;

uložil žalovaným náhradu nákladů řízení v souladu s čl. 87 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: obrazová ochranná známka „FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES“ pro výrobky zařazené do třídy 30 — přihláška ochranné známky Společenství č. 11 094 381

Rozhodnutí průzkumového referenta: zamítnutí přihlášky

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody:

porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009; a

porušení článku 83 nařízení č. 207/2009 ve spojení se zásadou rovného zacházení, jakož i článků 6 a 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/13


Žaloba podaná dne 26. listopadu 2013 — Romonta v. Komise

(Věc T-614/13)

2014/C 31/24

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Romonta GmbH (Seegebiet Mansfelder Land, Německo) (zástupci: I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow a A. Schulze, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil za neplatné rozhodnutí Komise 2013/448/EU ze dne 5. září 2013 o vnitrostátních prováděcích opatřeních pro přechodné bezplatné přidělování povolenek na emise skleníkových plynů v souladu s čl. 11 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, kterým jí bylo v jeho čl. 1 odst. 1 zamítnuto přidělení povolenek na emise požadovaných za třetí obchodovací období let 2013 až 2020 za případy tvrdosti podle § 9 odst. 5 německého zákona o obchodování s emisemi skleníkových plynů (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz)

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.

1)

První žalobní důvod: Porušení zásady proporcionality

Podle tvrzení žalobkyně porušuje napadené rozhodnutí zásadu proporcionality, jelikož zamítnutí přidělení emisních povolenek za případy tvrdosti je s ohledem na cíl formulovaný žalovanou chybné a k tomu i zcela nepřiměřené ve vztahu k nevýhodě, která tím žalobkyni vzniká. Podpůrně žalobkyně uvádí, že rozhodnutí 2011/278/EU (1) je v rozporu s unijním právem a je neplatné.

2)

Druhý žalobní důvod: Porušení zásady subsidiarity

V rámci tohoto žalobního důvodu žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí porušuje zásadu subsidiarity, podle které se musí činnost Evropské unie omezovat jen na to, co je nezbytné. Na rozdíl od názoru žalované si členský státy ponechaly (byť jen omezené) právo k přijetí pravidel pro přidělování povolenek. K úpravám, jejichž přijetí spadá nadále do pravomoci členských států, spadá právní úprava případů tvrdosti, jako je tomu v případě § 9 odst. 5 německého zákona o obchodování s emisemi skleníkových plynů.

3)

Třetí žalobní důvod: Porušení základních práv

V tomto ohledu žalobkyně uvádí, že napadené rozhodnutí porušuje její základní práva týkající se svobody podnikání, svobody povolání a právo na vlastnictví, aniž jsou tyto zásahy odůvodněné cíli obecného zájmu nebo cíli ochrany práv a svobod druhých uznanými Evropskou unií.


(1)  2011/278/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem C(2011) 2772) (Úř. věst. L 130, s. 1).


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/14


Žaloba podaná dne 22. listopadu 2013 — Pell Amar Cosmetics v. OHIM — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

(Věc T-621/13)

2014/C 31/25

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: rumunština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Pell Amar Cosmetics SRL (Băile, Rumunsko) (zástupce: E. Grecu, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Alva Management GmbH (Icking, Německo)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ve věci R 388/2013-4; a

uložil žalovanému a další účastnici řízení před odvolacím senátem náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: žalobkyně

Dotčená ochranná známka Společenství: obrazová černo-bílá ochranná známka obsahující slovní prvek „Pell amar Dr. Ionescu-Calinesti“ — přihláška ochranné známky Společenství č. 10 109 981

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: další účastnice řízení před odvolacím senátem

Namítaná ochranná známka nebo označení: ochranná známka Společenství zapsaná pod č. 6 645 071, německá ochranná známka zapsaná pod č. 1 161 287, jakož i slovní ochranná známka „PERLAMAR“, zapsaná jako mezinárodní ochranná známka pod čísly 588 232 a 657 169

