ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 176

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 48
16. července 2005


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Rada

2005/C 176/1

Seznam jmenování učiněných Radou v měsíci: dubnu, květnu a červnu 2005 (sociální oblast)

1

 

Komise

2005/C 176/2

Směnné kurzy vůči euro

5

2005/C 176/3

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory vzdělávání ( 1 )

6

2005/C 176/4

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

11

2005/C 176/5

Státní podpory – Řecko — Státní podpora C 20/2005 (ex NN 70/2004) — Podpory podnikům v okresech Florina a Kilkis (vyhláška ministerstva č. 66336/B.1398 ze dne 14. září 1993 a její změny) — Výzva k předložení připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES

13

2005/C 176/6

Oznámení dánské vlády týkající se výzvy k podávání žádostí o povolení k vyhledávání a těžbě uhlovodíků v Severním moři — 6. dánské kolo ( 1 )

23

2005/C 176/7

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.3840 – CVC/Cortefiel) ( 1 )

24

 

III   Oznámení

 

Komise

2005/C 176/8

Spotřebitelská politika

25

2005/C 176/9

Stálé nabídkové řízení na stanovení vývozních dávek a/nebo náhrad pro bílý cukr (č. 1/2005)

26

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


I Informace

Rada

16.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/1


SEZNAM JMENOVÁNÍ UČINĚNÝCH RADOU

v měsíci: dubnu, květnu a červnu 2005 (sociální oblast)

(2005/C 176/01)

Výbor

Konec funkčního období

Zveřejnění v Úř. věst.

Nahrazená osoba

Odstoupení/Jmenování

Člen/Náhradník

Kategorie

Země

Jmenovaná osoba

Organizace

Datum rozhodnutí Rady

Poradní výbor pro volný pohyb pracovníků

6. 5. 2006

C 12, 18. 1. 2005

Pontus RINGBORG

Odstoupení

Člen

Vláda

Švédsko

Anna SANTESSONOVÁ

Arbetsmarknadsenheten

12. 4. 2005

Poradní výbor pro volný pohyb pracovníků

6. 5. 2006

C 12, 18. 1. 2005

Linnéa ARVIUSOVÁ

Odstoupení

Náhradník

Vláda

Švédsko

Samuel ENGBLOM

Arbetsmarknadsstyrelsen

12. 4. 2005

Poradní výbor pro volný pohyb pracovníků

6. 5. 2006

C 12, 18. 1. 2005

V.K. HOELOVÁ

Odstoupení

Člen

Vláda

Nizozemsko

Jan J. VERBOOM

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

25. 4. 2005

Poradní výbor pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků

22. 9. 2006

C 12, 18. 1. 2005

Albrecht OTTING

Odstoupení

Člen

Vláda

Německo

RD Bruno BARTH

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung

10. 5. 2005

Poradní výbor pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků

22. 9. 2006

C 12, 18. 1. 2005

Daina FROMHOLDEOVÁ

Odstoupení

Člen

Vláda

Lotyšsko

Jana MUIŽNIECEOVÁ

Ministry of Welfare

12. 4. 2005

Poradní výbor pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků

22. 9. 2006

C 12, 18. 1. 2005

Andrzej JANKOWSKI

Odstoupení

Člen

Zaměstnavatelé

Polsko

Michal GAWRYSZCZAK

Biuro Konfederacji Pracodawców

12. 4. 2005

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

31. 12. 2006

C 321, 31. 12. 2003

C 116, 30. 4. 2004

C 122, 30. 4. 2004

Pat DONNELLAN

Odstoupení

Náhradník

Vláda

Irsko

Tom BEEGAN

Health and Safety Authority

25. 4. 2005

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

31. 12. 2006

C 321, 31. 12. 2003

C 116, 30. 4. 2004

C 122, 30. 4. 2004

H.V.V. SCHRAMA

Odstoupení

Náhradník

Vláda

Nizozemsko

Martin G. DEN HELD

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

25. 4. 2005

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

31. 12. 2006

C 321, 31. 12. 2003

C 116, 30. 4. 2004

C 122, 30. 4. 2004

C.L.M. THIJSSEN

Odstoupení

Náhradník

Vláda

Nizozemsko

Harrie C.J. GOUDSMIT

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

25. 4. 2005

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

31. 12. 2006

C 321, 31. 12. 2003

C 116, 30. 4. 2004

C 122, 30. 4. 2004

Ingrid REIFINGEROVÁ

Odstoupení

Náhradník

Zaměstnanci

Rakousko

Susanne MAUREROVÁ

Österreichischer Gewerkschaftsbund Referat Humanisierung, Technologie und Umwelt

25. 4. 2005

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

31. 12. 2006

C 321, 31. 12. 2003

C 116, 30. 4. 2004

C 122, 30. 4. 2004

Peter BROWN

Odstoupení

Náhradník

Vláda

Spojené království

Gwyneth DEAKINSOVÁ

Cross Cutting Interventions Division

Health and Safety Executive

25. 4. 2005

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

31. 12. 2006

C 321, 31. 12. 2003

C 116, 30. 4. 2004

C 122, 30. 4. 2004

Richard CHURCH

Odstoupení

Náhradník

Vláda

Spojené království

Amy SADROVÁ

Better Regulation and International Branch

Health and Safety Executive

25. 4. 2005

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

31. 12. 2006

C 321, 31. 12. 2003

C 116, 30. 4. 2004

C 122, 30. 4. 2004

Owen TUDOR

Odstoupení

Náhradník

Zaměstnanci

Spojené království

Hugh ROBERTSON

Senior Policy Officer

Health and Safety

Trades Union Congress

25. 4. 2005

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

31. 12. 2006

C 321, 31. 12. 2003

C 116, 30. 4. 2004

C 122, 30. 4. 2004

 Franz DUNGL

Odstoupení

Náhradník

Zaměstnavatelé

Rakousko

Alexandra SCHÖNGRUNDNEROVÁ

Industrie lienvereinigung

10. 5. 2005

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

31. 12. 2006

C 321, 31. 12. 2003

C 116, 30. 4. 2004

C 122, 30. 4. 2004

Gwyneth DEAKINSOVÁ

Odstoupení

Náhradník

Vláda

Spojené království

Elizabeth HODKINSONOVÁ

Cutting Interventions Division Health and Safety Executive

10. 5. 2005

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

31. 12. 2006

C 321, 31. 12. 2003

C 116, 30. 4. 2004

C 122, 30. 4. 2004

Petros PETROU

Odstoupení

Člen

Zaměstnavatelé

Kypr

Christina VASILAOVÁ

OEB

10. 5. 2005

Řídící rada Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

5. 3. 2006

C 64, 18. 3. 2003,

C 116, 30. 4. 2004

Alfons DE VADDER

Odstoupení

Člen

Zaměstnavatelé

Belgie

Jan DELFOSSE

FEDIS

10. 5. 2005

Řídící rada Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

5. 3. 2006

C 64, 18. 3. 2003

C 116, 30. 4. 2004

Nico HOFFMAN

Odstoupení

Člen

Zaměstnanci

Lucembursko

Renata SANTINIOVÁ

IFES/CGT-L

10. 5. 2005

Řídící rada Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

5. 3. 2006

C 64, 18. 3. 2003

C 116, 30. 4. 2004

Margaret MURRAYOVÁ

Odstoupení

Člen

Zaměstnavatelé

Spojené království

Neil BENTLEY

CBI

23. 5. 2005

Správní rada Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

18. 10. 2007

C 317, 22. 12. 2004

Gintare MISKINYTEOVÁ

Odstoupení

Náhradník

Zaměstnavatelé

Litva

Marija ZOKAITEOVÁ

Legal Department of Lithuanian Confederation of Industrialists

10. 5. 2005

Správní rada Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

2. 6. 2005

C 161, 5. 7. 2002,

C 116, 30. 4. 2004

Franco GIUSTI

Odstoupení

Člen

Zaměstnavatelé

Itálie

Luigi CASANO

Confindustria

25. 4. 2005

Správní rada Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

2. 6. 2005

C 161, 5. 7. 2002

C 116, 30. 4. 2004

N.E.J. KUYPEROVÁ

Odstoupení

Náhradník

Vláda

Nizozemsko

Martin G. DEN HELD

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

25. 4. 2005

Správní rada Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

2. 6. 2005

C 161, 5. 7. 2002,

C 116, 30. 4. 2004

Milan ONDAŠ

Odstoupení

Člen

Zaměstnavatelé

Slovensko

Miroslav KIRAL'VARGA

Republic Union of Employers

25. 4. 2005

Správní rada Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

2. 6. 2005

C 161, 5. 7. 2002,

C 116, 30. 4. 2004

Mel DRAPER

Odstoupení

Člen

Vláda

Spojené království

Gwyneth DEAKINSOVÁ

Cross Cutting Interventions Division

Health and Safety

25. 4. 2005

Správní rada Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

2. 6. 2005

C 161, 5. 7. 2002,

C 116, 30. 4. 2004

Tony LORD

Odstoupení

Náhradník

Vláda

Spojené království

Malcolm DARVILL

Better Regulation and International Branch

Health and Safety Executive

25. 4. 2005

Správní rada Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

2. 6. 2005

C 161, 5. 7. 2002

C 116, 30. 4. 2004

Owen TUDOR

Odstoupení

Člen

Zaměstnanci

Spojené království

Hugh ROBERTSON

Trades Union Congress

25. 4. 2005


Komise

16.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/5


Směnné kurzy vůči euro (1)

15. července 2005

(2005/C 176/02)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,2073

JPY

japonský jen

135,35

DKK

dánská koruna

7,4596

GBP

britská libra

0,68620

SEK

švédská koruna

9,4148

CHF

švýcarský frank

1,5594

ISK

islandská koruna

78,54

NOK

norská koruna

7,9695

BGN

bulharský lev

1,9559

CYP

kyperská libra

0,5738

CZK

česká koruna

30,241

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

246,66

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6960

MTL

maltská lira

0,4293

PLN

polský zlotý

4,1355

RON

rumunský lei

3,5659

SIT

slovinský tolar

239,46

SKK

slovenská koruna

39,140

TRY

turecká lira

1,6078

AUD

australský dolar

1,6087

CAD

kanadský dolar

1,4651

HKD

hongkongský dolar

9,3848

NZD

novozélandský dolar

1,7907

SGD

singapurský dolar

2,0350

KRW

jihokorejský won

1 258,61

ZAR

jihoafrický rand

7,9892

CNY

čínský juan

9,9873

HRK

chorvatská kuna

7,3100

IDR

indonéská rupie

11 795,32

MYR

malajsijský ringgit

4,586

PHP

filipínské peso

67,428

RUB

ruský rubl

34,6050

THB

thajský baht

50,428


(1)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


16.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/6


Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory vzdělávání

(2005/C 176/03)

(Text s významem pro EHP)

Podpora č.

XT6/04

Členský stát

Německo

Region

Svobodný stát Sasko

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Režim podpory na školení orientovaného na podnikání určeného pro nezaměstnané osoby, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a Svobodným státem Sasko

Zkrácený název: Školicí projekty orientované na podnikání určené pro nezaměstnané

Právní základ

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit für die Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten/ Teil II A (in der Fassung vom 12. Ju1i 2001, veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt Nr. 31/2001 vom 02. August 2001, der KOM vorgelegt im August 2001, überarbeitete Fassung im Entwurf vom Februar 2004, Anlage 2)

Operationelles Programm (0P) zur Strukturfondsförderung des Freistaates Sachsen 2000 bis 2006 (CCI-Nr. 1999 DE 16 1 PO 006 genehmigt durch KOM am 12.12.2000, zuletzt geändert mit Entscheidung K(2002) 3511 vom 28.10.2002)

Sächsische Hausha1tsordnung § § 23 und 44 (in der Fassung von 10 April 2001, veröffentlicht im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 5 vom 18. Mai 2001, http://www.recht-sachsen.de/GbI1.htm

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

do 16 milionů EUR

Zajištěné půjčky

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

Zajištěné půjčky

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 nařízení

Ano

 

Datum uskutečnění

od 19. prosince 2004

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

do 31. prosince 2006 (schválení a zahájení projektu)

do 31. prosince 2008 (vyplacení)

Cíl podpory

Obecné vzdělávání

Ano

Specifické vzdělávání

Ano

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory na vzdělávání

Ano

Podpora omezená na určitá odvětví

Ne

Zemědělství

 

Rybolov a akvakultura

 

Těžba uhlí

 

Všechna zpracovatelská odvětví

 

nebo

 

Ocelářství

 

Stavba lodí

 

Syntetická vlákna

 

Motorová vozidla

 

Ostatní zpracovatelský průmysl

 

Všechny služby

 

nebo

 

Služby námořní dopravy

 

Ostatní dopravní služby

 

Finanční služby

 

Ostatní služby

 

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Název:

 

Regierungspräsidien (bis 31.12.2003)

 

Sächsische Aufbaubank – Förderbank – (seit 01.01.2004)

 

Sächsisches Staatesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Adresa

 

do 31. 12. 2003

 

Regierungspräsidium Dresden

Referat 35

Stauffenbergallee 2

D-01099 Dresden

 

Regierungspräsidium Leipzig

Referat 35

Braustrasse 7

D-04107 Leipzig

 

Regierungspräsidium Chemnitz

Referat 35

Altchemnitzer Strasse 41

D-09120 Chemnitz

 

Sächsisches Staatesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung 3

Wilhelm-Buck-Strasse 2

D-01099 Dresden

 

od 1. 1. 2004:

 

Sächsische Aufbaubank – Förderbank –

Pirnaische Strasse 9

D-01099 Dresden

 

Sächsisches Staatesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung 3

Wilhelm-Buck-Strasse 2

D-01099 Dresden

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 5 nařízení

Opatření vylučuje udělení podpory nebo udělení podpory musí být Komisi předem oznámeno, pokud výše podpory pro jeden vzdělávací projekt jednoho podniku přesahuje 1 milion EUR.

