ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2010.119.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 119

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
7. května 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2010/C 119/01

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

1

2010/C 119/02

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropských společenství

4

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2010/C 119/03

Směnné kurzy vůči euru

5

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2010/C 119/04

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

6

 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2010/C 119/05

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.5807 – ENI/Fox Energy) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

10

2010/C 119/06

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.5873 – Advent/DFS Furniture Company) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

11

2010/C 119/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.5878 – CVC/Caixanova/R Cable) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

12

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

7.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 119/1


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

2010/C 119/01

Datum přijetí rozhodnutí

14.12.2009

Odkaz na číslo státní pomoci

N 422/09 & N 621/09

Členský stát

Spojené království

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Restructuring of Royal Bank of Scotland and Participation in the Asset Protection Scheme

Právní základ

The common law powers of the HM Government

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství

Forma podpory

Jiné formy účasti soukromého kapitálu

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 65 500–113 500 mil. GBP

Míra podpory

Délka trvání programu

do 31.12.2013

Hospodářská odvětví

Finanční zprostředkovatelství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

UK Treasury

1 Horseguard Road

London

SW1A 2HQ

UNITED KINGDOM

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

17.3.2010

Odkaz na číslo státní pomoci

N 80/10

Členský stát

Portugalsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Prorrogação do regime de recapitalização pública das instituições de crédito em Portugal

Právní základ

Lei n.o 63-A/2008, de 24 de Novembro, Portaria n.o 493-A/2009, de 8 de Maio, Lei do Orçamento do Estado para 2010

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství

Forma podpory

Jiné formy účasti soukromého kapitálu

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 3 000 mil. EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

do 30.6.2010

Hospodářská odvětví

Finanční zprostředkovatelství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Av. Infante D. Henrique 1

1149-009 Lisboa

PORTUGAL

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

15.4.2010

Odkaz na číslo státní pomoci

N 113/10

Členský stát

Slovinsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Second prolongation of the liquidity scheme for the Slovenian financial sector

Právní základ

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF), Uredba o merilih in pogojih za dajanje posojil po 81.a clenu Zakona o javnih financah

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství

Forma podpory

Půjčka za zvýhodněných podmínek

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 12 000 mil. EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

19.4.2010–30.6.2010

Hospodářská odvětví

Finanční zprostředkovatelství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministrstvo za finance

Zupanciceva ulica 3

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm


7.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 119/4


Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropských společenství

2010/C 119/02

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) druhé odrážky nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1) se vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropských společenství (2) mění takto:

Strana 140

Mezi vysvětlivky k podpoložkám 2933 21 00 a 2933 52 00 se vkládá nový text, který zní:

2933 49 10:   Halogenderiváty chinolinu; deriváty chinolinkarboxylové kyseliny

Viz též vysvětlivky k HS k číslu 2933, první odstavec, část D).

Pro účely této podpoložky se pojem ”halogenderiváty chinolinu“ vztahuje pouze na deriváty chinolinu, ve kterých byl jeden nebo více atomů vodíku aromatického kruhového systému nahrazen odpovídajícím počtem atomů halogenů.

Pojem ‚deriváty chinolinkarboxylové kyseliny‘ zahrnuje deriváty chinolinkarboxylové kyseliny, ve kterých byl nahrazen jeden nebo více atomů vodíku aromatického kruhového systému a/nebo funkční skupiny kyselin.“


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 133, 30.5.2008, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

7.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 119/5


Směnné kurzy vůči euru (1)