Rozhodnutí námitkového oddělení: částečné vyhovění námitkám

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: nesprávné uplatnění čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady č. 207/2009, neboť mezi předmětnou ochrannou známkou Společenství a ochrannou známkou uplatňovanou na podporu námitek neexistuje žádné nebezpečí záměny.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/15


Žaloba podaná dne 28. listopadu 2013 — Molda v. Komise

(Věc T-629/13)

2014/C 31/26

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Molda AG (Dahlenburg, Německo) (zástupci: I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow a A. Schulze, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise 2013/448/EU ze dne 5. září 2013 o vnitrostátních prováděcích opatřeních pro přechodné bezplatné přidělování povolenek na emise skleníkových plynů v souladu s čl. 11 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES v části, ve které se v něm v čl. 1 odst. 1 zamítá přidělení na základě tvrdosti ve prospěch žalobkyně pro třetí obchodovací období obchodování s emisemi od roku 2013 do roku 2020 podle § 9 odst. 5 německého Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (zákon o obchodování s emisemi skleníkových plynů);

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1)

První žalobní důvod vycházející z porušení zásady proporcionality

Podle názoru žalobkyně je napadené rozhodnutí v rozporu se zásadou proporcionality, protože zákaz přidělení povolenek na emise na základě tvrdosti je s ohledem na cíl uvedený žalovanou chybný a je krom toho zcela nepřiměřený vzhledem k újmě, která tím žalobkyni vzniká. Podpůrně se na tomto místě tvrdí, že rozhodnutí 2011/278/EU (1) je v rozporu s evropským právem a je neplatné.

2)

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení zásady subsidiarity

V rámci tohoto žalobního důvodu žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí porušuje zásadu subsidiarity, podle níž se činnost Evropské unie musí omezit na nezbytnou úroveň. Na rozdíl od názoru žalované zůstalo členským státům (i když jen omezené) právo vydávat pravidla přidělování. K těm pravidlům, pro jejichž vydávání zůstávají příslušné členské státy, patří pravidla pro případ tvrdosti, jako jsou pravidla uvedená v § 9 odst. 5 německého Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz.

3)

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení evropského práva upravujícího poskytování podpor

Žalobkyně v rámci tohoto žalobního důvodu tvrdí, že napadené rozhodnutí porušuje základní pravidla evropského práva upravujícího poskytování podpor, podle nichž podniky, které se dostaly do finančních potíží, a které provádějí dlouhodobý restrukturalizační program, nesporně mohou získat finanční podporu ve formě restrukturalizační podpory. Takovéto podpory žalovaná zakázat nemůže.

4)

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení základních práv

Žalobkyně na tomto místě tvrdí, že napadené rozhodnutí zasahuje do jejích základních práv svobody podnikání, svobodné volby povolání a vlastnického práva, aniž by tyto zásahy byly odůvodněny cíli obecného zájmu, které uznává Unie, nebo ochranou práv a svobod druhého.


(1)  Rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 2772) (Úř. věst. L 130, s. 1).


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/15


Žaloba podaná dne 28. listopadu 2013 — DK Recycling und Roheisen v. Komise

(Věc T-630/13)

2014/C 31/27

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: DK Recycling und Roheisen GmbH (Duisburg, Německo) (zástupce: S. Altenschmidt, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil čl. 1 odst. 1 rozhodnutí Komise 2013/448/EU ze dne 5. září 2013 o vnitrostátních prováděcích opatřeních pro přechodné bezplatné přidělování povolenek na emise skleníkových plynů v souladu s čl. 11 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (1) (C (2013) 5666, Úř. věst. L 240, s. 27) v části, ve které zamítá začlenění zařízení uvedených v příloze I písm. A a D s identifikátorem zařízení DE000000000001320 a DE-new-14220-0045 do seznamů zařízení, na které se vztahuje směrnice 2003/87/ES, předložených Komisi podle čl. 11 odst. 1 směrnice 2003/87/ES Německem a příslušné předběžné celkové množství bezplatných povolenek na emise, které má být těmto zařízením přiděleno;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby uvádí žalobkyně následující:

Napadené rozhodnutí je v části, kterou žalobkyně napadá, v rozporu se směrnicí 2003/87/ES a rozhodnutím 2011/278/EU (2). Rozhodnutí je dále neslučitelné se zásadou proporcionality a s Listinou základních práv Evropské unie. Rozhodnutí rovněž není řádně odůvodněno.

