ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 215

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 48
2. září2005


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Komise

2005/C 215/1

Úroková míra použitá Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace: 2,05 % 1. září 2005 — Směnné kurzy vůči euro

1

2005/C 215/2

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.3825 – EHA/REWE Austria/JV) ( 1 )

2

2005/C 215/3

Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č. j. COMP/M.3931 – TransGourmet/Prodirest) — Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení ( 1 )

3

2005/C 215/4

Seznam specializovaných mezinárodních kontrolních a dozorčích společností (dále jen dozorčí společnosti) schválených členskými státy v souladu s pravidly stanovenými v příloze VI nařízení (ES) č. 800/1999

4

2005/C 215/5

Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č. j. COMP/M.3930 – LBO/Wheelabrator Allevard) ( 1 )

7

 

III   Oznámení

 

Komise

2005/C 215/6

Výzva k předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje v rámci specifického programu pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace s názvem: Integrace a posílení Evropského výzkumného prostoru — Tematická prioritní oblast: Podpora koherentního vývoje politik — Identifikátor výzvy: FP6-2005-RTD-OMC-NET

8

 

2005/C 215/7

Oznámení čtenářům – Dokumenty KOM

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


I Informace

Komise

2.9.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 215/1


Úroková míra použitá Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace (1):

2,05 % 1. září 2005

Směnné kurzy vůči euro (2)

1. září 2005

(2005/C 215/01)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,2388

JPY

japonský jen

136,95

DKK

dánská koruna

7,4584

GBP

britská libra

0,68335

SEK

švédská koruna

9,3325

CHF

švýcarský frank

1,5463

ISK

islandská koruna

76,98

NOK

norská koruna

7,8445

BGN

bulharský lev

1,9559

CYP

kyperská libra

0,5729

CZK

česká koruna

29,340

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

243,86

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6960

MTL

maltská lira

0,4293

PLN

polský zlotý

3,9821

RON

rumunský lei

3,5093

SIT

slovinský tolar

239,51

SKK

slovenská koruna

38,550

TRY

turecká lira

1,6653

AUD

australský dolar

1,6374

CAD

kanadský dolar

1,4708

HKD

hongkongský dolar

9,6263

NZD

novozélandský dolar

1,7747

SGD

singapurský dolar

2,0841

KRW

jihokorejský won

1 280,67

ZAR

jihoafrický rand

7,8986

CNY

čínský juan

10,0280

HRK

chorvatská kuna

7,4352

IDR

indonéská rupie

12 821,58

MYR

malajsijský ringgit

4,672

PHP

filipínské peso

69,503

RUB

ruský rubl

35,2090

THB

thajský baht

50,927


(1)  Míra použití při poslední operaci provedené před uvedeným dnem. V případě obchodní soutěže s proměnlivou mírou se jako úroková míra použije mezní míra.

(2)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


2.9.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 215/2


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ č. COMP/M.3825 – EHA/REWE Austria/JV)

(2005/C 215/02)

(Text s významem pro EHP)

Dne 27. června 2005 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v němčině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:

na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla případu, data a indexu odvětví hospodářství.

v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32005M3825. EUR-Lex umožňuje přístup k Evropskému právu přes Internet. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


2.9.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 215/3


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Případ č. j. COMP/M.3931 – TransGourmet/Prodirest)

Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení

(2005/C 215/03)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise obdržela dne 25. srpna 2005 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik transGourmet Holding AG („transGourmet“, Švýcarsko) v současnosti společně kontrolovaný skupinou Rewe („REWE“, Německo) a skupinou Coop („Coop“, Švýcarsko) ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady získávají kontrolu nad celými podniky Prodirest S.N.C. („Prodirest“, Francie), SA Discol („Discol“, Francie) a Goninet S.N.C. („Goninet“, Francie) na základě nákupu akcií.

2.

