ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2013.176.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 176

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 56
21. června 2013


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2013/C 176/01

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

1

2013/C 176/02

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

6

 

III   Přípravné akty

 

Evropská centrální banka

2013/C 176/03

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 23. května 2013 k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (CON/2013/35)

11

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2013/C 176/04

Směnné kurzy vůči euru

12

 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropský parlament

2013/C 176/05

Výzva k předkládání návrhů IX-2014/01 – Granty poskytované politickým stranám na evropské úrovni

13

2013/C 176/06

Výzva k předkládání návrhů IX-2014/02 – Granty poskytované politickým nadacím na evropské úrovni

18

 

Evropská komise

2013/C 176/07

Hercule II – Výzva k předkládání návrhů – Technická podpora pro boj proti podvodům v EU – Podpora vyšetřování

22

2013/C 176/08

Hercule II – Výzva k předkládání návrhů – Technická pomoc pro boj proti podvodům v EU Cigarety

24

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2013/C 176/09

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

26

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

21.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/1


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

2013/C 176/01

Datum přijetí rozhodnutí

17.10.2012

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34501 (12/N)

Členský stát

Německo

Region

Dahme-Spreewald

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Název (a/nebo jméno příjemce)

Ausbau des Binnenhafens Königs Wusterhausen/Wildau

Právní základ

Landeshaushaltsordnung (LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 1999

Název opatření

podpora ad hoc

Lutra GmbH

Cíl

Regionální rozvoj, Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 2,63 EUR (v milionech)

Míra podpory

75 %

Délka trvání programu

do 31.10.2013

Hospodářská odvětví

Vnitrozemská nákladní vodní doprava

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB)

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

27.9.2012

Odkaz na číslo státní podpory

SA.35276 (12/N)

Členský stát

Německo

Region

Brandenburg

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Název (a/nebo jméno příjemce)

Förderrichtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Gewährung von Zuwendungen zur Konsolidierung und Standortsicherung für kleine und mittlere Unternehmen im Land Brandenburg (Konsolidierungs- und Standortsicherungsprogramm)

Právní základ

Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (Landeshaushaltsordnung — LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO)

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Záchrana podniků v obtížích, Restrukturalizace podniků v obtížích

Forma podpory

Zvýhodněná půjčka

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 2 EUR (v milionech)

 

Roční rozpočet: 1,50 EUR (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

10.10.2012–31.12.2013

Hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

InvestitionsBank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

6.5.2013

Odkaz na číslo státní podpory

SA.36207 (13/N)

Členský stát

Belgie

Region

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew.

Název (a/nebo jméno příjemce)

Régime de soutien au transport intermodal par voie d'eau dans la Région de Bruxelles-Capitale

Steun aan het intermodaal vervoer per binnenvaart binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Právní základ

 

Contrat de Gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Port de Bruxelles 2013-2017

 

Beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven van Brussel 2013-2017

 

Budget/Begroting 2013 Port de Bruxelles

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Rozvoj odvětví, Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 1,53 EUR (v milionech)

 

Roční rozpočet: 0,51 EUR (v milionech)

Míra podpory

50 %

Délka trvání programu

22.4.2013–31.12.2015

Hospodářská odvětví

Vnitrozemská nákladní vodní doprava

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Port de Bruxelles/Haven van Brussel

Redersplein 6

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

6.5.2013

Odkaz na číslo státní podpory

SA.36406 (13/N)

Členský stát

Španělsko

Region

Pais Vasco

Název (a/nebo jméno příjemce)

Promoción del euskera en los medios de comunicación — Prórroga

Právní základ

Orden de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones destinadas a la consolidación, desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera (convocatoria Hedabideak 2012)

Název opatření

Režim podpory

Print media TV and radio broadcasters

Cíl

Kultura

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 19 500 000 EUR (v milionech)

 

Roční rozpočet: 4 875 000 EUR (v milionech)

Míra podpory

65 %

Délka trvání programu

do 31.12.2016

Hospodářská odvětví

Informační a komunikační činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Blanca Urgell

Donostia Kalea, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

6.5.2013

Odkaz na číslo státní podpory

SA.36408 (13/N)

Členský stát

Španělsko

Region

Pais Vasco

Název (a/nebo jméno příjemce)

Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación — Prórroga

Právní základ

Orden de la Consejera de Cultura por la que se regula la concesión de subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación en el año 2012 (Convocatoria IKT)

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Kultura

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 3 230 000 EUR (v milionech)

 

Roční rozpočet: 807 500 EUR (v milionech)

Míra podpory

60 %

Délka trvání programu

do 31.12.2016

Hospodářská odvětví

Informační a komunikační činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Blanca Urgell

Donostia-San Sebastian, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


21.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/6


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

2013/C 176/02

Datum přijetí rozhodnutí

30.5.2013

Odkaz na číslo státní podpory

SA.35814 (12/N)

Členský stát

Slovensko

Region

Bratislavský

Název (a/nebo jméno příjemce)

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Devätinova 54

821 06 Bratislava

Právní základ

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Název opatření

Jednotlivá podpora

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Cíl

Kultura

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 0,10 EUR (v milionech)

Míra podpory

53,22 %

Délka trvání programu

Hospodářská odvětví

Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

30.5.2013

Odkaz na číslo státní podpory

SA.35815 (12/N)

Členský stát

Slovensko

Region

Trnavský kraj

Název (a/nebo jméno příjemce)

Lilium Aurum, s. r. o.

