ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 288

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 48
19. listopadu 2005


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Komise

2005/C 288/1

Směnné kurzy vůči euro

1

2005/C 288/2

Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení ve věci COMP/M.3440 – EDP/ENI/GDP (vyhotovená v souladu s článkem 15 rozhodnutí Komise 2001/462/ES, ESUO ze dne 23. května 2001 o mandátu úředníků pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže – Úř. věst. L 162, 19.6.2001, s. 21)  ( 1 )

2

2005/C 288/3

Stanovisko poradního výboru pro spojování podniků přijaté na jeho 130. zasedání dne 26. listopadu 2004 týkající se předběžného návrhu rozhodnutí ve věci COMP/M.3440 – EDP/ENI/GDP ( 1 )

3

2005/C 288/4

Zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu

5

2005/C 288/5

Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č. j. COMP/M.4006 – Crédit Agricole/Banca Intesa/Nextra Investment Management) — Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení ( 1 )

9

2005/C 288/6

Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č. j. COMP/M.4039 – Arrow/DNS) — Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení ( 1 )

10

2005/C 288/7

Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č. j. COMP/M.4022 – Belgian State/CVC/Post Danmark/De Post-La Poste) — Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení ( 1 )

11

2005/C 288/8

Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č. j. COMP/M.4003 – Ericsson/Marconi) ( 1 )

12

2005/C 288/9

Státní podpora – Spojené království — Státní podpora č. C 36/2005 (ex N 373/2005 a CP 255/2005) – Spojené království Investbx — Výzva k podání připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES ( 1 )

13

 

III   Oznámení

 

Komise

2005/C 288/0

Výzva k předkládání návrhů INFSO-MEDIA 11/2005 — Vzdělávání – MEDIA (2001 – 2006)

19

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


I Informace

Komise

19.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 288/1


Směnné kurzy vůči euro (1)

18. listopadu 2005

(2005/C 288/01)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1679

JPY

japonský jen

139,27

DKK

dánská koruna

7,4563

GBP

britská libra

0,68150

SEK

švédská koruna

9,5675

CHF

švýcarský frank

1,5468

ISK

islandská koruna

72,48

NOK

norská koruna

7,8820

BGN

bulharský lev

1,9559

CYP

kyperská libra

0,5734

CZK

česká koruna

29,347

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

252,63

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6961

MTL

maltská lira

0,4293

PLN

polský zlotý

3,9734

RON

rumunský lei

3,6452

SIT

slovinský tolar

239,52

SKK

slovenská koruna

38,684

TRY

turecká lira

1,6033

AUD

australský dolar

1,5966

CAD

kanadský dolar

1,3892

HKD

hongkongský dolar

9,0554

NZD

novozélandský dolar

1,7028

SGD

singapurský dolar

1,9872

KRW

jihokorejský won

1 210,29

ZAR

jihoafrický rand

7,8526

CNY

čínský juan

9,4404

HRK

chorvatská kuna

7,3610

IDR

indonéská rupie

11 789,95

MYR

malajsijský ringgit

4,415

PHP

filipínské peso

63,721

RUB

ruský rubl

33,7180

THB

thajský baht

48,129


(1)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


19.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 288/2


ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚŘEDNÍKA PRO SLYŠENÍ VE VĚCI COMP/M.3440 – EDP/ENI/GDP

(vyhotovená v souladu s článkem 15 rozhodnutí Komise 2001/462/ES, ESUO ze dne 23. května 2001 o mandátu úředníků pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže – Úř. věst. L 162, 19.6.2001, s. 21)

(2005/C 288/02)

(Text s významem pro EHP)

Komise dne 9. července 2004 obdržela oznámení podle čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady č. 4064/89 o navrhovaném spojení, v jehož rámci by podniky EDP a ENI společně ovládly podnik GDP.

Na konci první fáze řízení Komise shledala, že transakce vyvolává vážné pochybnosti o slučitelnosti se společným trhem. Proto 12. srpna 2004 zahájila řízení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení o spojování.

Dne 12. října 2004 zaslala Komise stranám oznámení o námitce, v jejímž rámci prozatímně sdělila, že navrhovaná transakce je neslučitelná se společným trhem, protože by posílila i) dominantní postavení EDP na portugalském velkoobchodním i maloobchodním trhu s elektřinou a na trhu poskytování doplňkových služeb a ii) dominantní postavení GDP na portugalských trzích dodávek plynu elektrárnám s kombinovaným cyklem, velkoodběratelům a místním distribučním společnostem a na trhu dodávek plynu maloodběratelům (podniky, obchody a soukromé osoby).

Stranám byl umožněn přístup ke spisu ve formě disku CD-Rom, jenž byl zaslán spolu s oznámením o námitce. Strany na oznámení o námitce odpověděly dne 27. října 2004. Všechny strany se vzdaly svého práva na úřední slyšení.

Dne 28. října 2004 strany nabídly závazky s cílem řešit obavy o hospodářskou soutěž specifikované Komisí v oznámení o námitce. Navržené závazky byly posouzeny na základě tržního testu, jehož výsledky byly stranám sděleny. Komise považovala závazky za velmi nedostatečné. Dne 17. listopadu 2004 předložily strany nové závazky, a to pouze s malými změnami oproti jejich původnímu znění.

Dne 19. listopadu 2004 zaslala Komise podle čl. 8 odst. 3 nařízení o spojování členům Poradního výboru pro spojování podniků předlohu rozhodnutí, kterým se zamýšlené spojení, pozměněné o navržené závazky, označuje za neslučitelné se společným trhem.

Tato věc nevyžaduje žádný zvláštní komentář k právu na slyšení.

V Bruselu dne 29. listopadu 2004.

Serge DURANDE


19.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 288/3


Stanovisko poradního výboru pro spojování podniků přijaté na jeho 130. zasedání dne 26. listopadu 2004 týkající se předběžného návrhu rozhodnutí ve věci COMP/M.3440 – EDP/ENI/GDP

(2005/C 288/03)

(Text s významem pro EHP)

1.

Poradní výbor souhlasí s Komisí, že oznámená transakce je spojením podle čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení 4064/89 a má význam pro celé Společenství.

2.

Poradní výbor souhlasí s Komisí, že pro účely posouzení této transakce jsou relevantní trhy produktu následující:

v oblasti elektřiny:

a)

velkoobchodní dodávky elektřiny spočívající ve výrobě elektřiny v elektrárnách a dovozu elektřiny přes propojovací vedení;

b)

poskytování služeb v oblasti vyrovnávání a doplňkových služeb s tím, že tento vznikající trh (resp. trhy) nemusí být přesně definován;

c)

maloobchodní dodávky elektřiny velkoodběratelům (VN a SN);

d)

maloobchodní dodávky elektřiny maloodběratelům (tj. malým podnikům, obchodníkům a domácnostem (NN)).

