ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 256

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
24. října 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Komise

2006/C 256/1

Směnné kurzy vůči euru

1

2006/C 256/2

Zveřejnění návrhu změny podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

2

2006/C 256/3

Pokyny k vnitrostátní regionální podpoře na období 2007 – 2013 – Národní mapa regionální podpory : Slovinsko, Slovenská republika, Maďarsko, Polsko ( 1 )

6

2006/C 256/4

Seznam schválených podniků — Ustanovení čl. 92 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 (prodej alkoholu vinného původu za účelem jeho použití ve formě bioethanolu v odvětví pohonných hmot v Evropském společenství) (Tímto seznamem se ruší a nahrazuje seznam zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie C 222 ze dne 9. září 2005)

9

2006/C 256/5

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4421 – OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

11

2006/C 256/6

Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č.j. COMP/M.4393 – Istithmar/Mubadala/DAE/SR Technics) — Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení ( 1 )

12

2006/C 256/7

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4432 – Oerlikon/Saurer) ( 1 )

13

2006/C 256/8

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4267 – Deutsche Börse/Euronext) ( 1 )

14

2006/C 256/9

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4225 – CELSA/FUNDIA) ( 1 )

15

2006/C 256/0

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4150 – Abbott/Guidant) ( 1 )

15

2006/C 256/1

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4341 – FCC/Alpine) ( 1 )

16

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


I Informace

Komise

24.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 256/1


Směnné kurzy vůči euru (1)

23. října 2006

(2006/C 256/01)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,2556

JPY

japonský jen

149,71

DKK

dánská koruna

7,4557

GBP

britská libra

0,67060

SEK

švédská koruna

9,2045

CHF

švýcarský frank

1,5904

ISK

islandská koruna

86,42

NOK

norská koruna

8,4260

BGN

bulharský lev

1,9558

CYP

kyperská libra

0,5767

CZK

česká koruna

28,324

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

263,47

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6960

MTL

maltská lira

0,4293

PLN

polský zlotý

3,8735

RON

rumunský lei

3,5363

SIT

slovinský tolar

239,61

SKK

slovenská koruna

36,603

TRY

turecká lira

1,8350

AUD

australský dolar

1,6555

CAD

kanadský dolar

1,4158

HKD

hongkongský dolar

9,7745

NZD

novozélandský dolar

1,8890

SGD

singapurský dolar

1,9785

KRW

jihokorejský won

1 204,75

ZAR

jihoafrický rand

9,6430

CNY

čínský juan

9,9181

HRK

chorvatská kuna

7,3970

IDR

indonéská rupie

11 507,57

MYR

malajsijský ringgit

4,6162

PHP

filipínské peso

62,837

RUB

ruský rubl

33,7890

THB

thajský baht

46,761


(1)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


24.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 256/2


Zveřejnění návrhu změny podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

(2006/C 256/02)

Toto zveřejnění uděluje právo podat proti návrhu změny námitku podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006. Vznesené námitky se musí Komisi doručit do šesti měsíců od data tohoto zveřejnění.

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

Návrh změny podle článku 9 a čl. 17 odst. 2

„ESROM“

č. ES: DK/PGI/117/0329

CHOP ( ) CHZO ( X )

Požadované změny:

Nadpis (nadpisy) ve specifikaci:

Image

Název

X

Popis

Image

Zeměpisná oblast

X

Důkaz původu

Image

Způsob produkce

X

Souvislost

X

Značení

X

Vnitrostátní požadavky

Změna (změny):

Popis

Esrom 20+ a Esrom 30+ se vyráběly již dříve, avšak pouze v malém množství a téměř výhradně jako zboží na objednávku. Vzhledem k tomu, že výroba Esromu 20+ a 30+ byla takto omezená, nebyly tyto výrobky zahrnuty do původní žádosti. Evropský trh, v tomto případě konkrétně trh Dánska, Německa a Rakouska, se v posledních letech značně změnil a zaměřil se zejména na sýr s nízkým obsahem tuku. Proto je nutné zahrnout také Esrom 20+ a 30+ do úředního a chráněného sortimentu.

