ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.214.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 214

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
20. července 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2011/C 214/01

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracování)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)  ( 1 )

1

2011/C 214/02

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracování)(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)  ( 1 )

54

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2011/C 214/03

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) ( 1 )

64

2011/C 214/04

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) ( 1 )

70

2011/C 214/05

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) ( 1 )

74

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

20.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 214/1


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracování)

(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

2011/C 214/01

ESO (1)

Odkaz a název harmonizované normy

(a referenční dokument)

První zveřejněnív Úředním věstníku

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

8.9.2009

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž výtahů Výtahy určené pouze pro přepravu zboží – Část 31: Zboží přepravovatelné pouze pomocí výtahů

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a instalaci výtahů - Speciální výtahy pro přepravu osob a zboží - Část 40: Schodišťové výtahy a náklápěcí zvedací plošiny pro osoby se sníženou pohyblivostí

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 43: Výtahy pro jeřáb

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž

26.5.2010

EN 115-1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací stroje - Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009

Hořáky na kapalná paliva s automatickým řízením s ventilátorem

26.5.2010

 

 

CEN

EN 280:2001+A2:2009

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Přezkoušení a zkoušky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 289:2004+A1:2008

Stroje pro zpracování pryže a plastů - Lisy - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení. Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Bezpečnost balicích strojů - Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Bezpečnost balicích strojů - Část 3: Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Bezpečnost balicích strojů - Část 5: Přebalovací stroje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2006+A1:2009

Bezpečnost balicích strojů - Část 6: Stroje na přebalování paletových jednotek

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Bezpečnost balicích strojů- Část 7: Stroje na skupinové a sekundární balení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Bezpečnost balicích strojů - Část 8: Páskovací stroje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Bezpečnost balicích strojů - Část 9: Metody měření hluku pro balicí stroje, balicí linky a přidružená zařízení, stupeň přesnosti 2 a 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 422:2009

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vyfukovací tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Potravinářské stroje - Hnětače těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Potravinářské stroje - Planetové mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A1:2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování

Toto je první zveřejnění

EN 500-4:2006+A1:2009

Pozn. 2.1

31.8.2011

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Regálové zakladače-bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení –Tělesné rozměry – Část 1: Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení –Tělesné rozměry – Část 2: Zásady stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Tělesné rozměry – Část 3: Antropometrické údaje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Funkční hlediska - Zásady pro konstrukci

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 1: Klínové štípače

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 2: Šroubové štípače

18.12.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady pro projektování – Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly

8.9.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro skladování sypkých materiálů v silech, bunkrech, zásobnících a násypkách

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál

8.4.2011

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování

8.9.2009

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

8.9.2009

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:1994+A1:2009

Zemědělské stroje - Rozmetadla hnoje - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Obráběcí a tvářecí stroje - Mechanické lisy - Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A1:2009

Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Hydraulické lisy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Zemědělské stroje - Stroje na nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Zemědělské stroje - Stroje na řez vinné révy - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Zemědělské stroje - Kejdovače - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené malotraktory s nesenými rotačními kypřiči, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolem (koly) - Bezpečnost

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2010)

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Bezpečnostní požadavky na slévárenské formovací a jádrovací stroje a zařízení a přidružené zařízení

20.10.2010

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky na systémy a jejich součásti pro pneumatickou dopravu sypkých materiálů

8.4.2011

 

 

CEN

EN 745:1999+A1:2009

Zemědělské stroje - Rotační žací stroje a mulčovací žací stroje - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 791:1995+A1:2009

Vrtné soupravy - Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-1:2000+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Montážní nářadí pro bezzávitové mechanické spoje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-2:2000+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Řezací a lemovací nářadí

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-5:2000+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Příklepové vrtačky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-7:2001+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Brusky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-8:2001+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 8: Leštičky a rotační, vibrační a excentrické brusky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-9:2001+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Brusky s upínacím pouzdrem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-10:2000+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 10: Nářadí na lisování

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-11:2000+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 11: Prorážeče a nůžky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-12:2000+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 12: Malé pily s kmitavým pohybem kotouče nebo pilového listu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí nářadí

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Kapalinová čerpadla a čerpací jednotky - Základní požadavky na bezpečnost

18.12.2009

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 815:1996+A2:2008

Bezpečnost vrtacích strojů tunelových neštítových a šachtových beztyčových pro vrtání v horninách – Požadavky na bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost – Část 1: Všeobecné přejímací podmínky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 4: Vázací řetězy - Třída 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 5: Vázací řetězy - Třída 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 6: Vázací řetězy - Specifikace k informacím pro užívání a údržbu poskytované výrobcem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla - Třída T (provedení T, DAT a DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Vizuální signály nebezpečí – Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 1: Jednovřetenové svislé stolní frézky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-2:2007+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 2: Jednovřetenové horní frézky s ručním/strojním posuvem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-3:2007+A2:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 859:2007+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky s ručním posuvem

26.5.2010

 

 

CEN

EN 860:2007+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací frézky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 861:2007+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro jednotky na lití kovů pod tlakem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 4: Umístění a uspořádání sdělovačů a ovládačů

20.10.2010

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje - Pásové zavlažovače - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje - Pivotové a čelní zavlažovače - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Stroje pro výrobu obuvi, zboží z přírodních a syntetických usní - Drásací, brousicí, lešticí a ořezávací stroje - Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Stroje pro výrobu obuvi - Napínací stroje - Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované obráběcí stroje na dřevo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

8.9.2009

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Koželužské stroje - Válcové stroje - Bezpečnostní požadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů

8.9.2009

 

 

CEN

EN 996:1995+A3:2009

Souprava pro pilotovací práce - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 1: Termíny a definice

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 1: Společné požadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 2: Tiskové a lakovací stroje včetně strojních zařízení pro předpřípravu

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 3: Řezačky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 4: Knihařské stroje, stroje na zpracování papíru a dokončovací stroje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Kompresory a vývěvy - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Vzduchové kompresory

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompresory a vakuová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Vakuová čerpadla

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 1: Třídění - Všeobecné a bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Vibrace - Zkoušení mobilních strojů pro účely určení emisní hodnoty vibrací

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 1: Společné požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 2: Odkorňovací bubny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:1999+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 3: Navíječky a podélné řezačky, převíjecí stroje na výrobu vrstveného papíru

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 4: Rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 5: Archové řezačky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 6: Kalandry

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 7: Nádrže

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 13: Stroje na odstraňování drátů z balíků a svazků balíků

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 14: Podélné řezačky nekonečného kotoučového papíru

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 22: Brusy na dřevovinu

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1088:1995+A2:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 1: Volba zkušebních metod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 2: Metoda značených atomů pro stanovení míry emise určitého polutantu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emisí nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 4: Účinnost zachycení odsávacím zařízením - Metoda značených atomů

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 6: Hmotnostní účinnost odlučování, difuzní výtok

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební stolici

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 11: Index dekontaminace

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2007

Výbušná prostředí - Zamezení a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní pojmy a metodologie

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 1: Všeobecné požadavky na elektrovozíky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 3: Zvláštní požadavky na systémy přenosu elektrické energie motovozíků