V oblasti zemního plynu, jakmile dojde k liberalizaci trhů:

e)

dodávky plynu plynovým elektrárnám (CCGT);

f)

dodávky plynu místním distribučním společnostem (MDS);

g)

dodávky plynu velkoodběratelům;

h)

dodávky plynu maloodběratelům (tj. malým podnikům, obchodníkům a domácnostem).

3.

Poradní výbor souhlasí s Komisí, že pro účely posouzení této transakce jsou relevantní zeměpisné trhy následující:

a)

velkoobchodní trh s elektřinou je omezen na Portugalsko a během doby posuzované pro účely tohoto rozhodnutí se nezmění, především z pohledu různých stávajících podmínek hospodářské soutěže mezi oběma státy Iberijského poloostrova, které se zřejmě v dohledné době nezmění;

b)

maloobchodní trhy s elektřinou jsou omezeny na Portugalsko;

c)

trh v oblasti vyrovnávání elektřiny a doplňkových služeb zůstane omezen na Portugalsko;

d)

výše uvedené trhy s plynem jsou rozsahem celoportugalské, s výjimkou trhu dodávek maloodběratelům, jehož rozsah není nutno přesně definovat, ale lze předpokládat, že se stane celostátním v krátké době po jeho liberalizaci, ale nepřesahuje národní území.

4.

Poradní výbor souhlasí s Komisí, že oznámené spojení posílí:

a)

dominantní postavení EDP v Portugalsku na trhu velkoobchodních dodávek elektřiny;

b)

dominantní postavení EDP v Portugalsku na trhu doplňkových služeb;

c)

dominantní postavení EDP v Portugalsku na trzích maloobchodních dodávek elektřiny velkoodběratelům;

d)

dominantní postavení EDP v Portugalsku na trzích maloobchodních dodávek elektřiny maloodběratelům;

e)

dominantní postavení GDP v Portugalsku na trhu dodávek zemního plynu CCGT;

f)

dominantní postavení GDP v Portugalsku na trhu dodávek zemního plynu MDS;

g)

dominantní postavení GDP v Portugalsku na trhu dodávek zemního plynu velkoodběratelům;

h)

dominantní postavení GDP v Portugalsku na celostátním trhu (resp. pěti regionálních trzích) dodávek zemního plynu maloodběratelům;

v důsledku toho dojde k závažnému narušení účinné hospodářské soutěže na podstatné části společného trhu ve smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení o spojování.

5.

Většina členů poradního výboru souhlasí s Komisí, že závazky, které strany předložily, nejsou dostatečné k tomu, aby předešly:

a)

obavám o hospodářskou soutěž na velkoobchodním trhu s elektřinou daným horizontálním vlivem transakce (odstranění hlavního potenciálního konkurenta);

b)

obavám o hospodářskou soutěž na velkoobchodním trhu s elektřinou daným následujícími vertikálními dopady:

i)

přednostním přístupem k plynovodné soustavě;

ii)

zvýšením nákladů konkurence;

iii)

přístupem k interním informacím (ceny plynu a denní nominace);

c)

obavám o hospodářskou soutěž na trhu doplňkových služeb;

d)

obavám o hospodářskou soutěž v oblasti maloobchodních dodávek elektřiny velkoodběratelům;

e)

obavám o hospodářskou soutěž v oblasti maloobchodních dodávek elektřiny maloodběratelům;

f)

obavám o hospodářskou soutěž na trhu dodávek plynu CCGT;

g)

obavám o hospodářskou soutěž na trhu dodávek plynu MDS;

h)

obavám o hospodářskou soutěž na trhu dodávek plynu velkoodběratelům;

i)

obavám o hospodářskou soutěž na trhu (trzích) dodávek plynu maloodběratelům;

a že v důsledku výše uvedeného by se mělo spojení označit za neslučitelné se společným trhem.

Menšina členů se zdržela hlasování.

6.

Poradní výbor žádá Komisi, aby vzala v úvahu poznámky a připomínky Poradního výboru a doporučuje zveřejnit toto stanovisko v Úředním věstníku Evropské unie.


19.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 288/5


Zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu

(2005/C 288/04)

Toto zveřejnění zakládá právo podávat námitky podle článků 7 a 12d uvedeného nařízení. Jakákoli námitka proti této žádosti musí být podána do 6 měsíců ode dne tohoto zveřejnění prostřednictvím příslušného orgánu členského státu, členského státu Světové obchodní organizace (WTO) nebo třetí země uznané podle čl. 12 odst. 3. Zveřejnění je odůvodněno následujícími skutečnostmi, uvedenými zejména pod bodem 4.6, díky kterým se žádost považuje za odůvodněnou podle nařízení (EHS) č. 2081/92.

SOUHRNNÝ PŘEHLED

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2081/92

„AZEITONAS DE CONSERVA DE ELVAS E CAMPO MAIOR“

Č. ES: PT/00216/10.12.2001

CHOP (X) CHZO( )

Tento přehled byl vypracován pro informační účely. Veškeré údaje, zejména pro producenty produktů s dotyčným CHOP a CHZO, lze nalézt v úplném znění specifikace, které je možné získat na vnitrostátní úrovni nebo od příslušných útvarů Evropské komise (1).

1.   Odpovědný orgán členského státu:

Název:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

 Adresa:

Av. Afonso Costa, 3

PT-1949-002 Lisboa

Tel.:

(351-21) 844 22 00

Fax:

(351-21) 844 22 02

E-mail:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.   Žadatel:

2.1   Název: AGRODELTA Indústrias Alimentares L.da (Žádost o registraci podána právnickou osobou a nikoli sdružením producentů, v souladu s článkem 1 nařízení (EHS) č. 2037/93).

2.2   Adresa::

Zona Industrial, PT-7370 Campo Maior

Tel.: (351) 268 68 01 40

Fax: (351) 268 68 01 41

E-mail: agrodelta@delta-cafes.pt

2.3   Složení: producenti/zpracovatelé (x) ostatní ( )

3.   Druh produktu:

Třída 1.6 – Ovoce, zelenina a obilniny čerstvé nebo zpracované

4.   Specifikace:

(přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2)

4.1   Název: „Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior“

4.2   Popis:: Produkt zpracovaný z plodů odrůd Azeiteira, Carrasquenha, Redondil a Conserva druhu Olea europea sativa Hoffg Link ve vhodném stadiu zralosti následujícími technologickými postupy:

přislazené zelené olivy naložené ve slaném nálevu;

drcené přírodní zelené olivy naložené ve slaném nálevu;

krájené přírodní polozralé olivy naložené ve slaném nálevu.

