ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 24

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 48
29. ledna 2005


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Rada

2005/C 024/1

Sdělení týkající se prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 1986

1

2005/C 024/2

Rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2004 o nahrazení členů a náhradníků správní rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

2

 

Komise

2005/C 024/3

Směnné kurzy vůči euro

4

2005/C 024/4

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES případy k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

5

2005/C 024/5

Dokumenty KOM jiné než legislativní návrhy přijaté Komisí

6

2005/C 024/6

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

7

 

II   Přípravné akty

 

Komise

2005/C 024/7

Legislativní návrhy přijaté Komisí

8

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


I Informace

Rada

29.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 24/1


Sdělení týkající se prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 1986

(2005/C 24/01)

Mezinárodní rada pro olivový olej rozhodla na svém 91. zasedání (Madrid, 29. listopadu až 2. prosince 2004) na základě ustanovení Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 1986 (1) ve znění Protokolu o prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách (2) o prodloužení platnosti této dohody o dvanáct měsíců do 31. prosince 2005.


(1)  Úř. věst. L 214, 4.8.1987, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 298, 3.12.1993, s. 37.


29.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 24/2


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 15. listopadu 2004

o nahrazení členů a náhradníků správní rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

(2005/C 24/02)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, (1) a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada svými rozhodnutími ze dne 3. června 2002 (2) a ze dne 29. dubna 2004 (3) jmenovala členy správní rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a jejich náhradníky na období, které končí dnem 2. června 2005.

(2)

Uvolnila se dvě místa členů a jedno místo náhradníka uvedené správní rady v kategorii zástupců vlád po odstoupení Leodegaria FERNÁNDEZE SÁNCHEZE, Toma BEEGANA a Sylvie WOODOVÉ.

(3)

Zástupci organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů předložili seznam kandidátů na místa členů a náhradníků, jež se uvolnila po odstoupení některých jejich členů,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Členy a náhradníky správní rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou na období, které končí dnem 2. června 2005, jmenováni:

I.   ZÁSTUPCI VLÁD

Země

Členové

Jména

Nahrazená osoba

Španělsko

Člen

Javier PINILLA GARCÍA

Leodegario FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Irsko

Člen

Daniel KELLY

Tom BEEGAN

Náhradník

Pat DONNELLAN

Sylvia WOODOVÁ

II.   ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNANCŮ

Země

Členové

Jména

Nahrazená osoba

Belgie

Člen

Hermann FONCK

François PHILIPS

Náhradník

François PHILIPS

Hermann FONCK

Dánsko

Člen

Jan Kahr FREDERIKSEN

Lone JACOBSEN

Náhradník

Lone JACOBSEN

Jan Kahr FREDERIKSEN

Estonsko

Člen

Argo SOON

Ülo KRISTJUHAN

Náhradník

Peeter ROSS

Argo SOON

Řecko

Náhradník

Ioannis KONSTANTINIDIS

Spiros DRIVAS

Španělsko

Náhradník

Jesus GARCIA

Angel Carlos CARCOBA ALONSO

Francie

Člen

Giles SEITZ

Jean-Claude BODARD

Itálie

Členka

Gabriella GALLIOVÁ

Luisa BENEDETTINIOVÁ

Náhradnice

Paola AGNELLOVÁ MODICAOVÁ

Gabriella GALLIOVÁ

Lucembursko

Člen

Antoine GIARDIN

Marcel GOEREND

Náhradník

Marcel GOEREND

Antoine GIARDIN

Slovensko

Člen

Peter RAMPÁŠEK

Ján KOŠOVSKÝ

Náhradník

Jaroslav BOBELA

Peter RAMPÁŠEK

Finsko

Náhradnice

Riitta TYÖLÄJÄRVIOVÁ

Irma PAHLMANOVÁ

III.   ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

Země

Členové

Jména

Nahrazená osoba

Německo

Člen

Thomas HOLTMANN

Reiner LEHR

Náhradník

Herbert BENDER

Thomas HOLTMANN

Estonsko

Náhradnice

Kristiina KIBEOVÁ

Iren VÕITRAOVÁ

Španělsko

Členka

Pilar IGLESIASOVÁ VALCARCEOVÁ

Pere TEIXIDO CAMPAS

Náhradník

Pere TEIXIDO CAMPAS

 