Galantská cesta 658/2F

929 01 Dunajská Streda

Právní základ

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Název opatření

Jednotlivá podpora

Lilium Aurum, s. r. o.

Cíl

Kultura

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 0,06 EUR (v milionech)

Míra podpory

47,35 %

Délka trvání programu

Hospodářská odvětví

Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

30.5.2013

Odkaz na číslo státní podpory

SA.35816 (12/N)

Členský stát

Slovensko

Region

Bratislavský

Název (a/nebo jméno příjemce)

Petit Press, a. s.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava

Právní základ

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Název opatření

Jednotlivá podpora

Petit Press, a. s.

Cíl

Kultura

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 0,08 EUR (v milionech)

Míra podpory

14,05 %

Délka trvání programu

Hospodářská odvětví

Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

30.5.2013

Odkaz na číslo státní podpory

SA.35817 (12/N)

Členský stát

Slovensko

Region

Bratislavský

Název (a/nebo jméno příjemce)

MPhilms s. r. o.

Horná 5

831 52 Bratislava

Právní základ

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Název opatření

Jednotlivá podpora

MPhilms s. r. o.

Cíl

Kultura

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 0,01 EUR (v milionech)

Míra podpory

46,20 %

Délka trvání programu

Hospodářská odvětví

Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum přijetí rozhodnutí

27.2.2013

Odkaz na číslo státní podpory

SA.36024 (13/N)

Členský stát

Belgie

Region

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew., Vlaams Gewest

Název (a/nebo jméno příjemce)

CultuurInvest

Právní základ

Beslissing van de Vlaamse regering betreffende de oprichting van CultuurInvest d.d. 31 maart 2006

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Kultura, MSP, Rizikový kapitál

Forma podpory

Poskytnutí rizikového kapitálu

Rozpočet

Celkový rozpočet: 10 EUR (v milionech)

Míra podpory

50 %

Délka trvání programu

Do 31.12.2016

Hospodářská odvětví

Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Vlaams Gewest

Martelaarsplein 19

1000 Brussel

BELGIË

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


III Přípravné akty

Evropská centrální banka

21.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/11


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 23. května 2013

k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 16. května 2013 žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (1) (dále jen „navrhované nařízení“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4, čl. 128 odst. 2, článku 133 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť navrhované nařízení se týká nominálních hodnot a technických specifikací euromincí. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Účel a obsah

Navrhované nařízení z velké části přebírá obsah nařízení Rady (ES) č. 975/98 ze dne 3. května 1998 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (2) a zapracovává doporučení uvedená ve stanovisku ECB CON/2011/18 (3), tj. změnit článek 1 nařízení (ES) č. 975/98 a jeho přílohu I a vypustit 13. bod odůvodnění.

Změny spočívají zejména v nahrazení všech stávajících hodnot, které se týkají síly mincí a které jsou uvedeny v tabulce v článku 1 nařízení (ES) č. 975/98, skutečnými hodnotami síly euromincí. Tyto hodnoty jsou dobře známé a mincovny je používají jako referenční hodnoty při výrobě euromincí.

Obecné připomínky

ECB vítá tuto iniciativu Komise přepracovat nařízení Rady (ES) č. 975/98, jelikož navrhované nařízení zohledňuje a zapracovává dřívější doporučení ECB týkající se technických specifikací euromincí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 23. května 2013.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  KOM(2013) 184 v konečném znění.

(2)  Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 6.

(3)  Stanovisko CON/2011/18 ze dne 4. března 2011 k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (Úř. věst. C 114, 12.4.2011, s. 1). Všechna stanoviska ECB jsou zveřejněna na internetových stránkách ECB http://www.ecb.europa.eu


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

21.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/12


Směnné kurzy vůči euru (1)

20. června 2013

2013/C 176/04

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3200

JPY

japonský jen

129,26

DKK

dánská koruna

7,4588

GBP

britská libra

0,85450

SEK

švédská koruna

8,6724

CHF

švýcarský frank

1,2319

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,8500

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,806

HUF

maďarský forint

298,80

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7014

PLN

polský zlotý

4,3183

RON

rumunský lei

4,5260

TRY

turecká lira

2,5324

AUD

australský dolar

1,4323

CAD

kanadský dolar

1,3651

HKD

hongkongský dolar

10,2375

NZD

novozélandský dolar

1,6927

SGD

singapurský dolar

1,6813

KRW

jihokorejský won

1 523,98

ZAR

jihoafrický rand

13,4884

CNY

čínský juan

8,0892

HRK

chorvatská kuna

7,4860

IDR

indonéská rupie

13 100,18

MYR

malajsijský ringgit

4,2288

PHP

filipínské peso

57,796

RUB

ruský rubl

42,9600

THB

thajský baht

41,078

BRL

brazilský real

2,9514

MXN

mexické peso

17,5380

INR

indická rupie

78,7840


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropský parlament

21.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/13


Výzva k předkládání návrhů IX-2014/01 – „Granty poskytované politickým stranám na evropské úrovni“

2013/C 176/05

Podle čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii přispívají politické strany na evropské úrovni k formování evropského politického uvědomění a k vyjadřování politické vůle občanů Unie. Článek 224 Smlouvy o fungování Evropské unie dále uvádí, že Evropský parlament a Rada stanoví řádným legislativním postupem formou nařízení pravidla, kterými se řídí politické strany na evropské úrovni podle čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii, a zejména pravidla pro jejich financování.