Předmět podnikání příslušných podniků je:

podniku transGourmet: holdingová společnost pro investice do sektoru velkoobchodu, prostřednictvím Aldis Service Plus S.A.S. zásilkový velkoobchod potravinami a hygienickými přípravky ve Francii,

podniku REWE: maloobchod a velkoobchod potravinami a turistikou,

podniku Coop: maloobchod a velkoobchod potravinami,

podniku Prodirest: zásilkový velkoobchod potravinami a hygienickými přípravky ve Francii,

podniku Discol: holdingová společnost pro investice do podnikání v oblasti potravin,

podniku Goninet: maloobchod potravinami a hygienickými přípravky.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že se na oznamovanou transakci vztahuje nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. Podle oznámení Komise o zjednodušeném řízení pro posuzování některých spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tento případ může být posouzen v řízení dle tohoto oznámení.

4.

Komise vyzývá dotčené třetí strany, aby Komisi předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou, s uvedením čísla jednacího COMP/M.3931 – TransGourmet/Prodirest, na následující adresu:

Evropská komise

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž

Evidence fúzí

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.


2.9.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 215/4


Seznam specializovaných mezinárodních kontrolních a dozorčích společností (dále jen „dozorčí společnosti“) schválených členskými státy v souladu s pravidly stanovenými v příloze VI nařízení (ES) č. 800/1999

(2005/C 215/04)

(Tento seznam nahrazuje seznam zveřejněný v „Úředním věstníku Evropských společenství“ C 295 ze dne 18. října 2000, s. 2)

1.   OBECNÉ INFORMACE

Na základě čl. 16 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (1) jsou dozorčí společnosti schválené členskými státy oprávněny vystavovat osvědčení o vykládce a dovozu zemědělských produktů, pro které se poskytuje náhrada při vývozu do třetí země nebo alespoň při jejich příchodu do místa určení ve třetí zemi.

Za schválení a kontrolu dozorčích společností zodpovídají členské státy.

Schválení dozorčí společnosti jedním členským státem je platné ve všech ostatních členských státech. To znamená, že osvědčení vydaná schválenými dozorčími společnostmi se mohou používat v celém Společenství bez ohledu na to, v jakém členském státě má společnost své sídlo.

Komise s cílem informovat vývozce Společenství, kteří vyvážejí zemědělské produkty, pravidelně zveřejňuje aktualizovaný seznam všech dozorčích společností schválených členskými státy. Připojený seznam byl aktualizován dne 1. července 2005.

2.   UPOZORNĚNÍ

Útvary Komise upozorňují vývozce na následující:

skutečnost, že je dozorčí společnost uvedena na seznamu, automaticky nezaručuje, že osvědčení, která tato společnost vydává, budou obecně přijatelná; je možné požadovat dodatečné důkazy; rovněž lze následně stanovit, že vydaná osvědčení nejsou přesná;

společnost může být kdykoli ze seznamu vyřazena. Dříve, než začne vývozce s jednou ze společností spolupracovat, by si měl u vnitrostátních orgánů ověřit, zda je dotyčná společnost stále ještě schválena;

v případě, že chce mít vývozce více informací o jedné z těchto společností, má možnost informovat se u vnitrostátního orgánu, který dotyčnou společnost schválil.


(1)  Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 671/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 5.).


PŘÍLOHA

Seznam dozorčích společností schválených členskými státy

DÁNSKO

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel. (45) 86 21 62 11

Fax (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

NĚMECKO

ICCS (1)

International Commodity Control Services GmbH

Große Elbstraße 145 a

D-22767 Hamburg

Tel. (49-40) 36 98 29 0

Fax (49-40) 36 98 29 20

team@iccshamburg.com

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel. (49-5161) 60 39 0

Fax (49-5161) 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Argos Control Warenprüfung GmbH

Nantestrasse 30

D-13127 Berlin

Tel. (49-30) 283 05 73-0

Fax (49-283) 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

ŠPANĚLSKO

SGS Española de Control SA (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 13 80 00

Fax (34) 913 13 80 80

sgstecnos-spain@sgsgroup.com

Inspectorate Española, SA

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28042 Madrid

Tel. (34) 914 18 38 30

Fax (34) 914 18 38 01

certificacion@bsi-global.com

FRANCIE

SGS AGRI MIN

191 avenue Aristide-Briand

F-94237 Cachan Cedex

Tel. (33-1) 41 24 89 50

Fax (33-1) 41 24 89 9

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13110 Port de Bouc

Tel. (33-4) 42 35 04 60

Fax (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

ITÁLIE

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel. (39-02) 73 931

Fax (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C. ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel. (39-0544) 42 22 40

