ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.047.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 47

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
15. února 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2011/C 047/01

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

1

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2011/C 047/02

Směnné kurzy vůči euru

3

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2011/C 047/03

Souhrnné údaje sdělené členskými státy o státní podpoře poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 736/2008 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu na trh ( 1 )

4

2011/C 047/04

Souhrnné údaje sdělené členskými státy o státní podpoře poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 736/2008 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu na trh ( 1 )

7

 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Evropská komise

2011/C 047/05

Oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti některých antidumpingových opatření

10

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2011/C 047/06

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

11

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2011/C 047/07

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

12

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

15.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 47/1


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

2011/C 47/01

Datum přijetí rozhodnutí

17.11.2010

Odkaz na číslo státní pomoci

N 144/10

Členský stát

Nizozemsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

O&O-steun aan Rekkof

Právní základ

Kaderwet EZ-subsidies; O&O-programma Civiele Vliegtuigontwikkeling

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Výzkum a vývoj, Rozvoj odvětví

Forma podpory

Vratná dotace

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 19,72 mil. EUR

Míra podpory

33 %

Délka trvání programu

do 31.12.2012

Hospodářská odvětví

Zpracovatelský průmysl

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministerie van Economische Zaken

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

10.12.2010

Odkaz na číslo státní pomoci

N 336/10

Členský stát

Rakousko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Breitband Austria Zwanzigdreizehn

Právní základ

Sonderrichtlinie Breitband Austria Zwanzigdreizehn

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Rozvoj odvětví

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje 10 mil. EUR

Celková částka plánované podpory 26 mil. EUR

Míra podpory

75 %

Délka trvání programu

1.1.2011–31.12.2013

Hospodářská odvětví

Pošty a telekomunikace

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Ghegastrabe 1

1030 Wien

ÖSTERREICH

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

15.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 47/3


Směnné kurzy vůči euru (1)

14. února 2011

2011/C 47/02

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3440

JPY

japonský jen

112,15

DKK

dánská koruna

7,4568

GBP

britská libra

0,84000

SEK

švédská koruna

8,7562

CHF

švýcarský frank

1,3065

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,8770

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

24,235

HUF

maďarský forint

272,35

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7058

PLN

polský zlotý

3,9436

RON

rumunský lei

4,2490

TRY

turecká lira

2,1460

AUD

australský dolar

1,3430

CAD

kanadský dolar

1,3280

HKD

hongkongský dolar

10,4735

NZD

novozélandský dolar

1,7797

SGD

singapurský dolar

1,7233

KRW

jihokorejský won

1 511,82

ZAR

jihoafrický rand

9,8273

CNY

čínský juan

8,8662

HRK

chorvatská kuna

7,4120

IDR

indonéská rupie

11 978,93

MYR

malajsijský ringgit

4,1026

PHP

filipínské peso

58,667

RUB

ruský rubl

39,3787

THB

thajský baht

41,368

BRL

brazilský real

2,2438

MXN

mexické peso

16,1932

INR

indická rupie

61,1520


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

15.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 47/4


Souhrnné údaje sdělené členskými státy o státní podpoře poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 736/2008 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu na trh

(Text s významem pro EHP)

2011/C 47/03

Pomoc č.: XF 18/10

Členský stát: Irsko

Region/orgán poskytující podporu: An Bord Iascaigh Mhara

Název režimu podpory/název podniku, který je příjemcem podpory ad hoc: Aquaculture Innovation and Technology Scheme

Právní základ: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo částka poskytnuté podpory ad hoc: 700 000,00 EUR ročně v období od r. 2010 do r. 2014

Maximální míra podpory: 40 % způsobilých výdajů soukromého sektoru pro navrhovatele investičních projektů

Datum vstupu v platnost:

Doba trvání režimu podpory (nejdéle do 30. června 2014); uveďte:

v rámci režimu: Podpora bude vyplácena: do 30. června 2014.

v případě podpory ad hoc: předpokládané datum poslední splátky: Nepoužije se.