Je-li sýr o minimální hmotnosti 2 kg až 7 cm vysoký, je dosaženo lepší jakosti, a proto je vhodné vyrábět Esrom o něco vyšší.

Důkaz původu

Byl doplněn oddíl týkající se důkazu původu, aby se vysvětlily požadavky na sledovatelnost.

Souvislosti

Historický vývoj byl přemístěn z oddílu o důkazu původu do oddílu o souvislostech.

Kontrolní orgán

Byly doplněny údaje o akreditaci EN45011 soukromého kontrolního orgánu.

Značení

Byla opravena chyba v oddílu týkajícím se značení, která se týkala chráněného zeměpisného označení (CHZO), a byla doplněna ustanovení o označování lehčích druhů sýra.

Vnitrostátní požadavky

Vnitrostátní požadavky byly změněny výhradně z toho důvodu, že byl změněn dánský zákon, a proto byl změněn také odkaz na tento právní předpis. Ustanovení týkající se Esromu zůstávají beze změn.

AKTUALIZOVANÉ PŘEHLED

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„ESROM“

č. ES: DK/PGI/117/0329

CHOP ( ) CHZO ( X )

Tento přehled byl vypracován pouze pro informační účely. Úplné údaje lze nalézt v plném znění specifikace výrobku, které lze získat od vnitrostátních orgánů uvedených v oddílu 1 nebo od Evropské komise (1).

1.   Příslušný orgán členského státu:

Název:

Fødevarestyrelsen

Adresa:

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

Telefon:

(45) 33 95 60 00

Fax:

(45) 33 95 60 01

E-mail:

fvst@fvst.dk

2.   Skupina žadatelů:

Název:

Foreningen af Danske Osteproducenter

Adresa:

Frederiks Allé 22

DK-8000 Århus C

Telefon:

(45) 87 31 20 00

Fax:

(45) 87 31 20 01

Složení:

producenti/zpracovatelé ( X ) jiné ( )

3.   Druh produktu:

Skupina 1.3. Sýry

4.   Specifikace: (přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2)

4.1   Název: „Esrom“

4.2   Popis: Sušený sýr, polotvrdý až tvrdý, uzrálý, vyrobený z dánského kravského mléka.

Složení:

Esrom 20+: minimální obsah tuku v sušině 20 %, minimální obsah sušiny 47 %.

Esrom 30+: minimální obsah tuku v sušině 30 %, minimální obsah sušiny 48 %.

Esrom 45+: minimální obsah tuku v sušině 45 %, minimální obsah sušiny 50 %.

Esrom 60+: minimální obsah tuku v sušině 60 %, minimální obsah sušiny 57 %.

Tvar a hmotnost (celý sýr):

Povrch: tenký, pružný, žlutá až oranžově žlutá jedlá kůra s čistou a téměř suchou tenkou a rovnoměrnou žlutohnědou až červenohnědou vrstvou mazu. Starší sýr má mírně mastný povrch vzhledem k regenerovanému mazu.

Barva: rovnoměrně žlutá až bílá.

Tvar: rovnoměrně rozmístěné nepravidelné otvory velikosti rýže.

Konzistence: rovnoměrná v celém sýru. Měkká, avšak sýr lze krájet.

Vůně a chuť: jemná, nakyslá, aromatická s nádechem povrchového zrání. S rostoucím stářím se vůně a chuť povrchového zrání stávají dominantními.

Doba zrání: nejméně 2 týdny.

