ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2010.351.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 351

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
22. prosince 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

2010/C 351/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 2

1

2010/C 351/02

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

5

2010/C 351/03

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

9

2010/C 351/04

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

13

2010/C 351/05

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 2

17

2010/C 351/06

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

21

2010/C 351/07

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

25

2010/C 351/08

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu pro dohled nad evropským GNSS na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

29

2010/C 351/09

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

33

2010/C 351/10

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

37

2010/C 351/11

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

41

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

CS

 


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

22.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/1


Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 2

(2010/C 351/01)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

14 770 731

346 335

15 117 066

 

Hlava 1 — Celkem

14 770 731

346 335

15 117 066

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

126 100

73 900

200 000

 

Hlava 2 — Celkem

126 100

73 900

200 000

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

 

Hlava 5 — Celkem

207 131

 

207 131

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

 

Hlava 6 — Celkem

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

15 103 962

420 235

15 524 197

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2010

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 480 700

–10 000

5 470 700

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

33 000

10 000

43 000

 

Hlava 1 — Celkem

5 528 700

0

5 528 700

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

958 635

59 306

1 017 941

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

359 438

170 259

529 697

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

36 962

8 700

45 662

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

139 765

5 735

145 500

 

Hlava 2 — Celkem

1 547 400

244 000

1 791 400

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EVROPSKÉ OBSERVATORIUM RIZIK – PŘÍPRAVA NA ZMĚNY

1 055 225

246 000

1 301 225

3 1

INFORMACE O PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

1 165 470

–10 000

1 155 470

3 2

KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE

4 110 000

– 280 000

3 830 000

3 3

BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE

1 176 436

220 235

1 396 671

 

Hlava 3 — Celkem

7 507 131

176 235

7 683 366

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

 

Hlava 4 — Celkem

520 731

 

520 731

5

REZERVNÍ FOND

 

Hlava 5 — Celkem

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

15 103 962

420 235

15 524 197


22.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/5


Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 351/02)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

43 623 952

8 716 212

52 340 164

 

Hlava 1 — Celkem

43 623 952

8 716 212

52 340 164

2

DOTACE OD KOMISE

 

Hlava 2 — Celkem

p.m.

 

p.m.

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 691 000

–15 700

3 675 300

 

Hlava 3 — Celkem

3 691 000

–15 700

3 675 300

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

800 000

– 488 000

312 000

 

Hlava 4 — Celkem

800 000

– 488 000

312 000

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

p.m.

24 041 195

24 041 195

 

Hlava 5 — Celkem

p.m.

24 041 195

24 041 195

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

–6 121 255

–6 121 255

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

 

–11 050 000

–11 050 000

 

Hlava 6 — Celkem

p.m.

–17 171 255

–17 171 255

 

CELKOVÝ SOUČET

48 114 952

15 082 452

63 197 404

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

22 595 900

2 100 300

24 696 200

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

239 000

70 000

309 000

 

Hlava 1 — Celkem

23 094 900

2 170 300

25 265 200

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

1 553 000

9 000

1 562 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

147 000

–10 000

137 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

364 500

50 000

414 500

 

Hlava 2 — Celkem

5 633 500

49 000

5 682 500

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

14 879 312

2 998 388

17 877 700

 

Hlava 3 — Celkem

15 642 312

2 998 388

18 640 700

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

3 744 240

9 864 764

13 609 004

 

Hlava 10 — Celkem

3 744 240

9 864 764

13 609 004

 

CELKOVÝ SOUČET

48 114 952

15 082 452

63 197 404

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

 

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

1

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

16

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

13

11

11

Celkem AD

45

45

43

93

93

91

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

4

4

3

1

1

1

AST 7

2

4

5

4

3

3

AST 6

4

3

4

5

7

6

AST 5

5

6

6

5

6

AST 4

5

3

2

12

12

11

AST 3

4

1

20

25

27

AST 2

12

10

9

AST 1

7

12

14

Celkem AST

19

19

21

68

76

78

Celkový součet

64

64

64

161

169

169


22.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/9


Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 351/03)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

20 000 000

90 010

20 090 010

 

Hlava 2 — Celkem

20 000 000

90 010

20 090 010

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

 

Hlava 3 — Celkem

p.m.

