ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 41

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
15. února 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2008/C 041/01

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

1

2008/C 041/02

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

4

2008/C 041/03

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropských společenství

5

2008/C 041/04

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.5021 – Mercapital/Carlyle/Arsys Group) ( 1 )

6

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2008/C 041/05

Směnné kurzy vůči euru

7

2008/C 041/06

Oznámení dovozcům — Dovoz textilních výrobků z Bangladéše do Společenství

8

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2008/C 041/07

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům ( 1 )

9

 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2008/C 041/08

Státní podpora – Francie — Státní podpory C 53/07 (ex NN 12/07) – Podpora poskytnutá Obchodní a průmyslovou komorou v Pau-Béarn společnosti Airport Marketing Services — Výzva k podání připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES ( 1 )

11

2008/C 041/09

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5031 – ACE/CICA) ( 1 )

20

2008/C 041/10

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4955 – Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

21

2008/C 041/11

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5024 – TUI/Royal Caribbean Cruises/JV) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

22

2008/C 041/12

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5037 – Beko Elektronik/Grundig Multimedia) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

23

2008/C 041/13

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5057 – Aviva/UBI Vita) ( 1 )

24

2008/C 041/14

Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č. COMP/M.5059 – Crédit Agricole/POvita) — Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení ( 1 )

25

 

JINÉ AKTY

 

Komise

2008/C 041/15

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

26

 

Opravy

2008/C 041/16

Oprava výzvy k vyjádření zájmu o členství ve vědeckých komisích Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (Parma, Itálie) (Úř. věst. C 5, 10.1.2008)

30

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Komise

15.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 41/1


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 41/01)

Datum přijetí rozhodnutí

25. 5. 2007

Podpora č.

N 901/06

Členský stát

Polsko

Region

Kujawsko-Pomorskie

Název (a/nebo jméno příjemce)

Orion Electric (Poland) Sp. z o.o.

Právní základ

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Orion Electric (Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwa: Fabryka Telewizorów ciekłokrystalicznych, w latach 2007–2010”

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Orion Electric (Poland) Sp. z o.o.

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Regionální rozvoj, zaměstnanost

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: 26 558 291 mil. PLN

Míra podpory

16 %

Délka trvání programu

Hospodářská odvětví

Zpracovatelský průmysl

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

25. 5. 2007

Podpora č.

N 903/06

Členský stát

Polsko

Region

Śląskie

Název (a/nebo jméno příjemce)

Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o.

Právní základ

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich pod nazwą: Fabryka metalowych komponentów do siedzeń samochodowych, w latach 2006–2009

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o.

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Regionální rozvoj, zaměstnanost

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: 3 590 473 mil. PLN

Míra podpory

3 %

Délka trvání programu

Hospodářská odvětví

Zpracovatelský průmysl

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

4. 6. 2007

Podpora č.

N 904/06

Členský stát

Polsko

Region

Lubuskie

Název (a/nebo jméno příjemce)

Funai Electric (Polska) Sp. z o.o.

Právní základ

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o. w Nowej Soli pod nazwa: Fabryka sprzętu RTV, w latach 2006–2009

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Funai Electric (Polska) Sp. z o.o

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Regionální rozvoj, zaměstnanost

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: 5 143 980 mil. PLN

Míra podpory

8 %

Délka trvání programu

Hospodářská odvětví

Zpracovatelský průmysl, elektrická a optická zařízení

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

21. 12. 2007

Podpora č.

N 424/07

Členský stát

Španělsko

Region

Comunidad de Madrid

Název (a/nebo jméno příjemce)

Ayudas para el fomento de la inovación en el sector de las energías renovables y el ahorro energético

Právní základ

Orden de la Consejería de Economía y Consumo por la que se aprueban las bases reguladoras para el fomento de la innovación en el sector de las energías renovables y el ahorro energético

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Výzkum a vývoj

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: 3-5 mil. EUR

Celková částka plánované podpory: 18 mil. EUR

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

1. 1. 2009-31. 12. 2012

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Dirección General de Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14

E-28016 Madrid

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 41/4


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 41/02)

Datum přijetí rozhodnutí

11. 12. 2006

Podpora č.

NN 6/06

Členský stát

Spojené království

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

UK film development and production funds

Právní základ

National Lottery Act 1993, as amended by National Lottery Act 1998 and SI's 1994 No 1342, 1999 No 2090 & 2000 No 78 National Lottery

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Režim podpory na rozvoj kultury

Forma podpory

Přímá dotace, poskytnutí rizikového kapitálu, vratná dotace

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: 22,12 mil. GBP

Celková částka plánované podpory: 110,6 mil. GBP

Míra podpory

50 %

Délka trvání programu

Do 31. 12. 2012

Hospodářská odvětví

Rekreační, kulturní a sportovní odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

UK Film Council

10 Little Portland Street

London W1W 7JG

United Kingdom

Scottish Screen

249 West George Street

Glasgow G2 4QE

United Kingdom

NIFTC

Alfred House

21 Alfred Street

Belfast BT2 8ED

United Kingdom

Arts Council of Wales

9 Museum Place

Cardiff, CF10 3NX

United Kingdom

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 41/5


Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropských společenství

(2008/C 41/03)

V souladu s čl. 9 odst. 1 písm. a), druhou odrážkou, nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropských společenství (2) mění následovně:

Na straně 101 se text k číslu 2309 nahrazuje tímto:

2309

Přípravky používané k výživě zvířat

„Viz poznámka 1 k této kapitole.

Pro stanovení obsahu škrobu se použije polarimetrická metoda (nazývaná též modifikovaná Ewersova metoda) vymezená v bodě 1 přílohy I směrnice Komise 72/199/EHS (Úř. věst. L 123, 29.5.1972, s. 6).

Hmotnostní obsah škrobu v přípravcích používaných k výživě zvířat čísla 2309 se stanoví enzymatickou analytickou metodou vymezenou v příloze nařízení Komise (ES) č. 121/2008 (Úř. věst. L 37, 12.2.2008, s. 3) v případech, jsou-li ve významném množství přítomny tyto krmné suroviny:

a)

výrobky z cukrové řepy, jako cukrová pulpa, cukrovková melasa, cukrovarské vyloužené řízky, cukrovková melasovaná pulpa, cukrovková vináza, řepa cukrová;

b)

citrusová pulpa;

c)

lněné semeno; lněné expelery; extrahované lněné semeno;

d)

řepkové semeno; řepkové expelery; extrahované řepkové semeno; řepkové slupky;

e)

slunečnicové semeno; extrahované slunečnicové semeno; slunečnicové semeno částečně loupané, extrahované;

f)

kokosové expelery; kokosový extrahovaný šrot;

g)

bramborová pulpa;

h)

sušené kvasnice;

i)

výrobky bohaté na inulín (např. řízky a moučka z topinambur);

j)

škvarky.

Není-li zřejmé, zda je v přípravku používaném k výživě zvířat čísla 2309 škrob přítomen, lze k ověření jeho přítomnosti použít kvalitativní mikroskopickou metodu.

Pokud jde o mléčné výrobky, viz doplňková poznámka 4 k této kapitole. Obsah mléčných výrobků a obsah škrobu se vypočítávají ve výrobcích ve stavu, v jakém jsou dodávány.“


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1, nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1352/2007 (Úř. věst. L 303, 21.11.2007, s. 3).

(2)  Úř. věst. C 50, 28.2.2006, s. 1.


15.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 41/6


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ č. COMP/M.5021 – Mercapital/Carlyle/Arsys Group)

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 41/04)

Dne 4. února 2008 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:

na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla případu, data a indexu odvětví hospodářství,

v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32008M5021. EUR-Lex umožňuje přístup k Evropskému právu přes internet. (http://eur-lex.europa.eu)


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Komise

15.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 41/7


Směnné kurzy vůči euru (1)

14. února 2008

(2008/C 41/05)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,4626

JPY

japonský jen

158,22

DKK

dánská koruna

7,4542

GBP

britská libra

0,74160

SEK

švédská koruna

9,3288

CHF

švýcarský frank

1,6112

ISK

islandská koruna

97,31

NOK

norská koruna

7,9510

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,346

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

261,43

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6963

PLN

polský zlotý

3,5848

RON

rumunský lei

3,6491

SKK

slovenská koruna

32,931

TRY

turecká lira

1,7499

AUD

australský dolar

1,6164

CAD

kanadský dolar

1,4560

HKD

hongkongský dolar

11,4093

NZD

novozélandský dolar

1,8522

SGD

singapurský dolar

2,0722

KRW

jihokorejský won

1 381,65

ZAR

jihoafrický rand

11,2240

CNY

čínský juan

10,5167

HRK

chorvatská kuna

7,2610

IDR

indonéská rupie

13 477,86

MYR

malajsijský ringgit

4,7308

PHP

filipínské peso

59,879

RUB

ruský rubl

36,0180

THB

thajský baht

46,803

BRL

brazilský real

2,5473

MXN

mexické peso

15,7010


(1)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


15.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 41/8


OZNÁMENÍ DOVOZCŮM

Dovoz textilních výrobků z Bangladéše do Společenství

(2008/C 41/06)

Evropská komise informuje hospodářské subjekty Společenství, že existuje důvodná pochybnost ohledně původu textilních výrobků z Bangladéše spadajících pod kapitoly 61 a 62 harmonizovaného systému, u nichž je požadována výhoda preferenčního sazebního zacházení podle všeobecného systému preferencí.

