ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2010.217.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 217

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
11. srpna 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2010/C 217/01

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

1

2010/C 217/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.5774 – Holtzbrinck/Bertelsmann/JV) ( 1 )

4

2010/C 217/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.5909 – Rettig/Nordkalk) ( 1 )

4

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2010/C 217/04

Směnné kurzy vůči euru

5

2010/C 217/05

Rozhodnutí o ukončení formálního vyšetřovacího řízení v důsledku zpětvzetí oznámení o státní podpoře členským státem – Státní podpora – Španělsko (Články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie) – Oznámení Komise podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování EU – Zpětvzetí oznámení o státní podpoře – Státní podpora C 22/08 (ex N 222/07 a N 242/07) – Podpora podniku El Pozo Alimentación, S.A.

6

2010/C 217/06

Rozhodnutí o ukončení formálního vyšetřovacího řízení v důsledku zpětvzetí oznámení o státní podpoře členským státem – Státní podpora – Španělsko (Články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie) – Oznámení Komise podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování EU – Zpětvzetí oznámení o státní podpoře – Státní podpora C 23/08 (ex N 281/07) – Podpora společnosti J. García Carrión La Mancha, S.A.

6

2010/C 217/07

Rozhodnutí Komise ze dne 10. srpna 2010 o zřízení skupiny evropských regulačních orgánů pro poštovní služby ( 1 )

7

2010/C 217/08

Rozhodnutí Komise ze dne 10. srpna 2010, kterým se zřizuje Skupina odborníků pro internet věcí

10

 

Opravy

2010/C 217/09

Oprava přijetí rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (Úř. věst. C 210 ze dne 3.8.2010)

12

 

2010/C 217/10

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 217/1


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

2010/C 217/01

Datum přijetí rozhodnutí

9.6.2010

Odkaz na číslo státní pomoci

N 63/10

Členský stát

Španělsko

Region

Murcia

Název (a/nebo jméno příjemce)

Garantía para la obtención de financiación para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia

Právní základ

Ley 4/1997, de 24 de julio de construcción y explotación de infraestructuras de la Región de Murcia (BORM no 195 de 25 de agosto de 1997)

Orden FOM 1252/2003, de 21 de mayo, por la que se autoriza la construcción del Aeropuerto de la Región de Murcia, se declara de interés general del Estado y se determina el modo de gestión de sus servicio

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2004 por el que se declara como Actuación de Interés Regional el Aeropuerto de Murcia

Ley 14/2009, de 23 de diciembre de presupuestos generales de la región de Murcia (BORM no 300 de 30 de diciembre de 2009)

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Regionální rozvoj

Forma podpory

Záruka

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 200 mil. EUR

Míra podpory

11 %

Délka trvání programu

2010–2015

Hospodářská odvětví

Letecká doprava

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Avda. TTe Flomesta s/n

30071 Murcia

ESPAÑA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

2.6.2010

Odkaz na číslo státní pomoci

N 160/10

Členský stát

Irsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Recapitalisation of EBS

Právní základ

Building Societies Act 1989, CIFS Act 2008

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství

Forma podpory

Jiné formy účasti soukromého kapitálu, Přímá dotace

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 875 mil. EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

Hospodářská odvětví

Finanční zprostředkovatelství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Irish Minister for Finance

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

28.6.2010

Odkaz na číslo státní pomoci

N 225/10

Členský stát

Maďarsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Liquidity scheme for strengthening the Hungarian real economy recovery

Právní základ

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/B. §-a alapján

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství

Forma podpory

Půjčka za zvýhodněných podmínek

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 4 000 mil. EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

1.7.2010–31.12.2010

Hospodářská odvětví

Finanční zprostředkovatelství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Pénzügyminisztérium

Budapest

József nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm


11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 217/4


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ COMP/M.5774 – Holtzbrinck/Bertelsmann/JV)

(Text s významem pro EHP)

2010/C 217/02

Dne 3. srpna 2010 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v němčině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslem 32010M5774. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 217/4


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ COMP/M.5909 – Rettig/Nordkalk)

(Text s významem pro EHP)

2010/C 217/03

Dne 6. srpna 2010 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslem 32010M5909. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 217/5


