ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 3

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
8. ledna 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2009/C 003/01

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

1

2009/C 003/02

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

3

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2009/C 003/03

Směnné kurzy vůči euru

4

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2009/C 003/04

Aktualizace seznamu povolení k pobytu uvedených v čl. 2 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 247, 13.10.2006, s. 1; Úř. věst. C 153, 6.7.2007, s. 5; Úř. věst. C 192, 18. 8. 2007, s. 11; Úř. věst. C 271, 14. 11. 2007, s. 14; Úř. věst. C 57, 1. 3. 2008, s. 31, Úř. věst. C 134, 31.5.2008, s. 14, Úř. věst. C 207, 14.8.2008, s. 12)

5

2009/C 003/05

Aktualizace seznamu hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 316, 28.12.2007, s. 1, Úř. věst. C 134, 31.5.2008, s. 16, Úř. věst. C 177, 12.7.2008, s. 9, Úř. věst. C 200, 6.8.2008, s. 10)

10

2009/C 003/06

Oznámení Švýcarské konfederace Evropské komisi podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

11

 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Komise

2009/C 003/07

Oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky

14

 

JINÉ AKTY

 

Komise

2009/C 003/08

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

17

 

Opravy

2009/C 003/09

Oprava výzvy k vyjádření zájmu o členství ve vědeckých komisích Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (Parma, Itálie) (Úř. věst. C 268, 23.10.2008)

23

 

2009/C 003/10

Poznámka pro čtenáře(pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Komise

8.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 3/1


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

(2009/C 3/01)

Datum přijetí rozhodnutí

11. 11. 2008

Podpora č.

N 569/07

Členský stát

Španělsko

Region

Galicia

Název (a/nebo jméno příjemce)

Subvenciones para el fomento de la innovación empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia

Právní základ

Ley no 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Ley no 12/1993 del Parlamento de Galicia, de 6 de agosto, de fomento de la investigación y de desarollo tecnológico de Galicia. Orden del 26 de abril de 2007 por la que se establecen las bases para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones correspondientes a los programas sectoriales de Investigación aplicada, PEME I+D, e I+D Suma del Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (INCITE)

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Výzkum a vývoj

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Celková částka plánované podpory: 100 milionů EUR

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

Do 31. 12. 2010

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Xunta de Galicia

Consellería de Innovación e Industria

Direction de I+D+i

Rúa dos Feans, 7

Local C 15706

Santiago de Compostela

Galicia

ESPAÑA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

9. 12. 2008

Podpora č.

N 557/08

Členský stát

Rakousko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Banks and Insurance companies

Právní základ

Interbankmarktstärkungsgesetz, Finanzmarktstabilisierungsgesetz

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství, záchrana podniků v obtížích

Forma podpory

Záruka, jiné formy účasti soukromého kapitálu

Rozpočet

Celková částka plánované podpory: 90 000 milionů EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

27. 10. 2008-27. 4. 2009

Hospodářská odvětví

Finanční zprostředkovatelství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Republic of Austria

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


8.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 3/3


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(2009/C 3/02)

Datum přijetí rozhodnutí

28. 11. 2008

Podpora č.

N 759/07

Členský stát

Itálie

Region

Puglia

Název (a/nebo jméno příjemce)

Indennizzi agli allevatori zootecnici per i danni indiretti subiti nell'anno 2004 a causa dell'epidemia di «blue tongue»

Právní základ

Legge Regionale n. 22 del 19 luglio 2006 (articolo 19)

Legge Regionale n. 19 del 2 luglio 2008 (articolo 4)

Ordinanza Interministeriale del 2 aprile 2004 del Ministero della Salute e Ministero dell'Agricoltura sulla profilassi ed indennizzi agli allevatori

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Náhrady chovatelům v regionu Puglia za ztráty vzniklé v důsledku omezení vztahujících se k přemísťování zvířat uložených příslušnými orgány a za mimořádné náklady v roce 2004 z důvodu epidemie katarální horečky ovcí („blue tongue“)

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Roční/celkový: 1 873 003,84 EUR

Míra podpory

Do výše 100 %

Doba trvání

Náhrada ztrát a výdajů vzniklých od 18. prosince 2004, jež musí být uhrazeny do 18. prosince 2008

Hospodářská odvětví

Zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Regione Puglia

Lungomare Nazario Sauro 45-47

I-70124 Bari BA

ITALIA

Další informace

Italské orgány stáhly režim podpory uvedený v článku 18 předpisu s oblastní působností Legge Regionale n. 22

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Komise

8.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 3/4


Směnné kurzy vůči euru (1)

7. ledna 2009

(2009/C 3/03)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3595

JPY

japonský jen

126,77

DKK

dánská koruna

7,4522

GBP

britská libra

0,90430

SEK

švédská koruna

10,5763

CHF

švýcarský frank

1,5006

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

9,3915

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

26,117

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

266,14

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7069

PLN

polský zlotý

3,9747

RON

rumunský lei

4,0995

TRY

turecká lira

2,0672

AUD

australský dolar

1,8831

CAD

kanadský dolar

1,6061

HKD

hongkongský dolar

10,5398

NZD

novozélandský dolar

2,2717

SGD

singapurský dolar

1,9990

KRW

jihokorejský won

1 780,13

ZAR

jihoafrický rand

12,7150

CNY

čínský juan

9,2908

HRK

chorvatská kuna

7,3019

IDR

indonéská rupie

14 750,58

MYR

malajsijský ringgit

4,7589

PHP

filipínské peso

63,150

RUB

ruský rubl

39,9068

THB

thajský baht

47,351

BRL

brazilský real

2,9977

MXN

mexické peso

18,2717

INR

indická rupie

66,3640


(1)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

8.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 3/5


Aktualizace seznamu povolení k pobytu uvedených v čl. 2 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 247, 13.10.2006, s. 1; Úř. věst. C 153, 6.7.2007, s. 5; Úř. věst. C 192, 18. 8. 2007, s. 11; Úř. věst. C 271, 14. 11. 2007, s. 14; Úř. věst. C 57, 1. 3. 2008, s. 31, Úř. věst. C 134, 31.5.2008, s. 14, Úř. věst. C 207, 14.8.2008, s. 12)

(2009/C 3/04)

Zveřejnění seznamu povolení k pobytu uvedených v čl. 2 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), vychází z informací sdělených členskými státy Komisi v souladu s článkem 34 Schengenského hraničního kodexu.

Kromě zveřejnění v Úředním věstníku jsou na internetové stránce generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost dostupné měsíční aktualizace.