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 1: Jednostranné čepovací stroje s posuvným stolem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 2: Dvoustranné čepovací a/nebo profilovací stroje s posouvacím řetězem nebo řetězy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čerpací stroje - Část 4: Stroje na olepování boků s posouvacím řetězem (řetězy)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čerpací stroje - Část 4: Stroje na olepování boků s posouvacím řetězem (řetězy)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 5: Jednostranné profilovací stroje s pevným stolem a posouvacími válci nebo posouvacím řetězem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na pánve, licí zařízení, odstředivé licí stroje, plynulé a poloplynulé licí stroje

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na tryskače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Zkušební předpis pro hluk pro slévárenské stroje a zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Vibrace a rázy - Izolování vibrací strojů - Údaje používané při izolaci zdrojů

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Zemědělské stroje - Stacionární vybírače pro kruhová sila - Bezpečnost

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Vyrovnávací můstky- Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Stroje pro zpracování pryže a plastů - Míchací dvouválce - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Zvedáky vozidel

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Pozn. 2.1

4.8.2011

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící zdvihací zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Zdvihací plošiny - Stožárové šplhací pracovní plošiny

18.12.2009

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Upozornění: Toto zveřejnění se nevztahuje na bod 5.3.2.4, poslední pododstavec bodu 7.1.2.12, tabulku 8 a obrázek 9 normy EN 1495:1997, u nichž nelze předpokládat shodu s ustanoveními směrnice 2006/42/ES.

CEN

EN 1501-1:1998+A2:2009

Vozidla pro odvoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vzadu

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Vozidla pro odvoz odpadu a příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky na bezpečnost - Část 2: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 3: Vozidla pro svoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 4: Postup zkoušení hluku vozidel pro svoz odpadu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Bezpečnost motorových vozíků - Další požadavky na automatické funkce vozíků

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek - Bezpečnostní požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Průmyslová tepelná zařízení - Zkušební předpis pro hluk z průmyslových tepelných zařízení včetně jejich pomocného (přidruženého) manipulačního zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Bezpečnost obráběcích strojů - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu obrobkových sklíčidel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1570:1998+A2:2009

Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Stroje pro zpracování plastů a pryže Reakční tvářecí stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na dávkovací a míchací jednotky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Potravinářské stroje - Rotační stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Potravinářské stroje - Stroje na rozvalování těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Kované ocelové součásti - Třída 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 3: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky - Třída 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Články - Třída 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 6: Články - Třída 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Potravinářské stroje - Stroje na krájení zeleniny - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Pístové spalovací motory - Bezpečnost - Část 1: Vznětové motory

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Zařízení a součásti určené pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu v podzemních dolech

8.9.2009

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Bezpečnost manipulačních vozíků - Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu - Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Zdvižná čela pro dopravu osob

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1760-1:1997+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-2:2001+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 2: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak a tyčí citlivých na tlak

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-3:2004+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 3: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení nárazníků, desek, lanek a podobných zařízení citlivých na tlak

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Hydraulické plošiny pro hasičské a záchranné jednotky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulickou mechanizovanou výztuž - Část 1: Sekce výztuže a všeobecné požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulickou mechanizovanou výztuž - Část 2: Stojky a válce

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické ovládací systémy

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807:1999+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Zkoušky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Stroje pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Stroje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Stroje pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Hadice, hadicová vedení a přípojky

8.9.2009

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1845:2007

Stroje na výrobu obuvi - Obuvnické tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009

Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení

18.12.2009

EN 1846-2:2001+A3:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.2.2011)

CEN

EN 1846-3:2002+A1:2008

Požární automobily – Část 3: Pevně zabudovaná zařízení – Bezpečnost a provedení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Zemědělské stroje - Přípojná vozidla se sklápěcí karosérií - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-1:2007+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 1: Stolové kotoučové pily (s posuvným a bez posuvného stolu), formátovací kotoučové pily a tesařské kotoučové pily pro staveniště

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2001+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-5:2002+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo a kombinované kotoučové pily na palivové dřevo/stolové kotoučové pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2002+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-8:2001+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 8: Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně poháněnou jednotkou pily a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-9:2000+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 9: Dvoukotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-10:2003+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-11:2003+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické a automatické ramenové kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-12:2003+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-13:2007+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-14:2007+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-15:2004+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-16:2005+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-17:2007+A2:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Manuální vodorovné strojní pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (manuální radiální ramenové pily)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 2: Lokomotivy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2001+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 2: Požadavky na stabilitu a pevnost, výpočty a zkušební metody

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 3: Metody měření a snížení vibrací

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 4: Metody měření a snížení hluku

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:1998+A1:2009

Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Potravinářské stroje - Nářezové stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Zkušební předpis pro hluk vyzařovaný kompresory a vývěvami - Technická metoda (třída přesnosti 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Stroje pro zemní práce - Minimální přístupové rozměry (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2008

Stroje pro zemní práce - Přístupové soustavy

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3164:2008

Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení ochranných konstrukcí - Specifikace prostoru vymezujícího deformace (ISO 3164:1995)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3266:2010

Šrouby s okem třídy 4 pro všeobecné zdvihací účely (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Stroje pro zemní práce - Tělesné rozměry obsluh a minimální obklopující prostor obsluh (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2008

Stroje pro zemní práce - Brzdové soustavy strojů na kolovém podvozku s pneumatikami - Soustavy, požadavky a zkušební postupy (ISO 3450:1996)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3457:2008

Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící při převrácení - Požadavky na laboratorní zkoušky a provedení (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové místnosti (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro dozvukové zkušební místnosti (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2009

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti (ISO 3745:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Srovnávací metoda in situ v odrazivém prostředí (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-1:2009

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky (ISO 4254-1:2008)

18.12.2009

 

 

EN ISO 4254-1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapravování kapalných průmyslových hnojiv. (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky a sklízeče bavlny (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a pohrabovače (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Hydraulická fluidní technika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky pro zařízení a jejich součásti (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Pozn. 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4414:2010

Pneumatická fluidní technika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky pro zařízení a jejich součásti (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Pozn. 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustika - Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustika - Určení hladin akustického výkonu vyzařovaného do potrubí ventilátory a jinými zařízeními s prouděním vzduchu - Metoda měření v potrubí (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5674:2009

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Ochranné kryty kloubových hřídelů - Pevnostní zkoušky a zkouška opotřebení a přejímací kritéria (ISO 5674:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Stroje pro zemní práce. Optimální a přípustné pohybové prostory pro umístění ovládačů (ISO 6682:1986, včetně Amd 1:1989)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Stroje pro zemní práce - Sedadlové bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchytky - Požadavky na provedení a zkoušky (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení přenosu vibrací sedadlem obsluhy (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustika - Laboratorní měřicí postupy pro tlumiče hluku v potrubí a vzduchotechnické koncové jednotky - Vložný útlum, vlastní hluk a celková tlaková ztráta (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomie - Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory - Sluchové výstražné signály (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Bezpečnostní požadavky pro chemicky čisticí stroje - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Bezpečnostní požadavky pro chemicky čisticí stroje - Část 2: Stroje používající perchlorethylen (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Bezpečnostní požadavky pro chemicky čisticí stroje - Část 3: Stroje používající hořlavá rozpouštědla (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity. Část 1: Měření v bodech (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 3: Přesná metoda měření skenováním (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 1: Společné požadavky (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 3: Stroje pro netkané textilie (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 10218-1:2008

