ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 156

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 48
28. června 2005


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Komise

2005/C 156/1

Směnné kurzy vůči euro

1

2005/C 156/2

Sdělení Komise týkající se odvětví cukru

2

2005/C 156/3

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.3740 – Barclays Bank/Föreningssparbanken/JV) ( 1 )

3

2005/C 156/4

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.3806 – Telefonica/Český Telecom) ( 1 )

3

2005/C 156/5

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.3810 – Investcorp/Polyconcept) ( 1 )

4

2005/C 156/6

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.3807 – Siemens/Hyundai/JV) ( 1 )

4

2005/C 156/7

Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení ve věci COMP/37.152 – Sádrová lepenka (k článku 15 rozhodnutí Komise (2001/462/ES, ESUO) ze dne 23. května 2001 o mandátu úředníků pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže – Úř. věst. L 162, 19.6.2001, s. 21)

5

2005/C 156/8

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání ( 1 )

7

2005/C 156/9

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům ( 1 )

14

 

III   Oznámení

 

Komise

2005/C 156/0

F-Grenoble: Provoz pravidelné letecké dopravy — Zrušení (Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie S 119 ze dne 22.6.2005, otevřené řízení, 117015-2005)

22

2005/C 156/1

Výběrové řízení na nezávislé odborníky pro programy eContentplus a Safer Internet Plus (2005 – 2008)

23

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


I Informace

Komise

28.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/1


Směnné kurzy vůči euro (1)

27. června 2005

(2005/C 156/01)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,2164

JPY

japonský jen

132,91

DKK

dánská koruna

7,4491

GBP

britská libra

0,66510

SEK

švédská koruna

9,3723

CHF

švýcarský frank

1,5429

ISK

islandská koruna

78,94

NOK

norská koruna

7,9390

BGN

bulharský lev

1,9560

CYP

kyperská libra

0,5737

CZK

česká koruna

29,974

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

247,72

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6962

MTL

maltská lira

0,4293

PLN

polský zlotý

4,0496

ROL

rumunský lei

36 055

SIT

slovinský tolar

239,46

SKK

slovenská koruna

38,328

TRY

turecká lira

1,6440

AUD

australský dolar

1,5815

CAD

kanadský dolar

1,5024

HKD

hongkongský dolar

9,4528

NZD

novozélandský dolar

1,7158

SGD

singapurský dolar

2,0382

KRW

jihokorejský won

1 231,42

ZAR

jihoafrický rand

8,1244

CNY

čínský juan

10,0675

HRK

chorvatská kuna

7,3250

IDR

indonéská rupie

11 754,07

MYR

malajsijský ringgit

4,623

PHP

filipínské peso

67,601

RUB

ruský rubl

34,7450

THB

thajský baht

49,976


(1)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


28.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/2


Sdělení Komise týkající se odvětví cukru

(2005/C 156/02)

Komise upozorňuje zúčastněné strany na své legislativní návrhy

reformy společné organizace trhu (SOT) v odvětví cukru,

zavedené dočasného fondu na restrukturalizaci hospodářského odvětví cukru ve Společenství a

zařazení přímé podpory příjmu pěstitelů cukrové řepy do režimu jednotných plateb.

Tyto návrhy jsou obsaženy v dokumentu KOM(2005) 263, který lze nalézt na internetové stránce Komise http://europa.eu.int/comm/agriculture/index.htm.

Podle návrhu by se nová společná organizace trhu v odvětví cukru a nařízení o dočasném restrukturalizačním fondu měly začít používat od hospodářského roku 2006/07, jehož začátek je naplánován na 1. července 2006. Pokud jde o přímou podporu příjmu bylo navrženo zahrnout podporu příjmu pěstitelů cukrové řepy do režimu jednotných plateb od roku 2006.


28.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/3


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ č. COMP/M.3740 – Barclays Bank/Föreningssparbanken/JV)

(2005/C 156/03)

(Text s významem pro EHP)

Dne 2. června 2005 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:

na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla případu, data a indexu odvětví hospodářství.

v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32005M3740. EUR-Lex umožňuje přístup k Evropskému právu přes Internet. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/3


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ č. COMP/M.3806 – Telefonica/Český Telecom)

(2005/C 156/04)

(Text s významem pro EHP)

Dne 10. června 2005 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze ve španělštině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:

na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla případu, data a indexu odvětví hospodářství.

v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32005M3806. EUR-Lex umožňuje přístup k Evropskému právu přes Internet. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/4


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ č. COMP/M.3810 – Investcorp/Polyconcept)

(2005/C 156/05)

(Text s významem pro EHP)

Dne 30. května 2005 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:

na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla případu, data a indexu odvětví hospodářství.

v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32005M3810. EUR-Lex umožňuje přístup k Evropskému právu přes Internet. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/4


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ č. COMP/M.3807 – Siemens/Hyundai/JV)

(2005/C 156/06)

(Text s významem pro EHP)

Dne 13. června 2005 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:

na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla případu, data a indexu odvětví hospodářství.

v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32005M3807. EUR-Lex umožňuje přístup k Evropskému právu přes Internet. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/5


Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení ve věci COMP/37.152 – Sádrová lepenka

(k článku 15 rozhodnutí Komise (2001/462/ES, ESUO) ze dne 23. května 2001 o mandátu úředníků pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže – Úř. věst. L 162, 19.6.2001, s. 21)

(2005/C 156/07)

Následujícím čtyřem stranám (Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA, Etex SA, Gyproc Benelux NV) dne 20. dubna 2001 a páté straně (BPB PLC) 23. dubna 2001 byly poslány námitky. Původně byla čtyřem stranám stanovena lhůta dvou měsíců pro odpověď na námitky uvedené Komisí. Jako odpověď na žádost firmy BPB ze dne 2. května 2001 byl termín firmě BPB prodloužen o dva týdny, na 9. června 2001, z důvodů pozdního udělení přístupu ke spisu, takže lhůta stanovená Komisí byla objektivně příliš krátká pro to, aby firma byla schopna připravit svoji obhajobu. Aby byla zajištěno rovné jednání se všemi stranami, úředník pro slyšení, pan H. Schröter, prodloužil lhůtu všem zbývajícím stranám zapojeným do soudního řízení.

Slyšení proběhlo dne 17. července 2001. Tři ze stran, zejména firma Lafarge, jednoznačně požadovaly, aby slyšení bylo odloženo na pozdější datum, ale úředník pro slyšení ve své odpovědi ze dne 28. června 2001 jejich žádost odmítl.