Plody jsou zdravé, nepoškozené, neloupané, s jemnou slupkou a jednotným leskem. Mají silnou vnitřní vrstvu oplodí a největšího průměru dosahují ve střední části (u odrůdy Conserva může být průměr největší ve spodní části plodu). Zelené olivy mají světlezelenou až žlutozelenou barvu, u polozralých oliv se barva pohybuje mezi světlezelenou, tmavězelenou, zelenou s červeným nádechem a černou. Nejnižší přípustné hodnoty jsou:

pro zelené olivy ve slaném nálevu, celé – 280 – 320 plodů/kg;

pro zelené olivy ve slaném nálevu, plněné (paprikovou hmotou) nebo vypeckované – 340 – 360 plodů/kg;

pro přírodní zelené olivy ve slaném nálevu, drcené – 240 – 260 plodů/kg;

pro přírodní polozralé olivy ve slaném nálevu, krájené, ochucené oregánem a/nebo tymiánem – 300 – 320 plodů/kg.

V okamžiku sběru je poměr mezi dužninou a peckou vyšší než 5:1 a pecku lze snadno vyloupnout. Díky půdním a klimatickým podmínkám, specifickým vlastnostem odrůd a dovednostem obyvatel regionu mají olivy „Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior“ tyto chemické vlastnosti: pH nejvýše 4; volná kyselost vyjádřená v kyselině mléčné vyšší než 0,6 g/100 ml; chlorid sodný mezi 6,5 a 7,5 g/100 ml nálevu; kombinovaná kyselost pod 0,140 N; poměr volných kyselin a těkavých kyselin vyšší než 1 jednotka. Organoleptické vlastnosti oliv jsou hodnoceny jako typické, vyšší nebo dobré jakosti podle parametrů běžného hodnocení (vnější a vnitřní vzhled, vůně a chuť).

4.3   Zeměpisná oblast:: Vzhledem k půdním a klimatickým podmínkám potřebným pro pěstování a zpracování oliv, dovednostem obyvatelstva a spolehlivým tradičním místním metodám je zeměpisná oblast produkce, zpracování a balení vymezena obcemi Elvas a Campo Maior. Balení se musí uskutečnit v této zeměpisné oblasti, aby byla zaručena vysledovatelnost a kontrola produktu a jeho označení a aby se zachovaly jakostní vlastnosti produktu, jenž by mohl být snadno smíšen s olivami jiného původu.

4.4   Důkaz původu:: Pěstování oliv vhodných ke konzervaci má v daných obcích dlouhou historii. Uvedené odrůdy se zde sklízely již v roce 1900. Tato produkce má v regionu značný hospodářský význam. Olivy „Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior“ se vyváží do celé země a dokonce do zahraničí a těší se vynikající pověsti. Jsou používány v mnoha tradičních portugalských receptech a při významných jídlech jsou přímo žádány jako předkrm či první chod. Po předběžném posudku kontrolního subjektu jsou olivové háje zapsány do katastru a schváleny sdružením. Celý výrobní postup podléhá přísnému systému kontroly, jenž umožňuje úplnou vysledovatelnost produktu. Péče o olivové háje, okamžik sklizně, délka přepravy oliv a různé technologické postupy jsou sledovány, kontrolovány a dokumentovány. Certifikační značka na každém balení má číslo, díky němuž je možné v jakémkoli okamžiku a během celého výrobního řetězce získat důkaz původu prostřednictvím příslušného čísla série.

4.5   Způsob produkce:: Olivy se získávají z olivových hájů v dané zeměpisné oblasti, s tradičními (10 x 9 m nebo 10 x 8 m) nebo hustšími (7 x 7 m a 7 x 6 m) rozestupy stromů. Ve starých olivových hájích jsou techniky zavlažování jednodušší (zavlažování samospádem), v nových hájích jsou zdokonalené (kapkové zavlažování). Všechny pěstitelské operace jsou ohleduplné k okolnímu prostředí a prokazují dovednosti obyvatel. Plody se trhají ručně nebo se očešou tak, aby nedošlo k poškození plodů. Zelené olivy se sbírají, jakmile dosáhnou maximální velikosti, na počátku procesu zrání, kdy mají pevnou strukturu. Při příčném rozříznutí a jemném zkroucení prsty se pecka snadno uvolní.

Pro drcené zelené olivy se používají zelené olivy odrůdy Carrasquenha, výrazné zelené barvy a odpovídající velikosti. Pro polozralé olivy se sbírají plody před dosažením úplné zralosti, zbarvené dorůžova, dohněda, dozelena nebo černě žíhané.

Olivy se roztřídí podle velikosti a vyřadí se poškozené plody nebo ty, jež nejsou v požadovaném stadiu zralosti.

Ať už se používají tradičnější nebo průmyslové postupy, zpracovávají se olivy vždy mírnými způsoby, jako jsou nálevy nebo ředěné roztoky hydroxidu sodného a kyseliny mléčné, přičemž může vlivem mléčné flóry a specifických kvasinek dojít ke kvašení.

Olivy mohou být ochuceny aromatickými bylinami z regionu (listy citroníku nebo pomerančovníku, česnekem, vavřínovými listy, oregánem a tymiánem) a někdy se vypeckují a naplní červenou paprikou.

Drcení oliv probíhá ručně nebo mechanicky, po malých množstvích, aby nedošlo ke zničení dužniny nebo rozdrcení pecky.

Na konci výrobního procesu jsou olivy určené ke konzervaci baleny do neškodného, nepropustného a inertního materiálu vhodného pro daný produkt a jsou zality příslušným roztokem, aby nedošlo k oxidaci či vytvoření kalů.

4.6   Souvislost:: Region, kde probíhá produkce, se vyznačuje mírným podnebím s dostatečně klesajícími zimními teplotami, jež umožňují vegetační klid a budoucí tvorbu plodů, avšak nejsou natolik nízké, aby dosáhly kritické hranice, při níž by hrozilo vážné poškození pěstované kultury.

Hloubka a úrodnost místní půdy, průměrné množství srážek a mírné teploty jsou vhodné pro dobré zrání plodů, které tak získávají optimální vlastnosti pro produkci oliv požadované kvality.