Ano

 


Podpora č.

XT20/04

Členský stát

Belgie

Region

Flandry

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Šeky na vzdělávání – režim podpory s cílem podpořit školení zaměstnanců a podnikatelů v potravinářských a dopravních podnicích ve Flandrech

Právní základ

Besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 betreffende de opleidingscheques.

(Dit besluit vervangt het besluit van 19 juli 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de opleidingscheques van 14 december 2001, gekend bij de Europese Commissie als steunmaatregel XT 69/02)

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

15 milionů EUR na rok 2004

Zajištěné půjčky

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

Zajištěné půjčky

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 nařízení

Ano

 

Datum uskutečnění

Od 2. dubna 2004

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. prosince 2006, s ohledem na článek 8 nařízení č. 68/2001.

Cíl podpory

Obecné vzdělávání

Ano

Specifické vzdělávání

Ne

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory na vzdělávání

Ne

Podpora omezená na určitá odvětví

Ano: potravinářství a doprava

Zemědělství

Omezeno na odvětví zpracování potravin

Rybolov a akvakultura

 

Těžba uhlí

 

Všechna zpracovatelská odvětví

 

nebo

 

Ocelářství

 

Stavba lodí

 

Syntetická vlákna

 

Motorová vozidla

 

Ostatní zpracovatelský průmysl

 

Všechny služby

 

nebo

 

Služby námořní dopravy

 

Ostatní dopravní služby

 

Finanční služby

 

Ostatní služby

 

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Název

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid – cel opleidingscheques

Adresa

Markiesstraat 1

B-1000 Brussel

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 5 nařízení

Opatření vylučuje udělení podpory nebo udělení podpory musí být Komisi předem oznámeno, pokud výše podpory poskytnuté jednomu podniku na jeden projekt vzdělávání překročí 1 000 000 EUR.

Ano

 


Podpora č.

XT32/04

Členský stát

Německo

Region

Spolková země Brandenburg

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Projekt „Síť pro personální rozvoj Brandenburg – p.net“: podpora ministerstva práce, sociálních věcí, zdravotnictví a žen k otevření potenciálu zaměstnávání v brandenburgských podnicích prostřednictvím poskytování poradenství a školení pro strategie personálního rozvoje

Právní základ

Landeshaushaltsordnung (LHO), § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

0,141 milionů EUR

Zajištěné půjčky

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

Zajištěné půjčky

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 nařízení

Ano

 

Datum uskutečnění

od 1. prosince 2004

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

do 31. prosince 2004

Cíl podpory

Obecné vzdělávání

Ano

Specifické vzdělávání

 

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory na vzdělávání

Ano

Podpora omezená na určitá odvětví

 

Zemědělství

 

Rybolov a akvakultura

 

Těžba uhlí

 

Všechna zpracovatelská odvětví

 

nebo

 

Ocelářství

 

Stavba lodí

 

Syntetická vlákna

 

Motorová vozidla

 

Ostatní zpracovatelský průmysl

 

Všechny služby

 

nebo

 

Služby námořní dopravy

 

Ostatní dopravní služby

 

Finanční služby

 

Ostatní služby

 

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Název

LASA Brandenburg GmbH

Adresa

Wetzlarer Straße 54

D-14482 Potsdam

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 5 nařízení

Opatření vylučuje udělení podpory nebo udělení podpory musí být Komisi předem oznámeno, pokud výše podpory pro jeden vzdělávací projekt jednoho podniku přesahuje 1 milion EUR.

Ano

 


16.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/11


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(2005/C 176/04)

(Text s významem pro EHP)

Datum přijetí rozhodnutí:

Členský stát: Nizozemsko

Podpora č.: N 200/2004

Název: Ultimate Chiral Technology Project

Cíl: Vyvinout soubor pokročilých chirálních technologií

Právní základ: Kompas voor de toekomst

Rozpočet: 2,88 milionu EUR

Míra nebo částka podpory: 26 %

Doba trvání: 4 roky

Další informace: Výroční zpráva

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum schválení:

Členský stát: Itálie

Podpora č.: N345/2004

Název: Podpora ve prospěch podniku Solvay Rosignano, přímá dotace

Záměr (sektor): Ochrana životního prostředí

Právní základ: Fondo per la promozione del Sviluppo Sostenibile: Articolo 109 dellla legge 388/2000, modificato dall'articolo 62 della legge 48/2000

Intenzita podpory nebo celkový objem podpory: 13 494 490 EUR

Doba trvání: 2005 – 2006

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí:

Členský stát: Belgie

Podpora č.: N 355/2004

Název: Partnerství veřejného a soukromého sektoru při tunelování Krijgsbaanu v Deurne; rozvoj průmyslové zástavby a provoz letiště v Antverpách.

Cíl: Podílet se na nákladech spojených s přizpůsobením letiště v Antverpách novým mezinárodním bezpečnostním předpisům a rozvíjet a provozovat letiště prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Právní základ: Beslissing van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 en van 27 juni 2003 (décision du gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et du 27 juin 2003).

Rozpočet: Celkové finanční a naturální příspěvky státu činí přibližně 26 000 000 EUR.

Další informace: Druh podpory: kmenový kapitál, podřízené půjčky, kapitálové granty a naturální příspěvky

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí:

Členský stát: Nizozemsko (Limburg)

Podpora č.: N492/2004

Název: Ad hoc regionální investiční podpora ve prospěch SABIC

Cíl: regionální investice (petrochemikálie)

Právní základ:

ad hoc

Rozpočet: 4,2 milionu EUR (12,2 % hrubého)

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí:

Členský stát: Belgie

Podpora č.: N 520/2003

Název: Finanční podpora prací na infrastruktuře vlámských přístavů.

Cíl: Zajistit financování prací na infrastruktuře (bagrování) přístupových tras a spolufinancování investic do přístavní infrastruktury.

Právní základ: Décret du Ministère de la Communauté Flamande du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes.

Vlaams Decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens.

Rozpočet: Souhrnný rozpočet pro opatření na období let 2001 – 2004 se odhaduje na 342 milionů eur. Nicméně pouze část, tedy 270 milionů eur, se považuje za státní podporu.

Doba trvání: 2001 – 2004

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí:

Členský stát: Česká republika

Podpora č.: N 600/04

Název: Odklad snížení kapacity VPFM

Cíl: Restrukturalizace

Míra nebo částka podpory: (původní částka podpory činila 9,6 milionu EUR)

Doba trvání: 6 měsíců

Další informace: Rozhodnutí se týká dohody odložit trvalé snížení kapacity, jak stanoví protokol č. 2 smlouvy o přistoupení.

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí:

Členský stát: Francie

Podpora č.: NN52/2003

Název: Přezkoumání režimů jednotlivých podpor sociálního charakteru týkajících se leteckého spojení mezi městy Marseille, Nice, Montpellier a Lyon a Korsikou

Cíl: Letecká doprava – podpořit snižování izolace Korsiky zavedením systému podpor sociálního charakteru pro určité kategorie cestujících a pro osoby, které mají bydliště na ostrově a bojovat tak proti znevýhodnění danému ostrovním charakterem

Právní základ: Délibération de l'Assemblée de Corse no 03/64 AC adoptée le 24 mars 2003 décidant de fixer les montants intervenant dans le dispositif à caractère social d'aides aux personnes transportées sur les lignes aériennes régulières entre Marseille, Nice, Montpellier et Lyon et les aéroports corses

Rozpočet: 33,7 milionu EUR ročně

Míra/částka: Vyplácení leteckým dopravcům 50 až 56 EUR za osobu a let na trasách Marseille – Korsika, Nice – Korsika, Montpellier – Korsika a Lyon – Korsika. Tyto náhrady bude možno poskytnout pouze určitým kategoriím cestujících (osoby, které mají hlavní bydliště na Korsice, mladí lidé do 25 let, osoby starší než 60 let, studenti mladší než 27 let, cestující rodiny, zdravotně postižené nebo invalidní osoby).

Doba trvání: Jeden rok s ročním obnovováním. Tento režim sice nemá stanovené konečné datum, ale nepovažuje se za trvalý.

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


16.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/13


STÁTNÍ PODPORY – ŘECKO

Státní podpora C 20/2005 (ex NN 70/2004) — Podpory podnikům v okresech Florina a Kilkis (vyhláška ministerstva č. 66336/B.1398 ze dne 14. září 1993 a její změny)

Výzva k předložení připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES

(2005/C 176/05)

Dopisem ze dne 7. června 2005 přepsaném v závazné jazykové verzi na stránkách, které následují po tomto shrnutí, sdělila Komise Řecku své rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES týkající se výše uvedené podpory.

Zúčastněné strany mohou zaslat na následující adresu své připomínky k podpoře, ohledně které zahájí Komise řízení ve lhůtě do jednoho měsíce od data zveřejnění tohoto shrnutí a k němu připojeného dopisu:

Commission européenne

Direction générale de l'Agriculture et du Développement rural

Direction H2

Bureau: Loi 130 5/128

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 296 76 72

Tyto připomínky budou oznámeny Řecku. Zúčastněná strana, která předloží připomínky, může za předpokladu uvedení důvodů písemně požádat o to, aby nebyla zveřejněna její identita.

SHRNUTÍ

Předmětné vyhlášky stanoví různá podpůrná opatření ve prospěch řemeslných a průmyslových podniků. Zdá se, že podniky v zemědělském odvětví také využily těchto opatření. Jde o:

a)

seskupení nákladných dluhů do nových zvýhodněných půjček s možností odkladu splátek, spojených s půjčkami poskytnutými na investice a/nebo na tvorbu/udržování provozního kapitálu;

b)

poskytnutí státní záruky na restrukturalizaci dluhů;

c)

použití preferenční sazby dokonce před úrokovým zvýhodněním.

Tato opatření jsou určena podnikům, které se nacházejí v potížích.

Hodnocení

V tomto stadiu je slučitelnost poskytnutých podpor se společným trhem problematická z těchto důvodů:

když byly řecké orgány požádány, aby podaly vysvětlení o dotyčných podporách, uvedly, že ač neznají přesný počet příjemců, částky dotyčných podpor pravděpodobně spadají pod pravidlo de minimis. Kromě toho, že se do 1. ledna 2005 pravidlo de minimis nevztahovalo na zemědělské odvětví, nemá Komise v tomto stadiu žádný údaj, který by jí dovolil určit v jakém rozsahu by mohly částky přijaté zemědělskými podniky v souladu s vyhláškou č. 66336/B.1398 ve znění pozdějších předpisů spadat do působnosti nařízení Komise (ES) č. 1860/2004, kterým se zavedlo pravidlo de minimis do zemědělského odvětví,

vzhledem k tomu, že předmětné vyhlášky jsou určeny podnikům, které se nacházejí v potížích, musejí být podpory analyzovány ve světle různých pravidel, která se použila na záchranu a restrukturalizaci podniků, u nichž nastaly obtíže, od vstupu první z výše uvedených vyhlášek v platnost; tedy od 21. září 1993; dostupné informace neumožňují stanovit, zda byla tato pravidla dodržena,

v zemědělském odvětví dostupné informace stále neumožňují stanovit, zda státní záruka byla poskytnuta podle různých pravidel, která se použila na státní podpory ve formě záruk od 21. září 1993;

v průmyslovém odvětví a v řemeslném odvětví je pravidlo de minimis určitě použitelné, ale jelikož řecké orgány neznají počet příjemců, jichž se týkají opatření stanovená předmětnými vyhláškami, a jelikož se stropy podpor de minimis vypočítávají na tříleté období, a ne pro přesně stanovenou operaci, není možné stanovit, zda se na podpory stanovené předmětnými vyhláškami může skutečně vztahovat pravidlo de minimis; v takové souvislosti musejí být podpory rovněž analyzovány na základě různých pravidel, která se použila na záchranu a restrukturalizaci podniků, u nichž nastaly obtíže, od 21. září 1993; tedy dostupné informace neumožňují stanovit, zda byla tato pravidla dodržena,

v těchto odvětvích dostupné informace neumožňují stanovit, zda státní záruka byla poskytnuta podle různých pravidel, která se použila na státní podpory ve formě záruk od 21. září 1993;

ZNĚNÍ DOPISU

«1.

Με την παρούσα, η Επιτροπή έχει την τιμή να πληροφορήσει την Ελλάδα ότι, αφού εξέτασε τις υποβληθείσες από τις αρχές της χώρας σας πληροφορίες, αποφάσισε να κινήσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 88, παράγραφος 2, της συνθήκης ΕΚ διαδικασία έναντι των ενισχύσεων που προβλέπονται στις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις.

Διαδικασία

2.

Κατά την εξέταση του φακέλου κρατικής ενίσχυσης NN 153/03 σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεων για την εκκαθάριση οφειλών στους Νομούς της Καστοριάς και της Εύβοιας (φάκελος για τον οποίο κινήθηκε η διαδικασία C 23/04), οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαπίστωσαν ότι παρόμοιες ενισχύσεις είχαν χορηγηθεί και σε άλλους ελληνικούς Νομούς από το 1993.

3.