Cíl podpory: Cíle režimu podpory inovací a technologií akvakultury jsou zaměřeny na podporu investic do inovativních technologií a zkoušení těchto technologií v obchodních podmínkách za účelem zvýšení výkonu a konkurenceschopnosti, ustavení hospodářské a technické proveditelnosti nových lokalit a druhů, podpůrná opatření ke zlepšení dlouhodobé udržitelnosti životního prostředí, investice do opatření ke zlepšení zdraví ryb a jejich životních podmínek a kvality produktu, zdokonalování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oblasti akvakultury, zvyšování dovednostní a vědomostní základny odvětví a začleňování akvakultury do pobřežních sídel a venkovských oblastí a její sbližování s pobřežními sídly a venkovskými oblastmi.

Uveďte, který z článků 8 až 24 byl použit: Články 11, 21.

Dotčená činnost: Investice do inovativních technologií a zkoušení těchto technologií v obchodních podmínkách za účelem zvýšení výkonu a konkurenceschopnosti, ustavení hospodářské a technické proveditelnosti nových lokalit a druhů, podpůrná opatření ke zlepšení dlouhodobé udržitelnosti životního prostředí, investice do opatření ke zlepšení zdraví ryb a jejich životních podmínek a kvality produktu, zdokonalování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oblasti akvakultury, zvyšování dovednostní a vědomostní základny odvětví a začleňování akvakultury do pobřežních sídel a venkovských oblastí a její sbližování s pobřežními sídly a venkovskými oblastmi.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Adresa internetových stránek, kde je možné nalézt úplné znění režimu nebo kritérií a podmínek, podle kterých se poskytuje podpora ad hoc mimo režim podpory: http://www.bim.ie

Odůvodnění: Uveďte, proč byl zaveden režim státní podpory místo pomoci poskytované Evropským rybářským fondem: Finanční podpora určená Irsku z Evropského rybářského fondu byla upřednostněna na vyřazení rybářského loďstva z provozu. Rozvoj akvakultury bude financován irskou vládou z ročních státních prostředků přidělených An Bord Iascaigh Mhara, které jsou zahrnuty do rozpočtu Ministerstva zemědělství, rybolovu a výživy.

Pomoc č.: XF 23/10

Členský stát: Irsko

Region/orgán poskytující podporu: An Bord Iascaigh Mhara

Název režimu podpory/název podniku, který je příjemcem podpory ad hoc: Aquaculture Innovation and Technology Scheme

Právní základ: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo částka poskytnuté podpory ad hoc: 700 000,00 EUR ročně v období od r. 2010 do r. 2014

Maximální míra podpory: 40 % způsobilých výdajů soukromého sektoru pro navrhovatele investičních projektů

Datum vstupu v platnost:

Doba trvání režimu podpory (nejdéle do 30. června 2014); uveďte:

v rámci režimu: Podpora bude vyplácena: do 30. června 2014.

v případě podpory ad hoc: předpokládané datum poslední splátky: Nepoužije se.

Cíl podpory: Cíle režimu podpory inovací a technologií akvakultury se zaměřují na podporu investic do inovativních technologií a zkoušení těchto technologií v obchodních podmínkách za účelem zvýšení výkonu a konkurenceschopnosti, ustavení hospodářské a technické proveditelnosti nových lokalit a druhů, podpůrná opatření ke zlepšení dlouhodobé udržitelnosti životního prostředí, investice do opatření ke zlepšení zdraví ryb a jejich životních podmínek a kvality produktu, zdokonalování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oblasti akvakultury, zvyšování dovednostní a vědomostní základny odvětví a začleňování akvakultury do pobřežních sídel a venkovských oblastí a její sbližování s pobřežními sídly a venkovskými oblastmi.

Uveďte, který z článků 8 až 24 byl použit: Články 11, 21.

Dotčená činnost: Investice do inovativních technologií a zkoušení těchto technologií v obchodních podmínkách za účelem zvýšení výkonu a konkurenceschopnosti, ustavení hospodářské a technické proveditelnosti nových lokalit a druhů, podpůrná opatření ke zlepšení dlouhodobé udržitelnosti životního prostředí, investice do opatření ke zlepšení zdraví ryb a jejich životních podmínek a kvality produktu, zdokonalování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oblasti akvakultury, zvyšování dovednostní a vědomostní základny odvětví a začleňování akvakultury do pobřežních sídel a venkovských oblastí a její sbližování s pobřežními sídly a venkovskými oblastmi.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Adresa internetových stránek, kde je možné nalézt úplné znění režimu nebo kritérií a podmínek, podle kterých se poskytuje podpora ad hoc mimo režim podpory: http://www.bim.ie

Odůvodnění: Uveďte, proč byl zaveden režim státní podpory místo pomoci poskytované Evropským rybářským fondem: Finanční podpora určená Irsku z Evropského rybářského fondu byla upřednostněna na vyřazení rybářského loďstva z provozu. Rozvoj akvakultury bude financován irskou vládou z ročních státních prostředků přidělených An Bord Iascaigh Mhara, které jsou zahrnuty do rozpočtu Ministerstva zemědělství, rybolovu a výživy.

