ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.116.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 116

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
14. dubna 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2011/C 116/01

Oznámení určené osobám, na něž se vztahují opatření stanovená rozhodnutím Rady 2011/235/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Íránu

1

2011/C 116/02

Oznámení určené osobám a subjektům, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2011/137/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

2

 

Evropská komise

2011/C 116/03

Směnné kurzy vůči euru

3

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2011/C 116/04

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

4

 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Evropská komise

2011/C 116/05

Oznámení o nadcházejícím skončení platnosti některých vyrovnávacích opatření

10

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2011/C 116/06

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6151 – PetroChina/Ineos/JV) ( 1 )

11

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2011/C 116/07

Informační oznámení – Veřejná konzultace – Zeměpisná označení z Chorvatska

12

2011/C 116/08

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

15

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

14.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 116/1


Oznámení určené osobám, na něž se vztahují opatření stanovená rozhodnutím Rady 2011/235/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Íránu

2011/C 116/01

RADA EVROPSKÉ UNIE,

osobám uvedeným v příloze rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP (1) a v příloze I nařízení Rady (EU) č. 359/2011 (2) o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Íránu se dávají na vědomí níže uvedené informace.

Rada Evropské unie rozhodla, že osoby uvedené ve výše zmíněných přílohách by měly být zařazeny na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2011/235/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 359/2011.

Dotčené osoby se upozorňují, že mohou požádat příslušné orgány daného členského státu (členských států) uvedené na internetových stránkách obsažených v příloze II nařízení Rady (EU) č. 359/2011 o povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby (viz článek 4 uvedeného nařízení).

Dotčené osoby mohou zaslat Radě žádost včetně podpůrných dokumentů, aby rozhodnutí o jejich zařazení na výše uvedený seznam bylo znovu zváženo, a to na tuto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

TEFS Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotčené osoby se rovněž upozorňují, že mají možnost rozhodnutí Rady napadnout u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 druhém pododstavci a čl. 263 čtvrtém a šestém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 1.


14.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 116/2


Oznámení určené osobám a subjektům, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2011/137/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

2011/C 116/02

RADA EVROPSKÉ UNIE,

osobám a subjektům uvedeným v přílohách II a IV prováděcího rozhodnutí Rady 2011/236/SZBP (1), kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP, a v příloze II prováděcího nařízení Rady (EU) č. 360/2011 (2), kterým se provádí nařízení Rady (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi, se dávají na vědomí níže uvedené informace.

Rada Evropské unie rozhodla, že osoby a subjekty uvedené ve výše zmíněných přílohách by měly být zařazeny na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2011/137/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 204/2011.

Dotčené osoby a subjekty se upozorňují, že mohou požádat příslušné orgány daného členského státu (daných členských států) uvedené na internetových stránkách obsažených v příloze IV nařízení (EU) č. 204/2011 o povolení použít zmrazené finanční prostředky pro základní potřeby nebo konkrétní platby (viz článek 7 uvedeného nařízení).

Dotčené osoby a subjekty mohou zaslat Radě žádost včetně podpůrných dokumentů, aby rozhodnutí o jejich zařazení na výše uvedený seznam bylo znovu zváženo, a to na tuto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotčené osoby a subjekty se rovněž upozorňují, že mají možnost rozhodnutí Rady napadnout u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 druhém pododstavci a čl. 263 čtvrtém a šestém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 58.

(2)  Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 12.


Evropská komise

14.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 116/3


Směnné kurzy vůči euru (1)

13. dubna 2011

2011/C 116/03

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,4493

JPY

japonský jen

121,84

DKK

dánská koruna

7,4584

GBP

britská libra

0,88980

SEK

švédská koruna

9,0300

CHF

švýcarský frank

1,2995

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,8620

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

24,390

HUF

maďarský forint

266,17

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7091

PLN

polský zlotý

3,9584

RON

rumunský lei

4,1110

TRY

turecká lira

2,1921

AUD

australský dolar

1,3814

CAD

kanadský dolar

1,3938

HKD

hongkongský dolar

11,2693

NZD

novozélandský dolar

1,8360

SGD

singapurský dolar

1,8197

KRW

jihokorejský won

1 573,87

ZAR

jihoafrický rand

9,7978

CNY

čínský juan

9,4687

HRK

chorvatská kuna

7,3671

IDR

indonéská rupie

12 546,36

MYR

malajsijský ringgit

4,3812

PHP

filipínské peso

62,654

RUB

ruský rubl

40,7905

THB

thajský baht

43,696

BRL

brazilský real

2,2999

MXN

mexické peso

17,1016

INR

indická rupie

64,5010


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

14.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 116/4


Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

2011/C 116/04

Pomoc č.: SA.31983 (2010/XA)

Členský stát: Spolková republika Německo

Region: Freistaat Sachsen

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht — RL TZ/2010)

Právní základ: Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht — RL TZ/2010)

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 2,3 milionu EUR ročně

Maximální míra podpory:

vedení plemenných knih uznávaných chovatelských sdružení 80 % (max. 80 000 EUR)

kontroly užitkovosti a zjišťování plemenné hodnoty v rámci šlechtitelských programů 70 %

organizování výstav plemenných zvířat 70 % (max. 33 000 EUR)