NĚMECKO

Změna informací zveřejněných v Úř. věst. C 247, 13.10.2006

Oddíl I. „Všeobecně“ se nahrazuje tímto:

„–

Aufenthaltserlaubnis

(povolení k pobytu)

Niederlassungserlaubnis

(povolení k usazení)

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

(povolení k trvalému pobytu – EU)

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(pobytová karta pro rodinné příslušníky občana EU nebo státního příslušníka členského státu EHP)

Eine vor dem 28. August 2007 ausgestellte ‚Aufenthaltserlaubnis – EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind‘, gilt gemäß §15 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern als Aufenthaltskarte fort

(‚Aufenthaltserlaubnis – EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind (povolení k pobytu pro rodinné příslušníky státních příslušníků členských států EU nebo EHP, kteří nejsou státními příslušníky členských států EU nebo EHP)‘, jež bylo vydáno před 28. srpnem 2007, zůstává podle paragrafu 15 zákona o všeobecném právu volného pohybu pro občany EU v platnosti jako pobytová karta)

Fiktionsbescheinigung

(prozatímní osvědčení), kde je na straně 3 zaškrtnuto třetí políčko (‚povolení k pobytu nadále platí) (§ 81 odst. 4 zákona o pobytu)‘. Vstup je povolen pouze ve spojení s povolením k pobytu či vízem, jejichž platnost vypršela. První a druhé zaškrtnuté políčko nepovolují výslovně vstup bez víza.

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(povolení k pobytu pro švýcarské státní příslušníky a pro jejich rodinné příslušníky, kteří nejsou švýcarskými státními příslušníky)

Ke vstupu bez víza opravňují jejich držitele rovněž tato povolení vydaná před 1. lednem 2005:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(povolení k pobytu pro státní příslušníky členských států EHS)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(neomezené povolení k pobytu na území Spolkové republiky Německo)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(povolení k pobytu na území Spolkové republiky Německo ke zvláštním účelům)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(mimořádné povolení k pobytu na území Spolkové republiky Německo)

Tato povolení platí namísto víz pro účely vstupu bez víza, pouze jsou-li vystavena v pase nebo vydána společně s pasem, a nikoliv jsou-li vydána jako vnitřní doklad namísto průkazu totožnosti.

Pro vstup bez víza rovněž neplatí ‚Aussetzung der Abschiebung (Duldung)‘ (odložené vyhoštění (strpění pobytu)) nebo ‚Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber‘ (prozatímní povolení k pobytu pro žadatele o azyl).“

ŠPANĚLSKO

Nahrazení seznamu zveřejněného v Úř. věst. C 247, 13.10.2006

Autorización de Regreso

(oprávnění k opětovnému vstupu).

Modelo uniforme de permiso de residencia conforme al Reglamento CE 1030/02 del Consejo de 13 de Junio de 2002

(jednotný vzor povolení k pobytu v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002).

Tarjeta de extranjeros „régimen comunitario“

(průkaz pro cizince „režim Společenství“).

Tarjeta de extranjeros „estudiante“

(průkaz pro cizince „student“).

Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(seznam osob účastnících se školního výletu v rámci Evropské unie).

Držitelé těchto akreditačních průkazů vydaných ministerstvem zahraničních věcí a spolupráce mají povolen vstup bez víza:

Průkaz totožnosti velvyslance (červené barvy)

Na jeho vnějších deskách je nápis „Documento de Identidad Diplomático“ (diplomatický doklad totožnosti) s uvedením „Embajador/Ambassador“ na levé straně; vydává se akreditovaným velvyslancům.

Diplomatický průkaz totožnosti (červené barvy)

Na jeho vnějších deskách je nápis „Documento de Identidad Diplomático“ (diplomatický doklad totožnosti); vydává se pracovníkům, kteří mají status diplomatů akreditovaných u diplomatických misí. Na průkazech vydaných manželům nebo manželkám nebo dětem je vyznačeno písmeno F.

Průkaz totožnosti konzulárního úředníka (tmavě zelené barvy)

Na jeho vnějších deskách je nápis „Documento de Identidad Consular“ (konzulární doklad totožnosti); vydává se profesionálním konzulárním úředníkům akreditovaným ve Španělsku. Na průkazech vydaných manželům nebo manželkám nebo dětem je vyznačeno písmeno F.

Průkaz konzulárního pracovníka (světle zelené barvy)

Na jeho vnějších deskách je nápis „Tarjeta de Identidad Consular“ (konzulární průkaz totožnosti); vydává se administrativním konzulárním pracovníkům akreditovaným ve Španělsku. Na průkazech vydaných manželům nebo manželkám nebo dětem je vyznačeno písmeno F.

Průkaz totožnosti administrativního a technického personálu akreditovaných diplomatických misí (žluté barvy)

Na jeho vnějších deskách je nápis „Documento de Identidad Diplomático“ (diplomatický doklad totožnosti); vydává se administrativním pracovníkům akreditovaných diplomatických misí. Na průkazech vydaných manželům nebo manželkám nebo dětem je vyznačeno písmeno F.

Průkaz totožnosti diplomatických, administrativních a technických pracovníků mezinárodních organizací a úřadů Evropské unie (modré barvy)

Na jeho vnějších deskách je nápis „Documento de Identidad Diplomático“ (diplomatický doklad totožnosti); vydává se diplomatickým pracovníkům a administrativním a technickým pracovníkům akreditovaným u mezinárodních organizací a úřadů Evropské unie. Na průkazech vydaných manželům nebo manželkám nebo dětem je vyznačeno písmeno F.

Průkaz totožnosti obslužného personálu diplomatických misí, konzulárních úřadů, mezinárodních organizací a úřadů Evropské unie, jakož i soukromého domácího personálu akreditovaných diplomatických a konzulárních úředníků (šedé barvy)

Na jeho vnějších deskách je nápis „Documento de Identidad Diplomático“ (diplomatický doklad totožnosti); vydává se pracovníkům zaměstnaným jako obslužný personál na diplomatických misích, konzulárních úřadech, v mezinárodních organizacích a na úřadech Evropské unie, jakož i soukromému domácímu personálu akreditovaných diplomatických a konzulárních úředníků. Na průkazech vydaných manželům nebo manželkám nebo dětem je vyznačeno písmeno F.

Průkaz totožnosti rodičů akreditovaných pracovníků a dětí těchto pracovníků ve věku od osmnácti do dvaceti tří let (béžové barvy)

Na jeho vnějších deskách je nápis „Tarjeta de Identidad“ (průkaz totožnosti); vydává se rodičům akreditovaných pracovníků a dětem těchto pracovníků ve věku od osmnácti do dvaceti tří let.

MAĎARSKO

Nahrazení seznamu zveřejněného v Úř. věst. C 247, 13.10.2006

Povolení k pobytu

Bevándoroltak és letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély, matrica nemzeti útlevélben elhelyezve

(povolení k pobytu držitelů přistěhovaleckého povolení nebo povolení k usazení, štítek v národním cestovním pasu; vydává se v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002;

den vydání: počínaje 1. červencem 2007;

V rubrice MEGJEGYZÉSEK (poznámky) je v případě následujících druhů povolení k pobytu uvedeno:

a)

„bevándorlási engedély“ – v případě přistěhovaleckého povolení;

b)

„letelepedési engedély“ – v případě povolení k usazení;

c)

„ideiglenes letelepedési engedély“ – v případě povolení k dočasnému pobytu;

d)

„nemzeti letelepedési engedély“ – v případě povolení k usazení v členském státě;

e)

„huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező- EK“ – v případě povolení k usazení v ES.)