V rozsahu, ve kterém se zamítnutí bezplatného přidělení povolenek pro zařízení žalobkyně opírá o to, že těmto zařízením bylo Německem poskytnuto dodatečné předběžné přidělení bezplatných povolenek jako náhrada za přílišnou tvrdost, žalobkyně tvrdí, že rozhodnutí 2011/278 tomuto přidělení — navzdory názoru Komise — nebrání. Zvláštní přidělení v případech tvrdosti, jako náhrada za přílišná zatížení v důsledku obchodování s emisemi, jsou v každém případě vyžadována zárukami zakotvenými v Listině základních práv Evropské unie, zejména základními právy svobody podnikání a svobody vlastnictví, jakož i zásadou proporcionality.

V rozsahu, ve kterém se zamítnutí bezplatného přidělení povolenek pro zařízení žalobkyně opírá o to, že těmto zařízením bylo Německem poskytnuto dodatečné předběžné přidělení bezplatných povolenek pro výrobu zinkového koncentrátu ve vysoké peci žalobkyně na základě dílčího zařízení pro emise z procesů výroby, vytýká žalobkyně neslučitelnost napadeného rozhodnutí s rozhodnutím 2011/278, jakož i rozporuplné a nedostatečné odůvodnění rozhodnutí.

Žalobkyně konečně vytýká porušení požadavků práva na řádnou správu zakotveného v článku 41 Listiny základních práv Evropské unie. Před vydáním rozhodnutí nebyla žalobkyni poskytnuta žádná možnost vyjádřit své stanovisko.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, s. 32).

(2)  Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 2772) (Úř. věst. L 130, s. 1).


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/16


Žaloba podaná dne 29. listopadu 2013 — Raffinerie Heide v. Komise

(Věc T-631/13)

2014/C 31/28

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Raffinerie Heide GmbH (Hemmingstedt, Německo) (zástupce: advokát U. Karpenstein)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

Prohlásil za neplatné rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2013 o vnitrostátních prováděcích opatřeních pro přechodné bezplatné přidělování povolenek na emise skleníkových plynů v souladu s čl. 11 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (1) (2013/448/EU, Úř. věst. L 240, s. 27) v rozsahu, ve kterém se v čl. 1 odst. 1 ve spojení s přílohou I písm. A odmítá zařazení žalobkyně na seznam podle článku 11 směrnice 2003/87/ES a předběžné celkové roční množství povolenek na emise, které měly být žalobkyni pod číslem DE000000000000010 bezplatně přiděleny;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.

1)

První žalobní důvod vycházející z nepoužití uvážení

Žalobkyně v této souvislosti mimo jiné uplatňuje, že unijní systém pro obchod s povolenkami na emise skleníkových plynů pro třetí obchodovací období (2013 až 2020) nevylučuje přidělení ve zvláště závažných případech a Komisi nezbavuje povinnosti zohledňovat ve svých rozhodnutích základní práva podniků a zásadu proporcionality. Komise tuto skutečnost nevzala v úvahu a nevyužila tak uvážení, které jí unijní právo vymezilo.

2)

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení základních práv žalobkyně

Žalobkyně na tomto místě uvádí, že odmítnutí přidělení, o které požádal příslušný vnitrostátní orgán, porušuje základní práva žalobkyně plynoucí z článků 17 a 16 Listiny základních práv Evropské unie, jakož i zásady proporcionality. Nedostatečné přidělení povolenek žalobkyni je zjevně nepřiměřenou a směrnicí 2003/87/ES nezamýšlenou tvrdostí. Přivození situace, která ohrožuje existenci podniku, jako je podnik žalobkyně, neslouží ke splnění cílů směrnice, ani k tomu není nezbytné nebo přiměřené.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, s. 32).