Datum uskutečnění: Od 1. ledna 2011

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Do prosince 2015

Cíl podpory: Účelem podpory je zlepšit konkurenceschopnost živočišné výroby pomocí opatření v oblasti chovu zvířat. Šlechtitelské programy mají především pomoci zachovávat a zlepšovat genetické vlastnosti stáda. Podpora je rovněž určena pro sběr a vyhodnocování dat k zachování a zlepšování genetických vlastností zvířat chovaných pro hospodářské účely v rámci šlechtitelských programů. Za tímto účelem provádí poskytovatel služeb testy a sběr dat, které poté vyhodnocuje. Na uvedené činnosti poskytovatel služeb obdrží úhradu v tržní výši; tato úhrada se skládá z podpory a podílu na nákladech, který hradí zemědělec. Podpora se nevztahuje na náklady na rutinně prováděné kontroly jakosti mléka.

Opatření vycházejí z článku 15 (Zajištění technické pomoci/účast na výstavách a veletrzích) a článku 16 (Podpora odvětví živočišné výroby).

Dotčené/á odvětví: Zemědělství (chov skotu, prasat, ovcí, koz a koní)

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Referat 33 „Förderung“

Postfach 80 01 32

01101 Dresden

DEUTSCHLAND

Adresa internetových stránek:

 

www.smul.sachsen.de > Foerderung > Foerderrichtlinien > Besondere Aufgaben

 

www.smul.sachsen.de/foerderung/374.htm

Další informace:

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Referat 35 „Tierische Erzeugnisse“

Postanschrift: 01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Tel. +49 351564-2350

Pomoc č.: SA.32108 (2010/XA)

Členský stát: Belgie

Region: Vlaanderen

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Biologische bedrijfsnetwerken 2011

Právní základ: Subsidiebesluit voor het project Biologische bedrijfsnetwerken 2011 van Bioforum vzw

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 0,109 milionu EUR

Maximální míra podpory: Maximální míra podpory činí 100 % skutečně vynaložených nákladů na předložený projekt. Na úhradu režijních nákladů se podpora neposkytuje.

Datum uskutečnění: Podpora se poskytne poté, co rozhodnutí o poskytnutí podpory podepíše ministr a budou stanoveny rozpočtové prostředky. Bude uplatněna zásada status quo.

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Podpora se poskytuje na rok 2011 (od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011).

Cíl podpory: Účelem této podpory je optimalizovat interaktivní sdílení poznatků mezi hospodářskými subjekty a zlepšit dynamiku mezi sítěmi podniků. Podpora je rovněž určena na aplikovaný výzkum, vzdělávání a obecný výzkum. Dynamická interakce mezi jednotlivými členy zainteresované skupiny je hnací silou optimálního rozvoje znalostí a povede k inovaci a lepším technikám ekologického zemědělství. Ve Flandrech byly v letech 2009 a 2010 zřízeny „sítě ekologických podniků“ ve čtyřech odvětvích ekologického zemědělství a zahradnictví: chovu mléčného skotu, chovu koz, pěstování drobného ovoce a pěstování zeleniny na venkovních plochách.

Tyto sítě ekologických podniků budou v roce 2011 dále podporovány a bude stanovena víceletá perspektiva zaměřená na jejich rozvoj a autonomii.

Konkrétními cíli jsou:

pokračující setkání mezi skupinami sítě,

účast výzkumných pracovníků/poradců v sítích podniků,

předávání metod,

určování nových sektorů (peckové ovoce, produkce masa a drůbeže).

Opatření spadá pod článek 15 nařízení (ES) č. 1857/2006 upravující podpory na zajištění technické pomoci v odvětví zemědělství. Podpora může pokrýt 100 % těchto nákladů:

čl. 15 odst. 2 písm. c): podpora na poradenské služby poskytované třetími stranami;

čl. 15 odst. 2 písm. d): podpora na organizování akcí pro vzájemnou výměnu znalostí mezi podniky, soutěží, výstav a veletrhů a na účast na nich:

čl. 15 odst. 2 písm. e): podpora na věcné informace o systémech jakosti, které jsou otevřeny produktům z ostatních zemí, věcné informace o generických produktech, o jejich nutričních výhodách a o jejich navrhovaném využití;

čl. 15 odst. 2 písm. f): podpora na publikace jako třeba katalogy nebo internetové stránky s věcnými informacemi o producentech z dané oblasti nebo o producentech daného produktu, pokud informace a prezentace jsou neutrální a pokud všichni dotyční producenti mají rovnou příležitost být v publikaci zohledněni. Podpora se poskytne pouze na činnosti a informační materiály, jež nijak neodkazují na původ produktu.

Projekt nestanoví podporu v oblasti reklamy.

Budou splněny všechny odstavce článku 15.