4.3   Zeměpisná oblast: Dánsko

4.4   Osvědčení původu: Esrom se vyrábí výhradně z mléka z určené zeměpisné oblasti a dokumentaci kontroluje kontrolní orgán, jenž předkládá akreditačnímu orgánu důkaz o této kontrole. O všech dodavatelích mléka jsou vedeny pečlivé záznamy, neboť tyto záznamy tvoří základ pro platby za mléko. Před odesláním z mlékárny se zásilka označí v souladu se stávajícími právními předpisy, aby se zajistila sledovatelnost zásilky. Označování je kontrolováno příslušnými orgány.

4.5   Způsob výroby: Syrové dánské kravské mléko se standardizuje, pokud jde o obsah tuku, a nízkopasterizuje. Přidají se zákysová kultura a syřidlo. Po dosažení požadované pevnosti se sýřenina odkrojí nožem. Poté probíhá míchání, odstranění syrovátky a zahřívání. Granule sýra se dají do formy a podrobí se lehkému tlaku. Sýr se zchladí, posolí a povrchově upraví pomocí tvarovatelné kultury. Uskladní se na velmi dobře větraném místě. Po dozrání se sýr umyje, usuší a zabalí.

4.6   Souvislosti: Původně vyráběn mnichy v klášteře Esrom v 11. a 12. století. Poté vyráběn státní experimentální mlékárnou (Statens Forsøgsmejeri) v polovině 30. let 20. století. Výrobu zahájila mlékárna Midt-sjællands Herregårdsmejeri a později i další mlékárny.

Jak ve Společenství, tak mimo ně má Esrom pověst dánské speciality. Této pověsti bylo dosaženo pomocí legislativních iniciativ a díky čtyřicetileté kvalitní práci sdružení výrobců, která zaručila zachování tradičních typických vlastností.

4.7   Kontrolní orgán:

Název:

Steins Laboratorium A/S, Mejeridivisionen

Adresa:

Hjaltesvej 8

DK-7500 Holstebro

Telefon:

(45) 76 60 40 00

Fax:

(45) 76 60 40 66

E-mail:

info@steins.dk

4.8   Značení: Esrom 20+, Esrom 30+, Esrom 45 + nebo Esrom 60+ podle obsahu tuku, doplněno slovy „chráněné zeměpisné označení“ nebo „CHZO“.

4.9   Vnitrostátní požadavky: Norma týkající se Esromu je obsažena v úředním příkaze č. 335 ze dne 10. května 2004 o mléčných výrobcích.


(1)  Evropská komise, Generální ředitelství pro zemědělství, Politika jakosti zemědělských produktů, B-1049 Brusel.


24.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 256/6


Pokyny k vnitrostátní regionální podpoře na období 2007 – 2013 (1) – Národní mapa regionální podpory : Slovinsko, Slovenská republika, Maďarsko, Polsko

(2006/C 256/03)

(Text s významem pro EHP)

N434/06 – SLOVINSKO

Národní mapa regionální podpory 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013

(Schválena Komisí dne 13. 9. 2006)

Kód zóny

Název zóny

Strop regionální investiční podpory (2)

(pro velké podniky)

1.   

Regiony způsobilé pro podporu podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES do 31. 12. 2013

SI00

Slovinsko

30 %

N469/06 – SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Národní mapa regionální podpory 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013

(Schválena Komisí dne 13. 9. 2006)

(REGION NUTS ΙΙ)

(REGION NUTS IΙΙ)

Strop regionální investiční podpory (3)

(Pro velké podniky)

1.   

Regiony způsobilé pro podporu podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES na období od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013

SK02

Západné Slovensko

40 %

SK03

Stredné Slovensko

50 %

SK04

Východné Slovensko

50 %

2.   