6. května 2010

2010/C 119/03

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,2727

JPY

japonský jen

119,34

DKK

dánská koruna

7,4430

GBP

britská libra

0,84295

SEK

švédská koruna

9,7120

CHF

švýcarský frank

1,4132

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,7855

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,968

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

279,42

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7072

PLN

polský zlotý

4,0923

RON

rumunský lei

4,1805

TRY

turecká lira

1,9566

AUD

australský dolar

1,4075

CAD

kanadský dolar

1,3142

HKD

hongkongský dolar

9,8908

NZD

novozélandský dolar

1,7544

SGD

singapurský dolar

1,7715

KRW

jihokorejský won

1 452,70

ZAR

jihoafrický rand

9,7158

CNY

čínský juan

8,6882

HRK

chorvatská kuna

7,2576

IDR

indonéská rupie

11 688,58

MYR

malajsijský ringgit

4,1458

PHP

filipínské peso

57,769

RUB

ruský rubl

38,6150

THB

thajský baht

41,178

BRL

brazilský real

2,2912

MXN

mexické peso

16,2397

INR

indická rupie

57,6720


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

7.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 119/6


Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

2010/C 119/04

Pomoc č.: XA 267/09

Členský stát: Francie

Region: Département de la Corrèze

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Aides à l'agriculture biologique en Corrèze

Právní základ:

articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

délibération de l'assemblée plénière du Conseil général du 18 décembre 2008

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 31 500 EUR

(Plánované roční výdaje je možné každoročně přehodnocovat.)

Maximální míra podpory: 40 %

Generální rada bude kromě toho rozhodovat o projektech v hodnotě nad 4 000 EUR. Částka způsobilých nákladů je omezena na 15 000 EUR.

Datum uskutečnění: Rok 2009, od přijetí doručenky s identifikačním číslem opatření a od zveřejnění shrnutí opatření na internetové stránce Komise.

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: do 31. prosince 2013

Cíl podpory: Cílem opatření, na které se vztahuje článek 4 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006, je povzbudit zemědělce, aby přešli na ekologické zemědělství nebo tento způsob produkce posílili díky podporám, které jim umožní nést finanční zátěž spojenou s náklady na alternativní či speciální nástroje nezbytné pro tuto produkci, vzhledem k tomu, že tato zátěž je vyšší než u obvyklého způsobu produkce.

Generální rada departmentu Corrèze bude díky tomuto opatření moci:

zvýšit mezi provozovateli v departmentu Corrèze povědomí o ekologickém zemědělství,

zlepšit kvalitu produkce v departmentu Corrèze a povzbudit zemědělce ke změně způsobu produkce,

přispívat tím k ochraně a zlepšení přírodního prostředí.

Způsobilé investice budou tyto:

prostředky spojené s rozvojem činností týkajících se skladování a balení produktů,

prostředky ke zpracování plodin,

prostředky k údržbě spojené se zatravňováním zahrnující všechny nástroje k mechanickému odstraňování plevele či odstraňování plevele tepelným zářením,

obdělávací stroje s uznaným zemědělským významem nebo napomáhající biologické úrodnosti půdy,

prostředky ke skladování úrody pro smíšené systémy, tedy hospodářství provozující smíšenou produkci (obvyklá produkce i bioprodukce na stejném hospodářství).

Podporu budou moci využívat všichni zemědělci departmentu Corrèze zapsaní u Sociálního zemědělského svazu (Mutualité sociale agricole — MSA) v Corrèze s osvědčením o bioprodukci či ve stádiu přechodu na tuto produkci splňující podmínku, že část jejich zemědělského obratu spojená s ekologickým zemědělstvím dosahuje 40 %.

K této podpoře jsou způsobilí pouze zemědělci z řad malých a středních podniků ve smyslu práva Společenství.

Podrobné informace o této podpoře naleznete na internetové stránce Generální rady na níže uvedené adrese.

Dotčené/á odvětví: Živočišná a rostlinná produkce (všechny druhy).

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Conseil Général de la Corrèze

Direction du développement économique

Hôtel du Département Marbot

9 rue René et Émile Fage — BP 199

19005 Tulle Cedex

FRANCE

Adresa internetových stránek: http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Correze_et_institution/Guide_aides/Economie/DEPA_Agriculturebio_2009.pdf

Další informace: —

Pomoc č.: XA 269/09

Členský stát: Francie

Region: Département de la Corrèze

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Aide au maintien d'une activité agricole par l'aménagement des sols et la préservation des paysages (Corrèze).

Právní základ:

articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

délibération de l'assemblée plénière du Conseil Général du 18 décembre 2008«politique sectorielle agricole».