Με την επιστολή τους, της 22ας Απριλίου 2004, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από τις ελληνικές αρχές πίνακα όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν απ' αυτές, καθώς και των τροποποιήσεών τους, από την 1η Ιανουαρίου 1993, σχετικά με την αναδιαπραγμάτευση των οφειλών με υψηλή επιβάρυνση.

4.

Με επιστολή της, της 1ης Ιουλίου 2004, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 5 Ιουλίου 2004, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κοινοποίησε στην Επιτροπή το κείμενο της απόφασης αριθ. 66336/B.1398 της 14ης Σεπτεμβρίου 1993 και τις τροποποιήσεις του, που αφορούν την χορήγηση ενισχύσεων για την αναδιαπραγμάτευση οφειλών με υψηλή επιβάρυνση στους Νομούς Φλώρινας και Κιλκίς.

5.

Καθώς όλες οι προβλεπόμενες από τα προαναφερόμενα κείμενα ενισχύσεις έχουν ήδη καταβληθεί, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αποφάσισαν να ανοίξουν φάκελο μη κοινοποιηθείσας ενίσχυσης υπ' αριθ. NN 70/2004.

6.

Η παρούσα απόφαση αναφέρεται αποκλειστικά στις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους νομούς Φλώρινας και Κιλκίς. Οι ενισχύσεις που καταβλήθηκαν στους άλλους νομούς, που αναφέρονται στις αποφάσεις οι οποίες παρατίθενται στην πιο κάτω περιγραφή, θα εξεταστούν στο πλαίσιο χωριστού φακέλου, όταν θα έχουν κοινοποιηθεί όλα τα νομικά κείμενα που τις αφορούν (έχει ήδη σταλεί στις ελληνικές αρχές σχετικό αίτημα).

Περιγραφή

7.

Η υπουργική απόφαση αριθ. 66336/B.1398, της 14ης Σεπτεμβρίου 1993, με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση επιδότησης επιτοκίου επί των οφειλομένων υπολοίπων χορηγήσεων από δάνεια για κεφάλαια κίνησης και πάγιες επενδύσεις των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας και Κιλκίς, προβλέπει τα ακόλουθα:

το σύνολο των υφισταμένων μέχρι 30 Ιουνίου 1993 ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών από πάσης φύσεως δάνεια (κεφάλαια κινήσεως και πάγιες εγκαταστάσεις) σε δραχμές ή συνάλλαγμα και από καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών σε δραχμές ή συνάλλαγμα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν, ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης, στους νομούς Φλώρινας και Κιλκίς, θα αποτελέσει ένα νέο δάνειο που θα εξοφληθεί σε δέκα έτη με ίσες εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ή με ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις (απλό χρεωλύσιο) και υπολογισμό των τόκων ανά εξάμηνο με το εκάστοτε εφαρμοζόμενο για τη ρύθμιση επιτόκιο,

το επιτόκιο των ανωτέρω δανείων επιδοτείται με 10 εκατοστιαίες μονάδες από το λογαριασμό του Νόμου 128/75 (1) κατά τα πέντε πρώτα έτη, με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα έχει καταβάλει προηγουμένως τη δική του συμμετοχή,

το επιτόκιο του νέου δανείου (κεφάλαια κίνησης και πάγιες εγκαταστάσεις) θα είναι το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά δύο μονάδες,

οι υπαγόμενες στην απόφαση αυτή οφειλές από δάνεια σε συνάλλαγμα θα ρυθμίζονται αφού δραχμοποιηθούν οι σχετικές οφειλές με τη μέση τιμή fixing της προηγούμενης της ρυθμίσεως ημέρας,

ως αφετηρία της ρύθμισης για την εφαρμογή των όσων καθορίζει η παρούσα θα λαμβάνεται η ημερομηνία δραχμοποίησης, με την προϋπόθεση ότι η δραχμοποίηση θα έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και 30 Ιουνίου 1994,

οι εγγυητικές επιστολές προκειμένου να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι 30 Ιουνίου 1993,

οι τόκοι και το κεφάλαιο των ρυθμιζομένων οφειλών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας και Κιλκίς είναι εγγυημένοι από το Δημόσιο,

σε περίπτωση κατά την οποία δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, το δάνειο θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και θα παύει η ισχύουσα ρύθμιση,

οι τόκοι υπερημερίας μέχρι 31.12.1992 για δάνεια πάγιων εγκαταστάσεων και κεφαλαίων κίνησης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας και Κιλκίς θα καλυφθούν από το δημόσιο εντός των ορίων του προϋπολογισμού (μέσω του κοινού λογαριασμού) του νόμου αριθ. 128/75.

8.

Η υπαγωγή στις προβλεπόμενες από την απόφαση αυτή ρυθμίσεις υπόκειται στην τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:

οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι βιώσιμες μετά τη ρύθμιση· κρίνεται από τις τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν τρίμηνη προθεσμία για να αποφανθούν επί της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων,

οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν καταβάλει τουλάχιστον το 5 % των τόκων που τους αναλογεί για τα έτη 1991 — 1992, και να έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την υποχρέωση μέχρι την ημέρα της ρύθμισης των δανείων (ημερομηνία υπογραφής του νέου δανειακού συμφώνου),

οι οφειλές πρέπει να προέρχονται από δάνεια που αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκαν είτε για αγορά παγίων εγκαταστάσεων είτε για κεφάλαιο κινήσεως των επιχειρήσεων,

ο έλεγχος της εφαρμογής των ανωτέρω ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργείου Οικονομικών,

στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, επενδύσεις των οποίων έχουν υπαχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμους και έχουν κάνει χρήση τραπεζικών δανείων για την υλοποίησή τους, η εφαρμογή των μέτρων του ανωτέρω σημείου 7 αποκλείει την περαιτέρω επιδότηση του νέου αυτού δανείου των Αναπτυξιακών Νόμων, διότι το νέο αυτό δάνειο δεν αποτελεί ουσιαστικά δάνειο που έχει ληφθεί για την πραγματοποίηση των επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 11 των Αναπτυξιακών Νόμων,

στην περίπτωση των βιοτεχνικών δανείων παγίων που επιδοτούνται ήδη βάσει της υπ' αριθ. 2067234 απόφασης, της 31 Οκτωβρίου 1991, με επιδότηση 4 %, η επιδότηση της παρούσας απόφασης (νομών Φλώρινας και Κιλκίς) παρέχεται κατά τη διαφορά για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση επιτοκίου της προαναφερόμενης απόφασης.

9.

Η απόφαση αριθ. 66336/B.1398 της 14ης Σεπτεμβρίου 1993 τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 30755/B.1199 της 21ης Ιουλίου 1994, την απόφαση αριθ. 60029/B.1541 της 23ης Σεπτεμβρίου 1994, την απόφαση αριθ. 72742/B.1723 της 8ης Δεκεμβρίου 1994, την απόφαση αριθ. 236/B.22 της 4ης Ιανουαρίου 1995, την απόφαση αριθ. 8014/B.285 της 28ης Φεβρουαρίου 1995, την απόφαση αριθ. 44678/B.1145 της 3ης Ιουλίου 1995, την απόφαση αριθ. 44446/B.1613 της 24ης Δεκεμβρίου 1996, την απόφαση αριθ. 40410/B.1678 της 9ης Δεκεμβρίου 1997, την απόφαση αριθ. 10995/B.546 της 24ης Μαρτίου 1999, την απόφαση αριθ. 12169/B.736 της 22ας Μαρτίου 2000 και την απόφαση αριθ. 35913/B.2043 της 24ης Οκτωβρίου 2000.

10.

Με την απόφαση αριθ. 30755/B.1199 της 21ης Ιουλίου 1994 προστέθηκε το εξής εδάφιο μεταξύ του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου του κεφαλαίου 1 της απόφασης αριθ. 66336/B.1398 (ή αλλιώς στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, μεταξύ της δευτέρας και της τρίτης περιπτώσεως του σημείου 6):

“Εναλλακτικά, σε όσες επιχειρήσεις επιθυμούν, χορηγείται περίοδος χάρητος για ενάμισυ (1 Formula) έτος, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1994, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας εξόφλησης των δέκα (10) ετών και υπό τον όρο ότι στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη πενταετής επιδότηση του επιτοκίου των ρυθμιζομένων οφειλών θα μειωθεί από 10 εκατοστιαίες μονάδες σε 8,5 εκατοστιαίες μονάδες. Οι τόκοι της περιόδου χάριτος που βαρύνουν τον δανειολήπτη θα κεφαλαιοποιηθούν στις 31 Δεκεμβρίου 1994· θα προστεθούν στο αρχικό ρυθμιζόμενο κεφάλαιο και θα εξυπηρετηθούν με αυτό ενιαία σε 17 εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ή σε 17 ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις (απλό χρεωλύσιο) και υπολογισμό των τόκων ανά εξάμηνο με το εκάστοτε εφαρμοζόμενο για τη ρύθμιση επιτόκιο. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 1.7.1995.”

11.

Με την απόφαση υπ' αριθ. 60029/B.1541 της 23ης Σεπτεμβρίου 1994 αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο του κεφαλαίου 1 της απόφασης υπ' αριθ. 66336/B.1398 (ή αλλιώς, στην παρούσα απόφαση, η τρίτη περίπτωση του σημείου 7) από το εξής κείμενο:

“το επιτόκιο του νέου δανείου (κεφάλαια κίνησης και πάγιες εγκαταστάσεις) είναι ίσο με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο για μεν τις επιχειρήσεις του νομού Κιλκίς κατά 5 μονάδες, για δε τις επιχειρήσεις του νομού Φλωρίνης κατά δύο μονάδες”.

12.

Η απόφαση αριθ. 72742/B.1723 της 8ης Δεκεμβρίου 1994 τροποποιεί το μηχανισμό ρύθμισης επαχθών οφειλών, προβλέποντας τις εξής διατάξεις.

Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της εναλλακτικής δυνατότητας ρύθμισης οφειλών που προβλέπεται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις αριθ. 30755/B.1199 της 21.7.1994 και 2045909/7431/0025 της 26 Αυγούστου 1994, έχουν την ευχέρεια να εξοφλήσουν τους τόκους της περιόδου χάριτος, που τις βαρύνουν αντί να τους κεφαλαιοποιήσουν.

Στην περίπτωση αυτή, η πενταετής επιδότηση του επιτοκίου ορίζεται σε δέκα εκατοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι η συνολική δαπάνη από την επιδότηση του επιτοκίου, που βαρύνει το λογαριασμό του Ν. 128/75, δεν θα είναι μεγαλύτερη της δαπάνης που αναλογεί σε κάθε μία επιχείρηση όταν κάνει χρήση των διατάξεων των κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθ. 30755/B.1199 της 21ης Ιουλίου 1994 και 2045909/7431/0025 της 26ης Αυγούστου 1994.

13.

Η απόφαση αριθ. 236/B.22 της 4ης Ιανουαρίου 1995 προβλέπει τα εξής:

για τις μεταλλευτικές βιομηχανίες του νομού Φλώρινας, το επιτόκιο των νέων δανείων (για κεφάλαια κίνησης και πάγίες εγκαταστάσεις) που προκύπτουν από την εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.) αριθ. 66336/B.1398 της 14ης Σεπτεμβρίου 1993 όπως τροποποιήθηκε, ορίζεται ίσο κατ' ανώτατο όριο, με το επιτόκιο των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά 5 μονάδες,

οι ρυθμίσεις δανείων που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των διατάξεών της με το επιτόκιο που ορίζεται στην Κ.Υ.Α. αριθ. 66336/B.1398 (επιτόκιο ΕΓΔ δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά δύο μονάδες) εξακολουθούν να ισχύουν,

η κεφαλαιοποίηση των τόκων της περιόδου χάριτος που προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. αριθ. 30755/B.1199 της 21ης Ιουλίου 1994 αφορά τους τόκους που βαρύνουν τον δανειολήπτη, ενώ οι τόκοι που βαρύνουν το Δημόσιο καταβάλλονται κανονικά (δεν κεφαλαιοποιούνται).

14.

Με την απόφαση αριθ. 8014/B.285 της 28ης Φεβρουαρίου 1995, καθορίζεται η 31η Ιανουαρίου 1995 ως η ημερομηνία δραχμοποίησης των δανείων σε συνάλλαγμα, η οποία αναφέρεται στο ανωτέρω σημείο 6 πέμπτη περίπτωση.

15.

