ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.173.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 173

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
11. června 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2011/C 173/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 160, 28.5.2011

1

 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2011/C 173/02

Spojené věci C-201/09 P a C-216/09 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 29. března 2011 — ArcelorMittal Luxembourg SA, dříve Arcelor Luxembourg SA v. Evropská komise, ArcelorMittal Belval & Differdange, dříve Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, dříve Arcelor International SA (C-201/09 P), Evropská komise v. ArcelorMittal Luxembourg SA, dříve Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, dříve Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA (C-216/09 P) (Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh Společenství s ocelovými nosníky — Rozhodnutí, jímž se konstatuje, že byl porušen článek 65 UO po uplynutí doby platnosti smlouvy o ESUO na základě nařízení (ES) č. 1/2003 — Pravomoc Komise — Přičitatelnost protiprávního jednání — Překážka věci rozsouzené — Právo na obhajobu — Promlčení — Pojem zastavení běhu promlčecí lhůty — Účinky erga omnes nebo inter partes — Nedostatek odůvodnění)

2

2011/C 173/03

Věc C-321/09 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. dubna 2011 — Řecká republika v. Evropská komise (Kasační opravný prostředek — EZOZF — Výdaje vyloučené z financování Společenství pro nesoulad s pravidly Společenství — Výdaje vynaložené Řeckou republikou)

2

2011/C 173/04

Věc C-432/10: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 20. ledna 2011 — (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgie) — trestní řízení proti Aboulkacemu Chihabiovi a dalším (Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Zjevná nepřípustnost)

3

2011/C 173/05

Věc C-90/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundespatentgericht (Německo) dne 25. února 2011 — Alfred Strigl v. Deutsches Patent- und Markenamt

3

2011/C 173/06

Věc C-91/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundespatentgericht (Německo) dne 25. února 2011 — Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH v. Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH; další účastník řízení: Deutsches Patent- und Markenamt

4

2011/C 173/07

Věc C-99/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 2. března 2011 — Spolková republika Německo v. Z

4

2011/C 173/08

Věc C-112/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Köln (Německo) dne 4. března 2011 — eebookers.com Deutschland GmbH v. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

5

2011/C 173/09

Věc C-136/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Schienen-Control Kommission Wien (Rakousko) dne 18. března 2011 — Westbahn Management GmbH v. ÖBB Infrastruktur AG

5

2011/C 173/10

Věc C-154/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Německo) dne 29. března 2011 — Ahmed Mahamdia v. Alžírská demokratická a lidová republika

6

2011/C 173/11

Věc C-157/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Napoli (Itálie) dne 31. března 2011 — Giuseppe Sibilio v. Comune di Afragola

6

2011/C 173/12

Věc C-159/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 1. dubna 2011 — Azienda Sanitaria Locale di Lecce v. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce a další — Università del Salento

6

2011/C 173/13

Věc C-161/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Trani (Itálie) dne 1. dubna 2011 — Cosimo Damiano Vino v. Poste Italiane SpA

7

2011/C 173/14

Věc C-166/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Oviedo (Španělsko) dne 5. dubna 2011 — Angel Lorenzo González Alonso v. Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E.

7

2011/C 173/15

Věc C-167/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 5. dubna 2011 Cantiere navale De Poli SpA proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 3. února 2011 ve věci T-584/08, Cantiere navale De Poli v. Komise

7

2011/C 173/16

Věc C-169/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Frosinone (Itálie) dne 7. dubna 2011 — trestní řízení proti Patricku Contehovi

8

2011/C 173/17

Spojené věci C-18/10 a C-37/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 16. února 2011 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Berlin — Německo) — Agrargenossenschaft Münchehofe e.G. (C-18/10), Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen (C-37/10) v. BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

8

2011/C 173/18

Věc C-154/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 9. února 2011 — Nokia Oyj v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Medion AG

9

2011/C 173/19

Věc C-312/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 7. února 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesarbeitsgericht Köln — Německo) — Land Nordrhein-Westfalen v. Melanie Klinz

9

2011/C 173/20

Věc C-407/10: Usnesení předsedy osmého senátu Soudního dvora ze dne 28. února 2011 — Evropská komise v. Estonská republika

9

2011/C 173/21

Věc C-470/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. února 2011 — Evropská komise v. Portugalská republika

9

 

Tribunál

2011/C 173/22

Věc T-395/10: Usnesení Tribunálu ze dne 12. dubna 2011 — Stichting Corporate Europe Observatory v. Komise (Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Implicitní odmítnutí přístupu — Explicitní rozhodnutí přijaté po podání žaloby — Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

10

2011/C 173/23

Věc T-478/10: Usnesení Tribunálu ze dne 11. dubna 2011 — Département du Gers v. Komise (Žaloba na neplatnost — Životní prostředí a ochrana lidského zdraví — Geneticky modifikované potraviny a krmiva — Neexistence osobního dotčení — Nepřípustnost)

10

2011/C 173/24

Věc T-479/10: Usnesení Tribunálu ze dne 11. dubna 2011 — Département du Gers v. Komise (Žaloba na neplatnost — Životní prostředí a ochrana lidského zdraví — Geneticky modifikované potraviny a krmiva — Neexistence osobního dotčení — Nepřípustnost)

10

2011/C 173/25

Věc T-480/10: Usnesení Tribunálu ze dne 11. dubna 2011 — Département du Gers v. Komise (Žaloba na neplatnost — Životní prostředí a ochrana lidského zdraví — Geneticky modifikované potraviny a krmiva — Neexistence osobního dotčení — Nepřípustnost)

11

2011/C 173/26

Věc T-481/10: Usnesení Tribunálu ze dne 11. dubna 2011 — Département du Gers v. Komise (Žaloba na neplatnost — Životní prostředí a ochrana lidského zdraví — Geneticky modifikované potraviny a krmiva — Neexistence osobního dotčení — Nepřípustnost)

11

2011/C 173/27

Věc T-482/10: Usnesení Tribunálu ze dne 11. dubna 2011 — Département du Gers v. Komise (Žaloba na neplatnost — Životní prostředí a ochrana lidského zdraví — Geneticky modifikované potraviny a krmiva — Neexistence osobního dotčení — Nepřípustnost)

12

2011/C 173/28

Věc T-502/10: Usnesení Tribunálu ze dne 11. dubna 2011 — Département du Gers v. Komise (Žaloba na neplatnost — Životní prostředí a ochrana lidského zdraví — Geneticky modifikované potraviny a krmiva — Neexistence osobního dotčení — Nepřípustnost)