 

p.m.

4

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

 

Hlava 4 — Celkem

2 420

 

2 420

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

 

Hlava 9 — Celkem

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

20 002 420

90 010

20 092 430

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

 

Hlava 1 — Celkem

10 975 420

 

10 975 420

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

 

Hlava 2 — Celkem

2 499 000

 

2 499 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ROVNOST

2 790 000

90 010

2 880 010

 

Hlava 3 — Celkem

6 528 000

90 010

6 618 010

4

OSTATNÍ VÝDAJE

 

Hlava 4 — Celkem

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

20 002 420

90 010

20 092 430


22.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/13


Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 351/04)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

53 771 084

 

53 771 084

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

20 000

560 829

580 829

 

Hlava 2 — Celkem

53 791 084

560 829

54 351 913

 

CELKOVÝ SOUČET

53 791 084

560 829

54 351 913

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

150 000

150 000

4 086

4 086

154 086

154 086

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

400 000

400 000

159

159

400 159

400 159

 

Hlava 1 — Celkem

19 220 000

19 220 000

4 245

4 245

19 224 245

19 224 245

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 175 000

2 175 000

45 900

45 900

2 220 900

2 220 900

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

130 000

130 000

20 000

20 000

150 000

150 000

 

Hlava 2 — Celkem

3 458 248

3 458 248

65 900

65 900

3 524 148

3 524 148

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝVOJ DATABÁZÍ

3 506 836

2 750 050

415 961

415 961

3 922 797

3 166 011

3 3

SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

955 000

935 000

6 491

6 491

961 491

941 491

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

782 000

782 000

473

473

782 473

782 473

3 9

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

3 550 000

3 550 000

67 759

67 759

3 617 759

3 617 759

 

Hlava 3 — Celkem

31 112 836

27 336 050

490 684

490 684

31 603 520

27 826 734

 

CELKOVÝ SOUČET

53 791 084

50 014 298

560 829

560 829

54 351 913

50 575 127


22.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/17


Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 2

(2010/C 351/05)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

70 259 000

2 700 000

72 959 000

 

Hlava 1 — Celkem

70 259 000

2 700 000

72 959 000

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

 

Hlava 2 — Celkem

34 197 000

 

34 197 000

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

 

Hlava 3 — Celkem

1 650 000

 

1 650 000

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Hlava 4 — Celkem

673 000

 

673 000

5

SPRÁVNÍ OPERACE

 

Hlava 5 — Celkem

600 000

 

600 000

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

 

Hlava 6 — Celkem

p.m.

 

p.m.

7

OPRAVY ROZPOČTU

 

Hlava 7 — Celkem

27 135 133

 

27 135 133

 

CELKOVÝ SOUČET

134 514 133

2 700 000

137 214 133

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2010

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

52 142 000

– 450 000

51 692 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

2 248 000

450 000

2 698 000

 

Hlava 1 — Celkem

56 430 000

0

56 430 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

4 450 000

30 000

4 480 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 084 000

100 000

1 184 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

885 000

–30 000

855 000

 

Hlava 2 — Celkem

14 082 000

100 000

14 182 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

24 695 000

2 300 000

26 995 000

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

500 000

– 100 000

400 000

3 2

VÝVOJOVÁ DATABÁZE

3 602 000

696 000

4 298 000

3 3

INFORMACE A PUBLIKACE

400 000

–76 000

324 000

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

645 000

– 220 000

425 000

 

Hlava 3 — Celkem

39 707 000

2 600 000

42 307 000

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

 

Hlava 4 — Celkem

673 000

 

673 000

5

OSTATNÍ VÝDAJE

 

Hlava 5 — Celkem

23 622 133

 

23 622 133

 

CELKOVÝ SOUČET

134 514 133

2 700 000

137 214 133


22.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/21


Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 351/06)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

 

Hlava 1 — Celkem

7 928 200

 

7 928 200

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

184 988

184 988

 

Hlava 2 — Celkem

p.m.

184 988

184 988

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Hlava 3 — Celkem

p.m.

 

p.m.

