ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.207.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 207

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
13. července 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2012/C 207/01

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

1

2012/C 207/02

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

4

2012/C 207/03

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) ( 1 )

8

2012/C 207/04

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) ( 1 )

39

2012/C 207/05

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) ( 1 )

52

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 


IV Informace

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

13.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 207/1


Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

2012/C 207/01

Pomoc č.: SA.34935 (12/XA)

Členský stát: Lotyšsko

Region: Latvia

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Lauksaimniecības zemes iegāde maziem un vidējiem uzņēmumiem

Právní základ: Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumi Nr. 746 “Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”“Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 746 “Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība” ”

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu: 10 LVL (v milionech)

Maximální míra podpory: 10 %

Datum uskutečnění: —

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 27. června 2012–30. prosince 2012

Cíl podpory: Investice v zemědělských podnicích (článek 4 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: Zemědělství, lesnictví a rybářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Lauku attīstības fonds

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Adresa internetových stránek:

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=194748

 

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/ZMNot_290212_kreditgarantijas.pdf

Další informace: —

Pomoc č.: SA.34961 (12/XA)

Členský stát: Lotyšsko

Region: Latvia

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Grozījums atbalsta shēmā XA 123/08 “Atbalsts apdrošināšanas prēmiju daļējai segšanai”

Právní základ: Ministru kabineta 2012. gada 14. februāra noteikumi Nr. 112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību”

Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 14. februāra noteikumos Nr. 112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” ”

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu: 0,90 LVL (v milionech)

Maximální míra podpory: 50 %

Datum uskutečnění: —

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 22. června 2012–30. prosince 2013

Cíl podpory: Pojistné (článek 12 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: Zemědělství, lesnictví a rybářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Adresa internetových stránek:

 

http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1895&id=14097

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=244949

Další informace: —

Pomoc č.: SA.34979 (12/XA)

Členský stát: Bulharsko

Region: Bulgaria

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Помощ за участие в изложение по овцевъдство-Регионално изложение по овцевъдство гр. Русе, Регионално изложение по овцевъдство гр. Стара Загора и отпечатване на каталог Мъжки разплодници и майки кочопроизводителки от породата Ил дьо Франс, наръчник Ветеринарно-профилактични мероприятия във фермата и наръчник на фермера Породата Ил дьо Франс в България

Právní základ: Чл. 12, ал.1, т.10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu: 0,02 BGN (v milionech)

Maximální míra podpory: 100 %

Datum uskutečnění: —

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 25. června 2012–31. prosince 2013

Cíl podpory: Technická pomoc (článek 15 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: Zemědělství, lesnictví a rybářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Държавен фонд „Земеделие“

бул. „Цар Борис III“ № 136

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Adresa internetových stránek: http://www.dfz.bg/assets/3588/shema_panairi_ile_de_france.doc

Další informace: —

Pomoc č.: SA.34980 (12/XA)

Členský stát: Bulharsko

Region: Bulgaria

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Помощ за участие в изложение на коне-Национално изложение на коне от породата Хафлингер — гр. Разлог, Национално изложение на Дунавска порода коне — гр. София, Национално изложение на Българска тежковозна порода коне-гр. Перник, Национално изложение на коне от породата Каракачански кон — гр. Смолян, Национално изложение на коне от Чистокръвна английска порода — гр. Балчик, Национално изложение на коне от породата Български рисист кон-гр. Пазарджик

Právní základ: Чл. 12, ал.1 т.10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu: 0,04 BGN (v milionech)

Maximální míra podpory: 76 %

Datum uskutečnění: —

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 25. června 2012–31. prosince 2013

Cíl podpory: Technická pomoc (článek 15 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Държавен фонд „Земеделие“

бул. „Цар Борис III“ № 136

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Adresa internetových stránek: http://www.dfz.bg/assets/3589/shema_panairi_kone.doc

Další informace: —

Pomoc č.: SA.35007 (12/XA)

Členský stát: Spojené království

Region: North East, North West, Yorkshire and the Humber, East Midlands, West Midlands, Eastern, London, South East, South West

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Areas of Outstanding Natural Beauty Technical Support Scheme (England) 2012

Právní základ: National Parks and Access to the Countryside Act 1949 and the Countryside and Rights of Way Act 2000

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu: 0,60 GBP (v milionech)

Maximální míra podpory: 100 %

Datum uskutečnění: —

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 2. července 2012–31. března 2017

Cíl podpory: Technická pomoc (článek 15 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: Zemědělství, lesnictví a rybářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Department for Environment. Food and Rural Affairs

1/09 Temple Quay

2 The Square

Bristol

BS1 6EB

UNITED KINGDOM

Adresa internetových stránek: http://www.defra.gov.uk/rural/protected/nationally/aonb/

Další informace: —


13.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 207/4


Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

2012/C 207/02

Pomoc č.: SA.33972 (11/XA)

Členský stát: Irsko

Region: Ireland

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Stamp Duty Relief for Young Trained Farmers

Právní základ: Stamp Duties Consolidation Act, 1999

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu: 25 EUR (v milionech)