V této souvislosti zveřejňuje Parlament výzvu k předkládání návrhů na poskytnutí grantů politickým stranám na evropské úrovni.

1.   Základní právní akt

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 (dále jen „nařízení (ES) č. 2004/2003“), kterým se stanoví statut a financování politických stran na evropské úrovni (1).

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 29. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2004/2003 (dále jen „rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004“) (2).

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 (dále jen „finanční nařízení“) (3).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (dále jen „prováděcí pravidla“) (4).

2.   Cíl

Podle článku 2 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004„Evropský parlament zveřejní každý rok před koncem prvního pololetí výzvu k předkládání návrhů na poskytnutí grantů pro financování stran a nadací“.

Tato výzva k předkládání návrhů se týká žádostí o poskytnutí grantů na rozpočtový rok 2014, který zahrnuje období činnosti od 1. ledna do 31. prosince 2014. Cílem grantu je podpořit roční pracovní program příjemce.

3.   Přípustnost

Žádosti jsou přípustné, pouze pokud jsou podány písemně na formuláři žádosti o grant uvedeném v příloze 1 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004 a pokud jsou ve stanovené lhůtě zaslány předsedovi Evropského parlamentu.

4.   Kritéria a podklady

4.1   Kritéria způsobilosti

Aby byla politická strana na evropské úrovni způsobilá pro přidělení grantu, musí splňovat podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 2004/2003, tedy:

a)

má právní subjektivitu v členském státě, v němž se nachází její sídlo;

b)

musí být alespoň v jedné čtvrtině členských států zastoupena poslanci Evropského parlamentu nebo ve vnitrostátních či regionálních parlamentech nebo v regionálních shromážděních nebo obdržela alespoň v jedné čtvrtině členských států alespoň tři procenta hlasů odevzdaných v každém z nich při posledních volbách do Evropského parlamentu;

c)

dodržuje, zejména ve svém programu a při svých činnostech, zásady, na kterých je založena Evropská unie, tj. zásadu svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásadu právního státu;

d)

účastnila se voleb do Evropského parlamentu nebo vyjádřila úmysl se jich zúčastnit.

Pro účely ustanovení nařízení (ES) č. 2004/2003 může být poslanec Evropského parlamentu členem pouze jedné politické strany na evropské úrovni (čl. 10 odst. 1 poslední pododstavec nařízení (ES) č. 2004/2003).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se politickým stranám oznamuje, že Evropský parlament uplatňuje ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) tak, že poslanec Evropského parlamentu může být členem pouze té politické strany na evropské úrovni, k níž přísluší jeho vnitrostátní politická strana.

4.2   Kritéria vyloučení

Žadatelé musí dále potvrdit, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v čl. 106 odst. 1 a článku 107 finančního nařízení.

4.3   Kritéria výběru

Žadatelé musí prokázat, že mají k dispozici právní a finanční prostředky nezbytné k úspěšnému plnění pracovního programu, který je předmětem žádosti o financování, a odbornou způsobilost a manažerské dovednosti nezbytné k úspěšnému splnění pracovního programu, pro nějž žádají o poskytnutí grantu.

4.4   Kritéria přidělení

V souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 2004/2003 budou disponibilní finanční prostředky pro rozpočtový rok 2014 rozděleny mezi politické strany na evropské úrovni, jejichž žádost o financování byla schválena s ohledem na kritéria způsobilosti, vyloučení a výběru, níže uvedeným způsobem:

a)

15 % prostředků bude rozděleno rovným dílem;

b)

85 % prostředků bude rozděleno mezi strany, jejichž členové byli zvolení do Evropského parlamentu, v poměru k počtu zvolených členů.

4.5   Podklady

K vyhodnocení výše uvedených kritérií musí žadatelé předložit níže uvedené podklady:

a)

originál průvodního dopisu, v němž je uvedena požadovaná výše grantu;

b)

řádně vyplněný a podepsaný formulář žádosti, který je přílohou 1 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004 (včetně písemného čestného prohlášení);

c)

stanovy politické strany, včetně seznamu přidružených organizací v souladu s článkem 122 finančního nařízení;

d)

úřední osvědčení o registraci;

e)

nejnovější doklad o existenci politické strany;

f)

seznam ředitelů/členů správní rady (příjmení a jména, tituly nebo funkce ve straně, která podala žádost);

g)

doklady potvrzující, že žadatel splňuje podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2004/2003;

h)

doklady potvrzující, že žadatel splňuje podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 2004/2003 (5);

i)

program politické strany;

j)

souhrnná účetní závěrka za rok 2012 potvrzená externím kontrolním orgánem (6);

k)

předběžný provozní rozpočet pro příslušné období (od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014) s uvedením nákladů splňujících podmínky pro financování z rozpočtu Společenství.

Pokud jde o písmena c), d), f), h) a i), žadatel může předložit místopřísežné prohlášení, že dříve poskytnuté údaje jsou stále platné.

5.   Financování z rozpočtu EU

V článku 402 rozpočtu Parlamentu „Příspěvky evropským politickým stranám“ jsou v rozpočtovém roce 2014 k dispozici prostředky v celkové výši 27 794 200 EUR. Musí je schválit rozpočtový orgán.

