ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2011.351.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 351

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
2. prosince 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2011/C 351/01

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

1

2011/C 351/02

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

6

2011/C 351/03

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

11

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2011/C 351/04

Oznámení pro osoby a subjekty, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2011/782/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 442/2011 ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1244/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

14

2011/C 351/05

Oznámení pro osoby a subjekty, na něž se vztahuje čl. 19 odst. 1 písm. b) a čl. 20 odst. 1 písm. b) rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP (příloha II) a čl. 16 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 961/2010 (příloha VIII)

15

 

Evropská komise

2011/C 351/06

Úroková míra použitá Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace: 1,25 % 1. prosince 2011 – Směnné kurzy vůči euru

16

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2011/C 351/07

Daň z Přidané Hodnoty (DPH) – Osvobození pro investiční zlato – Seznam zlatých mincí, které splňují kritéria stanovená v čl. 344 odst. 1 bodě 2 směrnice Rady 2006/112/ES (zvláštní režim pro investiční zlato) – Platný pro rok 2012

17

2011/C 351/08

Informace členských států o ukončení rybolovu

32

 


 

(1)   Text s významem pro EHP, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

2.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/1


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy)

2011/C 351/01

Datum přijetí rozhodnutí

12.11.2010

Odkaz na číslo státní podpory

SA.30873 (N 165/10)

Členský stát

Slovensko

Region

Smíšené oblasti

Název (a/nebo jméno příjemce)

Podpora pre opatrenie 5.3.2.2.1 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

Právní základ

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Lesní hospodářství, Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 4,66 EUR (v milionech)

 

Roční rozpočet: 1,17 EUR (v milionech)

Míra podpory

80 %

Délka trvání programu

do 31.12.2013

Hospodářská odvětví

Zemědělství, lesnictví a rybářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

28.10.2010

Odkaz na číslo státní podpory

SA.31093 (N 251/10)

Členský stát

Itálie

Region

Toscana

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Název (a/nebo jméno příjemce)

Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» [articolo 36, lettera b, i/articolo 43 regolamento (CE) n. 1698/2005] — Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/2013

Právní základ

Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» [articolo 36, lettera b, i/articolo 43 regolamento (CE) n. 1698/2005] del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana [Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 2007 C(2007) 4664], e modifiche approvate con:

la nota prot. AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008;

la nota prot. AGRI n. 6502 del 9 marzo 2009;

la nota prot. AGRI n. 154497 del 19 giugno 2009

la Decisione del 31 novembre 2009 C(2009) 9623.

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Lesní hospodářství

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 4,50 EUR (v milionech)

Míra podpory

70 %

Délka trvání programu

do 31.12.2013

Hospodářská odvětví

Lesnictví a těžba dřeva

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Regione Toscana

Via di Novoli 26

50127 Firenze FI

ITALIA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

2.8.2010

Odkaz na číslo státní podpory

SA.31094 (N 253/10)

Členský stát

Itálie

Region

Toscana

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Název (a/nebo jméno příjemce)

Misura 225 «Pagamenti per interventi silvo-ambientali» — Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2007/2013

Právní základ

Misura 225 «Pagamenti per interventi silvo-ambientali [Articolo 36, b,v/articolo 47 regolamento (CE) n. 1698/2005]» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana [Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 2007 C(2007) 4664], e precedenti modifiche approvate con: la nota prot. AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008;

la nota prot. AGRI n. 6502 del 9 marzo 2009;

la nota prot. AGRI n. 154497 del 19 giugno 2009

la Decisione del 31 novembre 2009 C(2009) 9623.

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Lesní hospodářství

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 6 EUR (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

1.1.2011–31.12.2013

Hospodářská odvětví

Zemědělství, lesnictví a rybářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Regione Toscana

Via di Novoli 26

50127 Firenze FI

ITALIA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

28.10.2010

Odkaz na číslo státní podpory

SA.31124 (N 265/10)

Členský stát

Itálie

Region

Sardegna

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Název (a/nebo jméno příjemce)

Regime di aiuti per campagne pubblicitarie dei prodotti agro alimentarinei paesi terzi

Právní základ

L.r. 7. agosto 2009, n. 3 articolo 2 comma 3 lettera b)

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Reklama (AGRI)

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 5 EUR (v milionech)

 

Roční rozpočet: 1 EUR (v milionech)

Míra podpory

80 %

Délka trvání programu

do 31.12.2013

Hospodářská odvětví

Zemědělství, lesnictví a rybářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Assessorato dell'agricoltura

Via Pessagno 4

09126 Cagliari CA

ITALIA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

30.11.2010

Odkaz na číslo státní podpory

SA.31499 (N 378/10)