Směnné kurzy vůči euru (1)

10. srpna 2010

2010/C 217/04

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3133

JPY

japonský jen

113,23

DKK

dánská koruna

7,4501

GBP

britská libra

0,83520

SEK

švédská koruna

9,4029

CHF

švýcarský frank

1,3895

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,8980

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

24,775

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

279,05

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7081

PLN

polský zlotý

3,9841

RON

rumunský lei

4,2365

TRY

turecká lira

1,9696

AUD

australský dolar

1,4468

CAD

kanadský dolar

1,3595

HKD

hongkongský dolar

10,1960

NZD

novozélandský dolar

1,8288

SGD

singapurský dolar

1,7806

KRW

jihokorejský won

1 534,88

ZAR

jihoafrický rand

9,5455

CNY

čínský juan

8,8937

HRK

chorvatská kuna

7,2205

IDR

indonéská rupie

11 765,68

MYR

malajsijský ringgit

4,1382

PHP

filipínské peso

58,987

RUB

ruský rubl

39,4723

THB

thajský baht

41,980

BRL

brazilský real

2,3077

MXN

mexické peso

16,6640

INR

indická rupie

60,9400


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 217/6


ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ FORMÁLNÍHO VYŠETŘOVACÍHO ŘÍZENÍ V DŮSLEDKU ZPĚTVZETÍ OZNÁMENÍ O STÁTNÍ PODPOŘE ČLENSKÝM STÁTEM

Státní podpora – Španělsko

(Články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie)

Oznámení Komise podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování EU – Zpětvzetí oznámení o státní podpoře

Státní podpora C 22/08 (ex N 222/07 a N 242/07) – Podpora podniku El Pozo Alimentación, S.A.

2010/C 217/05

Komise se rozhodla ukončit formální vyšetřovací řízení podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování EU zahájené dne 20. května 2008 (1) a týkající se výše uvedené podpory vzhledem k tomu, že Španělsko vzalo dne 7. června 2010 své oznámení o státní podpoře zpět.


(1)  Úř. věst. C 266, 21.10.2008, s. 16.


11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 217/6


ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ FORMÁLNÍHO VYŠETŘOVACÍHO ŘÍZENÍ V DŮSLEDKU ZPĚTVZETÍ OZNÁMENÍ O STÁTNÍ PODPOŘE ČLENSKÝM STÁTEM

Státní podpora – Španělsko

(Články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie)

Oznámení Komise podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování EU – Zpětvzetí oznámení o státní podpoře

Státní podpora C 23/08 (ex N 281/07) – Podpora společnosti J. García Carrión La Mancha, S.A.

2010/C 217/06

Komise se rozhodla ukončit formální vyšetřovací řízení podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování EU zahájené dne 20. května 2008 (1) a týkající se výše uvedené podpory vzhledem k tomu, že Španělsko vzalo dne 7. června 2010 své oznámení o státní podpoře zpět.


(1)  Úř. věst. C 269, 24.10.2008, s. 2.


11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 217/7


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. srpna 2010

o zřízení skupiny evropských regulačních orgánů pro poštovní služby

(Text s významem pro EHP)

2010/C 217/07

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby stanoví regulační rámec týkající se podmínek poskytování poštovních služeb v rámci Evropské unie a vytvoření vnitřního trhu poštovních služeb.

(2)

Směrnice 97/67/ES požaduje, aby členské státy určily jeden nebo více národních regulačních orgánů pro poštovní odvětví pro vykonávání regulačních úkolů vyplývajících z uvedené směrnice. Zmíněné národní regulační orgány by měly být právně odděleny od provozovatelů poštovních služeb a působit nezávisle na nich. Členské státy, které si ponechají ve vlastnictví podniky poskytující poštovní služby nebo kontrolu nad nimi, musí rovněž zajistit účinné strukturální oddělení regulačních funkcí od činností spojených s vlastnictvím nebo kontrolou.

(3)

Povinnosti a úkoly národních regulačních orgánů se v jednotlivých členských státech významně liší.