Maximální míra podpory: 100 %

Datum uskutečnění: —

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 11. dubna 2012–31. prosince 2013

Cíl podpory: Přeparcelování pozemků (článek 13 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: Zemědělství, lesnictví a rybářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Department of Agriculture, Food and the Marine

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Adresa internetových stránek:

 

http://www.revenue.ie/en/tax/stamp-duty/leaflets/index.html

 

http://www.revenue.ie/en/tax/stamp-duty/leaflets/sd2b.pdf

Další informace: —

Pomoc č.: SA.33973 (11/XA)

Členský stát: Irsko

Region: Ireland

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Annual Grant paid to the Federation of Irish Beekeepers Associations (FIBKA)

Právní základ: Department of Finance Sanction 06/089

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu: 0,01 EUR (v milionech)

Maximální míra podpory: 100 %

Datum uskutečnění: —

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 11. dubna 2012–31. prosince 2013

Cíl podpory: Technická pomoc (článek 15 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: Zemědělství, lesnictví a rybářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Adresa internetových stránek: http://www.agriculture.gov.ie/farmingsectors/beekeepinghoney/

Další informace: —

Pomoc č.: SA.34270 (12/XA)

Členský stát: Španělsko

Region: Aragon

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables

Právní základ: Orden de 14 de diciembre del Departamento de Economía y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2011, subvenciones para el uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables.

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu: 7,60 EUR (v milionech)

Maximální míra podpory: 40 %

Datum uskutečnění: —

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 25. dubna 2012–30. června 2012

Cíl podpory: Investice v zemědělských podnicích (článek 4 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Gobierno de Aragón, Consejero de Economía y Hacienda

Edificio Pignatelli

Po María Agustín, 36

50071 Zaragoza

ESPAÑA

Adresa internetových stránek: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=636257525045

Další informace: —

Pomoc č.: SA.34319 (12/XA)

Členský stát: Nizozemsko

Region: Noord-Overijssel

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Stimuleringsregeling Kampereiland e.o.

Právní základ: Kadernotitie Stimuleringsregeling

(Raadsbesluit gemeente Kampen 2 februari 2006)

(AvA-besluit Kampereiland Vastgoed N.V. 27 mei 2010)

(http://www.destadserven.nl/)

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu: 0,28 EUR (v milionech)

Maximální míra podpory: 100 %

Datum uskutečnění: —

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 6. dubna 2012–30. listopadu 2014

Cíl podpory: Investice v zemědělských podnicích (článek 4 nařízení (ES) č. 1857/2006), Technická pomoc (článek 15 nařízení (ES) č. 1857/2006), Zachování krajiny a tradičních staveb (článek 5 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: Zemědělství, lesnictví a rybářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Kampereiland Vastgoed N.V.

Koornmarkt 26

8261 JX Kampen

NEDERLAND

Adresa internetových stránek: http://www.destadserven.nl/images/stories/3638_Stimuleringsmodel_Stadserven_Stadserven.pdf

Další informace: —

Pomoc č.: SA.34772 (12/XA)

Členský stát: Slovensko

Region: Bratislavský, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Schéma štátnej pomoci na platby poistného v znení dodatku č. 3

Právní základ: § 10 a príslušné ustanovenia nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. z 28. septembra 2011 o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka upravujúce poskytovanie pomoci podľa tejto schémy,

zákon č. 19/2002 Z. z.,

zákon č. 523/2004 Z. z.

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

zákon č. 105/1990 Zb.

zákon č. 181/1995 Z. z.

zákon č. 111/1990 Zb

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu: 2 EUR (v milionech)

Maximální míra podpory: 50 %

Datum uskutečnění: —

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 28. června 2012–31. prosince 2013

Cíl podpory: Pojistné (článek 12 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Adresa internetových stránek: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161

Další informace: —

Pomoc č.: SA.34797 (12/XA)

Členský stát: Belgie

Region: Vlaams Gewest

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Subsidie aan Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders vzw

Právní základ: Ministerieel besluit houdende de facultatieve subsidie aan de Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders vzw

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu: 0,03 EUR (v milionech)

Maximální míra podpory: 100 %

Datum uskutečnění: —

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 20. června 2012–31. prosince 2012

Cíl podpory: Technická pomoc (článek 15 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips 6e verdieping

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adresa internetových stránek: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134

Další informace: —

Pomoc č.: SA.34840 (12/XA)

Členský stát: Španělsko

Region: Comunidad Valenciana

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Prestación servicios a PYMES para la realización del Plan de control de calidad de producción láctea en la Comunitat Valenciana.