Členský stát

Slovensko

Region

Smíšené oblasti

Název (a/nebo jméno příjemce)

Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodárskych plodinách spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe pre veľké podniky

Právní základ

§ 5 zákona č. 267/2010 Z. z. z 10. júna 2010 o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou,

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Přírodní pohromy nebo mimořádné okolnosti

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 40 EUR (v milionech)

 

Roční rozpočet: 10 EUR (v milionech)

Míra podpory

90 %

Délka trvání programu

do 31.12.2013

Hospodářská odvětví

Zemědělství, lesnictví a rybářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm


2.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/6


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy)

2011/C 351/02

Datum přijetí rozhodnutí

7.10.2010

Číslo podpory

SA.31421 (N 352/10)

Členský stát

Španělsko

Region

Smíšené oblasti

Název (a/nebo jméno příjemce)

Ayudas para inversiones no productivas en montes privados de La Red Natura 2000 de la Región de Murcia

Právní základ

Proyecto de orden de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para inversiones no productivas en montes privados de La Red Natura 2000 de la región de Murcia, y se aprueba la convocatoria para el año 2011

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 0,48 (v milionech)

Míra podpory

85 %

Délka trvání programu

1.1.2011–31.12.2013

Hospodářská odvětví

Zemědělství, lesnictví a rybářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Pablo Fernández Abellán, Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

C/ Catedrático Eugenio Ubeda, 3

30071 Murcia

ESPAÑA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

12.11.2010

Číslo podpory

SA.31422 (N 353/10)

Členský stát

Španělsko

Region

Murcia

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Název (a/nebo jméno příjemce)

Ayudas para el sector forestal, para la mitigación de la desertificación y la prevención de incendios forestales en montes privados de la Región de Murcia

Právní základ

Proyecto de orden de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el sector forestal, para la mitigación de la desertificación y la prevención de incendios forestales en montes privados de la Región de Murcia, y se aprueba la convocatoria para el año 2011

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Lesní hospodářství

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 1,99 (v milionech)

Míra podpory

85 %

Délka trvání programu

1.1.2011–31.12.2013

Hospodářská odvětví

Lesnictví a těžba dřeva

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Pablo Fernández Abellán, Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

C/ Catedrático Eugenio Ubeda, 3

30071 Murcia

ESPAÑA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

13.10.2010

Číslo podpory

SA.31435 (N 361/10)

Členský stát

Španělsko

Region

Smíšené oblasti

Název (a/nebo jméno příjemce)

Modernización y Mejora de la Eficiencia Energética de Invernaderos con Orientación Productiva de Tomate

Právní základ

Título: — Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Murcia y Valencia, aprobados por Decisión de la Comisión que se citan a continuación. [Artículos 20(b)i y 26 del Reglamento (CE) no 1698/2005. Artículo 17 y punto 5.3.2.1 del anexo II del Reglamento (CE) no 1974/2006].

Decisión de la Comisión C(2009) 10544 de 21.12.2009 por la que se aprueba la revisión del programa de desarrollo rural de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013 y se modifica la Decisión C(2008) 3843 de la Comisión, de 16.7.2008, por la que se aprueba el programa de desarrollo rural.

Decisión de la Comisión C(2009) 10383 de 17.12.2009 por la que se aprueba la revisión del programa de desarrollo rural de las Islas Canarias para el periodo de programación 2007-2013 y se modifica la Decisión C(2008) 3835 de la Comisión, de 16.7.2008, por la que se aprueba el programa de desarrollo rural.

Decisión de la Comisión C(2009) 10318 de 15.12.2009 por la que se aprueba…

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Investice v zemědělských podnicích, Rozvoj odvětví

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: EUR 189,20 (v milionech)

 

Roční rozpočet: EUR 189,20 (v milionech)

Míra podpory

40 %

Délka trvání programu

1.10.2010–31.12.2013

Hospodářská odvětví

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

ESPAÑA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

18.10.2010

Číslo podpory

SA.31436 (N 362/10)

Členský stát

Španělsko

Region

Teruel

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Název (a/nebo jméno příjemce)

Subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción que reduzcan la afección ambiental en el cultivo del guisante en la provincia de Teruel.

Právní základ

Orden de… de noviembre de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción que reduzcan la afección ambiental en el cultivo del guisante en la provincia de Teruel.

Decreto 223/2002, de 25 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula y fomenta la producción integrada de vegetales.

Orden de 11 de mayo de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se fijan las Normas Generales que deben aplicarse a la producción integrada de vegetales.