Fax (39-0544) 42 23 20

controlli@viglienzoni.it

SOCIETA BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel. (39-010) 57 16-1

Fax (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

NIZOZEMSKO

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 282 33 90

Fax (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

SAYBOLT INTERNATIONAL BV

PO Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 460 99 11

Fax (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

POLSKA

J.S.Hamilton Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

Tel. (48-58) 660 77 20/621 83 21

Fax (48-58) 660 77 21

www.hamilton.net.pl

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

Tel. (48-91) 434 02 11

Fax (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

01-233 Warszawa

Tel. (48-22) 329 22 22

Fax (48-22) 329 22 20

www.sgs.com

FINSKO

SGS INSPECTION SERVICE OY

Särkiniementie 3

PO Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel. (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax (358-9) 692 46 73

e-mail contact: Pirjo.alhola@sgs.com

OY LARS KROGIUS AB (2)

Temppelikatu 4 B

FIN-00100 Helsinki

Tel. (358-9) 47 43 11

Fax (358-9) 47 99 00

e-mail contact: average.finland@krogius.com

www.krogius.com

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel. (44) 12 32 74 04 51

Fax (44) 12 32 74 02 72

info@cuireland.com

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock

Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel. (44) 17 08 68 02 00

Fax (44) 17 08 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com


(1)  Tato společnost byla rovněž schválena a může provádět kontroly ve třetích zemích na základě nařízení (ES) č. 639/2003, pokud jde o řádné zacházení se živým skotem během přepravy

(2)  Povolení k vydávání osvědčení, které bylo této společnosti udělěno, je omezeno na určitý počet třetích zemí. Pro informace ohledně seznamu těchto zemí se obraťte na finské orgány.


2.9.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 215/7


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Případ č. j. COMP/M.3930 – LBO/Wheelabrator Allevard)

(2005/C 215/05)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise obdržela dne 25. srpna 2005 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik WHA Holding SAS (Francie), kontrolovaný LBO France Gestion („LBO“, Francie) ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady získávají/získává kontrolu nad celým podnikem Wheelabrator Allevard SA („WHA“, Francie) na základě nákupu akcií.

2.

Předmět podnikání příslušných podniků je:

podniku LBO: investiční společnost,

podniku WHA: kovová brusiva a nástroje s diamanty.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že se na oznamovanou transakci vztahuje nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá dotčené třetí strany, aby Komisi předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou, s uvedením čísla jednacího COMP/M.3930 – LBO/Wheelabrator Allevard, na následující adresu:

Evropská komise

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž

Evidence fúzí

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


III Oznámení

Komise

2.9.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 215/8


Výzva k předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje v rámci specifického programu pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace s názvem: „Integrace a posílení Evropského výzkumného prostoru“

Tematická prioritní oblast: „Podpora koherentního vývoje politik“

Identifikátor výzvy: FP6-2005-RTD-OMC-NET

(2005/C 215/06)

1.

V souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES ze dne 27. června 2002 o šestém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace přispívajícím k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a k inovacím (2002 – 2006) (1) přijala Rada dne 30. září 2002 specifický program pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace: „Integrace a posílení Evropského výzkumného prostoru“ (2002 – 2006) (2) (dále jen „specifický program“).

V souladu s čl. 5 odst. 1 specifického programu přijala Komise Evropských společenství (dále jen „Komise“) dne 9. prosince 2002 pracovní program (3) (dále jen „pracovní program“), který podrobněji stanoví cíle a vědecké a technické priority specifického programu a časový plán pro jeho provádění.

V souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2002 o pravidlech pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol a pro šíření výsledků výzkumu k provádění šestého rámcového programu Evropského společenství (2002 – 2006) (4) (dále jen „pravidla pro účast“) se návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje předkládají v režimu výzev k předkládání návrhů.

2.

Tato výzva k předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje (dále jen „výzva“) zahrnuje tuto obecnou část a zvláštní podmínky popsané v příloze. Příloha stanoví zejména data uzávěrky pro předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje, předběžné datum uzavření hodnocení, předběžný rozpočet, dotčený nástroj a oblast, kritéria pro hodnocení návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje, minimální počet účastníků a jakákoli případná omezení.