Regiony způsobilé pro přechodné podpory podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES na období od 1. 1. 2007 – 1. 12. 2008

SK01

Bratislavský kraj

 

LAU1-102 Okres Bratislava II

10 %

LAU1-103 Okres Bratislava III

10 %

LAU1-104 Okres Bratislava IV

10 %

LAU2-529435 Bratislava-mestská časť Čunovo

10 %

LAU2-529443 Bratislava-mestská časť Jarovce

10 %

LAU2-529494 Bratislava-mestská časť Rusovce

10 %

LAU1 – 106 Okres Malacky

10 %

LAU1 – 108 Okres Senec

10 %

N487/06 – MAĎARSKO

Národní mapa regionální podpory 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013

(Schválená Komisí dne 13. 9. 2006)

(REGION NUTS ΙΙ )

(REGION NUTS IΙΙ )

Strop regionální investiční podpory (4)

(Pro velké podniky)

1. 1. 2007 – 31. 12. 2010

1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

1.   

Regiony způsobilé pro podporu podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

50 %

50 %

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

50 %

50 %

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

50 %

50 %

HU33

DÉL-ALFÖLD

50 %

50 %

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

40 %

40 %

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

30 %

30 %

2.   

Regiony způsobilé pro podporu jako regiony, které se hospodářsky rozvíjejí, podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 

 

HU101 BUDAPEST

25 %

10 %

HU102 PEST

30 %

30 %

N531/06 – POLSKO

Národní mapa regionální podpory 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013

(Schválena Komisí dne 13. 9. 2006)

(NUTS ΙΙ REGION)

(NUTS ΙIΙ REGION)

Strop regionální investiční podpory (5)

(pro velké podniky)

1. 1. 2007 – 31. 12. 2010

1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

Regiony způsobilé pro podporu podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES do 31. 12. 2013

PL11

Łódzkie

50 %

50 %

PL21

Małopolskie

50 %

50 %

PL31

Lubelskie

50 %

50 %

PL32

Podkarpackie

50 %

50 %

PL33

Świętokrzyskie

50 %

50 %

PL34

Podlaskie

50 %

50 %

PL43

Lubuskie

50 %

50 %

PL52

Opolskie

50 %

50 %

PL61

Kujawsko-Pomorskie

50 %

50 %

PL62

Warmińsko-Mazurskie

50 %

50 %

PL22

Śląskie

40 %

40 %

PL41

Wielkopolskie

40 %

40 %

PL42

Zachodniopomorskie

40 %

40 %

PL51

Dolnośląskie

40 %

40 %

PL63

Pomorskie

40 %

40 %

PL12

Mazowieckie

 

 

PL121 Ciechanowsko-płocki

40 %

30 %

PL122 Ostrołęcko-siedlecki

40 %

30 %

PL124 Radomski

40 %

30 %

PL126 Warszawski

40 %

30 %

PL127 Miasto Warszawa

30 %

30 %


(1)  Úř. věst. C 54, 4.3.2006, s. 13.

(2)  U investičních projektů se způsobilými náklady nepřesahujícími 50 milionů EUR je tento strop navýšen o 10 procentních bodů v případě středních podniků a o 20 procentních bodů v případě malých podniků, jak je vymezeno doporučením Komise ze dne 6. května 2003, pokud jde o definici velmi malých, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36). U velkých investičních projektů se způsobilými náklady přesahujícími 50 milionů EUR je tento strop upraven v souladu s odstavcem 67 Pokynů k vnitrostátní regionální podpoře na období 2007 – 2013.

(3)  U investičních projektů se způsobilými náklady nepřesahujícími 50 milionů EUR je tento strop navýšen o 10 procentních bodů v případě středních podniků a o 20 procentních bodů v případě malých podniků, jak je vymezeno doporučením Komise ze dne 6. května 2003, pokud jde o definici velmi malých, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36). U velkých investičních projektů se způsobilými náklady přesahujícími 50 milionů EUR je tento strop upraven v souladu s odstavcem 67 Pokynů k vnitrostátní regionální podpoře na období 2007 – 2013.

