ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 253E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 48
13. října 2005


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   (Sdělení)

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

ZASEDÁNÍ 2004 — 2005

 

Středa 26. ledna 2005

2005/C 253E/1

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Předložení dokumentů

Členství ve výborech

Pořad jednání

Strategická zaměření/Legislativní a pracovní program na rok 2005 (rozprava)

Situace na Blízkém východě (rozprava)

Holokaust, antisemitismus a rasismus (rozprava)

Víceletý program Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu v Evropě ***II (rozprava)

Členství ve výborech

Pořad jednání příštího zasedání

Konec zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

9

 

Čtvrtek 27. ledna 2005

2005/C 253E/2

ZÁPIS

11

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Předložení dokumentů

Pořad jednání

Prohlášení předsednictva

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Hlasování

Dohoda o stabilizaci a přidružení EU/Republika Makedonie (FYROM) a EU/Chorvatsko *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Dodatkový protokol k Dohodě o přidružení EU/Chile *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Víceletý program Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu v Evropě ***II (hlasování)

Situace na Blízkém východě (hlasování)

Holokaust, antisemitismus a rasismus (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Jednominutové projevy k důležitým otázkám politické povahy.

Ověření pověřovacích listin

Sdělení společných postojů Rady

Rozhodnutí o určitých dokumentech

Předání textů přijatých během zasedání

Termíny příštích zasedání

Přerušení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

18

PŘÍLOHA I

20

PŘÍLOHA II

24

PŘIJATÉ TEXTY

26

P6_TA(2005)0013Dohoda o stabilizaci a přidružení EU/Chorvatsko ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné, a Chorvatskou republikou na straně druhé, které zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (KOM(2004)0370 - 14211/2004 - C6-0028/2005 - 2004/0119(AVC))

26

P6_TA(2005)0014Dohoda o stabilizaci a přidružení EU/Bývalá jugoslávská republika Makedonie ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné, a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, který zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (KOM(2004)0354 — 9856/2004 —14025/2004 — C6-0003/2005 — 2004/0115(AVC))

26

P6_TA(2005)0015Dodatkový protokol k Dohodě přidružení EU/Chile ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, za účelem zohlednění přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (KOM(2004)0566 - C6-0022/2005- 2004/0195(AVC))

27

P6_TA(2005)0016Víceletý program Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu v Evropě ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady ohledně přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se pro usnadnění přístupu k digitálnímu obsahu, jeho používání a využívání v Evropě zřizuje víceletý program Společenství (10458/4/2004 — C6-0140/2004 — 2004/0025(COD))

28

P6_TC2-COD(2004)0025Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 27. ledna 2005 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č..../2005/ES o zavedení víceletého programu Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání v Evropě

28

PŘÍLOHA IČINNOST

32

PŘÍLOHA IIPROSTŘEDKY PRO PROVÁDĚNÍ PROGRAMU

34

PŘÍLOHA IIIORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ VÝDAJŮ

35

P6_TA(2005)0017Situace na Blízkém východěUsnesení Evropského parlamentu o situaci na Blízkém východě

35

P6_TA(2005)0018Holokaust, antisemitismus a rasismusUsnesení Evropského parlamentu o připomenutí holokaustu, antisemitismu a rasismu

37

CS

 


I (Sdělení)

EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2004 — 2005

Středa 26. ledna 2005

13.10.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 253/1


ZÁPIS

(2005/C 253 E/01)

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

PŘEDSEDNICTVÍ: Josep BORRELL FONTELLES

předseda

1.   Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 15:05 hodin.

2.   Schválení zápisu z předchozího zasedání

Maria da Assunção Esteves informovala předsednictvo, že se zúčastnila zasedání 13.1.2005, ale její jméno nebylo na prezenční listině.

Opravy hlasování:

Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu — B6-0032/2005

pozměňovací návrh 2

pro: Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner

Pomoc Evropské unie obětem mořské ničivé vlny v Asii — RC-B6-0034/2005

pozměňovací návrh 16

proti: Dan Jørgensen

***

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

3.   Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1)

z Rady a Komise

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short stay-visas (COM(2004)0835 — C6-0004/2005 — 2004/0287(COD)) (1).

předáno

příslušný LIBE

Proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement for scientific and technological co-operation between the European Community and the Federative Republic of Brazil (COM(2004)0625 — C6-0009/2005 — 2004/0216(CNS)) (1).

předáno

příslušný ITRE

stanovisko INTA

Proposal for a Council decision approving the accession of the European Community to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, as revised at Geneva on 19 March 1991 (COM(2004)0798 — C6-0010/2005 — 2004/0275(CNS)) (1).

předáno

příslušný AGRI

stanovisko ENVI, JURI

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o některých aspektech leteckých služeb (KOM(2004)0829 — C6-0011/2005 — 2004/0289(CNS)).

předáno

příslušný TRAN

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2003 — Volume I — Consolidated reports on implementation of the budget and consolidated financial statements (SEC(2004)1181 — C6-0012/2005 — 2004/2040(DEC)) (1).

předáno

příslušný CONT

stanovisko AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities — Financial year 2003 — Volume II — Part I and II (SEC(2004)1182 — C6-0013/2005 — 2004/2040(DEC)). (1)

předáno

příslušný CONT

stanovisko AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 1868/94 establishing a quota system in relation to the production of potato starch (COM(2004)0772 — C6-0014/2005 — 2004/0269(CNS)) (1).

předáno

příslušný AGRI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Parlement européen (DECHARGEVOLUMEIII/2004 [01] — C6-0015/2005 — 2004/2041 (DEC)) (1).

předáno

příslušný CONT

stanovisko AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Conseil (DECHARGEVOLUMEIII/2004 [02] — C6-0016/2005 — 2004/2042(DEC)) (1).

předáno

příslušný CONT

stanovisko AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Cour de justice (DECHARGEVOLUMEIII/2004 [03] — C6-0017/2005 — 2004/2043(DEC)) (2).

předáno

příslušný CONT

stanovisko AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Cour des comptes (DECHARGEVOLUMEIII/2004 [04] — C6-0018/2005 — 2004/2044 (DEC)) (2).

předáno

příslušný CONT

stanovisko AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Comité économique et social (DECHARGEVOLUMEIII/2004 [05] — C6-0019/2005 — 2004/2045(DEC)) (2).

předáno

příslušný CONT

stanovisko AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Comité des régions (DECHARGEVOLUMEIII/2004 [06] — C6-0020/2005 — 2004/2046(DEC)) (2).

předáno

příslušný CONT

stanovisko AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions — Exercice 2003 — Volume III — Médiateur (DECHARGEVOLUMEIII/2004 [07] — C6-0021/2005 — 2004/2047(DEC)) (2).

předáno

příslušný CONT

stanovisko AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Proposal for a Council decision concerning the conclusion of an Additional Protocol to the Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union (13286/2004 — C6-0022/2005 — 2004/0195(AVC)) (2).

předáno

příslušný INTA

stanovisko AFET

Návrh nařízení Rady o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci na Pobřeží slonoviny (KOM(2004)0842 — C6-0023/2005 — 2004/0286(CNS)).

předáno

příslušný LIBE

stanovisko DEVE, ECON

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a financing instrument for development cooperation and economic cooperation (COM(2004)0629 — C6-0128/2004 — 2004/0220(COD)) (2).

předáno

příslušný DEVE

stanovisko AFET, INTA, BUDG, LIBE, FEMM

Návrh doporučení Rady a Evropského parlamentu o další evropské spolupráci při zajišťování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání (KOM(2004)0642 — C6-0142/2004 — 2004/0239 (COD)).

předáno

příslušný CULT

2)

od poslanců

2.1)

návrhy usnesení (článek 113)

Figueiredo Ilda, Markov Helmuth, Papadimoulis Dimitrios, Ribeiro Sérgio, Triantaphyllides Kyriacos — Návrh usnesení o finančním výhledu na období 2007-2013 (B6-0065/2005).

předáno

příslušný FINP

Garriga Polledo Salvador — Návrh usnesení o jednotném evropském trhu v oblasti finančních služeb (B6-0066/2005).

předáno

příslušný ECON

Muscardini Cristiana — Návrh usnesení o 8. březnu: Evropský den boje proti násilí na ženách a mrzačení pohlavních orgánů (B6-0067/2005).

předáno

příslušný FEMM

stanovisko DEVE

Cristiana Muscardini — Návrh usnesení o evropských předpisech týkajících se využívání lyžařských svahů (B6-0082/2005).

předáno

příslušný IMCO

stanovisko ENVI, REGI

2.2)

návrh doporučení (článek 114 jednacího řádu)

Alvaro Alexander Nuno za skupinu Aliance liberálů a demokratů pro Evropu — Návrh doporučení Radě k integrovanému přístupu na úrovni EU s cílem předcházet teroristickým útokům všech typů, připravit se a reagovat na ně a vyrovnat se s jejich následky (B6-0081/2005).

předáno

příslušný LIBE

stanovisko AFET

2.3)

písemné prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Marie-Noëlle Lienemann, Glyn Ford, Caroline Lucas, Vittorio Emanuele Agnoletto a Harlem Désir o tsunami a zavedení mezinárodní daně (0002/2005)

Maciej Marian Giertych, Godfrey Bloom a Patrick Louis k 60. výročí osvobození Varšavy (0003/2005)

Graham Watson o Singapuru (0004/2005)

4.   Členství ve výborech

Na žádost politické skupiny Verts/ALE schválil Parlament toto jmenování:

výbor DEVE:

Margrete Auken

5.   Pořad jednání

Byl schválen plán práce (bod 10 zápisu ze dne 10.01.2005) a k pořadu jednání byly rozdány tiskové opravy (PE 352.950/OJ/COR).