12

2011/C 173/29

Věc T-90/11: Žaloba podaná dne 18. února 2011 — ONP a další v. Komise

13

2011/C 173/30

Věc T-195/11: Žaloba podaná dne 4. dubna 2011 — Cahier a další v. Rada a Komise

14

2011/C 173/31

Věc T-146/97: Usnesení Tribunálu ze dne 8. dubna 2011 — Bakkers v. Rada a Komise

15

2011/C 173/32

Věc T-31/08: Usnesení Tribunálu ze dne 11. dubna 2011 — Quantum v. OHIM — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

15

2011/C 173/33

Věc T-371/10: Usnesení Tribunálu ze dne 15. dubna 2011 — Amor v. OHIM — Jablonex Group (AMORIKE)

15

 

Soud pro veřejnou službu

2011/C 173/34

Věc F-28/11: Žaloba podaná dne 14. března 2011 — ZZ v. Rada

16

2011/C 173/35

Věc F-29/11: Žaloba podaná dne 21. března 2011 — ZZ v. Komise

16

2011/C 173/36

Věc F-37/11: Žaloba podaná dne 5. dubna 2011 — ZZ v. Komise

16

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie

11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/1


2011/C 173/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

Úř. věst. C 160, 28.5.2011

Dřívější publikace

Úř. věst. C 152, 21.5.2011

Úř. věst. C 145, 14.5.2011

Úř. věst. C 139, 7.5.2011

Úř. věst. C 130, 30.4.2011

Úř. věst. C 120, 16.4.2011

Úř. věst. C 113, 9.4.2011

Tyto texty jsou k dispozici na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznámení

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr

11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/2


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 29. března 2011 — ArcelorMittal Luxembourg SA, dříve Arcelor Luxembourg SA v. Evropská komise, ArcelorMittal Belval & Differdange, dříve Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, dříve Arcelor International SA (C-201/09 P), Evropská komise v. ArcelorMittal Luxembourg SA, dříve Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, dříve Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA (C-216/09 P)

(Spojené věci C-201/09 P a C-216/09 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Trh Společenství s ocelovými nosníky - Rozhodnutí, jímž se konstatuje, že byl porušen článek 65 UO po uplynutí doby platnosti smlouvy o ESUO na základě nařízení (ES) č. 1/2003 - Pravomoc Komise - Přičitatelnost protiprávního jednání - Překážka věci rozsouzené - Právo na obhajobu - Promlčení - Pojem „zastavení běhu“ promlčecí lhůty - Účinky erga omnes nebo inter partes - Nedostatek odůvodnění)

2011/C 173/02

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

(C-201/09 P)

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: ArcelorMittal Luxembourg SA, dříve Arcelor Luxembourg SA (zástupci: A. Vandencasteele a C. Falmagne, avocats)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: F. Castillo de la Torre a E. Gippini Fournier, zmocněnci), ArcelorMittal Belval & Differdange, dříve Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, dříve Arcelor International SA

(C-216/09 P)

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: F. Castillo de la Torre, X. Lewis a E. Gippini Fournier, zmocněnci)

Další účastnice řízení: ArcelorMittal Luxembourg SA, dříve Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange, dříve Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, dříve Arcelor International SA (zástupce: A. Vandencasteele, avocat)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Trh Společenství s ocelovými nosníky — Kartelové dohody týkající se stanovování cen v odvětví ocelových nosníků — Rozhodnutí, jímž se konstatuje, že byl porušen článek 65 UO po uplynutí doby platnosti smlouvy o ESUO na základě nařízení (ES) č. 1/2003 — Pravomoc Komise — Přičitatelnost protiprávního jednání — Zásady personality trestu a sankcí a překážky věci rozsouzené — Pravidla použitelná v oblasti promlčení stíhání – Pojem„zastavení běhu“ promlčecí lhůty

Výrok

1)

Kasační opravné prostředky se zamítají.

2)

ArcelorMittal Luxembourg SA ponese vlastní náklady řízení o kasačním opravném prostředku ve věci C-201/09 P a ukládá se jí náhrada nákladů tohoto řízení vynaložených Evropskou komisí.

3)

Evropská komise, ArcelorMittal Belval & Differdange SA a ArcelorMittal International SA ponesou vlastní náklady řízení o kasačním opravném prostředku ve věci C-216/09 P.


(1)  Úř. věst. C 205, 29.8.2009.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/2


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. dubna 2011 — Řecká republika v. Evropská komise

(Věc C-321/09 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - EZOZF - Výdaje vyloučené z financování Společenství pro nesoulad s pravidly Společenství - Výdaje vynaložené Řeckou republikou)

2011/C 173/03

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Řecká republika (zástupce: I. Chalkias, zmocněnec)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: H. Tserepa-Lacombe a F. Jimeno Fernández, zmocněnci)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu prvního stupně (osmého senátu) ze dne 11. června 2009, Řecko v. Komise (T-33/07), kterým Soud zamítl návrh směřující k částečnému zrušení rozhodnutí Komise 2006/932/ES ze dne 14. prosince 2006 o vyloučení z financování Společenství některých výdajů uskutečněných členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) [oznámeno pod číslem K(2006) 5993] — Odvětví olivový olej, bavlna, sušené hrozny a citrusové plody

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Řecké republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 244, 10.10.2009.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/3


Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 20. ledna 2011 — (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgie) — trestní řízení proti Aboulkacemu Chihabiovi a dalším

(Věc C-432/10) (1)

(Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Zjevná nepřípustnost)

2011/C 173/04

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Účastníci původního trestního řízení