Roboty pro výrobní prostředí - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Robot

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 1: Společné požadavky (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 2: Prací stroje a prací stroje s odstřeďováním (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 3: Kontinuální prací linky včetně jednotlivých strojů (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 4: Sušiče (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 5: Žehliče rovného prádla, vkládací a skládací zařízení (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 6: Žehlicí a fixační lisy (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Motorové ruční nůžky na živé ploty -Bezpečnost (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 10821:2005

Průmyslové šicí stroje - Bezpečnostní požadavky pro šicí stroje, jednotky a systémy (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Pístové spalovací motory - Spouštěcí začízení s ruční klikou - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkoušení (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Pístové spalovací motory – Spouštěcí zařízení s ruční klikou – Část 2: Metoda zkoušení úhlu vypnutí (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Společné požadavky (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Stroje na netkané textilie (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Stroje na zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje na výrobu plošných textilií (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11145:2008

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11148-3:2010

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Vrtačky a závitořezy (ISO 11148-3:2010)

8.4.2011

EN 792-3:2000+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-4:2010

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Příklepové nářadí (ISO 11148-4:2010)

8.4.2011

EN 792-4:2000+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-6:2010

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Nářadí pro závitové spoje (ISO 11148-6:2010)

8.4.2011

EN 792-6:2000+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11161:2007

Bezpečnost strojních zařízení - Integrované výrobní systémy - Základní požadavky (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2009

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Směrnice pro používání základních norem pro určování emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou se zanedbáním environmentální korekce (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech použitím přibližné environmentální korekce (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určení emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech použitím správné environmentální korekce (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Technická metoda pro určování hladin emisního akustického tlaku in situ na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech pomocí akustické intenzity (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11252:2008

Lasery a laserová zařízení - Laserové přístroje - Minimum požadavků na dokumentaci (ISO 11252:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustika - Určení zvukové izolace krytů - Část 1: Měření v laboratorních podmínkách (pro účely deklarace) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustika - Určení zvukové izolace krytů - Část 2: Měření in situ (pro účely uznávání a ověřování) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro ruční laserové opracování (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2008

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Jednotky se zabudovaným spalovacím motorem (ISO 11680-1:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-2:2008

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Jednotky se zdrojem energie neseným na zádech (ISO 11680-2:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-1:2008

Lesnické stroje - Přenosné řetězové pily - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-2:2008

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů (ISO 11681-2:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 1: Plánování (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3 (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11806:2008

Zemědělské a lesnické stroje - Přenosné křovinořezy a vyžínače trávy se spalovacím motorem - Bezpečnost (ISO 11806:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustika - Určení zvukové izolace kabin - Laboratorní měření a měření in situ (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12001:2003+A1:2009

Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty - Bezpečnostní požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů – Rozmělňovací stroje – Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů – Rozmělňovací stroje – Část 3: Bezpečnostní požadavky na drtiče

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů – Rozmělňovací stroje – Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů - Hnětiče - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Potravinářské stroje - Vyvalovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12042:2005+A1:2010

Potravinářské stroje – Automatické dělicí stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Potravinářské stroje - Přerušovače kynutí - Bezpečnostní a hygienické požadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Stroje na výrobu obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní - Vysekávací a děrovací stroje - Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Bezpečnost manipulačních vozíků - Zkušební metody měření emisí hluku

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky - Část 2: Omezující a indikující zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 12100:2010

Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posuzování rizika a snižování rizika (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Pozn. 2.1

30.11.2013

CEN

EN 12110:2002+A1:2008

Stroje pro stavbu tunelů - Tlakové vzduchové komory - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12111:2002+A1:2009

Stroje pro stavbu tunelů - Razicí stroje, kontinuální důlní dobývací stroje a rázová rozvolňovací kladiva - Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Nákladní stavební výtahy - Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Nákladní stavební výtahy - Část 2: Nakloněné výtahy s nepřístupnými nosnými zařízeními

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2000+A1:2009

Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými klecemi

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Postup při provádění hydrostatické tlakové zkoušky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 1: Všeobecné zásady

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 2: Postup měření emise záření

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 3: Snižování záření tlumením nebo stíněním

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Stroje pro výrobu obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní - Lisy na výrobu obuvi a zboží z usní - Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Clonící zařízení pro pracovní místa s laserovými zařízeními - Bezpečnostní požadavky a zkoušení

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2010)

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Potravinářské stroje - Kotoučové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Potravinářské stroje - Pásové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů – Kalandry – Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2001+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 1: Schody pro cestující

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 2: Cateringová vozidla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla- Zvláštní požadavky - Část 4: Nástupní mosty pro cestující

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemísťování letadel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 8: Schody a plošiny pro údržbu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 9: Nakládače kontejnerů/palet

8.9.2009

 

 

Upozornění: Toto zveřejnění se netýká ustanovení bodu 5.6 normy, jehož uplatňování nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem na ochranu zdraví a na bezpečnost podle bodu 1.5.15 přílohy I směrnice 2006/42/ES ve spojení s požadavkem bodu 1.1.2 písm. b) uvedené přílohy.

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro invalidní/nezpůsobilé cestující

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 16: Vzduchové spouštěcí zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 17: Klimatizační zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 18: Dusíkové nebo kyslíkové jednotky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 19: Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické podpěry ocasní části letadla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 20: Elektrické pozemní energetické zdroje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Důlní stroje - Specifikace bezpečnostních požadavků na porubové hřeblové dopravníky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008

Stroje pro stavbu tunelů - Štítové stroje, razicí vrtací stroje, šnekové razicí stroje, montážní zařízení pro vyztužování - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Stojanové stroje pro vrtání na jádro - Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Potravinářské stroje - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Stroje na výrobu obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní - Zařízení na opravu obuvi - Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů - Tepelné tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Obráběcí centra

8.9.2009

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi - Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Potravinářské stroje - Plnicí a pomocné stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Potravinářské stroje - Odstředivky na zpracování jedlých olejů a tuků - Bezpečnostní a hygienické požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Zemědělské stroje - Čelní nakládače - Bezpečnost

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Stroje pro výrobu zboží a obuvi z usní a syntetických usní - Zkušební předpis pro hluk - Společné požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Odstředivky - Obecné bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustika - Zkušební předpis pro hluk zarážecího nářadí - Technická metoda

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Lakovny – Stroje pro ponořování a elektroforetické nanášení organických tekutých nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Bezpečnost

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Stroje pro dodávku a/nebo cirkulaci nátěrových hmot pod tlakem – Bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Hydraulické ohraňovací lisy

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 2: Stroje pro výrobu bloků

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 3: Stroje s posuvným a otočným stolem

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 4: Stroje pro výrobu betonových krytinových tašek

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-1: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve svislé poloze

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-2: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve vodorovné poloze

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-3: Stroje pro výrobu předpjatých trubek

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-4: Stroje pro výrobu betonových trubek s ochranným povlakem

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 6: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu prefabrikovaných vyztužených výrobků