Předseda oznámil, že zítra po skončení slavnostního zasedání budou moci poslanci do 10:00 vystoupit s jednominutovým projevem podle článku 144 jednacího řádu.

Jelikož Rada zatím nekonzultovala s Parlamentem, hlasování o doporučeních Brok (bod 9 pořadu jednání) a Baron Crespo (body 10 a 11 pořadu jednání) bylo odloženo na následující zasedání.

Pořad jednání je tímto schválen.

6.   Strategická zaměření/Legislativní a pracovní program na rok 2005 (rozprava)

Prohlášení Komise: Strategická zaměření/Legislativní a pracovní program na rok 2005

Předseda vyjádřil potěšení nad tím, že se úřadující předseda Rady zúčastnil rozpravy.

José Manuel Barroso (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupil Jean-Claude Juncker (úřadující předseda Rady).

Vystoupili tito poslanci: Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM, Brian Crowley za skupinu UEN, Hans-Peter Martin, nezařazený, Françoise Grossetête, Hannes Swoboda, Bronisław Geremek, Dimitrios Papadimoulis a Roger Knapman.

PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

místopředseda

Vystoupili tito poslanci: Roberta Angelilli, Ashley Mote, József Szájer, Magda Kósáné Kovács, Alexander Lambsdorff, Johannes Blokland, Marcin Libicki, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Poul Nyrup Rasmussen, Andrew Duff, Irena Belohorská, Maria Martens, Pervenche Berès, Paolo Costa, Timothy Kirkhope, Richard Falbr, Sophia in 't Veld, Christofer Fjellner, Reino Paasilinna a Lena Ek.

PŘEDSEDNICTVÍ: Josep BORRELL FONTELLES

předseda

Vystoupili tito poslanci: Markus Ferber, Guido Sacconi, Alexander Radwan, Alain Hutchinson a Ria Oomen-Ruijten.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO

místopředseda

Vystoupili tito poslanci: Katerina Batzeli, John Bowis, Mia De Vits, Paul Rübig, Malcolm Harbour, Georg Jarzembowski, Konstantinos Hatzidakis, Lutz Goepel, Doris Pack, Klaus-Heiner Lehne, Ewa Klamt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Amalia Sartori, Françoise Grossetête a José Manuel Barroso.

Hlasování: rozprava bude pokračovat na únorovém dílčím zasedání (bod 12 zápisu ze dne 21.02.2005).

PŘEDSEDNICTVÍ: Josep BORRELL FONTELLES

předseda

7.   Situace na Blízkém východě (rozprava)

Prohlášení, které učinil Javier Solana, vysoký zástupce pro SZBP: Situace na Blízkém východě

Javier Solana učinil prohlášení.

Vystoupila: Benita Ferrero-Waldner (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO

místopředseda

Vystoupili tito poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE, Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Joost Lagendijk za skupinu Verts/ALE, Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, Roberta Angelilli za skupinu UEN, James Hugh Allister, nezařazený, Edward McMillan-Scott, Michel Rocard, Ignasi Guardans Cambó, David Hammerstein Mintz, Adamos Adamou, Georgios Karatzaferis, Luca Romagnoli, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Janusz Onyszkiewicz a Georgios Toussas.

PŘEDSEDNICTVÍ: Janusz ONYSZKIEWICZ

místopředseda

Vystoupili tito poslanci: Jan Tadeusz Masiel, Jana Hybášková, Proinsias De Rossa, Lapo Pistelli, Charles Tannock, Richard Howitt, Nicholson of Winterbourne, Ioannis Kasoulides, Edith Mastenbroek, Luciana Sbarbati, Armin Laschet, Antonio Masip Hidalgo, Gitte Seeberg, Panagiotis Beglitis a Vytautas Landsbergis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO

místopředseda

Vystoupili tito poslanci: Stefano Zappalà, Michael Gahler, Georgios Papastamkos, Javier Solana a Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE o situaci na Blízkém východě (B6-0068/2005);

Joost Lagendijk, David Hammerstein Mintz, Margrete Auken a Johannes Voggenhuber za skupinu Verts/ALE o situaci na Blízkém východě (B6-0071/2005);

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser a Michel Rocard za skupinu PSE o Středním východě (B6-0072/2005);

Francis Wurtz, Adamos Adamou, Luisa Morgantini, Umberto Guidoni a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL o situaci na Blízkém východě (B6-0075/2005);

Roberta Angelilli, Brian Crowley, Cristiana Muscardini a Anna Elzbieta Fotyga za skupinu UEN o situaci na Středním východě (B6-0078/2005);

João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Edward McMillan-Scott za skupinu PPE-DE o mírocém procesu na Blízkém východě (B6-0080/2005).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 27.01.2005

8.   Holokaust, antisemitismus a rasismus (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení, kterou položil Martin Schulz a Glyn Ford za skupinu PSE, Radě o vzpomínce na osvobození Osvětimi (B6-0003/2005)

Otázka k ústnímu zodpovězení, kterou položil Martin Schulz a Glyn Ford za skupinu PSE, Komisi o vzpomínce na osvobození Osvětimi (B6-0004/2005)

Martin Schulz rozvinul otázky k ústnímu zodpovězení.

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku B6-0003/2005.

Franco Frattini (místopředseda Komise) odpověděl na otázku B6-0004/2005.

Vystoupili tito poslanci: Ewa Klamt, Glyn Ford, Sarah Ludford, Gisela Kallenbach, Giusto Catania, Bogdan Pęk a Cristiana Muscardini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA

místopředseda

Vystoupili tito poslanci: Philip Claeys nezařazený, Bogusław Sonik, Martine Roure, Jean Lambert, Martin Schulz, který učinil osobní prohlášení, Kyriacos Triantaphyllides, Romano Maria La Russa, Ryszard Czarnecki, Patrick Gaubert, Józef Pinior, Mario Borghezio, Wojciech Roszkowski, Timothy Kirkhope, Michael Cashman, Anna Záborská, Pierre Schapira, David Sumberg, Monika Beňová, Marta Vincenzi, Csaba Sándor Tabajdi, Nicolas Schmit a Franco Frattini.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

Martin Schulz, Glyn Ford a Martine Roure za skupinu PSE o antisemitismu (B6-0069/2005);

Daniel Marc Cohn-Bendit a Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE o rasismu a antisemitismu (B6-0070/2005);

Graham Watson a Sarah Ludford za skupinu ALDE o vzpomínce na oběti holokaustu, antisemitismu a rasismu (B6-0073/2005);

Francis Wurtz, Marco Rizzo, Miguel Portas, André Brie a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL o rasismu a antisemitismu (B6-0074/2005);

Hans-Gert Poettering, Ewa Klamt, Patrick Gaubert, Timothy Kirkhope a Bogusław Sonik za skupinu PPE-DE o antisemitismu (B6-0076/2005);

Romano Maria La Russa, Inese Vaidere, Roberta Angelilli a Brian Crowley za skupinu UEN o antisemitismu a rasismu (B6-0077/2005);

Maciej Marian Giertych, Jens-Peter Bonde, Georgios Karatzaferis a Nils Lundgren za skupinu IND/DEM o antisemitismu a rasismu (B6-0079/2005).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 27.01.2005

9.   Víceletý program Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu v Evropě ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení víceletého programu Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání v Evropě (10458/4/2004 — C6-0140/2004 — 2004/0025(COD)) — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj Paul Rübig (A6-0002/2005).

Paul Rübig předložil doporučení ke druhému čtení.

Vystoupil Viviane Reding (členka Komise).

Vystoupili tito poslanci: Richard Seeber za skupinu PPE-DE, Neena Gill za skupinu PSE, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN a Reino Paasilinna.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 27.01.2005

10.   Členství ve výborech

Na žádost politické skupiny ALDE schválil Parlament toto jmenování:

výbor LIBE:

Jean-Marie Cavada, kterým je nahrazen Lapo Pistelli.

11.   Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den je schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 352 950 OJJE)

12.   Konec zasedání

Zasedání skončilo ve 22:30 hodin.

Julian Priestley

generální tajemník

Alejo Vidal-Quadras Roca

místopředseda


(1)  Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích.

(2)  Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích.


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Adwent, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aylward, Ayuso González, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, António Costa, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Degutis, Dehaene, De Keyser, Del Turco, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grech, Griesbeck, Gröner, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Huhne, Hutchinson, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Pál Schmitt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stevenson, Stihler, Strejček, Stroz, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


Čtvrtek 27. ledna 2005

13.10.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 253/11


ZÁPIS

(2005/C 253 E/02)

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

PŘEDSEDNICTVÍ: Josep BORRELL FONTELLES

předseda

1.   Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hodin.

2.   Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1)

z Rady a Komise:

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2500/2001 s cílem umožnit provádění pomoci Společenství podle čl. 54 odst. 2 písm. c) finančního nařízení (COM(2004)0814 — C6-0026/2005 — 2004/0285(CNS)).

předáno

příslušný AFET

stanovisko BUDG, CONT

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (05100/2005 — C6-0027/2005 — 2004/0131(AVC)).

předáno

příslušný AFET

stanovisko INTA

Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (14211/2004 — C6-0028/2005 — 2004/0119(AVC)).

předáno

příslušný AFET

stanovisko INTA

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností a směrnice Rady 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách (COM(2004)0725 — C6-0164/2004 — 2004/0250(COD)).

předáno

příslušný JURI

stanovisko ECON

2)

z parlamentních výborů

2.1)

doporučení:

*** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (13286/2004 — C6-0022/2005 — 2004/0195(AVC)) — Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj Barón Crespo Enrique (A6-0007/2005).