Aboulkacem Chihabi, Mustapha Chihabi, Trans Atlantic International, Dani Danieli, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Jacobus Robert Maria Wick, Shlomo Ben-David, David Ben-David, Yehuda Cohen, Johannes Josephus Maria van Aert, Mirella Cohen, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Peter Edouard Martha Kilian, Yehuda Cohen, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Mediterranean Shipping Company Belgium NV, Mirella Cohen, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Peter Edouard Martha Kilian, Yehuda Cohen, Yves Claude Robert Van De Merckt, CMA CGM Belgium NV, CMA CGM Logistics NV, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Rudi François Albertine Avaert, Ronny Bruno Van Wesenbeeck, Wally Louis Alice De Vooght, Christian Gustave Alain Bekkers, Avraham Dror, Yehuda Cohen, Yehuda Cohen, Frank Jozef Hilda Decock, Rubi Danieli, Dani Danieli, Jean Marie Dom, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Peter Edouard Martha Kilian, Simeon Beniurishvili, Ludo Maria Jan Gijsen, Van Landeghem BVBA, Anex BVBA, Pasha Tech Ltd, Louis Simon Catherina De Vos, Aboulkacem Chihabi, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Deba BVBA, Universal Shipping NV, DFDS Transport NV, ACR Logistics Belgium NV, Forwarding Shipping Group NV, Mister-Trans BVBA, Firma De Vos NV, Yehuda Cohen, Avraham Dror, Aboulkacem Chihabi, Peter Edouard Martha Kilian, Louis Simon Catherina De Vos, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Yves Claude Robert Van De Merckt, Dani Danieli, Rubi Danieli, Dov Horny, Albert Tizov, Gocha Tizov, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Christiaan Marcel Hélène Hendrickx

Za přítomnosti: Geert Vandendriessche

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Výklad článků 5, 38 až 41, článku 43, čl. 177 druhá odrážka, čl. 202 odst. 1 a 3 a čl. 221 odst. 1 a 3 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, s. 1; Zvl. vyd. 02/04, s. 307) a čl. 199 odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, s. 1; Zvl. vyd. 02/06, s. 3) — Dodatečný výběr dovozního nebo vývozního cla — Sdělení dlužníkovi — Vznik celního dluhu na základě protiprávního vstupu zboží.

Výrok

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná rozhodnutím Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen ze dne 31. května 2007 je zjevně nepřípustná.


(1)  Úř. věst. C 301, 6.11.2010.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/3


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundespatentgericht (Německo) dne 25. února 2011 — Alfred Strigl v. Deutsches Patent- und Markenamt

(Věc C-90/11)

2011/C 173/05

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundespatentgericht

Účastníci původního řízení

Žalobce: Alfred Strigl

Žalovaný: Deutsches Patent- und Markenamt

Předběžné otázky

Je třeba použít důvod zamítnutí uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. b) nebo c) směrnice 2008/95/ES (1) rovněž na slovní označení, jež je vytvořeno spojením popisné slovní složeniny a nepopisného sledu písmen, jestliže sled písmen je v obchodním styku vnímán jako zkratka popisných slov, vzhledem k tomu, že opakuje jejich počáteční písmena, a celek ochranné známky lze tudíž chápat jako kombinaci navzájem se vysvětlujících popisných údajů, respektive zkratek?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (Úř. věst. L 299, s. 25)


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/4


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundespatentgericht (Německo) dne 25. února 2011 — Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH v. Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH; další účastník řízení: Deutsches Patent- und Markenamt

(Věc C-91/11)

2011/C 173/06

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundespatentgericht

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH

Odpůrkyně: Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

Další účastník řízení: Deutsches Patent- und Markenamt

Předběžné otázky

Je třeba použít důvod zamítnutí uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. b) nebo c) směrnice 2008/95/ES (1) rovněž na slovní označení, jež je vytvořeno spojením — v případě odděleného posuzování — nepopisného sledu písmen a popisné slovní složeniny, jestliže sled písmen je v obchodním styku vnímán jako zkratka popisných slov, vzhledem k tomu, že opakuje jejich počáteční písmena, a celek ochranné známky lze tudíž chápat jako kombinaci navzájem se vysvětlujících popisných údajů, respektive zkratek?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (Úř. věst. L 299, s. 25)


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/4


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 2. března 2011 — Spolková republika Německo v. Z

(Věc C-99/11)

2011/C 173/07

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Spolková republika Německo

Žalovaný: Z

Předběžné otázky

1)

Má být čl. 9 odst. 1 písm. a) směrnice 2004/83/ES (1) vykládán v tom smyslu, že ne každý zásah do svobody náboženského vyznání, který je v rozporu s článkem 9 EÚLP, představuje akt pronásledování ve smyslu uvedené směrnice, nýbrž vážné porušení svobody náboženského vyznání jako základního lidského práva je dáno, pouze je li zasažena samotná podstata této svobody?

2)

V případě kladné odpovědi na první otázku:

a)

Omezuje se podstata svobody náboženského vyznání na vyznávání víry a na duchovní činnost v rámci vlastní domácnosti a v rámci sousedských vztahů, nebo může akt pronásledování ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. a) směrnice 2004/83/ES spočívat také v tom, že v zemi původu vede projevení víry na veřejnosti k ohrožení zdraví, života nebo osobní svobody, a žadatel je proto nucen se ho vzdát?

b)

V případě, že podstata svobody náboženského vyznání může zahrnovat i určité náboženské projevy na veřejnosti:

Je v tomto případě naplněno vážné porušení svobody náboženského vyznání, pokud žadatel uvedené náboženské projevy považuje z vlastního pohledu za nezbytné pro zachování své náboženské identity, nebo je kromě toho nezbytné, aby náboženské společenství, jehož je žadatel členem, tyto náboženské projevy považovalo za hlavní součást své věrouky, nebo mohou z jiných okolností, například z obecných poměrů v zemi původu, vyplývat další omezení?

3)

V případě kladné odpovědi na první otázku:

Existují oprávněné obavy před pronásledováním ve smyslu čl. 2 písm. c) směrnice 2004/83/ES, pokud je zřejmé, že žadatel bude po návratu do země původu vykonávat určité — do samotné podstaty nespadající — náboženské úkony, přestože tyto povedou k ohrožení zdraví, života nebo osobní svobody, nebo je možné po žadateli oprávněně požadovat, aby se v budoucnu těchto činností vzdal?


(1)  Směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany (Úř. věst. L 304, s. 12; Zvl. vyd. 19/07, s. 96)


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Köln (Německo) dne 4. března 2011 — eebookers.com Deutschland GmbH v. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(Věc C-112/11)

2011/C 173/08

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Köln

Účastníci původního řízení

Žalobce: eebookers.com Deutschland GmbH

Žalovaný: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Předběžná otázka

Zahrnuje ustanovení čl. 23 odst. 1 nařízení, podle kterého se volitelné příplatky sdělují jasným, průhledným a jednoznačným způsobem na počátku každé rezervace a cestující je přijímají na základě projevu vůle, i takové příplatky v souvislosti s lety, které připadají na služby třetích osob (v tomto případě: poskytovatel pojištění storna) a jsou od cestujícího vybírány zprostředkovatelem letu v rámci celkové ceny společně s cenou letu?