Ley 38/2003 de 17.11.2003 General de Subvenciones.

Decreto 2/2007, de 16 de enero, del Gobieno de Aragón, sobre subvenciones en materia de Agricultura y Alimentación.

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Agro-environmentální závazky

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: EUR 6,90 (v milionech)

 

Roční rozpočet: EUR 2,30 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

28.2.2011–31.12.2013

Hospodářská odvětví

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Dirección General de Producción Agraria del Departamento de Agricultura y Alimentación

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

20.10.2010

Číslo podpory

SA.31437 (N 363/10)

Členský stát

Španělsko

Region

Navarra

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Název (a/nebo jméno příjemce)

Medidas para la gestión y protección de los bosques

Právní základ

Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre de 1990, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra

Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre de 1990, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra

Orden Foral 317/2007, de 12 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda por la que se establece un régimen de ayudas para las actividades forestales promovidas por entidades locales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013

Orden Foral 322/2008, de 19 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden Foral 317/2007 de 12 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda por la que se establece un régimen de ayudas para las actividades forestales promovidas por entidades locales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Nav…

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Lesní hospodářství, Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 21,45 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 31.12.2013

Hospodářská odvětví

Lesnictví a těžba dřeva

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Andrés Eciolaza Carballo, Director General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra

C/ González Tablas, 7-4a planta

31005 Pamplona (Navarra)

ESPAÑA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm


2.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/11


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy)

2011/C 351/03

Datum přijetí rozhodnutí

4.8.2010

Odkaz na číslo státní podpory

SA.30736 (N 134/10)

Členský stát

Španělsko

Region

Andalucia

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Název (a/nebo jméno příjemce)

Ayudas previstas en las medidas 226 y 227 del PDR

Právní základ

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. Medidas 226 «Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas», y 227 «Inversiones no productivas». Aprobado, tras su última modificación, por la Comisión Europea mediante Decisión de 18 de Diciembre de 2009.

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Ochrana životního prostředí, Lesní hospodářství

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 100,30 EUR (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

1.1.2011–31.12.2013

Hospodářská odvětví

Zemědělství, lesnictví a rybářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Junta de Andalucía

Consejería de Medio Ambiente

Avenida Manuel Siurot, 50

41071 Sevilla

ESPAÑA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

21.12.2010

Odkaz na číslo státní podpory

SA.30942 (N 190/10)

Členský stát

Španělsko

Region

Smíšené oblasti

Název (a/nebo jméno příjemce)

Subvenciones estatales destinadas al sector del lúpulo

Právní základ

Real Decreto 714/2010 de 28 de mayo de 2010, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector del lúpulo

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Investice v zemědělských podnicích

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 7,50 EUR (v milionech)

 

Roční rozpočet: 1,88 EUR (v milionech)

Míra podpory

50 %

Délka trvání programu

do 31.12.2013

Hospodářská odvětví

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28071 Madrid

ESPAÑA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

1.10.2010

Odkaz na číslo státní podpory

SA.31520 (N 384/10)

Členský stát

Španělsko

Region

Pais Vasco

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Název (a/nebo jméno příjemce)

Inversiones no productivas en tierras forestales

Právní základ

Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013

Decreto 166/2008 de ayudas forestales en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 0,42 EUR (v milionech)

 

Roční rozpočet: 0,06 EUR (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

1.10.2010–31.12.2013

Hospodářská odvětví

Zemědělství, lesnictví a rybářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Gobierno Vasco

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

C/ Donotia, 1

01010 Vitoria

ESPAÑA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

2.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/14


Oznámení pro osoby a subjekty, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2011/782/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 442/2011 ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1244/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

2011/C 351/04

RADA EVROPSKÉ UNIE

Osobám a subjektům, jež jsou uvedeny v přílohách rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP (1), kterým se nahrazuje rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP, a v příloze II nařízení Rady (EU) č. 442/2011 ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1244/2011 (2) o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii, se dávají na vědomí následující informace.

Rada Evropské unie rozhodla, že osoby a subjekty uvedené ve výše zmíněných přílohách by měly být zařazeny na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2011/782/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 442/2011 ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1244/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii.

Dotčené osoby a subjekty se upozorňují, že mohou požádat příslušné orgány daného členského státu (členských států) uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III nařízení (EU) č. 442/2011, o povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby (viz článek 6 uvedeného nařízení).

Dotčené osoby a subjekty mohou zaslat Radě žádost včetně podpůrných dokumentů, aby rozhodnutí o jejich zařazení na výše uvedený seznam bylo znovu zváženo, a to na tuto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotčené osoby a subjekty se rovněž upozorňují, že mají možnost napadnout rozhodnutí Rady u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 odst. 2 a čl. 263 odst. 4 a 6 Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 56.