Maximální částka poskytnutá ze strany Evropského parlamentu příjemci nepřesáhne 85 % způsobilých provozních nákladů politických stran na evropské úrovni. Důkazní břemeno nese příslušná politická strana.

Financování má formu grantu na provozní náklady, jak stanoví finanční nařízení a prováděcí pravidla k finančnímu nařízení. Způsoby vyplácení grantu a povinnosti související s jeho využíváním budou stanoveny v rozhodnutí o poskytnutí grantu, jehož vzor je uveden v příloze 2 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004.

6.   Postup a lhůta pro předkládání návrhů

6.1   Lhůta a předkládání žádostí

Žádosti mohou být předkládány do 30. září 2013. Žádosti předložené po stanovené lhůtě nebudou brány v potaz.

Žádosti musí být:

a)

vyhotoveny na formuláři žádosti o grant (příloha 1 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004);

b)

bezpodmínečně podepsány žadatelem nebo jeho řádně zplnomocněným zástupcem;

c)

zaslány ve dvou obálkách; obě obálky budou uzavřeny; na vnitřní obálce musí být kromě názvu útvaru, kterému je zásilka určena a jehož adresa je uvedena ve výzvě k předkládání návrhů, uvedeno:

CALL FOR PROPOSALS 2014 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON

Jsou-li použity samolepicí obálky, musí být přelepeny lepicí páskou, přes níž se odesílatel podepíše. Podpisem odesílatele se rozumí nejen jeho vlastnoruční podpis, ale současně i razítko jeho strany.

Na vnější obálce musí být uvedena adresa odesílatele a následující adresa příjemce:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Na vnitřní obálce musí být uvedena následující adresa:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

odeslány nejpozději v poslední den lhůty stanovené ve výzvě k předkládání návrhů buď poštou jako doporučená zásilka, přičemž je rozhodující poštovní razítko, nebo prostřednictvím doručovací služby, přičemž je rozhodující datum potvrzení o převzetí.

6.2   Další postup a harmonogram

Pro poskytnutí grantů politickým stranám na evropské úrovni bude použit níže uvedený postup a harmonogram:

a)

předložení žádostí Evropskému parlamentu (nejpozději 30. září. 2013);

b)

prozkoumání žádostí a provedení výběru příslušnými útvary Evropského parlamentu; prozkoumány budou pouze přípustné žádosti na základě kritérií způsobilosti, vyloučení a výběru uvedených ve výzvě pro předkládání návrhů;

c)

přijetí rozhodnutí o udělení grantů předsednictvem Evropského parlamentu (v zásadě nejpozději 1. ledna 2014, jak stanoví článek 4 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004);

d)

oznámení rozhodnutí o poskytnutí grantů;

e)

vyplacení zálohy ve výši 80 % (do 15 dnů po přijetí rozhodnutí o poskytnutí grantů).

6.3   Další informace

Níže uvedené texty jsou k dispozici na internetových stránkách Evropského parlamentu na následující adrese:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

nařízení (ES) č. 2004/2003;

b)

rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004;

c)

formulář žádosti o grant (příloha 1 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004).

Veškeré dotazy týkající se této výzvy k předkládání návrhů za účelem získání grantů zasílejte prosím s uvedením referenčních údajů o jejím zveřejnění elektronickou poštou na adresu: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4   Zpracování osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (7) budou osobní údaje obsažené v žádosti o financování a v jejích přílohách zpracovány pro zřejmé a legitimní účely tohoto projektu v souladu se zásadou korektnosti, zákonnosti a proporcionality. Pro potřeby zpracování žádosti a za účelem ochrany finančních zájmů Společenství mohou být takové osobní údaje zpracovávány příslušnými útvary a orgány Evropského parlamentu a předány útvarům pro interní audit, Evropskému účetnímu dvoru, komisi pro finanční nesrovnalosti nebo Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Jména členů a představitelů evropských politických stran, která jsou uvedena v žádosti o financování za účelem splnění kritéria zastoupení stanoveného v čl. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 2004/2003, může Evropský parlament zveřejnit podle nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu (8). Politické strany se vyzývají k tomu, aby ke své žádosti přiložily prohlášení, v němž dotčení členové či představitelé strany svým podpisem potvrdí, že o dané věci byli informováni a že souhlasí se zveřejněním svého jména.

Každá dotčená osoba se proti tomu může odvolat u evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).


(1)  Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 155, 12.6.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1.

(5)  Včetně seznamů zvolených osob uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. b) prvním pododstavci a v čl. 10 odst. 1 písm. b).

(6)  Pokud nebyla politická strana na evropské úrovni založena v průběhu tohoto roku.

(7)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).


21.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/18


Výzva k předkládání návrhů IX-2014/02 – „Granty poskytované politickým nadacím na evropské úrovni“

2013/C 176/06

Podle čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii přispívají politické strany na evropské úrovni k formování evropského politického uvědomění a k vyjadřování politické vůle občanů Unie. Článek 224 Smlouvy o fungování Evropské unie dále uvádí, že Evropský parlament a Rada stanoví řádným legislativním postupem formou nařízení pravidla, kterými se řídí politické strany na evropské úrovni podle čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii, a zejména pravidla pro jejich financování.

