ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2010.188.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 188

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
13. července 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2010/C 188/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.5899 – Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation) ( 1 )

1

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2010/C 188/02

Směnné kurzy vůči euru

2

 

Účetní dvůr

2010/C 188/03

Zvláštní zpráva č. 2/2010 Účelnost programů podpory přípravné studie a budování nových infrastruktur šestého rámcového programu pro výzkum

3

 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO)

2010/C 188/04

Oznámení o otevřených výběrových řízeních

4

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Evropská komise

2010/C 188/05

Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky

5

2010/C 188/06

Oznámení o pozbytí platnosti některých antidumpingových opatření

10

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2010/C 188/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

11

2010/C 188/08

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

12

 

JINÉ AKTY

 

Rada

2010/C 188/09

Oznámení určené osobám, skupinám a subjektům uvedeným na seznamu stanoveném v čl. 2 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (viz příloha nařízení Rady (EU) č. 610/2010)

13

 

Evropská komise

2010/C 188/10

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

15

2010/C 188/11

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

20

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

13.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 188/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ COMP/M.5899 – Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation)

(Text s významem pro EHP)

2010/C 188/01

Dne 2. července 2010 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslem 32010M5899. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

13.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 188/2


Směnné kurzy vůči euru (1)

12. července 2010

2010/C 188/02

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,2572

JPY

japonský jen

111,35

DKK

dánská koruna

7,4552

GBP

britská libra

0,83630

SEK

švédská koruna

9,4560

CHF

švýcarský frank

1,3349

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

8,0160

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,325

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

278,91

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7087

PLN

polský zlotý

4,0770

RON

rumunský lei

4,2460

TRY

turecká lira

1,9582

AUD

australský dolar

1,4398

CAD

kanadský dolar

1,2986

HKD

hongkongský dolar

9,7748

NZD

novozélandský dolar

1,7727

SGD

singapurský dolar

1,7380

KRW

jihokorejský won

1 512,74

ZAR

jihoafrický rand

9,5799

CNY

čínský juan

8,5126

HRK

chorvatská kuna

7,2158

IDR

indonéská rupie

11 382,66

MYR

malajsijský ringgit

4,0281

PHP

filipínské peso

58,178

RUB

ruský rubl

38,7665

THB

thajský baht

40,702

BRL

brazilský real

2,2142

MXN

mexické peso

16,0557

INR

indická rupie

58,8505


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


Účetní dvůr

13.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 188/3


Zvláštní zpráva č. 2/2010 „Účelnost programů podpory „přípravné studie“ a „budování nových infrastruktur“ šestého rámcového programu pro výzkum“

2010/C 188/03

Evropský účetní dvůr Vás tímto informuje o vydání zvláštní zprávy č. 2/2010 „Účelnost programů podpory „přípravné studie“ a „budování nových infrastruktur“ šestého rámcového programu pro výzkum“.

Zpráva je k dispozici k nahlédnutí či stažení na internetové stránce Účetního dvora http://www.eca.europa.eu

Vytištěnou kopii zprávy lze získat zdarma po zaslání žádosti Účetnímu dvoru na adresu:

Evropský účetní dvůr

odbor komunikace a zpráv

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

nebo vyplněním elektronické objednávky přes EU-Bookshop.


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO)

13.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 188/4


OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH

2010/C 188/04

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) pořádá následující výběrová řízení:

EPSO/AD/183/10 – Překladatelé dánského jazyka (DA)

EPSO/AD/184/10 – Překladatelé německého jazyka (DE)

EPSO/AD/185/10 – Překladatelé anglického jazyka (EN)

EPSO/AD/186/10 – Překladatelé francouzského jazyka (FR)

EPSO/AD/187/10 – Překladatelé slovinského jazyka (SL)

Toto oznámení o výběrovém řízení se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie, řada C 188 A ze dne 13. července 2010 pouze v dánštině, němčině, angličtině, francouzštině a slovinštině.

Veškeré informace jsou k dispozici na internetové stránce úřadu EPSO http://eu-careers.eu


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

Evropská komise

13.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 188/5


Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky

2010/C 188/05

Po zveřejnění oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti (1) platných antidumpingových opatření uložených z dovozu jízdních kol pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčená země“) obdržela Komise žádost o přezkum podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (2) (dále jen „základní nařízení“).

1.   Žádost o přezkum

Žádost podalo dne 13. dubna 2010 Evropské sdružení výrobců jízdních kol (EBMA) (dále jen „žadatel“) jménem výrobců představujících podstatnou část, v tomto případě více než 25 %, celkové výroby jízdních kol v Unii.

2.   Výrobek

Přezkoumávaným výrobkem jsou jízdní a jiná kola (včetně dodávkových tříkolek, avšak s výjimkou jednokolek), bez motoru, pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčený výrobek“), v současnosti kódů KN ex 8712 00 10, 8712 00 30 a ex 8712 00 80.

3.   Stávající opatření

V současné době je platným opatřením konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 1524/2000 (3), naposledy pozměněným nařízením Rady (ES) č. 1095/2005 (4).

4.   Odůvodnění přezkumu

Žádost je odůvodněna tím, že pozbytí platnosti uvedených opatření by pravděpodobně mělo za následek pokračování dumpingu a opakování újmy působené výrobnímu odvětví Unie.

S ohledem na ustanovení čl. 2 odst. 7 základního nařízení stanovil žadatel běžnou hodnotu pro vyvážející výrobce z Čínské lidové republiky na základě prodejních cen ve vhodné třetí zemi s tržním hospodářstvím uvedené v odst. 5.1 písm. d) tohoto oznámení. Tvrzení o pokračování dumpingu vychází ze srovnání běžné hodnoty, jak je stanovena v předcházející větě, s vývozními cenami dotčeného výrobku při jeho prodeji na vývoz do Evropské unie.

Na základě toho je vypočítané dumpingové rozpětí značné.

Žadatel dále tvrdí, že je pravděpodobné, že bude opět docházet k dumpingu, který působí újmu. V tomto ohledu žadatel předkládá důkaz, že pokud by opatření zanikla, současná úroveň dovozu dotčeného výrobku by pravděpodobně vzrostla díky možnostem výrobních zařízení vyvážejících výrobců v dotčené zemi.

Žadatel tvrdí, že k odstranění újmy došlo hlavně díky opatřením a že jakýkoli opakovaný výskyt značného objemu dovozu za dumpingové ceny z dotčené země by pravděpodobně vedl k opakování újmy působené výrobnímu odvětví Unie, pokud by platnost těchto opatření zanikla.