Pomoc č.: XF 36/10

Členský stát: Irsko

Region/orgán poskytující podporu: An Bord Iascaigh Mhara

Název režimu podpory/název podniku, který je příjemcem podpory ad hoc: Seafood Graduate Development Scheme

Právní základ: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo částka poskytnuté podpory ad hoc: 250 000 EUR

Maximální míra podpory: Maximálně do výše 40 % způsobilých projektů soukromého sektoru a do výše 100 % veřejných projektů realizovaných veřejnoprávními subjekty a/nebo výzkumnými institucemi ve společném zájmu.

Datum vstupu v platnost: Rozhodným dnem je 1. listopadu 2010.

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory (nejdéle do 30. června 2014); uveďte:

v rámci režimu: Podpora bude vyplácena do 30. června 2014.

v případě podpory ad hoc: předpokládané datum poslední splátky: Nepoužije se.

Cíl podpory: Cílem režimu podpory je pomoci rozvoji odvětví prostřednictvím rozmísťování specializovaných absolventů s dovednostmi v oblasti rozvoje podnikání/marketingu a rozvoje nových produktů s mořskými plody.

Tento režim podpory je vyplácen podle článků 17, 21 a 23 nařízení Komise (ES) č. 736/2008 ze dne 22. července 2008.

Uveďte, který z článků 8 až 24 byl použit: Články 17, 21 a 23.

Dotčená činnost: Odvětví produkce, zpracování a obchodu s mořskými plody.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Adresa internetových stránek, kde je možné nalézt úplné znění režimu nebo kritérií a podmínek, podle kterých se poskytuje podpora ad hoc mimo režim podpory: http://www.bim.ie/templates/text_content.asp?node_id=1085

Odůvodnění: Uveďte, proč byl zaveden režim státní podpory místo pomoci poskytované Evropským rybářským fondem: Finanční podpora určená Irsku z Evropského rybářského fondu byla upřednostněna na jiná opatření, zvláště na Vyřazení rybářského loďstva z provozu, Systémy rybolovu šetrné k životnímu prostředí, Pobřežní řízení rybolovu a Osu 4 (Rozvoj pobřežních sídel).


15.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 47/7


Souhrnné údaje sdělené členskými státy o státní podpoře poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 736/2008 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu na trh

(Text s významem pro EHP)

2011/C 47/04

Pomoc č.: XF 19/10

Členský stát: Španělsko

Region/orgán poskytující podporu: Comunitat Valenciana/Generalitat

Název režimu podpory/název podniku, který je příjemcem podpory ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Právní základ: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo částka poskytnuté podpory ad hoc: 10 000 EUR

Maximální míra podpory: 50 % způsobilých nákladů (zbývajících 50 % bude financováno z obecního rozpočtu města Guardamar del Segura)

Datum vstupu v platnost:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory; uveďte:

v případě režimu: datum, do něhož lze podporu poskytnout;

X

v případě podpory ad hoc: předpokládané datum poslední splátky: 31. prosince 2010

Cíl podpory: Rozvoj politiky jakosti a zvyšování hodnoty, rozvoj nových trhů nebo uskutečnění kampaně propagující čerstvé mořské plody

Uveďte, který z článků 8 až 24 byl použit: Článek 20

Dotčená činnost: Propagace čerstvých produktů rybolovu

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adresa internetových stránek, kde je možné nalézt úplné znění režimu nebo kritérií a podmínek, podle kterých se poskytuje podpora ad hoc mimo režim podpory: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Odůvodnění: uveďte, proč byl zaveden režim státní podpory místo pomoci poskytované Evropským rybářským fondem: Podpora je financována z vlastních prostředků regionální státní správy (Generalitat), není spolufinancována z Evropského fondu pro rybolov, a proto není zahrnuta do španělského operačního programu pro rybářství