Tartózkodási engedély

(povolení k pobytu – karta společně s národním cestovním pasem; vydává se v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002)

Tartózkodási engedély

(povolení k pobytu – štítek v národním cestovním pasu; vydává se v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002)

Letelepedési engedély

(povolení k trvalému pobytu společně s národním cestovním pasem, v němž je uvedeno vydání povolení k trvalému pobytu;

druh: laminovaná karta;

den vydání: v letech 2002 až 2004;

platnost: nejvýše 5 let ode dne vydání, nejdéle však do roku 2009)

Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség Állampolgárai (EGT) és családtagjai számára

(povolení k pobytu pro občany členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP) a jejich rodinné příslušníky;

druh: laminovaná karta, dvoustranný papírový doklad ve formátu ID-2 (105 × 75 mm) v obalu zpracovaném tepelnou laminací;

vydává se: od roku 2004;

platnost: nejvýše 5 let, nejdéle však do 29. června 2012)

Állandó tartózkodási kártya

(karta trvalého pobytu, společně s národním cestovním pasem;

den zavedení: 1. července 2007 na základě zákona I z roku 2007 o vstupu osob s právem volného pohybu a pobytu;

Je-li vydávána občanům členských států EHP a jejich rodinným příslušníkům s právem trvalého pobytu, platí společně s národním průkazem totožnosti nebo národním cestovním pasem.

V případě státních příslušníků třetích zemí platí pouze společně s národním cestovním pasem.)

Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére

(pobytová karta pro rodinné příslušníky státních příslušníků členských států EHP;

den zavedení: 1. července 2007 na základě zákona I z roku 2007 o vstupu osob s právem volného pohybu a pobytu; platnost nejvýše pět let; Tento dvoustranný papírový doklad je vyhotoven ve formátu ID-2 v pouzdře zpracovaném tepelnou laminací.

V rubrice „EGYÉB MEGJEGYZÉSEK“ (další poznámky) je uvedeno: „tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére“ (pobytová karta pro rodinné příslušníky státních příslušníků členských států EHP).

Tartózkodási kártya magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

(pobytová karta státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky maďarských občanů;

druh: štítek v národním cestovním pasu;

den vydání: počínaje 1. červencem 2007;

platnost: 5 let ode dne vydání;

nálepka „Tartózkodási engedély“ („povolení k pobytu“);

V rubrice „AZ ENGEDÉLY TÍPUSA“ (druh povolení) je uvedeno: „Tartózkodási kártya“ (pobytová karta).

V rubrice „MEGJEGYZÉSEK“ (poznámky) je uvedeno: „tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére“ (pobytová karta státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky maďarských občanů).

Humanitárius tartózkodási engedély

(povolení k pobytu z humanitárních důvodů;

druh: karta, společně s národním cestovním pasem; vydává se v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002)

Poznámka:

Povolení k pobytu z humanitárních důvodů vydávané žadatelům o azyl (v souladu s paragrafem 29 odst. 1 písm. c) zákona II z roku 2007) nebo osobám se zákazem vstupu a pobytu (v souladu s článkem 25 úmluvy k provedení Schengenské dohody) opravňuje držitele pouze pobývat v Maďarsku, nikoli však cestovat v rámci EU, ani překračovat vnější hranice.

Další doklady:

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló dokumentum

(doklad osvědčující totožnost a právo pobytu příjemců dočasné ochrany společně s národním cestovním pasem; vydává se v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002)

Menekült, illetve oltalmazott személyek részére kiadott magyar személyazonosító igazolvány menekültek esetén a konvenciós úti okmánnyal, oltalmazottak esetén a magyar hatóságok által kiállított úti okmánnyal együtt

(průkaz totožnosti vydávaný uprchlíkům a osobám požívajícím práva na podpůrnou ochranu;

V případě uprchlíků je platný společně s cestovním dokladem vydaným v souladu s Ženevskou úmluvou z roku 1951.

V případě osob požívajících podpůrné ochrany je platný společně s cestovním dokladem vydaným osobám požívajícím podpůrné ochrany).

Diáklista

(seznam osob účastnících se školního výletu v rámci Evropské unie).

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

(zvláštní osvědčení pro diplomaty a jejich rodinné příslušníky) (průkaz totožnosti diplomata), v případě potřeby spolu s vízem „D“ vydaným ministerstvem zahraničních věcí).

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

(zvláštní osvědčení pro konzulární úředníky a jejich rodinné příslušníky) (průkaz totožnosti konzulárního úředníka), v případě potřeby spolu s vízem „D“ vydaným ministerstvem zahraničních věcí).

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(zvláštní osvědčení pro členy administrativního a technického personálu diplomatických misí a jejich rodinné příslušníky, v případě potřeby spolu s vízem „D“ vydaným ministerstvem zahraničních věcí).

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(zvláštní osvědčení pro členy obslužného personálu diplomatických misí, soukromého personálu a jejich rodinné příslušníky, v případě potřeby spolu s vízem „D“ vydaným ministerstvem zahraničních věcí).


8.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 3/10


Aktualizace seznamu hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 316, 28.12.2007, s. 1, Úř. věst. C 134, 31.5.2008, s. 16, Úř. věst. C 177, 12.7.2008, s. 9, Úř. věst. C 200, 6.8.2008, s. 10)

(2009/C 3/05)

Zveřejnění seznamu hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), vychází z informací sdělených členskými státy Komisi v souladu s článkem 34 Schengenského hraničního kodexu.

Kromě zveřejnění v Úředním věstníku jsou na internetové stránce generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost dostupné měsíční aktualizace.

FRANCIE

Nahrazení informací zveřejněných v Úř. věst. C 177, 12.7.2008, s. 9, ve znění opravy v Úř. věst. C 200, 6.8.2008, s. 10

Pozemní hranice

Nové hraniční přechody:

se Spojeným královstvím (pravidelná linka pro přejezd přes kanál La Manche):

Gare de St-Pancras International

Gare d'Ebbsfleet International

POLSKO

Změna informací zveřejněných v Úř. věst. C 316, 28.12.2007, s. 1

Oddíl „Námořní hranice“ se nahrazuje tímto:

„Námořní hranice:

(1)

Darłowo

(2)

Dziwnów

(3)

Elbląg

(4)

Frombork

(5)

Gdańsk – Górki Zachodnie

(6)

Gdańsk – Port

(7)

Gdynia

(8)

Hel

(9)

Jastarnia

(10)

Kołobrzeg

(11)

Łeba

(12)

Mrzeżyno

(13)

Międzyzdroje: pouze pro občany EU, EHP a Švýcarské konfederace cestující na plavidlech registrovaných v EU, EHP či Švýcarské konfederaci.

(14)

Nowe Warpno

(15)

Świnoujście

(16)

Szczecin-Port

(17)

Trzebież

(18)

Ustka

(19)

Władysławowo“.