*** Doporučení

1.

k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta,, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

2.

k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (14025/2004 — C6-0003/2005 — 2004/0115 (AVC)) — Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj Brok Elmar (A6-0011/2005).

2.2)

doporučení pro druhé čtení:

***II Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje víceletý program Společenství pro usnadnění přístupu k digitálnímu obsahu, jeho používání a využívání v Evropě (10458/4/2004 — C6-0140/2004 — 2004/0025(COD)) — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj Rübig Paul (A6-0002/2005).

3.   Pořad jednání

Předseda oznámil, že ukrajinský prezident Viktor Juščenko nemohl z důvodu nepříznivých meteorologických podmínek ve střední Evropě přijet do Bruselu.

Slavnostní zasedání proto bylo zrušeno.

4.   Prohlášení předsednictva

Předseda učinil prohlášení u příležitosti připomenutí 60. výročí osvobození vyhlazovacího tábora Osvětim-Birkenau.

Parlament vzdal minutou ticha čest památce obětem.

(Zasedání, které bylo přerušeno v 9:10 hodin, pokračovalo v 10:00 hodin.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

místopředseda

5.   Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

6.   Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, jednotlivé a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze 1 zápisu.

6.1.   Dohoda o stabilizaci a přidružení EU/Republika Makedonie (FYROM) a EU/Chorvatsko *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení

1.

k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Chorvatskou republikou na straně druhé, které zohledňují přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Slovenské republiky a Republiky Slovinsko k Evropské unii [KOM(2004)0370 — 14211/2004 — C6-0028/2005 — 2004/0119(AVC)]

2.

Doporučení 2 k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Makedonie (FYROM) na straně druhé, které zohledňují přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Slovenské republiky a Republiky Slovinsko k Evropské unii [KOM(2004)0354 — 9856/2004 — 14025/2004 — C6-0003/2005 — 2004/0115(AVC)] — Výbor pro zahraniční věci.

Zpravodaj Elmar Brok (A6-0011/2005).

(potřebná jednoduchá většina)

(Výsledek hlasování: příloha 1, bod 1

NÁVRHY LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2005)0013 a 0014)

Parlament proto vyslovil souhlas.

6.2.   Dodatkový protokol k Dohodě o přidružení EU/Chile *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, za účelem zohlednění přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (13286/2004 — C6-0022/2005 — 2004/0195(AVC)) — Výbor pro mezinárodní obchod.

Zpravodaj Enrique Barón Crespo (A6-0007/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

Výsledek hlasování: příloha 1, bod 2

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2005)0015)

Parlament proto vyslovil souhlas.

6.3.   Víceletý program Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu v Evropě ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení víceletého programu Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání v Evropě (10458/4/2004 — C6-0140/2004 — 2004/0025(COD)) — Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Zpravodaj Paul Rübig (A6-0002/2005).

(potřebná kvalifikovaná většina)

(Výsledek hlasování: příloha 1, bod 3)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2005)0016)

6.4.   Situace na Blízkém východě (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0068/2005, B6-0071/2005, B6-0072/2005, B6-0075/2005, B6-0078/2005 a B6-0080/2005

(potřebná jednoduchá většina)

(Výsledek hlasování: příloha 1, bod 4)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0068/2005

(nahrazující B6-0068/2005, B6-0071/2005, B6-0072/2005, B6-0075/2005, B6-0078/2005 a B6-0080/2005):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Edward McMillan-Scott a Charles Tannock za skupinu PPE-DE

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser a Michel Rocard za skupinu PSE

Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE

Joost Lagendijk, David Hammerstein Mintz, Margrete Auken a Johannes Voggenhuber za skupinu Verts/ALE

Francis Wurtz, Adamos Adamou a Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL

Roberta Angelilli, Brian Crowley, Cristiana Muscardini a Anna Elzbieta Fotyga za skupinu UEN

přijat (P6_TA(2005)0017)

K hlasování vystoupili:

Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, který předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 2, který byl vzat v potaz.

Edward McMillan-Scott navrhl vypuštění bodu 15.

6.5.   Holokaust, antisemitismus a rasismus (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0069/2005, B6-0070/2005, B6-0073/2005, B6-0074/2005, B6-0076/2005, B6-0077/2005 a B6-0079/2005

(potřebná jednoduchá většina)

(Výsledek hlasování: příloha 1, bod 5)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0069/2005/rev.

(nahrazující B6-0069/2005, B6-0070/2005, B6-0073/2005, B6-0074/2005, B6-0076/2005, B6-0077/2005 a B6-0079/2005):

předložen těmito poslanci:

Hans-Gert Poettering, Ewa Klamt, Timothy Kirkhope a Patrick Gaubert za skupinu PPE-DE

Martin Schulz, Glyn Ford a Martine Roure za skupinu PSE

Sarah Ludford, Graham Watson a Alexander Nuno Alvaro za skupinu ALDE

Daniel Marc Cohn-Bendit a Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE

Francis Wurtz, Miguel Portas, Dimitrios Papadimoulis, André Brie, Marco Rizzo a Helmuth Markov za skupinu GUE/NGL

Brian Crowley za skupinu UEN

přijat (P6_TA(2005)0018)

K hlasování vystoupili:

Bogusław Sonik za skupinu PPE-DE předložil ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění A a k bodu 5 odrážce 2;

Sarah Ludford k předmětu ústních pozměňovacích návrhů;

Martin Schulz za skupinu PSE předložil ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění A;

Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE podpořil ústní pozměňovací návrh, který předložil Martin Schulz;

Sarah Ludford o postupu hlasování o ústních pozměňovacích návrzích;

Daniel Marc Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE o ústních pozměňovacích návrzích předložených skupinami PSE a UEN;

Martin Schulz o postupu hlasování;

Johannes Voggenhuber podpořil ústní pozměňovací návrh, který předložil Martin Schulz, zároveň však zdůraznil odpovědnost Rakouska;

Michał Tomasz Kamiński za skupinu UEN a Sarah Ludford o vystoupení, které učinil Daniel Marc Cohn-Bendit;

Hannes Swoboda upřesnil dopad ústního pozměňovacího návrhu, který předložil Martin Schulz;

Vytautas Landsbergis předložil ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění A;

Cristiana Muscardini o vystoupení, které učinil Daniel Marc Cohn-Bendit, a o postupu hlasování o ústních pozměňovacích návrzích.

7.   Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Antisemitismus a rasismus — RC-B6-0069/2005/rev

Frank Vanhecke, Maciej Marian Giertych.

8.   Opravy hlasování

Tito poslanci navrhli opravy hlasování:

Holokaust, antisemitismus a rasismus — RC-B6-0069/2005/rev

usnesení (najednou)

pro: Christofer Fjellner, Mogens N. J. Camre, Lydia Schenardi.

***

Kathy Sinnott oznámila, že měla v úmyslu předložit ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění A, jehož cílem bylo přidat na seznam vyjmenovaných obětí „fyzicky postižené“, avšak že se jí nepodařilo včas upoutat pozornost předsedy.

9.   Jednominutové projevy k důležitým otázkám politické povahy.

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, přednesli podle článku 144 jednacího řádu jednominutový projev:

Jo Leinen, József Szájer, Witold Tomczak, Nigel Farage, Barbara Kudrycka, Mary Lou McDonald, Gerard Batten, Genowefa Grabowska, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Bogusław Rogalski, Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, György Schöpflin a Kathy Sinnott.

10.   Ověření pověřovacích listin

Na návrh, který předložil výbor JURI, se Parlament rozhodl prohlásit mandát poslankyně Viktórie Mohácsi za platný, a to s účinností od 29. listopadu 2004.

11.   Sdělení společných postojů Rady

Předseda oznámil, že podle čl. 57 odst. 1 obdržel od Rady tyto společné postoje včetně vysvětlení jejich přijetí a postoj Komise k:

Společný postoj Rady ze dne 24. ledna 2005 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel (11934/3/2004 — C6-0029/2005 — 2003/0130(COD))

předáno

příslušný: TRAN

Společný postoj Rady ze dne 24. ledna 2005 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel (11933/3/2004 — C6-0030/2005 — 2003/0136(COD))

předáno

příslušný: TRAN

Společný postoj Rady ze dne 24. ledna 2005 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 74/408/EHS o sedadlech, jejich ukotvení a opěrkách hlavy motorových vozidel (11935/3/2004 — — C6-0031/2005 — 2003/0128(COD))

předáno

příslušný: TRAN

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí postoje proto začne běžet zítra, 28.1.2005.

12.   Rozhodnutí o určitých dokumentech

postoupeno výboru

výbor ITRE

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby (KOM(2004)0607 — C6-0122/2004 — 2004/0209(COD))

Příslušný: EMPL

(stanovisko: ITRE, FEMM)

výbor CONT

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu (KOM(2004)0002 — C5-0069/2004 — 2004/0001(COD))

Příslušný: IMCO

(stanovisko: CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, JURI)

výbor JURI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví (KOM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD))

Příslušný: INTA

(stanovisko: DEVE, ENVI, JURI)

13.   Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.

14.   Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se budou konat od 21.2.2005 do 24.2.2005.

15.   Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu je přerušeno.

Zasedání skončilo v 11:05.

