ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2010.259.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 259

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
25. září2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2010/C 259/01

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

1

2010/C 259/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.5828 – Procter & Gamble/Sara Lee Air Care) ( 1 )

5

2010/C 259/03

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

6

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2010/C 259/04

Směnné kurzy vůči euru

8

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2010/C 259/05

Rozhodnutí o reorganizačním opatření týkajícím se společnosti ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA (Oznámení zveřejněné podle článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven)

9

 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropská komise

2010/C 259/06

Výzva k předkládání návrhů – EACEA 29/10 – MEDIA 2007 – Podpora nadnárodní distribuce evropských filmů – selektivní systém 2011

11

 

Opravy

2010/C 259/07

Oprava směnných kurzů vůči euru ze dne 22. září 2010 (Úř. věst. C 257 ze dne 24.9.2010)

13

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

25.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 259/1


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

2010/C 259/01

Datum přijetí rozhodnutí

11.8.2010

Odkaz na číslo státní pomoci

N 407/09

Členský stát

Španělsko

Region

Catalonia

Název (a/nebo jméno příjemce)

Fibra óptica en Cataluña (Xarxa Oberta)

Právní základ

Acuerdo El Gobierno de la Generalidad de Cataluña: 29 de julio de 2008

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Regionální rozvoj

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 354 mil. EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

1.9.2010–1.9.2030

Hospodářská odvětví

Pošty a telekomunikace

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas Generalidad de Cataluña Passeig de Gràcia núm. 11 Esc. B, 6o 2a

08007 Barcelona

ESPAÑA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

20.7.2010

Odkaz na číslo státní pomoci

N 705/09

Členský stát

Maďarsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Támogatástartalom számítási módszertan módosítása

Právní základ

48/2002. (XII. 28.) PM rendelet a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Regionální rozvoj

Forma podpory

Záruka

Rozpočet

Míra podpory

Délka trvání programu

do 31.12.2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

Budapest

Kálmán Imre u. 20.

1016

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

31.8.2010

Odkaz na číslo státní pomoci

N 255/10

Členský stát

Německo

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Änderung der sog. „Bundesregelung Kleinbeihilfen“ im Bereich der Nachrangdarlehen

Právní základ

Bundesrahmenregelung „Kleinbeihilfen“

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství

Forma podpory

Přímá dotace, Vratná dotace, Záruka, Subvence úrokových sazeb, Rizikový kapitál, Podřízené úvěry

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 2 050 mil. EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

do 31.12.2010

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Scharnhorststr. 34

10115 Berlin

DEUTSCHLAND

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

20.8.2010

Odkaz na číslo státní pomoci

N 271/10

Členský stát

Polsko

Region

Lubelskie

Název (a/nebo jméno příjemce)

Pomoc na ratowanie PKS Puławy

Právní základ

1)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji – art. 56;

2)

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa – art. 2b;

3)

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców.

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Záchrana podniků v obtížích

Forma podpory

Půjčka za zvýhodněných podmínek

Rozpočet

 

Předpokládané roční výdaje 0,26 mil. PLN

 

Celková částka plánované podpory 0,26 mil. PLN

Míra podpory

Délka trvání programu

Hospodářská odvětví

Doprava

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Minister Skarbu Państwa

ul. Krucza 36/Wspólna 6

00-522 Warszawa

POLSKA/POLAND

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm


25.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 259/5


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ COMP/M.5828 – Procter & Gamble/Sara Lee Air Care)

(Text s významem pro EHP)

2010/C 259/02

Dne 17. června 2010 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslem 32010M5828. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


25.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 259/6


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

2010/C 259/03

Datum přijetí rozhodnutí

5.7.2010

Odkaz na číslo státní pomoci

N 187/10

Členský stát

Maďarsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Short-term export-credit insurance

Právní základ

1994. évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství

Forma podpory

Záruka

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 183 mil. EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

5.7.2010–31.12.2010

Hospodářská odvětví

Finanční zprostředkovatelství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest

Nagymező u. 46–48.

1065

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

17.8.2010

Odkaz na číslo státní pomoci

N 307/10

Členský stát

Polsko

Region

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Název (a/nebo jméno příjemce)

Atos Origin IT Services Sp. z o.o.