5.   Postup

Poněvadž Komise po konzultaci s poradním výborem zjistila, že existuje dostatek důkazů pro zahájení přezkumu před pozbytím platnosti, zahajuje přezkum podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.

5.1    Postup pro zjištění pravděpodobnosti dumpingu a újmy

Šetřením se stanoví, zda je či není pravděpodobné, že pozbytí platnosti opatření povede k pokračování dumpingu a opakování újmy.

a)   Výběr vzorku

S ohledem na zjevně velký počet stran účastnících se tohoto řízení může Komise rozhodnout, že v souladu s článkem 17 základního nařízení použije výběr vzorku.

i)   Výběr vzorku vývozců/výrobců v Čínské lidové republice

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni vývozci/výrobci nebo zástupci jednající jejich jménem, aby se přihlásili, a to tak, že se obrátí na Komisi a ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. b) bodě i) a ve formátu uvedeném v odstavci 7 jí poskytnou o své společnosti nebo společnostech tyto údaje:

název, adresu, e-mailovou adresu, telefonní a faxová čísla a jméno kontaktní osoby,

obrat, vyjádřený v místní měně, a objem, vyjádřený v jednotkách, dotčeného výrobku prodaného na vývoz do Unie za období od 1. dubna 2009 do 31. března 2010 jednotlivě pro každý ze 27 členských států (5) a celkem,

obrat, vyjádřený v místní měně, a objem, vyjádřený v jednotkách, dotčeného výrobku prodaného na domácím trhu za období od 1. dubna 2009 do 31. března 2010,

obrat, vyjádřený v místní měně, a objem, vyjádřený v jednotkách, dotčeného výrobku prodaného do jiných třetích zemí za období od 1. dubna 2009 do 31. března 2010,

podrobnosti o činnostech společnosti v celém světě, co se týče dotčeného výrobku,

názvy a podrobnosti o činnostech veškerých společností ve spojení (6), jež se podílejí na výrobě a/nebo prodeji (na vývoz a/nebo v rámci domácího trhu) dotčeného výrobku,

jakékoli další podstatné informace, jež by Komisi napomohly ve výběru vzorku.

Poskytnutím výše uvedených informací společnost vyjadřuje souhlas se svým případným zařazením do vzorku. Je-li společnost vybrána jako součást vzorku, znamená to, že vyplní dotazník a že souhlasí s přešetřením svých odpovědí přímo na místě. Pokud společnost uvede, že se svým případným zařazením do vzorku nesouhlasí, bude její nesouhlas považován za nespolupráci při šetření. Důsledky nedostatečné spolupráce jsou uvedeny v odstavci 8 níže.

S cílem získat informace, které považuje pro výběr vzorku vývozců/výrobců za nezbytné, se Komise obrátí také na orgány v Čínské lidové republice a jakákoli známá sdružení vývozců/výrobců.

ii)   Výběr vzorku dovozců

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni dovozci nebo zástupci jednající jejich jménem, aby se Komisi přihlásili a poskytli o své společnosti nebo společnostech ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. b) bodě i) a ve formátu uvedeném v odstavci 7 tyto údaje:

název, adresu, e-mailovou adresu, telefonní a faxová čísla a jméno kontaktní osoby,

podrobnosti o činnostech společnosti, co se týče dotčeného výrobku,

celkový obrat za období od 1. dubna 2009 do 31. března 2010,

objem, vyjádřený v jednotkách, a hodnotu, vyjádřenou v eurech, dovozu dotčeného výrobku pocházejícího z Čínské lidové republiky na trh Unie a jeho dalšího prodeje na tomto trhu za období od 1. dubna 2009 do 31. března 2010,

názvy a podrobnosti o činnostech veškerých společností ve spojení (7), jež se podílejí na výrobě a/nebo prodeji dotčeného výrobku,

jakékoli další podstatné informace, jež by Komisi napomohly ve výběru vzorku.

Poskytnutím výše uvedených informací společnost vyjadřuje souhlas se svým případným zařazením do vzorku. Je-li společnost vybrána jako součást vzorku, znamená to, že vyplní dotazník a že souhlasí s přešetřením svých odpovědí přímo na místě. Pokud společnost uvede, že se svým případným zařazením do vzorku nesouhlasí, bude její nesouhlas považován za nespolupráci při šetření. Důsledky nedostatečné spolupráce jsou uvedeny v odstavci 8 níže.

S cílem získat informace, které považuje pro výběr vzorku dovozců za nezbytné, se Komise obrátí také na jakákoli známá sdružení dovozců.

iii)   Výběr vzorku výrobců v Unii

S ohledem na vysoký počet výrobců v Unii, kteří podporují uvedenou žádost, hodlá Komise provést šetření újmy výrobnímu odvětví Unie výběrem vzorku.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni výrobci v Unii nebo zástupci jednající jejich jménem, aby se Komisi přihlásili a poskytli o své společnosti nebo společnostech ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. b) bodě i) a ve formátu uvedeném v odstavci 7 tyto údaje:

název, adresu, e-mailovou adresu, telefonní a faxová čísla a jméno kontaktní osoby,

podrobnosti o činnostech společnosti v celém světě, co se týče obdobného výrobku,

hodnotu prodeje obdobného výrobku na trhu Unie, vyjádřenou v eurech, za období od 1. dubna 2009 do 31. března 2010,

objem prodeje obdobného výrobku na trhu Unie, vyjádřený v jednotkách, za období od 1. dubna 2009 do 31. března 2010,

objem výroby obdobného výrobku, vyjádřený v jednotkách, za období od 1. dubna 2009 do 31. března 2010,

objem dovozu dotčeného výrobku vyrobeného v Čínské lidové republice do Unie, vyjádřený v jednotkách, za období od 1. dubna 2009 do 31. března 2010, je-li to relevantní,

názvy a podrobnosti o činnostech veškerých společností ve spojení (8), jež se podílejí na výrobě a/nebo prodeji obdobného výrobku (vyráběného v Unii) a dotčeného výrobku (vyráběného v Čínské lidové republice),

jakékoli další podstatné informace, jež by Komisi napomohly ve výběru vzorku.