(2)  Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 8.


2.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/15


Oznámení pro osoby a subjekty, na něž se vztahuje čl. 19 odst. 1 písm. b) a čl. 20 odst. 1 písm. b) rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP (příloha II) a čl. 16 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 961/2010 (příloha VIII)

2011/C 351/05

RADA EVROPSKÉ UNIE

Osobám a subjektům uvedeným v příloze II rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 ve znění rozhodnutí Rady 2011/783/SZBP ze dne 1. prosince 2011 (1) a v příloze VIII nařízení Rady (EU) č. 961/2010, prováděného prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1245/2011 ze dne 1. prosince 2011, se dávají na vědomí níže uvedené informace (2).

V návaznosti na přezkum seznamů osob a subjektů, na něž se vztahuje čl. 19 odst. 1 písm. b) a čl. 20 odst. 1 písm. b) rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP a čl. 16 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu, Rada Evropské unie rozhodla, že na osoby a subjekty uvedené ve výše zmiňovaných přílohách by se i nadále měla vztahovat omezující opatření stanovená v uvedeném rozhodnutí Rady a nařízení Rady.

Rada Evropské unie dále rozhodla, že do výše uvedených příloh by měly být zařazeny další osoby a subjekty. Důvody určení těchto osob a subjektů jsou uvedeny v příslušných položkách jednotlivých příloh.

Dotčené osoby a subjekty se upozorňují na to, že mohou požádat příslušné orgány daného členského státu (daných členských států) uvedené na internetových stránkách v příloze V uvedeného nařízení o povolení použít zmrazené finanční prostředky pro základní potřeby nebo konkrétní platby (viz články 17, 18 a 19 předmětného nařízení).

Dotčené osoby a subjekty mohou na níže uvedenou adresu zaslat Radě společně s podpůrnými dokumenty žádost, aby rozhodnutí o jejich zařazení na výše uvedený seznam bylo znovu zváženo:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Rovněž upozorňujeme, že každá dotčená osoba a každý dotčený subjekt má možnost napadnout rozhodnutí Rady u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 druhém pododstavci a čl. 263 čtvrtém a šestém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 71.

(2)  Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 11.


Evropská komise

2.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/16


Úroková míra použitá Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace (1):

1,25 % 1. prosince 2011

Směnné kurzy vůči euru (2)

1. prosince 2011

2011/C 351/06

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3492

JPY

japonský jen

104,84

DKK

dánská koruna

7,4330

GBP

britská libra

0,85910

SEK

švédská koruna

9,1258

CHF

švýcarský frank

1,2264

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,7830

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,279

HUF

maďarský forint

302,50

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6975

PLN

polský zlotý

4,5050

RON

rumunský lei

4,3550

TRY

turecká lira

2,4718

AUD

australský dolar

1,3182

CAD

kanadský dolar

1,3736

HKD

hongkongský dolar

10,4868

NZD

novozélandský dolar

1,7347

SGD

singapurský dolar

1,7312

KRW

jihokorejský won

1 518,01

ZAR

jihoafrický rand

10,9350

CNY

čínský juan

8,5890

HRK

chorvatská kuna

7,5085

IDR

indonéská rupie

12 136,50

MYR

malajsijský ringgit

4,2087

PHP

filipínské peso

58,391

RUB

ruský rubl

41,4650

THB

thajský baht

41,636

BRL

brazilský real

2,4189

MXN

mexické peso

18,3008

INR

indická rupie

69,3080


(1)  Míra použití při poslední operaci provedené před uvedeným dnem. V případě obchodní soutěže s proměnlivou mírou se jako úroková míra použije mezní míra.

(2)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/17


DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)

OSVOBOZENÍ PRO INVESTIČNÍ ZLATO

Seznam zlatých mincí, které splňují kritéria stanovená v čl. 344 odst. 1 bodě 2 směrnice Rady 2006/112/ES (zvláštní režim pro investiční zlato)

Platný pro rok 2012

2011/C 351/07

VYSVĚTLIVKY

a)

Tento seznam odráží příspěvky zaslané členskými státy Komisi ve lhůtě stanovené v článku 345 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.

b)

Má se za to, že mince uvedené v seznamu splňují kritéria podle článku 344, a proto s nimi bude v těchto členských státech nakládáno jako s investičním zlatem. V důsledku toho je jejich dodání osvobozeno od DPH pro celý kalendářní rok 2012.

c)