Litva

Náhradník

 Jonas GUZAVICIUS

Vytautas TRECIOKAS

Portugalsko

Člen

 Marcelino PENA COSTA

Costa TAVARES

Náhradník

José COSTA TAVARES

José Luis SALGADO BARROSO

Švédsko

Náhradník

 Bodil MELLBLOM

Ulla-Britt FRÄJDINOVÁ-HELLQVISTOVÁ

V Bruselu dne 15. listopadu 2004.

Za Radu

předseda

M. van der HOEVEN


(1)  Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1643/95 (Úř. věst. L 156, 7.7.1995. s 1).

(2)  Úř. věst. C 161, 5.7.2002, s. 5.

(3)  Úř. věst. C 116, 30.4.2004, s. 16.


Komise

29.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 24/4


Směnné kurzy vůči euro (1)

28. ledna 2005

(2005/C 24/03)

1 euro=

 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3035

JPY

japonský jen

134,69

DKK

dánská koruna

7,4419

GBP

britská libra

0,69255

SEK

švédská koruna

9,0875

CHF

švýcarský frank

1,5461

ISK

islandská koruna

80,77

NOK

norská koruna

8,2500

BGN

bulharský lev

1,9558

CYP

kyperská libra

0,5832

CZK

česká koruna

30,223

EEK

estonská koruna

15,6466

HUF

maďarský forint

245,13

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,6962

MTL

maltská lira

0,4313

PLN

polský zlotý

4,0530

ROL

rumunský lei

37 705

SIT

slovinský tolar

239,78

SKK

slovenská koruna

38,338

TRY

turecká lira

1,7377

AUD

australský dolar

1,6847

CAD

kanadský dolar

1,6167

HKD

hongkongský dolar

10,1663

NZD

novozélandský dolar

1,8312

SGD

singapurský dolar

2,1315

KRW

jihokorejský won

1 334,52

ZAR

jihoafrický rand

7,7643


(1)  

Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


29.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 24/5


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES

případy k nimž Komise nevznáší námitku

(2005/C 24/04)

(Text s významem pro EHP)

Datum přijetí rozhodnutí:

Členský stát: Řecko

Podpora č.: N 617/2003

Název: Regionální podpora loděnicím Lamda

Cíl: Investiční podpora loděnicím se sídlem v regionu podle čl. 87 odst. 3 písm. a)

Právní základ:

Míra podpory: 10 349 269 EUR odpovídajících 22,5 % z celkových investičních nákladů 45 996 750 EUR

Závazné znění rozhodnutí bez veškerých důvěrných údajů lze nalézt na adrese

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids


29.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 24/6


Dokumenty KOM jiné než legislativní návrhy přijaté Komisí

(2005/C 24/05)

Dokument

Část

Datum

Název

KOM(2004) 429

 

16. 6. 2004

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšování přístupu k informacím pro orgány zajišťující průchod zákona

KOM(2004) 453

 

2. 7. 2004

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o pobřežní plavbě

KOM(2004) 487

 

14. 7. 2004

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU: Finanční výhledy 2007 – 2013

KOM(2004) 519

 

19. 7. 2004

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU: KONZULTACE O MOŽNOSTECH ROZVOJE SYSTÉMU EVROPSKÝCH ŠKOL

KOM(2004) 668

 

13. 10. 2004

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ: Textilie a oděvy po roce 2005 – Doporučení skupiny na vysoké úrovni pro textilie a oděvy

KOM(2004) 690

 

20. 10. 2004

ZPRÁVA KOMISE: KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004

KOM(2004) 693

 

25. 10. 2004

SDĚLENÍ KOMISE: Agentura pro základní práva Dokument k veřejné konzultaci

KOM(2004) 702

 

20. 10. 2004

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Ochrana kritické infrastruktury při boji proti terorismu