Julian Priestley

generální tajemník

Josep Borrell Fontelles

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Adwent, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Bresso, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbey, Cornillet, Correia, António Costa, Paolo Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Davies, De Poli, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grech, Gröner, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Harangozó, Harbour, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Huhne, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Pál Schmitt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Stroz, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka


PŘÍLOHA I

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

+

přijat

-

zamítnut

nebrán v potaz

VZ

vzat zpět

JH (..., ..., ...)

jmenovité hlasování (pro, proti, zdržení se)

EH (..., ..., ...)

elektronické hlasování (pro, proti, zdržení se)

dílč.

dílčí hlasování

odděl.

oddělené hlasování

pn

pozměňovací návrh

KPN

kompromisní pozměňovací návrh

odpovídající část

Z

zrušující pozměňovací návrh

=

totožné pozměňovací návrhy

§

odstavec

čl.

článek

odův.

bod odůvodnění

návrh usnesení

SNÚ

společný návrh usnesení

TAJ

tajné hlasování

1.   Dohoda o stabilizaci a přidružení ES-Bývalá jugoslávská republika Makedonie a ES-Chorvatsko ***

Zpráva: BROK (A6-0011/2005)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

jediné hlasování

 

+

 

2.   Dodatkový protokol k Dohodě o přidružení EU-Chile ***

Zpráva: BARÓN CRESPO (A6-0007/2005)

Předmět

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

jediné hlasování

 

+

 

3.   Digitálně šířený obsah v Evropě ***II

Doporučení pro druhé čtení: RÜBIG (A6-0002/2005)

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

Bod 6

1

výbor ITRE

 

+

 

společný postoj

 

prohlášen za schválený

 

4.   Situace na Středním východě

Návrhy usnesení: B6-0068/2005, 0071/2005, 0072/2005, 0075/2005, 0078/2005 a 0080/2005

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

Společný návrh usnesení RC6-0068/2005 (PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL a UEN)

§ 8

2

GUE/NGL

dílčí

 

ústní pozměňovací návrh

1

+

2

-

§ 12

 

původní znění

dílčí

 

 

1

+

 

2/EH

-

297, 301, 17

3

+

 

4

+

 

§ 13

3

GUE/NGL

 

+

 

§ 14

 

původní znění

dílčí

 

 

1

+

 

2

+

 

§15

 

původní znění

 

-

 

Za § 14

1

UEN

 

+

 

hlasování: usnesení (najednou)

 

+

 

návrhy usnesení podle politických skupin

B6-0068/2005

 

ALDE

 

 

B6-0071/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0072/2005

 

PSE

 

 

B6-0075/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0078/2005

 

UEN

 

 

B6-0080/2005

 

PPE-DE

 

 

Žádosti o dílčí hlasování

ALDE, PPE-DE

§ 12

1. část:„odsuzuje všechny teroristické útoky a všechny nevybíravé násilné akty“

2. část: slovo „nevybíravé“

3. část: slova „na obou stranách“

4. část:„požaduje, aby ozbrojené palestinské ... ukončila zabíjení bez soudního procesu;“

§ 14

1. část: celé znění beze slov „aby zastavila výstavbu zdi“

2. část: tato slova

GUE/NGL

Pn. 2 (viz rovněž ústní pozměňovací návrh k tomuto pozměňovacímu návrhu)

1. část:„velmi podporuje odhodlání prezidenta Abbáse ... pro dosažení těchto cílů“

2. část:„vyzývá izraelské orgány ... Rady bezpečnosti OSN“

Různé

M. Pan Wurtz předloží tento ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu č. 2:

8.

velmi podporuje odhodlání prezidenta Abbáse ukončit násilí (původní znění bodu 8) a vítá opatření, která přijal prezident Abbás, a jeho odhodlání zreformovat palestinské bezpečnostní složky a posílit kontrolu nad nimi a plně se zapojit do dialogu se všemi zúčastněnými stranami; domnívá se, že pro dosažení těchto cílů má zásadní význam plná politická podpora USA a EU a aktivní spolupráce ze strany Izraele, vyzývá izraelské orgány, aby přijaly a uskutečnily „cestovní mapu“ a rezoluci Rady bezpečnosti OSN;

5.   Holocaust, antisemitismus a rasismus

Návrhy usnesení: B6-0069/2005, 0070/2005, 0073/2005, 0074/2005, 0076/2005, 0077/2005 a 0079/2005

Předmět

Pn. č.

Autor

JH atd.

Hlasování

Hlasování JH/EH — připomínky

Společný návrh usnesení RC6-0069/2005/rev (PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL a UEN)

§ 4

 

původní znění

dílčí

 

 

1

+

 

2

+

 

§5 odrážka 2

 

původní znění

 

+

ústní pozměňovací návrh

Bod odůvodnění A

ústní pn.

PPE-DE (Sonik)

 

+

ústní pozměňovací návrh

ústní pn.

PSE (Schulz)

 

+

1

UEN

 

ústní pn.

Landsbergis

 

+

Za bod odůvodnění B

2

UEN

 

-

 

hlasování: usnesení (najednou)

JH

+

617, 0, 10

návrhy usnesení podle politických skupin

B6-0069/2005

 

PSE

 

 

B6-0070/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0073/2005

 

ALDE

 

 

B6-0074/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0076/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0077/2005

 

UEN

 

 

B6-0079/2005

 

IND/DEM

 

 

Žádosti o jmenovité hlasování

ALDE, PPE-DE, Verts/ALE: závěrečné hlasování

IND/DEM, UEN: pn. 1

Žádost o dílčí hlasování

IND/DEM:

§ 4

1. část: celé znění bez slov „kulturními“ a „náboženskými“

2. část: tato slova

Různé

Skupina EPP-ED (p. Sonik) předkládá tento ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění A:

A.

vzhledem k tomu, že 27. leden 2005, kdy se slaví 60. výročí osvobození hitlerovského nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Březinka, ve kterém byly zavražděny dohromady až 1.5 miliónů Židů, Romů, Poláků, Rusů a věznů různých národností a homosexuálů , není pro Evropany pouze skutečnou příležitostí připomenout si a odsoudit nepředstavitelné hrůzy a tragédii holokaustu, ale je zároveň příležitostí začít se zabývat zneklidňujícím nárůstem antisemitismu a zvláště jeho projevy v Evropě a znovu se zamyslet na tím, jaká nebezpečí představuje pronásledování občanů na základě jejich rasy, etnického původu, náboženství, politického přesvědčení či sexuální orientace,

Skupina EPP-ED (p. Sonik) také předkládá ústní pozměňovací návrh k bodu 5 odrážka 2:

podporovaly osvětu o holokaustu prostřednictvím institucí připomínajících památku holokaustu, zejména prostřednictvím Muzea v Osvětimi-Březince (Muzeum Państwowe Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu) a Berlínského informačního centra o holokaustu (Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas) jako evropských informačních zdrojů, přičemž by se vzdělávání zaměřené na holokaust a evropské občanství mělo stát běžným prvkem školních osnov v EU, a aby postavily současný boj proti rasismu, xenofobii a antisemitismu na zkušenostech holokaustu,

Skupina PSE (p. Schulz) předkládá tento ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění A:

A.

vzhledem k tomu, že 27. leden 2005, kdy se slaví 60. výročí osvobození německého nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Březinka, ve kterém bylo zavražděno dohoromady až 1,5 milónů Židů, Romů, Poláků, Rusů a vězňů různých národností, a homosexuálů, není pro Evropany pouze skutečnou příležitostí připomenout si a odsoudit nepředstavitelné hrůzy a tragédii holokaustu, ale je zároveň příležitostí začít se zabývat zneklidňujícím nárůstem antisemitismu a zvláště jeho projevy v Evropě a znovu se zamyslet na tím, jaká nebezpečí představuje pronásledování občanů na základě jejich rasy, etnického původu, náboženství, politického přesvědčení či sexuální orientace,

M. Pan Landsbergis předkládá tento ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění A:

A.

vzhledem k tomu, že 27. leden 2005, kdy se slaví 60. výročí osvobození hitlerovského nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Březinka, ve kterém bylo zavražděno dohoromady až 1,5 milónů Židů, Romů, Poláků, Rusů a vězňů různých národností, a homosexuálů, není pro Evropany pouze skutečnou příležitostí připomenout si a odsoudit nepředstavitelné hrůzy a tragédii holokaustu, ale je zároveň příležitostí začít se zabývat zneklidňujícím nárůstem antisemitismu a zvláště jeho projevy v Evropě a znovu se zamyslet na tím, jaká nebezpečí představuje pronásledování občanů na základě jejich rasy, etnického původu, náboženství, sociálního zařazení , politického přesvědčení či sexuální orientace,


PŘÍLOHA II

VÝSLEDEK JMENOVITÉHO HLASOVÁNÍ

Společný návrh usnesení B6-0069/2005 — Antisemitismus

Usnesení

Pro: 617

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa Paolo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Di Pietro, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Huhne, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Remek, Sjöstedt, Stroz, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Adwent, Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mote, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, De Poli, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bresso, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Costa António, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržel se: 10

GUE/NGL: Henin, Manolakou, Toussas

NI: Claeys, Dillen, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Lombardo

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen


PŘIJATÉ TEXTY

 

P6_TA(2005)0013

Dohoda o stabilizaci a přidružení EU/Chorvatsko ***

Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné, a Chorvatskou republikou na straně druhé, které zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (KOM(2004)0370 — 14211/2004 — C6-0028/2005 — 2004/0119(AVC))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM(2004)0370 - 14211/2004) (1),

s ohledem na žádost o souhlas, která byla předložena Radou v souladu s čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem, čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou a článkem 310 Smlouvy o ES (C6-0028/2005),

s ohledem na článek 75, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A6-0011/2005),

1.

souhlasí s uzavřením protokolu;

2.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Chorvatské republiky.


(1)  Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku.