Osvobození se vztahuje na všechna vydání určité mince uvedené na seznamu kromě vydání mincí, jejichž ryzost je menší než 900 tisícin.

d)

Není-li však mince na seznamu uvedena, bude její dodání přesto od daně osvobozeno, jestliže splňuje kritéria pro osvobození od daně stanovená ve směrnici o DPH.

e)

Seznam je uspořádaný podle abecedního pořadí názvů zemí a nominálních hodnot mincí. V rámci téže kategorie mincí jsou mince uvedeny od nejnižší hodnoty měny.

f)

Nominální hodnota mincí uvedená na seznamu odpovídá měně uvedené na mincích. Není-li však měna na mincích uvedená v latince, je její nominální hodnota na seznamu uvedená v závorkách, je-li to možné.

ZEMĚ VYDÁNÍ

MINCE

AFGHÁNISTÁN

(20 AFGHANI)

10 000 AFGHANI

(1/2 AMANI)

(1 AMANI)

(2 AMANI)

(4 GRAMS)

(8 GRAMS)

1 TILLA

2 TILLAS

ALBÁNIE

20 LEKE

50 LEKE

100 LEKE

200 LEKE

500 LEKE

ALDERNEY

5 POUNDS

25 POUNDS

1 000 POUNDS

ANDORRA

50 DINERS

100 DINERS

250 DINERS

1 SOVEREIGN

ANGUILLA

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

100 DOLLARS

ARGENTINA

1 ARGENTINO

ARUBA

10 FLORIN

25 FLORIN

AUSTRÁLIE

5 DOLLARS

15 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

1 000 DOLLARS

2 500 DOLLARS

3 000 DOLLARS

10 000 DOLLARS

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

BAHAMY

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

2 500 DOLLARS

BELGIE

10 ECU

20 ECU

25 ECU

50 ECU

100 ECU

50 EURO GOLD

100 EURO

10 FRANCS

20 FRANCS

5 000 FRANCS

BELIZE

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

BERMUDY

10 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

50 DOLLARS

60 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

BHÚTÁN

1 SERTUM

2 SERTUMS

5 SERTUMS

BOLÍVIE

4 000 PESOS BOLIVIANOS

BOTSWANA

5 PULA

150 PULA

10 THEBE

BRAZÍLIE

300 CRUZEIROS

(4 000 REIS)

(5 000 REIS)

(6 400 REIS)

(10 000 REIS)

(20 000 REIS)

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

100 DOLLARS

BULHARSKO

(1 LEV)

(5 LEVA)

(10 LEVA)

(20 LEVA)

(100 LEVA)

(125 LEVA)

(1 000 LEVA)

(10 000 LEVA)

(20 000 LEVA)

BURUNDI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

COOKOVY OSTROVY

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

ČAD

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

ČESKÁ REPUBLIKA

1 000 KORUN (1 000 Kč)

2 000 KORUN (2 000 Kč)

2 500 KORUN (2 500 Kč)

5 000 KORUN (5 000 Kč)

10 000 KORUN (10 000 Kč)

ČESKOSLOVENSKO

1 DUKÁT

2 DUKÁTY

5 DUKÁTŮ

10 DUKÁTŮ

ČÍNA

5/20 YUAN (1/20 oz)

10/50 YUAN (1/10 oz)

25/100 YUAN (1/4 oz)

50/200 YUAN (1/2 oz)

100/500 YUAN (1 oz)

5 (YUAN)

10 (YUAN)

20 (YUAN)

25 (YUAN)

50 (YUAN)

100 (YUAN)

150 (YUAN)

200 (YUAN)

250 (YUAN)

300 (YUAN)

400 (YUAN)

450 (YUAN)

500 (YUAN)

1 000 (YUAN)

DÁNSKO

10 KRONER

20 KRONER

1 000 KRONER

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

30 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

250 PESOS

EKVÁDOR

1 CONDOR

10 SUCRES

ETIOPIE

400 BIRR

600 BIRR

10 (DOLLARS)

20 (DOLLARS)

50 (DOLLARS)

100 (DOLLARS)

200 (DOLLARS)