Dotčené/á odvětví: Ekologické zemědělství

Režim se vztahuje pouze na malé a střední podniky.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Departement Landbouw en Visserij

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adresa internetových stránek: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1914

Další informace: —

Pomoc č.: SA.32132 (2010/XA)

Členský stát: Spolková republika Německo

Region: Všechny německé spolkové země jako orgány poskytující podporu

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)

Právní základ: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: přibližně 3 miliony EUR

Maximální míra podpory: maximálně 80 % a maximálně 1 500 EUR

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: do 31. prosince 2013

Cíl podpory: Předmětem podpory je podnikové poradenství v souvislosti s použitím dokumentačních systémů, jež přesahuje běžné poradenství. Opatření má pomoci zemědělcům s dodržováním norem týkajících se moderního a kvalitního zemědělství, zejména požadavků podle článků 5 a 6 a příloh II a III nařízení (ES) č. 73/2009 (podmíněnost). Poradenské služby budou poskytovat veřejné a soukromé poradenské subjekty, které musí být uznány spolkovými zeměmi. Záznamy z dokumentačních systémů slouží jako základ pro podnikové poradenství. Opatření je v zásadě k dispozici všem příjemcům podpory a hradí se jako příspěvek poradenským subjektům.

Dotčené/á odvětví: všechna odvětví zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu: Podporu poskytují příslušné zemské orgány.

Adresy orgánů poskytujících podporu:

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg

Postfach 10 34 44

70029 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Tel. +49 7111260

Fax +49 7111262255

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Postfach 22 00 12

80535 München

DEUTSCHLAND

Tel. +49 8921820

Fax +49 8921822677

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Berlin

Oranienstr. 106

10969 Berlin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 309028-0

Fax +49 309028-2051

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg

Postfach 60 11 61

14411 Potsdam

DEUTSCHLAND

Tel. +49 331866-0

Fax +49 331866-8368

Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien und Hansestadt Bremen

Referat 11

Postfach 10 15 29

28015 Bremen

DEUTSCHLAND

Tel. +49 421361-0 / 4213618502

Fax +49 4213618283

Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit — Landwirtschaft und Forsten

Postfach 11 21 09

20421 Hamburg

DEUTSCHLAND

Tel. +49 4042841-0

Fax +49 4042841-3201

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Postfach 31 09

65021 Wiesbaden

DEUTSCHLAND

Bereich Forsten und Naturschutz:

Tel. +49 611815-0

Fax +49 611815-1972

Bereich Verbraucherschutz, Tierschutz, Veterinärwesen:

Tel. +49 611815-0

Fax +49 611815-1941

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern

19048 Schwerin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3855880

Fax +49 3855886024 / 3855886025

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung

Postfach 2 43

30002 Hannover

DEUTSCHLAND

Tel. +49 5111200

Fax +49 5111202385

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

40190 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

Tel. +49 2114566-0

Fax +49 2114566-388

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz

Postfach 32 69

55022 Mainz

DEUTSCHLAND

Tel. +49 6131160

Fax +49 6131162100

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes Abteilung F Landwirtschaft

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Tel. +49 681501-00

Fax +49 681501-4521

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Postfach 10 05 10

01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3515640

Fax +49 3515642209

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt

Postfach 37 62

39012 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Tel. +49 39156701

Fax +49 3915671727

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 71 51

24171 Kiel

DEUTSCHLAND

Tel. +49 431988-0

Fax +49 431988-7239

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Postfach 90 03 65

99106 Erfurt

DEUTSCHLAND

Tel. +49 361379-00

Fax +49 3613799-950

Adresa internetových stránek: http://www.bmelv.de/GAK2011-EMS

Další informace: —

Pomoc č.: SA.32133 (2010/XA)

Členský stát: Spolková republika Německo

Region: Všechny německé spolkové země jako orgány poskytující podporu

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)

Právní základ: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: přibližně 175 milionů EUR

Maximální míra podpory: maximálně 40 % a maximálně 400 000 EUR ve třech hospodářských letech

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: do 31. prosince 2013

Cíl podpory: K podpoře konkurenceschopného, udržitelného, ekologického, multifunkčního zemědělství zohledňujícího dobré životní podmínky zvířat lze poskytnout podporu na investice v zemědělských podnicích působících v primární produkci zemědělských produktů. Je zapotřebí zohlednit zájmy spotřebitelů, rozvoj venkova, zachování biologické rozmanitosti, zlepšování životních, pracovních a výrobních podmínek.

Opatření je prováděno v souladu s článkem 4 (investice v zemědělských podnicích).

Dotčené/á odvětví: všechna odvětví zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu: Podporu poskytují příslušné zemské orgány.

Adresy orgánů poskytujících podporu:

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg

Postfach 10 34 44

70029 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Tel. +49 7111260

Fax +49 7111262255

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Postfach 22 00 12

80535 München

DEUTSCHLAND

Tel. +49 8921820

Fax +49 8921822677

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Berlin

Oranienstr. 106

10969 Berlin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 309028-0

Fax +49 309028-2051

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg

Postfach 60 11 61

14411 Potsdam

DEUTSCHLAND

Tel. +49 331866-0

Fax +49 331866-8368

Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien und Hansestadt Bremen

Referat 11

Postfach 10 15 29

28015 Bremen

DEUTSCHLAND

Tel. +49 421361-0 / 4213618502

Fax +49 4213618283

Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit — Landwirtschaft und Forsten

Postfach 11 21 09

20421 Hamburg

DEUTSCHLAND

Tel. +49 4042841-0

Fax +49 4042841-3201

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Postfach 31 09

65021 Wiesbaden

DEUTSCHLAND

Bereich Forsten und Naturschutz:

Tel. +49 611/8 15-0

Fax +49 611/8 15-1972

Bereich Verbraucherschutz, Tierschutz, Veterinärwesen:

Tel. +49 611815-0

Fax +49 611815-1941

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern

19048 Schwerin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3855880

Fax +49 3855886024 / 3855886025

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung

Postfach 2 43

30002 Hannover

DEUTSCHLAND

Tel. +49 5111200

Fax +49 5111202385

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

40190 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

Tel. +49 2114566-0

Fax +49 2114566-388

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz

Postfach 32 69

55022 Mainz

DEUTSCHLAND

Tel. +49 6131160

Fax +49 6131162100

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes Abteilung F Landwirtschaft

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Tel. +49 681501-00

Fax +49 681501-4521

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Postfach 10 05 10

01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3515640

Fax +49 3515642209

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt

Postfach 37 62

39012 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Tel. +49 39156701

Fax +49 3915671727

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 71 51

24171 Kiel

DEUTSCHLAND

Tel. +49 431988-0

Fax +49 431988-7239

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Postfach 90 03 65

99106 Erfurt

DEUTSCHLAND

Tel. +49 361379-00

Fax +49 3613799-950

Adresa internetových stránek: http://www.bmelv.de/GAK2011-AFP

Další informace: —

Pomoc č.: SA.32267 (2011/XA)

Členský stát: Španělsko

Region: Salamanca

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Sistemas de control lechero 2011

Právní základ: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2011.

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu: 0,02 EUR (v milionech)

Maximální míra podpory: 50,00 %

Datum uskutečnění: —

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 22. ledna 2011–31. prosince 2011

Cíl podpory: Odvětví živočišné výroby (článek 16 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: Chov ovcí a koz, Chov mléčného skotu

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/ Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Adresa internetových stránek: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2011/ControlLechero.pdf

Další informace: —


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

Evropská komise

14.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 116/10


Oznámení o nadcházejícím skončení platnosti některých vyrovnávacích opatření

2011/C 116/05

1.   V souladu s čl. 18 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 (1) o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, Evropská komise oznamuje, že pokud nebude zahájen přezkum v souladu s následujícím postupem, pozbudou níže uvedená vyrovnávací opatření platnosti dnem uvedeným v tabulce níže.

2.   Postup

Výrobci v Unii mohou podat písemnou žádost o přezkum. Tato žádost musí obsahovat dostatečné důkazy o tom, že skončení platnosti uvedených opatření by pravděpodobně mělo za následek pokračování nebo opakování subvencování a újmy.

Pokud by se Komise rozhodla dotyčná opatření přezkoumat, bude poté dovozcům, vývozcům, zástupcům země vývozu a výrobcům v Unii poskytnuta příležitost doplnit, vyvrátit nebo objasnit tvrzení obsažená v žádosti o přezkum.

3.   Lhůta

Výrobci v Unii mohou podat písemnou žádost o přezkum z výše uvedených důvodů tak, aby byla doručena Evropské komisi, generálnímu ředitelství pro obchod, na adresu: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België (2), kdykoli ode dne zveřejnění tohoto oznámení, avšak nejpozději tři měsíce před datem uvedeným v tabulce níže.

4.   Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 18 odst. 4 Rady nařízení (ES) č. 597/2009.

Výrobek

Země původu nebo vývozu

Opatření

Odkaz

Datum pozbytí platnosti

Polyethylentereftalát (PET)

Indie

Vyrovnávací clo

Nařízení Rady (ES) č. 193/2007 (Úř. věst. L 59, 27.2.2007, s. 34)

28.2.2012


(1)  Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  Fax +32 22956505.


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

14.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 116/11


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6151 – PetroChina/Ineos/JV)

(Text s významem pro EHP)

2011/C 116/06

1.

Komise dne 5. dubna 2011 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik PetroChina International (London) Company Limited („PCIL“, Čína), vlastněný výlučně podnikem PetroChina Company Limited („PetroChina“, Čína), který je kontrolován podnikem China National Petroleum Corporation („CNPC“, Čína) a podnik Ineos AG („Ineos“, Švýcarsko) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií společnou kontrolu nad podnikáním podniku Ineos v oblasti rafinace, totiž dvěma rafineriemi v Grangemouth (Skotsko) a Lavera (Francie) a souvisejícími aktivy (společně dále „cílový podnik“).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku PetroChina: produkce a distribuce ropy a petrochemických výrobků,

podniku Ineos: celosvětová výroba petrochemikálií, speciálních chemikálií a ropných produktů,

cílového podniku: výroba a velkoobchod výrobků vyráběných rafinací ropy v rafineriích.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6151 – PetroChina/Ineos/JV na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).


JINÉ AKTY

Evropská komise

14.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 116/12


INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ – VEŘEJNÁ KONZULTACE

Zeměpisná označení z Chorvatska

2011/C 116/07

Probíhají jednání o přistoupení mezi Evropskou unií a Chorvatskou republikou, která zahrnují ochranu zeměpisných označení vín, aromatizovaných vín a lihovin. V této souvislosti se v Evropské unii dává ke zvážení ochrana zeměpisných označení níže uvedených názvů.