Odrůdy oliv určených ke konzervaci jsou dokonale přizpůsobeny regionu a poskytují plody s nízkým obsahem oleje a vhodné konzistence.

Okolní teplota je jedním ze zásadních činitelů správného kvašení při procesu konzervace oliv.

Průměrné teploty na začátku sezóny se pohybují okolo 22 °C. Tyto přírodní podmínky urychlují proces a umožňují rychle dosáhnout optimálních chemických vlastností kvasných nálevů.

Dalším důležitým prvkem je přirozený výskyt aromatických bylin potřebných k dochucení konzervovaných oliv.

Organoleptické vlastnosti produktu tak přímo souvisí s jeho zeměpisnou oblastí produkce, složením olivového háje, půdou a klimatickými podmínkami.

Tyto olivy mají natolik dlouhou tradici, že o neobyčejné péči, kterou místní obyvatelé vždy věnovali svým olivovým hájům a přípravě konzervovaných oliv, svědčí četné knižní odkazy, některé více než stoleté.

Díky významu pěstování oliv a zpracovatelských technik vznikly zemědělské a průmyslové nástroje, jakož i typické oděvy, písně a regionální kuchyně.

4.7   Kontrolní subjekt::

Název:

AGRICERT Certificação de Produtos Alimentares, L.da

Adresa:

R. Dr. António Pires Antunes, 4 r/c Esq. Sala C

PT-7350 Elvas

Tel.:

268 76 95 64/5

Fax:

266 76 95 66

E-mail:

 agricert@clix.pt

4.8   Označování:: Uvádí se povinně nápis „Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior – Denominação de Origem Protegida“ a logo Společenství. Dále je nutno uvést certifikační značku, která povinně obsahuje název produktu a příslušný nápis, název kontrolního subjektu a číslo série (numerický nebo abecedně numerický kód, jenž umožňuje vysledování produktu).

4.9   Vnitrostátní požadavky: —


(1)  Evropská komise – Generální ředitelství pro zemědělství – Oddělení pro politiku jakosti zemědělských produktů, BE-1049 Brusel


19.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 288/9


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Případ č. j. COMP/M.4006 – Crédit Agricole/Banca Intesa/Nextra Investment Management)

Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení

(2005/C 288/05)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise obdržela dne 9. listopadu 2005 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky Credit Agricole SA („CA“, Francie) a Banca Intesa SpA („Intesa“, Itálie) ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady získávají společnou kontrolu nad podnikem Nextra Investment Management SpA („Nextra“, Itálie) na základě nákupu akcií.

2.

Předmět podnikání příslušných podniků je:

podniku CA: bankovní a finanční služby;

podniku Intesa: bankovní a finanční služby;

podniku Nextra: správa majektu.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že se na oznamovanou transakci vztahuje nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. Podle oznámení Komise o zjednodušeném řízení pro posuzování některých spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tento případ může být posouzen v řízení dle tohoto oznámení.

4.

Komise vyzývá dotčené třetí strany, aby Komisi předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou, s uvedením čísla jednacího COMP/M.4006 – Crédit Agricole/Banca Intesa/Nextra Investment Management, na následující adresu:

Evropská komise

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž

Evidence fúzí

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


19.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 288/10


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Případ č. j. COMP/M.4039 – Arrow/DNS)

Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení

(2005/C 288/06)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise obdržela dne 16. listopadu 2005 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Arrow Electronics, Inc., Melville, USA („Arrow“) ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady získává výlučnou kontrolu nad podnikem DNSint.com AG, Fürstenfeldbruck, Německo („DNS“) na základě převodu akcií.

2.

Předmět podnikání příslušných podniků je:

podniku Arrow: velkoobchodní distribuce elektronických součástek a výrobků výpočetní techniky;

podniku DNS: velkoobchodní distribuce výrobků výpočetní techniky.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že se na oznamovanou transakci vztahuje nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. Podle oznámení Komise o zjednodušeném řízení pro posuzování některých spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tento případ může být posouzen v řízení dle tohoto oznámení.

4.

Komise vyzývá dotčené třetí strany, aby Komisi předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou, s uvedením čísla jednacího COMP/M.4039 – Arrow/DNS, na následující adresu:

Evropská komise

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž

Evidence fúzí

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


19.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 288/11


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Případ č. j. COMP/M.4022 – Belgian State/CVC/Post Danmark/De Post-La Poste)

Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení

(2005/C 288/07)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise obdržela dne 14. listopadu 2005 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým belgický stát, na straně jedné, a podnik Post Incest Europe Sarl, společně kontrolovaný skupinou CVC („CVC“, Lucembursko) a podnikem Post Danmark A/S („Post Danmark“, Dánsko), na straně druhé, ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady získávají na základě nákupu akcií společnou kontrolu nad podnikem De Post NV-La Poste SA, v současné době kontrolovaným belgickým státem („De Post-La Poste“, Belgie).

2.

Předmět podnikání příslušných podniků je:

De Post-La Poste: belgický univerzální poskytovatel poštovních služeb;

CVC: kapitálová investiční společnost;

Post Danmark: tradiční poskytovatel poštovních služeb v Dánsku.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že se na oznamovanou transakci může vztahovat nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. Podle oznámení Komise o zjednodušeném řízení pro posuzování některých spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tento případ může být posouzen v řízení dle tohoto oznámení.

4.

Komise vyzývá dotčené třetí strany, aby Komisi předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou, s uvedením čísla jednacího COMP/M.4022 – Belgian State/CVC/Post Danmark/De Post-La Poste, na následující adresu:

Evropská komise

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž

Evidence fúzí

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


19.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 288/12


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Případ č. j. COMP/M.4003 – Ericsson/Marconi)

(2005/C 288/08)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise obdržela dne 15. listopadu 2005 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky Telefonaktiebolaget LM Ericsson („Ericsson“, Švédsko) ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady získává kontrolu nad částmi podniku Marconi Corporation plc („Marconi“, Spojené království) na základě nákupu akcií.

2.

Předmět podnikání příslušných podniků je:

podniku Ericsson: globální poskytování telekomunikačních zařízení a souvisejících služeb operátorům mobilních a fixních sítí;

podniku Marconi: poskytování zařízení a služeb poskytovatelům telekomunikačních služeb a další provozovatelům telekomunikačních sítí.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že se na oznamovanou transakci vztahuje nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá dotčené třetí strany, aby Komisi předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou, s uvedením čísla jednacího COMP/M.4003 – Ericsson/Marconi, na následující adresu:

Evropská komise

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž

Evidence fúzí

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


19.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 288/13


STÁTNÍ PODPORA – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Státní podpora č. C 36/2005 (ex N 373/2005 a CP 255/2005) – Spojené království Investbx

Výzva k podání připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES

(2005/C 288/09)

(Text s významem pro EHP)

Dopisem ze dne 20. října 2005 uvedeným v závazném znění na stránkách následujících po tomto shrnutí oznámila Komise Spojenému království své rozhodnutí zahájit řízení stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES ve věci výše uvedeného opatření poskytnutí podpory.