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

 

Hlava 4 — Celkem

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

7 928 200

184 988

8 113 188

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 520 000

– 145 000

4 375 000

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

474 200

– 130 000

344 200

1 4

DOČASNÁ POMOC

159 000

105 000

264 000

 

Hlava 1 — Celkem

5 297 200

– 170 000

5 127 200

2

PROVOZ AGENTURY

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

163 000

9 000

172 000

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

32 000

10 000

42 000

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

189 000

–21 000

168 000

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

190 000

59 000

249 000

 

Hlava 2 — Celkem

574 000

57 000

631 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOST SKUPINY

638 000

76 000

714 000

3 2

JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI

194 000

71 988

265 988

3 3

ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY

315 000

20 000

335 000

3 5

ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

885 000

130 000

1 015 000

 

Hlava 3 — Celkem

2 057 000

297 988

2 354 988

 

CELKOVÝ SOUČET

7 928 200

184 988

8 113 188


22.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/25


Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 351/07)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

ROČNÍ PŘÍJMY

30 163 220

2 159 160

32 322 380

 

Hlava 9 — Celkem

30 163 220

2 159 160

32 322 380

 

CELKOVÝ SOUČET

30 163 220

2 159 160

32 322 380

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

 

Hlava 1 — Celkem

16 197 377

16 197 377

 

 

16 197 377

16 197 377

2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

 

Hlava 2 — Celkem

7 102 200

7 102 200

 

 

7 102 200

7 102 200

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

 

Hlava 3 — Celkem

6 863 644

6 863 644

 

 

6 863 644

6 863 644

4

SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE

4 1

ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE

2 159 160

2 051 202

2 159 160

2 051 202

 

Hlava 4 — Celkem

2 159 160

2 051 202

2 159 160

2 051 202

 

CELKOVÝ SOUČET

30 163 221

30 163 221

2 159 160

2 051 202

32 322 381

32 214 423


22.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/29


Výkaz příjmů a výdajů Úřadu pro dohled nad evropským GNSS na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 351/08)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

7 890 000

3 406 675

11 296 675

 

Hlava 2 — Celkem

7 890 000

3 406 675

11 296 675

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

 

Hlava 9 — Celkem

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

7 890 000

3 406 675

11 296 675

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

3 650 000

3 650 000

– 205 000

– 205 000

3 445 000

3 445 000

 

Hlava 1 — Celkem

4 090 000

4 090 000

– 205 000

– 205 000

3 885 000

3 885 000

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

130 000

130 000

150 000

150 000

280 000

280 000

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

120 000

120 000

55 000

55 000

175 000

175 000

 

Hlava 2 — Celkem

1 400 000

1 400 000

205 000

205 000

1 605 000

1 605 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

2 350 000

2 350 000

 

800 000

2 350 000

3 150 000

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

p.m.

p.m.

p.m.

2 606 675

p.m.

2 606 675

 

Hlava 3 — Celkem

2 400 000

2 400 000

p.m.

3 406 675

2 400 000

5 806 675

 

CELKOVÝ SOUČET

7 890 000

7 890 000

p.m.

3 406 675

7 890 000

11 296 675

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída

Dočasná pracovní místa

2010

2009

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

AD 12

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

1

Celkem AD

24

18

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

1

AST 4

1

2

AST 3

1

AST 2

2

AST 1

2

Celkem AST

4

5

Celkový součet

28

23


22.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/33


Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 351/09)

Poznámky

Údaje opravného rozpočtu zahrnují převody provedené do data sestavení opravného rozpočtu. Analytická tabulka převodů je zveřejněna na internetových stránkách agentury.

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

41 445 080

1 698 030

43 143 110

 

Hlava 1 — Celkem

41 445 080

1 698 030

43 143 110

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

43 916 535

–8 523 922

35 392 613

 

Hlava 2 — Celkem

43 916 535

–8 523 922

35 392 613

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

840 085

– 174 108

665 977

 

Hlava 3 — Celkem

840 085

– 174 108

665 977

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

 

Hlava 4 — Celkem

p.m.

 

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

 

Hlava 5 — Celkem

280 000

 

280 000

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

 

Hlava 6 — Celkem

p.m.

 

p.m.