(4)

Směrnice 97/67/ES ponechává v některých oblastech pružnost, pokud jde o používání společných pravidel s ohledem na vnitrostátní podmínky. Aby bylo dosaženo úspěšného rozvoje vnitřního trhu poštovních služeb, je konzistentní uplatňování příslušných pravidel ve všech členských státech zásadní.

(5)

Je proto nutné zřídit skupinu složenou z národních regulačních orgánů v oblasti poštovních služeb a vymezit její úkoly a strukturu.

(6)

Skupina by měla Komisi sloužit jako orgán pro úvahy, diskuse a poradenství v oblasti poštovních služeb. Měla by usnadnit konzultace, koordinaci a spolupráci nezávislých národních regulačních orgánů v členských státech, jakož i těchto orgánů a Komise s cílem konsolidovat vnitřní trh poštovních služeb a zajistit konsistentní uplatňování směrnice 97/67/ES ve všech členských státech.

(7)

Měla by být stanovena pravidla týkající se zveřejňování informací členy skupiny, aniž by byly dotčeny bezpečnostní předpisy Komise stanovené v příloze rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom (1).

(8)

Osobní údaje týkající se členů skupiny by se měly zpracovávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (2),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předmět

Zřizuje se skupina evropských regulačních orgánů pro poštovní služby (dále jen „skupina“).

Článek 2

Úkoly

Úkolem skupiny je:

a)

poskytovat Komisi poradenství a pomoc při konsolidaci vnitřního trhu poštovních služeb;

b)

poskytovat Komisi poradenství a pomoc ve všech záležitostech spojených s poštovními službami, které jsou v její pravomoci;

c)

poskytovat Komisi poradenství a pomoc, pokud jde o rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb a konsistentní uplatňování regulačního rámce poštovních služeb ve všech členských státech;

d)

po dohodě s Komisí otevřeným a transparentním způsobem široce a v brzké fázi konzultovat svou odbornou práci s účastníky trhu, spotřebiteli a konečnými uživateli.

Článek 3

Členství

1.   Skupina se skládá z národních regulačních orgánů v oblasti poštovních služeb. Orgány jsou zastoupeny svými vedoucími pracovníky nebo ve výjimečných případech jinými zástupci, jak je uvedeno v příloze. Každý členský stát je zastoupen jedním členem.

2.   Názvy národních orgánů se zveřejní v rejstříku skupin odborníků Komise.

Článek 4

Provoz

1.   Skupina si volí ze svých členů předsedu. Předseda svolává zasedání skupiny po dohodě s Komisí.

2.   Po dohodě s útvary Komise lze zřizovat podskupiny pro zkoumání konkrétních otázek v souladu s mandátem stanoveným skupinou.

3.   Nezávislé národní regulační orgány pro odvětví poštovních služeb ze států Evropského hospodářského prostoru (EHP), které nejsou členskými státy, a z těch států, které jsou kandidáty na přistoupení k Evropské unii, mají postavení pozorovatele a jsou zastoupeny na příslušné úrovni. Skupina rovněž může se souhlasem zástupce Komise na ad-hoc základě přizvat k účasti na jednání jiné odborníky a pozorovatele.

4.   Členové skupin odborníků a jejich zástupci, jakož i přizvaní odborníci a pozorovatelé splňují povinnost profesního tajemství stanovenou Smlouvami a jejich prováděcími pravidly, jakož i bezpečnostní předpisy Komise o ochraně utajovaných skutečností EU stanovené v příloze rozhodnutí 2001/844/ES, ESUO, Euratom. Pokud členové nebudou tyto povinnosti dodržovat, může Komise přijmout veškerá vhodná opatření.

5.   Skupina a její podskupiny obvykle zasedají v prostorách Komise, a to v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými Komisí. Komise zajišťuje služby sekretariátu. Jednání skupiny a jejích podskupin se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří mají zájem o projednávané otázky.

6.   Skupina přijme svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu přijatého Komisí (3).

Článek 5

Výdaje na zasedání

1.   V souladu s pravidly Komise pro poskytování náhrad externím odborníků uhradí Komise členům, odborníkům a pozorovatelům cestovní výdaje a případně též výdaje na pobyt související s činností skupiny.

2.   Členům, odborníkům a pozorovatelům nepřísluší za poskytované služby odměna.