Nařízení (ES) č. 2004/2003 v revidovaném znění z roku 2007 uznává úlohu politických nadací na evropské úrovni, které coby organizace přidružené k politickým stranám na evropské úrovni „mohou prostřednictvím svých aktivit podporovat a napomáhat plnění cílů politických stran na evropské úrovni, zejména pokud jde o jejich příspěvek k diskusi o problematice evropské veřejné politiky a evropské integrace, kupříkladu poskytováním prostoru pro nové myšlenky, analýzu a politické možnosti“. Toto nařízení zejména stanovuje, že Evropský parlament poskytuje politickým nadacím, které podají žádost a splňují podmínky stanovené v tomto nařízení, každoroční grant na provozní náklady.

V této souvislosti zveřejňuje Parlament výzvu k předkládání návrhů na poskytnutí grantů politickým nadacím na evropské úrovni.

1.   Základní právní akt

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 (dále jen „nařízení (ES) č. 2004/2003“), kterým se stanoví statut a financování politických stran na evropské úrovni (1).

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 29. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2004/2003 (dále jen „rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004“) (2).

Nařízení (ES, Euratom) č. 966/2002 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (dále jen „finanční nařízení“) (3).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (dále jen „prováděcí pravidla“) (4).

2.   Cíl

Podle článku 2 rozhodnutí předsednictva „Evropský parlament zveřejní každý rok před koncem prvního pololetí výzvu k předkládání návrhů na poskytnutí grantů pro financování stran a nadací“.

Tato výzva k předkládání návrhů se týká žádostí o poskytnutí grantů na rozpočtový rok 2014, který zahrnuje období činnosti od 1. ledna do 31. prosince 2014. Cílem grantu je podpořit roční pracovní program příjemce.

3.   Přípustnost

Žádosti jsou přípustné, pouze pokud jsou podány písemně na formuláři žádosti o grant uvedeném v příloze 1 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004 a pokud jsou ve stanovené lhůtě zaslány předsedovi Evropského parlamentu.

4.   Kritéria a podklady

4.1   Kritéria způsobilosti

Aby byla politická nadace na evropské úrovni způsobilá pro přidělení grantu, musí splňovat podmínky stanovené v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2004/2003, tedy:

a)

musí být přidružena k některé politické straně na evropské úrovni uznané podle tohoto nařízení, která toto přidružení potvrdí;

b)

musí mít právní subjektivitu v členském státě, v němž se nachází její sídlo; tato právní subjektivita je oddělena od právní subjektivity politické strany na evropské úrovni, k níž je nadace přidružena;

c)

dodržuje, zejména ve svém programu a při svých činnostech, zásady, na kterých je založena Evropská unie, tj. zásadu svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásadu právního státu;

d)

nepodporuje ziskové cíle;

e)

její řídící orgán má geograficky vyvážené složení.

Kromě toho musí rovněž splňovat podmínky stanovené v čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 2004/2003: V rámci tohoto nařízení má každá politická strana a nadace na evropské úrovni právo vymezit konkrétní podobu jejich vztahu v souladu s vnitrostátním právem, včetně příslušné míry oddělení každodenního řízení a řídících struktur politické nadace na evropské úrovni na jedné straně a politické strany na evropské úrovni, k níž je tato nadace přidružena, na straně druhé.

4.2   Kritéria vyloučení

Žadatelé musí dále potvrdit, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v čl. 106 odst. 1 a článku 107 finančního nařízení.

4.3   Kritéria výběru

Žadatelé musí prokázat, že mají k dispozici právní a finanční prostředky nezbytné k úspěšnému plnění programu činnosti, který je předmětem žádosti o financování, a technické schopnosti a manažerské dovednosti nezbytné k úspěšnému splnění programu činnosti, na který má být grant poskytnut.

4.4   Kritéria přidělení

V souladu s čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 2004/2003 budou disponibilní finanční prostředky pro rozpočtový rok 2014 rozděleny mezi politické nadace, jejichž žádost o financování byla schválena s ohledem na kritéria způsobilosti, vyloučení a výběru, níže uvedeným způsobem:

a)

15 % bude rozděleno rovným dílem;

b)

85 % bude rozděleno mezi politické nadace přidružené k politickým stranám na evropské úrovni, jejichž členové byli zvolení do Evropského parlamentu, v poměru k počtu zvolených členů.

4.5   Podklady

K vyhodnocení výše uvedených kritérií musí žadatelé předložit níže uvedené podklady:

a)

originál průvodního dopisu, v němž je uvedena požadovaná výše grantu;

b)

řádně vyplněný a podepsaný formulář žádosti, který je přílohou 1 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004 (včetně písemného čestného prohlášení);

c)

stanovy politické nadace;

d)

úřední osvědčení o registraci;

e)

nejnovější doklad o existenci politické nadace;

f)

seznam ředitelů/členů správní rady (příjmení a jména, občanství, tituly nebo funkce v politické nadaci);

g)

program politické nadace;

h)

souhrnná účetní závěrka za rok 2012 potvrzená externím kontrolním orgánem (5);

i)

předběžný provozní rozpočet pro příslušné období (od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014) s uvedením nákladů splňujících podmínky pro financování z rozpočtu Unie;

j)

dokumenty potvrzující, že politická nadace splňuje podmínky stanovené v čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 2004/2003.

Pokud jde o body c), d), f), a g), mohou politické nadace předložit čestné prohlášení, že dříve poskytnuté údaje jsou stále platné.