KOM(2004) 726

 

26. 10. 2004

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU: Jednotný evropský politický rámec pro vnější akce v boji proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze

KOM(2004) 772

1

6. 12. 2004

ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu

KOM(2004) 823

 

21. 12. 2004

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zvláštní rámec pomoci tradičním dodavatelům banánů zemí AKT (Nařízení Rady (ES) č. 856/1999) Dvouletá zpráva Komise 2004

Tyto texty jsou dostupné na stránce EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


29.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 24/7


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES

případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(2005/C 24/06)

(Text s významem pro EHP)

datum přijetí rozhodnutí:

členský stát: Itálie (Friulia-Venezia Giulia)

číslo podpory: N 335/2003

název: podpora pro vytváření služeb systému kombinované dopravy Ro-La

cíl: Cílem programu je podpořit přenesení nákladní dopravy ze silnic na železnici pomocí udělení podpory logistickým podnikům, které poskytují služby Ro-La vyjíždějící z nebo přijíždějící do železniční stanice nebo intermodálního střediska v regionu Friulia-Venezia Giulia.

právní základ:

„interventi per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia“

rozpočet: Pro rok 2003 byla vyčleněna částka 1 600 000 euro, která se převede do roku 2004. Pro rok 2005 se plánuje nová vyčleněná čátka 2 000 000 euro.

trvání: tři roky

Rozhodnutí v závazném jazykovém znění, z něhož byly odstraněny důvěrné údaje, je dostupné na adrese:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids


II Přípravné akty

Komise

29.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 24/8


Legislativní návrhy přijaté Komisí

(2005/C 24/07)

Dokument

Část

Datum

Název

KOM(2004) 448

 

30. 6. 2004

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz, včetně financování terorismu

KOM(2004) 454

 

29. 6. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2001/131/ES o uzavření konzultací s Haiti v rámci článku 96 Dohody o partnerství AKT-ES

KOM(2004) 469

 

14. 7. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o programu Kultura 2007 (2007 – 2013)

KOM(2004) 488

 

14. 7. 2004

Návrh na ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – PROGRESS

KOM(2004) 538

 

4. 8. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu za Evropské společenství a o prozatímním provádění dohody formou výměny dopisů týkající se prodloužení protokolu, kterým se na období od 28. února 2004 do 31. prosince 2004 stanoví rybolovná práva a finanční vyrovnávací položka v souladu s dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islámskou federální republikou Komor ve věci rybolovu v oblasti Komor

KOM(2004) 540

 

4. 8. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ RADY vztahujícího se k uzavření smlouvy ve formě výměny listin týkající se prodloužení platnosti protokolu stanovujícího možnosti rybolovu a finanční kompenzaci uvedené ve smlouvě uzavřené mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islámskou federativní republikou Komory, týkající se rybolovu v komorských vodách, pro období mezi 28. únorem 2004a 31. prosincem 2004

KOM(2004) 546

 

10. 8. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY které se týká pozice Společenství v rámci Smíšeného výboru pro přijetí protokolu č. 3 o definici pojmu „původních výrobků“ a o metodách administrativní spolupráce, založeném v Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ve shodě s rozšířením Evropské unie

KOM(2004) 553

 

11. 8. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se povoluje Itálii uplatňovat opatření odchylné od čl. 2 odst. 1 Šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

KOM(2004) 566

1

20. 8. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a prozatímním provádění Dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, za účelem zohlednění přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

KOM(2004) 566

2

20. 8. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, za účelem zohlednění přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

KOM(2004) 570

 

26. 8. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a provádí konečný výběr prozatímního cla uvaleného na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie

KOM(2004) 576

 

31. 8. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření konzultací s Tožskou republikou podle článku 96 dohody z Cotonou

KOM(2004) 625

 

4. 10. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou

KOM(2004) 634

 

7. 10. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se zřizuje Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES

KOM(2004) 638

 

7. 10. 2004

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se po 29. mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci – c/m/r)

KOM(2004) 639

 

7. 10. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o dovozu určitých výrobků z oceli pocházejících z Ruské federace