3.

Fyzické nebo právnické osoby, které splňují podmínky uvedené v pravidlech pro účast a jichž se netýká žádný z důvodů pro vyloučení uvedených v pravidlech pro účast nebo v čl. 114 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (5) (dále jen „navrhovatelé“), se vyzývají, aby Komisi předložily návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje podle podmínek stanovených v pravidlech pro účast a v dotčené výzvě.

Podmínky účasti navrhovatelů se ověří v rámci jednání o nepřímé akci v oblasti výzkumu a technického rozvoje. Předtím však navrhovatelé podepíší prohlášení o tom, že se jich netýká žádná ze situací uvedených v čl. 93 odst. 1 finančního nařízení. Rovněž poskytnou Komisi údaje uvedené v čl. 173 odst. 2 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (6).

Evropské společenství se řídí politikou rovných příležitostí, a z tohoto důvodu se vyzývají zejména ženy, aby buď předložily návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje, nebo se na jejich předkládání podílely.

4.

Komise dává navrhovatelům k dispozici příručku pro navrhovatele související s danou výzvou, která obsahuje informace o přípravě a předkládání návrhů na nepřímou akci v oblasti výzkumu a technického rozvoje. Komise rovněž dává k dispozici Pravidla pro hodnocení návrhů a výběrové postupy (7). Tuto příručku a pravidla, jakož i pracovní program a další informace související s výzvami lze získat od Evropské komise na těchto adresách:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgie

Emailová adresa: rtd-omc-net@cec.eu.int

Internetová adresa: www.cordis.lu/fp6

5.

Navrhovatelé se vyzývají, aby návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje předkládali pouze v elektronické podobě prostřednictvím on-line systému pro předkládání elektronických návrhů (EPSS (8)). Ve výjimečných případech však může koordinátor požádat Komisi o povolení předložit návrh před ukončením lhůty pro předkládání návrhů v tištěné podobě. V takovém případě by se měl písemně obrátit na Evropskou komisi, oddělení M2 Generálního ředitelství RTD na této adrese:

European Commission

Directorate General RTD, unit M2

SDME 09/84

B-1049 Brussels, Belgie

Emailová adresa: rtd-omc-net@cec.eu.int

Žádost o udělení výjimky musí být odůvodněna. Navrhovatelé, kteří si přejí předložit návrh v tištěné podobě, přebírají odpovědnost za to, že žádosti o udělení výjimky a související kroky budou ukončeny včas, aby byla dodržena lhůta pro předkládání návrhů stanovená ve výzvě.

Všechny návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje musejí sestávat ze dvou částí: tiskopisů (část A) a obsahu (část B).

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje lze vypracovat off-line i on-line a následně předložit on-line. Část B návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje se musí předkládat ve formátu PDF („portable document format“, kompatibilním s Adobe, verze 3 a vyšší, s vloženými fonty). Komprimované („zazipované“) soubory budou vyloučeny.

Softwarový nástroj EPSS (pro použití off-line i on-line) lze získat na internetové adrese Cordis www.cordis.lu.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje předkládané on-line, které jsou neúplné, nečitelné nebo obsahují viry, budou vyloučeny.

Verze návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje předkládané na přenosných elektronických médiích (např. na CD-ROM, disketě), elektronickou poštou nebo faxem budou vyloučeny.

Návrh na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje, u něhož bylo povoleno předložení v tištěné podobě a který je neúplný, bude vyloučen.

Další podrobnosti k různým způsobům předkládání návrhů jsou uvedeny v příloze J Pravidel pro hodnocení návrhů a výběrové postupy.

6.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje musí být Komisi doručeny nejpozději v den uzávěrky a v hodinu stanovenou v příslušné výzvě. Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje, které budou doručeny po tomto dni a hodině, budou vyloučeny.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje, které nesplňují podmínky ohledně minimálního počtu účastníků stanoveného v příslušné výzvě, budou vyloučeny.

To se týká i dalších kritérií způsobilosti uvedených v pracovním programu.

7.