V rámci správní a prošetřovací kooperační mise Společenství provedené v Bangladéši za podpory místních orgánů bylo zjištěno, že významná část osvědčení o původu na tiskopise A byla buď nepravdivá nebo vydaná na základě klamavých nebo zavádějících informací.

Hospodářským subjektům Společenství, které předkládají prohlášení a/nebo písemné důkazy o původu textilních výrobků z Bangladéše spadajících pod kapitoly 61 a 62 harmonizovaného systému, se proto doporučuje, aby přijaly veškerá potřebná opatření, protože propuštění dotčeného zboží do volného oběhu by mohlo vést ke vzniku celního dluhu a k podvodům ohrožujícím finanční zájmy Společenství.

Toto oznámení nahrazuje Oznámení dovozcům – textilní výrobky dovezené do Společenství z Bangladéše v rámci všeobecného systému preferencí (GSP) zveřejněné v Úř. věst. C 119, 30.4.1999, které dovozcům připomíná, že mají vždy věnovat náležitou péči osvědčením o původu na tiskopise A.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

15.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 41/9


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 41/07)

Podpora č.

XS 322/07

Členský stát

Španělsko

Region

Galicia

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Ayudas para creación y mejora de empresas de comercialización y transformación de productos forestales

Právní základ

Orden del 22 de junio de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan para el año 2007 ayudas para el aumento del valor añadido de productos forestales.

Corrección de errores, publicada el 16 de julio de 2007, de la orden del 22 de junio de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan para el año 2007 ayudas para el aumento del valor añadido de los productos forestales.

Artículo 52 del reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, del 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

9 000 000 EUR

Zajištěné půjčky

 

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

 

Zajištěné půjčky

 

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 a článkem 5 nařízení

Ano

50 % nehmotných investic

45 % hmotných investic

Datum uskutečnění

13. 8. 2007

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. 12. 2013

Cíl podpory

Podpora malým a středním podnikům

Ano

Vlastní prostředky pro malé a střední podniky.

Spolufinancování z fondů EZFRV pro mikropodniky

Dotčená hospodářská odvětví

Podpora omezená na určitá odvětví

Ano

Ostatní zpracovatelský průmysl

Lesnictví

Ostatní služby

Služby v oblasti lesnictví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Conselleria do Medio Rural

Xeral de Montes e Industrias Forestais

San Lázaro, s/n.

E-15781 Santiago de Compostela. A Coruña

Tel: (34) 981 54 61 09

E-mail: montes.galicia@xunta.es

Internet: www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/2529E?OpenDocument


Podpora č.

XS 328/07

Členský stát

Španělsko

Region

Andalucía

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Prorroga para el año 2008 del régimen XS 94/07 — Ayudas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía

Právní základ

Orden de 22 de enero de 2007, que modifica el anexo del Decreto 116/2002, de 2 de abril, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 39 de 22 de febrero de 2007)

Název opatření

Režim podpory

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: 200 mil. EUR

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 5bis a článkem 5ter nařízení

Andalusie je region podporovaný na základě čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES

Podpora pro:

Základní výzkum: 100 %,

Průmyslový výzkum: 70 %,

Předkonkurenční vývoj: 40 %,

Studie technické proveditelnosti předcházející průmyslovému výzkumu: 75 %

Datum uskutečnění

1. 1. 2008

Délka trvání programu

31. 12. 2008

Cíl

Malé a střední podniky

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory malým a středním podnikům

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Secretaría General de Acción Exterior

Consejería de la Presidencia

Junta de Andalucía

Tel: (34) 955 03 52 05

E-mail: Javier.visus@juntadeandalucia.es

http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2007/02/aj-bojaVerPagina-2007-02/0,23340,bi%253D695773561881,00.html


V Oznámení

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Komise

15.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 41/11


STÁTNÍ PODPORA – FRANCIE

Státní podpory C 53/07 (ex NN 12/07) – Podpora poskytnutá Obchodní a průmyslovou komorou v Pau-Béarn společnosti Airport Marketing Services

Výzva k podání připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 41/08)

Dopisem ze dne 28. listopadu 2007 přepsaném v závazné jazykové verzi na stránkách, které následují po tomto shrnutí, sdělila Komise Francii rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES týkající se výše uvedené podpory.

Zúčastněné strany mohou podat připomínky ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto shrnutí a dopisu, který následuje, na tuto adresu:

Commission européenne

Direction générale de l'Energie et des Transports

Direction A

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 41 04

Tyto připomínky budou sděleny Francii. Zúčastněné strany podávající připomínky mohou písemně a s uvedením důvodů požádat o zachování důvěrnosti ohledně své totožnosti.

SHRNUTÍ

POSTUP

Na základě oznámení o státní podpoře ze dne 26. ledna 2007 Evropská komise přezkoumala smlouvy uzavřené 30. června 2005 Obchodní a průmyslovou komorou v Pau-Béarn (dále jen OPKPB) s leteckou společností Ryanair na jedné straně a pobočkou Airport Marketing Services na straně druhé (dále jen AMS) (1).

POPIS OPATŘENÍ

První smlouva (Smlouva o letištních službách), uzavřená mezi OPKPB a společností Ryanair, se týká spojení mezi Londýnem Stansted a městem Pau, zahájeného v dubnu 2003. Smlouva byla uzavřena dne 30. června 2005 na počáteční dobu pěti let s možností prodloužení na dalších pět let. Tato smlouva nahrazuje původní smlouvu, uzavřenou dne 28. ledna 2003, která byla dne 3. května 2005 zrušena správním soudem města Pau.

Druhou smlouvou (Smlouva o marketingových službách poskytovaných na internetu) se upřesňují podmínky, podle kterých AMS poskytuje některé reklamní služby, které musejí být umístěny na internetové stránce společnosti Ryanair www.ryanair.com. Předmětem této smlouvy je „určit podmínky, za kterých Airport Marketing Services poskytne OPKPB specifické marketingové služby určené na propagaci různých turistických a obchodních atrakcí v oblasti měst Pau a Béarn. Hlavním nástrojem, který slouží k poskytování marketingových služeb ve smyslu této smlouvy, je internetová stránka www.ryanair.com, která umožňuje přímé zacílení na potenciální cestující nízkonákladové letecké společnosti Ryanair“.

Podle ustanovení Smlouvy o marketingových službách na internetu má společnost AMS „výhradní právo navrhovat marketingové služby na cestovní internetové stránce www.ryanair.com“. Smlouva o marketingových službách byla rovněž uzavřena dne 30. června 2005 na počáteční dobu pěti let s možností prodloužení na dalších pět let.

Na základě smlouvy bude OPKPB platit společnosti AMS paušální částku ve výši 437 000 EUR ročně.

HODNOCENÍ OPATŘENÍ

Dostupnost podpory

V části Existence podpory Komise vyjadřuje pochybnosti, pokud jde o existenci podpory ve Smlouvě o letištních službách a ve Smlouvě o marketingových službách.

Smlouva o letištních službách

Komise poznamenává, že Smlouva o letištních službách, která upravuje podmínky přípravy infrastruktury letiště v Pau pro leteckou společnost Ryanair, nedává podnět k žádné finanční platbě.

V této souvislosti francouzské orgány uvedly, že ceny uvedené v této smlouvě jsou platné pro všechny letecké dopravce využívající letiště v Pau a že je možné je získat na základě žádosti podané u provozovatele letiště.

Letiště v Pau využívá zejména společnost Air France, která denně provozuje více letů na letiště v Paříži a Lyonu, a využívá ho rovněž letecká společnost Transavia, která provozuje jednou až dvakrát týdně lety do Amsterodamu. Komise žádá francouzské orgány, aby upřesnily, jaké jsou letištní náklady platné pro tyto společnosti, a rovněž žádá, aby jí předložily smlouvy uzavřené s těmito leteckými společnostmi. Komise žádá francouzské orgány, aby předložily ceníky platné na rok 2006 a na rok 2007.

Komise se dotazuje, zda podobná smlouva o letištních službách existuje pro lety, které provozuje společnost Ryanair z Pau do Charleroi, a žádá francouzské orgány, aby jí předložily podmínky této smlouvy.

V článku 7.1 týkajícím se letištních poplatků, které společnost Ryanair musí platit, se v bodě 7.1.3: stanoví, že „je dohodnuto, že v rámci standardního fungování s 25 minutovým střídáním a během dne by společnost Ryanair neměla platit uvedené poplatky za parkování a návěstidla“ Komise žádá francouzské orgány, aby vysvětlily, proč se tyto poplatky nevztahují na společnost Ryanair, a aby předložily podrobnosti o způsobech fakturace letištěm těchto poplatků společnosti Ryanair a ostatním leteckým společnostem, které provozují lety z Pau.