(4)  U investičních projektů se způsobilými náklady nepřesahujícími 50 milionů EUR je tento strop navýšen o 10 procentních bodů v případě středních podniků a o 20 procentních bodů v případě malých podniků, jak je vymezeno doporučením Komise ze dne 6. května 2003, pokud jde o definici velmi malých, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36). U velkých investičních projektů se způsobilými náklady přesahujícími 50 milionů EUR je tento strop upraven v souladu s odstavcem 67 Pokynů k vnitrostátní regionální podpoře na období 2007 – 2013.

(5)  U investičních projektů se způsobilými náklady nepřesahujícími 50 milionů EUR je tento strop navýšen o 10 procentních bodů v případě středních podniků a o 20 procentních bodů v případě malých podniků, jak je vymezeno doporučením Komise ze dne 6. května 2003, pokud jde o definici velmi malých, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36). U velkých investičních projektů se způsobilými náklady přesahujícími 50 milionů EUR je tento strop upraven v souladu s odstavcem 67 Pokynů k vnitrostátní regionální podpoře na období 2007 – 2013.


24.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 256/9


Seznam schválených podniků

Ustanovení čl. 92 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 (prodej alkoholu vinného původu za účelem jeho použití ve formě bioethanolu v odvětví pohonných hmot v Evropském společenství)

(Tímto seznamem se ruší a nahrazuje seznam zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie C 222 ze dne 9. září 2005)

(2006/C 256/04)

Název společnosti

Administrativní adresa a adresa zařízení:

Datum schválení

(1)

ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA

administrativní adresa a adresa zařízení: Ctra. N-343, km 7,5 – Valle de Escombreras, E-30350 Cartagena (Múrcia).

Schváleno Komisí před 1. březnem 2005

(2)

BIOETANOL GALICIA SA

administrativní adresa a adresa zařízení: Polígono Industrial Teixeiro, Ctra. N-634, km 664,3, E-15310 Teixeiro-Curtis, A Coruńa.

Schváleno Komisí před 1. březnem 2005

(3)

BIOCARBURANTES DE CASTILLA Y LEON S.A.

administrativní adresa a adresa zařízení: Carretera de Encinas a Cantalapiedra, km 5,2, (Carretera SA-811), Babilafuente, E-37330 (Salamanca).

Schváleno Komisí před 1. březnem 2005

(4)

SEKAB (SVENSK ETANOLKEMI AB)

administrativní adresa a adresa zařízení: Hörneborgsvägen 11, S-891 26 Örnsköldsvik,

adresa ostatních zařízení: u IMA S.R.L. (Industria Meridionale Alcolici), Via Isolella 1, I-91100 Trapani.

adresa ostatních zařízení: u DEULEP (Distilleries entrepôts et usines de Languedoc et Provence), sídlo a továrna: 21, Boulevard Chanzy, F-30800 Saint-Gilles-du-Gard a továrna v Carcès: 26, avenue du 8 mai, F-83570 Carcès.

Schváleno Komisí před 1. březnem 2005

(5)

ALTIA CORPORATION

administrativní adresa: PO Box 350, FIN-00101 Helsinki,

adresa zařízení: u IMA S.R.L. (Industria Meridionale Alcolici), Via Isolella 1, Zona Industriale, I-91100 Trapani.

Schváleno Komisí před 1. březnem 2005

(6)

DEULEP SA

administrativní adresa: 48 rue des Mousses – F-13008 Marseille

adresa zařízení: 21 boulevard Chanzy – F-30800 Saint-Gilles-Du-Gard

28. 4. 2005

(7)

ETHANOL UNION SAS

administrativní adresa: 27,29 rue de Chateaubriand – F-75008 Paris

adresa zařízení: c/o Deulep, 21 Boulevard Chanzy – F-30800 Saint-Gilles-Du-Gard 

28. 4. 2005

(8)

HUNGRANA KFT.

administrativní adresa zařízení: H-2432 Szabadegyháza, Ipartelep

30. 5. 2005

(9)

GYŐRI SZESZGYÁR ÉS FINOMÍTÓ ZRT.

administrativní adresa zařízení: H-9027 Győr, Budai u. 7.