Pomoc č.: XF 20/10

Členský stát: Španělsko

Region/orgán poskytující podporu: Comunitat Valenciana/Generalitat

Název režimu podpory/název podniku, který je příjemcem podpory ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pescadores de Gandía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Právní základ: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pescadores de Gandía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo částka poskytnuté podpory ad hoc: 10 000 EUR

Maximální míra podpory: 50 % způsobilých nákladů (zbývajících 50 % bude financováno z obecního rozpočtu města Gandía)

Datum vstupu v platnost:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory; uveďte:

v případě režimu: datum, do něhož lze podporu poskytnout;

X

v případě podpory ad hoc: předpokládané datum poslední splátky: 31. prosince 2010

Cíl podpory: Rozvoj politiky jakosti a zvyšování hodnoty, rozvoj nových trhů nebo uskutečnění kampaně propagující čerstvé mořské plody

Uveďte, který z článků 8 až 24 byl použit: Článek 20

Dotčená činnost: Propagace čerstvých produktů rybolovu

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adresa internetových stránek, kde je možné nalézt úplné znění režimu nebo kritérií a podmínek, podle kterých se poskytuje podpora ad hoc mimo režim podpory: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Odůvodnění: uveďte, proč byl zaveden režim státní podpory místo pomoci poskytované Evropským rybářským fondem: Podpora je financována z vlastních prostředků regionální státní správy (Generalitat), není spolufinancována z Evropského fondu pro rybolov, a proto není zahrnuta do španělského operačního programu pro rybářství

Pomoc č.: XF 21/10

Členský stát: Španělsko

Region/orgán poskytující podporu: Comunitat Valenciana/Generalitat

Název režimu podpory/název podniku, který je příjemcem podpory ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Právní základ: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo částka poskytnuté podpory ad hoc: 10 000 EUR

Maximální míra podpory: 50 % způsobilých nákladů (zbývajících 50 % bude financováno z obecního rozpočtu města Benicarló)

Datum vstupu v platnost:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory; uveďte:

v případě režimu: datum, do něhož lze podporu poskytnout;

X

v případě podpory ad hoc: předpokládané datum poslední splátky: 31. prosince 2010

Cíl podpory: Rozvoj politiky jakosti a zvyšování hodnoty, rozvoj nových trhů nebo uskutečnění kampaně propagující čerstvé mořské plody

Uveďte, který z článků 8 až 24 byl použit: Článek 20

Dotčená činnost: Propagace čerstvých produktů rybolovu

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adresa internetových stránek, kde je možné nalézt úplné znění režimu nebo kritérií a podmínek, podle kterých se poskytuje podpora ad hoc mimo režim podpory: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Odůvodnění: uveďte, proč byl zaveden režim státní podpory místo pomoci poskytované Evropským rybářským fondem: Podpora je financována z vlastních prostředků regionální státní správy (Generalitat), není spolufinancována z Evropského fondu pro rybolov, a proto není zahrnuta do španělského operačního programu pro rybářství

Pomoc č.: XF 22/10

Členský stát: Španělsko

Region/orgán poskytující podporu: Comunitat Valenciana/Generalitat

Název režimu podpory/název podniku, který je příjemcem podpory ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pescadores de Denía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Právní základ: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pescadores de Denía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo částka poskytnuté podpory ad hoc: 10 000 EUR

Maximální míra podpory: 50 % způsobilých nákladů (zbývajících 50 % bude financováno z obecního rozpočtu města Denía)

Datum vstupu v platnost:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory; uveďte:

v případě režimu: datum, do něhož lze podporu poskytnout;

X

v případě podpory ad hoc: předpokládané datum poslední splátky: 31. prosince 2010

Cíl podpory: Rozvoj politiky jakosti a zvyšování hodnoty, rozvoj nových trhů nebo uskutečnění kampaně propagující čerstvé mořské plody

Uveďte, který z článků 8 až 24 byl použit: Článek 20

Dotčená činnost: Propagace čerstvých produktů rybolovu

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adresa internetových stránek, kde je možné nalézt úplné znění režimu nebo kritérií a podmínek, podle kterých se poskytuje podpora ad hoc mimo režim podpory: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Odůvodnění: uveďte, proč byl zaveden režim státní podpory místo pomoci poskytované Evropským rybářským fondem: Podpora je financována z vlastních prostředků regionální státní správy (Generalitat), není spolufinancována z Evropského fondu pro rybolov, a proto není zahrnuta do španělského operačního programu pro rybářství