8.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 3/11


Oznámení Švýcarské konfederace Evropské komisi podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

(2009/C 3/06)

I.   Čl. 4 odst. 3 – sankce za nepovolené překročení vnějších hranic v místech mimo hraniční přechody nebo mimo stanovenou provozní dobu

V souladu s článkem 37 ve spojení s čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), oznamuje Švýcarská konfederace, že každý cizí státní příslušník, jenž vstoupí na území Švýcarska nebo opustí území Švýcarska mimo povolený hraniční přechod, bude potrestán odnětím svobody v délce do jednoho roku nebo peněžitým trestem (čl. 115 odst. 1 písm. d) federálního zákona o cizincích; RS 142.20). V případě okamžitého navrácení cizího státního příslušníka nebo jeho vyhoštění může soud rozhodnout o tom, že cizí státní příslušník nebude soudně stíhán (čl. 115 odst. 4 federálního zákona o cizincích).

Znění článku 115 federálního zákona o cizincích je toto:

Nezákonný vstup a pobyt na území, jakož i jeho nezákonné opuštění a výkon výdělečné činnosti bez povolení

1.   Odnětím svobody v délce do jednoho roku nebo peněžitým trestem bude potrestán každý, kdo se dopustí:

a)

porušení ustanovení pro vstup na území Švýcarska (článek 5);

b)

nezákonného pobytu na území Švýcarska, zejména po uplynutí doby pobytu, který nepodléhá povolení, nebo po uplynutí povoleného pobytu;

c)

výkonu výdělečné činnosti bez povolení;

d)

vstupu na území Švýcarska nebo opuštění jeho území mimo povolený hraniční přechod (článek 7).

2.   Stejný trest může být uložen, jestliže cizinec po opuštění území Švýcarska nebo tranzitního prostoru švýcarského letiště vstoupí nebo se pokusí o vstup na státní území jiného státu a dopustí se tím porušení místních ustanovení pro vstup do této země.

3.   V případě, kdy se jedná o nedbalost, je trestem pokuta.

4.   V případě okamžitého navrácení cizího státního příslušníka nebo jeho vyhoštění může soud rozhodnout o tom, že cizí státní příslušník, který na území vstoupil nebo ho opustil nezákonně, nebude stíhán, nebude předvolán k soudu nebo mu nebude uložen trest.

II.   Čl. 21 písm. c) – možnost členského státu stanovit svými právními předpisy povinnost vlastnit a mít u sebe průkazy a doklady

V souladu s článkem 37 ve spojení s čl. 21 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), oznamuje Švýcarská konfederace, že ve švýcarských právních předpisech není pro cizí státní příslušníky stanovena povinnost vlastnit ani mít u sebe průkazy a doklady.

III.   Čl. 21 písm. d) – povinnost státních příslušníků třetích zemí hlásit svou přítomnost na území členského státu

V souladu s článkem 37 ve spojení s čl. 21 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), oznamuje Švýcarská konfederace, že cizí státní příslušníci mají v zásadě povinnost hlásit svou přítomnost na švýcarském území v souladu s články 10 až 17 federálního zákona o cizincích ze dne 16. prosince 2005 (RS 142.20). Tato povinnost se nevztahuje na tyto osoby:

cizí státní příslušníky, kteří nevykonávají výdělečnou činnost a nepobývají na území Švýcarska déle než 3 měsíce. Ubytovatelé poskytující ubytování za úplatu však mají na základě článku 16 federálního zákona o cizincích povinnost nahlásit tyto cizí státní příslušníky příslušnému kantonálnímu orgánu,

cizí státní příslušníky, kteří poskytují přeshraniční služby nebo vykonávají výdělečnou činnost ve Švýcarsku na žádost zahraničního zaměstnavatele za podmínky, že tuto činnost vykonávají méně než osm dnů v kalendářním roce (článek 14 federálního zákona o cizincích a článek 14 nařízení o povolení, pobytu a výkonu výdělečné činnosti; RS 142.201). Pro následující odvětví však platí povinnost ohlásit se a získat povolení: stavebnictví, stavební inženýrství a dokončovací stavební práce, pohostinství, ubytovací služby, úklid v průmyslu a domácnostech, dozor a bezpečnost, pochůzkový prodej a sexuální průmysl.

Švýcarská ustanovení vztahující se k čl. 21 písm. d) Schengenského hraničního kodexu jsou tato:

Federální zákon o cizincích ze dne 16. prosince 2005; RS 142.20

„KAPITOLA 4

Povolení a ohlášení

Článek 10

Povolení v případě pobytu bez výkonu výdělečné činnosti

1.   Každý cizinec může pobývat na území Švýcarska bez výkonu výdělečné činnosti po dobu tří měsíců bez povolení s výjimkou případu, kdy je doba platnosti víza kratší než toto období.

2.   Cizinec, který plánuje delší pobyt bez výkonu výdělečné činnosti, musí mít povolení. Musí o něj požádat před příjezdem do Švýcarska u příslušného orgánu podle plánovaného místa pobytu. Čl. 17 odst. 2 musí být dodržen.

Článek 11

Povolení v případě pobytu s výkonem výdělečné činnosti

1.   Každý cizinec, který má v úmyslu vykonávat ve Švýcarsku výdělečnou činnost, musí mít povolení bez ohledu na dobu trvání pobytu. Musí o něj požádat u příslušného orgánu podle plánovaného místa práce.

2.   Za výdělečnou činnost se považuje jakákoliv závislá i nezávislá činnost, ze které obvykle plyne zisk, a to i v případě, že je vykonávána zdarma.

3.   V případě závislé činnosti podá žádost o povolení zaměstnavatel.

Článek 12

Povinnost nahlásit příjezd

1.   Každý cizinec, který má povinnost získat povolení ke krátkodobému pobytu, k pobytu nebo k usazení, musí nahlásit svůj příjezd příslušnému orgánu dle místa pobytu nebo výkonu práce ve Švýcarsku, a to ještě před skončením pobytu, který nepodléhá povolení, nebo před začátkem výdělečné činnosti.

2.   Musí nahlásit svůj příjezd příslušnému orgánu v novém místě pobytu, pokud se přestěhuje do jiného kantonu nebo jiné obce.

3.   Federální rada stanoví lhůty, ve kterých musí být příjezd ohlášen.

Článek 13

Postup při žádosti o povolení a nahlášení příjezdu

1.   Každý cizinec musí při hlášení příjezdu předložit platný průkaz totožnosti. Federální rada určí výjimky a uznávané průkazy totožnosti.

2.   Příslušný orgán může požadovat předložení výpisu z trestního rejstříku vystaveného zemí původu nebo domovskou zemí, jakož i dalších dokumentů nezbytných k řízení.

3.   Cizinec nahlásí svůj pobyt až poté, kdy bude mít k dispozici veškeré dokumenty, které požaduje příslušný orgán k udělení povolení.

Článek 14

Výjimky

Federální rada může stanovit příznivější podmínky k získání povolení nebo nahlášení příjezdu, a to zejména s cílem usnadnit poskytování dočasných přeshraničních služeb.

Článek 15

Povinnost nahlásit odjezd

Každý cizinec, jemuž bylo uděleno povolení, musí nahlásit svůj odjezd ze Švýcarska nebo odjezd do jiného kantonu či jiné obce, a to příslušnému orgánu dle místa svého pobytu.

Článek 16

Povinnost ubytovatele

Každý, kdo ubytuje cizince za úplatu, musí nahlásit tuto skutečnost příslušnému kantonálnímu orgánu.