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

 

Hlava 9 — Celkem

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

86 481 700

–7 000 000

79 481 700

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

41 453 785

41 453 785

–2 935 901

–2 935 901

38 517 884

38 517 884

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

667 000

667 000

–17 099

–17 099

649 901

649 901

1 5

ŠKOLENÍ

1 607 500

1 607 500

– 503 394

– 503 394

1 104 106

1 104 106

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 682 500

1 682 500

– 310 257

– 310 257

1 372 243

1 372 243

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

35 000

35 000

–21 000

–21 000

14 000

14 000

 

Hlava 1 — Celkem

47 214 285

47 214 285

–3 787 651

–3 787 651

43 426 634

43 426 634

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

4 513 600

4 513 600

– 457 470

– 457 470

4 056 130

4 056 130

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

682 100

682 100

–95 079

–95 079

587 021

587 021

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

580 000

580 000

– 122 957

– 122 957

457 043

457 043

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

30 000

30 000

–14 303

–14 303

15 697

15 697

 

Hlava 2 — Celkem

12 915 200

12 915 200

– 689 809

– 689 809

12 225 391

12 225 391

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

25 517 065

25 517 065

–2 422 541

–2 422 541

23 094 524

23 094 524

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

300 000

771 560

– 100 000

– 100 000

200 000

671 560

 

Hlava 3 — Celkem

25 880 655

26 352 215

–2 522 541

–2 522 541

23 358 114

23 829 674

 

CELKOVÝ SOUČET

86 010 140

86 481 700

–7 000 001

–7 000 001

79 010 139

79 481 699


22.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/37


Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 351/10)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE KOMISE

2 0

PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU

32 334 265

456 345

32 790 610

 

Hlava 2 — Celkem

32 334 265

456 345

32 790 610

4

PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

4 0

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE

451 000

351 000

802 000

 

Hlava 4 — Celkem

451 000

351 000

802 000

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

 

Hlava 9 — Celkem

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

32 785 265

807 345

33 592 610

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE

21 303 000

–1 662 000

19 641 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ

135 800

–3 600

132 200

1 4

SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

835 000

–43 000

792 000

 

Hlava 1 — Celkem

22 862 800

–1 708 600

21 154 200

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA

2 000 000

1 382 000

3 382 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

497 340

240 660

738 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

161 000

150

161 150

 

Hlava 2 — Celkem

7 955 340

1 622 810

9 578 150

3

VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE

5 000

10 000

15 000

3 2

DEVELOPMENT OF RESEARCH WORK

381 000

–78 000

303 000

3 3

JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

1 581 125

961 135

2 542 260

 

Hlava 3 — Celkem

1 967 125

893 135

2 860 260

 

CELKOVÝ SOUČET

32 785 265

807 345

33 592 610


22.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/41


Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 351/11)

PŘÍJMY (1)

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

9 2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

30 000 000

– 713 000

29 287 000

 

Hlava 9 — Celkem

30 000 000

– 713 000

29 287 000

 

CELKOVÝ SOUČET

30 000 000

– 713 000

29 287 000

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2010

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE

19 100 460

–1 441 340

17 659 120

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM A OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ

165 000

70 000

235 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

400 000

– 100 000

300 000

1 4

SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

623 500

– 160 000

463 500

1 6

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, OSTATNÍ VÝDAJE

75 000

137 000

212 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ

20 000

15 000

35 000

 

Hlava 1 — Celkem

20 383 960

–1 479 340

18 904 620

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

4 152 600

– 195 000

3 957 600

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

2 283 530

1 520 000

3 803 530

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

315 000

– 156 500

158 500

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

134 910

–30 160

104 750

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY

672 000

28 000

700 000

2 5

VÝDAJE NA INTERNÍ ZASEDÁNÍ

20 000

–10 000

10 000

2 6

VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

1 495 000

– 390 000

1 105 000

 

Hlava 2 — Celkem

9 616 040

766 340

10 382 380

 

CELKOVÝ SOUČET

30 000 000

– 713 000

29 287 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída

 

2010

2009

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

3

3

AD 12

5

5

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

3

AD 8

27

27

AD 7

40

40

AD 6

10

10

AD 5

6

6

Funkční skupina AD – celkem

100

100

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Funkční skupina AST – celkem

Zaměstnanci celkem

100

100


(1)  Podrobný rozpočet agentury ERC je k dispozici na webové stránce http://erc.europa.eu/