P6_TA(2005)0014

Dohoda o stabilizaci a přidružení EU/Bývalá jugoslávská republika Makedonie ***

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné, a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé, který zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (KOM(2004)0354 — 9856/2004 —14025/2004 — C6-0003/2005 — 2004/0115(AVC))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM(2004)0354 — 9856/2004 — 14025/2004) (1),

s ohledem na žádost o souhlas, která byla předložena Radou v souladu s čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem, čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou a článkem 310 Smlouvy o ES (C6-0003/2005),

s ohledem na článek 75, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A6-0011/2005),

1.

souhlasí s uzavřením protokolu;

2.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Bývalé jugoslávské republice Makedonii.


(1)  Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku.

P6_TA(2005)0015

Dodatkový protokol k Dohodě přidružení EU/Chile ***

Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, za účelem zohlednění přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (KOM(2004)0566 — C6-0022/2005 — 2004/0195(AVC))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM(2004)0566) (1),

s ohledem na žádost o schválení, kterou předložila Rada podle čl. 300 odst. 3, druhého pododstavce, společně s článkem 310 a čl. 300 odst. 2, první pododstavec Smlouvy o ES (C6-0022/2005),

s ohledem na článek 75, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A6-0007/2005),

1.

souhlasí s uzavřením protokolu;

2.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Chilské republiky.


(1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

P6_TA(2005)0016

Víceletý program Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu v Evropě ***II

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady ohledně přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se pro usnadnění přístupu k digitálnímu obsahu, jeho používání a využívání v Evropě zřizuje víceletý program Společenství (10458/4/2004 — C6-0140/2004 — 2004/0025(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

s ohledem na společný postoj Rady (10458/4/2004 - C6-0140/2004),

s ohledem na stanovisko při prvním čtení (1) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2004)0096) (2)

s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2004)0367) (3),

s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0002/2005),

1.

schvaluje společný postoj v pozměněném znění;

2.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


(1)  Přijaté texty, 22.4.2004, P6_TA(2004)0364.

(2)  Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku.

(3)  Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku.

P6_TC2-COD(2004)0025

Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 27. ledna 2005 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č..../2005/ES o zavedení víceletého programu Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání v Evropě

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 157 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vývoj informační společnosti a objevení vysokorychlostního internetu ovlivní život každého občana Evropské unie, mimo jiné podněcováním zájmu o přístup ke znalostem a nové způsoby jejich získávání, což zvýší poptávku po novém obsahu, aplikacích a službách.

(2)

Míra využívání internetu ve Společenství se nestále významně zvyšuje. Příležitosti, které internet nabízí, by měly být využity tak, aby každému jednotlivci i organizaci ve Společenství umožnily dosáhnout sociálního i hospodářského prospěchu ze sdílení informací a znalostí. V Evropě nastává doba využívání potenciálu digitálně šířeného obsahu.

(3)

Závěry zasedání Evropské rady v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 zdůraznily, že přechod k digitální ekonomice založené na znalostech, pobízené novým zbožím a službami, bude silným motorem růstu, konkurenceschopnosti a pracovních míst. Při té příležitosti byla zvláště zdůrazněna úloha odvětví tvorby obsahu spočívající ve vytváření přidané hodnoty prostřednictvím využívání a šíření evropské kulturní rozmanitosti.

(4)

Akční plán eEurope 2005, který rozvíjí Lisabonskou strategii, vyzývá k opatřením na podporu vzniku bezpečných služeb, aplikací a obsahu prostřednictvím vysokorychlostních sítí, a tím k vytvoření příznivého prostředí pro soukromé investice, tvorbu nových pracovních míst, růst produktivity, modernizaci veřejných služeb a poskytnutí příležitosti všem podílet se na globální informační společnosti.

(5)

Stále zjevnější je poptávka široké společnosti v Evropě po kvalitním digitálně šířeném obsahu s vyváženými přístupovými a uživatelskými právy, ať už se jedná o občany společnosti, studenty, výzkumné pracovníky, malé a střední podnikatele a jiné komerční uživatele nebo osoby se zvláštními potřebami, kteří si přejí rozšířit své znalosti, nebo o „staronové uživatele“, kteří si přejí využít zdroje digitálně šířeného obsahu k vytvoření služeb.

(6)

Zájem na digitálně šířeném obsahu mají poskytovatelé obsahu (včetně veřejných a soukromých organizací a institucí, které vytvářejí, shromažďují nebo vlastní digitálně šířený obsah) a uživatelé obsahu (včetně organizací a podniků, které jsou konečnými uživateli a které digitálně šířený obsah opakovaně využívají nebo mu přidávají hodnotu). Zvláštní pozornost by měla být věnována účasti malých a středních podniků.

(7)

Program eContent (2001-2004), přijatý rozhodnutím Rady 2001/48/ES ze dne 22. prosince 2000 (3), podporoval rozvoj a používání evropského digitálně šířeného obsahu na internetu a jazykovou rozmanitost evropských internetových stránek v informační společnosti. Sdělení Komise ze dne 10. října 2003 o střednědobém hodnocení programu eContent znovu zdůrazňuje důležitost činnosti v této oblasti.

(8)

Technologický pokrok nabízí možnost přidat obsahu hodnotu ve formě vložených znalostí a zdokonalit interoperabilitu na úrovni služeb, která je předpokladem pro přístup k digitálně šířenému obsahu, jeho využívání a šíření. To je významné zejména v těch oblastech veřejného zájmu, které tento program řeší.

(9)

Podpora spolehlivých obchodních modelů zdokonalí návaznost projektů zahájených na základě tohoto programu, a tím zlepší podmínky pro větší hospodářskou návratnost služeb založených na přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho opakovaném používání.

(10)

Legislativní rámec je definován tak, aby řešil všechny výzvy digitálně šířeného obsahu v informační společnosti (4)  (5)  (6).

(11)

Odlišné zvyklosti členských států nadále představují technické překážky, které brání širokému přístupu, používání, opakovanému používání a využívání informací veřejného sektoru ve Společenství.

(12)

Pokud digitálně šířený obsah zahrnuje osobní údaje, je třeba respektovat směrnice 95/46/ES (7) a 2002/58/ES (8) a použité technologie by měly respektovat a pokud možno věnovat zvýšenou pozornost soukromí.

(13)

Opatření Společenství přijatá v souvislosti s obsahem informací by měla podporovat mnohajazyčné a multikulturní zvláštnosti Společenství.

(14)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (9).

(15)

Komise by měla zajistit vzájemné doplňování a součinnost se souvisejícími iniciativami a programy Společenství, zejména s těmi, které se týkají vzdělávání a kultury a Evropského rámce interoperability.

(16)

Toto rozhodnutí stanoví pro celou dobu trvání programu finanční rámec, který je během ročního rozpočtového procesu prvotním odkazem pro rozpočtový orgán ve smyslu bodu 33 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu (10).

(17)

Jelikož cílů tohoto opatření, totiž snahy o usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání v Evropě, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států vzhledem k mezinárodní povaze uvedených problémů, a proto, z důvodu evropské oblasti působnosti a účinku, jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle uvedeného článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Cíl programu

1.   Toto rozhodnutí zavádí pro období 2005 až 2008 program Společenství za účelem usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání, což usnadní vytváření a šíření informací v oblastech veřejného zájmu na úrovni Společenství.

Tento program se nazývá program „eContentplus“ (dále jen „program“).

2.   Za účelem dosažení obecného cíle programu je třeba se zabývat těmito směry činnosti:

a)

usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu, jeho používání a využívání na úrovni Společenství;

b)

usnadnění zlepšování kvality a zvyšování úrovně nejlepších postupů ve vztahu k digitálně šířenému obsahu mezi poskytovateli a uživateli digitálně šířeného obsahu napříč odvětvími;

c)

posílení spolupráce mezi subjekty se zájmem na digitálně šířeném obsahu a zvyšování povědomí.

Činnosti, které mají být vykonány na základě směrů činnosti, jsou zaměřeny na informace veřejného sektoru, prostorová data a vzdělávací, kulturní a vědecký obsah, jak je stanoveno v příloze I. Program je prováděn v souladu s přílohou II.

Článek 2

Účast

1.   Program je určen pro právnické osoby usazené v členských státech. Rovněž je určen pro právnické osoby usazené v kandidátských zemích v souladu s dvoustrannými dohodami, které byly nebo budou s těmito zeměmi uzavřeny.

2.   Program se mohou účastnit právnické osoby usazené ve státech ESVO, které jsou smluvními stranami Dohody o EHP, v souladu s ustanoveními uvedené dohody.

3.   Programu se mohou bez finanční podpory Společenství účastnit právnické osoby usazené ve třetích zemích a mezinárodní organizace, pokud tato účast účinně přispívá k provádění programu. Rozhodnutí o takové účasti jsou přijímána postupem podle čl. 4 odst. 2.

Článek 3

Pravomoci Komise

1.   Komise je zodpovědná za provádění programu.

2.   Komise na základě tohoto rozhodnutí vypracuje pracovní program.

3.   Komise při provádění programu zajistí v úzké spolupráci s členskými státy obecnou slučitelnost a doplňkovost programu s jinými příslušnými politikami, programy a opatřeními Společenství, které se dotýkají rozvoje a používání evropského digitálně šířeného obsahu a podpory jazykové rozmanitosti informační společnosti, zejména s programy Společenství v oblasti výzkumu a technologického rozvoje, IDA, eTEN, eInclusion, eLearning, MODINIS a s akčním plánem pro bezpečnější internet.