Článek 17

Ustanovení upravující pobyt v době čekání na vydání rozhodnutí

1.   Cizinec, který vstoupil legálně na území Švýcarska za účelem dočasného pobytu a poté požádal o povolení k trvalému pobytu, musí vyčkat vydání rozhodnutí v zahraničí.

2.   Příslušný kantonální orgán může cizinci povolit pobyt ve Švýcarsku i v průběhu řízení, pokud jsou podmínky k povolení zjevně splněny.

Nařízení o povolení, pobytu a výkonu výdělečné činnosti ze dne 24. října 2007; RS 142.201

Článek 14

Přeshraniční výdělečná činnost nepřesahující délku osmi dnů

1.   Cizinci, kteří poskytují přeshraniční služby (článek 3) nebo vykonávají výdělečnou činnost ve Švýcarsku na základě pověření ze strany zahraničního zaměstnavatele, musí mít povolení v případě, že vykonávají činnost déle než osm dnů za kalendářní rok.

2.   Trvá-li činnost déle, než bylo plánováno, musí být tato skutečnost nahlášena před uplynutím doby osmi dnů. Po nahlášení může být výdělečná činnost vykonávána až do vydání povolení, pokud však příslušný orgán nerozhodne jinak.

3.   Cizinci musí mít povolení nezávisle na době trvání jejich pobytu v případě, že vykonávají přeshraniční výdělečnou činnost v jednom z následujících odvětví:

a)

stavebnictví, stavební inženýrství a dokončovací stavební práce;

b)

pohostinství, ubytovací služby a úklid v průmyslu a domácnostech;

c)

dozor a bezpečnost;

d)

pochůzkový prodej ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) federálního zákona ze dne 23. března 2001 o pochůzkovém prodeji;

e)

sexuální průmysl.“


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

Komise

8.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 3/14


Oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky

(2009/C 3/07)

Komise obdržela žádost o částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“).

1.   Žádost o přezkum

Žádost podala společnost Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou (dále jen „žadatel“), vývozce z Čínské lidové republiky.

Žádost je omezena na zkoumání dumpingu ve vztahu k žadateli.

2.   Výrobek

Výrobkem, který je předmětem přezkumu, jsou žehlicí prkna, též opěrná či samostatně stojící, s vyvíječem páry či bez něj a/nebo s vyhřívanou a odsávanou deskou, včetně rukávníků, a jejich základní součásti, tj. podpěry, desky a rampy na žehličku, pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčený výrobek“), v současnosti zařaditelné do kódů KN ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 a ex 8516 90 00. Tyto kódy KN jsou uvedeny pouze pro informaci.

3.   Stávající opatření

V současnosti jsou platným opatřením konečná antidumpingová cla uložená nařízením Rady (ES) č. 452/2007 (2) na dovoz žehlicích prken pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky.

4.   Odůvodnění přezkumu

Žádost podle čl. 11 odst. 3 se opírá o přímý důkaz žadatele, že okolnosti, na jejichž základě byla zavedena opatření, se trvale změnily.

Žadatel poskytl přímé důkazy o tom, že k vyrovnání dumpingu není nutno nadále zachovávat současnou výši opatření. Žadatel konkrétně poskytl přímé důkazy o tom, že podniká v podmínkách tržního hospodářství, tj. splňuje kritéria stanovená v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení. Žadatel proto uvádí, že běžná hodnota by měla být stanovena v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení. Srovnání této běžné hodnoty a vývozních cen do Společenství naznačuje dumpingové rozpětí výrazně nižší než současná úroveň opatření.

Proto pokračující uplatňování opatření na stávající úrovni, založené na dříve stanovené úrovni dumpingu, již zjevně není pro vyrovnání účinků dumpingu zapotřebí.

5.   Postup pro stanovení dumpingu

Poté, co Komise po konzultaci s poradním výborem stanovila, že existují dostatečné důkazy, které ospravedlňují zahájení částečného prozatímního přezkumu, zahajuje přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení.

Šetřením se stanoví, zda společnost nyní podniká v podmínkách tržního hospodářství podle čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení a posoudí nutnost pokračování, změny nebo zrušení stávajících opatření ve vztahu k žadateli.

Bude-li stanoveno, že by opatření měla být pro žadatele zrušena nebo pozměněna, může být nezbytné změnit celní sazbu, která se v současnosti uplatňuje na dovoz dotčeného výrobku od společností, které nejsou uvedeny v článku 1 nařízení (ES) č. 452/2007.

a)   Dotazníky

Za účelem získání informací, které považuje za nezbytné k šetření, Komise zašle žadateli a orgánům dotčené vývozní země dotazník. Tyto informace a důkazy by Komise měla obdržet ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. a) bodě i).

b)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily kromě odpovědí na dotazník další informace a poskytly příslušné důkazy. Tyto informace a důkazy musí Komise obdržet ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. a) bodě i).

Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to požádají a doloží zvláštní důvody pro takové slyšení. Tato žádost musí být podána ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. a) bodě ii).

c)   Tržní zacházení/individuální zacházení

V případě, že společnost poskytne dostatečné důkazy o tom, že podniká v podmínkách tržního hospodářství, tj. splňuje kritéria stanovená v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, se běžná hodnota stanoví v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení. Za tímto účelem musí být předložena řádně odůvodněná žádost ve zvláštní lhůtě stanovené v odst. 6 písm. b) tohoto oznámení. Komise zašle formulář žádosti společnosti a orgánům Čínské lidové republiky. Tento formulář žádosti může žadatel použít rovněž pro žádost o individuální zacházení, tj. že splňuje kritéria stanovená v čl. 9 odst. 5 základního nařízení.

d)   Výběr země s tržním hospodářstvím

V případě, že společnosti není přiznáno tržní zacházení, ale splňuje požadavky pro stanovení individuálního cla v souladu s čl. 9 odst. 5 základního nařízení, použije se za účelem stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou lidovou republikou v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení vhodná země s tržním hospodářstvím. Komise hodlá za vhodnou zemi s tržním hospodářstvím za tímto účelem zvolit opět Turecko, které již bylo použito při šetření, jež vedlo k uložení stávajících opatření na dovoz dotčeného výrobku z Čínské lidové republiky. Zúčastněné strany se tímto vyzývají, aby ve zvláštní lhůtě stanovené v odst. 6 písm. c) tohoto oznámení vyjádřily své připomínky ke vhodnosti této volby.

V případě, že je společnosti přiznáno tržní zacházení, může Komise rovněž použít, je-li to nutné, zjištění týkající se běžné hodnoty stanovené ve vhodné zemi s tržním hospodářstvím, např. pro účely nahrazení nespolehlivých údajů o nákladech či cenách v Čínské lidové republice, jichž je třeba ke stanovení běžné hodnoty, pokud v Čínské lidové republice nejsou k dispozici spolehlivé vyžadované údaje. Komise pro tento účel hodlá rovněž použít Turecko.