Η Κ.Υ.Α. αριθ. 44678/B.1145 της 3ης Ιουλίου 1995 προβλέπει τα εξής:

σε όσες επιχειρήσεις τα δάνεια των οποίων ρυθμίζονται βάσει των Κ.Υ.Α. αριθ. 1648/B.22/13.1.94 και 66336/B.1398/14.9.93, οι οποίες αδυνατούν να καταβάλουν τη δόση της 1.7.95 παρέχεται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της δανειοδοτούσας Τράπεζας, η εναλλακτική δυνατότητα παράτασης της περιόδου χάριτος για ένα χρόνο (μέχρι τις 31.12.1995 αντί της 31.12.1994), με τριετή επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας ρύθμισης,

η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 1.7.1996,

οι τόκοι της περιόδου χάριτος που απομένουν μετά την καταβολή των προβλεπόμενων ως κατωτέρω επιδοτήσεων θα κεφαλαιοποιηθούν χωρίς ανατοκισμό, την 31.12.95,

οι τόκοι των ρυθμισμένων οφειλών καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα εξακολουθήσουν να επιδοτούνται από το λογαριασμό του Ν. 128/75, όπως μέχρι σήμερα, δηλαδή με 10 εκατοστιαίες μονάδες για τις επιχειρήσεις περιοχής Θράκης και 8,5 εκατοστιαίες μονάδες για τις επιχειρήσεις των νομών Φλώρινας — Κιλκίς,

μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος και μέχρι να συμπληρωθεί η πενταετία από την αφετηρία της ρύθμισης, θα καταβάλλεται επιδότηση επιτοκίου για τις οφειλές που εξυπηρετούνται με ίσες δόσεις κεφαλαίου (απλό χρεωλύσιο) ίση:

α)

με 7 εκατοστιαίες μονάδες για τις επιχειρήσεις των νομών Φλώρινας — Κιλκίς·

β)

με 6,5 εκατοστιαίες μονάδες για τις οφειλές από τα ίδια διαθέσιμα των τραπεζών και 7 εκατοστιαίες μονάδες για τις οφειλές από δάνειο της ΑΝΕANE 197/78, για τις επιχειρήσεις περιφέρειας Θράκης,

ειδικά για τα δάνεια που εξυπηρετούνται με τοκοχρεωλυτικές δόσεις η επιδότηση μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος θα ανέρχεται σε 8 εκατοστιαίες μονάδες για τις επιχειρήσεις νομών Φλώρινας — Κιλκίς και 8,5 εκατοστιαίες μονάδες για τις επιχειρήσεις περιοχής Θράκης,

προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι οι επιχειρήσεις να έχουν καταβάλει τη διαφορά των τόκων που αποτελεί τη δική τους συμμετοχή,

κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 2045909 από 24.8.1994 και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου α) του αριθ. 32641/B.1245 από 29.7.94, διευκρινιστικού εγγράφου, μπορούν να παραμένουν σε έντοκο λογαριασμό τα ποσά που καταβλήθηκαν από 1.7.1993 και μετά και δεν επαναχορηγήθηκαν, και τα οποία κατά την ημερομηνία καταβολής τους περιόριζαν το υπόλοιπο της οφειλής της 30.6.1993.

16.

Η απόφαση αριθ. 44446/B.1613 της 24ης Δεκεμβρίου 1996 προβλέπει τα εξής:

καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ολόκληρα τα δάνεια, που προκύπτουν από τη ρύθμιση των αναφερομένων στις αποφάσεις υπ' αριθ. 1648/B.22/13.1.1994 και 66336/B.1398/14.9.1993, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οφειλών, όταν δεν πληρωθούν τέσσερις συνεχόμενες δόσεις (αντί των τριών που ισχύει) από τις υπαγόμενες στη ρύθμιση επιχειρήσεις των νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης, και τρεις συνεχόμενες δόσεις (αντί των δύο που ισχύει, από τις υπαγόμενες στη ρύθμιση επιχειρήσεις των νομών Φλώρινας και Κιλκις.

17.

Η απόφαση αριθ. 40410/B.1678 της 9ης Δεκεμβρίου 1997 προβλέπει τα εξής:

όσες από τις ληξιπρόθεσμες μέχρι και 1.1.1998 οφειλές των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στους νομούς Κιλκίς — Φλώρινας και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της Κ.Υ.Α αριθ. 66336/93 όπως ισχύει, είναι ανεξόφλητες, κεφαλαιοποιούνται την ως άνω ημερομηνία σε ένα (νέο) δάνειο διάρκειας 15 ετών, περιλαμβανομένης περιόδου χάριτος για τα πέντε πρώτα έτη. Η εξυπηρέτηση του δανείου για τα υπόλοιπα 10 έτη θα γίνει με ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές ή τοκοχρεωλυτικές δόσεις,

οι τόκοι του ως άνω δανείου θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου αρχής γενομένης την 30.6.1998. Κατ' εξαίρεση οι τόκοι των δύο πρώτων εξαμήνων, εφόσον το επιθυμούν οι επιχειρήσεις, δύνανται να κεφαλαιοποιηθούν και να προστεθούν στο αρχικό ποσό ρύθμισης· οι υπόλοιπες οκτώ εξαμηνιαίες δόσεις της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου,

το επιτόκιο του νέου αυτού δανείου καθορίζεται ίσο με το βασικό επιτόκιο ενήμερης οφειλής για αντίστοιχες κατηγορίες δανείων πλέον περιθωρίου 1,5 %. Το επιτόκιο αυτό θα επιδοτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις για το τυχόν υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι συμπληρώσεως πενταετίας,

η μη καταβολή έστω και μιας δόσεως απαιτητών τόκων ή τοκοχρεωλυσίων που προκύπτουν από την άνω ρύθμιση θα επιφέρει την ανατροπή των αποτελεσμάτων ρύθμισης και επαναφορά στην προηγούμενη,

στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται και τυχόν βεβαιωμένες από 1.7.1997 οφειλές στις ΔΟΥ λόγω κατάπτωσης της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου από δάνεια που ρυθμίστηκαν με βάση την Κ.Υ.Α.66336/B.1398/14.9.1993, ύστερα από την επαναφορά τους στις τράπεζες,

στα νέα δάνεια που απορρέουν από την παρούσα ρύθμιση θα παρασχεθεί η εγγύηση του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2322/95,

οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στις ρυθμίσεις της παρούσης είναι:

α)

οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι βιώσιμες μετά τη ρύθμιση· οι σχετικές μελέτες βιωσιμότητας θα γίνονται από την τράπεζα που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης στα πάγια και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δύο μηνών από την έκδοση της παρούσας·

β)

οι επιχειρήσεις να έχουν καταβάλει το 15 % των υφισταμένων την 1.1.1998 ληξιπροθέσμων οφειλών.

18.

Η απόφαση αριθ. 10995/B.546, της 24ης Μαρτίου 1999 προβλέπει τα εξής:

παρατείνεται το χρονικό διάστημα για το οποίο παρέχεται η επιδότηση του επιτοκίου στα ρυθμισμένα με βάση την υπ' αριθ. 66336/B.1398/14.9.1993 Κ.Υ.Α. όπως ισχύει δάνεια των επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας — Κιλκίς για δύο έτη ακόμη,δηλ. μέχρι 30.6.2000,

για το διάστημα αυτό των δύο ετών θα παρέχεται επιδότηση επιτοκίου ίση με τρεις εκατοστιαίες μονάδες,

προϋπόθεση για την καταβολή της ως άνω επιδότησης είναι η ενημερότητα (σε κεφάλαιο και τόκους) των ρυθμισμένων οφειλών, που πιστοποιείται από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα.

19.

Η απόφαση αριθ. 12169/B.736 της 22ας Μαρτίου 2000 προβλέπει τα εξής:

καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ολόκληρα τα δάνεια που προκύπτουν από τη ρύθμιση των αναφερομένων στις κοινές αποφάσεις των υπουργών εθνικής οικονομίας και οικονομικών υπ' αριθ. 66336/B.1398/14.9.1993 και 40410/B.1678/9.12.1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οφειλών, όταν δεν πληρωθούν έξι συνεχόμενες δόσεις (αντί των τριών που ισχύει) για τις υπαγόμενες στη ρύθμιση της Κ.Υ.Α 66336/B.1398/14.9.1993 οφειλές των επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας και Κιλκίς και τρεις συνεχόμενες δόσεις (αντί της μιας που ισχύει) για τις υπαγόμενες στη ρύθμιση της Κ.Υ.Α 40410/B.1678/9.12.1997 οφειλές των επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας και Κιλκίς.

20.

Η απόφαση αριθ. 35913/B.2043 της 24ης Οκτωβρίου 2000 προβλέπει τα εξής:

όλες οι οφειλές ενήμερες και ληξιπρόθεσμες, μέχρι 30.6.2000, των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Περιφέρεια Θράκης και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Κ.Υ.Α. 1648/B.22/13.1.1994, 40412/B.1677/9.12.1997 και 10123/B.507/17.3.1999, καθώς και των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους νομούς Φλώρινας και Κιλκίς και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Κ.Υ.Α. 66336/B.1398/14.9.1993 και 40410/B.1678/9.12.1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, κεφαλαιοποιούνται και γίνονται ένα νέο ενιαίο δάνειο, το οποίο θα εξοφληθεί με ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές ή τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα την 1.7.2001και τελευταία την 31.12.2013. Οι τόκοι από 1.7 έως 31.12.2000 θα καταβληθούν στη λήξη τους. Για τις οφειλές σε συνάλλαγμα, προκειμένου να υπαχθούν στη ρύθμιση, θα πρέπει να δραχμοποιηθούν με τιμή fixing της ημέρας της υπογραφής της σύμβασης, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 31.12.2000,

οι τράπεζες οι οποίες είχαν ρυθμίσει τις οφειλές επιχειρήσεων βάσει των ανωτέρω Κ.Υ.Α. δύνανται κατά την κεφαλαιοποίηση των οφειλών στις 30.6.2000 να διαγράψουν το 25 % του συνόλου των τόκων υπερημερίας,

ως επιτόκιο ρύθμισης των οφειλών, ορίζεται το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Ελληνικού δημοσίου (ΕΓΕΔ) δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 35 %,

στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται και οι οφειλές που βεβαιώθηκαν στις ΔΟΥ λόγω κατάπτωσης της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου ύστερα από επαναφορά τους στις τράπεζες, καθώς και οι οφειλές από δάνεια που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε επιχειρήσεις του νομού Φλώρινας, που επλήγησαν από την κρίση στη Γιουγκοσλαβία σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 2039965/6169/0025/6.7.1995 και είχαν υπαχθεί στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 66336/B.1398/14.9.1993,

στα νέα δάνεια που απορρέουν από την παρούσα ρύθμιση θα παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 2322/95,

μετά τη ρύθμιση θα εξετάζεται η δυνατότητα χορήγησης δανείου κεφαλαίου κίνησης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι συνολικού ποσού 100 000 000 δραχμών (100 000 000 GRD) κατά επιχείρηση στα πλαίσια των διατάξεων της αριθ. 32576/B.1282/9.10.1997 απόφασης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

σε περίπτωση μη καταβολής δύο δόσεων με αναλογούντες τόκους ή τοκοχρεωλυσίων που προκύπτουν από τη νέα ρύθμιση, ολόκληρο το δάνειο καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό,

προϋπόθεση για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης είναι οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες. Μελέτη βιωσιμότητας θα προσκομίζεται στην Τράπεζα που έχει τις περισσότερες οφειλές, η οποία και θα αξιολογεί τη μελέτη. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η μελέτη θα προσκομίζεται στην 25η Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών για έγκριση της ρύθμισης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Αξιολόγηση

21.

Δυνάμει του άρθρου 87, παράγραφος 1 της Συνθήκης, ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές. Στο παρόν στάδιο, το εξεταζόμενο μέτρο φαίνεται να αντιστοιχεί με τον ορισμό αυτό, κατά την έννοια ότι ευνοεί ορισμένες επιχειρήσεις των οποίων ελαφρύνει το βάρος ορισμένων τρεχουσών δαπανών (των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον τίτλο της απόφασης αριθ. 69836/B.1461 της 30ης Σεπτεμβρίου 1993, αλλά επίσης, λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που περιήλθαν στην Επιτροπή, των επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων του τομέα των λιπαρών ουσιών), και ότι δύναται να επηρεάσει τις συναλλαγές λόγω της θέσης που κατέχει η Ελλάδα στις αντίστοιχες παραγωγές (για παράδειγμα, στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα στις λιπαρές ουσίες, η Ελλάδα είχε το 2000 ποσοστό 21,6 % της κοινοτικής παραγωγής ελιών, και 17,6 % το 2001).

22.

Εντούτοις, στις προβλεπόμενες από το άρθρο 87 παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης περιπτώσεις, ορισμένα μέτρα δύνανται, κατά παρέκκλιση, να θεωρηθούν ως συμβιβάσιμα με την κοινή αγορά.

23.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα μπορούσε να προταθεί μόνον η παρέκκλιση που προβλέπεται από το άρθρο 87 παράγραφος 3, στοιχείο γ) της Συνθήκης, που αναφέρει ότι δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον.

24.

Η Επιτροπή θα ήθελε, πάνω απ' όλα, να τονίσει ότι τα εξεταζόμενα στο πλαίσιο του παρόντος φακέλου μέτρα είναι συνολικά παρόμοια με αυτά που εφαρμόστηκαν στους νομούς Καστοριάς και Εύβοιας, και τα οποία αποτελούν τώρα το αντικείμενο διαδικασίας εξέτασης που κινήθηκε βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης, στο πλαίσιο του φακέλου C 23/04 (πρώην NN 153/03). Συνεπώς, ορισμένες από τις παρακάτω πληροφορίες προέρχονται από το φάκελο αυτό.