30. 5. 2005

(10)

LYONDEL CHIMIE FRANCE SNC

administrativní adresa: Route du quai mineralier – BP 201 – F-13775 Fos sur Mer Cedex

adresa zařízení: Route du quai mineralier – BP 201 – F-13775 Fos sur Mer Cedex

24. 6. 2005

(11)

IMA S.R.L.

administrativní adresa: Via Dei Platani n. 101, Partitico (PA),

adresa zařízení: Via Isolella N. 1, I-91100 Trapani.

20. 7. 2005

(12)

NESTE OIL CORPORATION

administrativní adresa: P.O.Box 95, FIN-00095 Neste Oil,

adresa zařízení: Neste Oil Corporation, P.O.BOX 310, FIN-06100 Porvoo,

adresa ostatních zařízení: Neste MTBE – Producao e Comercializacao de Eter Metil Butilico Terciario S.A, Apartado 41, Monte Feio, P-7520 Sines,

23. 8. 2005

(13)

ALCODIS SA

administrativní adresa: Boulevard du Souverain 100, bte 9, B-1170 Bruxelles,

adresa zařízení: c/o IMA S.R.L., Industria Meridionale Alcolici, Viale dei Platani s.n.c., I-90047 Partinico (PA),

6. 10. 2005

(14)

AB BIOENERGY HANNOVER GMBH

administrativní adresa a adresa zařízení: Lohweg 39, D-30559 Hannover,

5. 1. 2006

(15)

ECOAGRÍCOLA S.A.

administrativní adresa: Ctra. N-343, km 7,5 – Valle de Escombreras, E-30350 Cartagena (Múrcia).

adresa zařízení: Lohweg 39, D-30559 Hannover,

10. 1. 2006

(16)

BIOETHANOL DE LA MANCHA, S. L.

administrativní adresa: Passeo de la Castellana no 116, Planta 8o 28046, E-28046 Madrid.

adresa zařízení: Alcázar de San Juan, Polígono Industrial Alces, parcelas 80, 81, 82 y 89, (CIUDAD REAL).

8. 2. 2006

(17)

SÜDZUCKER BIOETHANOL GMBH

administrativní adresa: Gottlieb-Daimler-Straβe 12, D-68165 Mannheim,

adresa zařízení: Albrechtstraβe 54, D-06712 Zeitz.

4. 5. 2006

(18)

MBE MITTELDEUTSCHE BIOENERGIE GMBH & CO. KG

administrativní adresa: Thura Mark 20, D-06780 Zörbig;

adresa zařízení: Thura Mark 20, D-06780 Zörbig.

10. 7. 2006

(19)

AB BIOENERGY FRANCE SA

administrativní adresa: 21, chemin de Pau, F-64121 Montardon

adresa zařízení: Route d'Arrance, F-64170 Lacq

15. 9. 2006


24.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 256/11


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4421 – OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(2006/C 256/05)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise dne 13. října 2006 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky OJSC Novolipetsk Steel („NLMK“, Rusko) a Duferco Participations Holding Ltd („Duferco“, Guernsey) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady společnou kontrolu nad podnikem Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A. („JV-společný podnik“, Lucembursko), do které bude převedena skupina společností v současné době kontrolovaných výhradně společností Duferco („společnost JV“), a to nákupem akcií.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku NLMK: ploché polotovary a výrobky z uhlíkové oceli, elektronické ocelové výrobky;

podniku Duferco: polotovary a ploché a dlouhé výrobky z uhlíkové oceli, elektronické ocelové výrobky, nerezová ocel a vysokolegovaná ocel;

společností JV: polotovary a ploché a dlouhé výrobky z uhlíkové oceli.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4421 – OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


24.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 256/12


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Případ č.j. COMP/M.4393 – Istithmar/Mubadala/DAE/SR Technics)

Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení

(2006/C 256/06)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise obdržela dne 13. října 2006 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky Istithmar PJSC („Istithmar“, Spojené arabské emiráty), patřící do skupiny Dubai World, Mubadala Development Company PJSC („Mubadala“, Spojené arabské emiráty) a Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Limited („DAE“, Spojené arabské emiráty) ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady získávají na základě nákupu akcií společnou kontrolu nad podnikem SR Technics Holding AG („SR Technics“, Švýcarsko).