4.   Komise jedná postupem podle čl. 4 odst. 2 za účelem

a)

přijetí a změny pracovního programu;

b)

stanovení kritérií a obsahu výzev k předkládání návrhů v souladu s cílem stanoveným v článku 1;

c)

hodnocení projektů navrhovaných na základě výzev k předkládání návrhů na financování Společenstvím v odhadované výši příspěvku Společenství rovné 1 000 000 EUR nebo vyšší;

d)

jakékoli odchylky od pravidel stanovených v příloze II.

5.   Komise informuje výbor uvedený v článku 4 o postupu provádění programu.

Článek 4

Výbor

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 5

Dohled a hodnocení

1.   Za účelem zajištění účinného využívání pomoci Společenství Komise zajistí, aby činnosti na základě tohoto rozhodnutí podléhaly předběžnému posouzení, dalšímu sledování a následnému hodnocení.

2.   Komise vykonává dohled nad prováděním projektů na základě tohoto programu. Komise hodnotí způsob a dopady provádění projektů za účelem posouzení, zda bylo dosaženo původních cílů.

3.   Nejpozději v polovině roku 2006 podá Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o provádění směrů činnosti uvedených v čl. 1 odst. 2. V této souvislosti podá Komise zprávu o souladu částky pro období 2007 až 2008 s finančním výhledem. V případě potřeby přijme Komise v rámci rozpočtového procesu v období 2007 až 2008 opatření nezbytná pro zajištění souladu ročních rozpočtových položek s finančním výhledem. Po skončení programu Komise předloží závěrečnou hodnotící zprávu.

4.   Komise předá výsledky svých kvantitativních a kvalitativních hodnocení Evropskému parlamentu a Radě spolu s vhodnými návrhy na změnu tohoto rozhodnutí. Výsledky budou předány před předložením návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro roky 2007 a 2009.

Článek 6

Finanční rámec

1.   Finanční rámec pro provádění opatření Společenství v souladu s tímto rozhodnutím v období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008 se stanoví na 149 000 000 EUR, z nichž 55 600 000 EUR připadá na období do 31. prosince 2006.

2.   Pro období následující po 31. prosinci 2006 je částka považována za potvrzenou, bude-li pro tuto etapu shodná s finančním výhledem platným pro období začínající rokem 2007.

3.   Roční rozpočtové položky pro období 2005 až 2008 schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního výhledu. Orientační rozdělení výdajů je obsaženo v příloze III.

V ... dne

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


(1)  Stanovisko ze dne 29. dubna 2004(Úř. věst. C 117, 30.4.2004, s.49).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 24. září 2004 (Úř. věst. C 25 E, 1.2.2005, s. 19) a postoj Evropského parlamentu ze dne 27. ledna 2005.

(3)  Úř. věst. L 14, 18.1.2001, s. 32.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází (Úř. věst. L 77, 27.3.1996, s. 20).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31). Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

(9)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10)  Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2003/429/ES (Úř. věst. L 147, 14.6.2003, s. 25).

PŘÍLOHA I

ČINNOST

I.   ÚVOD

Celkovým cílem eContentplus je umožnit větší dosažitelnost, používání a využívání digitálně šířeného obsahu ve Společenství, což usnadní tvorbu a šíření informací v oblastech veřejného zájmu na úrovni Společenství.

Vytvoří se tím lepší podmínky pro přístup k digitálně šířenému obsahu a službám a jejich řízení ve vícejazyčném a multikulturním prostředí. Rozšíří se tím možnost volby uživatelů a podpoří nové způsoby interakce s digitálně šířeném obsahem obohaceným o znalosti, tedy o vlastnost, která se stává zásadní pro to, aby se obsah stal dynamičtějším a vyhovoval zvláštním okolnostem (vzdělávacím, kulturním, osobám se zvláštními potřebami atd.).

Program připraví cestu strukturovanému rámci pro kvalitní digitálně šířený obsah v Evropě — evropský prostor digitálně šířeného obsahu - tím, že usnadní přenos zkušeností, osvědčených postupů a reprodukce napříč odvětvími tvorby obsahu, poskytovateli a uživateli obsahu.

Předpokládají se tři směry činnosti:

a)

usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu, jeho používání a využívání na úrovni Společenství;

b)

podpora zlepšování kvality a zvyšování úrovně nejlepších postupů ve vztahu k digitálně šířenému obsahu mezi poskytovateli a uživateli digitálně šířeného obsahu a napříč odvětvími;

c)

posílení spolupráce mezi subjekty se zájmem na digitálně šířeném obsahu a zvyšování povědomí.

II.   SMĚRY A ČINNOSTI

A.   Usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu, jeho používání a využívání na úrovni Společenství

Činnosti, které mají být vykonány na základě tohoto směru činnosti, zahrnují zřízení sítí a sdružení mezi zájemci o obsah, což podpoří tvorbu nových služeb.

Cílovými oblastmi jsou informace veřejného sektoru, prostorová data a vzdělávací a kulturní obsah.

Pozornost se zaměřuje na:

a)

podporu rozsáhlejšího uznávání důležitosti informací veřejného sektoru, jejich obchodní hodnotu a přidružené společenské důsledky jejich používání. Činnost zlepší účinné přeshraniční používání a využívání informací veřejného sektoru mezi organizacemi veřejného sektoru a soukromými společnostmi, včetně malých a středních podnikatelů, pokud jde o informační produkty a služby s přidanou hodnotou;

b)

podporu rozsáhlejšího využívání prostorových dat subjekty veřejného sektoru, soukromými společnostmi, včetně malých a středních podnikatelů, a občanů prostřednictvím mechanismů spolupráce na evropské úrovni. Činnost by měla řešit jak technické, tak organizační otázky a předcházet duplikacím a nedostatečně vyvinutým souborům teritoriálních dat. Měla by podporovat přeshraniční interoperabilitu, napomáhat koordinaci mezi mapujícími subjekty a podporovat vznik nových služeb na evropské úrovni pro mobilní uživatele. Rovněž by měla podporovat používání otevřených standardů;

c)

podpora šíření otevřených evropských zdrojů znalostí týkajících se digitálních objektů, pro vzdělávání a výzkumná společenství, jakož i pro jednotlivce. Tato činnost podpoří vytvoření transevropských makléřských služeb pro digitálně šířený vzdělávací obsah s přidruženými obchodními modely. Tato činnost by rovněž měla podporovat používání otevřených norem a tvorbu větších skupin uživatelů, kteří analyzují a testují předstandardizační a specifikační schémata s cílem převést evropské vícejazyčné a multikulturní aspekty do procesu definování globálních norem pro digitálně šířený vzdělávací obsah;

d)

podporu vzniku transevropských informačních infrastruktur pro přístup a používání vysoce kvalitních evropských digitálních kulturních a vědeckých zdrojů prostřednictvím propojení virtuálních knihoven, pamětí společenství atd. Činnost by měla zahrnovat koordinované přístupy k digitalizaci a tvorbě a shromažďování souborů, zachování digitálních objektů a soupisy kulturních a vědeckých digitálních zdrojů. Měla by zlepšit přístup k digitálním kulturním a vědeckým prostředkům prostřednictvím účinných schémat vydávání povolení a celkového přednostního zúčtování práv.

B.   Podpora zlepšování kvality a zvyšování úrovně nejlepších postupů ve vztahu k digitálně šířenému obsahu mezi poskytovateli a uživateli digitálně šířeného obsahu napříč odvětvími

Činnosti, které mají být vykonány na základě tohoto směru činnosti, mají za cíl usnadnit určení a rozsáhlé šíření nejlepších postupů ve způsobech, postupech a operacích za účelem dosažení vyšší kvality, větší výkonnosti a účinnosti tvorby, používání a distribuci digitálně šířeného obsahu.

Tato činnost zahrnuje experimenty, jejichž účelem je prokázat schopnost vyhledávání, použitelnost, opakovanou použitelnost, uspořadatelnost a interoperabilitu digitálně šířeného obsahu v kontextu stávajícího právního rámce při splnění požadavků různých cílových skupin a trhů ve stále více vícejazyčném a multikulturním prostředí již v počáteční fázi postupu a při pokrytí přesahujícím hranice pouhých lokalizačních technologií.

Tato činnost využívá výhod vyplývajících z vylepšení digitálně šířeného obsahu se strojově-srozumitelnými údaji (sémanticky řádně definovaná metadata založená na příslušné popisné terminologii, slovní zásobě a ontologiích).

Tyto experimenty se provádí v tématických celcích. Sběr, šíření a meziodvětvové reprodukce získaných znalostí je nedílnou součástí experimentů.

Cílovými oblastmi použití jsou informace veřejného sektoru, prostorová data, digitálně šířený vzdělávací a kulturní obsah a vědecký a odborný digitálně šířený obsah.

C.   Posílení spolupráce mezi subjekty se zájmem na digitálně šířeném obsahu a zvyšování povědomí

Činnosti, které mají být vykonány na základě tohoto směru činnosti, zahrnují doprovodná opatření k příslušným právním předpisům týkajícím se digitálně šířeného obsahu, jež přispívají k prohlubování spolupráce mezi subjekty se zájmem na digitálně šířeném obsahu, jakož i zvyšování povědomí. Tato činnost podporuje rozvoj srovnávání, sledování a analytických nástrojů, hodnocení dopadu programu a šíření výsledků. Prostřednictvím těchto činností jsou identifikovány a analyzovány nové příležitosti a problémy (například důvěra, značení kvality, práva duševního vlastnictví ve vzdělávání) a navrhována vhodná řešení.

PŘÍLOHA II

PROSTŘEDKY PRO PROVÁDĚNÍ PROGRAMU

1.

Komise provádí program v souladu s technickým obsahem stanoveným v příloze I.

2.