Komise žádá francouzské orgány, aby předložily podrobné informace o fungování systému státních daní (letištní daň a daň z civilního letectví) a o skutečnosti, zda se uplatňuje stejným způsobem na ostatní letecké společnosti využívající letiště v Pau. Komise rovněž žádá francouzské orgány, aby předložily obchodní plán letiště v Pau a aby uvedly, zda jsou činnosti letiště ziskové.

Z důvodu nedostatku podrobných informací nemůže Komise v tomto stádiu vyloučit, že se státní podpora vyplácí společnosti Ryanair a/nebo jiným leteckým společnostem na základě Smlouvy o letištních službách, a žádá zainteresované strany, aby předložily své komentáře.

Smlouva o marketingových službách

Společnost AMS je 100 % pobočkou společnosti Ryanair. Internetová stránka www.ryanair.com, v rámci které má společnost AMS výhradní právo na navrhování marketingových služeb, je jediným prostředkem prodeje letenek vydávaných leteckou společností Ryanair. Obě smlouvy byly uzavřeny ve stejný den (dne 30. června 2005).

Ze spisu, který byl dán Komisi k dispozici, nevyplývá, že by OPKPB uzavřením Smlouvy o marketingových službách se společností AMS jednala jako soukromý investor v tržním hospodářství. Naopak, uvádí se, že „předpokládaná státní podpora činí 437 000 EUR tak, jak je uvedeno ve smlouvě“.

Za uvedených okolností se Komise dotazuje, zda jsou dohodnuté marketingové služby nezbytné pro OPKPB a zda Smlouva o marketingových službách nebyla uzavřena pouze s cílem podpořit trasu Pau-Londýn Stansted. Komise má rovněž pochybnosti, zda cena za poskytnuté služby není vyšší, než je cena na trhu.

Vzhledem k tomu nemůže Komise vyloučit, že roční platba ve výši 437 000 EUR představuje pro leteckou společnost Ryanair výhodu prostřednictvím její dceřiné společnosti AMS.

Závěry

Vzhledem k výše uvedenému nemůže Komise v tomto stádiu vyloučit, že se státní podpora vyplácí společnosti Ryanair a/nebo jiným leteckým společnostem na základě Smlouvy o letištních službách, a žádá zainteresované strany, aby předložily své komentáře.

Pokud jde o Smlouvu o marketingových službách, Komise se domnívá, že oznámené opatření by mohlo představovat podporu podléhající zásadnímu zákazu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, ledaže by se mohla považovat za slučitelnou se společným trhem podle jedné z výjimek ustanovené smlouvou nebo příslušnými ustanoveními.

Slučitelnost

Komise se domnívá, že čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy a oznámení Komise s názvem Pravidla Společenství týkající se financování letišť a státní podpory na zahájení činnosti pro letecké společnosti s odletem z regionálních letišť (2) (dále jen „pravidla“) tvoří právní základ pro posuzování

Komise si ověřila, zda byla dodržena kritéria slučitelnosti v bodě 5.2. pravidel a zdůraznila následující pochybnosti/otázky:

Komise vyzývá francouzské orgány, aby předložily podrobné informace o zahájení linky Pau-Londýn Stansted od dubna 2003 a aby upřesnily, jaké byly podmínky původní Smlouvy o letištních službách. Francouzské orgány musejí zejména upřesnit, zda uzavření nové smlouvy se společností Ryanair (a případně uzavření Smlouvy o marketingových službách s její dceřinou společností AMS) v červnu 2005 po zrušení původní smlouvy správním soudem města Pau musí být chápáno jako retroaktivní od dubna 2003. Francie se vyzývá, aby předložila podrobné informace o rozsudku správního soudu města Pau ze dne 3. května 2005.

Francie se rovněž vyzývá, aby upřesnila, zda je pomoc spojená ze zahájením nových termínů odletů.

Podpora se vyplácí ročně prostřednictvím paušálních částek. V rozporu s podmínkami stanovenými v pravidlech není podpora sestupná a ze spisových dokumentů nevyplývá, že by byl předem předložen obchodní plán s cílem prozkoumat životaschopnost opatření v dlouhodobém horizontu.

Ve zvláštním případě by daná podpora mohla kompenzovat všechny marketingové náklady. Zdá se, že podpora nebyla zavedena s cílem kompenzovat dodatečné náklady, které nese letecký dopravce v souvislosti se zahájením nového leteckého spojení nebo v souvislosti s organizací pravidelních dodatečných letů. Jde jen o dodatečné náklady, které zaniknou, pokud budou zavedeny příslušné služby.

Z ustanovení smlouvy nevyplývá, že by výše pomoci závisela na počtu přepravovaných cestujících.

Smlouva byla udělena bez toho, aby byla podrobena hospodářské soutěži, a další letecké společnosti, které případně mohly mít o ni zájem, neměly možnost ucházet se o provozování příslušné linky a o čerpání pomoci při zahájení činnosti. V tomto bodě francouzské orgány uvádějí, že OPKPB uplatnila derogační postup v souladu s článkem 35-III-4o Zákona o veřejných zakázkách, kterým se osvobozuje od této doložky v případě, že existuje pouze jediný dodavatel schopný poskytnout danou službu. Vzhledem k otevření leteckého odvětví hospodářské soutěži má Komise pochybnosti o tom, zda je vhodné uplatňovat derogační postup v tomto zvláštním případě.

Reklama: Z dokumentace není zjevné, zda francouzské orgány plánují uveřejnění seznamu podporovaných linek s uvedením pro každou linku zdroje veřejného financování, jména společnosti, která podporu čerpá, výši vyplacené podpory a počet cestujících.

Přezkumné řízení: Z dokumentace není zřejmé, zda jsou na úrovni členských států stanovené odvolací mechanismy (kromě odvolacích postupů podle směrnice o veřejných zakázkách 89/665/ES ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci zákonů, jiných právních a správních předpisů týkajících se uplatňování postupů přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky zboží a práce (3) a 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci zákonů, jiných právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (4), jejichž úlohou by bylo řešení jakékoli diskriminace, která by se vyskytla při udělování podpory.

Sankce: Ustanovení článku 8 smlouvy uzavřené se společností AMS umožňují každé ze smluvních stran odstoupit od smlouvy v případě závažné chyby, které se dopustí smluvní strana. Tento pojem závažné chyby není však ve smlouvě vymezen. V smlouvě není žádná doložka, která by se týkala zpětného získání vyplacené částky v případě nedodržení smlouvy.

Komise má pro prozkoumání podmínek podpory pochybnosti, vzhledem ke kritériím stanoveným v pravidlech, o slučitelnosti smlouvy o příslušné státní podpoře. Vycházeje z těchto pochybností bude třeba hlouběji analyzovat podklady, a umožnit tak zainteresovaným stranám předložit jejich připomínky k opatření.

V souladu s článkem 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 (5) může být po příjemci požadováno vrácení jakékoli protiprávní podpory.

ZNĚNÍ DOPISU

„Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

1.

Par courrier du 26 janvier 2007, les autorités françaises ont notifié à la Commission une aide octroyée à la société Airport Marketing Services sous forme de contrat marketing conclu avec cette dernière. Cette aide ayant été déjà versée par les autorités françaises, elle a été enregistrée par la Commission dans le registre des aides illégales sous le numéro NN 12/07.

2.

À la demande des autorités françaises, une réunion entre les représentants des autorités françaises et les services de la Commission a eu lieu le 20 février 2007.

3.

Par lettre du 22 janvier 2007, la Commission a invité les autorités françaises à fournir quelques éléments complémentaires nécessaires. Faute de réponse, un rappel a été adressé aux autorités françaises le 15 juin 2007. Par lettre du 13 juillet 2007, les autorités françaises ont fourni les éléments complémentaires.

4.

À la demande des autorités françaises, une réunion entre les représentants des autorités françaises et les services de la Commission a eu lieu le 16 juillet 2007.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1.   Aéroport de Pau-Pyrénées

5.

L'aéroport de Pau-Pyrénées est situé dans la région Aquitaine dans le Département des Pyrénées-Atlantiques. En 2006, l'aéroport de Pau a accueilli 721 204 passagers.

6.

La propriété et la compétence de l'aéroport de Pau sont détenues par le Syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées qui est un groupement de collectivités régionales et locales (région Aquitaine, département des Pyrénées-Atlantiques, communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées et 16 communautés de communes) (6).

7.

L'exploitation de l'aéroport est assurée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Pau-Béarn (ci-après la CCIPB) (7) dans le cadre d'une concession du Syndicat mixte dont l'échéance est en 2015.

2.2.   Objet de la notification

2.2.1.   Introduction

8.

Le 30 juin 2005, la CCIPB a conclu deux contrats avec d'une part, la compagnie aérienne Ryanair et d'autre part, sa filiale Airport Marketing Services (ci-après “AMS”) (8) pour organiser l'exploitation de la liaison reliant les aéroports de Pau et de Londres-Stansted.

9.

Le premier contrat précise les modalités de mise à disposition des infrastructures de l'aéroport de Pau au bénéfice du transporteur, notamment en ce qui concerne les prestations d'assistance en escale et la mise à disposition de locaux privatifs.