Zahrnutí názvů požadovaných Chorvatskem do přístupové smlouvy se může uskutečnit pouze po provedení řízení o přezkumu a o námitce. Ochrana těchto názvů bude udělena v den přistoupení a bude omezena na přechodné období, během kterého musí Chorvatsko předložit úplnou dokumentaci.

Komise vyzývá všechny členské státy nebo třetí země či všechny fyzické nebo právnické osoby s oprávněným zájmem, které mají bydliště nebo jsou usazeny v členském státě či třetí zemi, aby vznesly proti takové ochraně námitku, a to předložením řádně odůvodněného prohlášení.

Komise musí obdržet námitky do dvou měsíců po tomto zveřejnění. Prohlášení o námitce se zasílají na tuto e-mailovou adresu: AGRI-B2@ec.europa.eu

Prohlášení o námitce jsou posuzována pouze tehdy, pokud jsou obdržena ve výše stanovené lhůtě a pokud prokazují, že ochrana navrhovaného názvu:

1)

by byla zcela nebo částečně homonymní s názvem již chráněným v Evropské unii podle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (1), kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (2), a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (3) o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin nebo by byla obsažena v dohodách, které Evropská unie uzavřela s jednou z těchto zemí:

Albánskou republikou (rozhodnutí Rady 2006/580/ES ze dne 12. června 2006 o podpisu a uzavření prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech (4) (protokol 3 o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína a o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín, lihovin a aromatizovaných vín)),

Austrálií (rozhodnutí Rady 2009/49/ES ze dne 28. listopadu 2008 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Austrálií o obchodu s vínem (5)),

Bosnou a Hercegovinou (rozhodnutí Rady 2008/474/ES ze dne 16. června 2008 o podpisu a uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (6) (protokol 6)),

Kanadou (rozhodnutí Rady 2004/91/ES ze dne 30. července 2003 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Kanadou o obchodu s vínem a lihovinami (7)),

Chilskou republikou (rozhodnutí Rady 2002/979/ES ze dne 18. listopadu 2002 o podpisu a prozatímním provádění některých ustanovení dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (8)),

Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie (rozhodnutí Rady 2001/916/ES ze dne 3. prosince 2001 o uzavření Dodatkového protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé za účelem zohlednění výsledku jednání mezi stranami o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína, o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení lihovin a aromatizovaných nápojů (9)),

Mexikem (rozhodnutí Rady 97/361/ES ze dne 27. května 1997 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými o vzájemném uznávání a ochraně označení lihovin (10)),

Černou Horou (rozhodnutí Rady 2007/855/ES ze dne 15. října 2007 o podpisu a uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé (11)),

Srbskem (rozhodnutí Rady 2010/36/ES ze dne 29. dubna 2008 o podpisu a uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé (12)),

Jihoafrickou republikou (rozhodnutí Rady 2002/51/ES ze dne 21. ledna 2002 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou o obchodu s vínem (13) a rozhodnutí Rady 2002/52/ES ze dne 21. ledna 2002 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou o obchodu s lihovinami (14)),

Švýcarskem (rozhodnutí Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom týkající se dohody o vědeckotechnické spolupráci ze dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se Švýcarskou konfederací (15), a zejména dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty – příloha 7 a příloha 8),

Spojenými státy americkými (rozhodnutí Rady 2006/232/ES ze dne 20. prosince 2005 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obchodu s vínem (16));

2)

by vzhledem k pověsti ochranné známky, její proslulosti a době jejího používání mohla uvést spotřebitele v omyl ohledně skutečné identity produktu.

Výše uvedená kritéria se posuzují ve vztahu k území Evropské unie, což se v případě práv k duševnímu vlastnictví týká pouze jednoho nebo více území, kde jsou daná práva chráněna. Případná ochrana těchto názvů v Evropské unii podléhá úspěšnému zakončení těchto jednání a následnému právnímu aktu.

Seznam zeměpisných označení vín, aromatizovaných vín a lihovin  (17)

Kategorie produktu

Název zapsaný v Chorvatsku

Víno

Dalmatinska zagora

Víno

Dingač

Víno

Hrvatsko primorje

Víno

Istočna kontinentalna Hrvatska

Víno

Hrvatska Istra

Víno

Moslavina

Víno

Plešivica

Víno

Podunavlje

Víno

Pokuplje

Víno

Prigorje-Bilogora

Víno

Primorska Hrvatska

Víno

Sjeverna Dalmacija

Víno

Slavonija

Víno

Srednja i Južna Dalmacija

Víno

Zagorje – Međimurje

Víno

Zapadna kontinentalna Hrvatska

Aromatizované víno

Samoborski Bermet

Lihovina

Hrvatska loza

Lihovina

Hrvatska travarica

Lihovina

Hrvatska stara šljivovica

Lihovina

Slavonska šljivovica

Lihovina

Pelinkovac

Lihovina

Zadarski maraschino


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.

(4)  Úř. věst. L 239, 1.9.2006, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 28, 30.1.2009, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 169, 30.6.2008, s. 10.

(7)  Úř. věst. L 35, 6.2.2004, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 6.

(10)  Úř. věst. L 152, 11.6.1997, s. 15.