Právní základ: Resolución de 2012, de la Cosellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua por la que se concede una subvención nominativa al Centro de Apoyo Tecnológico Lácteo (CEATEL)

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu: 0,02 EUR (v milionech)

Maximální míra podpory: 100 %

Datum uskutečnění: —

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 31. května 2012–31. prosince 2012

Cíl podpory: Produkce jakostních zemědělských produktů (článek 14 nařízení (ES) č. 1857/2006), Odvětví živočišné výroby (článek 16 nařízení (ES) č. 1857/2006), Technická pomoc (článek 15 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: Chov mléčného skotu, chov ovcí a koz

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Dir. Gral. Prod. Agraria y Ganaderia Conselleria Agricultura, Pesca, Alim. y Agua

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adresa internetových stránek: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=adc20f42-0e6b-47b4-b0b6-9ba95ed27ce4&groupId=16

Další informace: —

Pomoc č.: SA.34919 (12/XA)

Členský stát: Portugalsko

Region: Continente

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Isenção ou diferimento do pagamento da contribuição social por parte dos agricultores ou de empresas agrícolas

Právní základ: Resolução do Conselho de Ministros n.o 37/2012

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu: 6 EUR (v milionech)

Maximální míra podpory: 3 %

Datum uskutečnění: —

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 29. června 2012–31. prosince 2013

Cíl podpory: Nepříznivé klimatické jevy (článek 11 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Instituto da Segurança Social, I.P.

Rua Rosa Araújo 43.o

1250-194 Lisboa

PORTUGAL

Adresa internetových stránek: http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/10601/0000200003.pdf

Další informace: —

Pomoc č.: SA.34936 (12/XA)

Členský stát: Itálie

Region: Friuli-Venezia Giulia

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Modifiche al regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti alle imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80

Právní základ: Delibera di Giunta regionale n. 619 del 13 aprile 2012

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu: 1 EUR (v milionech)

Maximální míra podpory: 60 %

Datum uskutečnění: —

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 15. června 2012–31. prosince 2013

Cíl podpory: Investice v zemědělských podnicích (článek 4 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali

Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo

Via Sabbadini 31

33100 Udine UD

ITALIA

Adresa internetových stránek: http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&num=619&tx_dataDel=&key=&uf=&btnCerca=vai

Další informace: —


13.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 207/8


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

(Text s významem pro EHP)

2012/C 207/03

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34248 (12/X)

Členský stát

Finsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Säädöskokoelman nro 1523/2011

Název regionu (podle NUTS)

POHJOIS-SUOMI, ITA-SUOMI

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

Valtiovarainministeriö

PL 28, 00023 Valtioneuvosto

www.vm.fi

Název opatření podpory

Pienten ja keskisuurten yritysten kehitysalueille tekemien investointien korotetut poistot

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annettu laki (1262/1993, muut. 1736/1995, 32/1998, 1215/1998, 964/2000, 901/2001, 914/2003, 979/2006, 749/2008 ja 1523/2011)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

ProlongationX 71/2009

Doba trvání

1.1.2012-31.12.2016

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,50 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Jiná forma daňové úlevy

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

50 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120118Piente/name.jsp

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34264 (12/X)

Členský stát

Spojené království

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

UNITED KINGDOM

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

HM Revenue and Customs

100 Parliamenst Street

London SW1A 2BQ

www.hmrc.gov.uk

Název opatření podpory

Reduced levels of taxation to motor fuels supplied on the islands of the Inner and Outer Hebrides, the Northern Isles and the Scilly Isles

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

The Hydrocarbon Oil and Biofuels (Road Fuel in Defined Areas)(Reliefs)Regulations 2011

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.1.2012-31.10.2017

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

GBP 5,00 (v milionech)

V rámci záruk

GBP 0,00 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Jiná forma daňové úlevy

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora v podobě úlev na ekologických daních (článek 25)

0,05 GBP

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://www.hmrc.gov.uk/briefs/excise-duty/brief4011.htm

 

http://www.legislation.gov.uk/2011/2935

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34546 (12/X)

Členský stát

Belgie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

VLAAMS GEWEST

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Vlaamse Overheid

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albrt II-laan 35 bus 40

1030 Brussel

http://lv.vlaanderen.be

Název opatření podpory

Oproep Onderzoek biologische landbouw 2012

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Akkoord oproep onderzoek biologische landbouw 2012

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.4.2012-31.12.2015

Dotyčná hospodářská odvětví

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,16 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na výzkum a vývoj v odvětví zemědělství a rybolovu (článek 34)

100 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2706

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34564 (12/X)

Členský stát

Spojené království

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, LONDON, SOUTH EAST, SOUTH WEST, WALES, SCOTLAND

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

British Horseracing Authority (on behalf of Department for Culture Media & Sport)

British Horseracing Authority

75 High Holborn

London

WC1V 6LS

http://www.britishhorseracing.com/

Název opatření podpory

Grant scheme for the benefit of British Horseracing

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Physical Training and Recreation Act 1937 (in part)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.3.2012-29.2.2016

Dotyčná hospodářská odvětví

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti, Vědecký výzkum a vývoj, Veterinární činnosti, Vzdělávání, Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří, Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

GBP 10,00 (v milionech)

V rámci záruk

GBP 0,00 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora nově založeným malým podnikům (článek 14)

35 %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

20 %

Podpora pro podniky nově založené ženami-podnikatelkami (článek 16)

15 %

Podpora pro získání nových dopravních prostředků, které splňují přísnější normy, než jsou normy Společenství týkající se ochrany životního prostředí, nebo které zvýší úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje (článek 19)