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Schienen-Control Kommission Wien (Rakousko) dne 18. března 2011 — Westbahn Management GmbH v. ÖBB Infrastruktur AG

(Věc C-136/11)

2011/C 173/09

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Schienen-Control Kommission Wien

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Westbahn Management GmbH

Žalovaná: ÖBB Infrastruktur AG

Předběžné otázky

1)

Je nutno čl. 8 odst. 2 ve spojení s přílohou II částí II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (1) vykládat v tom smyslu, že informace o hlavních přípojích musí kromě času odjezdu podle jízdního řádu zahrnovat také oznámení o zpoždění nebo odřeknutí těchto přípojů?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

2)

Je nutno článek 5 ve spojení s přílohou II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (2) vykládat ve světle čl. 8 odst. 2 ve spojení s přílohou II částí II nařízení (ES) č. 1371/2007 v tom smyslu, že provozovatel infrastruktury je povinen poskytnout železničním podnikům nediskriminačním způsobem informace o skutečných časech příjezdu, průjezdu a odjezdu vlaků jiných železničních podniků, pokud se u těchto vlaků jedná o hlavní přípoje ve smyslu přílohy II části II nařízení (ES) č. 1371/2007?


(1)  Úř. věst. L 315, s. 14.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti, Úř. věst. L 75, s. 29.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Německo) dne 29. března 2011 — Ahmed Mahamdia v. Alžírská demokratická a lidová republika

(Věc C-154/11)

2011/C 173/10

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Účastníci původního řízení

Žalobce: Ahmed Mahamdia

Žalovaná: Alžírská demokratická a lidová republika

Předběžné otázky

1)

Jedná se v případě velvyslanectví státu, který leží mimo rozsah působnosti nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen „nařízení č. 44/2001“) (1), nacházejícího se v některém z členských států o pobočku, zastoupení nebo jinou provozovnu ve smyslu čl. 18 odst. 2 nařízení č. 44/2001?

2)

V případě, že Soudní dvůr odpoví na první otázku kladně:

Může dohoda o určení příslušnosti, která byla uzavřena před vznikem sporu, založit příslušnost soudu mimo rozsah působnosti nařízení, pokud by na základě této dohody o určení příslušnosti zanikla příslušnost založená podle článků 18 a 19 nařízení č. 44/2001?


(1)  Úř. věst. 2001 L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Napoli (Itálie) dne 31. března 2011 — Giuseppe Sibilio v. Comune di Afragola

(Věc C-157/11)

2011/C 173/11

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Napoli

Účastníci původního řízení

Žalobce: Giuseppe Sibilio

Žalovaný: Comune di Afragola

Předběžné otázky

1)

Lze směrnici 1999/70/ES (1) použít na společensky prospěšné pracovníky čili je nutno tyto pracovníky považovat ve smyslu ustanovení 3 odst. 1 za osoby s pracovním poměrem uzavřeným přímo mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, pokud je skončení poměru určeno objektivními podmínkami, jakými je dosažení určitého dne, který v projednávaném případě představuje ukončení projektu?

2)

Brání ustanovení 4 tomu, aby společensky prospěšný pracovník/veřejně prospěšný pracovník pobíral nižší odměnu než zaměstnanec s pracovním poměrem na dobu neurčitou, který vykonává stejnou práci a který odpracoval stejnou dobu, a to jen z toho důvodu, že jeho pracovní „poměr“ vznikl výše uvedeným způsobem, anebo to představuje objektivní důvod, který ospravedlňuje méně výhodné finanční ohodnocení?


(1)  Úř. věst. L 175, s. 43.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 1. dubna 2011 — Azienda Sanitaria Locale di Lecce v. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce a další — Università del Salento

(Věc C-159/11)

2011/C 173/12

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Azienda Sanitaria Locale di Lecce

Odpůrci: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architettura e di Consultazione Tecnico-Economica (Oice), Etacons srl, Ing. Vito Prato Engineering srl, Barletti — Del Grosso e Associati srl, Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc)

Vedlejší účastnice řízení: Università del Salento

Předběžná otázka

Brání směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, a zejména čl. 1 odst. 2 písm. a) a d), článek 2, článek 28 a kategorie 8 a 12 přílohy II, vnitrostátní právní úpravě, která dovoluje uzavření písemných smluv mezi dvěma zadavateli týkajících se vypracování studie a posouzení seismické odolnosti zdravotnických zařízení, které se mají vykonat s ohledem na vnitrostátní právní předpisy v oblasti bezpečnosti zařízení a zejména budov strategického významu, za úplatu nepřevyšující náklady spojené s výkonem těchto činností, pokud správní orgán pověřený provedením tohoto úkolu může být v postavení hospodářského subjektu?


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/7


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Trani (Itálie) dne 1. dubna 2011 — Cosimo Damiano Vino v. Poste Italiane SpA

(Věc C-161/11)

2011/C 173/13

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Trani

Účastníci původního řízení

Žalobce: Cosimo Damiano Vino

Žalovaná: Poste Italiane SpA

Předběžné otázky

a)

Brání obecná zásada Společenství zákazu diskriminace a rovnosti vnitrostátní právní úpravě (jako je právní úprava stanovená čl. 2 odst. 1a legislativního nařízení č. 368/2001), která zavedla do vnitrostátního právního řádu případ „bezdůvodnosti“, který znevýhodňuje zaměstnance společnosti Poste Italiane s.p.a. v případě nejen této společnosti, ale i dalších podniků ve stejném nebo v jiném odvětví?

b)

Je v případě kladné odpovědi na předchozí otázku vnitrostátní soud povinen nepoužít vnitrostátní právní předpisy, které jsou v rozporu s právem Společenství?


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/7


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Oviedo (Španělsko) dne 5. dubna 2011 — Angel Lorenzo González Alonso v. Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E.

(Věc C-166/11)

2011/C 173/14

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Audiencia Provincial de Oviedo

Účastníci původního řízení

Odvolatel: Angel Lorenzo González Alonso

Odpůrkyně: Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E.

Předběžné otázky

Mají se ustanovení čl. 3 odst. 2 písm. d) směrnice Rady 85/577/EHS (1) ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory vykládat restriktivně, a proto v tom smyslu, že se nevztahují na smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory, jejímž prostřednictvím je poskytováno životní pojištění za protiplnění v podobě měsíčních vkladů podílových jednotek, které mohou být v různém poměru investovány do fondů s pevným výnosem, fondů s variabilním výnosem a finančních investičních produktů dané společnosti?