2.

Předmět podnikání příslušných podniků je:

podniku Istithmar: investiční společnost zaměřená na private equity, nemovitosti a jiné alternativní investice;

podniku Mubadala: přímé investice v širokém spektru strategických odvětví;

podniku DAE: holdingová společnost pro společnosti v odvětví průmyslu a služeb;

podniku SR Technics: služby v oblasti údržby, oprav a generálních oprav (MRO) komerčních letadel.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že se na oznamovanou transakci vztahuje nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. Podle oznámení Komise o zjednodušeném řízení pro posuzování některých spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tento případ může být posouzen v řízení dle tohoto oznámení.

4.

Komise vyzývá dotčené třetí strany, aby Komisi předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou, s uvedením čísla jednacího COMP/M.4393 – Istithmar/Mubadala/DAE/SR Technics, na následující adresu:

Evropská komise

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž

Evidence fúzí

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


24.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 256/13


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4432 – Oerlikon/Saurer)

(2006/C 256/07)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise dne 16. října 2006 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik OC Oerlikon Corporation AG (dále jen „Oerlikon“, Švýcarsko) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem Saurer AG (dále jen „Saurer“, Švýcarsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

Oerlikon: povlaky, optické součástky, polovodičová zařízení, další zařízení;

Saurer: textilní stroje, převodové systémy pro automobily.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4432 – Oerlikon/Saurer na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


24.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 256/14


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4267 – Deutsche Börse/Euronext)

(2006/C 256/08)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise dne 13. října 2006 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Deutsche Börse AG („DBAG“, Německo) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem Euronext N.V („Euronext“, Nizozemsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku DBAG: služby spojené s kótováním a obchodováním na hotovostních trzích; služby obchodování s finančními deriváty; podávání informací o trzích a řešení v oblasti informačních technologií pro finanční trhy a účastníky trhu. Prostřednictvím přidružených organizací je DBAG zapojena do zúčtování cenných papírů, jejich úschovy a vypořádání obchodů s cennými papíry;

podniku Euronext: služby spojené s kótváním a obchodováním na hotovostních trzích v Belgii, Francii, Nizozemsku a Portugalsko, služby obchodování s deriváty ve Spojeném království. Kromě toho Euronext poskytuje účastníkům trhy informace o trzích a služby v oblasti informačních technologií.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4267 – Deutsche Börse/Euronext na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


24.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 256/15


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ č. COMP/M.4225 – CELSA/FUNDIA)

(2006/C 256/09)

(Text s významem pro EHP)

Dne 28. července 2006 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:

na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla případu, data a indexu odvětví hospodářství.

v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32006M4225. EUR-Lex umožňuje přístup k Evropskému právu přes Internet. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


24.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 256/15


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ č. COMP/M.4150 – Abbott/Guidant)

(2006/C 256/10)

(Text s významem pro EHP)

Dne 11. dubna 2006 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:

na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla případu, data a indexu odvětví hospodářství.

v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32006M4150. EUR-Lex umožňuje přístup k Evropskému právu přes Internet. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


24.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 256/16


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ č. COMP/M.4341 – FCC/Alpine)

(2006/C 256/11)

(Text s významem pro EHP)

Dne 16. října 2006 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:

na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla případu, data a indexu odvětví hospodářství.

v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32006M4341. EUR-Lex umožňuje přístup k Evropskému právu přes Internet. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)