(11)  Úř. věst. L 345, 28.12.2007, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 28, 30.1.2010, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 28, 30.1.2002, s. 3.

(14)  Úř. věst. L 28, 30.1.2002, s. 112.

(15)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.

(16)  Úř. věst. L 87, 24.3.2006, s. 1.

(17)  Seznam stanovený orgány Chorvatské republiky, založený na nařízení o zeměpisných označeních vín zveřejněném v Úř. sbírce 141/10 a Úř. sbírce 31/11, o aromatizovaných vínech v Úř. sbírce 14/11 a lihovinách v Úř. sbírkách 61/09 a 141/09.


14.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 116/15


Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

2011/C 116/08

Tímto zveřejněním se uděluje právo podat proti zápisu námitku podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Komise musí obdržet prohlášení o námitce do šesti měsíců po tomto zveřejnění.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„MIÓD Z SEJNEŃSZCZYZNY/ŁOŹDZIEJSZCZYZNY“/„SEINŲ/LAZDIJŲ KRAŠTO MEDUS“

č. ES: PL-PDO-0005-0684-26.02.2008

č. ES: LT-PDO-0005-0850-26.02.2008

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Název:

„Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“

2.   Členský stát nebo třetí země:

Polsko a Litva

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny:

3.1   Druh produktu:

Třída 1.4 –

Ostatní produkty živočišného původu, med

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1:

Pod názvem „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ lze prodávat výhradně včelí květový nektarový med. V okamžiku prodeje může mít med tekutou či krystalizovanou podobu. Med může mít hustou a poloprůhlednou, tekutou nebo krystalizovanou konzistenci. Získává se z několika desítek různých druhů medonosných rostlin typických pro danou oblast. Patří mezi ně mj.: vrba a javor, pampeliška lékařská, ostružina, krušiny, jetel plazivý a luční, štírovník a komonice a jiné rostliny z čeledi motýlokvětých (Papilionaceae), hadinec, plicník, lípa, plevele z čeledi brukvovitých (Brassicaceae), chrpa modrá, vrbovka, trnovník akát, liliochvostec, slivoň a rostliny z čeledi miříkovitých, hvozdíkovitých a pyskatých.

Pyly pěstovaných monokulturních plodin se mohou v medu vyskytovat pouze ve stopovém množství (jež celkově nepřesahuje 5 %) a jejich přítomnost nesmí v žádném případě vést ke změně charakteristické chutě, vůně a barvy medu. Med má velmi typickou tmavě žlutou až tmavě zlatou barvu. K význačným vlastnostem medu patří mírné zakalení. Je povolena trochu tmavší barva medu způsobená medovicí, jež se občas v období vylučování nektaru u některých rostlin objevuje. Maximální množství medovice, měřeno elektrickou vodivostí, činí 0,5 mS/cm.

Fyzikálně-chemická charakteristika:

obsah vody – nejvýše 18 %,

hustota – více než 1 400 g/cm3,

obsah prolinu – nejméně 25 mg/100 g medu,

obsah 5-hydroxymethylfurfuralu (HMF) – nejvýše 2,0 mg/100 g medu,

pH (3,8–4,8),

obsah jednoduchých cukrů (glukózy a fruktózy) – nejméně 60 g/100 g,

obsah sacharózy – nejvýše 5 g/100 g,

aktivita diastázy (podle Schadeovy stupnice) – nejméně 8,

volné kyseliny – nejvýše 50 meq/1 000g,

elektrická vodivost – nejvýše 0,8 mS/cm.

3.3   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů):

3.4   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu):

Jak v průběhu včelařské sezony, tak v období přezimování se potrava včel sestává hlavně z přírodního medu a pylu, které včely uloží v úlu a které jsou tam ponechány v množství dostačujícím pro řádné přezimování až do přísunu čerstvého nektaru a pylu na jaře. Za nepříznivého počasí na konci léta však včely mohou nashromážděnou potravu částečně spotřebovat. V takovém případě je nutné doplnit v srpnu a září zásoby. Používá se k tomu sirup vyrobený z potravinářského cukru (sacharózy) a vody v poměru 1,5:1 až 2:1 podle období a teploty vzduchu. Dokrmování probíhá večer, aby nedocházelo k plenění včelínu, a v několika dávkách, aby včely potravu náležitě zpracovaly. Pokud je nutné dokrmovat včely na začátku jara z důvodu dlouhé zimy, nepříznivého počasí nebo nedostatečného vylučování nektaru rostlin, nejdříve se podávají zásoby medu a plástového pylu uchovávané v dílně včelaře, který je postupně odvíčkovává. Pokud se jich nedostává, podává se jednak cukrový sirup, ovšem řidší než na podzim (poměr 1:2 až 1:1), jelikož včely na jaře potřebují více vody, jednak pomletý květový pyl, jež dodá včelám bílkoviny. K dokrmování se používá cukrový sirup vyrobený z řepného cukru a vody nebo sirup z invertovaného cukru. K podávání sirupu se používají stropní nebo rámková krmítka. V období snůšky medu „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ je dokrmování včel nepřípustné.