3.   Výdaje na zasedání se proplácejí v mezích ročního rozpočtu, který je skupině přidělen příslušnými útvary Komise.

Článek 6

Výroční zpráva

Skupina předkládá Komisi výroční zprávu o své činnosti.

Článek 7

Použitelnost

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Skupina zahájí činnost dnem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

V Bruselu dne 10. srpna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Viz vzorový jednací řád – příloha III dokumentu SEK(2005) 1004.


PŘÍLOHA

Seznam členů skupiny evropských regulačních orgánů pro poštovní služby

Stát

Národní regulační orgán

Belgique/België

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)/Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

България/Bulgaria

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)/Communications Regulation Commission (CRC)

Česká republika

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Danmark

Færdselsstyrelsen (FSTYR)

Deutschland

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)

Eesti

Sideamet (SIDEAMET)

Ελλάδα/Elláda

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Hellenic/Telecommunications and Post Commission (EETT)

España

Commissión Nacional del Sector Postal (CNSP)

France

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Ireland

Commission for Communications Regulation (ComReg)

Κύπρος/Kypros

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)/Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR)

Italia

Nezávislý národní regulační orgán, který má být stanoven podle čl. 37 odst. 2 písm. h) předpisu Legge 4 giugno 2010, n. 96, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee — Legge comunitaria 2009, (GU n. 146 del 25.6.2010 — Suppl. Ordinario n. 138).

Latvija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg

Institut luxembourgeois de régulation (ILR)

Magyarország

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Malta

L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA)

Nederland

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Portugal

Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom)

România

Autoritatea Naționala pentru Administrare si Reglementare in Comunicații (ANCOM)

Slovenija

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK)

Slovensko

Poštový regulačný úrad (PRU)

Suomi/Finland

Viestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom

Postal Services Commission (Postcomm)


11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 217/10


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. srpna 2010,

kterým se zřizuje Skupina odborníků pro internet věcí

2010/C 217/08

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu se sdělením Komise s názvem „Internet věcí – akční plán pro Evropu“ (dále jen „sdělení“) je důležité, aby byl na evropské úrovni zřízen mechanismus složený z více zúčastněných stran, který bude Komisi radit při formulování strategie EU pro provádění činností uvedených ve sdělení.

(2)

Proto je nutné zřídit skupinu odborníků v oblasti internetu věcí a vymezit její úkoly a strukturu.

(3)

Skupina by měla usnadňovat dialog mezi zúčastněnými stranami.

(4)

Skupina bude složena z organizací působících v oblasti práva, ekonomiky a technologie, neboť ty všechny se týkají internetu věcí. Těmito organizacemi mohou být průmyslová či obchodní sdružení, evropské normalizační organizace, mezinárodní partneři, spotřebitelské organizace a občanská společnost, výzkumné organizace a akademická obec, jakož i pozorovatelé z členských států EU a zainteresovaných orgánů EU, jako je Výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor.

(5)

Měla by být stanovena pravidla týkající se zveřejňování informací členy skupiny, aniž budou dotčena bezpečnostní pravidla Komise stanovená v příloze rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom (1).

(6)

Osobní údaje týkající se členů skupiny by se měly zpracovávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (2).

(7)

Je vhodné stanovit období použitelnosti tohoto rozhodnutí. Komise včas zváží účelnost jeho prodloužení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

S platností od data zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie se zřizuje skupina odborníků pro internet věcí (dále jen „skupina“).

Článek 2

Úkoly

Úkolem skupiny je:

a)

poskytovat Komisi poradenství v otázce, jak nejlépe řešit technické, právní a organizační problémy na evropské úrovni;

b)

zajišťovat výměnu zkušeností a osvědčených postupů a zprostředkovávat ústní a písemné příspěvky v rámci skupiny více zúčastněných stran, případně včetně mezinárodních příspěvků;

c)

přispívat ke společné vizi rozvoje a nasazení internetu věcí v rámci digitální agendy pro Evropu, vlajkové lodi strategie Evropa 2020.

Článek 3

Konzultace

1.   Komise může se skupinou konzultovat jakoukoli záležitost, kterou považuje za důležitou ve vztahu k rozvoji internetu věcí v Evropě, a povzbuzuje členy, aby předkládali další témata k diskusi.