Při slyšení některé ze stran znovu opakovaly své námitky vůči odmítnutí úředníka pro slyšení stanovit pro slyšení pozdější datum. Protože se jeden z hlavních představitelů vedení nemohl slyšení zúčastnit, nemohl poskytnout žádné svědectví, což, zvláště z pohledu firmy Lafarge, představovalo poškození práv obhajoby. Ohledně tohoto dal úředník pro slyšení nepřítomnému svědkovi možnost předložit své vyjádření k případu písemně. Firma Lafarge pak citovala různá porušení práv obhajoby ve svém dopise ze dne 10. srpna 2001.

Firma Lafarge si stěžovala, že s ní nebylo jednáno rovnoprávně, že nebyla řádně vyslyšena a že neměla možnost využít řízení, v němž mají prostor obě strany. Úředník pro slyšení odpověděl na námitky. Poukázal na to, že je na firmách, aby poskytly své klíčové svědky ke stanovenému datu. Datum slyšení bylo oznámeno dva měsíce předem; jestliže důležitý svědek není přítomen, bylo to osobní rozhodnutí a není to důvodem k posunutí slyšení.

Úředník pro slyšení také požádal strany o předložení jejich připomínek ohledně připomínek firmy Lafarge a stanovil jim k tomuto lhůtu. Právům obhajoby bylo proto v této fázi řízení plně vyhověno. Strany byly schopny předložit své připomínky v pravý čas, jak písemně tak při slyšení. Zásada předpisu svědectví svědka druhé strany byla dodržena, zejména proto, že ke slyšení skutečně došlo.

Následně došlo k výměně korespondence mezi novým úředníkem pro slyšení a firmou Lafarge. Dne 7. prosince 2001 jsem odpověděl na obvinění ze strany firmy Lafarge týkající se na jedné straně přístupu stran k různým dokumentům ve spisu, a na druhé straně diskriminujícího jednání, kterému byla firma Lafarge vystavena, jak prohlašovala, ve srovnání s ostatními stranami. Ve své odpovědi jsem znovu zdůraznil, že nedošlo k žádné procedurální nesrovnalosti. Dopisem ze dne 13. února 2002 jsem znovu odpověděl firmě Lafarge, s poukazem na to, že může obhajovat svůj případ dále odvoláním se proti konečnému rozhodnutí Komise.

Očividně existuje bod, kdy výměna dopisů mezi právníky stran a úředníkem pro slyšení, jehož úkolem je zajistit, že efektivní uplatnění práva na slyšení je respektováno, neslouží dále svému účelu a veškeré spory mohou být odkázány soudu první instance pro získání nestranného rozhodnutí.

Dne 27. června 2002 jsem poslal firmě Lafarge pět kazet se záznamem slyšení a poskytnul další dva týdny, následně prodloužené o deset pracovních dní, k předání dalších připomínek. Toto bylo učiněno, protože firma Lafarge si stěžovala, že nikdy neobdržela zápis ze slyšení nebo záznam slyšení. Zkoumání spisu ukázalo, že o ně nikdy nepožádala. Firmě Lafarge bylo poskytnuto více času, aby mohla analyzovat pásky podrobněji. Firma Lafarge tak obdržela nezbytné dokumenty a měla příležitost provést všechna pozorování, která považovala za náležitá.

Firma Lafarge také ve svých dopisech dvakrát prohlásila, že předtím došlo k vznesení nové námitky, panem Tradacete, ředitelem, v jeho dopise ze dne 12. června 2002.

Uvedená námitka spočívala ve specifikaci data, které firma Lafarge považovala za datum svého přistoupení ke sporu, na základě písemných odpovědí zbývajících stran k námitkám. Rád bych poukázal na to, že odstavec 39 námitek byl relativně nepřesný, co se týče data přistoupení firmy Lafarge do sporu, neboť o datu bylo řečeno „po zasedání v Londýně“, což je fráze, kterou použila ve své odpovědi na námitky firma BPB. Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž informovalo firmu Lafarge, že má v úmyslu pokládat za datum jejího vstupu do kartelu polovinu roku 1992 a požádalo ji o vyjádření.

Firma Lafarge proto nemá pravdu ve svém výkladu této výměny korespondence ve významu, že byla předtím vznesena nová námitka.

Je důslednou praxí Komise v protitrastových případech zajistit si v průběhu vyšetřování jasnější informace, zejména na základě odezev stran na námitky. Vymezení data dohody neustavuje právní formu dodatečné námitky a práva obhajoby nejsou poškozena, jestliže se k důležitému podniku vyžaduje vyjádření ohledně prohlášení, která se jej týkají.

Mimoto je možné uvést, že stanovení relevantního data na polovinu roku 1992 je pro danou firmu ve skutečnosti výhodou, co se týče posouzení trvání poškození, protože datem zasedání, na které odkazuje odstavec 38 protestu, byl jasně začátek roku 1992.

Návrh rozhodnutí Komise neobsahuje žádné další námitky ohledně podniků, než ty, které byly stanoveny v protestu. Naopak, zjištění, že došlo k porušení práva, bylo v případě jednoho podniku zrušeno.

Ve světle výše uvedeného, pokládám právo stran na slyšení v tomto případě za dodržené.

V Bruselu dne 19. listopadu 2002.

Serge DURANDE


28.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/7


Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání

(2005/C 156/08)

(Text s významem pro EHP)

Podpora č.

XT 9/04

Členský stát

Spojené království

Region

West Midlands

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

GKN Hardy-Spicer, Erdington, Birmingham a místní dodavatelský řetězec

Právní základ

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Learning and Skills Act 2000

Regional Development Agencies Act 1998, Section 5 & 6

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Roční celková částka

 

Zajištěné půjčky

 

Jednotlivá podpora

Celková částka podpory

 169 764 GBP

Zajištěné půjčky

 

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 nařízení

Ano

 

Datum uskutečnění

Od 4. dubna 2004

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. prosince 2004

Cíl podpory

Obecné vzdělávání

Ano

Specifické vzdělávání

Ano

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory na vzdělávání

Ne

Omezeno na konkrétní odvětví

Ano

Zemědělství

 

Rybolov a akvakultura

 

Těžba uhlí

 

Ostatní zpracovatelský průmysl

 

nebo

 

Ocelářství

 

Stavba lodí

 

Syntetická vlákna

 

Motorová vozidla – dodavatelský řetězec

Ano

Jiná zpracovatelská odvětví

 

Všechny služby

 

nebo

 

Služby námořní dopravy

 

Ostatní dopravní služby

 

Finanční služby

 

Ostatní služby

 

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Název

Patrick Cross

Birmingham and Solihull LSC

Adresa:

Chaplin Court, 80 Hurst Street, Birmingham, B5 4TG

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 5 nařízení

Opatření vylučuje udělení podpory nebo udělení podpory musí být Komisi předem oznámeno, pokud výše podpory poskytnuté jednomu podniku na jeden projekt vzdělávání překročí 1 milion EUR.