35 %

10 %

Podpora na včasné přizpůsobení se malých a středních podniků budoucím normám Společenství (článek 20)

15 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí pro opatření na úsporu energie (článek 21)

60 %

20 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie (článek 22)

45 %

20 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí na podporu energie z obnovitelných zdrojů energie (článek 23)

45 %

20 %

Podpora na ekologické studie (článek 24)

50 %

20 %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

Podpora malých a středních podniků určená na účast na veletrzích (článek 27)

50 %

Základní výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. a))

100 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

20 %

Podpora na studie technické proveditelnosti (článek 32)

65 %

Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví (článek 33)

100 %

Podpora na výzkum a vývoj v odvětví zemědělství a rybolovu (článek 34)

100 %

Podpora pro mladé inovativní podniky (článek 35)

1 035 563 GBP

Podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací (článek 36)

165 690 GBP

Podpora na vypůjčení vysoce kvalifikovaných pracovníků (článek 37)

50 GBP

Specifické vzdělávání (čl. 38 odst. 1)

25 %

20 %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

60 %

20 %

Podpora na nábor znevýhodněných pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů (článek 40)

50 %

Podpora pro zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů (článek 41)

75 %

Režim podpory

75 %

20 %

Podpora ad hoc (čl. 13 odst. 1)

75 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw8and1Geo6/1/46/contents

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34566 (12/X)

Členský stát

Nizozemsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Název regionu (podle NUTS)

NEDERLAND

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Postbus 20401

2500 EK DEN HAAG

www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni

Název opatření podpory

VIC- varkens innovatie centrum

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Typ opatření

podpora ad hoc

Změna stávajícího opatření podpory

Datum poskytnutí podpory

10.2.2012

Dotyčná hospodářská odvětví

Chov prasat

Kategorie příjemce

MSP – Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Celková částka podpory ad hoc poskytnuté podniku

EUR 0,25 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora ad hoc (čl. 13 odst. 1)

7 %

0 %

Podpora na výzkum a vývoj v odvětví zemědělství a rybolovu (článek 34)

7 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/brieven/2012/02/10/herbestemming-middelen-varkensrechten-vic-sterksel.html

klik het document aan

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/12/verificatie-voorwaarden-staatssteun-ivm-vic-sterksel.html

klik het document aan

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34569 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Poskytovatel podpory

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA-COMUNIDAD DE MADRID-ESPAÑA

C/CARRERA DE SAN JERÓNIMO 13. 2a PLANTA. 28014. MADRID. ESPAÑA

www.madrid.org

Název opatření podpory

Préstamo a la Asociación de Interés General MADRID NETWORK

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda y la Asociación de Interés General MADRID NETWORK, por el que se concede un préstamo a la mencionada Asociación derivado del Convenio de la Comunidad de Madrid con el Ministerio de Ciencia e Innovación para el desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en la Comunidad de Madrid, suscrito al amparo del artículo 4.2 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

23.5.2011-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 80,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Zvýhodněná půjčka

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

50 %

20 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

20 %

Podpora pro mladé inovativní podniky (článek 35)

1 250 000 EUR

Režim podpory

15 %

20 %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142677486776&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843983

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34577 (12/X)

Členský stát

Litva

Referenční číslo přidělené v členském státě

LT

Název regionu (podle NUTS)

Lithuania

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva

www.ukmin.lt

Název opatření podpory

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schema

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Kėdainių laisvosios ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 33-1543) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4-263 „Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schemos ir Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schemos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 36-1812).

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

13.3.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

LTL 3,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Jiná – Fiscal measure

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

50 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420933&p_query=&p_tr2=2

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34578 (12/X)

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

DE-BMBF-617-72038-1/1(2011)

Název regionu (podle NUTS)

DEUTSCHLAND

Čl. 107 odst. 3 písm. c),Smíšené oblasti,Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Straße 28-30

10115 Berlin

http://www.bmbf.de

Název opatření podpory

Richtlinien zur Förderung von transnationalen Forschungsprojekten innerhalb des „ERA-Industrial Biotechnology 2“ (ERA-IB2): Industrielle Biotechnologie für Europa

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.11 BGBl. I S.2938

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.2011 BGBl. I S.2938

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/html

BHO mit VV i.akt.F., www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bho/gesamt.pdf

VwVfG i.akt.F., www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf

Bundesanzeiger Ausgabe Nr. 29 vom 21.2.2012 (S. 670)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

25.1.2012-1.7.2017

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 2,50 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na studie technické proveditelnosti (článek 32)

75 %

Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví (článek 33)

100 %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

65 %

20 %

Základní výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. a))

100 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

40 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.bmbf.de/de/18041.php

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34597 (12/X)

Členský stát

Lotyšsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Latvia

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Lauku atbalsta dienests

Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981

http://www.lad.gov.lv/lv/

Název opatření podpory

Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

2012.gada 14.februārī Ministru kabineta noteikumi Nr.112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 3.nodaļa 3.5.apakšnodaļa 143. – 151.punkts (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 38: 7.3.2012.)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