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 7: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu předpjatých výrobků na pracovní stolici

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 8: Stroje a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z vápeno-silikátových směsí (a betonových směsí)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Vrata - Montáž a použití

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:1997+A1:2008

Stroje pro zemní práce - Stroje na kolovém podvozku - Požadavky na řízení (ISO 5010:1992 mod.)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 1: Návody k používání

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 2: Značení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008

Vibrátory betonové směsi a uhlazovací stroje – Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Stroje pro výrobu obuvi z usní a syntetických usní - Hřebíkovací stroje - Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Objemové chladivové kompresory

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Vrtačky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2001+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čtyřstranné frézky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Tepelné čističky odpadních plynů ze zařízení pro povrchovou úpravu - Bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Stroje pro míchání nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Míchací stroje pro povrchovou úpravu v automobilovém průmyslu

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní vlastnosti a bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Potravinářské stroje – Přídavná zařízení pro stroje s univerzálním pohonem – Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Potravinářské stroje - Drtiče a mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Potravinářské stroje - Ruční mixéry a šlehače - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Potravinářské stroje - Ramenové mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Potravinářské stroje - Rotační mísové kutry - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008

Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 1: Zkoušky pomocí propanového hořáku

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 2: Zkouška hořením širokého rozsahu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 2: Bezpečnost strojů používajících čisticí kapaliny na vodní bázi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 3: Bezpečnost strojů používajících hořlavé čisticí kapaliny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 4: Bezpečnost strojů používajících halogenová rozpouštědla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12957:2001+A1:2009

Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Vrata - Bezpečnostní zařízení pro motoricky ovládaná vrata - Požadavky a zkušební metody

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Lakovny - Stříkací kabiny pro nanášení organických práškových nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Potravinářské stroje – Přenosné a/nebo ručně ovládané stroje a spotřebiče, vybavené mechanicky poháněnými řeznými nástroji – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011

Jeřáby- Nakládací jeřáby

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13000:2010

Jeřáby - Mobilní jeřáby

26.5.2010

 

 

EN 13000:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky

8.9.2009

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2004+A3:2009

Bezpečnost jeřábů – Návrh všeobecně- Část 2: Účinky zatížení

8.9.2009

EN 13001-2:2004+A2:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Stroje pro opravy povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Metody měření hluku u tiskových strojů, strojů na zpracování a výrobu papíru a pomocných zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Stroje a strojní provozy pro výrobu a zpracování plochého skla - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Vnitřní zařízení pro skladování, manipulaci a přepravu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Stroje a strojní provozy pro výrobu a zpracování plochého skla - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Venkovní zařízení pro skladování, manipulaci a přepravu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Řezací stroje

18.12.2009

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Naklápěcí stoly

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje a zařízení pro stohování a rozebírání

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro vylamování

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Část 7: Řezací stroje pro vrstvené sklo

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Vymývací zařízení

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 11: Stroje pro vrtání

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky – Část 1: Podavač skloviny

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Manipulační stroje pro dosazování

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: IS stroje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Lisy

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Bezpečnost manipulačních vozíků - Metody měření vibrací

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Nakládání a vykládání jemných keramických dlaždic

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Koželužské stroje - Štípací a pásové postřihovací stroje - Bezpečnostní požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Koželužské stroje - Válcové natírací stroje - Bezpečnostní požadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Koželužské stroje - Rotující nádoby - Bezpečnostní požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Zemědělské stroje - Sklízeče brambor - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009

Vnitřní clony - Funkční a bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Frézky (včetně vyvrtávaček)

8.9.2009

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135-1:2003+A1:2010

Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení - Část 1: Elektrotechnické vybavení

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13135-2:2004+A1:2010

Jeřáby - Vybavení - Část 2: Neelektrotechnické vybavení

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Zemědělské stroje - Sklízeče cukrovky a krmné řepy - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Jeřáby - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Jeřáby - Bezpečnost - Ručně poháněná zdvihací zařízení

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Potravinářské stroje - Stroje na loupání zeleniny - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pevně umístěné brusky

8.9.2009

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Potravinářské stroje - Zvedače a sklápěče díží - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Lakovny - Kombinované stříkací kabiny - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Překládací rampy a vozy

8.9.2009

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Potravinářské stroje - Mixéry s vodorovnými hřídeli - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Potravinářské stroje - Stroje na výrobu koláčů a dortů - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Očnice pro vázací prostředky z ocelových drátěných lan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí

Toto je první zveřejnění

EN 13411-4:2002+A1:2008

Pozn. 2.1

30.9.2011

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 6: Nesymetrické klínové vidlicové objímky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2004+A1:2008

Stroje pro zpracování pryže a plastů - Stroje pro navíjení fólií nebo pásů - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje - Meziřádkové žací jednotky - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Stroje na výrobu zboží a obuvi z usní a syntetických usní - Štípací, kosicí, ořezávací stroje, stroje na nanášení a na vysoušení nánosu lepidla - Bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Vibrace - Manipulační vozíky - Laboratorní hodnocení a specifikace vibrací na sedadle obsluhy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13524:2003+A1:2009

Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Stroje pro zemní práce - Ochranná konstrukce chránící při převrácení (TOPS) pro kompaktní lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Potravinářské stroje – Solicí stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky - Část 2: Omezující a indikující zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Vnější clony - Funkční a bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Potravinářské stroje - Míchací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Jeřáby - Přístupy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Potravinářské stroje - Zakladače pecí s pevnými etážemi - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Potravinářské stroje - Sušiče salátu - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Okenice - Funkční a bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací a profilovací tratě trubek a na zařízení linek pro úpravu

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Zahradní zařízení - Motorové drtiče/štěpkovače - Bezpečnost

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Zahradní zařízení - Ručně vedené provzdušňovače a prořezávače trávníku - Bezpečnost

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Systémy zdvihacích vaků pro hasičské a záchranné jednotky – Požadavky na bezpečnost a provedení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2002+A2:2009

Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na konstrukci, provedení, vhodnost používání, bezpečnost a hygienu

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Pneumatické lisy

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Vibrace a rázy - Vibrace ruky a paže - Metoda měření činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

 

31.12.2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části řídicích systémů - Část 2: Ověřování (ISO 13849-2:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13850:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení z ohledem na rychlosti přibližování částí lidského těla (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13857:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Stroje pro řezání podlah - Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Potravinářské stroje - Porcovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Potravinářské stroje - Stroje na řezání kostek - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Potravinářské stroje - Odřezávací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Potravinářské stroje - Varné kotle vybavené motorem poháněným míchadlem a/nebo mixérem - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Kované ocelové třmeny pro všeobecné účely zdvihání - Rovné a prohnuté třmeny - Třída 6 - Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov

8.9.2009

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2003+A1:2008

Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Potravinářská zařízení, konstrukční předpisy pro zajištění hygienického používání

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Potravinářské stroje – Kráječe chleba – Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Železniční aplikace – Kolej – Bezpečnostní požadavky na přenosné stroje a vozíky pro stavbu a údržbu

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Tabulové nůžky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Poháněná zařízení pro parkování motorových vozidel - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu pro navrhování, výrobu, montáž a uvádění do provozu

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Zemědělské a lesnické stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv - Bezpečnost