Ano

 


Podpora č.:

XT 13/04

Členský stát

 Spojené království

Region

 West Midlands

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

LDV Training Pilot

Právní základ

Training: Employment Act 1973 Section 2(1) and 2 (2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998 and the Industrial Development 1982, Section 11. LSC 2000 Act

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

 

Zajištěné půjčky

 

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

 600 000 GBP

Zajištěné půjčky

 

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 nařízení

Ano

 

Datum uskutečnění

Od 1. dubna 2004

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 30. září 2005

Cíl podpory

Obecné vzdělávání

Ano

Specifické vzdělávání

Ne

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory na vzdělávání

Ne

Podpora omezená na určitá odvětví

Ano

Zemědělství

 

Rybolov a akvakultura

 

Těžba uhlí

 

Všechna zpracovatelská odvětví

 

 nebo

 

 Ocelářství

 

 Stavba lodí

 

 Syntetická vlákna

 

 Motorová vozidla

Ano

 Ostatní zpracovatelský průmysl

 

Všechny služby

 

 nebo

 

 Služby námořní dopravy

 

 Ostatní dopravní služby

 

 Finanční služby

 

 Ostatní služby

 

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu.

Název:

The Learning and Skills Council,

Birmingham and Solihull

Adresa:

Chaplin House

80 Hurst Street

Birmingham

B5 4TG

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 5 nařízení

Opatření vylučuje poskytování podpor, popř. předpokládá předchozí oznámení Komisi o poskytnutí podpory, jestliže částka poskytnutá jednomu podniku na konkrétní projekt vzdělávání překročí 1 mil. eur.

 Ano

 


Podpora č.:

XT 15/04

Členský stát

Spojené království

Region

Severovýchodní Anglie

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Melinar Productivity Training – Dupont SA (UK) Ltd

Právní základ

Regional Development Act 1998

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

 

Zajištěné půjčky

 

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

394 000 GBP

Zajištěné půjčky

 

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 nařízení

Ano

 

Datum uskutečnění

Od 30. března 2004

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. března 2005

Cíl podpory

Obecné vzdělávání

Ano

Specifické vzdělávání

Ano

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory na vzdělávání

 

Podpora omezená na určitá odvětví

Ano

Zemědělství

 

Rybolov a akvakultura

 

Těžba uhlí

 

Všechna zpracovatelská odvětví

 

 nebo

 

 Ocelářství

 

 Stavba lodí

 

 Syntetická vlákna

 

 Motorová vozidla

 

 Ostatní zpracovatelský průmysl

 

Všechny služby

 

 nebo

 

 Služby námořní dopravy

 

 Ostatní dopravní služby

 

 Finanční služby

 

 Ostatní služby/chemikálie

Ano

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu.

Název:

ONE NorthEast

Adresa:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 5 nařízení

Opatření vylučuje poskytování podpor, popř. předpokládá předchozí oznámení Komisi o poskytnutí podpory, pokud výše podpory poskytnuté jednomu podniku na jeden projekt vzdělávání překročí 1 milion EUR.

Ano

 


Podpora č.:

XT 16/04

Členský stát

Spojené království

Region:

Severovýchodní Anglie

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Řízení obecně – Dupont SA (UK) Ltd

Právní základ

Regional Development Act 1998

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

 

Zajištěné půjčky

 

Jednotlivá podpora

Celková částka podpory

667 000 GBP

Zajištěné půjčky

 

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 nařízení

Ano

 

Datum uskutečnění

Od 30. března 2004

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. března 2005

Cíl podpory

Obecné vzdělávání

Ano

Specifické vzdělávání

 

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory na vzdělávání

 

Podpora omezená na určitá odvětví

Ano

Zemědělství

 

Rybolov a akvakultura

 

Těžba uhlí

 

Všechna zpracovatelská odvětví

 

 nebo

 

 Ocelářství

 

 Stavba lodí

 

 Syntetická vlákna

 

 Motorová vozidla

 

 Ostatní zpracovatelský průmysl

 

Všechny služby

 

 nebo

 

 Námořní dopravní služby

 

 Ostatní dopravní služby

 

 Finanční služby

 

 Ostatní služby/chemické látky

Ano

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu.

Název:

ONE NorthEast

Adresa:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 5 nařízení

Opatření vylučuje poskytování podpor, popř. předpokládá předchozí oznámení Komisi o poskytnutí podpory, jestliže částka poskytnutá jednomu podniku na konkrétní projekt vzdělávání překročí 1 mil. eur.

Ano

 


Podpora č.

XT 22/04

Členský stát

Belgie

Region

Flandry

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

PAUWELS TRAFO BELGIUM NV

Antwerpsesteenweg 167

B-2800 Mechelen

Právní základ

Besluit van de Vlaamse regering van 02/04/2004

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

 

Zajištěné půjčky

 

Jednotlivá podpora

Celková výše podpory

0,8 milionu EUR

Zajištěné půjčky

 

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 6 nařízení

Ano

 

Datum uskutečnění

Od 2. dubna  2004

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 31. prosince  2004

Cíl podpory

Obecné vzdělávání

Ano

Specifické vzdělávání

Ano

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory na vzdělávání

Ne

Podpora omezená na určitá odvětví

Případ „ad hoc“

Zemědělství

 

Rybolov a akvakultura

 

Těžba uhlí

 

Všechna zpracovatelská odvětví

 

 nebo

 

 Ocelářství

 

 Stavba lodí

 

 Syntetická vlákna

 

 Motorová vozidla

 

 Ostatní zpracovatelský průmysl

Stavba transformátorů

Všechny služby

 

 nebo

 

 Služby námořní dopravy

 

 Ostatní dopravní služby

 

 Finanční služby

 

 Ostatní služby

 

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Název:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Adresa:

Markiesstraat 1

B-1000 Brussel

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 5 nařízení

Opatření vylučuje přiznání podpory nebo musí být předem Komisi oznámeno, pokud výše podpory poskytnuté jednomu podniku na jeden projekt vzdělávání překročí 1 000 000 EUR.