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

Evropská komise

15.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 47/10


Oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti některých antidumpingových opatření

2011/C 47/05

1.   Evropská komise oznamuje, že pokud nebude zahájen přezkum v souladu s následujícím postupem, pozbudou níže uvedená antidumpingová opatření platnost dnem uvedeným v tabulce níže, jak stanoví článek 2 prováděcího nařízení Rady (ES) č. 1202/2009 (1), kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz furfurylalkoholu pocházejícího z Čínské lidové republiky.

2.   Postup

Výrobci v Unii mohou podat písemnou žádost o přezkum. Tato žádost musí obsahovat dostatečné důkazy o tom, že pozbytí platnosti opatření by mělo pravděpodobně za následek pokračování nebo obnovení dumpingu a újmy.

Pokud by se Komise rozhodla dotyčná opatření přezkoumat, bude poté dovozcům, vývozcům, zástupcům země vývozu a výrobcům v Unii poskytnuta příležitost doplnit, vyvrátit nebo objasnit tvrzení obsažená v žádosti o přezkum.

3.   Lhůta

Výrobci v Unii mohou podat písemnou žádost o přezkum z výše uvedených důvodů tak, aby byla doručena Evropské komisi, generálnímu ředitelství pro obchod, na adresu: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË (2), kdykoli ode dne zveřejnění tohoto oznámení, avšak nejpozději tři měsíce před datem uvedeným v tabulce níže.

4.   Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 (3).

Výrobek

Země původu nebo vývozu

Opatření

Odkaz

Datum pozbytí platnosti

furfurylalkohol

Čínská lidová republika

Antidumpingové clo

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1202/2009 (Úř. věst. L 323, 10.12.2009, s. 48)

10.12.2011


(1)  Úř. věst. L 323, 10.12.2009, s. 48.

(2)  Fax + 32 22956505.

(3)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

15.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 47/11


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2011/C 47/06

1.

Komise dne 8. února 2011 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik APM Terminals BV („APMT“) patřící do skupiny Møller-Maersk A/S („APMM“, Dánsko) a podnik Bolloré SA („Bolloré“, Francie) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií společnou kontrolu nad podnikem Meridian Port Services Limited („Meridian Port Services“, Ghana).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku APMM: rozvoj a provoz kontejnerových terminálů a související činnosti po celém světě, kontejnerová lodní doprava, vnitrozemská přeprava a logistika, vlečení lodí v přístavech, provoz tankerů, průzkum nalezišť ropy a zemního plynu, těžba ropy a zemního plynu, maloobchod a letecká doprava,

podniku Bolloré: přepravní a logistické služby poskytované po celém světě, výroba plastových fólií, jízdenkových automatů, baterií, elektromobilů a distribuce paliva v Evropě; služby v oblasti komunikace, médií, propagace a komercializace plantáží v Kamerunu, Spojených státech a Francii,

podniku Meridian Port Services: rozvoj, řízení a provoz kontejnerových terminálů včetně poskytování souvisejících služeb v přístavu Tema v Ghaně.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


JINÉ AKTY

Evropská komise

15.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 47/12


Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

2011/C 47/07

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti námitku podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Komise musí obdržet prohlášení o námitce do šesti měsíců po tomto zveřejnění.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

LOUGH NEAGH EEL

č. ES: UK-PGI-0005-0796-10.02.2010

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Název:

„Lough Neagh Eel“

2.   Členský stát nebo třetí země:

Spojené království

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny:

3.1   Druh produktu:

Třída 1.7:

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1:

Lough Neagh Eel je název, jímž se označuje volně žijící úhoř žlutý (v místě známý jako hnědý) i úhoř stříbrný (dospělý) druhu Anguilla anguilla (úhoř říční), který se loví ve vymezené oblasti. Tento dokument se vztahuje pouze na čerstvé úhoře.