Právní základ

1)

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Atos Origin IT Services Sp. z o.o. w Bydgoszczy pod nazwą: Centrum wsparcia procesów IT, w latach 2010–2012“;

2)

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Atos Origin IT Services Sp. z o.o.;

3)

Artykuł 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Regionální rozvoj, Zaměstnanost

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 2,6185 mil. PLN

Míra podpory

7 %

Délka trvání programu

do 31.12.2012

Hospodářská odvětví

Výpočetní technika a související obory

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

25.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 259/8


Směnné kurzy vůči euru (1)

24. září 2010

2010/C 259/04

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3412

JPY

japonský jen

113,20

DKK

dánská koruna

7,4505

GBP

britská libra

0,85345

SEK

švédská koruna

9,2070

CHF

švýcarský frank

1,3163

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,9475

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

24,633

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

278,75

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7095

PLN

polský zlotý

3,9763

RON

rumunský lei

4,2418

TRY

turecká lira

1,9900

AUD

australský dolar

1,4047

CAD

kanadský dolar

1,3801

HKD

hongkongský dolar

10,4043

NZD

novozélandský dolar

1,8351

SGD

singapurský dolar

1,7758

KRW

jihokorejský won

1 540,60

ZAR

jihoafrický rand

9,4450

CNY

čínský juan

8,9966

HRK

chorvatská kuna

7,2940

IDR

indonéská rupie

12 010,22

MYR

malajsijský ringgit

4,1483

PHP

filipínské peso

58,853

RUB

ruský rubl

41,3740

THB

thajský baht

41,155

BRL

brazilský real

2,3026

MXN

mexické peso

16,8626

INR

indická rupie

60,6980


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

25.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 259/9


Rozhodnutí o reorganizačním opatření týkajícím se společnosti ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA

(Oznámení zveřejněné podle článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven)

2010/C 259/05

Pojišťovna

ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA

Viale Nazario Sauro 14

20124 Milano MI

ITALIA

Datum, vstup v platnost a povaha rozhodnutí

Vyhláška ministerstva pro hospodářský rozvoj ze dne 9. června 2010 – rozpuštění správních a kontrolních orgánů společnosti Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA e Riassicurazioni SpA a uvalení nucené správy na tento podnik na dobu maximálně 6 (šesti) měsíců ode dne vstupu vyhlášky v platnost ve smyslu článku 231 legislativní vyhlášky č. 209/2005.

Opatření orgánu ISVAP č. 2806 ze dne 11. června 2010 – jmenování orgánů pro řízení o zavedení nucené správy ve smyslu článku 233 legislativní vyhlášky č. 209/2005.

Příslušné orgány

Ministero dello Sviluppo Economico

Via Veneto 33

00187 Roma RM

ITALIA

ISVAP

Via del Quirinale 21

00187 Roma RM

ITALIA

Orgán dohledu

ISVAP

Via del Quirinale 21

00187 Roma RM

ITALIA

Jmenovaný nucený správce

Dott. Angelo Cremonese

Viale Nazario Sauro 14

20124 Milano MI

ITALIA

Jmenovaná dozorčí rada

Prof. avv. Giulio Ponzanelli

Viale Nazario Sauro 14

20124 Milano MI

ITALIA

Dott. Marco Lagomarsino

Viale Nazario Sauro 14

20124 Milano MI

ITALIA

Avv. Andrea Grosso

Viale Nazario Sauro 14

20124 Milano MI

ITALIA

Platné právo

ITÁLIE

články 231 a 233 legislativní vyhlášky č. 209/2005.

Vyhláškou ministerstva pro hospodářský rozvoj ze dne 9. června 2010 bylo rozhodnuto na základě článku 231 legislativní vyhlášky č. 209/2005 o rozpuštění správních a kontrolních orgánů společnosti Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA e Riassicurazioni SpA a o uvalení nucené správy na tento podnik na dobu maximálně 6 (šesti) měsíců ode dne vstupu uvedené vyhlášky v platnost.

V rámci opatření ISVAP č. 2806 ze dne 11. června 2010 na základě článku 233 legislativní vyhlášky č. 209 ze dne 7. září 2005 byl jako nucený správce společnosti Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA jmenován dott. Angelo Cremonese a jako členové dozorčí rady této společnosti byli jmenováni prof. avv. Giulio Ponzanelli, dott. Marco Lagomarsino a avv. Andrea Grosso. Předsedou uvedené rady byl na funkční období, které končí dne 9. prosince 2010, jmenován prof. avv. Giulio Ponzanelli.


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropská komise

25.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 259/11


VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EACEA 29/10

MEDIA 2007 – Podpora nadnárodní distribuce evropských filmů – „selektivní“ systém 2011

2010/C 259/06

1.   Cíle a popis

Toto oznámení o výzvě k předkládání návrhů je založeno na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007) (1).

Jedním z opatření, která mají být v rámci tohoto rozhodnutí provedena, je podpora nadnárodní distribuce evropských filmů.

Cílem „selektivního“ systému je povzbuzovat a podporovat širší nadnárodní distribuci nových zahraničních evropských filmů podporováním filmových distributorů, zejména aby investovali do propagace a přiměřené distribuce zahraničních evropských filmů.

Cílem tohoto systému je také podpořit vytvoření vazeb mezi výrobou a distribucí a tak zlepšit konkurenční postavení zahraničních evropských filmů.

2.   Způsobilí žadatelé

Toto oznámení je určeno evropským společnostem, jejichž činnost přispívá k dosažení výše uvedených cílů.