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje - Řádkové secí stroje - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009

Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 3: Všeobecné bezpečnostní požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14043:2005+A1:2009

Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14044:2005+A1:2009

Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Postupové a jednoúčelové stroje

8.9.2009

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(20.7.2011)

CEN

EN ISO 14159:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Hygienické požadavky pro konstrukci strojních zařízení (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Jeřáby - Ručně vedená manipulační zařízení

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Pístové spalovací motory - Vratné spouštěcí zařízení - Všeobecné bezpečnostní požadavky (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Bezpečnost manipulačních vozíků - Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu - Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Zařízení pro povrchovou úpravu - Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Požární čerpadla - Přenosné motorové stříkačky - Požadavky na bezpečnost a provedení zkoušky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Jeřáby - Vrátky a kladkostroje se strojním pohonem - Část 1: Vrátky se strojním pohonem

18.12.2009

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Jeřáby – Mechanicky poháněné rumpály a kladkostroje – Část 2: Mechanicky poháněné kladkostroje

18.12.2009

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 2: Svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Potravinářské stroje - Nářezové stroje na bagety - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na protlačovací lisy pro železné a neželezné kovy

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Všeobecné požadavky na bezpečnost na zařízení pro spojitou manipulaci při povrchové těžbě hnědého uhlí

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na hydraulické lisy pro volné zápustkové kování za tepla železných a neželezných kovů

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Výroba oceli druhého tavení - Stroje a zařízení na úpravu roztavené oceli

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení a zařízení pro výrobu oceli v elektrické obloukové peci

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro stroje a zařízení na kontinuální lití oceli

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14861:2004+A1:2009

Lesnické stroje - Samojízdné stroje - Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů - Pásové řezačky na pěnové bloky - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Zahradní stroje - Ručně vedené vyžínače se spalovacím motorem - Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje a zahradní zařízení - Ručně vedené a ruční stroje - Určení dostupnosti horkých povrchů

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Potravinářské stroje - Stroje na umývání nádobí s dopravníkem - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Potravinářské stroje - Stroje na mletí a výrobu mouky a krupice - Bezpečnostní a hygienické požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Dopravní pásy pro použití v podzemí - Požadavky na elektrickou a tepelnou bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Zemědělské a lesnické stroje - Elektromagnetická kompatibilita - Zkušební metody a přejímací kritéria (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15000:2008

Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem a proměnným vyložením - Specifikace, provedení a požadavky na zkoušky pro indikátory momentu podélného zatížení a omezovače momentu podélného zatížení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011

Jeřáby-Mostové a portálové jeřáby

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště - Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Jeřáby - Požadavky na závěsné rámy pro manipulaci s kontejnery

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Zařízení pro úpravu sněhu - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpracování pásu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Stroje na zpracování pryže a plastů - Stroje na zpracování fólie na výrobu pytlů a sáčků - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací stolice s hladkými válci pro válcování za tepla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcování stolice s hladkými válci pro válcování za studena

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Motoricky poháněné příčkové a policové přesuvné regály, karusely a skladovací výtahy- Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene – Bezpečnostní požadavky na vícekotoučové pily

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Stroje a zařízení pro těžbu a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky na diamantové lanové pily

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Stroje a provozy pro těžbu a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky na řetězové a pásové drážkovací stroje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Potravinářské stroje - Jateční automatické půlicí stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Benzínové čerpací stanice - Část 5: Bezpečnostní požadavky na konstrukci ponorných čerpadel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009

Zahradní stroje – Zahradní foukače, vysavače a foukače/vysavače - Bezpečnost

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 1: Všeobecné požadavky (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 1: Klasifikace kabiny, požadavky a zkušební postupy

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače – Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 2: Filtry, požadavky a zkušební postupy

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Neelektrická ruční nářadí - Předpis pro měření hluku - Technická metoda (třída přesnosti 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Železniční aplikace - Kolej - Stroje pohybující se po koleji i silnici a připojená zařízení - Část 2: Všeobecné požadavky na bezpečnost

20.10.2010

 

 

CEN

EN 15774:2010

Potravinářské stroje- Stroje na výrobu a plnění čerstvých těstovin (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette a gnocchi) - Bezpečnostní a hygienické požadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2009

Zemědělské stroje - Ochranné kryty pohyblivých částí přenosu energie – Otevírání ochranných krytů nástrojem

18.12.2009

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 19432:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Výroba oceli druhého tavení - Stroje a zařízení na úpravu roztavené oceli (ISO 19432:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Vibrace - Ruční a rukou vedená strojní zařízení - Principy hodnocení emise vibrací (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22867:2008

Lesnické stroje - Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem - Vibrace na rukojetích

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22868:2011

Lesnické stroje - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2) (ISO 22868:2011)

Toto je první zveřejnění

EN ISO 22868:2008

Pozn. 2.1

30.9.2011

CEN

EN ISO 23125:2010

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Soustruhy (ISO 23125:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 28139:2009

Zemědělské a lesnické stroje – Zádové postřikovače se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a svislé brusky (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 2: Utahováky šroubů, matic a šroubováky (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 3: Leštičky a rotační vibrační a excentrické brusky (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 4: Brusky na plocho (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 5: Vrtačky a příklepové vrtačky (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 6: Pěchovačky (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 7: Prostřihávačky a nůžky (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 8: Pily, leštičky a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotačním pohybem (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 9: Očišťovací kladiva a jehlové škrabky (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 11:Kladiva na opracování kamene (ISO 28927-11:2011)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 30326-1:1994

Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 1: Základní požadavky (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

Cenelec

EN 50223:2010

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček - Bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Stabilní zařízení pro elektrostatické nanášení nehořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky

26.5.2010

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60204-1:2005 (Modifikovaná)

26.5.2010

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Pozn. 3

1.2.2012

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60335-1:2001 (Modifikovaná)

20.10.2010

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

20.10.2010

Pozn. 3

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

20.10.2010

Pozn. 3

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

20.10.2010

Pozn. 3

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

20.10.2010

Pozn. 3

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

20.10.2010

Pozn. 3

 

EN 60335-1:2002/AC:2009

 

 

 

EN 60335-1:2002/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-67:2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje na ošetřování a čištění podlah pro komerční použití

IEC 60335-2-67:2002 (Modifikovaná) + A1:2005 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-68:2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro komerční použití

IEC 60335-2-68:2002 (Modifikovaná) + A1:2005 (Modifikovaná) + A2:2007 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-69:2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro komerční použití

IEC 60335-2-69:2002 (Modifikovaná) + A1:2004 (Modifikovaná) + A2:2007 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-72:2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-72: Zvláštní požadavky na automatické stroje na ošetřování podlah pro komerční použití

IEC 60335-2-72:2002 (Modifikovaná) + A1:2005 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-77: Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy napájené ze sítě

IEC 60335-2-77:2002 (Modifikovaná)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou

IEC 60335-2-79:2002 (Modifikovaná) + A1:2004 (Modifikovaná) + A2:2007 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-1:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60745-1:2006 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Pozn. 3

1.10.2013

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky

IEC 60745-2-1:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky

IEC 60745-2-2:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové

IEC 60745-2-4:2002 (Modifikovaná) + A1:2008 (Modifikovaná)