Úhoři Lough Neagh Eels mají tyto charakteristické znaky:

větší velikost (minimálně 40 cm délky, váha mezi 150–600 g),

vyšší obsah tuku než úhoři z jiných lokalit (dospělí úhoři Lough Neagh mají přibližně 23 % obsah tuku),

mladší „hnědí“ nebo „žlutí“ úhoři mají tmavě zelenou barvu s odstínem do hněda nebo do žluta,

starší „stříbrní úhoři“ jsou černí se stříbrným odstínem,

úhoři Lough Neagh Eels mají úzkou hlavu, krátký ocas a oblé tělo,

maso uvařeného čerstvého úhoře je bílé, jemné a lehké, se zemitou chutí.

3.3   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů):

3.4   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu):

Úhoři nejsou krmeni. Živí se sami přirozenou potravou.

3.5   Specifické kroky při produkci, které se musí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti:

Úhoři musí být uloveni ve vymezené oblasti na dlouhý vlasec nebo pomocí nevodu v jezeře Lough Neagh nebo chyceni na pevných jezech od ústí jezera do dolního toku řeky Bann.

U zpracovaných produktů, jako je uzený úhoř, se zeměpisné označení (Lough Neagh Eels) vztahuje na výchozí surovinu, čerstvé úhoře Lough Neagh Eels.

3.6   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.:

3.7   Zvláštní pravidla pro označování:

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti:

Jezero Lough Neagh v Severním Irsku a dolní tok řeky Bann (Lower River Bann), od severního pobřeží jezera Lough Neagh po zdymadlo Cutts u města Corelaine.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí:

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti:

Jezero Lough Neagh je s rozlohou 150 čtverečních mil největší jezero na Britských ostrovech a páté největší jezero v Evropě. Vodu do jezera přivádí několik řek a do moře ji odvádí svým dolním tokem řeka Bann na severním břehu jezera.

Velký počet řek ústících do jezera Lough s sebou přináší značné množství usazenin, které se v jezeře v silné vrstvě ukládají. Tyto usazeniny jsou velice tmavé a tvoří je bahno a hlína, organická hmota a křemelina. Bahno a hlína pocházejí především z naplavenin, které přinášejí řeky, zatímco organická hmota vzniká částečně ze zdrojů z povodí a částečně z látek, které se tvoří v jezeře. Díky svým vlastnostem a množství jsou vhodným útočištěm velkého počtu bezobratlých živočichů, zejména larev pakomárovitých, o nichž je známo, že převládají ve společenstvích žijících na dně jezera a jsou hlavní potravou úhořů.

Jezero je bohaté na živiny (hypertrofické) a je neustále provzdušňováno cirkulujícími větry, které zajišťují, že v teplejších měsících bohatství přírodních látek v jezeře nezpůsobí dramatický úbytek kyslíku.

Sklenění úhoři putují ze Sargasového moře na sever podél Golfského proudu přes Atlantský oceán. Unášeni Severoatlantským proudem směřují k Irsku. S přílivem dospějí k ústí řeky Bann na severním pobřeží Severního Irska u města Coleraine, kde jsou buď uloveni a odvezeni na nákladních vozech, nebo plují proti proudu do jezera Lough Neagh. Jakmile se dostanou do jezera, ukončí své putování, přijímají potravu a dospívají, dokud nejsou připraveni vrátit se do Sargasového moře, kde se vytírají. Když dospějí, přestanou přijímat potravu a instinktivně se vracejí do svých trdlišť. Jedinou přímou cestou, jíž se úhoři mohou dostat zpátky do moře, je dolní tok řeky Bann.

Úhoři z jezera Lough Neagh se loví třemi různými tradičními způsoby, dva z nich se používají pro odlov žlutých úhořů a jeden pro stříbrné úhoře:

Žlutí úhoři

Metoda dlouhého vlasce

Rybáři používají až čtyři nylonové vlasce zhruba míli dlouhé s přibližně 400 háčky s návnadou na každém z nich. Tyto vlasce se pak brzy ráno následujícího dne vyzvednou z vody. Vlasce se ručně vytáhnou na palubu a ulovení úhoři se ukládají do sudů, jimiž proudí čerstvá voda, aby se pokud možno zabránilo úhynu ryb.

Úlovky se dopraví na břeh, kde se všichni úhoři kratší než 16 palců (40 cm) podle předpisů rybářského družstva Lough Neagh Fisherman’s Co-operative Society vrací do jezera, aby byly zachovány populace úhořů pro budoucnost.