5.   Financování z rozpočtu UNIE

V článku 403 rozpočtu Parlamentu „Příspěvky evropským politickým nadacím“ jsou v rozpočtovém roce 2014 k dispozici prostředky v celkové výši 13 400 000 EUR. Tyto prostředky musí schválit rozpočtový orgán.

Maximální částka poskytnutá ze strany Evropského parlamentu příjemci nepřesáhne 85 % způsobilých provozních nákladů politických nadací na evropské úrovni. Důkazní břemeno nese dotčená politická nadace.

Financování má formu grantu na provozní náklady, jak stanoví finanční nařízení a prováděcí pravidla k finančnímu nařízení. Způsoby vyplácení grantu a povinnosti související s jeho využíváním budou stanoveny v rozhodnutí o poskytnutí grantu, jehož vzor je uveden v příloze 2b rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004.

6.   Postup a lhůta pro předkládání žádostí

6.1   Lhůta a předkládání žádostí

Žádosti mohou být předkládány do 30. září 2013. Žádosti předložené po stanovené lhůtě nebudou brány v potaz.

Žádosti musí být:

a)

vyhotoveny na formuláři žádosti o grant (příloha 1 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004);

b)

bezpodmínečně podepsány žadatelem nebo jeho zplnomocněným zástupcem;

c)

zaslány ve dvou obálkách; obě obálky budou uzavřeny; na vnitřní obálce musí být kromě názvu útvaru, kterému je zásilka určena a jehož adresa je uvedena ve výzvě k předkládání návrhů, uvedeno:

CALL FOR PROPOSALS — 2014 GRANTS TO POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE POSTAL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON

Jsou-li použity samolepicí obálky, musí být přelepeny lepicí páskou, přes níž se odesílatel podepíše. Podpisem odesílatele se rozumí nejen jeho vlastnoruční podpis, ale současně i razítko jeho organizace.

Na vnější obálce musí být uvedena adresa odesílatele a tato adresa příjemce:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Na vnitřní obálce musí být uvedena následující adresa:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

odeslány nejpozději v poslední den lhůty stanovené ve výzvě k předkládání návrhů buď poštou jako doporučená zásilka, přičemž je rozhodující poštovní razítko, nebo prostřednictvím doručovací služby, přičemž je rozhodující datum potvrzení o převzetí.

6.2   Postup a harmonogram

Pro poskytnutí grantů politickým nadacím na evropské úrovni bude použit níže uvedený postup a harmonogram:

a)

odeslání žádostí Evropskému parlamentu (nejpozději 30. září 2013);

b)

prozkoumání žádostí a provedení výběru ze strany útvarů Evropského parlamentu; prozkoumány budou pouze přípustné žádosti na základě kritérií způsobilosti, vyloučení a výběru uvedených ve výzvě pro předkládání návrhů;

c)

přijetí rozhodnutí o udělení grantu předsednictvem Evropského parlamentu (v zásadě nejpozději 1. ledna 2014, jak stanoví článek 4 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004) a oznámení výsledku žadatelům;

d)

oznámení rozhodnutí o poskytnutí grantů;

e)

vyplacení zálohy ve výši 80 % (do 15 dnů po přijetí rozhodnutí o poskytnutí grantu).

6.3   Další informace

Níže uvedené texty jsou k dispozici na internetových stránkách Evropského parlamentu na následující adrese:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

nařízení (ES) č. 2004/2003;

b)

rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004;

c)

formulář žádosti o grant (příloha 1 rozhodnutí předsednictva ze dne 29. března 2004).

Veškeré dotazy týkající se této výzvy k předkládání návrhů za účelem získání grantů zasílejte prosím s uvedením referenčních údajů o jejím zveřejnění elektronickou poštou na adresu: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4   Zpracování osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6) budou osobní údaje obsažené v žádosti o financování a v jejích přílohách zpracovávány pro zřejmé a legitimní účely tohoto projektu v souladu se zásadou korektnosti, zákonnosti a proporcionality. Pro potřeby zpracování žádosti a za účelem ochrany finančních zájmů Společenství mohou být takové osobní údaje zpracovávány příslušnými útvary a orgány Evropského parlamentu a předány útvarům pro interní audit, Evropskému účetnímu dvoru, komisi pro finanční nesrovnalosti nebo Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Každá dotčená osoba se proti tomu může odvolat u evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).


(1)  Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 155, 12.6.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1.

(5)  Pokud žádající subjekt nebyl zřízen v průběhu letošního roku.

(6)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


Evropská komise

21.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/22


HERCULE II

Výzva k předkládání návrhů

Technická podpora pro boj proti podvodům v EU – „Podpora vyšetřování“

2013/C 176/07

1.   Cíle a popis

Tato výzva k předkládání návrhů vychází z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 878/2007/ES ze dne 23. července 2007, kterým se mění a prodlužuje platnost rozhodnutí č. 804/2004/ES o zavedení akčního programu Společenství na podporu akcí v oblasti ochrany finančních zájmů Společenství (program Hercule II) (1). Tato výzva se týká akcí podle čl. 1a písm. a) rozhodnutí Hercule II, které spočívají v

„technické pomoci pro vnitrostátní orgány prostřednictvím poskytováním odborných znalostí, vybavení a nástrojů informačních technologií usnadňujících nadnárodní spolupráci a spolupráci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) za účelem boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem, jakož i přípravy a provádění politik zaměřených na předcházení podvodům a jejich odhalování.“

Rozhodnutí o financování na rok 2013 (2) zahrnuje uspořádání dvou výzev k předkládání návrhů v oblasti „Technická pomoc“. Tato výzva se týká technické pomoci v rámci „Podpory vyšetřování“.