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 510 000 EUR ročně.

Plánované roční výdaje je možné každoročně přehodnocovat.

Maximální míra podpory: 35 %

Míru podpory je možné každoročně přehodnocovat až do maximální povolené výše.

Datum uskutečnění: Rok 2010, od přijetí doručenky s identifikačním číslem opatření a od zveřejnění shrnutí opatření na internetové stránce Komise.

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: do 31. prosince 2013

Cíl podpory: Cílem opatření v rámci článku 4 nařízení o výjimkách v zemědělství je napomáhat zemědělcům v pracích týkajících se nezastavěných pozemků, které směřují ke zlepšení zemědělské produkce, zlepšení kvality a k ochraně a zlepšení přírodního prostředí.

Zamýšlené opatření je součástí programu na podporu snižování spotřeby vody, zlepšení kvality vodních prostředí (vodní toky, mokřady, atd.), znovunabytí zemědělské půdy a k zavedení ochrany biologické rozmanitosti v údolích.

Způsobilé výdaje zahrnují:

veškeré práce nezbytné pro rekultivaci půdy (zarovnávání svahů, příkopů, obdělávání, atd.), pro sanaci půd a ochranu vodních toků,

nákup a instalaci napájecích zařízení pro zvířata a zařízení na ochranu vodních toků.

Pro sanační činnosti a práce spojené s napájením zvířat na pastvinách bude podpora přidělena, pokud se díky investicím sníží spotřeba vody alespoň o 25 %. Kritérii k posouzení snížení spotřeby vody je snížení odběru vody a technické vylepšení získaných zařízení či uskutečněných prací.

Podpora bude dále omezená na:

zemědělské podniky, jejichž velikost nepřesahuje velikost malých a středních podniků tak, jak je definovaná v právu Společenství (viz příloha I nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, Úř. věst. L 214, 9. srpna 2008),

zemědělské podniky, které se zabývají prvovýrobou zemědělských produktů,

podniky, které se nenacházejí v obtížích ve smyslu Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (Úř. věst. C 244, 1. října 2004),

každopádně žádná navržená podpora nepřesáhne strop stanovený v čl. 4 odst. 9 nařízení o výjimkách v zemědělství.

Dotčené/á odvětví: Všechna odvětví zemědělské produkce na celém území departmentu Corrèze.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Conseil général de la Corrèze

Direction du développement durable

Hôtel du département Marbot

9 rue René et Émile Fage — BP 30

19005 Tulle Cedex

FRANCE

Adresa internetových stránek: http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Correze_et_institution/Guide_aides/Aides_2009/Economie/DEPA_Amenagement_sols_2009.pdf

Další informace: —

Pomoc č.: XA 280/09

Členský stát: Francie

Region: Département de la Seine-Maritime

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Aide en assistance technique pour des productions sans OGM par l’autonomie en protéines (Seine-Maritime)

Právní základ: Article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales

Articles L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général du 31 mars 2009 relatif à la politique agricole départementale, période 2009-2012.

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 40 000 EUR ročně

Maximální míra podpory: 100 %, až do maximální výše 1 500 EUR

Datum uskutečnění: ode dne zveřejnění registračního čísla žádosti o výjimku na internetových stránkách Generálního ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova.

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: období let 2009–2012

Cíl podpory: Vzhledem k tomu, že v departmentu Seine-Maritime existuje poptávka po produktech, které neobsahují geneticky modifikované organismy (GMO), je cílem tohoto opatření pomoci zemědělcům, a zejména těm, kteří produkují, zpracovávají a prodávají své produkty v zemědělském podniku (nebo v blízkém okolí), upravit systém krmení, aby se jejich podnik stal soběstačným, pokud jde o bílkoviny, což je jediný způsob produkce bez GMO.

To vyžaduje, aby zemědělec reorganizoval způsob krmení a stal se soběstačným, pokud jde o bílkoviny. Departement má zájem poskytnout podporu na náklady spojené s poskytováním poradenství při realizaci této reorganizace. Podpora bude jednorázová; zemědělec bude moci v období 2009–2012 podat pouze jednu žádost o podporu.