10.

Le second contrat précise les modalités suivant lesquelles AMS effectue certaines prestations publicitaires devant être insérées sur le site internet de Ryanair www.ryanair.com.

2.2.2.   Contrat de services aéroportuaires conclu entre la CCIPB et Ryanair

11.

Le Contrat de services aéroportuaires conclu entre la CCIPB et Ryanair concerne la liaison Londres Stansted — Pau, lancée en avril 2003. Il a été conclu le 30 juin 2005 pour une durée initiale de 5 ans, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires (article 2.2). Il remplace le contrat initial conclu le 28 janvier 2003, annulé par le Tribunal Administratif de Pau le 3 mai 2005 (considérant A).

12.

L'objet du Contrat de services aéroportuaires est de “déterminer à la fois les conditions opérationnelles et financières auxquelles Ryanair s'engage à mettre en service et à assurer des vols commerciaux internationaux au départ et à l'arrivée de l'aéroport. De plus, le présent Contrat définit les conditions d'atterrissage, d'assistance et les autres services proposés à Ryanair par l'Aéroport” (l'article 1.1 et 1.2 du contrat).

13.

Conformément à l'article 3 de ce contrat “les conditions dont bénéficie Ryanair au titre du présent Contrat seront également appliquées à toute compagnie aérienne avec laquelle l'Aéroport Pau-Pyrénées déciderait d'ouvrir une nouvelle ligne internationale à bas prix. Lesdites conditions seront modulées en fonction des caractéristiques des lignes internationales nouvellement créées et notamment: fréquence des vols, nombre des passagers transportés, conditions tarifaires de vol”.

14.

Selon l'article 4 du Contrat de services aéroportuaires, Ryanair assurera des services aériens réguliers et quotidiens sur la liaison Londres — Pau et paiera à l'aéroport les redevances détaillées aux alinéas 7.1 et 7.2. Les tarifs des redevances mentionnés à l'article 7.1 font dans un premier temps l'objet d'une proposition élaborée par l'exploitant de l'aéroport et sont ensuite agréés par les autorités françaises, plus précisément par le ministère chargé de l'aviation civile et par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ces tarifs s'appliquent à l'ensemble des transporteurs aériens desservant l'aéroport de Pau. Ils sont disponibles sur demande formulée auprès de l'exploitant de l'aéroport (9).

2.2.3.   Contrat de services marketing sur internet conclu entre la CCIPB et la société Airport Marketing Services

15.

D'après les dispositions du Contrat de services marketing sur internet (ci-après le “Contrat de services marketing”), la société AMS “dispose d'une licence exclusive pour proposer des services marketing sur le site de voyages www.ryanair.com” (considérant A).

16.

Ce contrat est explicitement lié au Contrat de services aéroportuaires: “le présent contrat repose sur l'engagement de Ryanair à exploiter quotidiennement une ligne entre Pau et Londres (Stansted)” (article 1.1).

17.

Le Contrat de services marketing a été conclu le 30 juin 2005 pour une durée de 5 ans, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires (article 2.2).

18.

Le Contrat de services marketing a pour objet de “déterminer les conditions auxquelles Airport Marketing Services fournira à la CCIPB des services marketing spécifiques destinés à promouvoir les diverses attractions touristiques et d'affaires de la région de Pau et du Béarn. L'outil principal servant à fournir des services marketing au titre du présent contrat est le site web www.ryanair.com qui permet un ciblage direct des passagers potentiels de la compagnie aérienne à bas prix Ryanair” (article 1.1).

19.

L'ensemble des services marketing repose sur:

un espace approprié sur la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour cinq (5) paragraphes de 150 mots dans la section ‘Airport marketing Services Top Five Things To Do’ (cinq choses à ne pas manquer à Pau) (coûts pour un paragraphe par an selon la grille tarifaire  (10) : 20 000 EUR),

un espace approprié sur la barre de droite de la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour la présence d'un (1) lien vers le site web désigné par la CCIPB (coûts pour un lien par an selon grille tarifaire: 15 000 EUR),

un espace approprié sous la section ‘Top Five Things To Do’ de la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour sept (7) liens vers les sites web désignés par la CCIPB (coûts pour un lien par an selon grille tarifaire: 10 000 EUR),

42 (quarante-deux) jours par an de présence d'un lien vers le site web désigné par la CCIPB sur la page d'accueil en langue anglaise du site www.ryanair.com (coût par jour selon grille tarifaire: 6 000 €)” (article 3).

20.

Au total, la CCIPB paiera à la société AMS la somme forfaitaire de 437 000 EUR par an (article 4.1). Cette somme ne paraît pas liée au nombre de billets vendus sur les vols Ryanair.

21.

Dans le cas d'espèce, les tarifs forfaitaires établis dans le contrat ne sont pas modulables en fonction, par exemple, statistiques de consultation du site Internet de Ryanair, comme le veut la pratique normale pour ce type de produits (voir paragraphe 22). Il est simplement mentionné que le niveau de couverture marketing par la CCIPB sur le site www.ryanair.com permettra d'attirer “au mois 40 000 passagers à l'arrivée par an” (paragraphe 1.1).

22.

A cet égard, selon les informations des autorités françaises, les spécialistes en communication indiquent que le “tarif des bandeaux publicitaires inclus sur le site ‘voyage’ d'un portail grand public français peuvent varier, en fonction de leurs dimensions, de leur caractéristiques multimédia (clignotement, vidéo, etc.) de 40 EUR à 72 EUR par millier de téléchargements de la page concernée (9).

23.

Le paragraphe 4.2 du contrat exclut que toute autre société, désignée par la CCIPB, puisse faire des réservations de vols, d'hébergement, de locations des voitures ou tout autre service éventuellement proposé par la société AMS (11).

24.

Toutefois, selon les informations des autorités françaises, la promotion touristique du Béarn relève des compétences du “Comité départemental du tourisme Béarn Pays Basques” (ci-après le Comité). Pour assurer la promotion de la région, ce Comité a élaboré un site Internet, www.tourisme64.com (12).

25.

A titre d'exemple, le Comité a mis en ligne sur internet son Plan Action 2007 — Programme et budget prévisionnel (ci-après le “Plan d'action 2007”) et y précise ses actions de promotion à l'international. Ainsi, les marchés britannique et irlandais sont prioritairement ciblés, notamment en raison de l'existence des liaisons exploitées par Ryanair à destination de Pau et Biarritz en provenance de Londres-Stansted, Dublin et Shannon.

26.

Pour mener à bien ces actions qui concernent également d'autres marchés (Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Canada, Belgique, Chine), le Comité entend mobiliser un budget de 60 000 EUR (9).

27.

Dans le Plan d'action 2007, il est mentionné, parmi les actions pour 2007 “achats d'espaces publicitaires sur des portails Internet, notamment Ryanair (lignes Londres, Dublin et Shannon) pour accélérer l'audience du site Internet” (page 14).

28.

Pour conclure, les autorités françaises avancent que les deux contrats (Contrat de services aéroportuaires et Contrat de services marketing), “bien que juridiquement indépendants, sont néanmoins étroitement liés (13). Dès lors, nonobstant les services publicitaires effectivement rendus, les autorités françaises considèrent que le montant entier de 437 000 EUR par an est constitutif d'une aide d'État.

2.3.   Existence de l'aide

29.

Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du Traité toute aide accordée par un État membre aux moyen de ressources d'État qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence est incompatible avec le marché commun, dans la mesure où elle affecte les échanges entre États membres, sauf dérogations prévues par le Traité.

2.3.1.   Ressources d'État

30.

Les Contrats de services marketing et de services aéroportuaires ont été conclus entre Ryanair et AMS, d'un coté, et la CCIPB, de l'autre. Eu égard à la nature publique de la CCIPB (14), la Commission en conclut que les contrats impliquent l'utilisation de ressources d'État. En conséquence, les marchés conclus impliquent un transfert, en faveur de sociétés Ryanair et AMS, des ressources dont l'État français dispose ou aurait pu disposer.

2.3.2.   Avantage sélectif

2.3.2.1.   Contrat de services aéroportuaires

31.

La Commission observe que le Contrat de services aéroportuaires qui établit les modalités de mise à disposition des infrastructures de l'aéroport de Pau au bénéfice de la compagnie aérienne Ryanair ne donne lieu à aucun versement financier. Toutefois, afin d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il convient ensuite de déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qui lui évite de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières propres de l'entreprise.

32.

A cet égard, les autorités françaises ont indiqué que “ces tarifs s'appliquent à l'ensemble des transporteurs aériens desservant l'aéroport de Pau. Ils sont disponibles sur demande formulée auprès de l'exploitant de l'aéroport (annexe 1). C'est donc en ce sens qu'il faut comprendre les dispositions de l'article 3 de la convention précitée”. Toutefois, la liste des tarifs fournie par les autorités françaises date de 2005. Les autorités françaises sont priées de fournir les listes des tarifs applicables pour 2006 et 2007.

33.