V případě opakovaného předložení stejného návrhu na nepřímou akci v oblasti výzkumu a technického rozvoje bude Komise posuzovat poslední verzi přijatou před datem a hodinou uzávěrky stanovené v příslušné výzvě.

8.

Navrhovatelé se vyzývají, aby ve veškeré korespondenci související s výzvou (např. v žádostech o poskytnutí informací či při předložení návrhu na nepřímou akci v oblasti výzkumu a technického rozvoje) uváděli příslušný identifikátor výzvy.


(1)  Úř. věst. L 232, 29.8.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 294, 29.10.2002, s. 1.

(3)  Rozhodnutí Komise K(2002) 4789 ve znění K(2003) 577, K(2003) 955, K(2003) 1952, K(2003) 3543, K(2003) 3555, K(2003) 4609, K(2003) 5183, K(2004) 433, K(2004) 2002, K(2004) 2727, K(2004) 3324, K(2004) 4178, K(2004) 5286, K(2005) 27, K(2005) 961, K(2005) 2076, K(2005) 2747 a K(2005) 3244, žádné rozhodnutí nebylo zveřejněno.

(4)  Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  K(2003) 883 ze dne 27. března 2003, naposledy pozměněné K(2004) 1855 ze dne 18. května 2004.

(8)  EPSS je nástroj, který navrhovatelům pomáhá vypracovat a předložit návrhy elektronickou cestou.


PŘÍLOHA

FP6-RTD-OMC-NET

1.   Specifický program: „Posílení základů Evropského výzkumného prostoru“

2.   Tematická priorita/oblast: 12. Podpora koherentnímu vývoji politik

3.   Název výzvy: Podpora vzájemného učení a koordinace při vytváření politiky výzkumu

4.   Číslo jednací/identifikátor výzvy: FP6-2005-RTD-OMC-NET

5.   Datum zveřejnění:

6.   Datum uzávěrky výzvy: 3. února 2006 v 17.00 hod. (bruselský místní čas)

7.   Celkový předběžný rozpočet: 8,7 milionů EUR

8.   Oblasti výzvy a nástroje:

Oblast

Nástroj

1.2.3.2

RTD-OMC-NET

Koordinační akce

9.   Minimální počet účastníků:

Nástroj

Minimální počet účastníků

Koordinační akce

Musí se jednat minimálně o pět nezávislých právních subjektů (1) z pěti různých členských států nebo přidružených států, z nichž alespoň tři budou členské státy nebo přidružené kandidátské země

10.   Omezení účasti: Do minimálního počtu účastníků musí patřit jen veřejnoprávní subjekty podle čl. 2 bodu 31 pravidel pro účast, které jsou zapojeny do stanovování politik spojených s výzkumem na státní nebo regionální úrovni. Mezi nimi je třeba vybrat koordinátora

11.   Dohody o založení konsorcia: Účastníci konsorcia podle této výzvy nemusí uzavírat dohodu o založení konsorcia

12.   Hodnocení: Hodnocení proběhne jednostupňově. Návrhy nebudou hodnoceny anonymně

13.   Kritéria hodnocení: Příslušná kritéria k jednotlivým nástrojům jsou uvedena v příloze B pracovního programu (včetně jejich váhy, limitních hodnot a celkové limitní hodnoty)

14.   Předběžný harmonogram hodnocení a výběru: Výsledky hodnocení by měly být známy do čtyř měsíců po datu uzávěrky


(1)  Účastníkem se rozumí právní subjekt přispívající k projektu, který má práva a povinnosti ve vztahu ke Společenství podle podmínek smlouvy. Právními subjekty účastnícími se této koordinační akce budou především orgány veřejné správy na státní a regionální úrovni.


2.9.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 215/s3


OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM – DOKUMENTY KOM

Od Úředního věstníku C 211 ze dne 30. srpna 2005 a nadále, mají-li být v Úředním věstníku zveřejněny názvy přípravných aktů přijatých Komisí a dokumentů KOM jiných než přípravných aktů, bude on-line verze Úředního věstníku přístupná na EUR-Lexu obsahovat celý text.

Kliknutím na číslo dokumentu (kolonka „Dokumenty“ na levé straně) otevřete stránku EUR-Lexu obsahující archiv informací, kde naleznete i text příslušného dokumentu KOM.