2.   Způsobilí žadatelé

Toto sdělení je určeno všem státním nebo regionálním správním orgánům („žadatelé“) členského státu nebo země mimo Evropskou unii, které podporují posílení činnosti Unie na ochranu jejích finančních zájmů.

3.   Způsobilé akce

Akcí způsobilou pro technickou pomoc v rámci „Podpory vyšetřování“ může být:

Nákup speciálních vyšetřovacích nástrojů a metod používaných v rámci vyšetřování, jež jsou prováděna mimo jiné za účelem boje proti podvodům a ostatním protiprávním jednáním poškozujícím finanční zájmy Unie. To zahrnuje nákup nového technického vybavení nebo modernizaci stávajícího, jakož i náklady na jeho údržbu (3), např.:

technické vybavení pro elektronické a mobilní sledování,

technické vybavení pro analýzu digitálních důkazů,

technické vybavení pro kódované komunikace.

4.   Kritéria pro udělení grantu

Každá předložená způsobilá akce bude posuzována na základě těchto kritérií pro udělení grantu:

1)

soulad akce s cíli Komise v oblasti boje proti podvodům, zejména pokud jde o bránění tokům nedovolených tabákových výrobků do EU a jejich detekci a vyšetřování;

2)

kvalita dalších opatření, která doprovázejí nákup nebo organizaci akce na zlepšení detekce ilegálních tabákových výrobků;

3)

technická kvalita a vhodnost navrhované akce pro splnění potřeb vyjádřených žadatelem o grant;

4)

efektivní vynaložení nákladů: náklady akce by měly být ve shodě s jejími cíli;

5)

slučitelnost akce s prací prováděnou nebo plánovanou v rámci politických priorit EU pro předcházení podvodům v oblasti rozpočtu EU (prevence, informační analýzy, metody spolupráce atd.);

6)

slučitelnost akce s obdobnými projekty prováděnými v jiných členských státech a jinými vnitrostátními donucovacími orgány a celními úřady;

7)

možnost využít metod či výsledků akce k posílení spolupráce a efektivity v oblasti boje proti podvodům a pašování cigaret („začleňování“).

Pokud je několik akcí na základě těchto kritérií pro udělení grantu hodnoceno shodně, mohou být finanční prostředky poskytnuty v následujícím sestupném pořadí:

donucovacím orgánům, které nemají vybavení pro boj proti pašování a padělání cigaret nebo u nichž se má za to, že jejich vybavení je nedostatečné,

žádostem, jež umožňují spravedlivé zeměpisné rozložení,

žadatelům, kteří nezískali granty v předchozích letech nebo na základě předchozích výzev k předkládání návrhů pro tutéž nebo obdobnou akci.

5.   Rozpočet

Orientační rozpočet pro tuto výzvu činí 3 500 000 EUR. Finanční příspěvek bude mít formu grantu. Poskytnutý finanční příspěvek nepřesáhne 50 % způsobilých nákladů.

Komise si vyhrazuje právo nepřidělit všechny dostupné finanční prostředky.

6.   Další informace

Technické specifikace a formulář žádosti lze stáhnout z následující internetové stránky:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Otázky nebo žádosti o dodatečné informace týkající se této výzvy musí být zaslány e-mailem na adresu:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Otázky a odpovědi mohou být anonymně zveřejněny v pokynech pro vyplnění formuláře žádosti na internetových stránkách úřadu OLAF, pokud jsou důležité pro ostatní žadatele.

7.   Lhůta pro podání žádostí

Žádosti musí být podány nejpozději v pátek 12. července 2013.


(1)  Úř. věst. L 193, 25.7.2007. s. 18.

(2)  C(2013) 612 final ze dne 7. února 2013.

(3)  Náklady na údržbu, na než se nevztahuje záruka.


21.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/24


HERCULE II

Výzva k předkládání návrhů

Technická pomoc pro boj proti podvodům v EU „Cigarety“

2013/C 176/08

1.   Cíle a popis

Toto oznámení výzvy k předkládání návrhů vychází z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 878/2007/ES ze dne 23. července 2007 o zavedení akčního programu Společenství na podporu akcí v oblasti ochrany finančních zájmů Společenství (program „Hercule II“) (1). Tato výzva se týká činností podle čl. 1a písm. a) rozhodnutí Hercule II, které spočívají v

„technické pomoci pro vnitrostátní orgány poskytováním odborných znalostí, vybavení a nástrojů informačních technologií usnadňujících nadnárodní spolupráci a spolupráci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a jejichž cílem je bojovat proti podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem či sloužit k přípravě a provádění politik zaměřených na odhalování a potírání podvodů.“

Rozhodnutí o financování na rok 2013 (2) upravuje uspořádání dvou výzev k předkládání návrhů pro oblast činnosti „Technická pomoc“. Tato výzva se týká technické pomoci „Cigarety“.

2.   Způsobilí žadatelé

Toto oznámení je zaměřeno na orgány státní nebo regionální správy („žadatelé“) členských států nebo zemí mimo Evropskou unii, které podporují posílení evropských opatření na ochranu finančních zájmů Evropské unie.