Zúčastněné strany mohou podávat své připomínky k podpoře, ohledně níž Komise zahajuje řízení, do jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto shrnutí a dopisu, který za ním následuje, na adresu:

European Commission

Directorate-General Competition

State aid Greffe

BE-1049 Brusel

Fax: (32-2) 296 12 42

Tyto připomínky budou sděleny Spojenému království. Zúčastněné strany podávající připomínky mohou písemně, s uvedením důvodů, požádat o zachování důvěrnosti ohledně své totožnosti.

SHRNUTÍ

ŘÍZENÍ

Dopisem ze dne 26. července 2005, doručeným Komisi dne 28. července 2005, Spojené království oznámilo v souladu s ustanovením čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES výše uvedené opatření, tj. poskytnutí podpory.

Dne 19. srpna 2005 Komise požádala o další informace. Následovala schůzka mezi zástupci Spojeného království a Komise konaná dne 8. září 2005, během níž zástupci Spojeného království Komisi podali další informace.

Dne 26. září 2005 Komise obdržela stížnost podniku PLUS Markets Group plc, holdingové společnosti společnosti Ofex plc, která provozuje a řídí trh Ofex (Off-Exchange market) v Londýně.

POPIS

Primárním cílem ohlášeného projektu je vytvořit podmínky pro malé a střední podniky (MSP) v regionu West Midlands, aby mohly získávat finanční prostředky na pokrytí nedostatečného vlastního kapitálu. Investbx se zakládá proto, aby působila jako zprostředkovatel obchodního styku. Bude umožňovat, aby MSP našly své investory, čímž se zjednoduší získávání finančních prostředků pro vlastní kapitál MSP. Bude se postupovat tak, že se vytvoří praktická elektronická platforma pro výměnu a/nebo vydávání nových akcií v hodnotě od 0,5 mil. GBP do 2 mil. GBP (tzv. přístup internetové aukce eBay).

AWM (Advantage West Midlands), orgán regionálního rozvoje, bude po dobu pěti let poskytovat finanční prostředky do výše 3,8 mil. GBP. Tyto finanční prostředky budou sloužit pouze ke zřízení a k provozu Investbx. MSP, resp. investorům se nepřevede vůbec nic. Po pěti letech AWM svou majetkovou účast v Investbx buď prodá nebo Investbx zruší.

Zástupci Spojeného království tvrdí, že opatření je určeno k odstranění nepříznivé situace na trhu způsobené především nedostatečnou informovaností jak na straně poptávky, tak na straně nabídky. MSP mají obvykle problémy získat odpovídající financování na trhu. Investoři se naopak potýkají s problémy získat přiměřené a spolehlivé informace o možných příjemcích investic. Zástupci Spojeného království prohlašují, že Investbx je zcela novým druhem opatření sloužícím potřebám trhu, které nejsou v současné době uspokojeny.

Podle tvrzení předložených stěžovatelem, Ofex, společností charakterizovanou jako subjekt obhospodařující nezávislý trh ve Spojeném království zaměřený na obchodování s akciemi MSP, již však na tomtéž trhu, na kterém bude působit Investbx, působí Ofex a usiluje o další růst svého podnikání. Dále se uvádí, že na rozdíl od Investbx společnost Ofex musela za podmínek platných pro soukromý sektor získat odpovídající finanční prostředky ze soukromého sektoru. Společnosti Investbx náklady spojené s tímto způsobem financování však nevzniknou. Financování Investbx z veřejných prostředků tedy může údajně vytvořit podmínky nekalé hospodářské soutěže mezi Investbx a Ofex, a sice kvůli poskytnutí podpory, čímž má docházet k poškozování obchodních zájmů společnosti Ofex.

PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ

Komise opatření považuje za státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES poskytnutou Investbx, nicméně ani investoři, ani MSP využívající služby tohoto hospodářského subjektu nejsou podle dosavadních zjištění evidentními příjemci podpory.

Komise bude nicméně pokračovat ve formálním šetření, zda dochází k poskytování státní podpory u investorů a podniků, do nichž se investuje.

Přestože se opatření zaměřuje na odstranění nedostatečného financování vlastního kapitálu MSP, sdělení o rizikovém kapitálu (1) nevymezuje žádná pravidla pro tento druh opatření. Poněvadž nelze použít žádný jiný platný právní předpis týkající se poskytování státních podpor, ani žádné pokyny nebo rámcové rozhodnutí, může posouzení vycházet přímo z ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES.

Vzhledem k připomínkám vzneseným třetí stranou Komise v tomto stádiu pochybuje o slučitelnosti opatření s ustanoveními čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES.

Komise bude pokračovat v podrobném posuzování slučitelnosti s čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES, především se zaměří na skutečnost, zda došlo k jednoznačnému selhání trhu, zda nástroj podpory plní svůj účel, tj. odstranit selhání trhu, zda má narušení hospodářské soutěže a dopady na obchodování omezené účinky a bude pečlivě zvažovat zda opatření podpory nepůsobí proti společnému evropskému zájmu.

ZNĚNÍ DOPISU

‘The Commission wishes to inform the United Kingdom that, having examined the information supplied by your authorities and by a complainant on the ad hoc aid referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) EC.

1.   PROCEDURE

(1)

By letter dated 26 July 2005, registered at the Commission on 28 July 2005, the UK notified the aid measure mentioned above, pursuant to Article 88(3) EC.

(2)

The Commission asked for further information on 19 August 2005, following to which a meeting between representatives of the UK and the Commission was held on 8 September 2005. During this meeting, additional information was provided by the UK representatives.

(3)

On 26 September 2005, the Commission received a complaint from the enterprise PLUS Markets Group plc.

2.   DESCRIPTION OF THE MEASURE

2.1.   Primary objective of Investbx

(4)

The primary objective of the measure is to create a means for small and medium-sized enterprises (2) (hereafter: SMEs) in the West Midlands region of the UK to raise equity gap finance. Investbx is being set up to act as a catalyst in bridging the equity finance gap. It will bring together SMEs and investors to make it easier for companies to raise money by creating a practical forum for exchanging and/or issuing new shares. Investbx will also provide and facilitate the provision of services at market rates to SMEs to enhance their ability to raise funds.