8.3.2012-30.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

LVL 0,10 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na výzkum a vývoj v odvětví zemědělství a rybolovu (článek 34)

100 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=244949

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34605 (12/X)

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

BADEN-WUERTTEMBERG

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Königstraße 46, 70173 Stuttgart

http://www.mwk.baden-wuerttemberg.de/

Název opatření podpory

Ideenwettbewerb Biotechnologie und Medizintechnik

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

LHO BW mit VV vom 19.10.1971 GBI. 1971, 428, zuletzt geändert durch Art. 17 der Verordnung vom 25.1.2012 GBI. S. 65, 67, http://www.landesrecht-bw.de/jportal/quelle=jlink&query=HO+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true

Richtlinien zur Fördermaßnahme Ideenwettbewerb Biotechnologie und Medizintechnik Baden Württemberg, 2. Förderphase, März 2012, Staatsanzeiger Baden-Württemberg Nr. 12 vom 30.3.2012, http://www.staatsanzeiger.de/index.php?id=1853

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.6.2012-31.12.2015

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 1,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na studie technické proveditelnosti (článek 32)

75 %

Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví (článek 33)

100 %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

65 %

20 %

Základní výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. a))

100 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

40 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/aktuelle_ausschreibungen/Biotechnologie/Foerderrichtlinien_Ideenwettbewerb_2.Phase.pdf

 

http://www.staatsanzeiger.de/index.php?id=1853

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34606 (12/X)

Členský stát

Spojené království

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

UNITED KINGDOM

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Department of Energy & Climate Change

DECC, 3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW

http://www.decc.gov.uk/

Název opatření podpory

DECC CCS Innovation Programme

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/4/section/5

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

13.3.2012-31.3.2015

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

GBP 15,00 (v milionech)

V rámci záruk

GBP 0,00 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

50 %

30 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

30 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/emissions/ccs/innovation/inn_comp/inn_comp.aspx

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34612 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

CANTABRIA

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29, 39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Název opatření podpory

PROGRAMA INNPULSA 2012-2015 – LÍNEA INNOVA CONVOCATORIA 2012

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

ORDEN IND/3/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES INNOVA DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015.PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.7.2012-1.6.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 2,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora malých a středních podniků určená na účast na veletrzích (článek 27)

50 %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

50 %

10 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

10 %

Režim podpory

15 %

10 %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34613 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

CANTABRIA

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29 39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Název opatření podpory

PROGRAMA INNPULSA 2012-2015 – LINEA COMPITE CONVOCATORIA 2012

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

ORDEN IND/4/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLCEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES COMPITE DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015.PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.7.2012-1.6.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 1,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

15 %

10 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223049

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34614 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

CANTABRIA

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29

39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Název opatření podpory

PROGRAMA INNPULSA 2012 - 2015-LÍNEA INVIERTE CONVOCATORIA 2012

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

ORDEN IND/5/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES INVIERTE DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015. PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

16.5.2012-16.10.2012

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 5,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

15 %

5 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223054

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34615 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

ES

Název regionu (podle NUTS)

CATALUNA

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó)

Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona

www.acc10.cat

Název opatření podpory

Líneas de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

RESOLUCIÓN EMO/400/2012, de 21 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las líneas de ayuda para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental con componente internacional, y se hacen públicas las convocatorias para el año 2012 (DOGC núm. 6085, de 12.3.2012).

RESOLUCIÓN EMO/93/2012, de 9 de enero, (DOGC núm. 6059, de 3.2.2012)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

13.3.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 7,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

De las 3 líneas de ayudas, únicamente la línea del Annexo 2 (Línea de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental) se cofinancia al 50% con fondos del Programa Operativo FEDER de Cataluña 2007-2013 — EUR 2,00 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví (článek 33)

70 %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

65 %

20 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

40 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=601936&type=01&language=es_ES

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1222367&type=01

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34647 (12/X)

Členský stát

Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

VENETO

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Le singole Camere di Commercio del Veneto. L'ufficio di coordinamento è Unioncamere del Veneto

Via delle Industrie 19/D, 3014 Venezia

www.unioncameredelveneto.it

Název opatření podpory

Aiuti che le Camere di Commercio del Veneto concederanno nel 2012 attraverso il Regolamento generale di esenzione (reg. 800/2008)

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Atti amministrativi quali regolamenti, delibere e/o provvedimenti delle Camere di Commercio e/o delle loro Aziende speciali, Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.1.2012-31.12.2012

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 6,12 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

0,311 %

0 %

Podpora malých a středních podniků určená na účast na veletrzích (článek 27)

0,43 %

0 %

Podpora na ekologické studie (článek 24)

0,03 %

0 %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

1,138 %

0 %

Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví (článek 33)

1,015 %

0 %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

3 %

0 %

Specifické vzdělávání (čl. 38 odst. 1)

0,2 %

0 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://www.vr.camcom.it

sezione contributi 2012 — regolamenti a sostegno di inziative promoz.