(1)  Úř. věst. L 372, s. 31.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/7


Kasační opravný prostředek podaný dne 5. dubna 2011 Cantiere navale De Poli SpA proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 3. února 2011 ve věci T-584/08, Cantiere navale De Poli v. Komise

(Věc C-167/11 P)

2011/C 173/15

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Cantiere navale De Poli SpA v likvidaci a ve vyrovnacím řízení (zástupci: A. Abate a A. Franchi, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhové žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

vyhovět kasačnímu opravnému prostředku směřujícímu ke zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 3. února 2011 a rozhodnutí Evropské komise ze dne 21. října 2008 a v míře možnosti a nutnosti přímo meritorně rozhodnout o žalobě v prvním stupni;

podpůrně zrušit napadený rozsudek a vrátit věc Tribunálu;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka se svým kasačním opravným prostředkem domáhá zrušení rozsudku Tribunálu ze dne 3. února 2011 ve věci T-584/08, Cantiere navale De Poli v. Komise, a to z následujících důvodů, konkrétně:

a)

procesní vady spočívající v nedostatku odůvodnění ohledně:

teleologického výkladu nařízení Rady (ES) č. 1177/2002 ze dne 27. června 2002 o dočasném obranném mechanismu pro stavbu lodí (dále jen „nařízení DOM“) (1) pro účely určení cílů sledovaných Radou k ochraně zájmů loděnic Společenství, kterým vznikla škoda v důsledku nekalosoutěžních podmínek uplatňovaných korejskými loděnicemi;

vztahu (z hlediska hierarchie právních norem) mezi nařízením Rady DOM a nařízením Komise č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (2);

použití zásady proporcionality k určení předpisů upravujících lhůty pro oznámení podpor Komisi ze strany členských států.

b)

porušení právních předpisů Společenství ohledně

časového výkonu pravomoci členských stát oznámit podpory Komisi v rámci nařízení DOM;

rozsahu působnosti Komise v rámci posuzování „slučitelnosti se společným trhem“ podpor upravených nařízením;

úpravy právních vztahů založených za účinnosti nařízení po uplynutí platnosti uvedeného nařízení (31. března 2005);

uplatnění zásad rovného zacházení a ochrany legitimního očekávání.


(1)  Úř. věst. L 172, s. 1; Zvl. vyd. 13/29, s. 485.

(2)  Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/8


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Frosinone (Itálie) dne 7. dubna 2011 — trestní řízení proti Patricku Contehovi

(Věc C-169/11)

2011/C 173/16

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Frosinone

Účastník původního trestního řízení

Patrick Conteh

Předběžná otázka

Je s ohledem na zásady loajální spolupráce a užitečného účinku směrnic třeba články 15 a 16 směrnice 2008/115/ES (1) vykládat tak, že členskému státu zakazují stanovit, že v případě nespolupráce neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země při správním řízení o navrácení lze přijmout opatření omezující osobní svobodu z jiných důvodů než je zajištění podle vnitrostátního zákona, při nesplnění podmínek a záruk uvedených ve výše zmíněných článcích 15 a 16, v důsledku nesplnění příkazu k ukončení pobytu vydaného příslušným správním orgánem podle čl. 8 odst. 3 směrnice?


(1)  Úř. věst. L 348, s. 98.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/8


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 16. února 2011 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Berlin — Německo) — Agrargenossenschaft Münchehofe e.G. (C-18/10), Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen (C-37/10) v. BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

(Spojené věci C-18/10 a C-37/10) (1)

2011/C 173/17

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 80, 27.3.2010.

Úř. věst. C 100, 17.4.2010.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/9


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 9. února 2011 — Nokia Oyj v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Medion AG

(Věc C-154/10) (1)

2011/C 173/18

Jednací jazyk: finština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 179, 3.7.2010.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/9


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 7. února 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesarbeitsgericht Köln — Německo) — Land Nordrhein-Westfalen v. Melanie Klinz

(Věc C-312/10) (1)

2011/C 173/19

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 274, 9.10.2010.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/9


Usnesení předsedy osmého senátu Soudního dvora ze dne 28. února 2011 — Evropská komise v. Estonská republika

(Věc C-407/10) (1)

2011/C 173/20

Jednací jazyk: estonština

Předseda osmého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 274, 9.10.2010.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/9


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. února 2011 — Evropská komise v. Portugalská republika

(Věc C-470/10) (1)

2011/C 173/21

Jednací jazyk: portugalština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 328, 4.12.2010.


Tribunál

11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/10


Usnesení Tribunálu ze dne 12. dubna 2011 — Stichting Corporate Europe Observatory v. Komise

(Věc T-395/10) (1)

(Přístup k dokumentům - Nařízení (ES) č. 1049/2001 - Implicitní odmítnutí přístupu - Explicitní rozhodnutí přijaté po podání žaloby - Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

2011/C 173/22

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam, Nizozemsko) (zástupci: S. Crosby, solicitor a S. Santoro, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: F. Clotuche-Duvieusart a C. ten Dam, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení implicitního rozhodnutí Komise, kterým byl žalobkyni částečně odmítnut přístup k určitým dokumentům týkajícím se vztahů mezi Evropskou unií a Indickou republikou.

Výrok

1)

O žalobě již není třeba rozhodnout.

2)

Evropská komise nahradí náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 301, 6.11.2010.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/10


Usnesení Tribunálu ze dne 11. dubna 2011 — Département du Gers v. Komise

(Věc T-478/10) (1)

(Žaloba na neplatnost - Životní prostředí a ochrana lidského zdraví - Geneticky modifikované potraviny a krmiva - Neexistence osobního dotčení - Nepřípustnost)

2011/C 173/23

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Département du Gers (Francie) (zástupci: S. Mabile a J. P. Mignard, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Bianchi a L. Pignataro, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2010/419/EU ze dne 28. července 2010, jímž se obnovuje povolení pro další uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 (SYN-BTØ11-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, jímž se povolují potraviny a složky potravin, které obsahují kukuřici Bt11 (SYN-BTØ11-1) nebo z ní sestávají podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003, a jímž se zrušuje rozhodnutí 2004/657/ES (Úř. věst. L 197, s. 11)

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Département du Gers ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

O návrhu Evropského parlamentu, Rady Evropské Unie, Région Centre, Région Picardie, Département de la Haute-Garonne, Région Bretagne, Région Poitou-Charentes, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région Bourgogne, Région Midi-Pyrénées, Région Auvergne, Région Pays de la Loire, Région Rhône-Alpes, Département des Côtes d’Armor, Région Île de France a Région Nord-Pas-de-Calais na vstup do řízení jako vedlejší účastníci řízení není třeba rozhodnout.