Ano

 


Podpora č.:

XT 43/04

Členský stát

UK

Region:

UK

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory

Automotive Academy

Právní základ

Section 5 of Science and Technology Act 1965

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku

Režim podpory

Celková roční částka

 2,4 mil. GBP

Zajištěné půjčky

 

Jednotlivá podpora

Celková částka podpory

 

Zajištěné půjčky

 

Maximální míra podpory

V souladu s čl. 4 odst. 2 až 7 nařízení

Ano

 

Datum uskutečnění

24. května 2004

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory

Do 30. června 2007

Cíl podpory

Obecné vzdělávání

Ano

Specifické vzdělávání

Ne

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro státní podpory na vzdělávání

Ne

Podpora omezená na určitá odvětví

Ano

Zemědělství

 

Rybolov a akvakultura

 

Těžba uhlí

 

Všechna zpracovatelská odvětví

 

 nebo

 

 Ocelářství

 

 Stavba lodí

 

 Syntetická vlákna

 

 Motorová vozidla

Včetně komponent

 Ostatní zpracovatelský průmysl

 

Všechny služby

 

 nebo

 

 Služby námořní dopravy

 

 Ostatní dopravní služby

 

 Finanční služby

 

 Ostatní služby

 

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Název:

Department of Trade & Industry

Adresa:

151 Buckingham Palace Road, London SW1W 9SS

Jednotlivé podpory velké výše

V souladu s článkem 5 nařízení

Ano

 


28.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/14


Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

(2005/C 156/09)

(Text s významem pro EHP)

Podpora č.: XS 57/02

Členský stát: Německo

Region: Branibursko

Název režimu podpory: „Směrnice ministerstva práce, sociálních věcí, zdraví a žen o poskytování podpory na vypracování a realizaci inovačních a modelových řešení zaměřených na vytvoření bezpečných pracovišť a technologií“ (Vytvoření bezpečných pracovišť a technologií – SiGAT – část A (Evropský fond pro regionální rozvoj): Podpora investic na vytvoření lidsky únosné techniky)

Právní základ: Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg (LHO) § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory: Výše podpory představuje maximálně 50 %, v regionu pracovního trhu Berlín maximálně 30 % způsobilých nákladů, nejvýše však 200 000 EUR. Uvedený strop podpory platí rovněž v případě kumulace s jinými veřejnými prostředky.

Náklady v letech

2001 až 2005 ročně:

920 321 EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj a

920 320 EUR z prostředků spolkové země

2006:

1 380 488 EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj a

1 380 488 EUR z prostředků spolkové země

Maximální míra podpory: Nejvýše 200 000 EUR

Datum uskutečnění: Směrnice byla zveřejněna v Úředním věstníku spolkové země Braniborsko č. 19 ze dne 8. května 2002, s. 506

Doba trvání režimu podpory: Do 30. dubna 2006

Cíl podpory: Malé a střední podniky hrají rozhodující roli při vytváření pracovních míst a představují jeden z pilířů sociální stability a dynamiky hospodářství, a proto si zaslouží podporu. Kvůli nedostatečným zdrojům jim částečně chybí informace v tak důležitých oblastech, jako jsou technologie, získávání nových trhů nebo preventivní bezpečnost při práci.

Cílem podpory je zvyšování hospodářské účinnosti a udržení dlouhodobě stabilní zaměstnanosti vytvářením bezpečných a zdravotně nezávadných pracovních podmínek v malých a středních podnicích ve spolkové zemi Braniborsko. Investice do udržení a vytváření konkurenceschopných pracovních míst za současného zabezpečení provádění práce v souladu s bezpečností a ochranou při práci pomáhají vytvářet předpoklady pro růst produktivity. Tyto předpoklady vycházejí z účinných pracovních postupů, snížení absencí, plynulé výroby a rovněž ze zvýšené motivace a výkonnosti zaměstnanců.

Podporu získají jen opatření, která přesahují rámec nového právního předpisu o bezpečnosti práce (zákon o bezpečnosti práce „Arbeitsschutzgesetz“), která inovačním způsobem řeší otázky vytváření zdravotně nezávadných pracovních prostředků, pracovišť a postupů. Opatření musí být slučitelná s ustanoveními čl. 2 písm. c) a čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001.

Dotčená hospodářská odvětví: Veškerá hospodářská odvětví

Podpora podniků, které vyvíjejí činnosti související s výrobou, zpracováním nebo uváděním na trh výrobků uvedených v příloze I Smlouvy, je vyloučena stejně jako je vyloučeno poskytnutí podpor na činnosti související s vývozem a podpor, které jsou podmíněné používáním domácích výrobků na úkor dovezených.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Investitionsbank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104 – 106

D-14480 Potsdam

Podpora č.: XS 66/04

Členský stát: Itálie

Region: Lombardie

Název režimu podpory: Podpora poskytnutá řemeslným podnikům města Brescia působícím v odvětví dopravy na pokrytí výdajů za poradenské služby a/nebo znalecké posudky, jež byly zadány za účelem zápisu do seznamu společností nakládajících s odpady – za rok 2004/05

Právní základ: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione camerali n. 236 del 18.11.2003 e n. 9 del 9.2.2004 – Determinazione dirigenziale n. 15/AV del 25.2.2004

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory: 20 000,00 EUR

Maximální míra podpory: Výdaje za poradenské služby, poradenství a sepsání technické části žádosti o zapsání do seznamu společností nakládajících s odpady:

minimální výše způsobilých nákladů: 1 400,00 EUR (bez DPH)

podpora v procentech: 50 % nákladů s maximální částkou 1 500,00 EUR na každý podnik

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory: Do 28. února 2005

Cíl podpory: Podpora na výdaje, které musí podniky v odvětví dopravy uhradit za zapsání do seznamu společností nakládajících s odpady (čl. 30 písm. d) zákona 22/1997 a článek 8 vyhlášky ministra životního prostředí č. 406/1998)

Dotčená hospodářská odvětví: Odvětví dopravy

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

Via Orzinuovi N. 3

I-25125 Brescia

Tel: 0303514335

E- mail: buriani@bs.camcom.it

Podpora č.: XS 67/04

Členský stát: Itálie

Region: Lombardie

Název režimu podpory: Podpora řemeslným podnikům města Brescia působícím v odvětví dopravy na propojení s logistickými platformami v oblasti informačních technologií, jež jsou nezbytné pro to, aby se plně využívaly dopravní prostředky – rok 2004/05

Právní základ: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione camerali n. 236 del 18.11.2003 e n. 9 del 9.2.2004 – Determinazione dirigenziale n. 15/AV del 25.2.2004

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory: 50 000,00 EUR

Maximální míra podpory: Zakoupení a instalace patřičného počítačového vybavení (hardware a/nebo software), jež je nezbytné pro informační a telematické propojení s logistickými platformami nebo specifickými databázemi s cílem podpořit plné využití dopravních prostředků, aby byly naloženy zbožím i na zpáteční cestě:

minimální výše způsobilých nákladů: 2 500,00 EUR (bez DPH)

podpora v procentech: 15 % nákladů s maximální částkou 800,00 EUR na každý podnik