L'aéroport de Pau est desservi notamment par Air France qui opère plusieurs vols par jour vers les aéroports de Paris et de Lyon, et il est aussi desservi par la compagnie aérienne Transavia qui opère, 1 à 2 fois par semaine, les vols vers Amsterdam. La Commission prie les autorités françaises de préciser quelles sont les charges aéroportuaires qui s'appliquent à ces compagnies et de fournir à la Commission les contrats conclus avec ces dernières.

34.

Selon le programme de vols pour l'automne et l'hiver 2008 publié sur les pages internet de l'aéroport de Pau (15), Ryanair opère, trois fois par semaine, les vols vers l'aéroport de Charleroi. La Commission se demande si un contrat similaire de services aéroportuaires existe pour les vols de Pau à Charleroi et prie les autorités françaises de fournir à la Commission les modalités de ce contrat.

35.

L'article 7.1 qui mentionne les redevances aéroportuaires à payer par Ryanair, stipule, au point 7.1.3 qu'il “est convenu que, dans le cadre de son fonctionnement normal avec une rotation de 25 minutes et en journée, Ryanair ne doit normalement pas avoir à payer lesdites Redevances de stationnement et de balisage.” Les autorités françaises sont priées d'expliquer pourquoi ces redevances ne s'appliquent pas à Ryanair et de fournir les détails sur les modalités de facturation de ces redevances par l'aéroport à Ryanair et aux autres compagnies aériennes qui opèrent à partir de Pau.

36.

Conformément à l'article 4.3, Ryanair prélèvera et remettra aux autorités concernées les taxes d'État (taxe d'aéroport et taxe d'aviation civile). Les autorités françaises sont priées de fournir les informations détaillées sur le fonctionnement de ce système et sur le fait de savoir s'il s'applique de la même manière aux autres compagnies aériennes desservant Pau.

37.

Enfin, les autorités françaises sont priées de fournir le plan d'affaire de l'aéroport de Pau et d'indiquer si les activités de l'aéroport sont bénéficiaires.

38.

Faute d'avoir des informations détaillées, la Commission ne peut pas exclure, à ce stade, qu'une aide d'État soit versée à Ryanair et/ou à d'autres compagnies aériennes sur la base du Contrat de services aéroportuaires et prie les parties intéressées de présenter leur commentaires.

2.3.2.2.   Contrat de services marketing

39.

La Commission doit vérifier, si, par le moyen des ressources d'État, la société AMS bénéficie d'un avantage par rapport à d'autres sociétés.

40.

La mesure est sélective dans la mesure où elle est destinée à une seule société — à la société AMS.

41.

La société AMS est une filiale à 100 % de Ryanair. Le site www.ryanair.com dont la société AMS possède une licence exclusive pour proposer les services marketing, est le seul vecteur de commercialisation des titres de transport émis par la compagnie aérienne Ryanair. Les deux contrats ont été conclus à la même date (le 30 juin 2005).

42.

Il ne ressort pas de pièces du dossier portées à la connaissance de la Commission que la CCIPB, en concluant le Contrat de services marketing avec la société AMS, ait agit comme un investisseur privé en économie de marché (16). Au contraire, il est indiqué que “l'aide d'État présumée s'élève à 437 000 EUR comme indiqué dans le contrat (9).

43.

A la lumière de ce qui précède, la Commission se demande si les services marketing conclus sont nécessaires pour la CCIPB et si le Contrat de services marketing n'a pas été conclu uniquement pour subventionner la route Pau-London Stansted. La Commission a aussi des doutes si le prix des services rendus n'est pas supérieur au prix du marché.

44.

Dès lors, la Commission ne peut pas exclure que le versement annuel du montant du 437 000 EUR ne représente un avantage à la compagnie aérienne Ryanair à travers sa filiale AMS.

2.3.3.   Affectation du commerce et de la concurrence

45.

Lorsqu'une aide financière accordée par un État membre renforce la position d'entreprises par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide. Selon une jurisprudence constante (17), pour qu'une mesure fausse la concurrence, il suffit que le destinataire de l'aide soit en concurrence avec d'autres entreprises sur des marchés ouverts à la concurrence.

46.

Depuis l'entrée en vigueur du troisième volet de libéralisation du transport aérien le 1er janvier 1993 (18), rien n'empêche les transporteurs aériens communautaires d'opérer des vols sur les liaisons intra-communautaires et de bénéficier de l'autorisation de cabotage illimitée. Ainsi que la Cour l'a affirmé: “Dès lors qu'une entreprise agit dans un secteur où s'exerce une concurrence effective de la part des producteurs de différents États membres, toute aide dont elle bénéficie de la part des pouvoirs publics est susceptible d'affecter les échanges entre les États membres et de porter atteinte à la concurrence, dans la mesure où son maintien sur le marché empêche les concurrents d'accroître leur part de marché et diminue leurs possibilités d'augmenter leurs exportations (19).

47.

Dans les lignes directrices, la Commission a dit que “les incitations financières au démarrage … accordent des avantages aux compagnies bénéficiaires et peuvent donc créer directement des distorsions entre compagnies dans la mesure où elles abaissent les coûts d'exploitation des bénéficiaires. Elles peuvent aussi indirectement affecter la concurrence entre aéroports en aidant les aéroports à se développer, voire en incitant une compagnie à ‘se délocaliser’ d'un aéroport à un autre et à transférer une ligne d'un aéroport communautaire à un aéroport régional. Elles sont dès lors normalement constitutives d'aide d'État et doivent être notifiées à la Commission” (paragraphe 77 et 78).

2.3.4.   Conclusions

48.

Au vu de ce qui précède, la Commission ne peut pas exclure, à ce stade, qu'une aide d'État soit versée à Ryanair et/ou à d'autres compagnies aériennes sur la base du Contrat de services aéroportuaires et prie les parties intéressées de présenter leur commentaires.

49.

Pour ce qui concerne le Contrat de services marketing, la Commission estime que la mesure notifiée constitue une aide soumise à l'interdiction de principe de l'article 87(1) du traité CE, à moins qu'elle puisse être jugée compatible avec le marché commun au titre d'une des dérogations prévues par le traité ou par les dispositions d'application.

50.

L'aide étant illégale (voir paragraphe 1), elle doit, si déclarée incompatible, faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

2.4.   Base juridique de l'appréciation

51.

La Commission considère que l'article 87(3) (c) du Traité et la Communication de la Commission les Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (20) (ci-après les “lignes directrices”) constituent la base légale de l'évaluation.

2.5.   Compatibilité de l'aide

2.5.1.   Objectif des aides au démarrage

52.

Les aéroports de petite taille ne disposent souvent pas des volumes de passagers qui leur sont nécessaires pour atteindre la taille critique et le seuil de rentabilité. En conséquence, la Commission observe que les compagnies aériennes ne sont pas toujours prêtes, sans incitations à cette fin, à prendre le risque d'ouvrir des routes au départ d'aéroports inconnus et non testés.

53.

C'est pourquoi la Commission accepte que des aides publiques soient versées temporairement aux compagnies aériennes sous certaines conditions, si cela les incite à créer de nouvelles routes ou de nouvelles fréquences au départ d'aéroports régionaux et d'attirer les volumes de passagers qui leur permettront ensuite d'atteindre à terme le seuil de rentabilité. La Commission veillera à ce que de telles aides n'avantagent pas des aéroports de grande taille déjà largement ouverts au trafic international et à la concurrence (paragraphe 71 et 74 des lignes directrices).

54.

Compte tenu de ces objectifs et de difficultés importantes auxquelles peut donner lieu le lancement de la nouvelle ligne, les lignes directrices prévoient la possibilité d'accorder une aide au démarrage aux petits aéroports régionaux pour leur permettre de promouvoir de nouvelles lignes aériennes au départ de leurs aéroports, pour autant que les conditions spécifiées dans les lignes directrices au point 5.2 soient réunies.

55.

L'analyse développée ci-dessous s'applique à la mesure déclarée par les autorités françaises comme une aide à la société AMS. La même analyse s'appliquerait, le cas échéant, si la Commission confirme la présence d'une aide d'État dans le Contrat de services aéroportuaires sur la base des informations manquantes, qu'il est demandé aux autorités françaises de fournir.

2.5.2.   Les conditions de compatibilité

56.

Compte tenu des conditions fixées au paragraphe 79 des lignes directrices a)-l), la Commission observe que:

a)

Le bénéficiaire doit être titulaire d'une licence conformément au règlement (CEE) no 2407/92.

Dans le cas d'espèce, l'aide sera accordée au transporteur aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité, comme le requièrent les lignes directrices.

b)

Avec moins d'un million de passagers par an, l'aéroport de Pau relève de la catégorie D définie dans les lignes directrices (petit aéroport régional) (21), et il est à ce titre éligible à une aide au démarrage aux compagnies aériennes à son départ. L'aide n'est accordée qu'en relation avec les liaisons entre l'aéroport de Pau et un autre aéroport de l'UE (l'aéroport de Londres-Stansted).

c)

L'aide ne doit être accordée qu'en relation avec l'ouverture de nouvelles liaisons ou de rotations supplémentaires sur des liaisons existantes.