 

http://www.vi.camcom.it

sezione bandi e contributi

 

http://www.ve.camcom.it

sezione bandi e contributi

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34648 (12/X)

Členský stát

Česká republika

Referenční číslo přidělené v členském státě

13840/12/08100/08000

Název regionu (podle NUTS)

Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

http://www.mpo.cz

Název opatření podpory

Rozvoj – 3. výzva – 1. prodloužení

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification SA.33944

Doba trvání

28.3.2012-31.10.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

CZK 1 079,43 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Nařízení Komise č. 800/2008

SF – ERDF (85 %)

Státní rozpočet (15 %) – CZK 3 211,30 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

20 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://mpo-oppi.cz/rozvoj/#vyzva4

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34651 (12/X)

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

412-40306/13

Název regionu (podle NUTS)

DEUTSCHLAND

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/Foerderung/GAK/Adressen.html

Název opatření podpory

Grundsätze für die Förderung zur Marktstrukturverbeseerung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification X 651/2009

Doba trvání

1.4.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Výroba potravinářských výrobků

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 60,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

35 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/GAK-Foerderungsgrundsaetze/2012-Marktstrukturverbesserung.doc?blob=publicationFile

 

http://berichte.bmelv-statistik.de/DFB-0200200-2011.pdf

 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/agrstruktg/gesamt.pdf

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34672 (12/X)

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

DEUTSCHLAND

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Hauptzollamt

Die Anschrift des jeweils örtlich zuständigen Hauptzollamts kann auf der Internetseite der Zollverwaltung unter www.zoll.de ermittelt werden.

www.zoll.de

Název opatření podpory

Stromsteuerbegünstigung für den Schienenbahnverkehr und Energiesteuerermäßigung für den öffentlichen Personennahverkehr

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

§ 56 Energiesteuergesetz

§ 9 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2 Stromsteuergesetz

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Prolongation SA.12816

Doba trvání

1.4.2012-31.3.2022

Dotyčná hospodářská odvětví

Železniční osobní doprava meziměstská, Železniční nákladní doprava, Městská a příměstská pravidelná pozemní osobní doprava

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 215,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Jiná forma daňové úlevy

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora v podobě úlev na ekologických daních (článek 25)

54,02 EUR

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://www.gesetze-im-internet.de/stromstg/9.html

 

http://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/56.html

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34677 (12/X)

Členský stát

Spojené království

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

UNITED KINGDOM

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Department for Work and Pensions

Caxton House, Tothill Street, London, SW1H 9NA, UK

www.dwp.gov.uk

Název opatření podpory

Department for Work and Pensions Wage Incentive Scheme

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Employment and Training Act 1973

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

2.4.2012-31.3.2015

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

GBP 161,00 (v milionech)

V rámci záruk

GBP 0,00 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na nábor znevýhodněných pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů (článek 40)

50 %

Podpora pro zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů (článek 41)

75 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.dwp.gov.uk/youth-contract/key-initiatives/wage-incentive-scheme-details/

Full text is within the PDF file. Link is entitled: Youth Contract: wage incentives — further details of the scheme

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34678 (12/X)

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

HAMBURG

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Behörde für Wissenschaft und Forschung

Hamburger Strasse 37

D-22083 Hamburg

http://www.hamburg.de/bwf

Název opatření podpory

Tropendiagnostik

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

§ 44 Landeshaushaltsordnung der FHH vom 23.12.1971 (HamburgGVBl 1971, S. 261), http://www.landesrecht.hamburg.de.

Typ opatření

podpora ad hoc

Změna stávajícího opatření podpory

Datum poskytnutí podpory

28.3.2012

Dotyčná hospodářská odvětví

Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Kategorie příjemce

MSP – Bernhard-Nocht-Institut für TropenmedizinADT Altona Diagnostic Technologies GmbH

Celková částka podpory ad hoc poskytnuté podniku

EUR 5,03 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

13.10.10-1/3.4,6 – EUR 4,63 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

32 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.hamburg.de/efre-foerderperiode-2007-2013/

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34679 (12/X)

Členský stát

Slovinsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

SI

Název regionu (podle NUTS)

Pomurska

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

http://www.mgrt.gov.si/

Název opatření podpory

Razvojne podpore Pomurski regiji – regionalni cilji

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 (Uradni list RS, št. 87/09),

Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 (Uradni list RS, št. 3/10)

Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 – 2015.

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification X 122/2010

Doba trvání

4.2.2010-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 53,37 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Jiná forma daňové úlevy, Přímý grant, Úroková subvence

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

30 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200987&stevilka=3839

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20103&stevilka=112

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34682 (12/X)

Členský stát

Francie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Poskytovatel podpory

Centre du Cinema et de l'image animée

12 rue de Lübeck

75 016 Paris

www.cnc.fr

Název opatření podpory

Aides à la recherche et au développement des industries techniques

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

15.3.2012-31.12.2017

Dotyčná hospodářská odvětví

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 1,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34684 (12/X)