6.   Lhůty

a)   Obecné lhůty

i)   Pro zúčastněné strany za účelem přihlášení se a předložení odpovědí na dotazník a jiných informací

Všechny zúčastněné strany, mají-li být jejich stanoviska při šetření zohledněna, se musí přihlásit, a to tak, že se obrátí na Komisi, a musí předložit svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoli jiné informace do 40 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny procesních práv uvedených v základním nařízení závisí na tom, zda se strana přihlásí ve výše uvedené lhůtě.

ii)   Slyšení

Všechny zúčastněné strany mohou Komisi v téže lhůtě 40 dnů rovněž požádat o slyšení.

b)   Zvláštní lhůta pro podání žádosti o tržní zacházení/o individuální zacházení

Náležitě opodstatněné žádosti společnosti o tržní zacházení a/nebo individuální zacházení podle čl. 9 odst. 5 písm. c) základního nařízení, jak je uvedeno v odst. 5 písm. c tohoto oznámení, musí Komise obdržet do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

c)   Zvláštní lhůta pro výběr země s tržním hospodářstvím

Strany účastnící se šetření mohou vyjádřit své připomínky ke vhodnosti Turecka, které bude, jak bylo uvedeno v odst. 5 písm. d), pravděpodobně použito jako země s tržním hospodářstvím pro účely stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou lidovou republikou. Komise musí tyto připomínky obdržet do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

7.   Písemná podání, odpovědi na dotazník a korespondence

Veškerá podání a žádosti zúčastněných stran musí být předloženy písemně (nikoli v elektronické podobě, není-li stanoveno jinak) a musí v nich být uveden název, poštovní a emailová adresa a telefonní a faxová čísla zúčastněné strany. Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto oznámením, odpovědí na dotazník a korespondence, jež zúčastněné strany poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou „Limited (3) a v souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení se k nim přiloží verze, která není důvěrná a je označena poznámkou „For inspection by interested parties“.

Korespondenční adresa Evropské komise, generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N-105 4/92

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Nedostatečná spolupráce

Pokud účastník řízení odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení vycházet pozitivní nebo negativní zjištění z dostupných údajů.

Zjistí-li se, že účastník řízení předložil nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a v souladu s článkem 18 základního nařízení se může vycházet z dostupných údajů. Pokud účastník řízení nespolupracuje nebo spolupracuje pouze částečně, a zjištění se proto zakládají na dostupných údajích, může pro něj být výsledek méně příznivý, než kdyby spolupracoval.

9.   Časový rozvrh šetření

Podle čl. 11 odst. 5 základního nařízení bude šetření ukončeno do 15 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

10.   Zpracování osobních údajů

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (4).

11.   Úředník pro slyšení

Domnívají-li se zúčastněné strany, že se při uplatňování svých práv na obhajobu setkávají s obtížemi, mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení z GŘ pro obchod. Úředník slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise a v případě nutnosti nabízí zprostředkování při procesních záležitostech ovlivňujících ochranu jejich zájmů v tomto řízení, zejména co se týče otázek přístupu ke spisu, důvěrnosti, prodloužení lhůt a nakládání se stanovisky podanými písemně a/nebo ústně. Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 109, 26.4.2007, s. 12.

(3)  Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 19 základního nařízení a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda).

(4)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


JINÉ AKTY

Komise

8.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 3/17


Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

(2009/C 3/08)

Tímto zveřejněním se uděluje právo podat proti zápisu námitky podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Komise musí obdržet námitku ve lhůtě šesti měsíců ode dne tohoto zveřejnění.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„RAVIOLE DU DAUPHINÉ“

č. ES: FR-PGI-0005-0583-28.12.2006

CHZO (X) CHOP ( )

1.   Název

„Raviole du Dauphiné“

2.   Členský stát nebo třetí země

Francie

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1   Druh produktu

Třída 2.7 – Těstoviny

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

„Ravioles du Dauphiné“ (dauphinské ravioly) jsou regionální specialita, kterou tvoří malé vypouklé taštičky z tenkého těsta vyrobené z mouky pšenice obecné, které jsou plněné čerstvými sýry, lisovanými a tepelně zpracovanými sýry („Comté“ CHOP a/nebo „Emmental français Est-Central“CHZO a na másle osmaženou petrželí.

Výrobní postup sestává z hnětení těsta, promísení náplně a nadívání těsta. Náplň se vloží mezi dvě vrstvy těsta (vrstva horní a vrstva spodní), které jsou jemně uválené a na okrajích slepené. To proběhne velmi rychle a dalším krokem je vložení do formy, která dá raviolám typický tvar.

Tato specialita se skládá:

z maximálně 55 % velmi tenkého těsta (zhruba 0,7 mm) vyrobeného z mouky pšenice obecné s velmi nízkým obsahem popela (pšeničné obilky), z vody, čerstvých vajec a rostlinného oleje,

z náplně (minimálně 45 %), složené ze sýra „Comté“ CHOP a/nebo z „Emmental français Est-Central“CHZO, z bílého sýra z kravího mléka, z petržele, čerstvých vajec, soli a másla.

„Ravioles du Dauphiné“ se prodávají čerstvé (ať již balené v ochranné atmosféře či nikoliv), nebo hluboce zmražené.

Na trh se uvádí v plátech po 48 kusech (6 × 8), které jsou u čerstvých raviol (ať již balených v ochranné atmosféře či nikoliv) předkrájené a u hluboce zmražených raviol oddělené.

Jeden plát váží 60 až 65 gramů, váha jednotlivých taštiček tedy činí 1 až 1,5 gramu.

„Raviole du Dauphiné“ má tyto organoleptické vlastnosti: tenké a rozplývavé těsto, hladká a jemná náplň typická vyváženou chutí petržele a sýra.

3.3   Suroviny

„Ravioles du Dauphiné“ neobsahují barviva, konzervační látky, ani příměsi strouhanky, škrobu, či lupínků brambor a jsou tepelně upravovány pouze případným hlubokým zmražením.

Přísady těsta:

Mouka

Pro používanou mouku jsou typické tyto vlastnosti:

velikost částic menší než 200 mikronů,

obsah popela v sušině menší než 0,50 (mouka ≤ typ 45 (T 450)),

vlhkost v rozmezí 13–16 %,

obsah bílkovin v sušině mezi 9 a 12 %,

žádné chemické přídatné látky.

Čerstvá vejce

Další složky

rostlinné oleje (kromě margarínu a podzemnicového oleje),

voda,

sůl (nepovinné).

Přísady náplně

Čerstvý sýr z kravího mléka, odkapaný a pasterovaný

minimální obsah tuku v sušině 30 % (nebo min. 8,5 % podíl tuku z celkové hmotnosti),

podíl sýra v náplni: nejméně 30 %.

Lisované a tepelně zpracované sýry

Druhy lisovaných a tepelně zpracovaných sýrů, které lze použít pro výrobu náplně jsou výhradně (z důvodů zachování tradice a chuťových kvalit):

 

„Comté“ CHOP a/nebo „Emmental français Est-Central“ CHZO

 

podíl těchto sýrů v náplni: nejméně 40 %.

Petržel

Petržel se používá ve dvou podobách: čerstvá nebo hluboce zmražená; podíl v náplni tvoří minimálně 4 %. Použití lyofilizované petržele je zakázané. Petržel je osmažená na másle.

Další složky

čerstvá vejce,

čerstvé máslo,

jedlá sůl,

povolená koření: pepř (který nebyl ošetřen ionizujícím zářením).