Pokud již byly některé z těchto informací poskytnuty útvarům Komise pro ochranu obchodu, společnosti je nemusí předkládat znovu. Přihlášením se a poskytnutím výše uvedených informací společnost vyjadřuje souhlas se svým případným zařazením do vzorku. Je-li společnost vybrána jako součást vzorku, znamená to, že vyplní dotazník a že souhlasí s inspekcí ve svých prostorách za účelem ověření svých odpovědí (inspekce na místě). Pokud společnost uvede, že se svým případným zařazením do vzorku nesouhlasí, bude její nesouhlas považován za nespolupráci při šetření. Zjištění Komise, pokud jde o nespolupracující výrobce v Unii, vycházejí z dostupných údajů a výsledek může být pro dotčenou stranu méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

S cílem získat informace, které považuje pro výběr vzorku výrobců v Unii za nezbytné, se Komise obrátí také na jakákoli známá sdružení výrobců v Unii.

iv)   Závěrečný výběr vzorků

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit jakékoli podstatné informace týkající se výběru vzorků, tak musí učinit ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. b) bodě ii).

Komise hodlá provést závěrečný výběr vzorků po konzultaci s dotčenými stranami, jež vyjádřily souhlas se zařazením do vzorku.

Společnosti zařazené do vzorků musí ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. b) bodě iii) vyplnit dotazník a musí spolupracovat v rámci šetření.

Nedojde-li k dostatečné spolupráci, může Komise podle čl. 17 odst. 4 a článku 18 základního nařízení založit svá zjištění na dostupných údajích. Zjištění zakládající se na dostupných údajích mohou být pro dotčenou stranu méně příznivá, jak je vysvětleno v odstavci 8.

b)   Dotazníky

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky podnikům výrobního odvětví Unie zařazeným do vzorku a jakémukoli známému sdružení výrobců v Unii, vývozcům/výrobcům v Čínské lidové republice zařazeným do vzorku a jakémukoli známému sdružení vývozců/výrobců, dovozcům zařazeným do vzorku, jakémukoli známému sdružení dovozců a orgánům dotčené země.

c)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily kromě odpovědí na dotazník další informace a poskytly příslušné důkazy. Tyto informace a důkazy musí Komise obdržet ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. a) bodě ii).

Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to požádají a doloží zvláštní důvody pro takové slyšení. Tato žádost musí být podána ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. a) bodě iii).

d)   Výběr země s tržním hospodářstvím

V předchozím šetření bylo za vhodnou zemi s tržním hospodářstvím za účelem stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou lidovou republikou použito Mexiko. Komise zamýšlí použít Mexiko pro tento účel i v daném případě. Zúčastněné strany se vyzývají, aby ve zvláštní lhůtě stanovené v odst. 6 písm. c) vyjádřily své připomínky ke vhodnosti této volby.

5.2    Postup pro posouzení zájmu Unie

V souladu s článkem 21 základního nařízení a v případě, že se potvrdí pravděpodobnost pokračování dumpingu a opakování újmy, bude rozhodnuto, zda by zachování platnosti antidumpingových opatření nebylo v rozporu se zájmem Unie. Z tohoto důvodu může Komise zaslat dotazníky známým výrobcům v Unii, dovozcům, jejich reprezentativním sdružením, uživatelům a jejich reprezentativním sdružením, dodavatelům a jejich reprezentativním sdružením a reprezentativním organizacím spotřebitelů. Pokud tyto strany, včetně těch, které Komisi nejsou známy, prokážou, že mezi jejich činností a dotčeným výrobkem existuje objektivní souvislost, mohou se v obecných lhůtách stanovených v odst. 6 písm. a) bodě ii) přihlásit a sdělit Komisi příslušné informace. Strany, které jednaly v souladu s předchozí větou, mohou ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. a) bodě iii) požádat o slyšení, přičemž musí uvést zvláštní důvody pro takové slyšení. Je třeba zdůraznit, že veškeré informace předložené podle článku 21 budou zohledněny pouze tehdy, budou-li v době předložení doloženy věcnými důkazy.

6.   Lhůty

a)   Obecné lhůty

i)   Pro strany za účelem vyžádání dotazníku

Všechny zúčastněné strany, které nespolupracovaly při šetření, jehož důsledkem byla opatření, která jsou předmětem tohoto přezkumu, by si měly vyžádat dotazník nebo jiné formuláře žádostí co nejdříve, nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

ii)   Pro strany za účelem přihlášení se a předložení odpovědí na dotazník a jiných informací

Všechny zúčastněné strany, mají-li být jejich stanoviska při šetření zohledněna, se musí přihlásit, a to tak, že se obrátí na Komisi, a musí předložit svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoli jiné informace do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny procesních práv uvedených v základním nařízení závisí na tom, zda se zúčastněná strana přihlásí ve výše uvedené lhůtě.

Společnosti vybrané do vzorku musí své odpovědi na dotazník předložit ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. b) bodě iii).

iii)   Slyšení

Všechny zúčastněné strany mohou Komisi v téže lhůtě 37 dnů rovněž požádat o slyšení.

b)   Zvláštní lhůta v souvislosti s výběrem vzorku

i)

Informace uvedené v odst. 5.1 písm. a) bodech i), ii) a iii) by Komise měla obdržet do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie s ohledem na její úmysl konzultovat dotčené strany, jež vyjádřily souhlas se zařazením do vzorku, při jeho závěrečném výběru ve lhůtě 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

ii)

Veškeré další informace podstatné pro výběr vzorku uvedené v odst. 5.1 písm. a) bodě iv) musí Komise obdržet do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

iii)

Odpovědi na dotazník od stran, jež byly vybrány do vzorku, musí Komise obdržet do 37 dnů ode dne, kdy jim bylo oznámeno, že byly zařazeny do vzorku, není-li stanoveno jinak.

c)   Zvláštní lhůta pro výběr země s tržním hospodářstvím

Strany účastnící se šetření mohou vyjádřit své připomínky ke vhodnosti Mexika, které bude, jak bylo uvedeno v odst. 5.1 písm. d), pravděpodobně použito jako země s tržním hospodářstvím pro účely stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou lidovou republikou. Komise musí tyto připomínky obdržet do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

7.   Písemná podání, odpovědi na dotazník a korespondence

Veškerá podání a žádosti zúčastněných stran musí být předloženy písemně (nikoli v elektronické podobě, není-li stanoveno jinak) a musí v nich být uveden název, poštovní a e-mailová adresa a telefonní a faxová čísla zúčastněné strany. Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto oznámením, odpovědí na dotazník a korespondence, jež zúčastněné strany poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou „Limited“ (9) a v souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení se k nim přiloží verze, která není důvěrná a je označena poznámkou „For inspection by interested parties“.