Comme mentionné dans le paragraphe 11, la ligne aérienne reliant Pau à Londres-Stansted a été exploitée par la compagnie Ryanair à partir d'avril 2003. Il est indiqué qu'à l'issue du jugement du Tribunal Administratif de Pau le 3 mai 2005 annulant la convention initiale avec Ryanair, un nouveau Contrat de services aéroportuaires a été signé pour se substituer au régime précédent.

La Commission invite les autorités françaises à présenter des informations détaillées sur le lancement de la route Pau — Londres-Stansted à partir d'avril 2003 et à préciser quelles étaient les conditions du Contrat de services aéroportuaires initial. Les autorités françaises devraient préciser notamment si la conclusion du nouveau contrat avec Ryanair (et éventuellement la conclusion du Contrat de services marketing avec sa filiale AMS), intervenues en juin 2005 après l'annulation du contrat initial par le Tribunal Administratif de Pau, doivent être considérées comme rétroactives à la date d'avril 2003.

Dans l'intervalle, la Commission doute que l'aide soit liée à l'ouverture d'une nouvelle liaison. La France est invitée à préciser si l'aide est liée au lancement des nouvelles fréquences.

La France est aussi invitée à donner des informations détaillées sur le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 mai 2005.

d)

Viabilité à terme et dégressivité dans le temps.

L'aide est versée annuellement par des montants forfaitaires. Elle n'est pas dégressive et il ne ressort pas de pièces du dossier qu'un plan d'affaires ait été soumis au préalable pour examiner la viabilité à terme de la mesure.

e)

Compensation des coûts additionnels au démarrage: le montant de l'aide doit être strictement lié aux coûts additionnels de démarrage qui sont liés au lancement de la nouvelle route ou fréquence et que l'opérateur n'aurait pas à supporter à un rythme de croisière.

Dans le cas d'espèce, l'aide en cause semble compenser l'ensemble des coûts marketing et elle ne semble pas être conçue de manière à compenser les surcoûts supportés par le transporteur aérien du fait de l'ouverture d'une nouvelle liaison ou de l'organisation de vols réguliers supplémentaires, surcoûts qui disparaîtront une fois les services en cause mis en place.

f)

Intensité et durée: l'aide dégressive peut être accordée pour une durée maximale de trois ans. Le montant de l'aide ne peut dépasser, chaque année, 50 % du montant des coûts éligibles de cette année, et sur la durée de l'aide, une moyenne de 30 % des coûts éligibles.

Comme déjà mentionné (paragraphe 20), l'aide est versée annuellement par des montants forfaitaires sur une période de cinq années, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires. Comme constaté dans le point e), il ne ressort des pièces de dossier ni quels sont les surcoûts de ces services marketing liés à la promotion de la route concernée, ni que l'intensité soit limitée à 30 %. En outre, la période maximale de trois ans est dépassée.

g)

Lien avec le développement de la ligne: le versement de l'aide doit être lié au développement effectif du nombre de passagers transportés.

Comme mentionné dans le paragraphe 21, le Contrat de services marketing prévoit que le niveau de couverture marketing par la CCIPB sur le site web www.ryanair.com permettra d'attirer au moins 40 000 passagers à l'arrivée par an. Néanmoins, il ne ressort pas des clauses du contrat que le montant de l'aide soit lié au nombre de passagers transportés.

Toutefois, l'article 7 du contrat stipule que “en cas de modification importante des conditions commerciales essentielles …, notamment du niveau des passagers à l'arrivée générés du fait du présent Contrat, les Parties s'engagent à modifier le présent Contrat …”. Hormis ces dispositions de l'article 7, il n'est indiqué nulle part dans le Contrat ni dans les documents transmis par les autorités françaises qu'un système de comptabilisation du nombre de passagers est mis en œuvre et comment il fonctionne.

h)

Attribution non discriminatoire: toute entité publique qui envisage d'octroyer à une compagnie, via un aéroport ou non, des aides au démarrage d'une nouvelle route doit rendre son projet public dans un délai suffisant et avec une publicité suffisante pour permettre à toutes les compagnies intéressées de proposer leurs services.

Le marché a été attribué sans mise en concurrence et d'autres compagnies aériennes potentiellement intéressées n'ont pas eu la possibilité de se porter candidates à l'exploitation de la route concernée pour bénéficier de l'aide au démarrage.

À cet égard, les autorités françaises indiquent que la CCIPB, établissement public de l'État au sens de l'article L. 710-1 du code de commerce (22), est soumise au code des marchés publics pour ses contrats conclus à titre onéreux (23) et que “il ne ressort pas des pièces du dossier portées à la connaissance des autorités françaises qu'un appel à la concurrence pour la conclusion du marché ait été effectué. Toutefois, la CCIPB indique qu'elle a appliqué la procédure dérogatoire prévue par l'article 35–III–4o du code des marchés publics qui dispense de cette clause lorsqu'il n'y a qu'un fournisseur susceptible de fournir la prestation (annexe no 4) (9).

Eu regard à l'ouverture du secteur aérien à la concurrence, la Commission doute qu'il soit pertinent d'appliquer la procédure dérogatoire dans le cas d'espèce.

i)

Plan d'affaire démontrant la viabilité et l'analyse de l'impact de la nouvelle route sur les lignes concurrentes.

Comme constaté auparavant (point d), il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un plan d'affaires ait été soumis au préalable pour examiner la viabilité à terme de la mesure et son impact sur des routes concurrentes.

j)

Publicité: Il ne ressort pas des pièces du dossier si les autorités françaises prévoient de publier la liste des routes subventionnées, avec pour chacune l'indication de la source de financement public, la compagnie bénéficiaire, le montant des aides versées et le nombre de passagers concernés.

k)

Recours: Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un mécanisme de recours soit prévu au niveau des États membres [outre les recours judiciaires prévus par les directives dites “marchés publics” 89/665/CEE et 92/13/CEE (24)] pour remédier à toute discrimination qui se produirait dans l'octroi des aides.

l)

Sanctions: Les dispositions de l'article 8 du contrat conclu avec la société AMS permettent à chacune des parties de résilier le contrat en cas de faute grave du cocontractant. Toutefois, cette notion de faute grave n'est pas définie dans le contrat. Aucune clause du contrat ne concerne la récupération des sommes versées en cas d'inexécution.

57.

La Commission prend note des objectifs de la mesure qui sont de promouvoir activement les infrastructures touristiques de la région béarnaise ainsi que des effets positifs attendus comme création d'emplois dans le tissu industriel et commercial local et par la redynamisation d'espaces ruraux. La Commission prend note aussi de la difficulté d'attirer les compagnies aériennes pour exploiter une route à partir des petits aéroports régionaux.

58.

Néanmoins, à la lumière de ce qui précède, la Commission a des doutes, au vu des critères établis dans les lignes directrices, sur la compatibilité avec le traité de l'aide d'État concernée.

59.

Ces doutes rendent nécessaire une analyse plus approfondie du dossier en permettant aux parties intéressées de présenter leurs observations sur la mesure.

3.   DÉCISION

60.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à lui fournir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre tous les documents, informations et données nécessaires pour apprécier l'existence et la compatibilité de l'aide. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.

61.

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

62.

La Commission rappelle également que l'article 11 du règlement (CE) no 659/1999, lui permet, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, d'arrêter une décision enjoignant à l'État membre de suspendre le versement de toute l'aide illégale, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun (“injonction de suspension”).

63.

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.“


(1)  Společnost Airport Marketing Services je 100 % pobočkou společnosti Ryanair.

(2)  Úř. věst. C 312, 9.12.2005.

(3)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

(4)  Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 14.

(5)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.

(6)  La propriété et la compétence sur cet aéroport ont été détenues initialement par l'Etat. Le transfert au Syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées est effectif depuis le 1er janvier 2007, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

(7)  Les Chambres de commerce et d'industrie font partie des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.

(8)  La société Airport Marketing Services est une filiale à 100 % de Ryanair.

(9)  Lettre des autorités françaises du 13 juillet 2007.

(10)  La grille tarifaire mentionnée à l'article 3 du Contrat de services marketing est consultable sur le site Internet de la société AMS www.airportmarketingservices.com.

(11)  “Les sites web désignés par la CCIPB ne pourront pas proposer de services de réservation liés aux voyages, notamment vols, location de véhicules, hébergement et/ou tout autre service susceptible d'être à l'avenir proposé sur www.ryanair.com.”

(12)  Dans le Plan d'action 2007 du Comité, il est mentionné, parmi les actions pour 2007 “achats d'espaces publicitaires sur des portails Internet, notamment ‘Ryanair’ (lignes Londres, Dublin et Shannon) pour accélerer l'audience du site Internet

(13)  Idem.

(14)  Voir la Décision de la Commission du 22 juin 2006, Aide d'État N 563/05 — Aide à la compagnie aérienne Ryanair pour la ligne aérienne desservant Toulon et Londres, par.12-18.