Tažná síť

Ručně tažené sítě o velikosti 90 yardů (82,3 m) na délku a 18 yardů (16,5 m) na výšku. K vytažení lan připojených k sítím se používají hydraulické navijáky, síť sama však musí být vytažena ručně, nesmí být tažena člunem. Používání vlečných sítí je při lovu úhořů zakázáno, aby se neporušilo dno jezera.

Rybáři při vyhledávání míst slibujících nejlepší úlovky podle proměnlivých místních podmínek a počasí často spoléhají na zkušenosti a důkladnou znalost jezera.

Na břehu se úhoři třídí a ti, kteří nedosahují míry 40 cm, se v zájmu zachování udržitelného stavu populace úhořů vracejí do jezera. K další opatřením sloužícím k zachování populace úhoře patří období hájení, kdy je lov zakázán, a denní kvóta odlovu.

Stříbrní úhoři

Stříbrní úhoři jsou úhoři, kteří v jezeře Lough Neagh dospěli a instinktivně začínají svoji pouť na sever k pobřeží a dále do Sargasového moře, kde se rozmnožují.

Stříbrné úhoře lze lovit pouze od 1. června do konce února.

Loví se na pevných jezech u Toome (Toombridge), když opouštějí jezero Lough Neagh na jeho severním pobřeží, a u Kilrea na dolním toku řeky Bann, přibližně 15 mil dále na sever od jezera Lough Neagh.

Stříbrní úhoři migrují pouze za tmy, proto se loví v noci do zvláštních velkých sítí, které se spouštějí do řeky v blízkosti jezů. Každá síť je připojena ke sběrné nádrži usazené v řece, do níž se ukládají ulovení úhoři. Tyto nádrže lze zvedat nebo ponořovat podle výšky hladiny vody v řece v závislosti na proměnlivých dešťových srážkách.

Úhoři se potom odvážejí do zpracovatelského závodu družstva, kde se třídí a dále odvážejí, podobně jako žlutí úhoři.

Udržitelné hospodaření s populací úhoře

Úhoř říční je uveden v příloze II úmluvy CITES (úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy). Kromě toho nařízení Rady (ES) č. 1100/2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního, obsahuje návrh na zavedení plánů řízení stavu úhoře.

V zájmu zachování populace úhoře říčního v povodí jezera Neagh a řeky Bann byl ve spojení s družstvem Lough Neagh Fisherman’s Co-operative Society vytvořen plán řízení stavu úhoře, který je rovněž ve spolupráci s tímto družstvem prováděn. K zachování populací existuje řada opatření. Tato opatření lze v praxi uplatňovat pouze v rámci systému povolování, který provozuje uvedená společnost. Podávání žádosti o povolení není nijak omezeno. Členství v družstvu není při podávání žádosti o povolení podmínkou, jestliže je však povolení uděleno, může se rybář členem družstva stát.

Družstvo Lough Neagh Fisherman’s Co-operative Society se stará o udržitelný stav lovu úhořů s pomocí celé řady opatření:

prováděním kontrol vydávaných povolení: družstvo vydává přibližně 180 povolení ročně. Majitel člunu, jemuž bylo uděleno povolení, musí být přítomen na jeho palubě při každém rybolovu,

prováděním kontroly rybolovných postupů: úhoře je možné lovit pouze na dlouhý vlasec nebo za použití nevodu. Vlasce nesmějí mít více než maximální stanovený počet háčků. Velikost člunu a sítě je rovněž stanovena,

stanovením kvót odlovu: pro každý člun je určena kvóta odlovu, aby nedocházelo k nadměrnému odlovu úhořů,

respektováním minimální velikosti úlovku: úhoře menší než 40 cm musí rybáři vrátit do vody. Dostanou-li se úhoři menší velikosti do zpracovatelského závodu, vracejí se do vody tam. Za porušení stanoveného postupu je možno uložit sankce,

dodržováním doby hájení: lov žlutých i stříbrných úhořů je omezen na určitá roční období, aby se mohly obnovit stavy rybích populací,

poskytováním ochranné služby: ochranná služba po celých čtyřiadvacet hodin zajišťuje, aby úhoře lovili pouze rybáři s povolením,