Korespondenční adresa Evropské komise, generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Nedostatečná spolupráce

Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a podle článku 18 základního nařízení lze vycházet z dostupných údajů. Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

9.   Časový rozvrh šetření

Podle čl. 11 odst. 5 základního nařízení bude šetření ukončeno do 15 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

10.   Možnost požádat o přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení

Vzhledem k tomu, že je tento přezkum před pozbytím platnosti zahájen v souladu s ustanoveními čl. 11 odst. 2 základního nařízení, nepovedou tato zjištění ke změně úrovně stávajících opatření, ale povedou ke zrušení či zachování platnosti těchto opatření v souladu s čl. 11 odst. 6 základního nařízení.

Pokud se jakákoli ze stran účastnících se tohoto řízení domnívá, že je přezkum úrovně opatření oprávněný, aby bylo úroveň opatření možné změnit (tj. zvýšit či snížit), může tato strana požádat o přezkum v souladu s čl. 11 odst. 3 základního nařízení.

Strany, které chtějí o takový přezkum požádat, přičemž tento přezkum by byl proveden nezávisle na přezkumu před pozbytím platnosti uvedeném v tomto oznámení, se mohou obrátit na Komisi na výše uvedené adrese.

11.   Zpracování osobních údajů

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (10).

12.   Úředník pro slyšení

Domnívají-li se zúčastněné strany, že se při uplatňování svých práv na obhajobu setkávají s obtížemi, mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení z generálního ředitelství pro obchod. Tento úředník slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise a v případě nutnosti nabízí zprostředkování při procesních záležitostech ovlivňujících ochranu jejich zájmů v tomto řízení, zejména co se týče otázek přístupu ke spisu, důvěrnosti, prodloužení lhůt a nakládání se stanovisky podanými písemně a/nebo ústně. Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce generálního ředitelství pro obchod (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  Úř. věst. C 70, 19.3.2010, s. 28.

(2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(3)  Úř. věst. L 175, 14.7.2000, s. 39.

(4)  Úř. věst. L 183, 14.7.2005, s. 1.

(5)  27 členskými státy Evropské unie jsou: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království.

(6)  Informace o významu termínu společnosti ve spojení viz článek 143 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

(7)  Viz poznámka pod čarou 6.

(8)  Viz poznámka pod čarou 6.

(9)  Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 19 základního nařízení a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda).

(10)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


13.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 188/10


Oznámení o pozbytí platnosti některých antidumpingových opatření

2010/C 188/06

V návaznosti na zveřejnění oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti (1), po němž nebyla podána žádná žádost o přezkum, Komise oznamuje, že níže uvedené antidumpingové opatření zanedlouho pozbude platnosti.

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (2).

Výrobek

Země původu nebo vývozu

Opatření

Odkaz

Datum pozbytí platnosti

Jízdní kola

Vietnam

Antidumpingové clo

Nařízení Rady (ES) č. 1095/2005 (Úř. věst. L 183, 14.7.2005, s. 1)

15.7.2010


(1)  Úř. věst. C 70, 19.3.2010, s. 28.

(2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

13.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 188/11


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2010/C 188/07

1.

Komise dne 5. července 2010 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky Carrefour S.A. („Carrefour“, Francie) a Marinopoulos Holding S.à r.l. („Marinopoulos“, Lucembursko) patřící do skupiny Marinopoulos získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování společnou kontrolu nad podnikem CM Balkans B.V. („Balkan JV“, Nizozemsko) na základě smlouvy a nákupem akcií v nově založené společnosti vytvářející společný podnik.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Carrefour: potravinářský a nepotravinářský maloobchod provozovaný ve vlastních obchodech nebo v rámci franšízy (hypermarkety, supermarkety, diskonty a samoobsluhy) v Evropě, Latinské Americe a Asii,

skupiny Marinopoulos: potravinářský a nepotravinářský maloobchod, výroba kosmetických a farmaceutických produktů, maloobchod s oblečením, kosmetikou, optikou a speciální kávou v řadě zemí Evropy, včetně Řecka a Kypru,

podniku Balkan JV: provoz 4 supermarketů v Bulharsku a rozvoj hypermarketů a supermarketů pod značkou Carrefour na Balkáně, jmenovitě v Bulharsku, Slovinsku, Albánii, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Černé Hoře a Srbsku.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


13.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 188/12


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2010/C 188/08

1.

Komise dne 5. července 2010 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým rakouský spolkový ministr financí podle ustanovení § 1 rakouského spolkového zákona o opatřeních k zajištění stability finančního trhu získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) o spojování nákupem akcií pro Rakouskou republiku kontrolu nad celým podnikem Hypo Alpe Adria Bank International AG („HGAA“, Rakousko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

spolkového ministerstva financí: stabilizace finančního systému v Rakousku,

podniku HGAA: univerzální bankovní služby poskytované fyzickým osobám (občanům) a podnikatelským subjektům, jakož i leasingové služby.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


JINÉ AKTY

Rada

13.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 188/13


Oznámení určené osobám, skupinám a subjektům uvedeným na seznamu stanoveném v čl. 2 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

(viz příloha nařízení Rady (EU) č. 610/2010)

2010/C 188/09

Osobám, skupinám a subjektům uvedeným na seznamu podle nařízení Rady (EU) č. 610/2010 (1) se oznamují tyto skutečnosti:

Rada Evropské unie rozhodla, že důvody pro zařazení osob, skupin a subjektů uvedených na výše zmíněném seznamu osob, skupin a objektů, na něž se vztahují omezující opatření podle nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (2), jsou stále platné. Rada tudíž rozhodla ponechat tyto osoby, skupiny a subjekty na seznamu.

Nařízení (ES) č. 2580/2001 stanoví, že všechny finanční prostředky a jiné finanční a hospodářské zdroje patřící dotčeným osobám, skupinám a subjektům se zmrazují a že žádné finanční prostředky ani jiné finanční a hospodářské zdroje jim nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny.