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/17


Žaloba podaná dne 29. listopadu 2013 — Arctic Paper Mochenwangen v. Komise

(Věc T-634/13)

2014/C 31/29

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Arctic Paper Mochenwangen GmbH (Wolpertswende, Německo) (zástupce: S. Kobes, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil čl. 1 odst. 1 rozhodnutí žalované 2013/448/EU ze dne 5. září 2013 o vnitrostátních prováděcích opatřeních pro přechodné bezplatné přidělování povolenek na emise skleníkových plynů v souladu s čl. 11 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (1) (C(2013) 5666, Úř. věst. L 240, s. 27), pokud odmítne zahrnutí zařízení uvedeného v příloze I bodu A s identifikátorem zařízení DE000000000000563 do seznamu zařízení, na která se vztahuje směrnice 2003/87/ES, předloženého Komisi Německem podle čl. 11 odst. 1 směrnice 2003/87/ES, a příslušná předběžná roční množstvím emisních povolenek, které jsou těmto zařízením přidělována bezplatně;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby uplatňuje žalobkyně následující:

Napadené rozhodnutí, v části napadané žalobkyní, je v rozporu se směrnicí 2003/87/ES a rozhodnutím 2011/278/EU (2). Rozhodnutí je navíc neslučitelné se zásadou proporcionality a Listinou základních práv Evropské unie.

rozhodnutí 2011/278/EU nebrání dodatečnému předběžnému přidělení bezplatných povolenek jako odškodnění za případ tvrdosti. V každém případě záruky poskytované Listinou základních práv Evropské unie, zejména základní právo na svobodné podnikání a základní právo na vlastnictví, jakož i zásada proporcionality vyžadují zvláštní přidělení v případech tvrdosti jako odškodnění za nepřiměřená zatížení v důsledku obchodování s emisemi.

Nakonec žalobkyně vytýká porušení požadavků řádné správy podle článku 41 Listiny základních práv Evropské unie. Před přijetím rozhodnutí neměla žalobkyně příležitost zaujmout své stanovisko.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, s. 32; Zvl. vyd. 15/07, s. 631).

(2)  Rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 2772)


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/18


Žaloba podaná dne 3. prosince 2013 — Gemeente Bergen op Zoom v. Komise

(Věc T-641/13)

2014/C 31/30

Jednací jazyk: nizozemština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Gemeente Bergen op Zoom (Bergen op Zoom, Nizozemsko) (zástupci: T. Hovius a R. Pasma, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně napadá rozhodnutí Komise ze dne 2. října 2013 (1), ve kterém Komise konstatovala, že koupě průmyslového pozemku ve vlastnictví Koninklijke Nedalco BV a Nedalco International BV obcí Bergen op Zoom nebylo státní podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.

Na podporu své žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.

1)

První žalobní důvod vycházející z porušení článku 107 nebo článku 108 SFEU, jelikož Komise nepoužila zásadu soukromého investora nebo ji přinejmenším použila nesprávně, v této souvislosti nezohlednila relevantní skutečnosti nebo použití této zásady dostatečně neodůvodnila.

2)

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení článku 107 nebo článku 108 SFEU, jelikož Komise nesprávně posoudila skutkové nebo právní skutečnosti a dopustila se zjevně nesprávného posouzení, když rozhodla, že společnosti Nedalco nebyla poskytnuta (selektivní) výhoda, kterou by v běžném obchodním styku nemohla získat.

3)

Třetí žalobní důvod vycházející z nedodržení zásady náležité péče a povinnosti odůvodnění, jelikož se Komise v rozporu s právem nepřezkoumala skutečnosti, které uvedla obec, nebo napadené rozhodnutí nezaložila na dostatečném odůvodnění.