FIDŽI

5 DOLLARS

10 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

FILIPÍNY

1 000 PISO

1 500 PISO

5 000 PISO

FINSKO

100 EURO

1 000 MARKKAA

2 000 MARKKAA

FRANCIE

1/4 EURO

10 EURO

20 EURO

50 EURO

100 EURO

200 EURO

250 EURO

500 EURO

1 000 EURO

5 000 EURO

5 FRANCS

10 FRANCS

20 FRANCS

40 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

500 FRANCS

655,97 FRANCS

GABON

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

1 000 FRANCS

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

GAMBIE

200 DALASIS

500 DALASIS

1 000 DALASIS

GIBRALTAR

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

2 CROWNS

50 PENCE

1 POUND

5 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1/25 ROYAL

1/10 ROYAL

1/5 ROYAL

1/2 ROYAL

1 ROYAL

GUATEMALA

5 QUETZALES

10 QUETZALES

20 QUETZALES

GUERNSEY

1 POUND

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

GUINEA

1 000 FRANCS

2 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

HAITI

20 GOURDES

50 GOURDES

100 GOURDES

200 GOURDES

500 GOURDES

1 000 GOURDES

HONDURAS

200 LEMPIRAS

500 LEMPIRAS

HONGKONG

1 000 DOLLARS

CHILE

2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

INDIE

1 MOHUR

15 RUPEES

1 SOVEREIGN

INDONÉSIE

2 000 RUPIAH

5 000 RUPIAH

10 000 RUPIAH

20 000 RUPIAH

25 000 RUPIAH

100 000 RUPIAH

200 000 RUPIAH

IRÁK

(5 DINARS)

(50 DINARS)

(100 DINARS)

ÍRÁN

(1/2 AZADI)

(1 AZADI)

(1/4 PAHLAVI)

(1/2 PAHLAVI)

(1 PAHLAVI)

(2 1/2 PAHLAVI)

(5 PAHLAVI)

(10 PAHLAVI)

50 POUND

500 RIALS

750 RIALS

1 000 RIALS

2 000 RIALS

ISLAND

500 KRONUR

10 000 KRONUR

ITÁLIE

20 EURO

50 EURO

IZRAEL

20 LIROT

50 LIROT

100 LIROT

200 LIROT

500 LIROT

1 000 LIROT

5 000 LIROT

5 NEW SHEQALIM

10 NEW SHEQALIM

20 NEW SHEQALIM

5 SHEQALIM

10 SHEQALIM

500 SHEQEL

JAMAJKA

100 DOLLARS

250 DOLLARS

JERSEY

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

20 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1 SOVEREIGN

JIŽNÍ AFRIKA

1/10 KRUGERRAND

1/4 KRUGERRAND

1/2 KRUGERRAND

1 KRUGERRAND

1/10 oz NATURA

1/4 oz NATURA

1/2 oz NATURA

1 oz NATURA

1/2 POND

1 POND

1/10 PROTEA

1 PROTEA

1 RAND

2 RAND

5 RAND

25 RAND

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

JIŽNÍ KOREA

2 500 WON

20 000 WON

25 000 WON

30 000 WON

50 000 WON

JORDÁNSKO

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

25 DINARS

50 DINARS

60 DINARS

JUGOSLÁVIE

20 DINARA

100 DINARA

200 DINARA

500 DINARA

1 000 DINARA

1 500 DINARA

2 000 DINARA

2 500 DINARA

5 000 DINARA

1 DUCAT

4 DUCATS

KAJMANSKÉ OSTROVY

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

KANADA

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

175 DOLLARS

200 DOLLARS

350 DOLLARS

1 SOVEREIGN

KATANGA

5 FRANCS

KEŇA

100 SHILLINGS

250 SHILLINGS

500 SHILLINGS

KIRIBATI

150 DOLLARS

KOLUMBIE

1 PESO

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

300 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

1 500 PESOS

2 000 PESOS

15 000 PESOS

KONGO

10 FRANCS

20 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

KOSTARIKA

5 COLONES

10 COLONES

20 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

1 500 COLONES

5 000 COLONES

25 000 COLONES

KUBA

4 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

KYPR

50 POUNDS

LESOTHO

1 LOTI

2 MALOTI

4 MALOTI

10 MALOTI

20 MALOTI

50 MALOTI

100 MALOTI

250 MALOTI

500 MALOTI

LITVA

100 LITŲ

500 LITŲ

LOTYŠSKO

100 LATU

LUCEMBURSKO

5 EURO

10 EURO

20 EURO

20 FRANCS

40 FRANCS

MACAO

250 PATACAS

500 PATACAS

1 000 PATACAS

10 000 PATACAS

MAĎARSKO

1 DUKAT

4 FORINT = 10 FRANCS

8 FORINT = 20 FRANCS

50 FORINT

100 FORINT

200 FORINT

500 FORINT

1 000 FORINT

5 000 FORINT

10 000 FORINT

20 000 FORINT

50 000 FORINT

100 000 FORINT

500 000 FORINT

10 KORONA

20 KORONA

100 KORONA

MALAJSIE

100 RINGGIT

200 RINGGIT

250 RINGGIT

500 RINGGIT

MALAWI

250 KWACHA

MALI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

MALTA

50 EURO

5 (LIRI)