25.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των οποίων η Επιτροπή έλαβε γνώση, όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα μέτρα ενδεχομένως περιέχουν ορισμένες μορφές κρατικών ενισχύσεων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι έχουν θεσπιστεί και χρηματοδοτηθεί από τις δημόσιες αρχές (βλ. σημείο 7 δεύτερη περίπτωση και υποσημείωση αριθ. 1):

α)

η ομαδοποίηση, στα πλαίσια νέων δανείων δεκαετούς διάρκειας, υφισταμένων μέχρι 30 Ιουνίου 1993 ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών, προερχόμενων από τραπεζικά δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις και για κεφάλαια κίνησης·

β)

ο υπολογισμός των τόκων ανά εξάμηνο αντί του τρίμηνου που κανονικά ισχύει για κάθε επιχείρηση που συνάπτει δάνεια·

γ)

η εφαρμογή επιτοκίου ισοδύναμου προς αυτό των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας (και αυτό ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκατοστιαίων μονάδων προσαύξησης), λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι εφαρμόζεται ακόμη μία σημαντική επιδότηση των επιτοκίων· η υφιστάμενη πριν από οποιαδήποτε επιδότηση διαφορά μεταξύ των επιτοκίων που εφαρμόζονται στις υπαγόμενες στη ρύθμιση των οφειλών τους επιχειρήσεις, και των επιτοκίων επιβάλλονται στις άλλες επιχειρήσεις, εμφαίνεται στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα (2):

Ημερομηνία

Επιτόκιο των ετήσιων εντόκων γραμματίων δημοσίου %

(+ προσαύξηση)

Μέσος όρος των κανονικών επιτοκίων

(%)

30.6.1993

21,25 + 2 = 23,25

28,60

31.12.1993

20,25 + 2 = 22,25

15.7.1994

20,25 + 2 = 22,25

27,40

16.12.1994

17,75 + 2 = 19,75

17.7.1995

15,50 + 2 = 17,50

23,10

18.12.1995

13,90 + 2 = 15,90

1.7.1996

13,30 + 2 = 15,30

21

2.12.1996

11,50 + 2 = 13,50

1.7.1997

9,60 + 2 = 11,60

18,20

10.12.1997

11,30 + 2 = 13,30

1.7.1998

11,70 + 2 = 13,70

18,60

2.12.1998

10,50 + 2 = 12,50

2.7.1999

8,69 + 2 = 10,69

15,00

17.12.1999

8,26 + 2 = 10,26

28.7.2000

6,22 + 2 = 8,22

12,33

22.12.2000

4,59 + 2 = 6,59

30.8.2001

3,74 + 2 = 5,74

8,58

13.12.2001

3,02 + 2 = 5,02

6.6.2002

3,72 + 2 = 5,72

7,40

28.11.2002

2,69 + 2 = 4,69

7,24

δ)

η χορήγηση επιδότησης επιτοκίων κατά δέκα μονάδες επί του συνόλου του ποσού των δανείων, στη διάρκεια των πέντε πρώτων ετών (η επιδότηση υπολογίζεται στα προσαυξημένα επιτόκια που αναφέρονται στη δεύτερη στήλη του ανωτέρω πίνακα)·

ε)

η παροχή της εγγύησης του Δημοσίου στους τόκους και στο κεφάλαιο των ρυθμιζομένων οφειλών (αυτό ισχύει για όλα τα δάνεια στα οποία αναφέρεται η παρούσα απόφαση)·

στ)

η ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο των τόκων υπερημερίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 για δάνεια πάγιων εγκαταστάσεων και κεφαλαίων κίνησης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων·

ζ)

η περίοδος χάριτος στην αποπληρωμή με μικρότερη επιδότηση επιτοκίου, που προτείνεται εναλλακτικά σε σχέση με την προαναφερόμενη στο σημείο δ) επιδότηση·

η)

το γεγονός ότι οι τόκοι της περιόδου χάριτος, που βαρύνουν τον δανειοδοτούμενο, κεφαλαιοποιούνται στα πλαίσια του ρυθμιζόμενου δανείου και μπορούν έτσι να τύχουν της εφαρμοζόμενης στο νέο δάνειο επιδότησης επιτοκίου·

θ)

οι επιμηκύνσεις των περιόδων χάριτος σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής·

ι)

η κεφαλαιοποίηση, χωρίς ανατοκισμό, των τόκων της περιόδου χάριτος που παραμένουν προς πληρωμή·

ια)

η ομαδοποίηση των ανεξόφλητων μέχρι την 1η Ιανουρίου 1998 οφειλών σε νέα δάνεια διάρκειας 15 ετών, με περίοδο χάριτος 5 ετών και κεφαλοποίηση των τόκων των δύο πρώτων εξαμήνων, οι οποίες δύνανται να προστεθούν στο κεφάλαιο του δανείου και να καλυφθούν έτσι από τις προαναφερθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου·

ιβ)

η επιδότηση επιτοκίων στα νέα αυτά δάνεια, διαμορφούμενη σε συνάρτηση με τις προαναφερόμενες στην περιγραφή υπουργικές αποφάσεις, η οποία ίσχυε κατά το χρόνο της ρύθμισης και επιμηκύνθηκε χρονικά·

ιγ)

η ομαδοποίηση, στα πλαίσια νέων δανείων διάρκειας 13 ετών, ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών στις 30 Ιουνίου 2000, με το επιτόκιο που ισχύει για τα γραμμάτια του Δημοσίου, προσαυξημένο κατά 35 % (βλέπε ανωτέρω συγκριτικό πίνακα).

26.

Όλα αυτά τα στοιχεία πιθανών ενισχύσεων πρέπει να τύχουν ανάλυσης από δύο απόψεις: αυτή της εφαρμογής τους στον γεωργικό τομέα και αυτήν της εφαρμογής τους στο βιομηχανικό και βιοτεχνικό τομέα, λαμβανομένων γενικότερα υπόψη των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν από τις ελληνικές αρχές την 1η Ιουλίου 2004, σε απάντησή τους στις ερωτήσεις των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2004. Δεδομένου ότι οι ενισχύσεις είναι της ίδιας φύσης με τις εξεταζόμενες στο πλαίσιο του εκκρεμούντος φακέλου C 23/04, οι αμφιβολίες τις οποίες διατυπώνει η Επιτροπή στο πλαίσιο του φακέλου αυτού εξακολουθούν, στο στάδιο αυτό, να ισχύουν. Οι εν λόγω αμφιβολίες εκτίθενται παρακάτω, τηρουμένων των αναλογιών.

Όσον αφορά τον γεωργικό τομέα

27.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, στην επιστολή τους της 1ης Ιουλίου 2004, οι ελληνικές αρχές διευκρίνισαν ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων επιτοκίου που παρασχέθηκαν στη διάρκεια του διαστήματος εφαρμογής των προαναφερομένων στην περιγραφή υπουργικών αποφάσεων, έφθασε τα 32 εκατομμύρια ευρώ· όσον αφορά τις καταβληθείσες εγγυήσεις του Δημοσίου, αυτές ανήλθαν σε 22 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος έχει ήδη επιστραφεί από τους δικαιούχους στο Δημόσιο. Τέλος, προσέθεσαν ότι δεν διέθεταν αναλυτικά στοιχεία ανά επιχείρηση και νομό, μπορούσαν ωστόσο να εκτιμήσουν ότι ο κύριος όγκος των κατ' αυτόν τον τρόπο χορηγηθεισών ενισχύσεων αφορούσε ποσά τα οποία εμπίπτουν στον κανόνα de minimis (βάσει δε αυτού θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι δεν πληρούν όλους τους όρους εφαρμογής του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης και δεν συνιστούν, ως εκ τούτου, κρατικές ενισχύσεις).

28.

Καθώς πρόκειται για μη κοινοποιηθείσες ενισχύσεις, αυτές θα πρέπει να εξεταστούν με βάση τους ισχύοντες κατά το χρόνο της χορήγησής τους κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 23.3 δεύτερο εδάφιο των κατευθυντηρίων γραμμών της Κοινότητας όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα (3).

29.

Αλλά, κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 66336/B.1398 και των τροποποιήσεών της, ο κανόνας de minimis, ο οποίος είχε προσδιοριστεί στο κοινοτικό πλαίσιο των ενισχύσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του 1992 (4), εν είχε εφαρμογή στον γεωργικό τομέα (5).

30.

Βεβαίως, θεσπίστηκε ένας κανόνας de minimis, στο πλαίσιο του γεωργικού τομέα, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας (6). Ο εν λόγω κανονισμός, ο οποίος εφαρμόζεται επίσης στις χορηγηθείσες πριν την έναρξη της ισχύος του ενισχύσεις, εφόσον αυτές πληρούν τους όρους των άρθρων 1 και 3, ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ότι το σύνολο των ενισχύσεων ήσσσονος σημασίας που χορηγούνται σε οιαδήποτε επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3 000 ευρώ σε περίοδο τριών ετών, το δε ανώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τη μορφή ή τον επιδιωκόμενο στόχο των ενισχύσεων.

31.

Στο παρόν όμως στάδιο, η Επιτροπή δεν διαθέτει κανένα δεδομένο που να της επιτρέπει να προσδιορίσει το μέτρο κατά το οποίο εισπραχθέντα από τις γεωργικές επιχειρήσεις ποσά, κατ' εφαρμογή της αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398 και των τροποποιήσεών της, μπορούν ενδεχομένως να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 της Επιτροπής.

32.

Λαμβανομένων υπόψη των σκέψεων που αναπτύχθηκαν στα σημεία 27 έως 30, η Επιτροπή δεν δύναται παρά να αμφιβάλει, στο παρόν στάδιο, σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του κανόνα de minimis στις χορηγηθείσες στον γεωργικό τομέα ενισχύσεις και, ως εκ τούτου, σχετικά με το συμβιβάσιμό τους με την κοινή αγορά.

33.

Πράγματι, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 66336/B.1398, οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να είναι βιώσιμες μετά τη ρύθμιση των οφειλών τους (βλέπε ανωτέρω σημείο 8), πράγμα που συνεπάγεται ότι κατά το χρόνο της πράξεως ρύθμισης, οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να είναι προβληματικές.

34.

Κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 66336/B.1398, η Επιτροπή ακολουθούσε την πολιτική να θεωρεί ότι οι ενισχύσεις στις προβληματικές επιχειρήσεις, όπως είναι οι ανωτέρω περιγραφόμενες, συνιστούσαν ενισχύσεις στη λειτουργία, οι οποίες δεν μπορούσαν, καταρχήν, να θεωρηθούν ως συμβιβάσιμες με την κοινή αγορά παρά μόνον εάν πληρούσαν τις κατωτέρω τρεις προϋποθέσεις:

α)

οι εν λόγω ενισχύσεις θα έπρεπε να αφορούν χρηματοοικονομικά βάρη δανείων συναφθέντων για τη χρηματοδότηση ήδη πραγματοποιηθεισών επενδύσεων·

β)

το σωρευτικό ισοδύναμο επιδότησης των ενισχύσεων που ενδεχομένως είχαν χορηγηθεί κατά τη σύναψη των δανείων και των εν λόγω ενισχύσεων δεν θα μπορούσε να υπερβαίνει τους γενικώς παραδεκτούς συντελεστές, ήτοι:

για τις επενδύσεις στο επίπεδο της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής: 35 % ή 75 % στις μειονεκτικές περιοχές κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ,

για τις επενδύσεις στο επίπεδο της μεταποίησης ή της εμπορίας γεωργικών προϊόντων: 55 % ή 75 % στις περιοχές στόχου 1, για τα σχέδια που είναι σύμφωνα με τα τομεακά προγράμματα ή με κάποιον από τους στόχους του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 866/90, και 35 % (ή 50 % στις περιοχές στόχου 1) για τα λοιπά σχέδια, στο μέτρο που δεν αποκλείονται βάσει των κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται στο σημείο 2 του παραρτήματος της απόφασης 90/342/ΕΟΚ (ή της απόφασης 94/173/ΕΟΚ)·

γ)

οι εν λόγω ενισχύσεις θα έπρεπε να ήταν μεταγενέστερες αναπροσαρμογών των επιτοκίων των νέων δανείων που πραγματοποιούνται ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διακύμανση των επιτοκίων (το δε ποσό των ενισχύσεων θα έπρεπε να είναι κατώτερο από ή ίσο προς τη διαφορά των επιτοκίων των νέων δανείων) ή θα έπρεπε να αφορούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις που να παρέχουν εγγυήσεις βιωσιμότητας, ιδίως στην περίπτωση που τα χρηματοοικονομικά βάρη των υφιστάμενων δανείων είναι τέτοια που να κινδυνεύει η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων ή και να κινδυνεύουν να χρεωκοπήσουν.

35.

Το 1997, οι προϋποθέσεις αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (7). Το σημείο 4.4 των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών ορίζει ότι “όσον αφορά τον γεωργικό τομέα, [οι κατευθυντήριες γραμμές] θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 1998 για τις νέες κρατικές ενισχύσεις και για τις υφιστάμενες κρατικές ενισχύσεις ισχύει η ίδια ημερομηνία, σε περίπτωση δε που η Επιτροπή έχει κινήσει στο πλαίσιο αυτό τη διαδικασία του άρθρου 93 (σήμερα άρθρου 88), παράγραφος 2 της Συνθήκης κατά ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, αφότου η Επιτροπή εκδώσει την οριστική απόφαση έναντι του (των) συγκεκριμένου(-ων) κράτους (κρατών) μέλους (μελών) βάσει του άρθρου 93 (σήμερα άρθρου 88) παράγραφος 2 της Συνθήκης”.

36.

Οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, του 1997, των οποίων η εφαρμογή παρατάθηκε με την Ανακοίνωση της Επιτροπής του 1998 σχετικά με την παράταση ισχύος των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (8), αντικαταστάθηκαν από νέες κατευθυντήριες γραμμές στις 9 Οκτωβρίου 1999 (9). Στο σημείο 6.3 των νέων αυτών κατευθυντήριων γραμμών, αναφέρεται ότι “τα κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν τα καθεστώτα ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης που εφαρμόζουν και που παραμένουν σε ισχύ μετά τις 30 Ιουνίου 2000 και να τα ευθυγραμμίσουν με τις … κατευθυντήριες γραμμές … μετά την ημερομηνία αυτή”. Επίσης, “για να μπορέσει η Επιτροπή να ελέγξει την προσαρμογή αυτή, τα κράτη μέλη [πρέπει να της διαβιβάσουν] πριν τις 31 Δεκεμβρίου 1999, κατάσταση με όλα αυτά τα καθεστώτα. Εν συνεχεία, και εν πάση περιπτώσει, πριν από τις 30 Ιουνίου 2000, πρέπει να της διαβιβάσουν επαρκή στοιχεία που θα της επιτρέψουν να διαπιστώσει κατά πόσον τα καθεστώτα αυτά τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις … κατευθυντήριες γραμμές”.

37.

Από τις 10 Οκτωβρίου 1999, οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων του 1999 αντικαταστάθηκαν από νέες κατευθυντήριες γραμμές (10). Σ' αυτές, και συγκεκριμένα στο σημείο 104, ορίζεται:

“104.

Η Επιτροπή θα εξετάζει κατά πόσον συμβιβάζεται με την κοινή αγορά κάθε ενίσχυση διάσωσης και αναδιάρθρωσης η οποία χορηγείται χωρίς την άδειά της και, επομένως, κατά παράβαση του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, με βάση τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, εάν η ενίσχυση ή μέρος αυτής χορηγήθηκε χωρίς τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Επιτροπή θα τις εξετάζει με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.”

38.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ελληνικές αρχές δεν διευκρίνισαν, στην επιστολή τους της 1ης Ιουλίου 2004, κατά πόσον η υπουργική απόφαση αριθ. 66336/B.1398 και οι τροποποιήσεις της, παρέμεναν σε ισχύ. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν δύναται να αποκλείσει ότι ορισμένες ενισχύσεις καταβλήθηκαν μετά τη 10η Οκτωβρίου 2004, πράγμα που θα δικαιολογούσε να γίνει ανάλυση αποκλειστικά βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών του 2004. Λαμβανομένης όμως υπόψη της αβεβαιότητας που περιβάλλει την εφαρμογή της υπουργικής αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398 και των τροποποιήσεών της, μετά τη 10η Οκτωβρίου 2004, η Επιτροπή θα προχωρήσει επίσης σε ανάλυση των ενισχύσεων με βάση όλες τις προαναφερόμενες στα σημεία 35 έως 35 διατάξεις.

Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μεταξύ 21ης Σεπτεμβρίου 1993 (11) και 31ης Δεκεμβρίου 1997

39.

Όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται στις κρατικές ενισχύσεις για προβληματικές επιχειρήσεις μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αποφάσεως αριθ. 66336/B0,1398 (την 1η Οκτωβρίου 1993) και 31ης Δεκεμβρίου 1997 (για τους παρατιθέμενους στο σημείο 34 λόγους), η Επιτροπή διαπιστώνει τα εξής:

οι ενισχύσεις θα έπρεπε να αφορούν αποκλειστικώς δάνεια για επενδύσεις· όμως, στην περίπτωση των εν λόγω μέτρων, τα δάνεια που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση φαίνεται ότι είχαν επίσης ως σκοπό τη σύσταση ή/και τροφοδότηση κεφαλαίων κίνησης,

στο παρόν στάδιο και λόγω ελλείψεως πληροφοριών, η Επιτροπή δεν γνωρίζει κατά πόσον τα επενδυτικά δάνεια (για πάγιες εγκαταστάσεις) που υπήχθησαν στη ρύθμιση είχαν ήδη τύχει κρατικής ενισχύσεως· της είναι συνεπώς αδύνατο να προσδιορίσει κατά πόσον το ισοδύναμο επιδότησης της ενίσχυσης ή των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν για τα δάνεια παραμένει εντός των αποδεκτών ορίων, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση του 75 % των δαπανών, καθώς φαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή έχουν χορηγηθεί ενισχύσεις στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων (λιπαρές ουσίες) και ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στο στόχο 1,

ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι χρηματοδοτηθείσες από τα δάνεια επενδύσεις που υπήχθησαν στη ρύθμιση ήταν σύμφωνες με τους όρους της αποφάσεως 90/342/ΕΟΚ της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση των κριτηρίων επιλογής που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τις επενδύσεις που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων και προϊόντων δασοκομίας (12), όπως επίσης προς τα οριζόμενα από την απόφαση 94/173/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 1994, για την κατάρτιση κριτηρίων επιλογής που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις επενδύσεις όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων δασοκομίας και για την κατάργηση της απόφασης 90/342/ΕΟΚ (13).

40.

Λαμβανομένων υπόψη των σκέψεων αυτών, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει, στο παρόν στάδιο, σχετικά με την τήρηση των προαναφερομένων στο σημείο 33 προϋποθέσεων, και συνεπώς όσον αφορά το συμβιβάσιμο με την κοινή αγορά των εν λόγω ενισχύσεων που χορηγήθηκαν μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 1993 και 31ης Δεκεμβρίου 1997.

41.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, κανόνες που εφαρμόζονταν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398 (14).

Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου1998 και 30ής Ιουνίου2000

42.

Ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι ελληνικές αρχές έχουν προσαρμόσει τα εν λόγω μέτρα ενισχύσεων στις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, του 1997.

43.

Στο πλαίσιο αυτό και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει για το συμβιβάσιμο των εν λόγω μέτρων ενίσχυσης με την κοινή αγορά στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

44.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (15).

Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μεταξύ 1ης Ιουλίου 2000 και 9ης Οκτωβρίου 2004

45.

Ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι ελληνικές αρχές έχουν προσαρμόσει τα εν λόγω μέτρα ενισχύσεων στις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, του 1999.

46.

Στο πλαίσιο αυτό και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει για το συμβιβάσιμο των εν λόγω μέτρων ενίσχυσης με την κοινή αγορά στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

47.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (16).

Ενισχύσεις μεταγενέστερες της 9ης Οκτωβρίου 2004

48.

Ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι ελληνικές αρχές έχουν προσαρμόσει τα εν λόγω μέτρα ενισχύσεων στις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, του 2004.

49.

Στο πλαίσιο αυτό και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει για το συμβιβάσιμο των εν λόγω μέτρων ενίσχυσης με την κοινή αγορά στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

50.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (17).

Όσον αφορά το βιομηχανικό και βιοτεχνικό τομέα

51.

Στους δύο αυτούς τομείς, ο κανόνας de minimis στον οποίο παραπέμπουν οι αρχές, όντως εφαρμόζεται. Εντούτοις, η Επιτροπή διερωτάται πώς οι ελληνικές αρχές μπορούν να εκτιμήσουν ότι τα ποσά ενισχύσεων τα οποία ανέφεραν (βλ. ανωτέρω σημείο 26) υπάγονται στον κανόνα de minimis (ότι δηλαδή χορηγήθηκαν τηρουμένων των όρων που καθορίζονται στα διάφορα προαναφερόμενα στο σημείο 28 κείμενα και στην υποσημείωση της σελίδας 5), στο μέτρο που δεν φαίνεται να γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των δικαιούχων που υπήχθησαν στο καθεστώς (το τελευταίο αυτό σημείο μας υποχρεώνει επίσης να αναρωτηθούμε με ποιον τρόπο ήταν οι ελληνικές αρχές σε θέση να προσδιορίσουν αυτό καθαυτό το ποσό των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν) και στο μέτρο που τα ανώτατα όρια τα υπαγόμενα στον κανόνα de minimis υπολογίζονται βάσει τριετούς περιόδου, και όχι σε σχέση με μια μεμονωμένη πράξη.

52.

Σε μια τέτοια κατάσταση όπου, στο παρόν στάδιο, είναι αδύνατο να προσδιοριστεί κατά πόσον οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις των εν λόγω δύο νομών υπάγονται πράγματι στον κανόνα de minimis, ότι δηλαδή δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης, η Επιτροπή οφείλει να διατυπώσει την υπόθεση περί υπάρξεως κρατικών ενισχύσεων και, εξαιτίας αυτού, να προβεί στην ανάλυση των εν λόγω μέτρων με βάση τους οικείους κοινοτικούς κανόνες. Λαμβανομένων υπόψη των σκέψεων που αναπτύσσονται στο ανωτέρω σημείο 32, οι εν λόγω κανόνες είναι αυτοί που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων, από την έναρξη ισχύος της αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398, και συγκεκριμένα, κατά σειρά:

α)

οι αρχές που διατυπώθηκαν στην Όγδοη έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού (18)·

β)

οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 1994 (19), που επιβεβαιώθηκαν, όσον αφορά τους δύο εξεταζόμενους τομείς, από τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 1997 (20), και των οποίων η εφαρμογή παρατάθηκε με την ανακοίνωση της Επιτροπής του 1998 όσον αφορά την παράταση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων (21)·

γ)

τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 1999 (22)·

δ)

τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 2004 (23).

53.

Στο στάδιο αυτό, και λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον η χορήγηση των ενισχύσεων με βάση τις εν λόγω αποφάσεις έγινε τηρουμένων των προαναφερομένων στο σημείο 51 κανόνων, οι οποίοι προβλέπουν ιδίως την κατάρτιση σχεδίων αναδιάρθρωσης.

54.

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει σχετικά με το συμβιβάσιμο των εν λόγω ενισχύσεων με την κοινή αγορά.

55.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (24).

Συμπέρασμα

56.

Λαμβανομένων υπόψη όλων των αμφιβολιών που διατυπώθηκαν στην ανωτέρω ανάλυση, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται από το άρθρο 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Με βάση τις ανωτέρω εκτιμήσεις, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 88, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, να υποβάλει τις παρατηρήσεις της και κάθε χρήσιμη πληροφορία για την αξιολόγηση της ενίσχυσης μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας επιστολής. Καλεί δε τις αρχές σας να διαβιβάσουν αμέσως αντίγραφο της επιστολής αυτής στο δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει στην Ελλάδα ότι το άρθρο 88, παράγραφος 3, της συνθήκης ΕΚ έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και παραπέμπει στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να ζητηθεί η ανάκτηση κάθε παράνομης ενίσχυσης από το δικαιούχο.

Με την παρούσα επιστολή, η Επιτροπή προειδοποιεί την Ελλάδα ότι θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους με δημοσίευση της παρούσας επιστολής και μιας περίληψής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ενημερώσει επίσης τους ενδιαφερόμενους στις χώρες της ΕΖΕΣ που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τον ΕΟΧ με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωησης, καθώς και την εποπτεύουσα αρχή της ΕΖΕΣ με αποστολή αντιγράφου της παρούσας επιστολής. Όλοι οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία της σχετικής δημοσίευσης.»


(1)  Ο λογαριασμός αυτός, που ανοίχθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδας, τροφοδοτείται από την παρακράτηση επί των χορηγήσεων των εμπορικών τραπεζών. Κάθε ακάλυπτο ποσό του λογαριασμού αυτού βαραίνει το κράτος (σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, ο λογαριασμός παρέμεινε επί μακρόν ελλειμματικός και, κατά συνέπεια, τροφοδοτείτο από το κράτος). Στην απόφασή του της 7ης Ιουνίου 1978, στην υπόθέση C 57/86 (Συλλογή. 1988, σ. 439), το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η δραστηριότητα της Τράπεζας της Ελλάδας σε θέματα διαχείρισης και πληρωμών υπόκειτο σε άμεσο κρατικό έλεγχο.

(2)  Τα επιτόκια των ετήσιων εντόκων γραμματίων Δημοσίου και τα κοινοτικά επιτόκια κοινοποιήθηκαν από τον καταγγέλλοντα στο πλαίσιο του φακέλου C23/04).

(3)  ΕΕ C 232 της 12.8.2000, σ. 17.

(4)  ΕΕ C 213 της 19.8.1992, σ. 2.

(5)  Ο κανόνας αυτός στη συνέχεια επαναπροσδιορίστηκε, στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις de minimis του 1996 (ΕΕ C 68 της 6.3.1996, σ. 9), και μετά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 30).

(6)  ΕΕ L 325 της 23.3.1994, σ. 4.

(7)  EE C 283 της 19.9.1997, σ. 2.

(8)  ΕΕ C 74 της 19.8.1992, σ. 31.

(9)  ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.

(10)  ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2.

(11)  Ημερομηνία δημοσίευσης της αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398 στην ελληνική Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεών της.

(12)  ΕΕ L 163 της 29.6.1990, σ. 71.

(13)  EE L 79 της 23.3.1994, σ. 29.

(14)  Πρβλ. επιστολές της Επιτροπής στα κράτη μέλη SG89D/4328 της 5ης Απριλίου 1989 και SG89D/12772 της 12ης Οκτωβρίου 1989 καθώς και σημείο 38 της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης και του άρθρου 5 της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής στις δημόσιες επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης (ΕΕ C 307 της 13.11.1993, σ. 3).

(15)  Πρβλ. υποσημείωση 14 + ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (ΕΕ C 71 της 11.3.2000, σ. 14).

(16)  Ανακοίνωση της Επιτροπής του έτους 2000 (πρβλ. υποσημείωση 15).

(17)  Βλ. υποσημείωση 16.

(18)  Ειδικότερα στα σημεία 177, 227 και 228 της εν λόγω έκθεσης.