(15)  http://www.pau.aeroport.fr/vols-du-jour/programme-vols-hiver-2007-2008.php

(16)  “En vue de déterminer si de telles mesures présentent le caractère d'aides étatiques, il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d'une taille qui puisse être comparée à celles d'organisme gérant le secteur public aurait pu être amené à procéder aux apports de capitaux de cette importance.” Arrêt de la Cour du 21 mars 1991. Affaire C-305/89. République italienne contre Commission des Communautés européennes. Rec. 1991, page I-01603 p. 19 et 20.

(17)  Arrêt du Tribunal de première instance du 30 avril 1998, affaire T-214/95, Het Vlaamse Gewest (Région flamande) contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1998, p. II-717.

(18)  Règlements du Conseil (CEE) no 2407/92, (CEE) no 2408/92 et (CEE) no 2409/92 (JO L 240 du 24.8.1992).

(19)  Voir notamment l'arrêt de la CJCE du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-305/89, Rec. 1991, p. I-1603.

(20)  JO C 312 du 9.12.2005.

(21)  Paragraphe 15 des lignes directrices.

(22)  Annexe 2.

(23)  Article 2–I–1o du code — Annexe no 3.

(24)  Directive 89/665/CE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33). Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23. 3.1992, p. 14).


15.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 41/20


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.5031 – ACE/CICA)

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 41/09)

1.

Komise dne 8. února 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik ACE Limited (dále jen „ACE“, Kajmanské ostrovy) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem Combined Insurance Company of America (dále jen „CICA“, USA).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku ACE: organizace poskytující majetkové a neživotní pojištění a zajištění firemním i soukromým zákazníkům, působící po celém světě,

podniku CICA: poskytovatel životního pojištění, produktů úrazového a zdravotního pojištění především soukromým osobám v USA, EU, Kanadě a v asijsko-tichomořské oblasti.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5031 – ACE/CICA na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


15.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 41/21


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4955 – Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 41/10)

1.

Komise dne 6. února 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Hermes Logistik GmbH & Co. KG („Hermes“, Německo) prostřednictvím své dceřiné společnosti Hermes General Service Beteiligungsgesellschaft mbH („HLS“, Německo), v níž má 100 % podíl, získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií společnou kontrolu nad podnikem Swiss Post Porta a Porta S.p.A. („PaP“, Itálie), společně s podnikem Swiss Post International Holding AG („Swiss Post“, Švýcarsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Hermes: logistické a poštovní služby v segmentu B2C (z podniku ke spotřebiteli) a C2C (mezi spotřebiteli) v Německou a Rakousku včetně balíkové služby, služeb týkajících se domácích spotřebičů (tzv. bílé zboží) a nábytku, jakož i služby doručovací (listovní služby, doručování zásilek, katalogů),

podniku PaP: poštovní služby a logistika v Itálii,

podniku Swiss Post: doručování hromadných listových zásilek ve Švýcarsku a v zahraničí, celní odbavení, poštovní doručování balíků, kurýrní a expresní služby.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4955 – Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


15.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 41/22


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.5024 – TUI/Royal Caribbean Cruises/JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 41/11)

1.

Komise dne 6. února 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky TUI AG („TUI“, Německo) a Royal Caribbean Cruises Ltd. („RCL“, USA) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií v nově vzniklé společností vytvářející společný podnik společnou kontrolu nad podnikem TUI Cruises GmbH („TUI Cruises“, Německo).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku TUI: lodní doprava a cestovní ruch,

podniku RCL: organizace a zajištování okružních plaveb,

podniku TUI Cruises: organizace a zajištování okružních plaveb pro německy hovořící zakázaníky.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5024 – TUI/Royal Caribbean Cruises/JV na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


15.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 41/23


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.5037 – Beko Elektronik/Grundig Multimedia)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 41/12)

1.

Komise dne 7. února 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Beko Elektronik A.S. („Beko“, Turecko) patřící do skupiny Koç získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem Grundig Multimedia B.V. („Grundig“, Nizozemsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Beko: výroba a prodej neznačkových barevných televizorů,

podniku Grundig: vývoj, navrhování a prodej spotřební elektroniky vlastní značky.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky je možné Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5037 – Beko Elektronik/Grundig Multimedia na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


15.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 41/24


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.5057 – Aviva/UBI Vita)

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 41/13)

1.

Komise dne 7. února 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Aviva Italia Holding S.p.A. („Aviva“, Itálie), patřící do skupiny Aviva Plc („Aviva Group“, Spojené království), získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií výlučnou kontrolu nad podnikem UBI Assicurazioni Vita S.p.A. („UBI Vita“, Itálie), který je kontrolovaný podnikem UBI Partecipazioni Assicurative S.p.a. („UBI Partecipazioni“, Itálie).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Aviva: obecné a životní pojištění, správa dlouhodobých úspor a finančních prostředků,

podniku UBI Vita: životní pojištění.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.5057 – Aviva/UBI Vita na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


15.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 41/25


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Případ č. COMP/M.5059 – Crédit Agricole/POvita)

Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 41/14)

1.

Komise obdržela dne 8. února 2008 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Crédit Agricole SA („CASA“, Francie), prostřednictvím svých dceřiných společností Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. („Cariparma“, Itálie) a Crédit Agricole Assurances Italia Holding S.p.A. („CAAIH“, Itálie), ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady získává na základě nákupu akcií kontrolu nad celým podnikem POvita S.p.A. („POvita“, Itálie), v současnosti kontrolovaným společně podniky SAI Holding S.p.A. („SAI“, Itálie) a Cariparma.

2.

Předmět podnikání příslušných podniků je:

CASA: životní a neživotní pojištění, bankovnictví, specializované finanční služby v řadě zemí,

Cariparma: bankovní a pojišťovací služby v Itálii,

CAAIH: italská holdingová společnosti držící majetkové účasti CASA v odvětví pojišťovnictví v Itálii,

POvita: životní pojištění v Itálii.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že se na oznamovanou transakci vztahuje nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. Podle oznámení Komise o zjednodušeném řízení pro posuzování některých spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tento případ může být posouzen v řízení dle tohoto oznámení.

4.

Komise vyzývá dotčené třetí strany, aby Komisi předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou, s uvedením čísla jednacího COMP/M.5059 – Crédit Agricole/POvita, na následující adresu:

Evropská komise

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž

Evidence fúzí

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


JINÉ AKTY

Komise

15.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 41/26


Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

(2008/C 41/15)

Tímto zveřejněním vzniká právo podat proti zápisu námitky podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Komise musí obdržet námitky do 6 měsíců po tomto zveřejnění.

PŘEHLED

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„RADICCHIO DI CHIOGGIA“

č. ES: IT/PGI/00484/06.07.2005

CHOP ( ) CHZO ( X )

Tento přehled obsahuje hlavní body specifikace produktu pro informační účely.

1.   Příslušný orgán členského státu:

Název:

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Adresa:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tel.:

(39) 06 481 99 68 — 46 65 51 04

Fax:

(39) 06 42 01 31 26

E-mail:

qpa3@politicheagricole.it

2.   Skupina:

Název:

Comitato promotore «Radicchio di Chioggia»

Adresa:

Via Valgrande, 27 — S. Anna di Chioggia (VE)

Tel.:

(39) 041 495 02 84

Fax:

(39) 041 495 05 78

E-mail:

Složení:

producenti/zpracovatelé ( X ) ostatní ( )

3.   Druh produktu:

Třída 1.6 – Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

4.   Specifikace:

(přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006)

4.1   Název: „Radicchio di Chioggia“

4.2   Popis: CHZO „Radicchio di Chioggia“ se uděluje produkci získané z rostlin čeledi hvězdnicovitých rodu Chichorium druhu inthybus variety silvestre. Čekanka „Radicchio di Chioggia“ se vyskytuje ve dvou odrůdách: „precoce“ (raná) a „tardiva“ (pozdní).

Rostlina má okrouhlé, těsně se překrývající listy, které tvoří puk, tzv. srdíčko, typického kulovitého tvaru; listy více či méně výrazné červené barvy mají bílou středovou žilnatinu.

Odrůdy se od sebe odlišují těmito znaky:

u rané odrůdy: velikost malá až střední, hmotnost 180 až 400 gramů, listy typické barvy od karmínové po tmavočervenou, křupavá konzistence a sladká nebo lehce nahořklá chuť,

u pozdní odrůdy: velikost střední až velká, velmi celistvé srdíčko, hmotnost 200 až 450 gramů, listy sytě tmavočervené barvy, středně křupavá konzistence a nahořklá chuť.

Čekanka „Radicchio di Chioggia“ se prodává s malou částí kořene (hlavního kořene) čistě odříznutého pod stonkem.

Puky musí být celistvé, nízké, čerstvého vzhledu, bez parazitů a poškození způsobeného parazity nebo nadměrnou vlhkostí, mohou se použít vhodné způsoby očištění.

4.3   Zeměpisná oblast: Oblast produkce čekanky Radicchio di Chioggia odrůdy „tardivo“ (pozdní) zahrnuje celé území obcí Chioggia, Cona a Cavarzere ve správní oblasti Benátky, obcí Codevigo a Corbezzole ve správní oblasti Padova a obcí Rosolina, Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Viro a Loreo ve správní oblasti Rovigo; zatímco odrůda „precoce“ (raná) se produkuje pouze v obcích Chioggia a Rosolina, kde specifické půdní a klimatické podmínky umožňují zmíněné odrůdě projevit její charakteristické vlastnosti.