Dotčené osoby, skupiny a subjekty se upozorňují na to, že mají možnost požádat příslušné orgány daného členského státu (členských států) uvedené v příloze nařízení, aby jim vydaly povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby v souladu s čl. 5 odst. 2 daného nařízení. Aktualizovaný seznam příslušných orgánů je dostupný na internetu na této adrese:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Dotčené osoby, skupiny a subjekty mohou požádat Radu o odůvodnění jejich ponechání na výše uvedeném seznamu (pokud jim toto odůvodnění ještě nebylo sděleno) na této adrese Rady Evropské unie:

Council of the European Union

(Attn: CP 931 designations)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotčené osoby, skupiny a subjekty mohou kdykoliv zaslat Radě na výše uvedenou adresu žádost, aby přezkoumala rozhodnutí zařadit je na seznam a ponechat je na tomto seznamu, společně s příslušnými doklady. Tyto žádosti budou po obdržení posouzeny. V této souvislosti se osoby, skupiny a subjekty upozorňují na skutečnost, že Rada provádí pravidelný přezkum daného seznamu v souladu s čl. 1 odst. 6 společného postoje 2001/931/SZBP. Aby mohly být žádosti posouzeny během příštího přezkumu, je třeba je předložit do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Dotčené osoby, subjekty a orgány se rovněž upozorňují na to, že mají možnost vznést námitky proti nařízení Rady u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 263 odst. 4 a 6 Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 178, 13.7.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.


Evropská komise

13.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 188/15


Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

2010/C 188/10

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti námitku podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Komise musí obdržet prohlášení o námitce do šesti měsíců po tomto zveřejnění.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„ORAVSKÝ KORBÁČIK“

č. ES: SK-PGI-0005-0774-04.05.2009

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Název:

„Oravský korbáčik“

2.   Členský stát nebo třetí země:

Slovenská republika

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny:

3.1   Druh produktu:

Třída 1.3.

Sýry

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1:

„Oravský korbáčik“ je pařený sýr uzený nebo neuzený ve tvaru spletené pomlázky o délce 10–50 cm. Vyrábí se tradičním způsobem – zkysaný a částečně uzrálý hrudkový sýr se paří v horké vodě a poté se vytahuje do tvaru nití, které se tradičně nazývají „vojky“, o tloušťce od 2 do 10 mm. Vytažené nitě – „vojky“ – se poté splétají do tvaru pomlázky.

Charakteristické senzorické vlastnosti jsou dány vytvořenou vláknitou strukturou vytažených nití z pařeného sýrového těsta a specifickým tvarem sýra „Oravský korbáčik“, který vzniká po zapletení jednotlivých nití.

Uzený a neuzený „Oravský korbáčik“ se odlišuje především barvou a vůní. Uzený „Oravský korbáčik“ má lehce žlutou až zlatožlutou barvu, charakteristické kouřové aroma a mírně vyšší obsah soli (o 1 %). Neuzený „Oravský korbáčik“ má bílou až smetanově bílou barvu bez kouřové vůně. Struktura a konzistence je u obou druhů stejná.

„Oravský korbáčik“ se na trhu nabízí v potravinové fólii v balení po několika kusech, přičemž jednotlivá balení se odlišují počtem kusů a hmotností.

Vlastnosti

Barva: bílá až mírně žlutá nebo zlatožlutá v případě uzených druhů sýra.

Konzistence: Jednotlivé nitě – „vojky“ – mají oddělující se vlákna s pružnou až pevnější, avšak ne tvrdou konzistencí. Zráním pružnost klesá. Díky své vláknité struktuře s dobře se oddělujícími vlákny je výrobek velmi pevný v tahu.

Vůně a chuť: mléčná, lahodná sýrová, slaná, mírně nakyslá, u uzených druhů typicky kouřová.

Složení:: Sušina: nejméně 40 % hmotnostních.

Podíl tuku v sušině: nejméně 25 % hmotnostních.

Jedlá sůl: nejvíce 4,5 % hmotnostních u neuzených sýrů a 5,5 % hmotnostních u sýrů uzených.

Mikrobiologické vlastnosti

„Oravský korbáčik“ je pařený sýr vyrobený z hrudkového sýra, který obsahuje hlavě termorezistentní kulturu obsaženou v kysaném mléce z rodů: Lactococcus, Streptococcus a Lactobacillus.

3.3   Suroviny (pouze u zpracovaných produktù):

K výrobě pařeného sýra „Oravský korbáčik“ se používá hrudkový sýr vyrobený ze syrového nebo pasterizovaného kravského mléka s přídavkem kultury obsažené v kysaném mléce. Použití syrového nebo pasterizovaného mléka nemá na vlastnosti výsledného produktu vliv. Kvalita mléka se pravidelně kontroluje a zaznamenává u výrobců hrudkového sýra. Sledují se tyto parametry: inhibiční látky, teplota, kyselost, tuk, specifická hmotnost a beztuková sušina.

Stanovení celkového počtu mikroorganizmů a počtu somatických buněk provádějí akreditované laboratoře.

Hrudkový sýr obsahuje nejméně 48 % hmotnostních sušiny a nejméně 35 % hmotnostních tuku v sušině a má pH 4,9–5,2.

Hrudkový sýr je na pohled uzavřený, hladký, s přiměřenou kůrou bílé až krémově bílé barvy.

3.4   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu):

Žádné zvláštní požadavky na kvalitu nebo omezení původu.

3.5   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti:

Původ hrudkového sýra není pro kvalitu výrobku rozhodující.

Krok 1

:

Paření: vykysaný přírodní sýr se nejdříve nakrájí na menší kusy, které se nastrouhají a paří v horké vodě (teplota vody 70–95 °C). Sýr se míchá dřevěnou lopatkou nebo mechanickým míchadlem až do dosažení kompaktní plastické hmoty – pařeniny.

Krok 2

:

Hnětení: pařenina se ručně hněte, postupně se vytahuje a překládá až do dosažení vláčné hladké struktury – sýrového těsta – aby se dala snadno tvarovat.

Krok 3

:

Tvarování: sýrové těsto se vytahuje do tvaru nití – „vojek“ – ručně, případně pomocí dvou válců s drážkami, které se otáčejí proti sobě. Nitě – „vojky“ – okamžitě padají do studené pitné vody.

Krok 4

:

Chlazení: vytvarované sýrové nitě – „vojky“ – se ve studené pitné vodě během 2–10 minut zchladí, aby si zachovaly tvar.

Krok 5

:

Namotávání: vychlazené sýrové nitě – „vojky“ – se namotávají na motovidlo. Po namotání se na jednom konci ukrojí a uprostřed se sváží další sýrovou nití – „vojkou“.

Krok 6

:

Solení: překrájené a svázané nitě – „vojky“ – se solí ponořením do nasyceného solného roztoku tak, aby výsledný obsah soli nepřekročil 4,5 % hmotnostních v případě neuzených výrobků nebo 5,5 % hmotnostních v případě výrobků uzených (doba solení je závislá na tloušťce sýrových nití – „vojek“ – a kyselosti použitého sýra).