(19)  EE C 368 της 23.12.1994, σ. 12.

(20)  Πρβλ. υποσημείωση 7.

(21)  Πρβλ. υποσημείωση 8.

(22)  Πρβλ. υποσημείωση 9.

(23)  Πρβλ. υποσημείωση 10.

(24)  Πρβλ. υποσημείωση 15.


16.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/23


Oznámení dánské vlády týkající se výzvy k podávání žádostí o povolení k vyhledávání a těžbě uhlovodíků v Severním moři

6. dánské kolo

(2005/C 176/06)

(Text s významem pro EHP)

V souladu s čl. 3 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků se oznamuje, že podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 526 ze dne 11. června 2002 o využívání dánského podloží (lovbekendtgørelse om anvendelse af Danmarks undergrund), ve znění zákona č. 1230 ze dne 27. prosince 2003 a zákona č. 442 ze dne 9. června 2004, se mohou do 1. listopadu 2005 do 12.00 hod. podávat žádosti o povolení pro oblast Severního moře v dánském kontinentálním šelfu západně od 6° 15' východní zeměpisné délky (Centralgraven a přilehlé oblasti). Pokud mezi zveřejněním tohoto oznámení v Úřední věstníku Evropské unie a 1. listopadem 2005 neuplyne lhůta 90 dní, mohou se žádosti podávat do 90. dne do 12.00 hod. po zveřejnění tohoto oznámení v Úřední věstníku Evropské unie.

Plochy

Žádosti o povolení k vyhledávání a těžbě uhlovodíků lze podávat pro části oblasti Centralgraven a pro její okolí v Severním moři, na které se nevztahují koncese. Lze je vyhledat na mapě, o kterou je možné požádat v oddělení pro energetiku (Energistyrelsen) nebo ji lze nalézt na této webové adrese: www.ens.dk. Území je na severu, západě a na jihu vymezeno hranicemi kontinentálních šelfů Norska, Velké Británie a Německa a na východě 6° 15' východní zeměpisné délky.

Navíc lze podávat žádosti o vyhledávání a těžbu v hlouběji ležících vrstvách pod hranicemi následujících oblastí, které jsou vymezeny v hloubce:

a)

povolení 7/86 pro oblast Lulita vymezenou v hloubce 3 750 metrů,

b)

povolení 1/90 pro oblast Lulita vymezenou v hloubce 3 750 metrů,

c)

povolení 7/86 pro oblast Amalie vymezenou v hloubce 5 500 metrů, a

d)

povolení 7/89 pro oblast Syd Arne vymezenou v západní části v hloubce 5 100 metrů a v části východní v hloubce 3 200 metrů.

Povolení se obvykle vztahuje na plochu, jejíž rozloha odpovídá velikosti 1 – 2 bloků, avšak za zvláštních okolností se rovněž může vztahovat na větší souvislou oblast, například je-li množství údajů nízké. V případě žádosti o povolení na plochu, která je větší než 1 – 2 bloky, se tato žádost odůvodní.

Ustanovení a kritéria podle čl. 5 odst. 1 směrnice 94/22/ES vycházejí ze zákona č. 526 ze dne 11. června 2002 o využívání dánského podloží (lovbekendtgørelse om anvendelse af Danmarks undergrund) a byla zveřejněna 20. května 2005 v dánském věstníku č. 93 (Statstidende) v rámci různých oznámení, výzev k předkládání návrhů a nabídek.

Žádosti se zasílají na níže uvedenou adresu dánského ministerstva dopravy a energetiky, kde lze rovněž získat další informace související se směrnicí 94/22/ES:

Transport- og Energiministeriet

Energistyrelsen

Amaliegade 44

DK-1256 København K

Tel: (45) 33 92 67 00

Fax: (45) 33 11 47 43

E-mail: ens@ens.dk

Webová adresa: www.ens.dk

Informace o udělení povolení se oznámí do 3 – 5 měsíců po uplynutí lhůty pro podávání žádostí.


16.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/24


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ č. COMP/M.3840 – CVC/Cortefiel)

(2005/C 176/07)

(Text s významem pro EHP)

Dne 30. června 2005 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:

na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla případu, data a indexu odvětví hospodářství.

v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32005M3840. EUR-Lex umožňuje přístup k Evropskému právu přes Internet. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


III Oznámení

Komise

16.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/25


„Spotřebitelská politika“

(2005/C 176/08)

Výzva k předkládání návrhů na financování evropských organizací spotřebitelů v roce 2006 byla zveřejněna na internetové stránce Komise na adrese:

http://europa.eu.int/comm/consumers/tenders/information/grants/support_en.htm.


16.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/26


Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), Bruxelles

Státní zemědělský intervenční fond, Praha

Direktoratet for FødevareErhverv, København

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Bonn

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Tartu

Οργανισμός πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων (OΠEKEΠE), Αθήνα

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Madrid

Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), Paris

Irish Sugar Intervention Agency (ISIA), Dublin

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Roma

Κυπριακός οργανισμός αγροτικών πληρωμών (KOAΠ), Nicosia

Lauku Atbalsta Dienests (LAD), Riga

Nacionalinė Mokėjimo Agentūra (NMA), Vilnius'

Ministère de l'agriculture, Luxembourg

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Budapest

Agenzija ta' Pagamenti (AP), Valletta

Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA), Den Haag

Agrarmarkt Austria (AMA), Wien

Agencja Rynku Rolnego (ARR), Warszawa

Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Direcção de Serviços de Licenciamento, Lisboa

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ljubljana

Pôdohospodárska Platobná Agentúra, Bratislava

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Helsinki

Statens jordbruksverk (SJV), Jönköping

Rural Payments Agency (RPA), Newcastle-upon-Tyne

Stálé nabídkové řízení na stanovení vývozních dávek a/nebo náhrad pro bílý cukr

(č. 1/2005)

(2005/C 176/09)

I.   PŘEDMĚT

1.

Stanovení vývozních náhrad a/nebo vývozních dávek pro bílý cukr spadající pod kód celní nomenklatury 1701 99 10 je provedeno stálým nabídkovým řízením pro všechna určení s výjimkou Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory a Kosova tak, jak je stanoveno v rezoluci 1244 Bezpečnostní rady Spojených národů ze dne 10. června 1999 a bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

2.

Stálé nabídkové řízení probíhá v souladu s článkem 28 nařízení (ES) č. 1260/2001 (1), a nařízení (ES) č. 1138/2005 (2).

II.   TERMÍNY

1.

Stálé nabídkové řízení trvá až do 27. července 2006. Po celou dobu jeho trvání probíhají dílčí nabídková řízení.

2.1

Termín pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení začíná 22. července 2005 a končí ve čtvrtek 28. července 2005 v 10.00 hodin, podle času v Bruselu.

2.2

Pro každé další dílčí nabídkové řízení termín pro předložení nabídek začíná běžet první pracovní den po dni vypršení lhůty předešlého dílčího nabídkového řízení.

2.3

Vypršení lhůty pro předložení nabídek je stanoveno na 10.00 hodin, podle času v Bruselu:

11. a 25. srpna 2005,

8., 15., 22. a 29. září 2005,

6., 13., 20. a 27. října 2005,

10. a 24. listopadu 2005,

8. a 22. prosince 2005,

5. a 19. ledna 2006,

2. a 16. února 2006,

2., 16. a 30. března 2006,

6. a 28. dubna 2006,

4. a 18. května 2006,

1., 8., 15., 22. a 29. června 2006,

13. a 27. července 2006.

3.

Oznámení, bez újmy na jeho změnu nebo nahrazení, o nabídkovém řízení platí pro všechna dílčí nabídková řízení, která proběhnou v době trvání tohoto stálého nabídkového řízení.

III.   NABÍDKY

1.

Toto oznámení vybízí zájemce, aby předložili pro každé dílčí nabídkové řízení nabídky, založené na vývozní dávce a/nebo na vývozní náhradě cukru stanoveného v hlavě I.

2.1

Písemně předložené nabídky musejí být předány nejpozději v datu a hodině uvedených v hlavě II bod 2, a to buď podáním písemné nabídky u kompetentního orgánu členského státu proti písemnému potvrzení o přijetí, nebo doporučeným dopisem nebo telegramem, nebo dále telexem, faxem nebo elektronickou zprávou, pokud kompetentní orgán přijímá tyto formy komunikace, a to na jakoukoli z těchto adres:

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

telefon (32-2) 287 24 11

fax (32-2) 230 25 33, 280 03 07

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení vývozních subvencí

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

telefon (420) 222 871 458

fax (420) 222 871 714

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

telefon (45) 33 95 80 00

fax (45) 33 95 80 18

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,

Referat 323

D-53168 Frankfurt am Main

telefon (49-228) 6845-0

fax (49-228) 6845-3624/3794

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva maantee 3

EE-51009 Tartu

telefon (372) 7 31 200

fax (372) 7 31 201

e-mail: pria@pria.ee

Οργανισμός πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων,

EL-Αχαρνών 241, Αθήνα

telex 221 734 – 221 735 – 221 738

fax 867 11 11 Αθήνα

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

telefon (34) 913 47 64 66

fax (34) 913 47 63 97, 491 521 98 32 et 915 22 43 87

e-mail: sgarmoni@fega.mapya.es

Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre,

120, boulevard de Courcelles,

F-75017 Paris

telefon (33-1) 56 79 46 00

fax (33-1) 56 79 46 60

Irish Sugar Intervention Agency, Department of Agriculture and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

telefon (01) 607 20 00

fax (01) 676 40 37

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Direzione Organismo pagatore

Colture specializzate

Via Torino, 45

I-00184 Roma

telex 06/620064

telefon (39) 06 49 49 95 63 – (39) 06 49 49 95 76

fax (39) 06 445 39 16

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών,

Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα)

CY-2000 Nicosia

telefon (357-22) 55 77 77

fax (357-22) 55 77 55

email: commissioner@capo.gov.cy

Lauku Atbalsta Dienests

2, Republikas laukums

LV-1981, Riga

telefon (371) 702 75 42

fax (371) 702 71 20

email: LAD@lad.gov.lv

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g.17

LT-08111 Vilnius

telefon (370-5) 252 69 11, 252 69 03

fax (370-5) 252 69 17

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

telefon (352) 478 23 70

fax (352) 46 61 38

telex: 2 537 AGRIM LU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1054 Budapest

telefon (36) 1 219 4514

fax (36) 1 219 4511

Agenzija ta' Pagamenti — Trade Mechanisms Unit

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Barriera Wharf

Valletta CMR 02

Malta

telefon: (356) 22 95 22 27/22 25/21 15

fax: (356) 22 95 22 24

Hoofdproductschap Akkerbouw

Stadhoudersplantsoen 12

2517 JL Den Haag

Nederland

téléphone (070) 370 87 08

fax (070) 346 14 00/370 84 44

e-mail: hpa@hpa.agro.nl

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

telefon (43-1) 33 151 209

fax (43-1) 33 151 303

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

Dział Cukru

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

telefon (48-22) 661 75 90

fax (48-22) 661 71 58

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Edifício da Alfândega

Rua Terreiro do Trigo

P-1149-060 Lisboa

telefon (351) 218 81 42 63

fax (351) 218 81 42 61

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska Cesta 160

SI-1000 Ljubljana

telefon (386) 14 78 92 28

fax (386) 14 79 92 06

Pôdohospodárska Platobná Agentúra

Dobrovicova 12

SK-815 26 Bratislava

telefon (421) 2 592 66 397

fax (421) 2 592 66 361

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

telefon (358-9) 160 01

fax (358-9) 16 05 27 78

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

telefon (46-36) 15 50 00

fax (46-36) 19 05 46

The Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne NE4 7YE

United Kingdom

telefon (44-191) 226 50 79

fax (44-191) 226 18 39

3.

Nabídky, které nejsou předloženy telexem, telegramem, faxem nebo elektronickou zprávou, musejí dojít na danou adresu ve dvojité zapečetěné obálce. Vnitřní obálka, která je rovněž zapečetěná, nese označení „Offre en relation avec l'adjudication permanente pour la détermination de prélèvements à l'exportation et/ou de restitutions à l'exportation de sucre blanc no 1/2005 – Confidentiel“ .

4.

Nabídka je platná, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky

a)

Nabídka uvádí:

i)

referenci nabídkového řízení (č. 1/2005);

ii)

jméno a adresu účastníka;

iii)

množství bílého cukru na vývoz;

iv)

částku vývozní dávky nebo případně částku vývozní náhrady, za 100 kilogramů bílého cukru, vyjádřenou v eurech s třemi desetinnými místy;

v)

částku krytou pojištěním, která se skládá za množství bílého cukru podle bodu iii) a je vyjádřená v měně členského státu, kde je nabídka provedena.

b)

před uplynutím termínu pro předložení nabídek je záruka stanovená v hlavě IV, nebo důkaz, že tato záruka byla složena, zaslána na jednu z adres uvedených v hlavě III, bod 2.1, kterou si pro podání své nabídky uchazeč zaznamená;

c)

množství bílého cukru k vývozu je minimálně 250 tun;

d)

nabídka obsahuje prohlášení uchazeče, kterým se zavazuje, že v případě, že se stane úspěšným uchazeč, požádá v termínu podle hlavy V, bod 6.1, b), o vývozní licenci nebo vývozní licence na množství bílého cukru k vývozu;

e)

nabídka obsahuje prohlášení uchazeče o tom, že produkt určený k vývozu je z bílého cukru řádné a uspokojivé obchodní jakosti, spadající pod kód celního sazebníku 1701 99 10;

f)

nabídka obsahuje prohlášení uchazeče, kterým se, v případě, že se stane úspěšným uchazečem, zavazuje:

i)

doplnit záruku složením částky stanovené v hlavě VI, bod 3, pokud nebyl splněn závazek vyvézt podle vývozní licence stanovené v hlavě V, bod 6.1, b),

ii)

informovat orgán, který vydal danou vývozní licenci, ve lhůtě třiceti dnů po vypršení platnosti licence, o množství nebo množstvích, pro něž vývozní licence nebyla použita;

5.