2.2.   Innovative and novel measure

(5)

Pursuant to the UK authorities, Investbx is a completely novel measure, for which there is no precedent. While traditional Venture Capital Funds aim at improving the supply of equity capital, Investbx envisages instead to improve the efficiency with which information can circulate on investee companies. Investbx will kick-start the creation of an effective local equity market, by connecting companies to investors, offering them a viable, simple, cost effective solution to raising equity, trading their shares and showcasing their activities. This trading facility will be different to traditional stock markets (namely the London Stock Exchange with its “Alternative Investment Market” — AIM) because it will operate through a visible online electronic auction market, matching buyers and sellers at a single price with investment via an online execution-only broker. Online auctions will only be carried out a few times per month. At the same time Investbx will encourage a longer term view of investing, emphasising the main objective of raising money for SMEs in the community rather than the ability to frequently trade shares as provided by the existing London based markets.

2.3.   Budget and duration

(6)

The West Midlands Regional Development Agency AWM (Advantage West Midlands) will provide the funding of GBP 3,8 million for a period of five years. After this period, AWM will either sell its shares of Investbx on the market or close it down.

2.4.   Beneficiary of the measure

(7)

The beneficiary of the measure is Investbx. Investbx will receive GBP 3,8 million by way of grant of AWM. The grant will cover pre-launch development and a five-year period of operation. As a not-for-profit enterprise, any surpluses from Investbx will be reinvested back into Investbx to benefit the regional economy, all of which correspond to AWM's mission.

(8)

Investbx will not grant funds to any other company. Its role is purely that of a catalyst for local SMEs to raise equity gap finance. Companies and investors making use of Investbx will pay market rates for services received. All service providers to Investbx have been selected by competitive tender procurement process published in the Official Journal of the European Union.

2.5.   Benefits flowing from Investbx

(9)

SMEs: Access to Investbx will be open to all SMEs located in the West Midlands Region on a non-discriminatory basis. Investbx will provide a showcase for these local SMEs.

(10)

The measure intends to overcome the acknowledged equity gap of between GBP 0,5 million and GBP 2,0 million and solely addresses SMEs located in the West Midlands region looking for long-term equity funding. They have a solid performance, but are often considered being not profitable as aimed at by Venture Capital funds. In these circumstances, Investbx may also offer another exit possibility for VC funds until they qualify for more senior trading markets like LSE, AIM or the off-market trading facility Ofex (escalator function).

(11)

Investors: Investors will receive improved access to information about companies including independent research reports and news which will be made available through the website to inform investors' investment decisions. Investbx will enable investors to interact directly and indirectly with companies. In order to provide protection for investors, companies joining Investbx must meet a set of regulatory and disclosure requirements.

2.6.   Corporate structure of Investbx

(12)

There are two distinct roles for Investbx: one to act as a forum for inclusive discussion and debate around the whole issue of SMEs across the region raising equity investment and the other, the trading activities that will see it contracting with a number of service providers and with customers (investors and SMEs).

(13)

The corporate structure of Investbx responds to these distinct roles as follows: Investbx will comprise two limited companies: (i) Investbx 1, a not for profit distribution membership company, limited by guarantee with all profits being reinvested and not distributed; and (ii) Investbx 2, a company limited by shares, which will be wholly owned by Investbx 1.

(14)

The company status allows Investbx 2 to enter into contracts in its own right. However, the main reason behind this structure is the facilitation of a possible transfer of the company in the future. If Investbx is successful, it will become a private sector company (Investbx 1 will sell Investbx 2). At this time any outstanding funds from the original grant form AWM will revert to AWM.

Image

(15)

The classes of members owning Invstbx 1 proposed are: individual investors, corporate investors, investee companies, intermediaries, AWM and general. Membership liability will be limited to GBP 10 per member. Members will be required to pay a modest annual fee, dependant upon the class of member, which has yet to be determined. The level of this fee will be set such that it is not considered to be a deterrent to becoming a member.

(16)

AWM will retain a strong influence on the board. The ultimate power of the guarantee company is the ability, as sole shareholder of the subsidiary company, to control the Board of the subsidiary company and ensure that it complies with policies set out by the Board of the guarantee company. In addition, the Board of the guarantee company will have power over appointments to the subsidiary Board.

(17)

The Board of Investbx 1 will be the decision making authority and there will be six directors. The first four categories will have the right to elect a Board member as their representative. AWM will have the right to appoint two directors, with one of these being the Board's chair. Any Board committees to which the Board delegates power must include at least one director appointed by AWM. The general members class would not have the right to elect a Director, although its interests would be represented at Board meetings by a special representative.

(18)

Investbx 1 will act as corporate director of Investbx 2, delegating delivery of the business plan to Investbx 2. The board of the guarantee company will give operating guidelines for the board of the subsidiary company.

(19)

The AWM appointed Chair of Investbx 1 will also be the Chair of Investbx 2 and at least one other director of the guarantee company will also be on the board of Investbx 2. The Chair will have the right to exercise all guarantee company powers as sole shareholder of the operating company, including the right to appoint directors.

(20)

The board of Investbx 1 will have responsibility for appointment and appraisal of the Investbx 2 executive team in addition to the right to remove members of this team whose activities divert from or fail to deliver the agreed business plan.

(21)

Investbx 2 will have a small executive team responsible for delivery of the business plan. Key to delivery will be establishing an outsourcing relationship with a third party organisation that has already invested in the infrastructure and permission necessary to operate Investbx. Procurement of services using this “white label” arrangement has already taken place with a publication in the Official Journal of the European Union. The Share Centre was selected as preferred bidder, who has already the appropriate FSA permissions to conduct business of this nature.

2.7.   The current market in the United Kingdom

(22)

The traditional market for buying and selling shares in the UK is dominated by the London Stock Exchange (LSE), which is primarily engaged in hosting large stock trades in a global marketplace. SMEs are increasingly shut out as blue-chip stocks of larger companies are preferred.

(23)

The LSE sought to cater for this situation by the introduction of its “Alternative Investment Market” (AIM) in 1995. This operates as a second tier market targeting new and smaller companies. Membership requires no minimum trading record, no minimum assets or profit levels, no minimum capitalisation and no minimum free float of shares.

(24)

Outside the realms of the LSE and AIM is the off-market trading facility Ofex. It has been stated in the notification that Ofex is neither regulated nor a market, but aims to provide a more cost effective and less regulated alternative to AIM.

