ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.CA2010.261.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 261A

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
28. září2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

Opravy

2010/C 261A/01

Oprava oznámení o otevřených výběrových řízeních EPSO/AD/178-179/10 (Úř. věst. C 110 A, 29.4.2010)

1

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ ZVEŘEJNĚNÝCH V ŘADĚ C A ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU

Níže najdete seznam Úředních věstníků řady C A publikovaných v tomto roce.

Pokud není uvedeno jinak, jsou Úřední věstníky publikovány ve všech jazykových verzích.

5

(FR)

9

 

19

(FR)

23

(DE/ES/PT)

28

 

48

 

53

 

56

 

57

 

60

 

61

(DE/EN/FR)

62

 

64

 

66

(BG/RO)

67

(ES)

70

(PT)

73

(FI)

74

(SV)

91

 

95

 

104

 

110

 

116

(ET)

119

 

129

(EL)

137

(LT/LV/MT)

138

(BG/CS/LT/PL/RO/SK)

143

(DE/EN/FR)

144

(DE/EN/FR)

146

(DA/FI/MT)

147

(FI)

149

(IT)

150

(BG/CS/LT/PL/RO/SK)

151

 

155

 

156

(PL)

157

 

163

 

164

 

171

(IT)

178

(DE/EN/FR)

184

 

188

(DA/DE/EN/FR/SL)

190

 

191

 

192

(DE/EN/FR)

196

(BG/EN/NL/RO/SL)

201

 

204

(EN/FR)

219

 

227

(EN/FR)

236

 

238

 

242

(BG/LT/LV/MT/PL/RO/SK/SL)

248

(DA/DE/EN/LT/NL/RO)

249

 

253

 

254

(DE/EN/FR)

256

(RO)

257

(CS/PL)

261

 

CS

 


Opravy

28.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 261/1


Oprava oznámení o otevřených výběrových řízeních EPSO/AD/178-179/10

( Úřední věstník Evropské unie C 110 A ze dne 29. dubna 2010 )

(2010/C 261 A/01)

Strana 5, oddíl VI bod 1:

místo:

„1.

Pozvánka do hodnotícího centra

Do hodnotícího centra, které se nachází většinou v Bruselu, budete pozváni na jeden den, pokud jste jedním z uchazečů kteří:

ve vstupních testech získali jednu z nejlepších známek (pokud se testy konaly, viz oddíl IV) a dosáhli v těchto testech požadovaného minima

a

podle svého prohlášení při elektronickém zápisu splňují obecné i specifické podmínky přijetí požadované v oddílu III

a

získali jednu z nejlepších známek ve fázi výběru na základě kvalifikačních předpokladů.“

má být:

„1.

Pozvánka do hodnotícího centra

Pokud jste jedním z uchazečů, kteří:

ve vstupních testech získali jednu z nejlepších známek (pokud se testy konaly, viz oddíl IV) a dosáhli v těchto testech požadovaného minima

a

podle svého prohlášení při elektronickém zápisu splňují obecné i specifické podmínky přijetí požadované v oddílu III

a

získali jednu z nejlepších známek ve fázi výběru na základě kvalifikačních předpokladů

budete pozváni

k účasti na případové studii v požadované oblasti, která se bude konat většinou během jednoho půldne v Bruselu,

a

k účasti na dalších složkách testování do hodnotícího centra, které se budou konat většinou v jeden den v Bruselu.“