Program je prováděn prostřednictvím nepřímé činnosti skládající se z:

a)

činností se sdílenými náklady

i)

projekty určené ke zvyšování znalostí za účelem vylepšení stávajících produktů, postupů nebo služeb, nebo za účelem naplnění potřeb politik Společenství. Financování ze strany Společenství běžně nepřesáhne 50 % nákladů na projekt. Subjekty veřejného sektoru mohou obdržet náhradu na základě 100 % dodatečných nákladů;

ii)

činnosti, jež jsou v souladu s osvědčenými postupy, za účelem šíření znalostí. Běžně jsou vykonávány v tématických celcích a propojeny tématickými sítěmi. Příspěvek Společenství na opatření stanovená v tomto bodě bude omezen na přímé náklady, které jsou považovány za nezbytné nebo vhodné pro dosažení zvláštních cílů činnosti;

iii)

tématické sítě: sítě spojující různé zájemce o obsah v souvislosti s daným technologickým a organizačním cílem, za účelem usnadnění koordinačních činností a přenosu znalostí. Mohou být propojeny s činnostmi, jež jsou v souladu s osvědčenými postupy. Podpora je poskytována v případě dodatečných oprávněných nákladů na koordinaci a zavádění sítě. Účast Společenství může pokrývat dodatečné oprávněné náklady na tato opatření;

b)

doprovodných opatření

Doprovodná opatření přispívají k provádění programu nebo přípravě budoucích činností. Opatření za účelem komercializace produktů, postupů nebo služeb, marketingové činnosti a podpora prodeje jsou vyloučeny.

i)

studie na podporu programu, včetně přípravy budoucích činností;

ii)

výměna informací, konference, semináře, pracovní skupiny nebo jiná setkání a řízení seskupených činností.

iii)

šíření, informace a sdělovací činnost;

3.

Výběr činností se sdílenými náklady je založen na výzvách k předkládání návrhů zveřejněných na internetové stránce Komise v souladu s platnými finančními opatřeními.

4.

Žádosti o podporu Společenství by podle okolností měly obsahovat finanční plán s výčtem všech složek financování projektu, včetně výše finanční podpory, která je od Společenství požadována, a jakékoli další žádosti o podporu a příspěvky z jiných zdrojů.

5.

Doprovodná opatření jsou prováděna prostřednictvím výzev k předkládání návrhů v souladu s platnými finančními opatřeními.

PŘÍLOHA III

ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ VÝDAJŮ

1.

Usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu, jeho používání a využívání na úrovni Společenství 40 - 50 %

2.

Podpora zlepšování kvality a zvyšování úrovně nejlepších postupů ve vztahu k digitálně šířenému obsahu mezi poskytovateli a uživateli digitálně šířeného obsahu napříč odvětvími 45 - 55 %

3.

Posílení spolupráce mezi subjekty se zájmem na digitálně šířeném obsahu a zvyšování povědomí 8 - 12 %

P6_TA(2005)0017

Situace na Blízkém východě

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Blízkém východě

Evropský parlament,

s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci na Blízkém východě a zejména na usnesení ze dne 23. října 2003 (1),

s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242, 338, 425, 1373 a 1397,

s ohledem na výsledky prezidentských voleb v Palestině,

s ohledem na prohlášení pozorovatelské volební mise EU a prohlášení delegace pozorovatelů EP,

s ohledem na „cestovní mapu pro mír“, kterou dne 30. dubna 2003 předložil kvartet EU, OSN, USA a Ruska,

s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.

vzhledem k tomu, že prezidentské volby v Palestině proběhly uspokojivě navzdory obtížným okolnostem, které jsou důsledkem izraelské okupace palestinských území, a vzhledem k tomu, že tyto volby jsou velkou příležitostí k obnově mírového procesu a mohly by posloužit jako příklad pro další volby v regionu,

B.

znepokojen dopadem okupace na volby vzhledem k omezování svobody pohybu kandidátů i voličů, ohrožováním a krátkodobým zatčením některých kandidátů, kteří se snažili dostat ke svým potenciálním voličům ve východním Jeruzalémě, a rozsáhlými omezeními, kterým byli vystaveni obyvatele Jeruzaléma při uplatňování svého volebního práva,

C.

vzhledem k tomu, že k nedávným teroristickým útokům s cílem sabotovat jednání došlo přesně v okamžik, kdy vznikla skutečná naděje na obnovení politického procesu; znepokojen důsledky těchto útoků a odvetnými akcemi, které si vyžádaly oběti na obou stranách, a dalšími omezeními uvalenými na Palestince,

1.

vítá úspěch prvních prezidentských voleb od roku 1996 a zejména účast voličů; vyjadřuje uznání demokratickému úsilí palestinského lidu a palestinských úřadů, které prokázali navzdory okupaci, zejména úsilí palestinských žen, které pomáhaly při zabezpečování voleb a přišly volit v hojném počtu;

2.

domnívá se, že prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás a další kandidátu vedli za daným podmínek kampaň odpovědně a v souladu s mezinárodními pravidly;

3.

naléhá vzhledem k nadcházejícím volbám do palestinského zákonodárného sboru na Izrael, aby plně respektoval právo všech obyvatel východního Jeruzaléma volit a aby napomáhat tomuto procesu tím, že do voleb do zákonodárného sboru odstraní překážky, které se vyskytly při prezidentských volbách;

4.

je potěšen účinností pozorovatelské mise EU a vyzývá Radu a Komisi, aby připravily další misi pro volby do zákonodárného sboru, které se uskuteční v červenci 2005, s cílem podporovat pluralismus a vyvážený přístup ke sdělovacím prostředkům pro všechny kandidáty a najít ve spolupráci s izraelskými úřady možnosti, jak překonat překážky, kterým musejí čelit Palestinci žijící ve východním Jeruzalémě;

5.

se znepokojením poukazuje na rezignaci mnoha členů palestinské ústřední volební komise na protest proti politickému tlaku na prodloužení doby voleb v den voleb;

6.

vyzývá novou izraelskou vládu a palestinskou samosprávu, aby se chopily příležitosti, která se výsledky voleb otevřela, a obnovily jednání; vyzývá EU, aby v rámci tzv. Kvartetu, a zejména s ohledem na USA, v souladu s jejich úlohami v mírovém procesu, které se doplňují, naléhavě vyvinula iniciativu na obnovení jejich společného úsilí zavést v této oblasti mír, a zahájila tak novou fázi vzájemné spolupráce;

7.

vyzývá Radu, vysokého představitele pro SZBP a Komisi, aby v rámci barcelonského procesu a evropské politiky sousedství v plné míře plnili své úkoly v tomto procesu, aby i nadále podporovali palestinskou samosprávu a palestinský lid a rozvíjeli dialog s Izraelem v souladu s akčními plány, které Rada již schválila;

8.

velmi podporuje odhodlání prezidenta Abbáse ukončit násilí a vítá opatření, která přijal prezident Abbás a jeho odhodlání zreformovat palestinské bezpečnostní složky a posílit kontrolu nad nimi a plně se zapojit do dialogu se všemi zúčastněnými stranami; domnívá se, že pro dosažení těchto cílů má zásadní význam plná politická podpora USA a EU a aktivní spolupráce ze strany Izraele,

9.

vyzývá palestinskou samosprávu, aby uznala snahu palestinského lidu o demokracii a aby prosazovala právní stát, nezávislost soudnictví, lepší oddělení zákonodárných a výkonných pravomocí vlády, dobrou správu včetně transparentního účetnictví a boj proti korupci;

10.

opakovaně při této příležitosti prohlašuje, že konflikt na Blízkém východě lze vyřešit pouze dojednáním pevné a konečné mírové dohody, jak je stanoveno ve stále platné „cestovní mapě“, která by byla bez předběžných podmínek založena na dvou demokratických, samostatných a životaschopných státech s bezpečnými a uznanými hranicemi, které by mírumilovně existovaly vedle sebe;

11.

domnívá se, že trvalého míru lze dosáhnout pouze na základě důsledného přístupu zdola nahoru, do něhož by byla zapojena občanská společnost usilující na obou stranách o dialog; v této souvislosti vyzývá země Kvartetu, aby plně využily Ženevské dohody jako doplňku „cestovní mapy“ a aby v tomto rámci napomáhaly pokračování dialogu mezi těmito občanskými společnostmi;

12.

odsuzuje všechny teroristické útoky a všechny násilné akty na obou stranách; požaduje, aby ozbrojené palestinské skupiny upustily od útoků a připomíná jim, že všechny formy teroru a násilí nejenže vedou ke ztrátě životů nevinných lidí, ale škodí také mírovému procesu a zhoršují životní podmínky civilního obyvatelstva; žádá izraelskou vládu, aby upustila od odvetných opatření a ukončila zabíjení bez soudního procesu;

13.

vyzývá izraelskou vládu, aby jako důvěryhodný první krok uskutečnění „cestovní mapy“ a rezolucí Rady bezpečnosti OSN na cestě k trvalému míru uskutečnila stažení z pásma Gazy a ostatních částí okupovaných území, a to zapojením Egypta, první sousedské země, která tento projekt schvaluje, a jednáním s ním a s palestinskými orgány pod kontrolou mezinárodní pozorovatelské mise; vyzývá Radu, aby našla způsob, jak poskytnout nezbytnou podporu;

14.

opakovaně vyzývá izraelskou vládu, aby ukončila rozšiřování osad, zejména v oblasti Jeruzaléma, aby zastavila výstavbu zdi a aby plně dodržovala Čtvrtou ženevskou úmluvu, a přestala tak porušovat mezinárodní právo;

15.

potvrzuje podporu EU mírovému procesu a předkládá návrh plánu ekonomického rozvoje, jehož provádění by měla Unie monitorovat a který by poskytl této oblasti solidní základ prosperity a stability;

16.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, palestinské samosprávě a Palestinské zákonodárné radě, izraelské vládě a Knesetu, vládě USA, vládě Ruské federace a generálnímu tajemníkovi OSN.