Krok 7

:

Částečné osušení: aby se sýrové nitě – „vojky“ – zbavily přebytečné slané vody, zavěsí se na dřevěnou nebo nerezovou tyč, kde z nich voda steče.

Krok 8

:

Pletení: minimálně dvě sýrové nitě – „vojky“ – přeložené napůl se ručně splétají do tvaru pomlázky do ⅔ délky, kde se obváží jednou ze sýrových nití – „vojek“ – aby se zabránilo rozpletení.

Krok 9

:

Při výrobě uzených „korbáčiků“.

Uzení: udí se přímým studeným dýmem z tvrdého dřeva o teplotě přibližně 30 °C v tradiční dřevěné nebo kovové udírně nebo v udírně s nucenou cirkulací vzduchu, a to až do získání zlatožluté barvy.

Krok 10

:

Balení: výrobek se balí do potravinářské fólie, která se poté označí nápisem „Oravský korbáčik“.

3.6   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.:

„Oravský korbáčik“ se na trhu nabízí v baleních, která se odlišují počtem kusů. Základní balení je po 5–10 kusech, avšak je možné jej nabídnout i ve větším balení – 50 kusů. Toto balení se tradičně označuje jako „zväzok“ (svazek).

V zájmu uchování specifického tvaru výrobku, zabránění jeho případnému rozpletení a zajištění kvality výrobku se výrobek „Oravský korbáčik“ musí balit ve vymezené zeměpisné oblasti.

Na přebalování výrobku neexistuje žádné zeměpisné omezení.

3.7   Zvláštní pravidla pro označování:

Výrobci vyrábějící „Oravský korbáčik“ v souladu s touto specifikací mohou při označování výrobku a při jeho propagaci a uvádění na trh používat název „Oravský korbáčik“.

Etikety označující výrobek musí obsahovat:

zvýrazněný název výrobku „Oravský korbáčik“;

informaci, zda se jedná o druh uzený nebo neuzený;

nápis „chránené zemepisné označenie“ (chráněné zeměpisné označení) a s ním spojený symbol Evropského společenství.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti:

Výroba sýra „Oravský korbáčik“ probíhá v povodí řeky Oravy (region Orava) na území Slovenské republiky. Zeměpisná oblast je ohraničena na severu a východě státní hranicí s Polskou republikou, na západě sousedí s okresy Námestovo a Dolný Kubín a na jihu s okresy Dolný Kubín a Tvrdošín.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí:

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti:

Orava je typický horský region s vhodnými podmínkami pro chov a pasení ovcí a hovězího skotu s následným zpracováním mléka na sýry. Tuto přednost horského prostředí obyvatelstvo využívá od osídlení tohoto území až dodnes. Vytvořit – splést – „korbáčik“ z pařeného těsta dokáží jen šikovné roce oravských žen, které nenahradí žádný mechanický stroj.

V ústním podání se dochovaly informace, že domácí výroba tohoto druhu sýra na Oravě existovala již v polovině 19. století, neboť výroba pařených sýrů určených k prodeji, mezi které patřil i tento druh sýra, byla v té době jediným zdrojem příjmů místních chovatelů ovcí a krav.

5.2   Specifičnost produktu:

„Oravský korbáčik“ je specifický svým tvarem, který je pro sýry a sýrařské výrobky neobvyklý. Připravuje se tradičním způsobem a téměř výhradně ručně – pařením hrudkového sýra v horké vodě, jeho vytahováním do tvaru nití a následným splétáním těchto nití do tvaru pomlázky. Ruční zpracování pařeného těsta – hnětení a protahování – dodává tomuto sýru ojedinělou vláknitou strukturu, díky níž je výrobek specifický a ojedinělý.

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO):

Žádost o zapsání zeměpisného označení „Oravský korbáčik“ je založena na jeho specifickém tvaru, pověsti a tradici.

Orava leží v hornaté severozápadní části Slovenska s chladným a nehostinným podnebím. Většina obyvatelstva se živila zemědělstvím a chovem skotu – krav, koz a ovcí – a zpracovávala získané suroviny, hlavně mléko, na sýrařské výrobky různých tvarů výborné kvality. „Chovná oblast pincgavského skotu a převažující systém pastevního chovu v letním období toto plemeno předurčují k produkci kvalitního, ekologického konzumního mléka a mléčných výrobků. … Tyto chovy kromě toho, že významně přispívají k utváření krajiny (kosení terénů nedostupných pro mechanické stroje, spásání nevyužitých ploch, sušení sena na sušácích), jsou zdrojem krajových specialit vyráběných z kravského mléka, např. známých Oravských korbáčiků...“ (Slovenský pinzgauský dobytok – producent mlieka horských pasienkov).

Díky zručnosti a šikovnosti se obyvatelstvu podařilo se v této drsné oblasti udržet a dostat se do povědomí lidí i za hranicemi oblasti.

V historických záznamech se uvádí, že v oravském regionu se vyráběl tradiční pařený sýr vytvarovaný do formy malé pomlázky („korbáč“), která se na Slovensku tradičně plete během velikonočních svátků z proutků. Tato zmenšenina ze sýra se začala nazývat „korbáčik“. V této oblasti vzniklo kromě výroby „korbáčiků“ i středisko nákupu a obchodu s pařenými sýry – obchodníkům se začalo říkat podle druhu nakupovaného sýra, např. „korbáčkári“, „oštiepkári“, „srdciari“ atd. „In northern Slovakia the village Zázrivá in Orava region still belongs to such significant centres of huckstery. The hucksters coming from that region were mainly dealing with the trading of smoked and steamed cheese; they received names according to the sort of the sold products – korbáèkári,…“ (Podolák, J. Traditional utilization of the Production of Sheep Milk in Slovakia, Etnologia Slavica, UK Bratislava, 1986).

V archivních záznamech je zaznamenáno mnoho živnostenských povolení těchto kupců. Oravští obchodníci „korbáčiky“ nabízeli a dodnes nabízejí na trzích a při různých příležitostech, jakými jsou svatby, křtiny, Vánoce, masopust nebo velikonoční svátky. Během těchto svátků se zvyšovala produkce „korbáčiků“, což svědčí o jejich oblibě u konzumentů. Důkazem jsou záznamy o výrobě vedené výrobci této sýrové lahůdky.

Orava si svůj zemědělský charakter zachovala až do současnosti. V polovině minulého století byla výroba „Oravského korbáčika“ dokonce upravná normou. O pověsti a tradici „oravského korbáčika“ svědčí i zápis ochranné známky do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví Slovenské republiky platný do 22. února 2006 (10 let), jakož i články v tisku.