(25)

Despite the above developments, the UK claims that there is still a long-term equity gap for investment in SMEs located outside the South-East. Some of the lowest levels of listed companies and total market capitalisation exist in the Midlands.

3.   COMMENTS PRESENTED BY THIRD PARTIES

(26)

By letter dated 26 September 2005, the company PLUS Markets Group plc commented as an interested party pursuant to Article 20(2) of Council Regulation (EC) No 659/1999 (3) on the project under scrutiny. PLUS Markets Group plc (formerly Ofex Holdings plc) is the holding company for Ofex plc, which operates and regulates the Ofex market, which is described as being an independent market in the UK focussed on trading in shares of SMEs from around the world and representing a wide range of sectors and all stages of development.

(27)

Ofex was created in October 1995 as a trading facility for unquoted and unlisted securities. In 2002, Ofex became a prescribed market under Section 118 of the Financial Services & Markets Act 2000, authorized and regulated by the UK's Financial Services Authority, and Ofex plc took over the operation of the market.

(28)

Ofex Holdings plc changed its name to PLUS Markets Group plc in 2004 following a process of refinancing and restructuring, which raised net funds from the private sector. In 2005, further funds were raised from institutional and other investors.

(29)

Pursuant to the third party comments, Ofex has served over 500 companies, and has not only provided a market for these companies' shares but also an opportunity to raise equity-based finance since its launch in 1995. Allegedly, the overwhelming majority of fund raisings were of amounts considerably less than GBP 1,5 million, with actually 33 companies raising less than GBP 1 million, principally form non-institutional investors. It is claimed that there are currently 137 companies traded on Ofex of which approximately 10 % are based in the Midlands region of the UK. It is further claimed that there are also 57 Midlands-based companies traded on the AIM market of the London Stock Exchange.

(30)

It is claimed that Ofex is already operating, and seeking to grow, in the same marketplace as the one in which Investbx will operate. It is further stated that, contrary to Investbx, Ofex had to obtain equivalent finance from the private sector on private sector terms whereas Investbx will be relieved of the costs of such funding. Allegedly, the public funding of Investbx may lead to an unfair competition with Ofex as a result of the aid and will damage the commercial interest of Ofex.

4.   PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE MEASURE

(31)

According to Article 6 of the Procedural Regulation (4), the decision to initiate the formal investigation procedure shall summarise the relevant issues of fact and law, shall include a preliminary assessment of the Commission as to the aid character of the proposed measure, and shall set out the doubts as to its compatibility with the common market.

4.1.   Presence of State aid pursuant to Article 87(1) EC

(32)

In accordance with Article 87(1) EC, any aid granted by a Member State or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Member States, be incompatible with the common market.

(33)

The assessment of the presence of State aid must consider the possibility that the measure may confer aid on at least three different levels:

aid to Investbx,

aid to investors,

aid to the SMEs invested in.

4.1.1.   Aid to Investbx

(34)

The activities of Investbx will be financed through State resources from AWM.

(35)

Investbx will be a new actor in the financial markets business and has to be considered as an undertaking, performing an economic activity by providing financial services to investors and SMEs located in the West Midlands region. It would not have been able to raise the capital to be used for its activities under the same favourable terms under normal market conditions. This is why the Commission considers that the grant provided by AWM to Investbx does not correspond to the behaviour of a private market investor. The funding provided by AWM to Investbx is either a grant or an interest-free loan, i.e. a funding free of charge. Investbx thus receives funding that it would otherwise not be able to seek from private sector sources at market rates. Accordingly, the undertaking Investbx receives an advantage.

(36)

As effects on existing financial services providers such as Ofex cannot be completely excluded, the measure has the potential to distort competition and affect intra-Community trade.

(37)

Therefore, Investbx is considered to be a beneficiary of aid pursuant to Article 87(1) EC.

4.1.2.   Aid to Investors and/or to the SMEs invested in

(38)

Neither the investors nor the SMEs using Investbx's services prima facie seem to be aid beneficiaries as no State resources will be transferred to them and as Investbx's services are open to all investors.

(39)

However, the Commission will have to further scrutinise whether the measure involves a transfer of aid to investors and or SMEs invested in and particularly needs to have more information on the identity of both investors and SMEs invested in (number; age; size; investment phase etc.) and the remuneration they will pay to Investbx. In addition, the question whether Investbx 1's investors benefit from Investbx 2's envisaged sale also merits further examination.

4.2.   Legality of the aid

(40)

The UK respected its obligations pursuant to Article 88(3) EC.

4.3.   Compatibility of the aid

(41)

Although the measure aims at bridging the equity gap for SMEs, the risk capital communication (5) does not foresee rules for such kind of measure. Even if the risk capital communication allows grants for setting up a venture capital fund, it has to be noted that Investbx cannot be regarded as such a fund and does not provide any venture capital to SMEs. The measure at stake solely aims at setting up the infrastructure for an exchange facility for investors and SMEs and therefore falls outside the risk capital communication. Also none of the other existing State aid regulations, frameworks or guidelines seem to be applicable. It is true that the West Midlands do qualify for the derogation in Article 87(3)(c) EC (6), and the Commission also notes that this region has suffered from the Rover crisis. But the grant to Investbx is not an application of an aid scheme for regional development. It is rather an ad hoc aid, which does not seem to be limited to initial investment in the meaning of the regional aid guidelines (7).

(42)

However, an assessment of this ad hoc aid could be based directly on Article 87(3)(c) EC. Accordingly, a well-defined market failure has to exist, the aid instrument has to target the identified market failure and distortions of competition and the effect on trade should be limited to ensure that the aid measure is not, on balance, against the common interest.

4.3.1.   Presence of a well-defined market failure

(43)

The measure intends to address an alleged market failure particularly caused by imperfect information on both the demand and the supply side. SMEs usually face problems in finding adequate funding on the financial market. Investors have difficulties to gain appropriate and reliable information about potential investees.

(44)

The proposed aid addresses the market failure described by offering an electronic platform enabling the SMEs to present themselves and the investors to inform themselves. The match-making of investors and SMEs will be achieved through the electronic auctioning.

(45)

Investbx targets equity funding in the area of GBP 0,5 million to GBP 2 million, a deal size range for which an equity gap was established in several studies put forward by the UK in the context of the ECF — Enterprise Capital Funds which was approved by the Commission on 3 May 2005 (8). The question is whether this assessment of an equity gap in the UK and particularly in the West Midlands region is still valid.

(46)

Accordingly, the Commission wishes to further verify whether the arguments presented can justify the presence of a well-defined market failure, particularly in view of the above and any further third party comments.