používáním metody odchytu a převozu: na podporu migrace mladých úhořů proti proudu řeky Bann do jezera Lough Neagh je jich mnoho odchyceno do pastí a převezeno v nádržích do jezera, aby se tak zvýšil počet mladých úhořů připlouvajících každoročně do jezera,

používáním tradičních slaměných provazů: slaměné provazy se vyrábějí ručně a kladou se ve směru putování mladých úhořů, aby se jim usnadnila cesta proti proudu do jezera. Zvyšuje se tak úspěšnost migrace do jezera,

zachováním „královské propusti“ na jezech pro stříbrné úhoře: na jezech určených pro lov stříbrných úhořů je ponechána 10 % propust („královská“) umožňující části populace návrat do Sargasového moře, kde se úhoři vytírají,

nákupem mladých úhořů z jiných oblastí k doplnění přirozeného přírůstku populace. V posledních letech přirozená migrace mladých úhořů do jezera Lough Neagh slábla, družstvo proto kupuje mladé úhoře z jiných oblastí, kteří potom dospívají v jezeře. Tito mladí úhoři, kteří dorůstají v jezeře, tak získávají charakteristické znaky úhořů z jezera Lough Neagh (Lough Neagh Eels).

5.2   Specifičnost produktu:

Úhoři Lough Neagh Eels jsou v důsledku vysokého obsahu tuku (dospělí jedinci mají přibližně 23 % tuku), díky němuž se ideálně hodí k uzení, známí po celé Evropě. Prakticky všichni úhoři z jezera Lough Neagh se prodávají za hranice Irska. Někteří se dostanou na trh do Billingsgate v Londýně, přičemž většina jich putuje do Nizozemska a severního Německa, kde se udí.

Úhoři Lough Neagh Eels se živí především larvami bezobratlých, které v jezeře Lough Neagh převládají. Tento druh potravy způsobuje, že ve srovnání s úhoři z jiných regionů, kteří se živí rybami, mají užší hlavu.

Úhoři jsou loveni udržitelnými rybolovnými postupy, které zajišťují dobrou správu rybolovu úhořů.

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO):

Dlouhodobá tradice a postupy používané při lovu úhořů ve vymezené zeměpisné oblasti jsou základem vztahu k zeměpisné oblasti. Žádost je navíc založena na skutečnosti, že úhoři Lough Neagh Eels jsou známi vyšším obsahem tuku než úhoři z jiných oblastí.

Jezero Lough Neagh je největší sladkovodní jezero na Britských ostrovech, které se vyznačuje mnoha zvláštními charakteristickými rysy popsanými v oddíle 5.1, jež tvoří přírodní stanoviště poskytující vysoce hodnotnou potravu, která přispívá k jedinečnému vyššímu obsahu tuku v těle úhořů v jezeře Lough Neagh.

Dlouhodobá tradice dokládá, že volně žijící úhoři byli na jezeře Lough Neagh loveni již od doby bronzové. Technika lovu úhořů ve vymezené zeměpisné oblasti je starobylá a tyto postupy se používají dodnes.

Rybáři stále používají mnohé z tradičních metod, které používaly již předchozí generace. Rybolov je prováděn udržitelnými postupy pod vedením družstva Lough Neagh Fisherman’s Co-operative Society. K zavedeným postupům patří udržování „královské propusti“, která na jezech určených k lovu úhořů umožňuje 10 % stříbrných (dospělých) úhořů proplout a vrátit se do trdlišť v Sargasovém moři.

Význam a věhlas lovu úhořů na jezeře Lough Neagh jsou patrné v celé historii. O rybářích v této oblasti bylo napsáno mnoho básní a koluje mezi nimi i mnoho pověr. Nedávno vztyčená socha v městě Toome znázorňující plovoucí úhoře je odrazem významu, jaký má lov úhořů v místních dějinách a dědictví oblasti.

Většina úhořů Lough Neagh Eels se prodává obchodníkům v Nizozemsku, kde tyto úhoře považují za nejlepší na světě pro uzení. Úhoři z jezera Lough Neagh jsou proto velmi vyhledávaní a platí se za ně mnohem vyšší ceny než za úhoře z rybářských farem nebo z jiných oblastí.

Odkaz na zveřejnění specifikace:

(Čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006)

http://www.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/lough-neagh-eel-pgi.pdf


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.