26.5.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily

IEC 60745-2-5:2010 (Modifikovaná)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva

IEC 60745-2-6:2003 (Modifikovaná) + A1:2006 + A2:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro nůžky na plech a prorážeče

IEC 60745-2-8:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na závitořezy

IEC 60745-2-9:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem

IEC 60745-2-11:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na vibrátory betonu

IEC 60745-2-12:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily

IEC 60745-2-13:2006 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky

IEC 60745-2-14:2003 (Modifikovaná) + A1:2006 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

Pozn. 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů

IEC 60745-2-15:2006 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na zarážecí nářadí

IEC 60745-2-16:2008 (Modifikovaná)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky

IEC 60745-2-17:2010 (Modifikovaná)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-18: Zvláštní požadavky na páskovací nářadí

IEC 60745-2-18:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky

IEC 60745-2-19:2005 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Pozn. 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-20: Zvláštní požadavky na pásové pily

IEC 60745-2-20:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na čističe odpadů

IEC 60745-2-21:2002 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

1.12.2013

Cenelec

EN 61029-1:2009

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61029-1:1990 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Pozn. 3

1.11.2013

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2010

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-1: Zvláštní požadavky na stolové kotoučové pily

IEC 61029-2-1:1993 (Modifikovaná) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-6: Zvláštní požadavky na vrtačky pro diamantové vrtáky s přívodem vody

IEC 61029-2-6:1993 (Modifikovaná)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-8: Zvláštní požadavky na jednovřetenové svislé stolní frézky

IEC 61029-2-8:1995 (Modifikovaná) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2009

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily

IEC 61029-2-9:1995 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-10: Zvláštní požadavky na rozbrušovačky

IEC 61029-2-10:1998 (Modifikovaná)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2009

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily

IEC 61029-2-11:2001 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 2: Požadavky na značení

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2004

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

IEC 61496-1:2004 (Modifikovaná)

26.5.2010

 

 

EN 61496-1:2004/A1:2008

IEC 61496-1:2004/A1:2007

26.5.2010

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.6.2011)

EN 61496-1:2004/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Bezpečnost strojních zarízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických rídicích systému souvisejících s bezpečností

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené Evropskou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u těch produktů, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u produktů, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 3) proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od Evropských organizací pro normalizaci nebo od národních orgánů pro normalizaci. Jejich seznam je v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES (2) , ve znění směrnice 98/48/ES (3).

Evropské normalizační organizace přijímají harmonizované normy v angličtině (CEN a Cenelec rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy harmonizovaných norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech jazycích Společenství.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské organizace pro normalizaci:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; tel. +32 25190868; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France; Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.


20.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 214/54


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracování)

(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

2011/C 214/02

ESO (1)

Odkaz a název harmonizované normy

(a referenční dokument)

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

CEN

EN ISO 3381:2011

Železniční aplikace – Akustika – Měření hluku uvnitř kolejových vozidel (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti

 

 

CEN

EN 12663-1:2010

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na karoserie železničních vozidel - Část 1: Lokomotivy a osobní vozy (a alternativní metoda pro nákladní vozy)

 

 

CEN

EN 12663-2:2010

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na skříně železničních vozidel - Část 2: Nákladní vozidla

 

 

CEN

EN 13103:2009+A1:2010

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nepoháněné nápravy - Metody konstrukce

 

 

CEN

EN 13104:2009+A1:2010

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Poháněné nápravy - Metody konstrukce

 

 

CEN

EN 13230-1:2009

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Všeobecné požadavky

 

 

CEN

EN 13230-2:2009

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce

 

 

CEN

EN 13230-3:2009

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce

 

 

CEN

EN 13230-4:2009

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Dvojkolí - Požadavky na výrobek

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek

 

 

CEN

EN 13674-1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší

 

 

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce, používané ve spojení s Vignolovými železničními kolejnicemi 46 kg/m a těžšími

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Vodicí kolejnice

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Profil jízdní plochy

 

 

CEN

EN 13749:2011

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda specifikace konstrukčních požadavků na rámy podvozků

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej o rozchodu 1 435 mm a větším - Část 1: Širá trať

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Železniční aplikace - Kolej - Návrhové parametry směru koleje - Kolej rozchodu 1 435 mm a většího - Část 2: Výhybky a výhybkové konstrukce a porovnatelné situace návrhu polohy s náhlými změnami křivosti

 

 

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hodnocení kvality geometrie

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola

EN 13979-1:2003+A1:2009

Pozn. 2.1

30.9.2011

CEN

EN 14033-1:2011

Železniční aplikace – Kolej – Kolejové stroje pro stavbu a údržbu – Část 1: Technické požadavky na jízdu

 

 

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na otevřené trati

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 5: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku v tunelech

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 6: Požadavky a zkušební postupy pro hodnocení bočního větru

 

 

CEN

EN 14531-6:2009

Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a zpomalovacích vzdáleností a brzdění do zastavení - Část 6: Postupné výpočty pro ucelené jednotky nebo samostatná vozidla

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 2: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn a R350HT svařované mimo stabilní svařovnu

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Železniční aplikace - Přímé a úhlové kohouty brzdového potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 1: Parametry pohodlí

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 2: Typové zkoušky

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Železniční aplikace - Maziva ložiskových skříní - Část 1: Metoda zkoušení mazací schopnosti

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Železniční aplikace - Maziva nápravových ložiskových skříní - Část 2: Metoda zkoušení mechanické odolnosti do rychlosti vozidel až 200 km/h

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na provedení, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení

 

 

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Požadavky na deformační vlastnosti skříní železničních vozidel

 

 

CEN

EN 15273-2:2009

Železniční aplikace - Profily - Část 2: Profily pro železniční vozidla

 

 

CEN

EN 15273-3:2009

Železniční aplikace - Profily - Část 3: Profily pro infrastrukturu

 

 

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

Železnièní aplikace - Metoda stanovení ekvivalentní konicity

 

 

CEN

EN 15313:2010

Železniční aplikace - Provozní požadavky na dvojkolí během užívání - Údržba dvojkolí za provozu a po demontáži z vozidla

 

 

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice - Mazání okolků

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Železniční aplikace - Monitorování stavu nápravových skříní - Rozhraní a požadavky na konstrukci - Část 1: Zařízení koleje a nápravová skříň kolejových vozidel

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Emise hluku - Charakterizace dynamických vlastností traťových úseků podle měření hluku při průjezdu

 

 

CEN

EN 15551:2009+A1:2010

Železniční aplikace - Nákladní vagóny - Nárazníky

 

 

CEN

EN 15566:2009+A1:2010

Železniční aplikace – Železniční vozidla – Tažné zařízení a šroubovka

 

 

CEN

EN 15594:2009

Železniční aplikace - Kolej - Opravy kolejí svařováním elektrickým obloukem

 

 

CEN

EN 15610:2009

Železniční aplikace - Hluk - Měření drsnosti koleje ve vztahu k hluku od odvalování

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Rergulační ventily

EN 15611:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního urychlovače

EN 15612:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný - ložený

EN 15624:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Automatická snímací zařízení proměnlivého ložení