(1)  Úř. věst. C 335, s. 1.


Soud pro veřejnou službu

1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/19


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2013 — Teughels v. Komise

(Věc F-117/11) (1)

(Veřejná služba - Úředníci - Důchody - Převedení nároků na důchod nabytých ve vnitrostátním důchodovém systému - Nařízení, kterým se upravuje sazba příspěvku do unijního důchodového systému - Úprava pojistně matematických hodnot - Nutnost přijmout obecná prováděcí ustanovení - Časová působnost nových obecných prováděcích pravidel)

2014/C 31/31

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Catherine Teughels (Eppegem, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Martin a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků, kterým se stanoví nároky žalobkyně na starobní důchod, a na zrušení výpočtu odsloužených let, k nimž se přihlíží při stanovení těchto nároků.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení, které vynaložila Catherine Teughels.


(1)  Úř. věst. C 25, 28.1.2012, s. 70.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/19


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2013 — Verile a Gjergji v. Komise

(Věc F-130/11) (1)

(Veřejná služba - Úředníci - Důchod - Převod nároků na důchod nabytých podle vnitrostátního důchodového systému - Nařízení upravující sazbu příspěvku do unijního systému důchodového zabezpečení - Úprava pojistně-matematické míry - Nezbytnost přijmout obecné prováděcí předpisy - Časová působnost obecných prováděcích předpisů - Zpětvzetí návrhu na započtení příspěvkových let - Zákonnost - Podmínky)

2014/C 31/32

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Marco Verile (Cadrezzate, Itálie) a Anduela Gjergji (Brusel, Belgie) (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolne, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Martin a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o převodu nároků na důchod nabytých před nástupem do služebního poměru v Komisi na základě přepočteného návrhu předloženého Úřadem pro správu a výplatu individuálních nároků (PMO).

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Evropské komise ze dne 20. května 2011 a ze dne 19. května 2011 určené M. Verilemu, resp. A. Gjergji se zrušují.

2)

Komise ponese vlastní náklady řízení a náklady řízení vynaložené M. Verilem a A. Gjergji.


(1)  Úř. věst. C 65, 3.3.2012, s. 22.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/20


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2013 — Sesma Merino v. OHIM

(Věc F-125/12) (1)

(Veřejná služba - Úředníci - Hodnotící zpráva - Cíle 2011/2012 - Akt, který nepříznivě nezasahuje do právního postavení - Nepřípustná žaloba)

2014/C 31/33

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Alvaro Sesma Merino (El Campello, Španělsko) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: G. Faedo, R. Pethke a P. Saba, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení hodnotícího posudku žalobce za rok 2011 a rozhodnutí, kterým se stanoví cíle, jichž má být dosaženo, jakož i návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Alvaro Sesma Merino ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).


(1)  Úř. věst. C 26, 26.1.2013, s. 72.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/20


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2013 — A v. Komise

(Věc F-142/12) (1)

(Veřejná služba - Sociální zabezpečení - Úraz nebo nemoc z povolání - Článek 73 služebního řádu - Trvalá částečná invalidita - Návrh na náhradu škody)

2014/C 31/34

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: A (S., Francie) (zástupci: B. Cambier, A. Paternostre a G. Ladrière, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: V. Joris, zmocněnec, C. Mélotte, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise o žádosti o uznání nemoci z povolání, kterou žalobce podal na základě článku 73 služebního řádu, jímž se žalobce uznává trvale částečně invalidním ve 20 % míře a je stanoveno datum konsolidace na 25. února 2010, a návrh na náhradu jeho nemajetkové a majetkové újmy.

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Evropské komise ze dne 11. ledna 2012, jímž se ukončuje řízení zahájené na základě článku 73 služebního řádu úředníků Evropské unie v důsledku nemoci z povolání, kterou trpěl A, se zrušuje.