4.3.2.   The aid instrument has to target the identified market failure

(47)

The measure intends to change the behaviour of both investors and SMEs by increasing their information on their potential matches. In this context it is noted positively that the measure is limited to five years. AWM will either sell its shares of Investbx after this period or close it down.

(48)

Compared to usual risk capital schemes, the amount of public funding used is rather limited. Regional risk capital schemes covering regions similar in size as the West Midlands normally involve far higher amounts of aid than foreseen for this measure (9).

(49)

However, the Commission wishes to further assess any incentive effect of the aid instrument. Also the relation between the notified measure and the ECF merits further examination.

4.3.3.   Distortions of competition and the effect on trade should be limited to ensure that the aid measure is not, on balance, against the common interest

(50)

As to the balancing of distortion of competition and effects on trade, the existing London based markets, namely the London Stock Exchange (LSE), its Alternative Investment Market (AIM) and the off-trading facility Ofex, may be the potential competitors of Investbx. Another source of perceived competition could be from traditional sources of finance such as bank debt, friends and family, business angels or venture capital funds.

(51)

However, LSE, AIM and Ofex use classical market making mechanisms using bid and offer price, the primary focus being institutional investors, with retail investors having no access to new issued shares. These traditional exchanges generate revenues primarily from companies joining the market and subsequently paying an annual fee in order to stay on the exchange.

(52)

Investbx seems, at first sight, to differ from these traditional markets. It, for instance, has no market makers. Market makers generate revenues based on the share price “spread”, i.e. the margin between bid and offer price. Market makers achieve revenues either by selling large volumes of shares at low spread, or by selling low volumes of shares at high spread. Both of these factors may contribute to them not working well with SMEs, which have, for instance, lower volumes of shares to sell.

(53)

Investbx furthermore seems to aim, unlike the traditional markets, also at providing a bridge between the above-mentioned traditional sources of finance and the more senior markets LSE, AIM and Ofex (“escalator function”).

(54)

However, at this stage, the differences to traditional markets and in particular to Ofex merits further examination and competition with LSE, AIM and Ofex as well as with debt financing from private banks needs to be verified further, particularly in view of the above and any further third party comments.

5.   DECISION

The Commission at this stage concludes that the measure involves State aid pursuant to Article 87(1) EC to Investbx. It nevertheless wishes to further verify the presence of State aid at the level of the investors and the enterprises invested in. In addition, also in view of the third party comments, it currently has doubts as to the compatibility of the measure with the common market, in particular the presence of a well-targeted market failure, whether the aid instrument has an incentive effect and whether the distortions of competition and the effect on trade are limited to ensure that the aid measure is not, on balance, against the common interest.

In the light of the foregoing considerations, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 88(2) EC, requests the United Kingdom to submit its comments and to provide all such information as may help to assess the aid, within one month of the date of receipt of this letter.

The Commission wishes to remind the United Kingdom that Article 88(3) EC has suspensory effect, and would draw its attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient.

The Commission warns the United Kingdom that it will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the Official Journal of the European Union. It will also inform interested parties in the EFTA countries which are signatories to the EEA Agreement, by publication of a notice in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication.’


(1)  Úř. věst. C 235, 21.8.2001, s. 3.

(2)  The definition complies with Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (OJ L 124, 20.5.2003, p. 36).

(3)  Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty (OJ L 83, 27.3.1999, p. 1).

(4)  Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty (OJ L 83, 27.3.1999, p. 1).

(5)  OJ C 235, 21.8.2001, p. 3.

(6)  Commission decision of 17 August 2000 on State aid No N 265/2000 — UK concerning the UK regional aid map for 2000–2006 (OJ C 272, 23.9.2000, p. 43).

(7)  OJ C 74, 10.3.1998, p. 9.

(8)  See State aid No C 17/2004 — UK, not yet published in the Official Journal.

(9)  Take as example State aid No C 17/2004 — UK (“Enterprise Capital Funds”) and State aid No C 72/2003 — UK (“Invest Northern Ireland Venture 2003”).


III Oznámení

Komise

19.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 288/19


VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ INFSO-MEDIA 11/2005

Vzdělávání – MEDIA (2001 – 2006)

(2005/C 288/10)

1.   Cíle a popis

Tato výzva k předkládání návrhů vychází z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 163/2001/ES o provádění vzdělávacího programu pro odborníky v evropském průmyslu audiovizuálních pořadů (vzdělávání MEDIA 2001 – 2006) vyhlášeného v Úředním věstníku Evropských společenství L 26 ze dne 27. ledna 2001.

Mezi opatření, která mají být provedena na základě uvedeného rozhodnutí, patří zlepšování odborného vzdělávání odborníků v audiovizuálním odvětví, s cílem poskytnout jim know-how a dovednosti, které potřebují k vytváření produktů konkurenceschopných na evropských i dalších trzích, zejména v těchto oblastech:

použití nových technologií, zejména digitálních technologií, při tvorbě a distribuci audiovizuálních pořadů;

hospodářské, finanční a obchodní řízení včetně právního rámce;

postupy při vytváření scénářů.

2.   Způsobilí zájemci

Tato výzva je určena zájemcům jedné z níže uvedených kategorií, jejichž odborná činnost spadá do některé z výše uvedených oblastí:

odborné školy pro film a televizi;

univerzity;

odborná učiliště;

soukromé podniky v audiovizuálním průmyslu;

profesní organizace či asociace specializované v oblasti audiovizuálního průmyslu.

Žadatelé musí sídlit v jedné z těchto zemí:

25 zemí Evropské unie;

země ESVO a EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko;

kandidátská země: Bulharsko.

3.   Financování projektů

Na období 2001 – 2006 přidělila Evropská unie na uskutečnění programu vzdělávání MEDIA částku ve výši 59 400 000 eur.

Celkový rozpočet určený na spolufinancování projektů dosahuje částky 8 000 000 eur.

Finanční podpora ze strany Komise nesmí překročit 50 – (60 %) celkových nákladů.

Finanční příspěvek je poskytován formou podpory.

Maximální doba trvání jednotlivých projektů je 12 měsíců.

4.   Lhůta

Žádosti musejí být poslány Komisi nejpozději do 1. března 2006.

5.   Doplňující informace

Úplné znění výzvy k předkládání návrhů, jakož i formuláře přihlášek jsou k dispozici na této internetové stránce:

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_fr.html

Je nutné, aby přihlášky splňovaly ustanovení úplného znění textu a byly podány na předepsaném formuláři.