Nabídka spolu s doklady a prohlášeními uvedenými v bodech 3 a 4 jsou ve znění oficiálního jazyka nebo oficiálních jazyků členského státu, v němž je nabídka učiněna.

6.

Není přijata ta nabídka, která není předložena podle ustanovení tohoto oznámení, nebo která obsahuje jiné podmínky, než které jsou stanoveny v uvedeném oznámení.

7.

Předložená nabídka nemůže být stažena zpět.

8.

Nabídka může obsahovat údaj o tom, že je uznána za předloženou, pouze pokud splňuje jednu podmínku nebo obě tyto podmínky:

a)

rozhodnutí musí být učiněno na minimální částku vývozní dávky nebo případně na maximální částku vývozní náhrady v den vypršení termínu pro předložení daných nabídek;

b)

výběr nabídky se musí týkat celku nebo jedné stanovené části nabízeného množství.

IV.   ZÁRUKA

1.1

Každý uchazeč složí záruku 11 euro na 100 kilogramů bílého cukru, který se má v rámci tohoto nabídkového řízení vyvézt.

1.2

Pro úspěšného uchazeče představuje záruka stanovená v bodu 1.1, bez omezení hlavy VI, bod 3, záruku pro vývozní licenci při předložení žádosti stanovené v hlavě V, bod 6.1, b).

2.1

Záruka stanovená v bodu 1.1 je složena, podle výběru uchazeče, v hotovosti nebo ve formě záruky, kterou dává bankovní ústav schválený daným členským státem, a vyjádřena v měně uvedeného členského státu. Tato záruka je složena ve prospěch daného kompetentního orgánu.

2.2

Nicméně u nabídky předložené u německého kompetentního orgánu se záruka skládá ve prospěch Spolkové republiky Německa. V případě nabídek předložených u kompetentního orgánu jiných členských států může být záruka dána bankovním úřadem, který je schválen daným členským státem. Tato záruka je ve znění oficiálního jazyka nebo jednoho z oficiálních jazyků členského státu, v němž byla nabídka učiněna.

3.1

S výjimkou vyšší moci je záruka stanovená v bodu 1.1 osvobozena:

a)

co se týká uchazečů, na množství, na něž nebylo nabídce vyhověno;

b)

co se týká úspěšných uchazečů, kteří nepožádali o danou vývozní licenci v termínu stanoveném v hlavě V, bod 6.1, b), ve výši 10 euro na 100 kilogramů bílého cukru.

c)

co se týká úspěšných uchazečů, na množství, pro něž splnili podle čl. 31, bod b) a čl. 32, odst. 1, bod b), i) nařízení (ES) č. 1291/2000 (3) vývozní povinnost vyplývající z licence podle hlavy V, bod 6.1, b) za podmínek článku 35 nařízení (ES) č. 1291/2000.

V případě uvedeném v prvním pododstavci, bod b) je uvolnitelná část záruky případně snížena o:

a)

rozdíl mezi maximální částkou vývozní náhrady stanovené pro dané dílčí nabídkové řízení a maximální částkou vývozní náhrady stanovené pro následující dílčí nabídkové řízení, pokud je tato druhá částka vyšší než první;

b)

rozdíl mezi minimální částkou vývozní dávky stanovené pro dané dílčí nabídkové řízení a minimální částkou vývozní dávky stanovené pro následující dílčí nabídkové řízení, pokud je tato druhá částka nižší než první.

3.2

Část záruky nebo záruka, která není uvolněna, zůstává přijata na množství cukru, pro nějž nebyly splněny odpovídající závazky.

4.

V případě vyšší moci stanoví kompetentní orgán daného členského státu opatření týkající se uvolnění záruky, která považuje za nutná z důvodu okolností uvedených zájemcem.

V.   VÝBĚR NABÍDKY

1.

Po přezkoumání obdržených nabídek může být pro dílčí nabídkové řízení stanoveno maximální množství.

2.

Může být rozhodnuto, že se nevyhoví danému dílčímu nabídkovému řízení.

3.1

Kromě případu, kdy se použijí ustanovení bodu 2, a bez omezení ustanovení bodů 4 a 5, při stanovení minimální částky vývozní dávky je vybrána ta nabídka uchazeče nebo uchazečů, která se pohybuje na úrovni minimální částky vývozní dávky, nebo na úrovni vyšší.

3.2

Kromě případu, kdy se použijí ustanovení bodu 2, a bez omezení ustanovení bodů 4 a 5, při stanovení maximální částky vývozní náhrady je vybrána ta nabídka uchazeče nebo uchazečů, která se pohybuje na úrovni maximální částky vývozní náhrady, nebo na úrovni nižší, a dále ta nabídka všech uchazečů, která je založena na vývozní dávce.

4.

Pokud je při dílčím nabídkovém řízení stanoveno minimální množství a v případě, že je stanovena minimální dávka, nabídkové řízení je přiznáno uchazeči, jehož nabídka uvádí nejvyšší vývozní dávku. Pokud touto nabídkou není vyčerpáno celé maximální množství, nabídkové řízení je přiznáno až do vyčerpání tohoto množství na základě výše vývozní dávky, vychází se přitom z té nejvyšší.

Pokud je při dílčím nabídkovém řízení stanoveno maximální množství a v případě, že je stanovena maximální náhrada, nabídkové řízení je přiznáno podle prvního pododstavce, a v případě vyčerpání nebo absence nabídek, které uvádějí vývozní dávku, těm uchazečům, jejichž nabídka uvádí vývozní dávku, a to na základě výše náhrady, vychází se přitom z té nejnižší až do vyčerpání maximálního množství.

5.1

V případě, že by přidělovací pravidla stanovená v bodě 4 vedla s ohledem na nabídku k překročení maximálního množství, nabídkové řízení je přiděleno daným uchazečům pouze na množství, které zaručí vyčerpání maximálního množství.

5.2

Nabídky, uvádějící stejnou vývozní dávku nebo stejnou náhradu, které by vedly v případě přidělení veškerého představovaného množství k překročení maximálního množství, jsou brány v úvahu:

a)

buď poměrně k celkovému množství stanovenému v každé z nabídek,

b)

nebo nabídkovým řízením až do maximální tonáže, která se stanoví,

c)

nebo losem.

6.1

Úspěšný uchazeč má:

a)

právo za podmínek stanovených v bodu b) na vydání vývozní licence na přidělené množství, tato licence uvede, zda se jedná o vývozní dávku nebo náhradu uvedenou v nabídce;

b)

povinnost podat žádost o vývozní licenci na toto množství nejpozději k jednomu z těchto termínů:

a)

poslední pracovní den před dílčím nabídkovým řízením, které je stanoveno na následující týden;

b)

poslední pracovní den následujícího týdne, pokud není nabídkové řízení stanoveno na tento uvedený týden;

c)

Vyvézt množství uvedené v nabídce a případně zaplatit, pokud teto závazek není dodržen, částku stanovenou v čl. 31, bod b), a 32, odst. 1, bod b), i), nařízení (ES) č. 1291/2000, případně částku stanovenou v hlavě VI, bod 3.

6.2

Toto právo a tyto povinnosti nejsou převoditelné.

7.1

Kompetentní orgán daného členského státu okamžitě informuje všechny uchazeče o výsledku jejich účasti na nabídkovém řízení. Tento orgán rovněž zašle všem účastníkům nabídkového řízení prohlášení o výběru nabídky.

7.2

Prohlášení o výběru nabídky minimálně obsahuje:

a)

referenci nabídkového řízení (č. 1/2005);

b)

množství bílého cukru k vývozu;

c)

částku vývozní dávky v eurech, která bude inkasována, případně částku vývozní náhrady, která bude poskytnuta na 100 kilogramů bílého cukru na množství stanoveného v bodě b).

VI.   VÝVOZNÍ LICENCE

1.

Ustanovení článku 9, první pododstavec nařízení (ES) č. 1464/95 (4), naposledy změněné nařízením (ES) č. 995/2002 (5), a ustanovení článku 12 nařízení (EHS) č. 120/89 (6), naposledy změněné nařízením (ES) č. 2194/96 (7) se nepoužijí na bílý cukr k vývozu v souladu s tímto oznámením.

2.1

Vývozní licence vydané v rámci dílčího nabídkového řízení jsou platné ode dne jejich vydání až do vypršení pátého měsíce od měsíce, kdy proběhlo dané dílčí nabídkové řízení.

2.2

Nicméně vývozní licence vydané v rámci dílčích nabídkových řízení, která probíhají od 1. května 2006, jsou platné pouze do 30. září 2006.

Kompetentní orgány členského státu, které vývozní licenci vydaly, mohou na písemnou žádost jejího držitele, prodloužit dobu její platnosti nejpozději do 15. října 2006, pokud se vyskytnou technické obtíže, které znemožní vývoz k hraničnímu datu platnosti podle prvního pododstavce, a to pod podmínkou, že uvedená operace nepodléhá režimu podle článků 4 nebo 5 nařízení Rady (8) (EHS) č. 565/80.

2.3

Vývozní licence vydané v rámci dílčích nabídkových řízení, která proběhnou mezi 28. července 2005 a 30. září 2005, jsou použitelné až od 1. října 2005.

3.

Pouze s výjimkou vyšší moci, držitel licence zaplatí kompetentnímu orgánu stanovenou částku na množství, pro něž nebyla splněna vývozní povinnost, která vyplývá z vývozní licence podle čl. 31, bod b), a čl. 32, odst. 1, bod b), i) nařízení (ES) č. 1291/2000, pokud je záruka uvedená v hlavě IV, bod I.I nižší než výsledek jednoho z těchto výpočtů:

a)

vývozní dávka uvedená na licenci, snížená o dávku podle čl. 33, odst. 1, druhý pododstavec nařízení (ES) č. 1260/2001, které platí poslední den platnosti uvedené licence;

b)

částka vývozní náhrady uvedená na licenci a částka náhrady stanovené v čl. 28, odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001, které platí poslední den platnosti uvedené licence;

c)

vývozní náhrada podle čl. 28, odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 v platnosti poslední den platnosti licence, snížená o dávku uvedenou na dané licenci.

Částka, která se má zaplatit, stanovená v prvním pododstavci se rovná rozdílu mezi výsledkem provedeného výpočtu podle bodu a), b) nebo c), v závislosti na daném případu, a zárukou stanovenou v čl. IV, bod 1.1.

4.

Pro toto stálé nabídkové řízení neplatí možnost odvolání stanovená v čl. 13, odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000.

VII.   SPORY

Jakýkoli spor, který může nastat mezi vydražitelem a kompetentním orgánem, u něhož byla nabídka učiněna:

1.

spadá výhradně pod kompetenci:

pokud se jedná o BIRB, soudy Bruselu, bez dalšího opravného prostředku,

pokud se jedná o SZIF, soudy Prahy,

pokud se jedná o „Direktoratet for Fødevare Erhverv“, soudy Copenhague,

pokud se jedná o BLE, soudy Bonn,

pokud se jedná o PRIA, správní dvůr Tartu (Tartu halduskohus),

pokud se jedná o OΠEKEΠE, soudy Athén,

pokud se jedná o FEGA, soudy Madridu,

pokud se jedná o FIRS, Soud první instance v Paříži ve všech případech, a to i pro odvolání pro záruku nebo v případě plurality žalovaných stran,

pokud se jedná o AGEA, soudy Říma,

pokud se jedná o KOAΠ, soudy Kypru,

pokud se jedná o LAD, soudy Rigy,

pokud se jedná o „Užsienio Prekybos Departamentas“, soudy Vilniusu,

pokud se jedná o „Office des licences“, správní soud Luxemburgu,

pokud se jedná o MVH, soudy Budapešti,

pokud se jedná o AP, vnitřní rada pro vyřizování sporů,

pokud se jedná o HPA, du College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Juliana van Stolberglaan 2, La Haye,

pokud se jedná o AMA, soudy Vídně,

pokud se jedná o ARR, Wojewódzki Sąd Administracyjny Varsovie

pokud se jedná o Ministério das Finanças, soud „da Comarca“, Lisabonu,

pokud se jedná o Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, soudy Ljubljaně

pokud se jedná o PPA, Ministerstvo zemědělství Slovenské republiky, Odbor zemědělství a obchodu

pokud se jedná o Maa-ja metsätalousministeriö interventioyksikkö, soud Helsingin hallinto-oikeus;

2.

je vyřešen:

irskou legislativou, pokud se jedná o ISIA,

anglickou legislativou, pokud se jedná o RPA,

švédskou legislativou, pokud se jedná o SJV.


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1

(2)  Úř. věst. L 185, 16.7.2005, s 3.

(3)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 144, 28.6.1995, s. 14.

(5)  Úř. věst. L 152, 12.6.2002, s. 11.

(6)  Úř. věst. L 16, 20.1.1989, s. 19.

(7)  Úř. věst. L 293, 16.11.1996, s. 3.

(8)  Úř. věst. L 62, 7.3.1980, s. 5.