(1)  Úř. věst. C 346, 18.12.2010.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/10


Usnesení Tribunálu ze dne 11. dubna 2011 — Département du Gers v. Komise

(Věc T-479/10) (1)

(Žaloba na neplatnost - Životní prostředí a ochrana lidského zdraví - Geneticky modifikované potraviny a krmiva - Neexistence osobního dotčení - Nepřípustnost)

2011/C 173/24

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Département du Gers (Francie) (zástupci: S. Mabile a J. P. Mignard, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Bianchi a L. Pignataro, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2010/420/EU ze dne 28. července 2010 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 197, s. 15; Zvl. vyd. 13/32, s. 432).

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Département du Gers ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

O návrhu Evropského parlamentu, Rady Evropské Unie, Région Centre, Région Picardie, Département de la Haute-Garonne, Région Bretagne, Région Poitou-Charentes, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région Bourgogne, Région Midi-Pyrénées, Région Auvergne, Région Pays de la Loire, Région Rhône-Alpes, Département des Côtes d’Armor, Région Île de France a Région Nord-Pas-de-Calais na vstup do řízení jako vedlejší účastníci řízení není třeba rozhodnout.


(1)  Úř. věst. C 346, 18.12.2010.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/11


Usnesení Tribunálu ze dne 11. dubna 2011 — Département du Gers v. Komise

(Věc T-480/10) (1)

(Žaloba na neplatnost - Životní prostředí a ochrana lidského zdraví - Geneticky modifikované potraviny a krmiva - Neexistence osobního dotčení - Nepřípustnost)

2011/C 173/25

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Département du Gers (Francie) (zástupci: S. Mabile a J. P. Mignard, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Bianchi a L. Pignataro, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2010/426/EU ze dne 28. července 2010 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 199, s. 36; Zvl. vyd. 13/32, s. 432).

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Département du Gers ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

O návrhu Evropského parlamentu, Rady Evropské Unie, Région Centre, Région Picardie, Département de la Haute-Garonne, Région Bretagne, Région Poitou-Charentes, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région Bourgogne, Région Midi-Pyrénées, Région Auvergne, Région Pays de la Loire, Région Rhône-Alpes, Département des Côtes d’Armor, Région Île de France a Région Nord-Pas-de-Calais na vstup do řízení jako vedlejší účastníci řízení není třeba rozhodnout.


(1)  Úř. věst. C 346, 18.12.2010.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/11


Usnesení Tribunálu ze dne 11. dubna 2011 — Département du Gers v. Komise

(Věc T-481/10) (1)

(Žaloba na neplatnost - Životní prostředí a ochrana lidského zdraví - Geneticky modifikované potraviny a krmiva - Neexistence osobního dotčení - Nepřípustnost)

2011/C 173/26

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Département du Gers (Francie) (zástupci: S. Mabile a J. P. Mignard, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Bianchi a L. Pignataro, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2010/429/EU ze dne 28. července 2010 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 201, s. 46; Zvl. vyd. 13/32, s. 432).

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Département du Gers ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

O návrhu Evropského parlamentu, Rady Evropské Unie, Région Centre, Région Picardie, Département de la Haute-Garonne, Région Bretagne, Région Poitou-Charentes, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région Bourgogne, Région Midi-Pyrénées, Région Auvergne, Région Pays de la Loire, Région Rhône-Alpes, Département des Côtes d’Armor, Région Île de France a Région Nord-Pas-de-Calais na vstup do řízení jako vedlejší účastníci řízení není třeba rozhodnout.


(1)  Úř. věst. C 346, 18.12.2010.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/12


Usnesení Tribunálu ze dne 11. dubna 2011 — Département du Gers v. Komise

(Věc T-482/10) (1)

(Žaloba na neplatnost - Životní prostředí a ochrana lidského zdraví - Geneticky modifikované potraviny a krmiva - Neexistence osobního dotčení - Nepřípustnost)

2011/C 173/27

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Département du Gers (Francie) (zástupci: S. Mabile a J. P. Mignard, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Bianchi a L. Pignataro, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2010/432/EU ze dne 28. července 2010 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 202, s. 11; Zvl. vyd. 13/32, s. 432).

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Département du Gers ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

O návrhu Evropského parlamentu, Rady Evropské Unie, Région Centre, Région Picardie, Département de la Haute-Garonne, Région Bretagne, Région Poitou-Charentes, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région Bourgogne, Région Midi-Pyrénées, Région Auvergne, Région Pays de la Loire, Région Rhône-Alpes, Département des Côtes d’Armor, Région Île de France a Région Nord-Pas-de-Calais na vstup do řízení jako vedlejší účastníci řízení není třeba rozhodnout.


(1)  Úř. věst. C 346, 18.12.2010.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/12


Usnesení Tribunálu ze dne 11. dubna 2011 — Département du Gers v. Komise

(Věc T-502/10) (1)

(Žaloba na neplatnost - Životní prostředí a ochrana lidského zdraví - Geneticky modifikované potraviny a krmiva - Neexistence osobního dotčení - Nepřípustnost)

2011/C 173/28

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Département du Gers (Francie) (zástupci: S. Mabile a J. P. Mignard, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Bianchi a L. Pignataro, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2010/428/EU ze dne 28. července 2010 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 201, s. 41; Zvl. vyd. 13/32, s. 432).

Výrok

1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

Département du Gers ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

O návrhu Evropského parlamentu, Rady Evropské Unie, Région Centre, Région Picardie, Département de la Haute-Garonne, Région Bretagne, Région Poitou-Charentes, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région Bourgogne, Région Midi-Pyrénées, Région Auvergne, Région Pays de la Loire, Région Rhône-Alpes, Département des Côtes d’Armor, Région Île de France a Région Nord-Pas-de-Calais na vstup do řízení jako vedlejší účastníci řízení není třeba rozhodnout.