Podpory budou poskytnuty na základě ustanovení článku 15 nařízení (ES) č. 1857/2006.

Dotčené/á odvětví: celé odvětví zemědělství (malé a střední podniky)

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Monsieur le Président du département de Seine-Maritime

Quai Jean Moulin

76101 Rouen Cedex 1

FRANCE

Adresa internetových stránek: http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-a-la-production-sans-ogm-par-l-autonomie-en-proteines-+-formulaire-t2.pdf

Další informace: —

Pomoc č.: XA 307/09

Členský stát: Španělsko

Region: Comunitat Valenciana

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Régimen de ayudas a la mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas

Právní základ: Proyecto de Orden, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková vyhrazená částka rozpočtových prostředků odhadovaná pro odpovídající rozpočtový rok 2010 je 1 820 000 EUR.

Maximální míra podpory: 40 % obecných investic a 50 % investic do znevýhodněných oblastí. Tyto procentní podíly se zvýší o 10 % v případě, že se jedná o investice provedené mladými chovateli do pěti let od zahájení činnosti.

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Během roku 2010 a s možností dalšího prodloužení vždy o rok za předpokladu, že tato podpora bude zahrnuta do rozpočtu, až do 31. prosince 2013.

Cíl podpory: Cílem podpory je snížit náklady na produkci, zlepšit kvalitu získaného konečného produktu, omezit dopady na životní prostředí, zlepšit hygienické podmínky v podnicích a zajistit dobré životní podmínky zvířat.

Článek 4: Investice do zemědělských podniků.

Způsobilé náklady: Stavba, nákup nebo vylepšení chovatelských podniků a nákup strojů a vybavení používaných v chovatelském odvětví.

Dotčené/á odvětví: Odvětví produkce. Chovatelská pododvětví obecně.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adresa internetových stránek: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/competitividad.pdf

Další informace: —

Ve Valencii dne 15. prosince 2009

La Directora General de Producción Agraria

Fdo. Laura PEÑARROYA FABREGAT


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

7.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 119/10


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.5807 – ENI/Fox Energy)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2010/C 119/05

1.

Komise dne 29. dubna 2010 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Enirete oil & nonoil S.p.A. („Enirete“, Itálie), patřící podniku Eni S.p.A. („ENI“, Itálie), získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem Fox Energy S.p.A. („Fox Energy“, Itálie), dříve společně kontrolovaným podniky Enirete, Fox Petroli S.p.A. a Mariani & C. S.r.l.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Eni: maloobchodní prodej ropných produktů a maziv v Itálii,

podniku ENI: vertikálně integrovaná energetická společnost,

podniku Fox Energy: velkoobchodní prodej ropných produktů a maziv ve střední Itálii.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5807 – ENI/Fox Energy na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


7.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 119/11


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.5873 – Advent/DFS Furniture Company)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2010/C 119/06

1.

Komise dne 27. dubna 2010 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Advent International Corporation („Advent“, USA) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování nákupem akcií podnik DFS Furniture Company (UK).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Advent: soukromé kapitálové investice,

podniku DFS Furniture Company: výroba a maloobchod s nábytkem.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5873 – Advent/DFS Furniture Company na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).


7.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 119/12


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.5878 – CVC/Caixanova/R Cable)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2010/C 119/07

1.

Komise dne 29. dubna 2010 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik CVC Capital Partners Sicav-Fis, S.A („CVC“, Lucembursko) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování společně s podnikem Caixa De Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra („Caixanova“, Španělsko) nákupem akcií společnou kontrolu nad podnikem R Cable y Telecomunicaciones de Galicia, S.A („R Cable“, Španělsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku CVC: soukromé kapitálové investice v celosvětovém měřítku a investiční poradenství,

podniku Caixanova: soukromá spořitelna,

podniku R Cable: poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím kabelového rozvodu a jiných telekomunikačních a audiovizuálních služeb.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5878 – CVC/Caixanova/R Cable na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).