3.5   Specifické kroky při produkci, které se musí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti:

V označené zeměpisné oblasti musí probíhat všechny fáze výroby – od umísťování včelínů po konečné balení medu. „Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų /Lazdijų krašto medus“ se s ohledem na velmi krátké vegetační období rostlin získává výlučně po dobu tří měsíců od poloviny května do poloviny srpna. Med se s využitím odstředivé síly vytáčí za studena v medometu. Přecezený med se plní do jednotkových balení s obsahem nejvýše 1 400 g. Med musí být uchováván v temnu při teplotě od 4 do 18 °C v suchých a dobře větraných místnostech. Filtrování pylu, stejně jako pastování, pasterizace a umělý ohřev medu jsou nepřípustné. V žádné fázi výroby nesmí teplota medu překročit 42 °C. V období produkce medu je zakázáno používat léčiva pro včely i chemické výrobky a jiné odpuzovače včel, a to jak v pevné, tak i tekuté či plynné formě.

3.6   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.:

Med plní do maloobchodních balení (nepřesahujících 1 400 g) sami včelaři. Předcházejí tak rizikům spjatým s případnými změnami fyzikálně-chemických a organoleptických vlastností medu, jež by – pokud by med nebyl řádně zabalen – mohly při převážení na dlouhé vzdálenosti nastat.

U případného převozu mimo označenou oblast v jiných než maloobchodních baleních existuje rovněž riziko, že „miód z Sejneńszczyny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ bude smíchán s jinými medy nebo že pod chráněným označením bude prodáván med, jenž nepochází ze zeměpisné oblasti vymezené v bodě 4.

Cílem tohoto omezení je vyloučit faktor ohrožující kvalitu medu „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ a zachovat věrohodnost systému kontroly na vysoké úrovni.

3.7   Zvláštní pravidla pro označování:

Všichni včelaři a subjekty, jež med vykupují a dále s ním pod chráněným označením na území Polska a Litvy nakládají, musí používat jeden druh etiket. Údaje na etiketě jsou v příslušném úředním jazyce. Název produktu může být také uveden v jazyce příslušné země.

Na každé etiketě se musí nacházet název „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ a další informace, jako jsou objem nádoby, adresa výrobce, veterinární registrační číslo, datum plnění a doba trvanlivosti. Na etiketě bude umístěn také unijní symbol chráněného označení původu nebo symbol Unie spolu s nápisem „chráněné označení původu“.

Na území Polska bude etikety distribuovat sdružení Terenowe Koło Pszczelarzy v Sejnech a na území Litvy sdružení Regionalny Związek Pszczelarzy v Łoździejích. Dotyčné sdružení postupuje příslušnému kontrolnímu orgánu podrobná pravidla distribuce etiket. Tato pravidla nesmějí žádným způsobem diskriminovat výrobce, kteří nejsou členy sdružení a kteří vyrábějí „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ v souladu se specifikací.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti:

„Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ se získává v této oblasti:

na polské straně: 4 obce v okrese Sejny (Sejny, Giby, Krasnopol, Puńsk) a 5 obcí v okrese Suwałki (Suwałki, Szypliszki, Jeleniewo, Rutka-Tartak, Wiżajny),

na litevské straně: 12 obcí v okrese Łoździeje/Lazdijai (Kapčiamiestis, Veisejai, Kučiūnai, Lazdijai, Seirijai, Noragėliai, Šventežeris, Teizai, Šlavantai, Būdvietis, Šeštokai, Krosna).

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí:

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti:

Oblast produkce medu „miód z Sejneńszczyny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ se nachází v povodí Němenu v polsko-litevském pohraničí, na území mezoregionu jezerní oblasti Pojezierze Wschodniosuwalskie. Oblast, patřící kdysi pod jedno území obývané kmenem Jatwingů, se nyní nachází v regionu, jež se nazývá Ziemia Sejneńska (Sejneńszczyzna) a Łoździejszczyzna. Med vyrobený na polské straně se označuje jako „miód z Sejneńszczyny“, zatímco med vyrobený na litevské straně nese označení „Lazdijų krašto medus“. Oblast však představuje stejnorodé území, na němž se získává týž produkt týmiž postupy. „Miód z Sejneńszczyny“ i „Lazdijų krašto medus“ představují stejný med.

Jak Ziemia Sejneńska, tak Ziemia Łoździejska leží na území jezerní oblasti Pojezierze Wschodniosuwalskie v zeměpisné jezerní oblasti Pojezierze Litewskie. Tuto oblast spojuje zejména zeměpisná poloha, podnebí, stejná flóra a fauna i ráz povrchu, a kromě toho také společná historie. Region rozdělila státní hranice v roce 1919 (po konečném zformování území Polska a Litvy po 1. světové válce). Hranice však neoslabila mezilidské kulturní vazby, jež mají po vstupu Polska a Litvy do schengenského prostoru v roce 2007 příležitost k novému rozkvětu.

Povrchový ráz této oblasti je výsledkem mnoha fází zalednění. Charakteristickými prvky oblasti jsou jezera, hluboké ledovcové rýhy vzniklé pod ledem (dnes jsou na jejich místě jezera či řeky) a ledovcová oka – menší bezodtoké prohlubně, někdy naplněné vodou, jež vznikly zejména v důsledku roztání bloků mrtvého ledu. Na území okresu Łoździeje se nachází cca 150 jezer. V oblasti Ziemia Sejneńskia jich je několik desítek, z nichž to největší – jezero Gaładuś – z části leží i na litevské straně.