2)

Evropské komisi se ukládá zaplatit A částku ve výši 3 500 eur.

3)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

4)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené A.


(1)  Úř. věst. C 26, 26.1.2013, s. 77.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/20


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. prosince 2013 — Marcuccio v. Komise

(Věc F-58/12) (1)

(Veřejná služba - Rozhodnutí o nuceném odchodu do důchodu z důvodu invalidity - Zrušení Soudem pro nedostatek odůvodnění - Návrh na výkon rozsudku - Návrh na opětovně přijetí do služebního poměru - Zrušení rozsudku Soudu - Nedostatek právního zájmu na řízení - Článek 266 SEU - Mimosmluvní odpovědnost orgánu - Žaloba, která je zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně postrádá jakýkoli právní základ)

2014/C 31/35

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci, A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení implicitního rozhodnutí Komise, kterým se zamítá žádost žalobce vykonat rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. listopadu 2008 ve věci F-41/06, Marcuccio v. Komise, a z tohoto titulu mu svěřit úkoly spojené s pracovním místem ve funkční skupině odpovídající jeho platové třídě, a dále návrh na náhradu škody.

Výrok usnesení

1)

Žaloba se odmítá zčásti jako zjevně nepřípustná a zčásti jako zjevně postrádající jakýkoli právní základ.

2)

Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 295, 29.9.2012, s. 33.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/21


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 13. prosince 2013 — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis a Hotz v. Komise

(Spojené věci F-137/12, F-138/12, F-139/12 a F-141/12) (1)

(Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Certifikační řízení 2010-2011 - Vyloučení ze seznamu certifikovaných úředníků - Smírné vyřešení sporu z podnětu Soudu - Lhůta pro podání stížnosti - Stížnost podaná po uplynutí lhůty - Pojem,omluvitelný omyl - Řádná péče vyžadovaná od běžně informovaného úředníka - Informace získané telefonicky - Důkaz - Nepřípustnost)

2014/C 31/36

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Fabrice Van Oost (Ville Pommerœul, Belgie), Maria Belén Ibarra de Diego (Alicante, Španělsko), Nicolaos Theodoridis (Soignies, Belgie) a Margarita Hotz (Brusel, Belgie) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: G. Berscheid a C. Berardis-Kayser, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí EPSO o nezařazení žalobců na seznam osob, které uspěly u závěrečných zkoušek v rámci školení, které je součástí certifikačního řízení, a návrh na náhradu škody.

Výrok usnesení

1)

Věci F-137/12, F-138/12 a F-139/12 jsou vyškrtnuty z rejstříku Soudu.

2)

Účastníci řízení ve věcech F-137/12, F-138/12 a F-139/12 ponesou náklady řízení podle jejich dohody.

3)

Žaloba ve věci F-141/12 se odmítá jako nepřípustná.

4)

Margarita Hotz ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí ve věci F-141/12.


(1)  Úř. věst. C 26, 26.1.2013, s. 75 a 76.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/21


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 13. prosince 2013 — Marcuccio v. Komise

(Věc F-2/13) (1)

(Veřejná služba - Lhůta pro podání žaloby - Jazyk rozhodnutí o zamítnutí stížnosti - Článek 34 odstavce 1 a 6 jednacího řádu - Kopie podepsaného návrhu doručená faxem v rámci lhůty pro podání žaloby - Chybějící totožnost této kopie a následně zaslaného podepsaného originálu - Opožděnost žaloby - Zjevná nepřípustnost)

2014/C 31/37

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Gattinara, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení implicitního rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce směřující k tomu, aby se na jeho plat uplatňoval od května 2001 do konce jeho přidělení v Angole opravný koeficient podle článků 12 a 13 přílohy X služebního řádu

Výrok usnesení

1)

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

2)

L. Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 129, 4.5.2013, s. 30.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/22


Žaloba podaná dne 12. listopadu 2013 — ZZ v. EMCDDA

(Věc F-79/13)

2014/C 31/38

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalované: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně, aby bylo konstatováno, že se nadřízený dopustil psychického obtěžování, a rozhodnutí neobnovit smlouvu žalobkyně, a v důsledku toho provedení nového nestranného šetření, jakož i náhrada majetkové a nemajetkové újmy.