Čerstvá vejce a čerstvý sýr pocházejí ze zeměpisné oblasti výroby „Raviole du Dauphiné“ nebo z následujících přilehlých departementů: Drôme, Isère, Ardèche, Loire, Rhône, Ain, Savoie, a to z několika důvodů:

Při používání čerstvých surovin (čerstvých vajec, čerstvých sýrů) jsou nezbytné pravidelné ne-li denní dodávky a tím pádem i místní dodavatele. Konečný výrobek je tepelně upravován pouze případným hlubokým zmražením a přísady (vejce, sýry) jsou přidávány v nezměněném stavu. Přísun čerstvých produktů a možnost zajištění pečlivého dohledu nad dodavateli jsou tedy stěžejní.

Tato blízkost usnadňuje kontrolu dodavatelů, protože čerstvost a kvalita surovin musí být bezvadná.

Pro výrobu dauphinských raviol se již od doby jejich vzniku používají místní zdroje. Zpracovatelé od té doby a bez přerušení vždy upřednostňovali krátké dodavatelské řetězce a místní dodavatele, kteří své produkty co se týče kvality přizpůsobovali zpracovatelům a vycházeli vstříc jejich požadavkům. Stojí za povšimnutí, že výrobci čerstvých sýrů nebo vajec zůstali po mnoho let neměnní.

3.4   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu)

Neuplatní se.

3.5   Specifické kroky při produkci, které se musí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti

příprava těsta,

příprava náplně,

spojení těsta a náplně,

případné hluboké zmražení,

balení.

3.6   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.

Balení (do papíru, kartonu, vaničky s fólií) musí proběhnout v dané zeměpisné oblasti, protože přeprava takto křehkého produktu nepřipadá bez předchozího zabalení v úvahu; dalším důvodem je i zachování chuťových vlastností produktu.

3.7   Zvláštní pravidla pro označování

Název produktu: „Raviole du Dauphiné“.

Logo CHZO.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Výroba „Raviole du Dauphiné“ je čistě lokální a probíhá v těchto oblastech:

v departementu Drôme: obce Alixan, Barbières, La Baume d'Hostun, Beauregard-Baret, Bésayes, Bourg de Péage, Bouvante, Le Chalon, Charpey, Chateauneuf-sur-isère, Châtillon-Saint-Jean, Chatuzange-le-Goubet, Clérieux, Crépol, Echevis, Eymeux, Génissieux, Geyssans, Hostun, Jaillans, Léoncel, Marches, Miribel, Montmiral, La Motte-Fanjas, Mours-Saint-Eusèbe, Oriol-en-Royans, Parnans, Peyrins, Rochechinard, Rochefort-Samson, Romans-sur-Isère, Saint-Bardoux, Saint-Bonnet-de-Valclérieux, Sainte-Eulalie-en-Royans, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Laurent-d'Onay, Saint-Laurent-en-Royans, Saint-Martin-le-Colonel, Saint-Michel-sur-Savasse, Saint-Nazaire-en-Royans, Saint-Paul-lès-Romans, Saint-Thomas-en-Royans, Triors, Saint-Vincent-la-Commanderie.

V departementu Isère: obce Auberives-en-Royans, Beaulieu, Beauvoir-en-Royans, Bessins, Châtelus, Chatte, Chevrières, Choranche, Dionay, Izeron, Montagne, Murinais, Pont-en-Royans, Presles, Rencurel, Saint-André-en-Royans, Saint-Antoine-l'Abbaye, Saint-Appolinard, Saint-Bonnet-de-Chavagne, Saint-Hilaire-du-Rosier, Saint-Just-de-Claix, Saint-Lattier, Saint-Pierre-de-Chérennes, Saint-Marcellin, Saint-Romans, Saint-Sauveur, Saint-Vérand, La Sône, Têche.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti

Vymezení zeměpisné oblasti se přímo vztahuje k historii výrobku. V alpských oblastech dolního Dauphiné (bas Dauphiné) se dařilo pouze pšenici obecné; početná stáda ovcí, koz, a pár kusů skotu dávala mléko na sýry a poskytovala maso – sváteční pokrm určený pouze bohatým měšťanům. Rolníci nosili sklizenou pšenici místnímu mlynáři, který měl dohodu s pekařem o dodávání mouky. Pekař zase rolníkům na oplátku dodával chléb a pšeničnou mouku. Rolníci kromě soli téměř nic nekupovali, směňovali pšenici a základem jejich stravy byla kořenová a jiná zelenina.

Původ ravioly sahá do starověku, kdy ještě byla její součástí „rave“ (řepa, z lat. rapa). Její přísady se během století vyvíjely v závislosti na surovinách, které byly v dauphinské oblasti dostupné, až po dnešní recepturu: těsto, jehož základem je mouka pšenice obecné, plněné sýry „Comté“ CHOP a/nebo „Emmental français Est-Central“ CHZO, bílým čerstvým sýrem a petrželí.

Vzhledem k tomu, že ravioly neobsahují maso, jedly se během půstu a potom i o svátcích. Výroba raviol se rozvinula zejména počátkem 20. století, kdy „ravioleuses“ („taštičkářky“) obcházely hospodářská stavení a ravioly připravovaly v předvečer svátečních dnů.

V roce 1873 se jedna „ravioleuse“, panímáma Maury, usadila v Romans (které je dodnes hlavní středisko výroby „Raviole du Dauphiné“), kde převzala kavárnu banky na radničním náměstí. Jako první ravioly vyráběla a zároveň i na místě podávala. Ostatní „ravioleuses“ jako např. panímáma Fayetová ji brzy následovaly.

První světová válka spotřebu raviol přerušila a „ravioleuses“ bylo čím dál méně.

V roce 1930 zbývalo pouze několik hostinců, kde se ravioly podávaly; mezi nimi i hostinec Emila Trucheta, který se ravioly naučil vyrábět za pomoci panímámy Fayetové.

Emil Truchet také sestavil stroj, který výrobu raviol zmodernizoval. V roce 1953 vyráběl Truchet ravioly přímo na výročním trhu v Romans sur Isère. Ravioly měly obrovský úspěch, který se během následujících let ještě upevnil.

V důsledku sestavení prvního stroje na výrobu raviol jejich věhlas a výroba silně vzrostly.

Podniky, které „Raviole du Dauphiné“ vyrábějí dnes se stále nacházejí v oblasti původu tohoto produktu: okolí Romans a oblast Royannais.

5.2   Specifičnost produktu

Specifičnost „Raviole du Dauphiné“ je založena na společném působení příznačných charakteristických vlastností, výrobního postupu a dobré pověsti.

Příznačné charakteristické vlastnosti tohoto produktu jsou vázány na volbu surovin a na místní výrobní postup.

Ravioly jsou výrobkem z vybraných přísad, neobsahují barviva, konzervační látky, ani přídavné prostředky. Jsou jedinečné i z hlediska doby varu: na uvaření tenoučkého těsta z mouky pšenice obecné je zapotřebí pouze jedna minuta.

„Raviole du Dauphiné“ nelze zaměňovat s těstovinami, protože se vyznačují odlišnými vlastnostmi, které jim dávají jejich výjimečnost.