10 (LIRI)

20 (LIRI)

25 (LIRI)

50 (LIRI)

100 (LIRI)

LM 25

MARSHALLOVY OSTROVY

20 DOLLARS

50 DOLLARS

200 DOLLARS

MAURICIUS

100 RUPEES

200 RUPEES

250 RUPEES

500 RUPEES

1 000 RUPEES

MEXIKO

1/20 ONZA

1/10 ONZA

1/4 ONZA

1/2 ONZA

1 ONZA

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

250 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

2 000 PESOS

MONAKO

10 EURO

20 EURO

100 EURO

20 FRANCS

100 FRANCS

200 FRANCS

MONGOLSKO

750 (TUGRIK)

1 000 (TUGRIK)

NEPÁL

1 ASARPHI

1 000 RUPEES

NĚMECKO

1 DM

100 EURO

NIGER

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

NIKARAGUA

50 CORDOBAS

NIZOZEMSKÉ ANTILY

5 GULDEN

10 GULDEN

50 GULDEN

100 GULDEN

300 GULDEN

NIZOZEMSKO

(1 DUKAAT)

(2 DUKAAT)

10 EURO

20 EURO

50 EURO

1 GULDEN

5 GULDEN

10 GULDEN

NORSKO

1 500 KRONER

NOVÝ ZÉLAND

5 DOLLARS

10 DOLLARS

150 DOLLARS

1,56 grammes /1/20 ounce

3,11 grammes /1/10 ounce

7,77 grammes /1/4 ounce

15,56 grammes /1/2 ounce

31,1 grammes /1 ounce

OMÁN

25 BAISA

50 BAISA

100 BAISA

1/4 OMANI RIAL

1/2 OMANI RIAL

OMANI RIAL

5 OMANI RIALS

10 OMANI RIALS

15 OMANI RIALS

20 OMANI RIALS

25 OMANI RIALS

75 OMANI RIALS

OSTROV MAN

1/20 ANGEL

1/10 ANGEL

1/4 ANGEL

1/2 ANGEL

1 ANGEL

5 ANGEL

10 ANGEL

15 ANGEL

20 ANGEL

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

50 PENCE

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

50 POUNDS

(1/2 SOVEREIGN)

(1 SOVEREIGN)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

OSTROVY TURKS A CAICOS

100 CROWNS

PÁKISTÁN

3 000 RUPEES

PANAMA

100 BALBOAS

500 BALBOAS

PAPUA-NOVÁ GUINEA

100 KINA

PERU

1/5 LIBRA

1/2 LIBRA

1 LIBRA

5 SOLES

10 SOLES

20 SOLES

50 SOLES

100 SOLES

POBŘEŽÍ SLONOVINY

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

POLSKO

50 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

50 ZŁOTYCH

100 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

100 ZŁOTYCH

(exception: 100 ZŁOTYCH „Beatyfikacja Jana Pawła II 1 V 2011”)

200 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

200 ZŁOTYCH

500 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

PORTUGALSKO

1 ESCUDO

100 ESCUDOS

200 ESCUDOS

500 ESCUDOS

5 EURO

8 EURO

10 000 REIS

RAKOUSKO

10 CORONA (= 10 KRONEN)

100 CORONA (= 100 KRONEN)

1 DUCAT

(4 DUCATS)

10 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN)

8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN)

25 SCHILLING

100 SCHILLING

200 SCHILLING

200 SHILLING /10 EURO

500 SCHILLING

1 000 SCHILLING

2 000 SCHILLING

RHODESIE

1 POUND

5 POUNDS

10 SHILLINGS

ROVNÍKOVÁ GUINEA

250 PESETAS

500 PESETAS

750 PESETAS

1 000 PESETAS

5 000 PESETAS

RUSKO

1 (CHERVONET)

15 (ROUBLES)

25 (ROUBLES)

50 (ROUBLES)

100 (ROUBLES)

200 (ROUBLES)

1 000 (ROUBLES)

10 000 (ROUBLES)

RWANDA

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SALVADOR

25 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

250 COLONES

SAN MARINO

20 EURO

50 EURO

1 SCUDO

2 SCUDI

5 SCUDI

10 SCUDI

SAÚDSKÁ ARÁBIE

1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)