(1)  Úř. věst. C 346, 18.12.2010.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/13


Žaloba podaná dne 18. února 2011 — ONP a další v. Komise

(Věc T-90/11)

2011/C 173/29

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Ordre national des pharmaciens (ONP) (Paříž, Francie), Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) (Paříž), Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) (Paříž) (zástupci: O. Saumon, L. Defalque a T. Bontinck, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhové žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské komise K(2010) 8952 v konečném znění ze dne 8. prosince 2010, které bylo doručeno žalobkyním dne 10. prosince 2010, týkající se postupu při provádění článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (věc 39510 — LABCO/ONP);

podpůrně, za předpokladu, že by byly některé námitky shledány jako opodstatněné, snížil pokutu uloženou Evropskou komisí žalobkyním ve výši 5 000 000 eur za porušení článku 101 SFEU s přihlédnutím k existujícím polehčujícím okolnostem a zvláštní povaze dotčeného sdružení podniků;

v každém případě uložit Evropské komisi náhradu všech nákladů v souladu s čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu Evropské unie.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobkyně uvádějí devět žalobních důvodů.

1)

První žalobní důvod vychází z nesprávného výkladu a použití článku 101 SFEU, neboť Komise měla za to, že výjimka stanovená v rozsudku Wouters (1) se v projednávané věci nepoužije.

Co se týče omezení rozvoje skupin laboratoří na francouzském trhu biomedicínckých rozborů:

2)

Druhý žalobní důvod vychází z nesprávného právního posouzení působnosti francouzských právních předpisů, pokud jde o role prefekta a Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens (centrální rada sekce G komory lékárníků) s ohledem na změny, ke kterým došlo během doby existence společnosti pro výkon svobodného povolání.

3)

Třetí žalobní důvod vychází z nesprávného posouzení dosahu oznamovací povinnosti, jak vyplývá z článků L 4221-19, L 6221-4 a L 6221-5 Code de la santé publique (zákoník veřejného zdraví), jakož i oběžníku ze dne 22. září 1998, neboť Komise neuznala roli Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens v rámci jejího a posteriori ověřování dokumentů společnosti týkajících se společností pro výkon svobodného povolání provozujících laboratoře biomedicínckých rozborů a její povinnost předat svá vyjádření prefektovi.

4)

Čtvrtý žalobní důvod vychází z nesprávného posouzení role Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens, jakožto garanta profesní nezávislosti svých aktivních členů, neboť Komise tvrdila, že minimální účast aktivního člena na základním kapitálu společností pro výkon svobodného povolání vede ke ztrátě jeho hospodářské nezávislosti a nezávislosti v oblasti řízení společnosti.

5)

Pátý žalobní důvod vychází z nesprávného posouzení vůle zákonodárce, pokud jde o rozdělení podílů od minimální výše 25 %, a z nesprávného posouzení právního rámce použitelného na rozdělení obchodních podílů společnosti pro výkon svobodného povolání.

6)

Šestý žalobní důvod vychází z nesprávného výkladu a použití článku 101 SFEU, neboť Komise v napadeném rozhodnutí zohlednila uložené disciplinární sankce, jež posílily potenciální nebo skutečné účinky napadených rozhodnutí.

Co se týče stanovení minimálních cen na francouzském trhu biomedicínckých rozborů:

7)

Sedmý žalobní důvod vychází ze skutečnosti, že Komise překročila meze rozhodnutí o kontrole (2) tím, že se opírala o doklady týkajících se „cen“, což mělo mít za následek, že důkazy získané na tomto základě, byly získány v rozporu s právem, a námitka týkající se minimálních cen tudíž měla být považována za neopodstatněnou.

Pokud by měla Komise získat důkazy týkající se minimálních cen v rámci své kontroly v souladu s právem, quod non:

8)

Osmý žalobní důvod vychází z nesprávného posouzení působnosti bývalého článku L 6211-6 Code de la santé publique a vůle zákonodárce ohledně definice a praxe poskytování slev.

9)

Devátý žalobní důvod vychází z nesprávného posouzení skutkového stavu, které vedlo k nesprávnému právnímu posouzení, neboť Komise měla na jedné straně za to, že jednání ONP týkající se slev nespadá do působnosti jejích zákonných úkolů, ale odráží její protisoutěžní cíle, a na druhé straně, že ONP se za účelem ochrany zájmů malých laboratoří systematicky snažila stanovit minimální ceny na trhu služeb biomedicínckých rozborů.


(1)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 19. února 2002, Wouters a další, C-309/99, Recueil, s. I-1577.

(2)  Rozhodnutí Komise o kontrole K(2008) 6494 ze dne 29. října 2008 kterým se nařizuje, aby se žalobkyně podřídily kontrole v souladu s čl. 20 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 101 SFEU a 102 SFEU, které je předmětem žaloby T-23/09 CNOP a CCG v. Komise (Úř. věst. 2009, C 55, s. 49).


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/14


Žaloba podaná dne 4. dubna 2011 — Cahier a další v. Rada a Komise

(Věc T-195/11)

2011/C 173/30

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Jean-Marie Cahier (Montchaude, Francie), Robert Aubineau (Cierzac, Francie), Laurent Bigot (Saint Palais sur Mer, Francie), Pascal Bourdeau (Saintes Lheurine, Francie), Jacques Brard-Blanchard (Boutiers Saint Trojan, Francie), Olivier Charruaud (St Martial de Mirambeau, Francie), Daniel Chauvet (Saint Georges Antignac, Francie), Régis Chauvet (Marignac, Francie), Fabrice Compagnon (Avy, Francie), Francis Crepeau (Jarnac Champagne, Francie), Bernard Deborde (Arthenac, Francie), Chantal Goulard (Arthenac), Jean Pierre Gourdet (Moings, Francie), Bernard Goursaud (Brie sous Matha, Francie), Jean Gravouil (Saint Hilaire de Villefranche, Francie), Guy Herbelot (Echebrune, Francie), Rodrigue Herbelot (Echebrune), Sophie Landrit (Ozillac, Francie), Michel Mallet (Vanzac, Francie), Alain Marchadier (Villars en Pons, Francie), Michel Merlet (Jarnac Champagne), René Phelipon (Cierzac), Claude Potut (Avy), Philippe Pruleau (Saint Bonnet sur Gironde, Francie), Béatrice Rousseau (Gensac La Pallue, Francie), Jean-Christophe Rousseau (Segonzac, Francie), Françoise Rousseau (Burie, Francie), Pascale Rulleaud-Beaufour (Arthenac) a Alain Phelipon (Saintes, Francie) (zástupce: C.-E. Gudin, advokát)