Popisovaná oblast se vyznačuje drsným podnebím s výrazně kontinentálními rysy. Teploty v zimě jsou nižší než celostátní průměr a v létě zase vyšší. Průměrná roční teplota zde činí 6,1 °C a úhrn srážek se pohybuje v průměru mezi 550 a 600 mm ročně. Vegetační období rostlin začíná o jeden až dva týdny později než v okolních oblastech a trvá velmi krátce – méně než 150 dní.

Flóra v popisované oblasti je výsledkem působení podnebí, geologického podloží, vodních poměrů a antropogenních změn a je dobře uzpůsobená panujícím poměrům. Ráz povrchu, teplota vzduchu v zimě i létě, mírné srážky, velmi krátké vegetační období a čistota životního prostředí mají na místní flóru zásadní vliv. V oblasti získávání medu „miód z Sejneńszczyny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ se vyskytují reliktní, boreální a arktické druhy rostlin, např.: vrba laponská (Salix lapponum), bříza nízká (Betula humilis), ostružiník moruška (Rubus chamaemorus), rojovník bahenní (Ledum palustre), druh zblochanu Glyceria lithuanica, suchopýrek alpský (Baeothryon alpinum). Stanoviště rostlin v popisované oblasti tvoří ekotypy polně-luční, lesní a bahenně-rašeliništní (v značné míře zachovaný v původním stavu). Ve všech uvedených přirozených i antropogenních stanovištích se vyskytuje mnoho druhů motýlokvětých rostlin, např. jetele (Trifolium), komonice (Melilothus), vikve (Vicia), tolice (Medicago), hrachoru (Lathyrus) či štírovníku (Lotus), jejichž nektar obsahuje řadu alkaloidů, glykosidů a silic.

Při výrobě medu „miód z Sejneńszczyny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ má zásadní význam lidský faktor. Dovednosti včelařů se týkají zejména pravidel umísťování včelínu, chovu včel i tradičního způsobu včelaření, jenž spočívá mj. v používání dřevěných úlů, dodržování přísných pravidel ohledně dokrmování včel v zimním období, nefiltrování pylu, v absenci pastování, pasterizace či umělého ohřevu medu, dále ve vytáčení medu za studena a dodržování přísných pravidel plnění a uchovávání medu. Dovednosti včelařů se utvářely v průběhu mnoha let a předávaly se z generace na generaci. Dlouhou tradici včelařství v této oblasti potvrzují i četné písemnosti nebo právní předpisy. Brtnické právo bylo oficiálně zapsáno do Litevského statutu v roce 1529. Ve 14. a 15. století udělovala v této oblasti litevská knížata práva k využití lesního bohatství, mj. práva k užívání brtí (lesních úlů). V roce 1873 vzniklo v Sejnech, jako první v Polském království, sdružení včelařů Koło Pszczelarzy. V popisované oblasti se rovněž dochovaly četné soupisy úlů z 30. let 19. století a z roku 1948.

5.2   Specifičnost produktu:

Charakteristickými rysy medu „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“, jež svědčí o jeho výjimečnosti, jsou:

nízký obsah vody – nejvýše 18 %,

vysoká hustota – více než 1 400 g/cm3,

výrazné aroma,

nahořklá příchuť,

malý podíl pylu z květů monokulturních rostlin – nejvýše 5 %,

vysoký obsah prolinu – nejméně 25 mg/100 g medu,

nízký obsah 5-hydroxymethylfurfuralu (HMF) – nejvýše 2,0 mg/100 g medu,

stabilní pH (3,8–4,8),

charakteristická tmavě žlutá až tmavě zlatá, někdy i tmavší barva způsobená medovicí a mírné zakalení.

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO):

„Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ představuje výjimečný produkt úzce spjatý s oblastí svého původu. Rozmanitosti nektarodárných rostlin (se značným zastoupením motýlokvětých rostlin), jež je příznačná pro oblast vymezenou v bodě 4, vděčí med za své charakteristicky výrazné aroma a nahořklou příchuť. Specifičnost zeměpisné oblasti se rovněž odráží i v tom, že maximální podíl pylu monokulturních rostlin v tomto medu činí pouhých 5 %.

Velký význam pro jakost medu „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ mají specifické dovednosti místních včelařů, kteří je museli přizpůsobit těžkým klimatickým podmínkám (med lze v této oblasti s ohledem na velmi krátké vegetační období získávat pouze po dobu tří měsíců od poloviny května do poloviny srpna). Díky včelařskému umění a výjimečnosti oblasti se získávaný med vyznačuje vlastnostmi, jako jsou nízký obsah vody, vysoká hustota, nízký obsah 5-hydroxymethylfurfuralu či stabilní pH.

Dalším význačným rysem medu „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“, jenž svědčí o jeho jakosti, je vysoký obsah prolinu díky přírodnímu původu, environmentálním faktorům a někdy i obsažené medovici.

Odkaz na zveřejnění specifikace:

(čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006)

http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1620&LangId=0

http://www.zum.lt/documents/Kokybe-medus.doc


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.