KOM(2004) 650

 

11. 10. 2004

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách

KOM(2004) 654

 

13. 10. 2004

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění trhu přístavních služeb

KOM(2004) 660

 

13. 10. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o pozici Společenství v rámci Rady přidružení ustavené Evropskou dohodou mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé, o účasti Rumunska v systému RAPEX podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků

KOM(2004) 671

 

14. 10. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření pro otevření celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska

KOM(2004) 673

 

15. 10. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Společenství v rámci společné Rady EU a Mexika ke změnám rozhodnutí společné Rady 2/2001

KOM(2004) 677

 

18. 10. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY O POSTOJI SPOLEČENSTVÍ TÝKAJÍCÍM SE ZŘÍZENÍ SMÍŠENÉHO PORADNÍHO VÝBORU, O NĚMŽ MÁ ROZHODNOUT RADA PRO PŘIDRUŽENÍ ZŘÍZENÁ EVROPSKOU DOHODOU MEZI EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI A RUMUNSKEM

KOM(2004) 728

1

29. 10. 2004

Návrh SMĚRNICE RADY kterou se mění směrnice č. 77/388/EHS s cílem zjednodušit povinnosti týkající se DPH

KOM(2004) 728

2

29. 10. 2004

Návrh SMĚRNICE RADY kterou se stanoví pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 77/388/EHS osobám povinným k dani neusazeným v tuzemsku, ale v jiném členském státě

KOM(2004) 728

3

29. 10. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 s ohledem na zavedení opatření správní spolupráce v oblasti zjednodušeného systému jednoho správního místa a postupu při vrácení daně z přidané hodnoty

KOM(2004) 729

1

27. 10. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podepsání rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Albánií o obecných zásadách účasti Albánie na programech Společenství

KOM(2004) 729

2

27. 10. 2004

 Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podepsání rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o obecných zásadách účasti Bosny a Hercegoviny na programech Společenství

KOM(2004) 729

3

27. 10. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podepsání rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou o obecných zásadách účasti Chorvatské republiky na programech Společenství

KOM(2004) 729

4

27. 10. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podepsání protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé týkající se rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie o obecných zásadách účasti Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na programech Společenství

KOM(2004) 729

5

27. 10. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podepsání rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskem a Černou Horou o obecných zásadách účasti Srbska a Černé Hory na programech Společenství

KOM(2004) 730

 

29. 10. 2004

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, pokud jde o zakládání akciových společností a udržování a změnu jejich základního kapitálu

KOM(2004) 732

 

29. 10. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/1989, nařízení (ES) č. 1267/1999, nařízení (ES) č. 1268/1999 a nařízení (ES) č. 2666/2000 tak, aby zohledňovala kandidátský status Chorvatska

KOM(2004) 739

 

26. 10. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, kterým se mění nařízení (ES) č. 2820/98 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1763/1999 a (ES) č. 6/2000

KOM(2004) 741

 

9. 11. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky

KOM(2004) 754

1

18. 11. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a prozatímním provádění protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Izraelským státem na straně druhé, kterým se zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Polské republiky, Republiky Malta, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

KOM(2004) 754

2

18. 11. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Izraelským státem na straně druhé, kterým se zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Polské republiky, Republiky Malta, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

KOM(2004) 761

 

16. 11. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ RADY (ES, EURATOM), kterým se s účinností od 1. července 2004 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody

KOM(2004) 764

 

29. 11. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o mezinárodním programu pro ochranu delfínů Evropským společenstvím

KOM(2004) 772

2

6. 12. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu

KOM(2004) 804

 

10. 12. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření konzultací s Guinejskou republikou podle článku 96 dohody z Cotonou

KOM(2004) 830

 

23. 12. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71

KOM(2004) 842

 

23. 12. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci na Pobřeží slonoviny

KOM(2004) 844

 

28. 12. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o zavedení omezení při poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny

KOM(2005) 2

 

12. 1. 2005

Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Tyto texty jsou dostupné na stránce EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/