„Oravské korbáčiky“jsou známou tradiční pochoutkou nejen pro Slováky, ale i pro zahraniční návštěvníky Slovenska, kteří si z návštěvy naší země jako dárek odnášejí balíček této speciality. „I grabbed a local cheese delicacy known as an Oravský korbáčik (Orava Whip) at a stand…“ (Great Escapes: Hiking in the High Tatras. The Slovak Spectator Vol. 10 No. 28, 2004); Nenúkajte Angličanov Oravskými korbáčikmi (http://www.sme.sk); Slovakia-in, č. 8–9, 2002 v článku Slovensko a Slováci nemeckými očami se uvádí, že „autorka, Češka žijící v Německu, zná vynikající parenice, Oravské korbáčiky,…“.

Odkaz na zveřejnìní specifikace:

(Ustanovení čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006)

http://www.upv.sk/pdf/specifkorbac_ek2.pdf


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.


13.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 188/20


Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

2010/C 188/11

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti námitku podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Komise musí obdržet prohlášení o námitce do šesti měsíců po tomto zveřejnění.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„ZÁZRIVSKÝ KORBÁČIK“

č. ES: SK-PGI-0005-0656-30.10.2007

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Název:

„Zázrivský korbáčik“

2.   Členský stát nebo třetí země:

Slovenská republika

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny:

3.1   Druh produktu:

Třída 1.3 –

Sýry

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1:

„Zázrivský korbáčik“ je pařený sýr uzený nebo neuzený ve tvaru spletené pomlázky o délce 10–50 cm. Vyrábí se tradičním způsobem – zkysaný a částečně uzrálý hrudkový sýr se paří v horké vodě a poté se vytahuje do tvaru nití, které se tradičně nazývají „vojky“, o tloušťce od 2 do 10 mm. Vytažené nitě – „vojky“ – se poté splétají do tvaru pomlázky.

Charakteristické senzorické vlastnosti jsou dány vytvořenou vláknitou strukturou vytažených nití z pařeného sýrového těsta a specifickým tvarem sýra „Zázrivský korbáčik“, který vzniká po zapletení jednotlivých nití.

Uzený a neuzený „Zázrivský korbáčik“ se odlišuje především barvou a vůní. Uzený „Zázrivský korbáčik“ má lehce žlutou až zlatožlutou barvu, charakteristické kouřové aroma a mírně vyšší obsah soli (o 1 %). Neuzený „Zázrivský korbáčik“ má bílou až smetanově bílou barvu bez kouřové vůně. Struktura a konzistence je u obou druhů stejná.

„Zázrivský korbáčik“ se na trhu nabízí v potravinové fólii v balení po několika kusech, přičemž jednotlivá balení se odlišují počtem kusů a hmotností.

Vlastnosti

Barva: bílá až mírně žlutá nebo zlatožlutá v případě uzených druhů sýra.

Konzistence: Jednotlivé nitě – „vojky“ – mají oddělující se vlákna s pružnou až pevnější, avšak ne tvrdou konzistencí. Zráním pružnost klesá. Díky své vláknité struktuře s dobře se oddělujícími vlákny je výrobek velmi pevný v tahu.

Vůně a chuť: mléčná, lahodná sýrová, slaná, mírně nakyslá, u uzených druhů typicky kouřová.

Složení: Sušina: nejméně 40 % hmotnostních

Podíl tuku v sušině: nejméně 25 % hmotnostních

Jedlá sůl: nejvíce 4,5 % hmotnostních u neuzených sýrů a 5,5 % hmotnostních u sýrů uzených

Mikrobiologické vlastnosti

„Zázrivský korbáčik“ je pařený sýr vyrobený z hrudkového sýra, který obsahuje hlavě termorezistentní kulturu obsaženou v kysaném mléce z rodů: Lactococcus, Streptococcus a Lactobacillus.

3.3   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů):

K výrobě pařeného sýra „Zázrivský korbáčik“ se používá hrudkový sýr vyrobený ze syrového nebo pasterizovaného kravského mléka s přídavkem kultury obsažené v kysaném mléce. Použití syrového nebo pasterizovaného mléka nemá na vlastnosti výsledného produktu vliv. Kvalita mléka se pravidelně kontroluje a zaznamenává u výrobců hrudkového sýra. Sledují se tyto parametry: inhibiční látky, teplota, kyselost, tuk, specifická hmotnost a beztuková sušina.

Stanovení celkového počtu mikroorganismů a počtu somatických buněk provádějí akreditované laboratoře.

Hrudkový sýr obsahuje nejméně 48 % hmotnostních sušiny a nejméně 35 % hmotnostních tuku v sušině a má pH 4,9–5,2. Hrudkový sýr je na pohled uzavřený, hladký, s přiměřenou kůrou bílé až krémově bílé barvy.

3.4   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu):

Žádné zvláštní požadavky na kvalitu nebo omezení původu.

3.5   Specifické kroky při produkci, které se musí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti:

Původ hrudkového sýra není pro kvalitu výrobku rozhodující.

Krok 1

:

Paření: vykysaný přírodní sýr se nejdříve nakrájí na menší kusy, které se nastrouhají a paří v horké vodě (teplota vody 70–95 °C). Sýr se míchá dřevěnou lopatkou nebo mechanickým míchadlem až do dosažení kompaktní plastické hmoty – pařeniny.

Krok 2

:

Hnětení: pařenina se ručně hněte, postupně se vytahuje a překládá až do dosažení vláčné hladké struktury – sýrového těsta – aby se dala snadno tvarovat.

Krok 3

:

Tvarování: sýrové těsto se vytahuje do tvaru nití – „vojek“ – ručně, případně pomocí dvou válců s drážkami, které se otáčejí proti sobě. Nitě – „vojky“ – okamžitě padají do studené pitné vody.

Krok 4

:

Chlazení: vytvarované sýrové nitě – „vojky“ – se ve studené pitné vodě během 2–10 minut zchladí, aby si zachovaly tvar.

Krok 5

:

Namotávání: vychlazené sýrové nitě – „vojky“ – se namotávají na motovidlo. Po namotání se na jednom konci ukrojí a uprostřed se sváží další sýrovou nití – „vojkou“.

Krok 6

:

Solení: překrájené a svázané nitě – „vojky“ – se solí ponořením do nasyceného solného roztoku tak, aby výsledný obsah soli nepřekročil 4,5 % hmotnostních v případě neuzených výrobků nebo 5,5 % hmotnostních v případě výrobků uzených (doba solení je závislá na tloušťce sýrových nití – „vojek“ – a kyselosti použitého sýra).