Žadatelé musí mít sídlo v jedné z těchto zemí:

27 zemí Evropské unie,

země ESVO,

Švýcarsko a Chorvatsko.

3.   Způsobilé činnosti

V rámci této výzvy k předkládání návrhů je způsobilá tato činnost:

Filmová distribuce celovečerního zahraničního filmu. Většina filmu musí být vyprodukována filmovým producentem/filmovými producenty, kteří mají sídlo v zemích účastnících se programu MEDIA a musí se na něm výrazně podílet profesionálové z těchto zemí. Tento film musí být novým hraným, kresleným nebo dokumentárních filmem, který má více než 60 minut, a musí být z jiné země než distribuční stát. Autorská práva na tento film nemohou být datována dříve než 4 roky před rokem podání žádosti. Filmy s výrobním rozpočtem převyšujícím 15 milionů EUR nejsou způsobilé.

Za způsobilou lhůtu se obvykle považuje šest (6) měsíců před nejdříve možným datem uvedení filmu (tj. příslušná lhůta pro předložení filmu) až deset (10) měsíců po datu posledního uvedení filmu (tj. příslušná lhůta pro předložení filmu s připočtením osmnácti (18) měsíců).

4.   Kritéria pro udělení grantu

Grant bude přidělen na distribuci, tj. kopie a reklamu pro nové zahraniční evropské filmy, jejichž výrobní rozpočet je maximálně 15 000 000 EUR, a to seskupením distributorů, která sdružují nejméně 5 distributorů v případě filmů, jejichž rozpočet je nižší než 3 000 000 EUR, a nejméně 7 distributorů v případě filmů, jejichž rozpočet se pohybuje v rozmezí 3 000 000 až 15 000 000 EUR.

Kritéria pro udělení grantu, na základě nichž se vyberou seskupení distributorů s nejvyšším bodovým hodnocením, jsou tato:

počet způsobilých distributorů,

výrobní náklady filmu,

původ filmu,

žánr filmu,

přítomnost prodejce / producenta jako koordinátora a jeho/její národnost.

5.   Rozpočet

Celkový rozpočet, který je k dispozici, činí 12 250 000 EUR, pokud budou k dispozici finanční prostředky na rozpočtový rok 2011.

Finanční příspěvek bude mít formu grantu. Poskytnutý finanční příspěvek nesmí v žádném případě přesáhnout 50 % způsobilých nákladů.

Maximální výše grantu je 150 000 EUR na film a stát.

Agentura si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky.

6.   Uzávěrka pro podání žádostí

Uzávěrky pro podání žádostí jsou stanoveny na 1. prosince 2010, 1. dubna 2011 a 1. července 2011.

Přijaty budou pouze žádosti předložené na oficiálním formuláři žádosti a řádně podepsané osobou oprávněnou k přijímání právních závazků jménem žádající organizace. Na obálkách musí být jasně uvedeno:

MEDIA 2007 — Distribution EACEA/29/10 — Selective Cinema

Žádosti a dokumenty musí být odeslány na tuto adresu:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Constantin Daskalakis

BOUR 3/66

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Žádosti zaslané faxem nebo elektronickou poštou budou zamítnuty.

7.   Podrobné informace

Podrobné pokyny společně s formuláři žádostí jsou k dispozici na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm

Žádosti musí splňovat veškeré podmínky uvedené v pokynech a musí být podány na předepsaných formulářích.


(1)  Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 12.


Opravy

25.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 259/13


Oprava směnných kurzů vůči euru ze dne 22. září 2010

( Úřední věstník Evropské unie C 257 ze dne 24. září 2010 )

2010/C 259/07

Strana 1:

Datum v názvu:

místo:

„22. září 2010“,

má být:

„23. září 2010“.

Tabulka „Směnné kurzy vůči euru“ se nahrazuje tímto:

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3323

JPY

japonský jen

112,49

DKK

dánská koruna

7,4496

GBP

britská libra

0,85050

SEK

švédská koruna

9,2054

CHF

švýcarský frank

1,3138

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,9195

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

24,624

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

280,85

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7093

PLN

polský zlotý

3,9764

RON

rumunský lei

4,2670

TRY

turecká lira

1,9861

AUD

australský dolar

1,4058

CAD

kanadský dolar

1,3795

HKD

hongkongský dolar

10,3376

NZD

novozélandský dolar

1,8313

SGD

singapurský dolar

1,7704

KRW

jihokorejský won

1 537,65

ZAR

jihoafrický rand

9,4350

CNY

čínský juan

8,9369

HRK

chorvatská kuna

7,2890

IDR

indonéská rupie

11 940,92

MYR

malajsijský ringgit

4,1241

PHP

filipínské peso

58,779

RUB

ruský rubl

41,3557

THB

thajský baht

40,922

BRL

brazilský real

2,2971

MXN

mexické peso

16,8776

INR

indická rupie

60,7355“