Návrhová žádání

Zrušit rozhodnutí ředitele ze dne 11. září 2012, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně;

zrušit rozhodnutí neobnovit smlouvu žalobkyně ze dne 14. září 2012;

zrušit rozhodnutí předsedy správní rady ze dne 13. května 2013 a rozhodnutí ředitele ze dne 25. června 2013, kterými byla zamítnuta stížnost žalobkyně;

v důsledku toho provést nové řádné, objektivní a nestranné šetření;

nahradit majetkovou újmu, kterou utrpěla žalobkyně a která se odhaduje na 430 202 eur;

nahradit nemajetkovou újmu, kterou utrpěla žalobkyně a která se odhaduje na 120 000 eur;

uložit žalovanému náhradu veškerých nákladů řízení.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/22


Žaloba podaná dne 20. listopadu 2013 — ZZ v. Komise

(Věc F-111/13)

2014/C 31/39

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: F. Moyse, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EPSO nepřipustit žalobce do výběrové fáze výběrového řízení EPSO/AD/231/12 (AD7) a přeřadit jej do výběrového řízení EPSO/AD/230/12 (AD5), dále zrušení rozhodnutí o jeho zápisu na seznam úspěšných uchazečů výše uvedeného výběrového řízení, jakož i poskytnutí náhrady údajné materiální škody a morální újmy

Návrhová žádání žalobce

zrušit akty ze dne 16. července 2012, 3. září 2012, 3. prosince 2012, 13. února 2013, 15. března 2013 a v případě nezbytnosti akty o zamítnutí stížností žalobce ze dne 21. srpna 2013 a 2. října 2013;

uložit Komisi povinnost k náhradě škody žalobce ve výši 300 580 eur;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/22


Žaloba podaná dne 29. listopadu 2013 — ZZ v. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

(Věc F-115/13)

2014/C 31/40

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: A. Bertolini, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí neobnovit smlouvu žalobkyně a v důsledku toho ji znovu přijmout na místo, které zastávala, nebo na jiné vhodné místo, nebo případně uložit žalované náhradu hmotné škody, a v každém případě náhradu nehmotné újmy utrpěné žalobkyní

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí Evropské agentury pro životní prostředí ze dne 29. května 2013, kterým se zamítá stížnost žalobkyně ze dne 1. května 2013,

a v důsledku toho:

znovu přijmout žalobkyni na místo, které zastávala v rámci EEA, prostřednictvím prodloužení její smlouvy v souladu s požadavky nařízení,

podpůrně, a v případě nevyhovění výše uvedenému požadavku, uložit žalované náhradu hmotné škody utrpěné žalobkyní, předběžně stanovené ex aequo et bono jako rozdíl mezi mzdou, kterou pobírala jako smluvní zaměstnanec EEA nejméně po dobu podobnou době trvání její původní smlouvy (tři roky),

v každém případě uložit žalované zaplacení částky stanovené předběžně ex aequo et bono na 5 000 eur jako náhradu nemajetkové újmy, včetně úroků z prodlení ve výši zákonné sazby až do vyhlášení rozsudku,

uložit žalované náhradu nákladů řízení.


1.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/23


Žaloba podaná dne 30. listopadu 2013 — ZZ v. Frontex

(Věc F-117/13)

2014/C 31/41

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o neprodloužení smlouvy s žalobcem poté, co Soud pro veřejnou službu zrušil první rozhodnutí o neprodloužení jeho smlouvy.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Frontex ze dne 19. února 2013, jímž se neprodlužuje smlouva s žalobcem;

v případě potřeby uplatnit plnou pravomoc, aby byla zajištěna účinnost jeho rozhodnutí;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.