(1)  Úř. věst. C 82 E, 1.4.2004, s. 610.

P6_TA(2005)0018

Holokaust, antisemitismus a rasismus

Usnesení Evropského parlamentu o připomenutí holokaustu, antisemitismu a rasismu

Evropský parlament,

s ohledem na články 2, 6, 7 a 29 Smlouvy o Evropské unii a článek 13 Smlouvy o ES, které stanoví, že členské státy musí zajistit co nejvyšší úroveň při dodržování lidských práv a zákazu diskriminace, a s ohledem na Evropskou listinu základních práv;

s ohledem na předchozí usnesení o rasismu, xenofobii a antisemitismu ze dne 27. října 1994 (1), 27. dubna 1995 (2), 26. října 1995 (3), 30. ledna 1997 (4) a 16. března 2000 (5) a s ohledem na zprávu výboru EP k šetření ohledně rasismu a xenofobie z roku 1990 a písemné prohlášení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2000 k připomenutí holokaustu (6);

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1035/97 ze dne 2. června 1997, kterým se zřizuje Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie (7), a na různé zprávy monitorovacích center EU o rasismu v EU, včetně zpráv „Projevy antisemitismu v EU v letech 2002-2003“ a „Vnímání antisemitismu v Evropské unii“, které byly zveřejněny v březnu 2004;

s ohledem na Berlínskou deklaraci vypracovanou v průběhu druhé konference OSCE o antisemitismu konané v Berlíně ve dnech 28.-29. dubna 2004 a s ohledem na nedávné ustanovení vlastního zástupce OSCE pro boj s antisemitismem,

s ohledem na deklaraci stockholmského mezinárodního fóra o holokaustu, které se konalo ve Stockholmu ve dnech 26.-28. ledna 2000 a které prosazovalo lepší osvětu v souvislosti s holokaustem;

s ohledem na ustanovení dne 27. ledna 2005 jako dne památky obětí holokaustu v některých členských státech EU;

s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.

vzhledem k tomu, že 27. leden 2005, kdy se slaví 60. výročí osvobození nacistického německého vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Březince, ve kterém bylo zavražděno dohromady až 1,5 milionů Židů, Romů, Poláků, Rusů a vězňů různých národností, a homosexuálů, není pro Evropany pouze skutečnou příležitostí připomenout si a odsoudit nepředstavitelné hrůzy a tragédii holokaustu, ale je zároveň příležitostí začít se zabývat zneklidňujícím nárůstem antisemitismu a zvláště jeho projevy v Evropě a znovu se zamyslet na tím, jaká nebezpečí představuje pronásledování občanů na základě jejich rasy, etnického původu, náboženství, sociálního zařazení, politického přesvědčení či sexuální orientace;

B.

vzhledem k tomu, že Evropa nesmí zapomenout na svou minulost: koncentrační a vyhlazovací tábory vybudované stoupenci nacismu jsou nejostudnějšími a nejbolestivějšími kapitolami historie našeho kontinentu; že zločiny páchané v Osvětimi musí žít v paměti dalších generací jako varovný signál před takovou genocidou, která vychází z opovržení jinými lidskými bytostmi, nenávisti, antisemitismu, rasismu a totality;

C.

vzhledem k tomu, že diskriminace na základě náboženství a etnického původu se stále objevuje na různých úrovních bez ohledu na opatření přijatá Evropskou unií při uplatňování článku 13 Smlouvy o ES;

D.

vzhledem k tomu, že Židé žijící v Evropě zažívají stále větší pocit nejistoty v důsledku antisemitismu šířeného prostřednictvím internetu a v důsledku projevů antisemitismu, jako je zneuctívání synagog, hřbitovů a dalších náboženských míst, útoky na židovské školy a kulturní střediska a útoky na osoby židovského původu žijící v Evropě, které často vedou k četným škodám;

E.

vzhledem k tomu, že holokaust hluboce poznamenal vědomí Evropy, zejména v souvislosti s nenávistí vůči Židům a Romům z důvodu jejich rasové či náboženské identity, přesto však projevy antisemitismu, rasových a náboženských předsudků představují i nadále velice vážnou hrozbu pro jejich oběti a pro evropské a mezinárodní demokratické hodnoty, lidská práva a právní stát, a tudíž také obecně pro evropskou a celosvětovou bezpečnost;

F.

vzhledem k tomu, že je nezbytné pokračovat v probíhajícím dialogu se sdělovacími prostředky, který se zabývá tím, jak mohou jejich zpravodajství a jejich výklady kladně či záporně ovlivnit vnímání a chápaní náboženských, etnických a rasových otázek a jak by měly být prezentovány historické skutečnosti;

1.

vzdává hold všem obětem fašismu a věří, že trvalý mír v Evropě musí být založen na připomenutí toho, co se odehrálo v historii Evropy; odmítá a odsuzuje revizionistické tendence a popírání holokaustu jako ostudné a odporující historickým skutečnostem a zároveň vyjadřuje obavu nad narůstajícím počtem extremistických a xenofobních stran a narůstající tendencí veřejnosti přijímat jejich postoje za vlastní;

2.

vyzývá orgány Evropské unie, členské státy a všechny demokratické politické strany v Evropě, aby:

odsoudily všechny projevy netolerance a podněcování k rasové nenávisti, stejně jako všechny případy obtěžování a rasového násilí;

odsoudily zejména a bez výjimky všechny formy antisemitismu a jejich projevy v jakékoli podobě;

odsoudily zejména všechny případy násilí motivovaného náboženskou a rasovou nesnášenlivostí nebo netolerancí, včetně útoků na náboženská místa, náboženské památky a svatyně, které náleží židovské, muslimské nebo jiné víře, a násilné útoky proti menšinám, jako jsou Romové;

3.

naléhavě vyzývá Radu a Komisi, stejně jako různé úrovně místních, regionálních a celostátních orgánů členských států, aby sladily svá opatření pro boj proti antisemitismu a proti útokům na menšinové skupiny, včetně Romů a občanů třetích zemí žijících v členských státech, a aby tak zajistily dodržování zásad tolerance a nediskriminace a podpořily společenskou, hospodářskou a politickou integraci;

4.

je přesvědčen, že tyto snahy by měly také zahrnovat podporu dialogu a spolupráce mezi různými částmi společnosti na místní a celostátní úrovni, a to i pokud jde o dialog a spolupráci mezi různými kulturními, etnickými a náboženskými skupinami společnosti;

5.

opět zdůrazňuje své přesvědčení, že připomenutí minulosti a osvěta tvoří nezbytnou součást snahy o dosažení stavu, kdy se netolerance, diskriminace a rasismus stanou otázkou minulosti, a naléhá na Radu, Komisi a členské státy, aby posílily boj proti antisemitismu a rasismu intenzivnějším budováním povědomí o minulosti holokaustu a ponaučení z něj mezi mladými lidmi a přitom, aby:

podporovaly připomenutí holokaustu a zároveň ustanovily den 27. ledna Evropským dnem památky obětí holokaustu v celé EU;

podporovaly osvětu o holokaustu prostřednictvím institucí připomínajících památku holokaustu, zejména prostřednictvím Muzea v Osvětimi-Březince (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu) a Berlínského informačního centra o holokaustu (Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas) jako evropských informačních zdrojů, přičemž by se vzdělávání zaměřené na holokaust a evropské občanství mělo stát běžným prvkem školních osnov v EU, a aby postavily současný boj proti rasismu, xenofobii a antisemitismu na zkušenostech holokaustu;

zajistily, že vzdělávací programy ve všech 25 členských státech budou skutečně přísně dodržovat výuku problematiky druhé světové války, a využily příležitosti, že Parlament začlenil do rozpočtu na rok 2005 prostředky na to, aby školy v celé EU mohly pečovat o válečné hroby a památníky;

6.

VÍTÁ ZÁMĚR LUCEMBURSKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ OBNOVIT PŘERUŠENÁ JEDNÁNÍ O NÁVRHU RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ RADY O BOJI PROTI RASISMU A XENOFOBII (8) a naléhavě vyzývá Radu, aby dospěla k dohodě o celoevropském zákazu podněcování k náboženské a rasové nenávisti v rámci EU při zachování oprávněné svobody projevu;

7.

vyzývá Komisi, aby začala přehodnocovat uplatňování směrnice 2000/43/ES o rasové rovnoprávnosti (9), jejímž cílem je posílit protidiskriminační opatření Evropské unie, a aby zorganizovala odbornou konferenci, na níž budou přizváni představitelé všech zainteresovaných skupin, zejména političtí představitelé, veřejnoprávní organizace na celostátní, regionální a místní úrovni, nevládní organizace a sdružení činné v této oblasti;

8.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí.


(1)  Úř. věst. C 323, 21.11.1994, s. 154.

(2)  Úř. věst. C 126, 22.5.1995, s. 75.

(3)  Úř. věst. C 308, 20.11.1995, s. 140.

(4)  Úř. věst. C 55, 24.2.1997, s. 17.

(5)  Úř. věst. C 377, 29.12.2000, s. 366.

(6)  Úř. věst. C 121, 24.4.2001, s. 503.

(7)  Úř. věst. L 151, 10.6.1997, s. 1.

(8)  Úř. věst. C 75 E, 26.3.2002, s. 269.

(9)  Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22.