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory: Do 28. února 2005

Cíl podpory: Podpora pro zakoupení a instalaci patřičného počítačového vybavení (hardware a/nebo software), jež je nezbytné pro informační a telematické propojení s logistickými platformami nebo specifickými databankami s cílem podpořit plné využití dopravních prostředků, aby byly naloženy zbožím i na zpáteční cestě

Dotčená hospodářská odvětví: Odvětví dopravy

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

Via Orzinuovi N. 3

I-25125 Brescia

Tel: 0303514335

E- mail: buriani@bs.camcom.it

Podpora č.: XS 69/04

Členský stát: Itálie

Region: Sardínie

Název režimu podpory: Příspěvky na vybudování fotovoltaických zařízení na Sardínii v rámci programu „Tetti Fotovoltaici“

Právní základ: Delibera di Giunta. 7/30 del 26.02.2004

Decreti Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio 24 luglio 2002 e 11 aprile 2003

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory: 1 406 877,46 EUR

Maximální míra podpory: HEP(15 %) + ČEP(<35 %)

(HEP + ČEP) < 50 % investičních nákladů

Datum uskutečnění: Od 19. července 2004

Doba trvání režimu podpory: Do 17. října 2004

Cíl podpory: Dosažení cílů v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů energie, které umožní snížit znečištění životního prostředí na území kraje, se zvláštním zřetelem k cílům, jež jsou na celosvětové úrovni stanoveny Kjótským protokolem a které jsou stanoveny ustanoveními Evropské unie, a které díky podporám umožní uskutečnit politiky společenského a hospodářského rozvoje dotčených oblastí se zvláštním důrazem na míru zaměstnanosti, na růst a konkurenceschopnost průmyslu v tomto odvětví, přičemž existují široké možnosti pro zhodnocení místních zdrojů.

Dotčená hospodářská odvětví: Všechna hospodářská odvětví kromě činností spojených s výrobou, zpracováním a uváděním na trh výrobků uvedených v příloze 1 Smlouvy.

Poznámky: Podpora se uděluje výhradně malým a středním podnikům, jak jsou definovány v doporučení Evropské komise 96/280/ES, jejich konsorciím a společnostem.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Industria – Servizio Energia

Viale Trento n. 69 – I-09123 Gagliari

Podpora č.: XS 89/03

Členský stát: Řecko

Region: Celé území státu

Název režimu podpory nebo podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Podpora malým a středním podnikům (tak, jak je definuje doporučení Komise ze dne 3. dubna 1996) na vybudování/rozšíření zařízení na zpracování a/nebo využití odpadu

Právní základ: ΠΔ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-97) „Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας“

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celkový rozpočet (veřejné a soukromé výdaje) ve výši 25 385 179 EUR do roku 2006. V roce 2003 bylo zveřejněno první oznámení týkající se tohoto opatření s rozpočtem ve výši 11 milionů EUR (veřejné a soukromé výdaje). Očekává se, že v roce 2004 dojde ke zveřejnění nového oznámení.

Maximální míra podpory: Podpora v maximální výši 40 % (toto procento nepřekračuje maximální limity stanovené pro regionální podpory, které byly pro Řecko schváleny, plus 15 % pro malé a střední podniky)

Datum uskutečnění: První oznámení v červenci 2003

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 2003 – 2006

Cíl podpory: Cílem opatření je vzbudit zájem podniků o oblast zpracování/využití odpadů, čelit na místní úrovni závažným problémům v oblasti životního prostředí a velkou měrou pokrýt nedostatek zařízení na zpracování průmyslových a jiných odpadů v zemi.

Dotčená hospodářská odvětví: Nakládání s průmyslovými odpady, zpracování a využití průmyslového odpadu

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Generální sekretariát pro průmysl

Ředitelství pro plánování průmyslu a životního prostředí

Ředitel: Ioannis Patiris

Telefon: 210-696 92 68

Fax: 210-696 92 43

Další informace: Podpora se vztahuje k opatření 2.9.4 operačního programu Konkurenceschopnost, spolufinancovaného ze strukturálních fondů

Podpora č.: XS 90/03

Členský stát: Spojené království

Region: Severovýchodní Anglie

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Hoults Estates Ltd

Právní základ: Section 2 Local Government Act 2000

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory udělené společnosti:

Zdroje financí

Veřejné

Newcastle City Council- TWEDCO

2003

33 252 GBP

2004

9 657 GBP

Celkem

42 909 GBP

Veřejné

Newcastle City Council (financování de minimis)

2003

60 000 GBP

2004

0

Celkem

60 000 GBP

Soukromé

Hoults Estates

2003

405 523 GBP

2004

135 196 GBP

Celkem

540 719 GBP

Evropský fond pro regionální rozvoj

Kapitál

2003

166 258 GBP

2004

48 284 GBP

Celkem

214 542 GBP

Celkem

2003

665 033 GBP

2004

193 137

Celkem

858 170

Celkový součet

858 170 GBP

Maximální míra podpory: Maximální míra podpory je 30 % (podporovaná oblast podle čl. 87 odst. 3 písm. c) 20 % pro Newcastle upon Tyne + 10 % k dosažení maximální míry podpory 30 %)

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory:

Cíl podpory: Projekt se zabývá zásadní přestavbou stavby z 19. století, která v současné době není obývána. V rámci přestavby budou vytvořeny nové moderní jednotky pro malé a střední podniky založené před více než 36 měsíci. Projekt se netýká nepatrné přestavby pro účely vytvoření těchto jednotek.

Projekt mapuje poptávku po těchto podnikatelských inkubátorech v oblasti, kde stávající moduly potřeby poukazují na tržní chyby. Investice v Hoults představují klíčovou činnost, jak malým a středním podnikům poskytnout podnikatelské jednotky.

Dotčená hospodářská odvětví: Všechna způsobilá průmyslová odvětví (aniž jsou dotčena zvláštní pravidla týkající se státní podpory v určitých odvětvích – článek 1 odst. 2 nařízení o blokových výjimkách pro malé a střední podniky)

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Kontaktní osoba (Evropský fond pro regionální rozvoj):

Ann Beavers

European Programme Secretariat

Government Office North East

Wellbar House

Gallowgate

NEWCASTLE UPON TYNE

NE1 4TD

Kontaktní osoba (sponzor):

Pan Fred Hoult

Hoults (Cumberland) Limited

Ford Depositories

Walker Road

NEWCASTLE UPON TYNE

NE6 2HL

Podpora č.: XS 99/03

Členský stát: Spojené království

Region: Wales

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Nurturing Competitive enterprises

Právní základ: Local Government Act 2000

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Pro případ režimu podpory uveďte celkovou roční částku navrženého grantu. K dispozici je celkem 125 000 GBP, které budou vypláceny v malých ročních grantech:

2003: 60 000 GBP

2004: 125 000 GBP

2005: 125 000 GBP

2006: 65 000 GBP

Celkem: 375 000 GBP

Maximální míra podpory: Nabízí se granty ve výši 50 % až do 5 000 GBP. K dispozici jsou dva druhy grantů:

grant pro zaměstnaní poradců ke zjištění proveditelnosti;

grant pro uvádění výrobků na trh za účelem pomoci financovat náklady podniků při počáteční účasti na veletrzích a výstavách.

