ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.236.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 236

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
7. srpna 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2012/C 236/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6630 – L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione) ( 1 )

1

2012/C 236/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6540 – DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark) ( 1 )

1

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2012/C 236/03

Směnné kurzy vůči euru

2

 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2012/C 236/04

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

3

 

Opravy

2012/C 236/05

Oprava sdělení Kontrolního úřadu ESVO podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství – Výzva k podávání nabídek v souvislosti s pravidelnými leteckými službami v souladu se závazky veřejné služby v Norsku (Úř. věst. C 168 ze dne 14.6.2012)

5

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

7.8.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 236/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ COMP/M.6630 – L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione)

(Text s významem pro EHP)

2012/C 236/01

Dne 19. července 2012 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslem 32012M6630. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


7.8.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 236/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ COMP/M.6540 – DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark)

(Text s významem pro EHP)

2012/C 236/02

Dne 10. května 2012 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslem 32012M6540. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

7.8.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 236/2


Směnné kurzy vůči euru (1)

6. srpna 2012

2012/C 236/03

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,2379

JPY

japonský jen

96,99

DKK

dánská koruna

7,4422

GBP

britská libra

0,79500

SEK

švédská koruna

8,3401

CHF

švýcarský frank

1,2013

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,3945

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,158

HUF

maďarský forint

275,66

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6963

PLN

polský zlotý

4,0345

RON

rumunský lei

4,5798

TRY

turecká lira

2,2035

AUD

australský dolar

1,1727

CAD

kanadský dolar

1,2385

HKD

hongkongský dolar

9,6004

NZD

novozélandský dolar

1,5112

SGD

singapurský dolar

1,5370

KRW

jihokorejský won

1 396,34

ZAR

jihoafrický rand

10,1156

CNY

čínský juan

7,8904

HRK

chorvatská kuna

7,5135

IDR

indonéská rupie

11 720,81

MYR

malajsijský ringgit

3,8449

PHP

filipínské peso

51,732

RUB

ruský rubl

39,2583

THB

thajský baht

38,969

BRL

brazilský real

2,5130

MXN

mexické peso

16,2109

INR

indická rupie

68,7370


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

7.8.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 236/3


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2012/C 236/04

1.

Komise dne 30. července 2012 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 a na základě postoupení podle čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Třinecké Železárny a.s. („TZ“, Česká republika) patřící do skupiny Moravia Steel a.s. („Moravia Steel“, Česká republika) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování kontrolu nad částmi podniku ZDB Group a.s. (ZDB, Česká republika) nákupem akcií v nově založené společnosti vytvářející společný podnik („Drátovna“, Česká republika).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniků TZ a Moravia Steel: různé ocelářské výrobky, včetně výroby válcovaných drátů a jiných dlouhých ocelářských výrobků válcovaných za tepla, polotovarů, univerzální široké oceli válcované za tepla, bezešvých trubek a tažené a loupané oceli (např. drátů tažených za studena a loupaných ocelových tyčí),

podniku Drátovna: produkce a distribuce drátů tažených za studena a výrobků z nich.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


Opravy

7.8.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 236/5


Oprava sdělení Kontrolního úřadu ESVO podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství – Výzva k podávání nabídek v souvislosti s pravidelnými leteckými službami v souladu se závazky veřejné služby v Norsku

( Úřední věstník Evropské unie C 168 ze dne 14. června 2012 )

2012/C 236/05

Strana 4, třetí řádek „Doba platnosti smlouvy“:

místo:

„1. listopad 2012–31. březen 2016“,

má být:

„1. prosinec 2012–31. březen 2016“.