SENEGAL

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

250 FRANCS

500 FRANCS

1 000 FRANCS

2 500 FRANCS

SEYCHELY

1 000 RUPEES

1 500 RUPEES

SIERRA LEONE

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

2 500 DOLLARS

1/4 GOLDE

1/2 GOLDE

1 GOLDE

5 GOLDE

10 GOLDE

1 LEONE

SINGAPUR

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

100 EURO

5 000 KORÚN (5 000 Sk)

10 000 KORÚN (10 000 Sk)

SLOVINSKO

100 EURO

5 000 TOLARS

20 000 TOLARS

25 000 TOLARS

SOMÁLSKO

20 SHILLINGS

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

200 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 500 SHILLINGS

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

(500 DIRHAMS)

(750 DIRHAMS)

(1 000 DIRHAMS)

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(1/3 GUINEA)

(1/2 GUINEA)

50 PENCE

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

(1/2 SOVEREIGN) (= 1/2 POUND)

(1 SOVEREIGN) (= 1 POUND)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

SRBSKO

10 DINARA

20 DINARA

SÚDÁN

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

SURINAM

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 GULDEN

SVAZIJSKO

2 EMALANGENI

5 EMALANGENI

10 EMALANGENI

20 EMALANGENI

25 EMALANGENI

50 EMALANGENI

100 EMALAGENI

250 EMALAGENI

1 LILANGENI

SÝRIE

(1/2 POUND)

(1 POUND)

ŠALAMOUNOVY OSTROVY

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

ŠPANĚLSKO

2 (ESCUDOS)

10 (ESCUDOS)

20 EURO

100 EURO

200 EURO

400 EURO

10 PESETAS

20 PESETAS

25 PESETAS

5 000 PESETAS

10 000 PESETAS

20 000 PESETAS

40 000 PESETAS

80 000 PESETAS

100 (REALES)

ŠVÉDSKO

5 KRONOR

10 KRONOR

20 KRONOR

1 000 KRONOR

2 000 KRONOR

ŠVÝCARSKO

10 FRANCS

20 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

TANZANIE

1 500 SHILINGI

2 000 SHILINGI

THAJSKO

(150 BAHT)

(300 BAHT)

(400 BAHT)

(600 BAHT)

(800 BAHT)

(1 500 BAHT)

(2 500 BAHT)

(3 000 BAHT)

(4 000 BAHT)

(5 000 BAHT)

(6 000 BAHT)

TONGA

1/2 HAU

1 HAU

5 HAU

1/4 KOULA

1/2 KOULA

1 KOULA

TRISTAN DA CUNHA

2 POUNDS

5 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

HALF SOVEREIGN

SOVEREIGN

TUNISKO

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

20 DINARS

40 DINARS

75 DINARS

10 FRANCS

20 FRANCS

100 FRANCS

5 PIASTRES

TURECKO

(25 KURUSH) (= 25 PIASTRES)

(50 KURUSH) (= 50 PIASTRES)

(100 KURUSH) (= 100 PIASTRES)

(250 KURUSH) (= 250 PIASTRES)

(500 KURUSH) (= 500 PIASTRES)

1/2 LIRA

1 LIRA

500 LIRA

1 000 LIRA

10 000 LIRA

50 000 LIRA

100 000 LIRA

200 000 LIRA

1 000 000 LIRA

60 000 000 LIRA

TUVALU

50 DOLLARS

UGANDA

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 000 SHILLINGS

URUGUAY

5 000 NUEVO PESOS

20 000 NUEVO PESOS

5 PESOS

USA

1 DOLLAR

2,5 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

VATIKÁN

20 EURO

50 EURO

10 LIRE GOLD

20 LIRE

100 LIRE GOLD

VENEZUELA

(10 BOLIVARES)

(20 BOLIVARES)

(100 BOLIVARES)

1 000 BOLIVARES

3 000 BOLIVARES

5 000 BOLIVARES

10 000 BOLIVARES

5 VENEZOLANOS

ZÁPADNÍ SAMOA

50 TALA

100 TALA

ZAIR

100 ZAIRES

ZAMBIE

250 KWACHA


2.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/32


Informace členských států o ukončení rybolovu

2011/C 351/08

V souladu s čl. 35 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1) bylo přijato rozhodnutí o ukončení rybolovu, jak je uvedeno v této tabulce:

Datum a čas ukončení

11.11.2011

Doba trvání

11.11.2011–31.12.2011

Členský stát

Nizozemsko

Populace nebo skupina populací

ANF/07.

Druh

Ďasovití (Lophiidae)

Oblast

VII

Druh(y) rybářského plavidla

Referenční číslo

Odkaz na internetovou adresu s rozhodnutím členského státu:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.