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Do prosince 2006

Cíl podpory:

1.

Pomoc malým a středním podnikům při provádění strategií uvádění na trh a nových strategických činností pro projekty zaměřené na povzbuzení obchodu v UK.

2.

Pomoc malým a středním podnikům při využívání odborných externích konzultací ohledně získávání prostředků pro budoucí projekty zaměřené na rozšíření nebo při přezkoumání proveditelnosti nových projektů.

3.

Grant pro zaměstnaní poradců ke zjištění proveditelnosti.

Dotčená hospodářská odvětví: Všechna způsobilá odvětví, aniž jsou dotčena zvláštní pravidla týkající se státní podpory v určitých odvětvích – čl. 1 odst. 2 nařízení o blokové výjimce pro malé a střední podniky

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Paní Rachel Moxey

Business Services

Blaenau Gwent County Borough Council

Business Resource Centre

Tafarnaubach Industrial Estate

Tredegar NP22 3AA

UK

Podpora č.: XS 104/03

Členský stát: Nizozemsko

Region: Severní Nizozemsko (Frísko, Groningen a Drente)

Název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Stichting Industrie- en handelsgebouwen Groningen (SIG Real Estate)

Právní základ: Besluitvorming dd 19 juni 2003 van de Bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, zijnde een openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De subsidieverleningsbeschikking is nog niet naar de indiener verstuurd, aangezien deze nog aanvullende informatie aan dient te leveren alvorens een subsidieverleningsbeschikking naar de indiener verstuurd kan worden.

Celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Rozhodnutí výkonné rady Sdružení pro spolupráci severní Nizozemsko se týká poskytnutí částky ve výši 233 690 EUR z prostředků programu EZ/Kompas na pokrytí investičních nákladů projektu (tj. přibližně 3,1 % celkových způsobilých nákladů dosahujících 7 631 176 EUR) a 996 262 EUR z prostředků programu EFRO/Kompas (tj. přibližně 13,1 % celkových způsobilých nákladů). Rozhodnutí bylo přijato v rámci provádění programu oblastně hospodářského rozvoje pro severní Nizozemsko pro roky 2000 – 2006. Celkový státní příspěvek na pokrytí investičních nákladů projektu je 1 229 952 EUR (tj. přibližně 16,1 % celkových způsobilých nákladů).

Maximální míra podpory: 16,1 %

Datum uskutečnění: Datum uskutečnění musí být teprve stanoven. Rozhodnutí o poskytnutí subvence dosud nebylo žadateli zasláno vzhledem k tomu, že chybí požadované doplňující informace (musí být předloženo prohlášení, ve kterém se žadatel zavazuje, že nájemce pro Helpmancentrale nalezne v cílové skupině (začínajících) dynamických komerčních malých a středních podniků v oblasti nových médií a informačních a komunikačních technologií).

Doba poskytování jednotlivé podpory: Datum, kdy se očekává vyplacení poslední splátky: únor 2005

Cíl podpory: Poskytnutí podpory na investování přestavby charakteristické staré elektrárny („Helpmancentrale“) subjektem SIG Real Estate na budovu pro řadu podniků zabývajících se činnostmi v oblasti mediálních a širokopásmových technologií. Podle standardních podmínek, které se připojují k rozhodnutí o poskytnutí subvence, musí být po dobu pěti let od konečného stanovení subvence zachována dohodnutá funkce budovy.

Dotčená hospodářská odvětví: Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

c/o Postbus 779

9700 AT Groningen

Další informace: Toto opatření se týká podpory ad hoc určené na investice do hmotných aktiv malým, nezávislým podnikem podle definice v příloze I nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům.

Podpora č.: XS 109/02

Členský stát: Itálie

Region: Lombardia

Název režimu podpory: Priorita 1 „Posílení konkurenceschopnosti hospodářství v Lombardii“.

Opatření 1.3 „Podněty k modernizaci a obnově turistického ubytování“.

Právní základ:

Docup ob. 2 2000/2006 Lombardia

Decisione 2001 (CE) 2878 del 10.12.2001

Regolamento 70/2001

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory:

 

Cíl 2

Phasing out

2002

EUR 1 000 000,00

EUR 125 000,00

2003

EUR 1 400 000,00

EUR 125 602,00

2004

EUR 2 200 000,00

EUR 375 000,00

2005

EUR 2 400 000,00

EUR 300 000,00

2006

EUR 1 000 000,00

 

Maximální míra podpory: Pro granty platí tyto maximální sazby: Pro investice:

15 % hrubého grantového ekvivalentu pro malé podniky (8 % čistého grantového ekvivalentu + 10 % hrubého grantového ekvivalentu pro oblasti, na které se vztahuje úprava o výjimce podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES);

7,5 % hrubého grantového ekvivalentu pro střední podniky (8 % čistého grantového ekvivalentu + 6 % hrubého grantového ekvivalentu pro oblasti, na které se vztahuje úprava o výjimce podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES);

Pro ostatní způsobilé náklady (čl. 5 nařízení (ES) č. 70/2001):

50 % hrubého grantového ekvivalentu.

Poskytnutý grant nesmí celkově nikdy přesáhnout 30 % způsobilých nákladů.

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory:

Cíl podpory: Opatřením se má zkvalitnit, posílit a zpestřit nabídka cestovního ruchu zejména v souvislosti s integrovanými programy regionálního rozvoje za účelem rozšíření turistické nabídky v těchto oblastech. Opatření podporuje programy pro výstavbu a opětovné vybudování včetně rozšíření, modernizace a zlepšení turistického ubytování a dalších zařízení, dále programy pro rozvoj technického vybavení a doplňujících služeb na podporu a doplnění cestovního ruchu, programy pro využívání síťových technologií a pro zavedení procesu certifikace v oblasti kvality životního prostředí.

Odvětví:: Turistika

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu: Regione Lombardia

Podpora č.: XS 110/03

Členský stát: Spojené království

Region: Oblast programu cíle 1 West Wales and the Valleys

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Creating Lean Enterprises

Právní základ: Industrial Development Act 1982, Sections 7 & 11.