Krok 7

:

Částečné osušení: aby se sýrové nitě – „vojky“ – zbavily přebytečné slané vody, zavěsí se na dřevěnou nebo nerezovou tyč, kde z nich voda steče.

Krok 8

:

Pletení: minimálně dvě sýrové nitě – „vojky“ – přeložené napůl se ručně splétají do tvaru pomlázky do ⅔ délky, kde se obváží jednou ze sýrových nití – „vojek“ – aby se zabránilo rozpletení.

Krok 9

:

Při výrobě uzených „korbáčiků“:

Uzení: udí se přímým studeným dýmem z tvrdého dřeva o teplotě přibližně 30 °C v tradiční dřevěné nebo kovové udírně nebo v udírně s nucenou cirkulací vzduchu, a to až do získání zlatožluté barvy.

Krok 10

:

Balení: výrobek se balí do potravinářské fólie, která se poté označí nápisem „Zázrivský korbáčik“.

3.6   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.:

„Zázrivský korbáčik“ se na trhu nabízí v baleních, která se odlišují počtem kusů. Základní balení je po 5–10 kusech, avšak je možné jej nabídnout i ve větším balení – 50 kusů. Toto balení se tradičně označuje jako „zväzok“ (svazek).

V zájmu uchování specifického tvaru výrobku, zabránění jeho případnému rozpletení a zajištění kvality výrobku se výrobek „Zázrivský korbáčik“ musí balit ve vymezené zeměpisné oblasti.

Na přebalování výrobku neexistuje žádné zeměpisné omezení.

3.7   Zvláštní pravidla pro označování:

Výrobci vyrábějící „Zázrivský korbáčik“ v souladu s touto specifikací mohou při označování výrobku a při jeho propagaci a uvádění na trh používat název „Zázrivský korbáčik“.

Etikety označující výrobek musí obsahovat:

zvýrazněný název výrobku „Zázrivský korbáčik“,

informaci, zda se jedná o druh uzený nebo neuzený,

nápis „chránené zemepisné označenie“ (chráněné zeměpisné označení) a s ním spojený symbol Evropského společenství.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti:

Sýr „Zázrivský korbáčik“ se vyrábí v obci Zázrivá. Zeměpisná oblast je ohraničená ze severu obcí Oravská Lesná, ze západní strany obcí Terchová, na jihu obcí Párnica a na východě hřebeny vrchů Paráč a Minčol.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí:

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti:

Obec Zázrivá má vhodné podmínky pro chov a pasení ovcí a hovězího skotu s následným zpracováním mléka na sýry. Tuto přednost horského prostředí obyvatelstvo využívá od osídlení tohoto území až dodnes. Vytvořit – splést – „korbáčik“ z pařeného těsta dokážou jen šikovné ruce zázrivských žen, které nenahradí žádný mechanický stroj.

V ústním podání se dochovaly informace, že domácí výroba tohoto druhu sýra v obci Zázrivá existovala již v polovině 19. století, neboť výroba pařených sýrů určených k prodeji, mezi které patřil i tento druh sýra, byla v té době jediným zdrojem příjmů místních chovatelů ovcí a krav.

5.2   Specifičnost produktu:

„Zázrivský korbáčik“ je specifický svým tvarem, který je pro sýry a sýrařské výrobky neobvyklý. Připravuje se tradičním způsobem a téměř výhradně ručně – pařením hrudkového sýra v horké vodě, jeho vytahováním do tvaru nití a následným splétáním těchto nití do tvaru pomlázky. Ruční zpracování pařeného těsta – hnětení a protahování – dodává tomuto sýru ojedinělou vláknitou strukturu, díky níž je výrobek specifický a ojedinělý.

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO):

Žádost o zapsání zeměpisného označení „Zázrivský korbáčik“ je založena na jeho specifickém tvaru, pověsti a tradici.

Obec Zázrivá leží v hornaté severozápadní části Slovenska s chladným a nehostinným podnebím. Většina obyvatelstva se živila zemědělstvím a chovem skotu – krav, koz a ovcí – a zpracovávala získané suroviny, hlavně mléko, na sýrařské výrobky různých tvarů výborné kvality.

Díky zručnosti a šikovnosti se obyvatelstvu podařilo se v této drsné oblasti udržet a dostat se do povědomí lidí i za hranicemi oblasti.

„Sýrové korbáčiky původně uměly vyrábět pouze určité rodiny v Zázrivé (Piklovci)“ (Huba, P.: Zázrivá, monografie 1988).

V historických záznamech se uvádí, že na severním Slovensku v okolí obce Zázrivá se vyráběl tradiční pařený sýr vytvarovaný do formy malé pomlázky („korbáč“), která se na Slovensku tradičně plete během velikonočních svátků z proutků. Tato zmenšenina ze sýra se začala nazývat „korbáčik“. V této oblasti vzniklo kromě výroby „korbáčiků“ i středisko nákupu a obchodu s pařenými sýry – obchodníkům se začalo říkat podle druhu nakupovaného sýra, např. „korbáčkári“, „oštiepkári“, „srdciari“ atd. „In northern Slovakia the village Zázrivá in Orava region still belongs to such significant centres of huckstery. The hucksters coming from that region were mainly dealing with the trading of smoked and steamed cheese; they received names according to the sort of the sold products – korbáčkári, …“ (Podolák, J.: Traditional utilization of the Production of Sheep Milk in Slovakia, Etnologia Slavica, UK Bratislava, 1986).

V archivních záznamech je zaznamenáno mnoho živnostenských povolení těchto kupců.

Obchodníci z obce Zázrivá „korbáčiky“ nabízeli a dodnes nabízejí na trzích a při různých příležitostech, jakými jsou svatby, křtiny, Vánoce, masopusty nebo velikonoční svátky. Během těchto svátků se zvyšovala produkce „korbáčiků“, což svědčí o jejich oblibě u konzumentů. Důkazem jsou záznamy o výrobě vedené výrobci této sýrové lahůdky.

„Korbáčiky“ se staly součástí významné regionální události, tzv. zázrivských dní, v jejichž rámci se konají soutěže ve výrobě sýrů „Zázrivský korbáčik“. O popularitě soutěže svědčí účast domácích výrobců, ale i náhodných soutěžících.

Odkaz na zveřejnìní specifikace:

(Ustanovení čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006)

http://www.upv.sk/pdf/specifkorbac_ek2.pdf


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.