Žalované: Rada Evropské unie a Evropská komise

Návrhové žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

plně nahradil škodu utrpěnou v důsledku pokut, a to ve výši:

53 600 eur v případě Jean-Marie Cahiera;

105 100 eur v případě Roberta Aubineau;

240 500 eur v případě Laurenta Bigota;

111 100 eur v případě Pascala Bourdeau;

12 800 eur v případě Jacquese Brard-Blancharda;

37 600 eur v případě Oliviera Charruauda;

122 100 eur v případě Daniela Chauveta;

40 500 eur v případě Régise Chauveta;

97 100 eur v případě Fabrice Compagnona;

105 600 eur v případě Francise Crepeau;

1 081 500 eur v případě Bernarda Deborde;

64 800 eur v případě Chantal Goulard;

94 400 eur v případě Jean Pierra Gourdeta;

43 000 eur v případě Bernarda Goursauda;

82 100 eur v případě Jeana Gravouila;

20 500 eur v případě Guy Herbelota;

65 100 eur v případě Rodrigue Herbelota;

53 000 eur v případě Sophie Landrit;

39 500 eur v případě Michela Malleta;

332 500 eur v případě Alaina Marchadiera;

458 500 eur v případě Michela Merleta;

23 000 eur v případě René Phelipona;

85 100 eur v případě Clauda Potuta;

3 500 eur v případě Philippa Pruleau;

34 500 eur v případě Béatrice Rousseau;

38 070 eur v případě Jean-Christopha Rousseau;

24 300 eur v případě Françoise Rousseau;

486 500 eur v případě Pascale Rulleaud-Beaufour;

10 500 eur v případě Alaina Phelipona;

určil výši nemajetkové újmy u každého z 29 žalobců paušálně na 100 000 eur;

uložit Radě a Komisi náhradu veškerých nákladů řízení, a sice

souvisejících s řízením probíhajícím u Tribunálu Evropské unie;

souvisejících rovněž se všemi řízeními zahájenými před vnitrostátními soudy.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby žalobci uvádějí, že byla založena mimosmluvní odpovědnost Evropské unie závažným porušením čl. 40 odst. 2 SFEU, jelikož článek 28 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), jak bylo provedeno nařízením Komise (ES) č. 1623/2000 (2) a zachováno nařízením Rady (ES) č. 479/2008 (3), zakazuje výrobcům vína získaného z odrůd hroznů s dvojím účelem, aby sami destilovali na alkohol množství vína s označením původu vyrobené nad rámec běžně vinifikovaného množství.

Žalobci byli systematicky stíháni a odsuzováni vnitrostátními orgány za to, že nedodali množství vyrobené nad rámec běžně vinifikovaného množství, které nebylo vyvezeno jako víno do třetích zemí, ke státem předepsané destilaci na alkohol ve schválených palírnách.

Žalobci mimo jiné poukazují na to, že jde o porušení naprosto jasných a jednoznačných předpisů, u nichž neměly orgány Unie žádnou posuzovací pravomoc. Uplatňují porušení zásady zákazu diskriminace, právní jistoty, proporcionality, „estoppel“, presumpce neviny, řádné správy, péče a vlastnického práva, jakož i nepřiměřený zásah do svobody vyrábět průmyslové výrobky a uvádět je na trh a nepřiměřené rozšíření použití nařízení, jehož cílem je stabilizace trhu a záruka určitých příjmů výrobcům, na případy, kdy ze strany těchto výrobců nejsou žádné žádosti o financování.


(1)  Úř. věst. L 179, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu (Úř. věst. L 194, s. 45).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (Úř. věst. L 148, s. 1).


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/15


Usnesení Tribunálu ze dne 8. dubna 2011 — Bakkers v. Rada a Komise

(Věc T-146/97) (1)

2011/C 173/31

Jednací jazyk: nizozemština

Předseda osmého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 199, 28.6.1997.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/15


Usnesení Tribunálu ze dne 11. dubna 2011 — Quantum v. OHIM — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

(Věc T-31/08) (1)

2011/C 173/32

Jednací jazyk: řečtina

Předseda pátého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 92, 12.4.2008.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/15


Usnesení Tribunálu ze dne 15. dubna 2011 — Amor v. OHIM — Jablonex Group (AMORIKE)

(Věc T-371/10) (1)

2011/C 173/33

Jednací jazyk: angličtina

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 288, 23.10.2010.


Soud pro veřejnou službu

11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/16


Žaloba podaná dne 14. března 2011 — ZZ v. Rada

(Věc F-28/11)

2011/C 173/34

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí obsaženého ve sdělení zaměstnancům č. 80/10 ze dne 26. dubna 2010, kterým orgán Rady oprávněný ke jmenování zamítl v rámci řízení o povýšení za rok 2010 povýšit žalobce do platové třídy AD 12

Návrhová žádání žalobce

Žalobce navrhuje, aby Soud

uložil Radě, aby poskytla zprávy o bývalých úřednících kategorie A povýšených do platové třídy AD 12, které byly zohledněny v rámci řízení o povýšení za rok 2010, jakož i statistiky o průměru analytických hodnocení vypracovaných prvními hodnotiteli, které byly předloženy poradnímu výboru pro povýšení „administrátorů“ (AD),

zrušil napadené rozhodnutí a bude-li to nezbytné také rozhodnutí o zamítnutí stížnosti,

uložil Radě náhradu nákladů řízení.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/16


Žaloba podaná dne 21. března 2011 — ZZ v. Komise

(Věc F-29/11)

2011/C 173/35

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí výběrové komise ve výběrovém řízení EPSO/AD/147/09-RO o nepřipuštění žalobkyně k ústní části výběrového řízení.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ředitele EPSO ze dne 10. prosince 2010, kterým se zamítá stížnost žalobkyně;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí výběrové komise ve výběrovém řízení EPSO/AD/147/09-RO, kterým se písemná zkouška „C“ žalobkyně ohodnocuje známkou 6/10 vedoucí k jejímu vyloučení;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.


11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/16


Žaloba podaná dne 5. dubna 2011 — ZZ v. Komise

(Věc F-37/11)

2011/C 173/36

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým byl žalobce vyloučen z otevřeného výběrového řízení EPSO AD/177/10

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) ze dne 13. července 2010, kterým byl žalobce vyloučen z otevřeného výběrového řízení EPSO AD/177/10;

zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 5. ledna 2011, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení;

podpůrně rozhodnout, že žalobci nebude uložena náhrada nákladů řízení vynaložených Komisí.