Členský stát

Francie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Poskytovatel podpory

Centre National du Cinéma et de l'Image Animée

12 rue de Lubeck

75016 Paris

www.cnc.fr

Název opatření podpory

Aides aux études et au conseil des industries techniques — volet PME

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

15.3.2012-31.12.2017

Dotyčná hospodářská odvětví

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,10 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34685 (12/X)

Členský stát

Francie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Poskytovatel podpory

Centre national du cinéma et de l'image animée

12 rue de Lübeck

75016 Paris

www.cnc.fr

Název opatření podpory

Aides aux investissements des industries techniques — volet PME

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

15.3.2012-31.12.2017

Dotyčná hospodářská odvětví

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 4,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34687 (12/X)

Členský stát

Litva

Referenční číslo přidělené v členském státě

LT

Název regionu (podle NUTS)

Lithuania

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva

www.ukmin.lt

Název opatření podpory

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schema

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Panevėžio laisvosios ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 33-1544) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4-263 „Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schemos ir Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schemos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 36-1812).

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

13.3.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

LTL 4,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Jiná – Fiskalinės priemonės

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

50 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420933&p_query=&p_tr2=2

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34690 (12/X)

Členský stát

Česká republika

Referenční číslo přidělené v členském státě

14997/12/08100/08000

Název regionu (podle NUTS)

Strední Cechy, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko, Jihozápad

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

http://www.mpo.cz

Název opatření podpory

Marketing – 2. výzva – 2. prodloužení

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

SA.33057

Doba trvání

2.4.2012-30.6.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

CZK 110,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

SF-ERDF (85 %) – CZK 327,25 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora malých a středních podniků určená na účast na veletrzích (článek 27)

50 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://mpo-oppi.cz/marketing/#vyzva4

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34698 (12/X)

Členský stát

Maďarsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Hungary

Čl. 107 odst. 3 písm. a),Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium

HUNGARY, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

HUNGARY, 1054 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/

Název opatření podpory

Supporting the Hungarian sport sector via tax benefit scheme — Regional aid granted in form of transfer tax allowance for the purchase of sport establishment and for that of an area suitable for the building of sport establishment

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Art. 26 paragraph (1) point i) and r), and Art. 26 paragraph (16) of Act XCIII of 1990 on Duties incorporated by Art. 1 of Act CLXXVIII of 2011 on the Amendment of Certain Acts on the Support of the Five Most Spectacular Branches of Sport

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

17.12.2011-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Činnosti sportovních klubů

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

HUF 1 000,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Jiná forma daňové úlevy

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

50 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.kozlony.magyarorszag.hu/

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34700 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

RIOJA

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14.

26071 Logroño (La Rioja)

www.ader.es

Název opatření podpory

Programa estratégico de comercio exterior. Ayudas a PYMES

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa

(Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification SA.32667

Doba trvání

22.3.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 1,92 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

FEDER – EUR 1,34 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

Podpora malých a středních podniků určená na účast na veletrzích (článek 27)

50 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34703 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

RIOJA

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

C/ Muro de la Mata 13-14

26071 Logroño (La Rioja) – ESPAÑA

www.ader.es

Název opatření podpory

Fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Orden no 4/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria, en régimen de concesión directa (Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification SA.32657

Doba trvání

22.3.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků, Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny, Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků, Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů, Výroba ostatních potravinářských výrobků, Výroba průmyslových krmiv, Destilace, rektifikace a míchaní lihovin, Výroba vína z vinných hroznů, Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín, Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů, Výroba piva ze sladu, Výroba sladu

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 2,67 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

FEADER – EUR 0,74 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

40 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=17-353373

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34705 (12/X)

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

BAYERN

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Prinzregentenstr. 28

80538 München

http://www.stmwivt.bayern.de

Název opatření podpory

FuE-Programm „Informations- und Kommunikationstechnik“

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern in der jeweils gültigen Fassung; Richtlinie zur Durchführung des FuE-Programms „Informations- und Kommunikationstechnik“

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification X 23/2010

Doba trvání

1.1.2010-30.6.2014

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 18,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Kofinanzierung durch Mittel aus EFRE-RWB-Programm 2007-2013

Der Betrag kann nur grob geschätzt werden und bezieht sich auf die gesamte Dauer der Notifizierung (bis 30.6.2014). — EUR 3,00 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

50 %

0 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

10 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.stmwivt.bayern.de/pdf/technologie/IuK-Notifizierung-AGFVO.pdf

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34717 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

RIOJA

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14.