3.   Způsobilá opatření

Mezi opatření způsobilá pro technickou pomoc „Cigarety“ patří:

a)

Technická a finanční pomoc nezbytná k podpoře a posílení kontroly kontejnerů a nákladních automobilů na vnějších hranicích EU. Ta zahrnuje:

nákup, náklady na instalaci a údržbu mobilních a pevných (rentgenových) skenerů (3), používaných celními úřady ke kontrole kontejnerů, nákladních a osobních automobilů překračujících vnější hranice EU nebo projíždějících přes území některého z členských států za účelem provádění kontrol výskytu nedovoleného zboží, zejména pašovaných nebo padělaných cigaret a tabáku,

odbornou přípravu zaměstnanců celních správ na provoz skenerů a školení ve správné interpretaci snímků získaných prostřednictvím skenerů,

software a hardware, které umožní výměnu snímků vytvořených různými typy skenerů v rámci celních orgánů EU a mezi nimi.

b)

Nákup, cvičení, krmení a držení zvířat (např. cvičených psů, ale také speciálně vycvičených včel, potkanů nebo prasat) používaných při odhalování nedovoleného zboží, zejména pašovaných a/nebo padělaných cigaret a tabáku.

c)

Vypracování, provádění, vylepšení nebo modernizace stávajících automatizovaných systémů rozpoznávání kódů na kontejnerech a automatizovaných systémů rozpoznávání číselných poznávacích značek. To zahrnuje vývoj softwaru, jakož i nákup a instalaci technického vybavení systémů a odbornou přípravu osob, jež je budou používat.

4.   Kritéria pro udělení grantu

Každá předložená způsobilá akce bude posuzována na základě těchto kritérií pro udělení grantu:

1)

soulad akce s cíli Komise v oblasti boje proti podvodům, zejména pokud jde o bránění tokům nedovolených tabákových výrobků do EU a jejich odhalování a vyšetřování;

2)

kvalita dalších akcí, které doprovázejí nákup, a/nebo zorganizování akce, jejichž cílem je zlepšení odhalování nedovolených tabákových výrobků;

3)

technická kvalita a udržitelnost navrhované akce umožňující splnění potřeb sdělených žadatelem o grant;

4)

efektivní vynaložení nákladů: náklady na akci by měly být ve shodě s jejími cíli;

5)

slučitelnost akce s prací prováděnou nebo plánovanou v rámci politických priorit EU pro předcházení podvodům v oblasti rozpočtu EU (prevence, informační analýzy, metody spolupráce atd.);

6)

slučitelnost akce s obdobnými projekty prováděnými v ostatních členských státech a prováděnými jinými vnitrostátními donucovacími orgány a celními úřady;

7)

možnost využít metod a/nebo výsledků opatření k posílení spolupráce a efektivity v oblasti boje proti podvodům a pašování cigaret („začleňování“).

Pokud je několik opatření na základě těchto kritérií pro udělení grantu hodnoceno shodně, mohou být finanční prostředky poskytnuty v následujícím sestupném pořadí:

donucovacím orgánům, které nemají dostatečné vybavení pro boj proti pašování a padělání cigaret, či jsou za nedostatečně vybavené považovány,

žádostem, jež umožňují spravedlivé zeměpisné rozložení,

žadatelům, kteří v předchozích letech nebo na základě předchozích výzev k předkládání návrhů nezískali granty ke stejnému nebo podobnému opatření.

5.   Rozpočet

Orientační rozpočet vyhrazený pro tuto výzvu činí 3 500 000 EUR. Finanční příspěvek bude mít formu grantu. Přidělený finanční příspěvek nepřesáhne 50 % způsobilých nákladů.

Komise si vyhrazuje právo nepřidělit všechny dostupné finanční prostředky.

6.   Další informace

Technické specifikace a formulář žádosti lze stáhnout z následující internetové stránky: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Otázky a/nebo žádosti o dodatečné informace týkající se této výzvy je třeba zasílat e-mailem na adresu:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Otázky a odpovědi mohou být anonymně zveřejněny v pokynech pro vyplnění formuláře žádosti na internetových stránkách úřadu OLAF, pokud jsou důležité pro ostatní žadatele.

7.   Lhůta pro podání žádostí

Žádosti musí být podány nejpozději v pátek 12. července 2013.


(1)  Úř. věst. L 193, 25.7.2007, s. 18.

(2)  C(2013) 612 final ze dne 7. února 2013.

(3)  Na náklady na údržbu se povolení nevztahuje.


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

21.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/26


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2013/C 176/09

1.

Komise dne 13. června 2013 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Snam SpA („Snam“, Itálie), zcela ovládaný podnikem Cassa Depositi e Prestiti SpA („CDP“, Itálie), a podnik Pacific Mezz (Luxembourg) Sarl („Pacific Mezz Luxembourg“, Lucembursko), zcela ovládaný podnikem GIC Special Investments Pte Ltd („GICSI“, Singapur), získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií společnou kontrolu nad podnikem Transport et Infrastructure Gaz France SA („TIGF“, Francie).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Snam: působí v oblasti přepravy, skladování a distribuce zemního plynu a jako terminál LNG v Itálii,

podniku GICSI: působí v oblasti správy globálního portfolia investic do soukromého kapitálu, rizikového kapitálu a infrastrukturních fondů, jakož i přímých investic do soukromých společností,

podniku TIGF: působí v oblasti přepravy a skladování zemního plynu v jihozápadní Francii.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).