Článek 4

Členství – jmenování členů

1.   Skupina má nejvýše 45 členů.

2.   Členy jsou organizace působících v oblasti práva, ekonomiky a technologie, neboť ty všechny se týkají internetu věcí.

3.   Komise vybere určitý počet organizací, které jmenují své zástupce a jejich náhradníky.

4.   Členové skupiny zůstávají ve funkci, dokud nejsou nahrazeni nebo dokud neskončí jejich funkční období.

5.   Členové, kteří již nejsou schopni účinně přispívat k diskusím odborné skupiny, kteří odstoupí nebo kteří již nesplňují podmínky uvedené v odstavci 3 tohoto článku nebo v článku 339 Smlouvy o fungování Evropské unie, mohou být na zbývající část svého funkčního období nahrazeni.

6.   Názvy organizací se zveřejní v Rejstříku skupin odborníků.

7.   Jména členů se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

Článek 5

Provoz

1.   Skupině předsedá zástupce Komise.

2.   Se souhlasem Komise lze zřizovat podskupiny pro přezkoumání konkrétních otázek na základě pověření stanoveného skupinou. Tyto podskupiny se rozpustí, jakmile své pověření splní.

3.   Zástupce Komise může ad hoc přizvat k práci ve skupině nebo podskupině odborníky se zvláštní odborností týkající se určitého předmětu, kteří běžně ve skupině nepracují. Navíc může zástupce Komise udělit jednotlivcům nebo orgánům status pozorovatele.

4.   Členové skupiny odborníků a jejich zástupci, stejně jako přizvaní odborníci a pozorovatelé musí dodržovat povinnosti profesního tajemství stanovené smlouvami a jejich prováděcími pravidly, jakož i bezpečnostní pravidla Komise o ochraně utajovaných informací EU stanovená v příloze rozhodnutí 2001/844/ES, ESUO, Euratom. Pokud nebudou tyto povinnosti dodržovat, může Komise přijmout veškerá vhodná opatření.

5.   Komise zajišťuje sekretářské služby. Jednání skupiny a jejích podskupin se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří mají zájem o projednávané otázky.

6.   Skupina přijme jednací řád na základě vzorového jednacího řádu pro skupiny odborníků.

7.   Komise zveřejňuje příslušné informace o činnosti skupiny jejich umístěním buď v rejstříku nebo na určené internetové stránce dostupné odkazem z rejstříku.

Článek 6

Výdaje na zasedání

1.   Účastníkům podílejícím se na činnostech skupiny nepřísluší za poskytované služby odměna.

2.   Cestovné a náklady na pobyt vzniklé účastníkům v souvislosti s činností skupiny hradí Komise v souladu s předpisy platnými v rámci Komise.

3.   Tyto výdaje se hradí v mezích limitů ročního rozpočtu, který skupině přidělily příslušné útvary Komise.

Článek 7

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 2012.

Článek 8

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. srpna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


Opravy

11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 217/12


Oprava přijetí rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost

( Úřední věstník Evropské unie C 210 ze dne 3. srpna 2010 )

2010/C 217/09

Strana 1:

místo:

má být:


11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 217/s3


OZNÁMENÍ

Dne 11. srpna 2010 bude v Úředním věstníku Evropské unie C 217 A zveřejněn „Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin – 6. dodatek k 28. úplnému vydání“.

Předplatitelé Úředního věstníku mohou bezplatně získat stejný počet výtisků a jazykových znění tohoto Úředního věstníku, jaký si předplatili. Je třeba, aby vrátili přiloženou objednávku, řádně vyplněnou a s uvedením jejich registračního čísla předplatitele (kód uváděný na levé straně každého štítku a začínající písmenem: O/…). Tento Úřední věstník bude bezplatně k dispozici po dobu jednoho roku od data vydání.

Ostatní zájemci si mohou objednat tento Úřední věstník za poplatek u některého z našich distributorů (viz http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm).

Tento Úřední věstník – stejně jako všechny Úřední věstníky (řady L, C, CA, CE) – je možné najít bezplatně na internetové stránce http://eur-lex.europa.eu

Image