4.4   Důkaz původu: Každou fázi procesu produkce je třeba sledovat a zaznamenat výchozí i cílové produkty. Tímto způsobem a zápisem do příslušných rejstříků producentů a balíren spravovaných kontrolním subjektem je zaručena sledovatelnost a zpětná dohledatelnost produktu.

Producenti, jejichž pozemky spadají do oblasti produkce, mohou používat CHZO „Radicchio di Chioggia“, pokud pro každý hospodářský rok zapíší údaje o obdělávaných plochách do rejstříku, který je uložen u kontrolního subjektu a kontrolním subjektem trvale aktualizován a který obsahuje přesné údaje o uvedených pozemcích, jakož i identifikační údaje o obdělaných plochách rozlišených pro odrůdu „precoce“ (raná) a pro odrůdu „tardivo“ (pozdní). Výše uvedené subjekty jsou taktéž povinny oznámit množství čekanky „Radicchio di Chioggia“ s CHZO skutečně vyprodukované a uvedené na trh, a to formou záznamů do příslušných rejstříků. Všechny fyzické nebo právnické osoby zapsané v příslušných rejstřících budou podléhat kontrole ze strany kontrolního subjektu.

4.5   Metoda produkce: Specifikace mimo jiné stanoví, že u odrůdy „precoce“ (raná) probíhá výsev v semenářské školce od 1. prosince až do konce dubna; výsev přímo na poli probíhá od počátku března, přesazení se provádí po zhruba 30 dnech. Rostliny, jichž se nachází osm až deset na metr čtvereční, mohou být chráněny plachtami napnutými na obloucích, které se postupně odstraňují v závislosti na aklimatizaci rostlin. Sklizňové práce se provádějí od 1. dubna do 15. července a množství získaného produktu nesmí po očištění přesáhnout 18 tun na hektar.

U odrůdy „tardiva“ (pozdní), která se v semenářské školce vysévá od 20. června do 15. srpna nebo přímo na poli v období červenec–srpen, je hustota pěstování 7–10 rostlin na metr čtvereční. Produkt se sklízí od září do března a jeho množství nesmí po očištění přesáhnout 28 tun na hektar.

Sklizeň se provádí odříznutím kořene pod místem, kde spodní listy navazují na srdíčko, zpravidla 2–3 cm těsně pod povrchem půdy, když se již listy překrývají tak, že vytvářejí více či méně kompaktní puk. Očišťování se provádí přímo na poli nebo v provozních centrech za podmínky, že se nacházejí v rámci území vymezeného v bodě 4.3; používají se typické zahnuté nožíky zvané „roncole“.

4.6   Souvislost: Lagunovou oblast charakterizují dva prvky: omezené teplotní rozdíly během dne a mezi jednotlivými dny a převládající vánky a větry, typické jaderské „bore“ (bóry), které přispívají k cirkulaci nejnižších vrstev atmosféry, a brání tak vzniku vlhkých zbahnění, která by nepříznivě ovlivnila fytosanitární stav rostlin.

Mazlavé jílovité půdy podporují pěstování odrůdy „tardiva“ (pozdní), u níž by příliš vysoké teploty nedovolily uzavření puku v tradičním kulovitém tvaru a vedly by k předčasnému rozkvětu.

Odrůdu „precoce“ (raná) lze naopak vypěstovat pouze v pobřežních obcích Chioggia a Rosolina, a to právě díky kombinaci faktorů, která spočívá v pěstování v písčité půdě, v blízkosti moře, které udává teplotní rozdíly oproti zázemí, ve větším pohybu vzduchu a v zavlažování z velmi mělkých spodních vod, které se odčerpávají ze speciálních hloubených otvorů, místně nazývaných buse.

Písčité složení pobřežního pásu spadajícího pod obce Chioggia a Rosolina, který se podnebnými vlastnostmi neliší od uvedených území, se jeví jako příhodné pro zajištění ideálních podmínek pro produkt: provedené studie dokazují, že pro získání čekanky „Radicchio di Chioggia“ je zásadní zabránit šoku vyplývajícímu ze značných výkyvů teplot a významných rozdílů obsahu vlhkosti v půdě a že pěstování čekanky v jakémkoli jiném prostředí způsobuje předčasný rozkvět, který postihuje až 50–60 % rostlin a přináší velké produkční ztráty a významně nižší zabarvení puku.

Produkt se pak od jiných čekanek liší svým obsahem bílkovin vyjádřeným v suché složce, který se díky vysokému obsahu draslíku, fosforu a vápníku pohybuje od 1 % do 1,4 %, přitom si však zachovává nízkou kalorickou hodnotu, který jej činí vhodným z dietetického hlediska.

Předurčení oblasti Chioggia pro pěstování zeleniny je doloženo již od roku 1700 prostřednictvím map „Villa Episcopale“ a statistik Alessandra Ottoliniho týkajících se škol „Podestà di Chiazza (nyní Chioggia)“, v nichž škola Scuola di S. Giovanni di Ortolani s 544 žáky byla na druhém místě za ještě renomovanější rybářskou školou.

V měsíčníku Istituto federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie z března 1923 vydaného v témže roce tiskárnou Premiate Officine Grafiche Ferrari se setkáváme s čekankou radicchio uvedenou v rámci střídání osevu spolu s další zeleninou. Tato zmínka je potvrzena v práci Paganiho-Galimbertiho (1929) „Cenni di economia orticola“, kde je popsána pěstební technika čekanky získávané v lagunových zahradách v píscích získaných na moři.

Vytvoření velkého trhu s ovocem a zeleninou v blízkosti oblasti produkce vyřešilo problémy spojené s prodejem a distribucí produktu, který za tím účelem již od roku 1860 využíval železniční spojení Verona–Chioggia.

4.7   Kontrolní subjekt:

Název:

C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.

Adresa:

Via S. Gaetano, 74 — I-36016 Thiene (VI)

Tel.:

(39) 0445 31 30 11

Fax:

(39) 0445 31 30 70

E-mail:

csqa@csqa.it

Kontrolní subjekt splňuje podmínky stanovené normou EN 45011.

4.8   Označování: Čekanka „Radicchio di Chioggia“ se balí tak, aby otevřením obalu došlo k rozlomení pečeti, přičemž se dodrží následující pokyny:

u přepravek se musí dodržet vnější rozměry dna 30 × 50, 30 × 60 nebo 40 × 60 cm a musí být vyrobené ze dřeva, plastu, polystyrenu, kartónu nebo jiných potravinářských materiálů o nosnosti 1–5 kg produktu uloženého v jediné vrstvě,

pro balení menší než 1 kg se musí použít přepravky ze dřeva, plastu, polystyrenu nebo kartónu; obsah každého balení musí být homogenní a obsahovat výhradně čekanky stejného druhu, kategorie a velikosti. Viditelná část balení musí být reprezentativní vůči celku.

Balení musí být takové, aby produktu zajistilo dostatečnou ochranu.

V balení nesmí být žádné cizí předměty.

Na přepravkách musí být umístěna etiketa s logem, kde je tiskacím písmem jednotné velikosti uveden text „Radicchio di Chioggia“ se zvláštním odkazem na zabalenou ranou nebo pozdní odrůdu.

Toto logo je tvořeno erbem s bílým podkladem, žlutým okrajem, který je po straně hnědé barvy a má černý průřez, erb zachycuje lva červené barvy z období středověku. Logo je vroubeno nápisem psaným velkými písmeny červené barvy: RADICCHIO DI CHIOGGIA I.G.P.

Typ písma: Garamond.

Rozsah velikosti písma: maximálně 50–minimálně 10.

Rozsah průměru vroubení: maximálně 15–minimálně 3.

Barva loga:

Červená= Magenta 95 %–Yellow 80 %,

Žlutá= Magenta 7 %–Yellow 85 %,

Hnědá= Cyan 12 %–Magenta 60 %–Yellow 95 %,

Černá= 0 black 100 %.

Logo „Radicchio di Chioggia“, které již bylo umístěno na přepravkách, nemůže být znovu použito.

Na týchž přepravkách musí být dále uvedeny tyto identifikační údaje:

jméno nebo obchodní firma a adresa nebo sídlo jednotlivého producenta nebo člena skupiny a balírny,

čistá hmotnost původního produktu a kategorie;

jakož i případné doplňující a podpůrné informace, které nemají pochvalný charakter a neuvádějí spotřebitele v omyl ohledně druhu a vlastností produktu.

V každém případě označení jiná než „Radicchio di Chioggia“ musí mít podstatně menší rozměry než výše uvedené zeměpisné označení.


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.


Opravy

15.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 41/30


Oprava výzvy k vyjádření zájmu o členství ve vědeckých komisích Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (Parma, Itálie)

( Úřední věstník Evropské unie C 5 ze dne 10. ledna 2008 )

(2008/C 41/16)

Strana 16, „Konečný termín pro odeslání přihlášek“, první odstavec:

místo:

„15. února 2008“,

má být:

„17. března 2008“.