EN 15625:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN 15663:2009

Železniční aplikace - Definice referenčních hmotností vozidla

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Železniční aplikace - Zkoušení za účelem schválení provozních vlastností železničních vozidel s kompenzačním zařízením pro nedostatek převýšení a/nebo vozidel určených pro provoz s nedostatkem převýšení větším, než udává EN

 

 

CEN

EN 15687:2010

Železniční aplikace - Zkoušení za účelem schválení provozních vlastností nákladních vozidel se statickým zatížením nápravy od 225 kN do 250 kN

 

 

CEN

EN 15723:2010

Železniční aplikace - Zavírací a zajišťovací zařízení k ochraně nákladu proti vlivům okolního prostředí - Požadavky na životnost, provozuschopnost, označování, údržbu, recyklaci

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 1: Požadavky a definice

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 2: Zkušební metody

 

 

CEN

EN 15746-1:2010

Železniční aplikace - Kolej - Stroje s možností pohybu po silnici a koleji a jejich přípojná zařízení - Část 1: Technické požadavky pro jízdu a práci

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Železniční aplikace - Kolej - Stroje pohybující se po koleji i silnici a připojená zařízení - Část 2: Všeobecné požadavky na bezpečnost

 

 

CEN

EN 15806:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Statické zkoušení brzd

 

 

CEN

EN 15807:2011

Železniční aplikace - Pneumatické polospojky

 

 

CEN

EN 15827:2011

Železniční aplikace - podvozky a poháněcí ústrojí

 

 

CEN

EN 15892:2011

Železniční aplikace - Emise hluku - Měření hluku uvnitř kabiny řidiče

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost a uzemňování - Část 1: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost a uzemňování - Část 2: Ochrany před účinky bludných proudů způsobených DC trakčními soustavami

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost a uzemňování - Část 3: Vzájemná interakce AD a DC trakčních systémů

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.10.2006)

EN 50124-1:2001/A2:2005

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.5.2008)

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2001

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-1:1999

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - část 1: Zařízení drážních vozidel

 

 

EN 50125-1:1999/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-2:2002

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná elektrická zařízení

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: Návěstní a telekomunikační zařízení

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti a bezpečnosti (RAMS) – Část 1: Základní požadavky a generický proces

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Zabezpečovací elektronické systémy

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Drážní zařízení - Pevné instalace - Elektrická trakce - Zvláštní požadavky pro kompozitní izolátory

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech

EN 50159-1:2001

+ EN 50159-2:2001

Pozn. 2.1

1.9.2013

Cenelec

EN 50159-1:2001

Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Část 1: Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech

 

 

EN 50159-1:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159-2:2001

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Část 2: Komunikace v otevřených přenosových zabezpečovacích systémech

 

 

EN 50159-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50163:2004

Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.3.2010)

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238:2003

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků

 

 

EN 50238:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50388:2005

Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability

 

 

EN 50388:2005/AC:2010

 

 

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené Evropskou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u těch produktů, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u produktů, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 3) proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od Evropských organizací pro normalizaci nebo od národních orgánů pro normalizaci. Jejich seznam je v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES (2) , ve znění směrnice 98/48/ES (3).

Evropské normalizační organizace přijímají harmonizované normy v angličtině (CEN a Cenelec rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy harmonizovaných norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech jazycích Společenství.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské organizace pro normalizaci:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; tel. +32 25190868; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France; Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

20.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 214/64


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

(Text s významem pro EHP)

2011/C 214/03

Odkaz na číslo státní podpory

SA.32190 (11/X)

Členský stát

Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

MARCHE

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Regione Marche servizio industria artigianato energia

via tiziano 44 ancona italia

www.marcheimpresa.net

Název opatření podpory

Promozione degli interventi a favore dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e produttivi per il rafforzamento del sistema organizzativo e per favorire l’integrazione delle filiere produttive, delle reti di impresa e dei processi di aggregazione di imprese

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Art. 1 co 890 Legge n. 296/06 Legge Finanziaria 2007 – Utilizzo riparto Fondo Unico 2009/2010. Richiesta cofinanziamento statale di cui all’art. 2 DM del 07.05.2010

DDS n. 50/S_11 del 19/11/2010

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.3.2011–31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 1,08 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora malých a středních podniků určená na účast na veletrzích (článek 27)

50 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

35 %

Podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací (článek 36)

200 000 EUR

Specifické vzdělávání (čl. 38 odst. 1)

10 %

0 %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

10 %

0 %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

40 %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://nuovobandi.regione.marche.it/DesktopModules/Bandi/Allegati/276023bd-2236-4f71-b967-c0a231f62f68.rtf

Odkaz na číslo státní podpory

SA.32205 (11/X)

Členský stát

Bulharsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Bulgaria

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8; Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

www.opcompetitiveness.bg

Název opatření podpory

Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване:

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 95/2010 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119;

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_final_2007.pdf;

Насоки за кандидатстване по процедура: BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

30.12.2010–14.11.2011

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

BGN 48,90 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 – BGN 41,56 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

50 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_98.html

Odkaz na číslo státní podpory

SA.32207 (11/X)

Členský stát

Estonsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Estonia

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Sihtasutus Archimedes

Koidula 13a, Tallinn, 10125

www.archimedes.ee

Název opatření podpory

Meede „Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Haridus- ja teadusministri 03. detsembri 2010 määrus nr 71

„Meetme „Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused”

RT I, 13.12.2010, 2

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

16.12.2010–31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

ERDF – EUR 0,00 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

50 %

10 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

https://www.riigiteataja.ee/akt/113122010002

Odkaz na číslo státní podpory

SA.32231 (11/X)

Členský stát

Dánsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

2308-10-422

Název regionu (podle NUTS)

Poskytovatel podpory

Pelsdyrafgiftsfonden

c/o Dansk Pelsdyravlerforening

Langagervej 60

2600 Glostrup

www.pelsdyrafgiftsfonden.dk

Název opatření podpory

Produktudvikling inden for anvendelse af skind. Eksperimentel udvikling.

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april 2010.

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.1.2011–31.12.2011

Dotyčná hospodářská odvětví

Výroba oděvů

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

DKK 2,04 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

15 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.pelsdyrafgiftsfonden.dk/files/Pelsdyrafgiftsfonden/Budgetter/DFFE%20Budget%202011.pdf

Odkaz na číslo státní podpory

SA.32232 (11/X)

Členský stát

Polsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

PL

Název regionu (podle NUTS)

Poland

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Instytucje Zarządzające RPO

Zał. 1

www.mrr.gov.pl, Zał. 2

Název opatření podpory

Pomoc na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych – regionalna pomoc inwestycyjna

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) oraz

rozporządzenie ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 117, poz. 787)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

16.7.2010–30.6.2015

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

PLZ 1 762,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

art. 54 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalengo, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r.) i rozporządzenie (WE) Nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1784/1999 (Dz. Urz. L 210 z 31 lipca 2006 r.). – PLZ 1 500,00 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

70 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_pomoc_na_rewitalizacje.pdf


20.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 214/70


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

(Text s významem pro EHP)

2011/C 214/04

Číslo podpory

SA.32235 (11/X)