Plánované roční výdaje v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory udělené podniku:

2003

:

84 000 GBP

2004

:

335 000 GBP

2005

:

302 000 GBP

2006

:

77 000 GBP

Maximální míra podpory: Maximálně 50 % jednorázových nákladů na poradenské služby

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 3 roky

Cíl podpory: Mnoho malých a středních podniků v oblasti cíle 1 při výrobních postupech nerealizuje nejlepší praxi. Náklady na přístup k příslušným odborným znalostem mohou vyvolat znemožňující účinek a působit jako překážka v rozvoji. Tento režim podpory umožní využívat poradenských služeb týkajících se štíhlých metodologických postupů, čímž se zlepší účinnost, výkonnost a udržitelnost malých a středních podniků.

Dotčená hospodářská odvětví: Všechna způsobilá průmyslová odvětví, přičemž zůstávají zachována zvláštní pravidla týkající se státní pomoci v určitých odvětvích. Čl. 1 odst. 2 nařízení o blokových výjimkách pro malé a střední podniky.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Helen Usher

Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash

CF45 4ER

Podpora č.: XS 112/03

Členský stát: Spojené království

Region: Severozápadní Anglie

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: West Lancashire „Investing in Business“ regeneration programme

Právní základ: Section 33, Local Government and Housing Act 1989

Section 2, Local Government Act

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku:

2003/04

:

233 370 GBP

2004/05

:

786 774 GBP

2005/06

:

2 323 548 GBP

2006/07

:

3 483 548 GBP

2007/08

:

1 023 548 GBP

2008/09

:

149 212 GBP

Celkem

:

8 000 000 GBP

Vlastní částka na jednotlivý rok se může trochu lišit, ale celková částka je pevná.

Maximální míra podpory: West Lancashire je oblast podle čl. 87 odst. 3 písm. c), která má nárok na regionální investiční podporu ve výši 20 %. Dalších 10 % je k dispozici pro malé a střední podniky, čímž maximální míra podpory celkem dosahuje 30 %.

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Do června 2007 v souladu s platnými právními předpisy. Poté bude program ve shodě s aktuálně platnými právními předpisy.

Cíl podpory: Podpora se poskytne pro podnikatelské záměry malých a středních podniků, které pomohou splnit cíle strategie NWDA „Regional Economic Strategy 2003“ a strategie „West Lancashire Local Strategic Partnership's Community Strategy“. Patří sem využívání obchodního růstového potenciálu, zlepšení konkurenceschopnosti a produktivity podniků, rozvoj zdravého trhu práce a zabezpečení hospodářské integrace.

Cíl podpory spočívá ve zlepšení konkurenceschopnosti, produktivity a schopnosti malých a středních podniků vytvářet pracovní příležitosti ve West Lancashire tím, že se vyvinou nové produkty, nové a rozšířené obchodování a zlepší se podnikové procesy. Cíle budou splněny pomocí kapitálových investic do pozemků, staveb, strojů a vybavení a pomocí přenosu technologií v souvislosti s rozšířením současného podniku nebo vytvořením nového podniku.

Dotčená hospodářská odvětví: Všechna způsobilá průmyslová odvětví, aniž by byla dotčena zvláštní pravidla týkající se státní pomoci v určitých odvětvích – čl. 1 odst. 2 nařízení o blokové výjimce pro malé a střední podniky.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu: Orgánem poskytujícím podporu je West Lancashire Local Strategic Partnership a program spravuje West Lancashire District Council. Kontaktní osobou pro obě činnosti je:

Gary S. Jones

Regeneration Manager, West Lancashire District Council

Technology Management Centre

White Moss Business Park, Moss Lane View

Skelmersdale, Lancs. WN8 9TN

Číslo podpory: XS 127/03

Členský stát: Itálie

Region: Kalábrie

Název režimu podpory nebo při jednotlivé podpoře jméno společnosti, jež je příjemcem podpory: Podpora na budování nového vysoce kvalitního ubytování v rámci místních turistických sítí a systémů, které nabízejí malé a střední podniky v oblasti turistiky – opatření 4.4. akce b) operativní regionální program Kalábrie 2000 – 2006

Právní základ:

L.R. 7/2001 art. 31 quater

Decisione C.E. dell'8 agosto 2000 n. 2345

D.G.R. n. 398 del 14.05.2002

Roční plánované výdaje: Celkový rozpočet: 83 milionů eur, rozdělený na:

Typ 4.4.b.1 (nově klasifikované hotelové a nehotelové ubytování): 80 milionů eur;

Typ 4.4.b.2 (přeměna budov vysoké historické a umělecké hodnoty na kvalitní ubytování) 3 miliony eur.

Předpokládané náklady 2003: 16 600 000 eur

Předpokládané náklady 2004: 22 200 000 eur

Předpokládané náklady 2005: 22 200 000 eur

Předpokládané náklady 2006: 22 000 000 eur

Maximální míra podpory: Finanční podpora ve výši 50 % způsobilých nákladů, avšak nejvýše 75 % čisté hodnoty investic.

Datum uskutečnění:

Trvání režimu::

Účel podpory: Účelem podpory je modernizace zařízení cestovního ruchu v regionu Kalábrie vybudováním vysoce kvalitního ubytování s důrazem na podporu místního architektonického dědictví.

Finanční opatření se provádějí v rámci místních sítí a systémů, kde je skutečná poptávka, kterou nelze kvalitativně a/nebo kvantitativně uspokojit.

U opatření způsobilých k podpoře se musí jednat o komplexní a operačně nezávislé programy, které jsou schopny splnit cíle týkající se produktivity, hospodářství a politiky zaměstnanosti.

Dotčená hospodářská odvětví: Cestovní ruch s výjimkou opatření v agroturismu a venkovském turismu, které jsou financovány z EAGFL.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Regione Calabria (sede legale)

Via Massara, n. 2

I-88100 Catanzaro

Číslo podpory: XS 128/03

Členský stát: Itálie

Region: Kalábrie

Název režimu podpory nebo při jednotlivé podpoře jméno společnosti, jež je příjemcem podpory: Podpora investic podniků působících v oblasti informační technologie a telematika, textilního průmyslu, kožedělného a kožařského průmyslu – opatření 4.2 akce c) regionálního operačního programu Kalábrie 2000 – 2006 („Attrazione di iniziative imprenditoriali strategiche per lo sviluppo regionale e sviluppo della cooperazione produttiva interregionale“).

Právní základ:

Legge regionale n. 7/2001 art. 31 quater

Decisione C.E. dell'8 agosto 2000 n. 2345

Deliberazioni di Giunta regionale 23.05.2001, n. 439 e 31.05.2001, n. 470, integrate con Deliberazioni 08.01.2002, n. 14 e 29.01.2002, n. 63.