Těsto, jehož základem je mouka pšenice obecné

U těstovin tvoří jedinou obilnou složku krupice pšenice tvrdé (vyhláška č. 55-1175 ze dne 31. srpna 1955 o těstovinách). Těsto raviol je vyrobené z mouky pšenice obecné získané z obilek. Tato mouka s extrémně nízkým obsahem popela dává těstu charakteristickou bílou barvu a jemnou a vytříbenou chuť.

Tenkost těsta: použití mouky pšenice obecné na výrobu těsta dovoluje vylisovat těsto jedinečné tenkosti a zmenšit plochu, kde jsou vrstvy těsta slepené. Tato specifická vlastnost je příčinou jedinečné doby varu (1 minuta) a nevídané rozplývavosti. Čerstvé těstoviny mají obecně tloušťku těsta mezi 0,9 a 1,1 mm.

Vláčná a jemná náplň, jejíž základem jsou sýry „Comté“ CHOP a/nebo „Emmental Français Est-Central“ CHZO, bílý čerstvý sýr a petržel.

Čerstvé produkty: Ravioly jsou tepelně upravovány pouze případným hlubokým zmražením a žádnými jinými prostředky, které by mohly pozměnit jejich organoleptické vlastnosti. Čerstvé těstoviny jsou naopak většinou pasterovány, nejlépe dvakrát pasterovány.

V současné době používaný recept je totožný s tradičním receptem používaným „ravioleuses“ před používáním strojů na ravioly, které umožnily zvýšení produkce a rozšíření tohoto specifického výrobku.

Pověst „Raviole du Dauphiné“ sahá hluboko do minulosti:

Slovo raviola vyplynulo ze slova „rissole“. „Rissoly“ byly smažené kuličky z mletého masa. Během předvelikonočního půstu bylo však maso nahrazeno řepou nebo tuřínem (fr. „rave“) – odtud je i původ slova „raviola“.

Přesný původ raviol není znám, ale výzkum dokazuje, že ravioly mají velmi dlouhou tradici. Podle výzkumu provedeného Frédéricem Godefroy, je slovo „raviole“ zmíněno v textu z roku 1228.

Godefroy svým výzkumem („Dictionnaire de l'ancienne langue française […]“, 1891 – Slovník staré francouzštiny) rovněž prokázal vztah raviol k náboženství, jak dokládá následující definice: „raviole, olle, S. m. kousek těsta obsahující mleté maso a v období půstu řepu“.

Postupně se ravioly začaly připravovat i během nenáboženských svátků. Podávaly se jako předkrm, ale i po zelenině a drůbeži (nejčastěji vařené slepici) a vařily se v drůbežím vývaru.

Po vynálezu stroje na ravioly, který postupně nahradil práci „ravioleuses“ se jejich výroba značně rozšířila, ale původní receptura, jejíž základem byly sýry, zůstala zachována.

Tenké těsto a sýrová náplň – jedinečné a pozoruhodné vlastnosti ravioly z Dauphiné – pomohly dobýt srdce mnohých šéfkuchařů, kteří je považují za „požitek pro chuťové patro a chuťový zázrak“.

Není divu, že „Raviole du Dauphiné“ nalezneme v četných místních receptech: zapékané ravioly, pečené ravioly jako příloha k salátům, ravioly na smetaně, ravioly se smrži, s krevetami atd.

Až do roku 1975 zajišťovali výrobu „Raviole du Dauphiné“ drobní producenti a „ravioleuses“ s ročním objemem výroby nepřesahující 100 tun. Součástí distribučního řetězce byly tedy restaurace, restauratéři a malé obchody. Od počátku devadesátých let se trh s raviolami rozrostl do supermarketů a větších prodejen a dosáhl ročního objemu 1 000 tun. V roce 1997 přesáhla roční produkce „Raviole du Dauphiné“ výši 2 500 tun. Od té doby je vývoj prodeje nebývale dynamický; v roce 2007 přesáhl objem prodaných kusů 5 000 tun (5 103 od všech producentů, tj. z pěti různých míst výroby.)

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO)

„Raviole du Dauphiné“ je regionálním produktem s dlouhou tradicí a vyhlášenou pověstí v oblasti Dauphiné (první texty, které raviolu zmiňují, pochází z roku 1228).

Pro různé kulinářské způsoby přípravy ravioly z Dauphiné ve venkovských oblastech se používaly pouze místní produkty; proto se ravioly místo masa, které nalezneme v jiných těstovinách, nadívají sýry. Rovněž použití mouky pšenice obecné je důsledkem možností místní zemědělské produkce, zatímco typické těstoviny se vyrábějí z krupice pšenice tvrdé.

Rodiny si vyzvedly mouku ze své pšenice u pekaře a pouze pro sváteční dny z ní připravovaly: ravioly, „crouzets“, „matafans“„besiantes“. Ravioly byly součástí místní kuchyně, připravovaly se v rodinách a byly svátečním jídlem s mnohými způsoby úprav.

Ravioly vzešly především z tradičního výrobního postupu a tradiční kultury kraje Dauphiné („ravioleuses“).

V 19. století se dobový recept „Raviole du Dauphiné“ ustálil a vynález stroje na ravioly umožnil zvýšení produkce a rozšíření tohoto produktu.

Přesný výběr surovin a dodržování tradičního receptu dovolily „Raviole du Dauphiné“ uchovat si charakteristické vlastnosti: velmi tenké těsto, které umožňuje rychlé uvaření a dodává raviolám pozoruhodnou rozplývavost, a vláčná náplň s výraznou chutí.

„Raviole du Dauphiné“ je uznávaná jako součást kulinářského dědictví kraje Dauphiné. Odvolací soud v Grenoblu svým rozhodnutím ze dne 14. února 1989 uznal „Raviole du Dauphiné“ jako označení původu a vyzvedl specifičnost tohoto produktu, jeho recepturu a zeměpisnou oblast jeho výroby. Soud na základě znaleckého posudku uznal, že specifické vlastnosti složení a způsob přípravy dělají z „Raviole du Dauphiné“ jedinečný produkt a zvláštnost této oblasti.

„Raviole du Dauphiné“ je navíc citována i v soupise kulinářského dědictví Francie („Inventaire du patrimoine culinaire de la France“) zhotoveného v roce 1995.

Odkaz na zveřejnění specifikace

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/cdc_igp_raviole_dauph.pdf


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.


Opravy

8.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 3/23


Oprava výzvy k vyjádření zájmu o členství ve vědeckých komisích Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (Parma, Itálie)

( Úřední věstník Evropské unie C 268 ze dne 23. října 2008 )

(2009/C 3/09)

Strana 22, „Konečný termín pro odeslání přihlášek“, první odstavec:

místo:

„… 7. ledna 2009…“,

má být:

„… 14. ledna 2009…“.


8.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 3/s3


POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

Orgány se rozhodly, že ve svých textech již nebudou uvádět odkazy na poslední změny a doplňky citovaných aktů.

Pokud není uvedeno jinak, akty, na které se odkazuje v textech zde zveřejněných, se rozumí akty v platném znění.