Členský stát

Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Poskytovatel podpory

Fondartigianato – Fondo Artigianato Formazione

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63

00185 Roma Italia

www.fondartigianato.it

Název opatření podpory

Invito per la realizzazione di attività di formazione continua nell''ambito di processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione di aziende in crisi

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Art. 118 della legge 19 dicembre 2000, n. 388 (G.U. n. 302 del 29 Dicembre 2000)

Art. 48 della legge 27 dicembre 2002, no 289 (G.U. n. 305 del 31 Dicembre 2002)

Art. 1, comma 151, della legge 30 dicembre 2004, no 311 (G.U. n. 306 del 31 Dicembre 2004)

Art. 13, comma 13, del decreto legge 14 marzo 2005, no 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, no 80 (G.U. n. 111 del 14 Maggio 2005)

Delibera CDA del Fondo del 15 dicembre 2010

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.1.2011–30.6.2012

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 4,50 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Specifické vzdělávání (čl. 38 odst. 1)

25 %

20 %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

60 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://www.fondartigianato.it/inviti_formazione_1_2009.html

 

http://www.fondartigianato.it/documenti/2010/Proroga_Invito_1-2009-Delibera_15_dicembre_2010.doc

Cliccare sul banner in basso a sinistra della home page.

Číslo podpory

SA.32253 (11/X)

Členský stát

Rakousko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

SALZBURG

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung Umweltschutz

Postfach 527

5010 Salzburg

www.salzburg.gv.at/umwelt

Název opatření podpory

Umweltförderung im Land Salzburg

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Richtlinie des Landes Salzburg „Umweltförderung im Land Salzburg“

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

11.1.2011–31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 2,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí pro opatření na úsporu energie (článek 21)

60 %

20 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie (článek 22)

45 %

20 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí na podporu energie z obnovitelných zdrojů energie (článek 23)

45 %

20 %

Podpora na ekologické studie (článek 24)

40 %

0 %

Investiční podpora, která podnikům umožní řídit se přísnějšími normami, než jsou normy Společenství v oblasti ochrany životního prostředí, nebo zvyšovat úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje (článek 18)

35 %

20 %

Podpora pro získání nových dopravních prostředků, které splňují přísnější normy, než jsou normy Společenství týkající se ochrany životního prostředí, nebo které zvýší úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje (článek 19)

35 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.salzburg.gv.at/umwelt

Číslo podpory

SA.32279 (11/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

GALICIA

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Název opatření podpory

Ayudas del Igape a los proyectos de consultoría externa dirigidos al análisis económico-financiero de las pequeñas y medianas empresas (Procedimiento IG175)

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 1, de 3 de enero) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia no competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) a los proyectos de consultoría externa dirigidos al análisis económico-financiero de las pequeñas y medianas empresas. Resolución de 15 de abril de 2010 (DOG no 76, de 23 de abril) por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Igape

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Prolongation X 194/2010

Doba trvání

4.1.2011–31.12.2011

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,20 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://goo.gl/DPHUb

 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/109CA?OpenDocument

Číslo podpory

SA.32280 (11/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

GALICIA

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Název opatření podpory

Ayudas del Igape para facilitar el análisis empresarial de las empresas gallegas cara al acceso al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) (Procedimiento IG165)

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 5, de 10 de enero)por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del IGAPE para facilitar el análisis empresarial de las empresas gallegas cara al acceso al mercado alternativo bursátil (MAB).

Resolución de 11 de mayo de 2010 (DOG no 96, de 24 de mayo)por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del IGAPE, que aprueba las bases reguladoras de las ayudas

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Prolongation X 252/2010

Doba trvání

28.2.2011–31.12.2011

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,30 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://goo.gl/ou64b

 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/179BA?OpenDocument


20.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 214/74


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

(Text s významem pro EHP)

2011/C 214/05

Odkaz na číslo státní podpory

SA.32284 (11/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

GALICIA

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Název opatření podpory

Ayudas del Igape a las pymes, autónomos y particulares para la renovación de automóviles con achatarramiento de automóviles antiguos (Plan Remóvete 2010 G) (IG168)

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Resolución de 28 de diciembre de 2010 (DOG no 250, de 30 de diciembre) por la que se hace pública la ampliación de créditos asignados al Plan Remóvete 2010 G para la sustitución de vehículos en Galicia. Resolución de 27 de julio de 2010 (DOG no 147, de 3 de agosto) por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Igape que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Igape a las Pymes, autónomos y particulares para la renovación de automóviles con achatarramiento

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification X 399/2010

Doba trvání

10.8.2010–31.12.2010

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,29 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ddce5ed3313fd9abc125780800735f6f/$FILE/25000D008P206.PDF

 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/18540f830aa0e561c12577730050283c/$FILE/14700D010P031.PDF

 

http://goo.gl/JDsFI

Číslo podpory

SA.32286 (11/X)

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

DEUTSCHLAND

Smíšené oblasti,Čl. 107 odst. 3 písm. a),Čl. 107 odst. 3 písm. c),Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Projektträger Jülich

Projektträger Jülich (PtJ)- Außenstelle Berlin

Klimaschutzprojekte in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative. Vom 1. Dezember 2010

www.fz-juelich.de

Název opatření podpory

Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative. Vom 1. Dezember 2010

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Bundesanzeiger, Ausgabe 189, 14. Dezember 2010, Seite 4151

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification X 39/2010

Doba trvání

1.1.2011–31.12.2012

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 30,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí pro opatření na úsporu energie (článek 21)

20 %

20 %

Podpora na ekologické studie (článek 24)

50 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/foerderrichtlinie_kommunen_bf.pdf

Číslo podpory

SA.32287 (11/X)

Členský stát

Bulharsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Bulgaria

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8; Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

www.opcompetitiveness.bg

Název opatření podpory

Процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове“

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 95/2010 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119;

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_final_2007.pdf;

Насоки за кандидатстване по процедура: BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

10.1.2011–21.11.2011

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

BGN 39,12 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма »Развитие на конкурентоспособността на българската икономика« 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 – BGN 33,25 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

50 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_101.html

Číslo podpory

SA.32290 (11/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

GALICIA

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Název opatření podpory

Ayudas del Igape para proyectos de tutorización de innovación y competitividad en las pymes (Procedimiento IG176)

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 247, de 27 de diciembre) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del Igape a la reorientación y competitividad de las pymes gallegas, en parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Resolución de 15 de abril de 2010 que da publicidad a las bases de las ayudas

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Prolongation X 208/2010

Doba trvání

31.1.2011–31.12.2011

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,20 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/5ce3287136b78f83c125780300308096/$FILE/24700D011P050.PDF

 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/11A4A?OpenDocument

 

http://goo.gl/ejslW

Číslo podpory

SA.32291 (11/X)

Členský stát

Kypr

Referenční číslo přidělené v členském státě

25.06.001.806

Název regionu (podle NUTS)

Cyprus

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος

www.hrdauth.org.cy

Název opatření podpory

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Νόμος Αρ. 125(Ι) του 1999, άρθρο 21, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Νόμο Αρ. 21(Ι) του 2007

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.1.2011–31.12.2014

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 5,25 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

60 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Arxiki/Stelexwsi/Eggrafa/Stelexwsis-KoinopoisiEforo.pdf