Plánované roční výdaje v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory udělené společnosti: Celkový rozpočet: 54 932 200 eur

Předpokládané náklady 2003: 10 milionů eur

Předpokládané náklady 2004: 13 milionů eur

Předpokládané náklady 2005: 13 milionů eur

Předpokládané náklady 2006: 18 932 000 eur

Maximální míra podpory: Finanční příspěvek s maximální mírou podpory odpovídá 50 % ČEP + 15 % HEP investičních nákladů.

Datum uskutečnění: Od 1. října 2003

Trvání režimu podpory nebo poskytnutí jednotlivé podpory: Do 31. prosince 2006

Účel podpory: Účelem podpory je přitáhnout strategické podnikatelské iniciativy k regionálnímu rozvoji a rozvoji meziregionální spolupráce v oblasti výroby pomocí projektů v daných odvětvích.

Podpora předpokládá dva druhy intervencí: jednu k podpoře podnikatelských strategických iniciativ pro regionální rozvoj (střední podniky); ostatní k realizaci projektů na spolupráci jednotlivých podniků a skupin podniků v oblasti výroby (malé podniky).

Dotčená hospodářská odvětví: Informační technologie a telematika, textilní průmysl, kožařský a kožedělný průmysl

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Regione Calabria (sede legale)

Via Massara, n. 2

I-88100 Catanzaro

Číslo podpory: XS 129/03

Členský stát: Itálie

Region: Friulsko – Julské Benátsko

Název režimu podpory: Poskytování finančních prostředků řemeslným podnikům na výzkum, vývoj a transfery technologií

Právní základ: Decreto del Presidente della Regione n. 0362/Pres. Del 10/10/2003

Roční plánované výdaje: 2004: 800 000 eur

2005: 800 000 eur

2006: 800 000 eur

Maximální míra podpory: Do horní hranice stanovené v právních předpisech Společenství o pomoci malým a středním podnikům a v předpisech o regionální podpoře:

na získání patentů, obchodních značek, práv na užívání nových technologií pro výrobní cykly, včetně zvyšování jakosti výrobků, jejich distribuce a ochrany životního prostředí: 15 % HEP pro malé podniky a 7,5 % HEP pro střední podniky; na investice v oblastech vyňatých podle článku Article 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o EU: 8 % ČEP + 10 % HEP pro malé podniky; 8 % ČEP + 6 % HEP pro střední;

za účelem vypracování studie proveditelnosti a výzkumných projektů, které se předkládají státu nebo Evropské unii, aby podnik mohl požádat o podporu na výzkum a vývoj: 50 % nákladů na služby poskytnuté konzultanty mimo podnik, a to do maximální výše 5 000 eur.

Datum uskutečnění: Od vstupu nařízení v platnost dne 5. listopadu 2003

Trvání režimu: Do 31. prosince 2006 s možností prodloužení o šestiměsíční přechodné období podle článku 10 nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům.

Účel podpory: Podpora řemeslných malých a středních podniků s cílem podpořit technické inovace a výzkum udělením podpor na nehmotné investice a služby poskytované externími poradními firmami.

Příjemci: řemeslné firmy, jejich konsoria a konsorční společnosti také ve formě družstev podle definice malých a středních podniků uvedené v příloze I nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. února 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům. Ode dne 1. ledna 2005 platí nová definice mikropodniků, malých a středních podniků dle doporučení Komise ze dne 6. května 2003 (Úř. věst. L 124, 20.5.2003).

Dotčená hospodářská odvětví: Všechna odvětví s výjimkou podniků, které provádějí činnosti související s výrobou, zpracováním a uváděním na trh výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o EU a v takzvaných citlivých odvětví.

Název a adresa orgánu schvalujícího podporu: Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione – Servizio per lo sviluppo dell'artigianato

Via Giulia 75/1

I-34100 Trieste

Telefon: 040-377 48 22

Fax: 040-377 48 10

e-mail: dir.art.coop@regione.fvg.it

Další informace: Režim je v souladu s nařízením (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001.

Regionální orgány se zavazují změnit definici malých a středních podniků s účinností od 1. ledna 2005 dle doporučení Komise ze dne 6. května 2003, pokud jde o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003).


III Oznámení

Komise

28.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/22


F-Grenoble: Provoz pravidelné letecké dopravy

Zrušení

(„Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie“ S 119 ze dne 22.6.2005, otevřené řízení, 117015-2005)

(2005/C 156/10)

Generální rada v Isère, ředitelství pro dopravu, oddělení pro řízení projektu, BP 1096, F-38022 Grenoble Cedex. Tel.: (33-4) 76 00 60 30. Fax: (33-4) 76 00 30 36.

Toto vyhlášení bylo zrušeno.


28.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/23


Výběrové řízení na nezávislé odborníky pro programy eContentplus a Safer Internet Plus (2005 – 2008)

(2005/C 156/11)

Popis

Komise vyzývá k podávání přihlášek jednotlivce, kteří mají zájem poskytovat odbornou pomoc ve spojení s programy eContentplus a Safer Internet Plus. Náplň práce zahrnuje pomoc Komisi při vyhodnocování návrhů předložených na základě výzev k předkládání návrhů a při přezkumu jednotlivých projektů v rámci programů eContentplus a Safer Internet Plus i starších projektů financovaných v rámci programů eContent a Safer Internet, odbornou pomoc úředníkům Komise v souvislosti s hodnocením programů a další úlohy související s programy, pro které mohou být zapotřebí konkrétní odborné znalosti.

Cílem programu eContentplus je usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání v Evropě, čímž se zjednoduší vytváření a šíření informací v oblastech veřejného zájmu na úrovni Společenství; cílem programu Safer Internet Plus je podpora bezpečnějšího využívání internetu a nových on-line technologií, zejména ze strany dětí, a boj proti protiprávnímu obsahu a obsahu, který si koncový uživatel nepřeje.

Více informací o těchto programech naleznete na příslušných internetových stránkách:

pro program eContentplus na adrese

europa.eu.int/econtentplus

a pro program Safer Internet Plus na adrese

europa.eu.int/saferinternet

Požadavky

Všechny přihlášky musí splňovat podrobná kritéria a podmínky, které jsou uvedeny v anglickém jazyce na výše uvedených internetových stránkách Komise.

Zahrnují zejména požadavky týkající se státní příslušnosti, kvalifikací, zkušeností a jazykových znalostí.

Uzávěrka pro podání přihlášek

Přihlášky do výběrového řízení lze podávat ode dne zveřejnění této výzvy do 30. června 2009. Seznam odborníků zůstane v platnosti do 31. prosince 2009.