26071 Logroño (La Rioja)

www.ader.es

Název opatření podpory

Programa estratégico de comercio exterior. Ayudas a la FORMACION

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa

(Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification SA.32670

Doba trvání

22.3.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,06 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

50 %

0 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375


13.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 207/39


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

(Text s významem pro EHP)

2012/C 207/04

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34715 (12/X)

Členský stát

Lotyšsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Latvia

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

http://www.lad.gov.lv/

Název opatření podpory

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumi Nr.132 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”” (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 37: 5.3.2010.)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification SA.32837

Doba trvání

30.3.2012-30.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

LVL 20,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/LAP_9_versija_030212.pdf – LVL 55,95 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

50 %

20 %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

8 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=206103&from=off

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34729 (12/X)

Členský stát

Česká republika

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Moravskoslezko

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Na Jízdárně 2824/2

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

www.rr-moravskoslezsko.cz

Název opatření podpory

Podpora investic prostřednictvím fondů městského rozvoje v rámci ROP Moravskoslezsko

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o financování holdingového fondu JESSICA mezi Regionální radou Moravskoslezsko a Evropskou investiční bankou ze dne 8. února 2010

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

13.3.2012-31.12.2015

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

CZK 160,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Zvýhodněná půjčka

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Evropský fond pro regionální rozvoj dle nařízení rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 – CZK 431,00 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

40 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/670/

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34733 (12/X)

Členský stát

Řecko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

DYTIKI ELLADA

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ)

ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα

Τηλ: 2610 461670-2

Φαξ: 2610 422978

Ε-mail: dytikiellada@mou.gr

www.pde.gov.gr, www.depin.gr

Název opatření podpory

ΔΙΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Νόμοι 1514/1985, Ν.1783/1987,

Ν.3614/07 όπως ισχύει (με τις τροποποιήσεις Ν.3752/ 2009, Ν.3840/2010), ΠΔ 274/2000 όπως ισχύει (με τις τροποποιήσεις (ΠΔ 103/2003,αρ. 34 Ν. 3259/2004 and αρ. 18 Ν. 3777/2009),

Υπουργική Απόφαση με ΑΠ14053/ΕΥΣ1749/2008 όπως ισχύει, Ν.2362/1995 όπως ισχύει (Ν.3871/2010), Ν.2472/1997

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

15.3.2011-31.12.2015

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 3,40 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

European Regional Development Fund (ERDF) – EUR 2,90 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

60 %

0 %

Podpora na studie technické proveditelnosti (článek 32)

75 %

Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví (článek 33)

100 %

Základní výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. a))

100 %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

80 %

0 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.depin.gr/el/Pages/Proclamations.aspx

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34734 (12/X)

Členský stát

Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

MOLISE

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

REGIONE MOLISE

ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI

contrada COLLE DELLE API – 86100 – CAMPOBASSO

www.regione.molise.it

Název opatření podpory

AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE SOSTEGNO ALL'UTILIZZO DI TECNOLOGIE PULITE NELLE PMI

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

POR FESR 2007/2013 MOLISE — Decisione Commissione europea n. 5930 del 28.11.2007 modificata in ultimo con decisione CE n. 9022 del 1.12.2011

Deliberazione di Giunta regionale n. 198 del 2.3.2012

BURM n. 8 del 16.4.2012

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

16.4.2012-31.12.2015

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 5,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

FESR – EUR 5,51 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

60 %

15 %

Režim podpory

15 %

20 %

Podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací (článek 36)

200 000 EUR

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5611

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34737 (12/X)

Členský stát

Spojené království

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Čl. 107 odst. 3 písm. c),Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

HMRC

Rm 3C/15

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

www.hmrc.gov.uk

Název opatření podpory

Business Premises Renovation Allowance

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Sections 360A-360Z4, Part 3A, Capital Allowances Act 2001.

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Prolongation XR 87/2007

Doba trvání

11.4.2012-10.4.2017

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

GBP 30,00 (v milionech)

V rámci záruk

GBP 0,00 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Jiná forma daňové úlevy

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

10 %

0 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/7/schedule/6

This is the original BPRA legislation for the scheme that is due to end 10 April 2012

 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/868/contents/made

This extends the life of the scheme and changes a few of the qualifying conditions

 

http://www.hmrc.gov.uk/manuals/camanual/ca45000.htm

This is the guidance

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34739 (12/X)

Členský stát

Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

TOSCANA

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Regione Toscana Autorità di Gestione Unica del P.O. Italia — Francia Marittimo 2007-2013

Piazza dell'Unità Italiana, 1 50123 FIRENZE

http://www.regione.toscana.it

Název opatření podpory

Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007-2013. Avviso per la manifestazione di interesse per la presentazione di candidature per progetti strategici relativo al tema «Rete delle città portuali e dei servizi urbani integrati»

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

PO Italia — Francia MARITTIMO 2007-2013 approvato dalla Commissione con Decisione C ( 2007) 5489

Decreto n. 13 marzo 2012 n. 1000 pubblicato sul BURT della Regione Toscana n. 14 del 4 aprile 2012

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

4.4.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 1,50 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale — Programma Cooperazione Transfrontaliero ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2007-2013 — EUR 0,45 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

Základní výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. a))

100 %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

50 %

20 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

20 %

Podpora na studie technické proveditelnosti (článek 32)

65 %

Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví (článek 33)

70 %

Podpora na výzkum a vývoj v odvětví zemědělství a rybolovu (článek 34)

100 %

Podpora pro mladé inovativní podniky (článek 35)

25 EUR

Podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací (článek 36)

20 EUR

Režim podpory

15 %

20 %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

20 %

Investiční podpora, která podnikům umožní řídit se přísnějšími normami, než jsou normy Společenství v oblasti ochrany životního prostředí, nebo zvyšovat úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje (článek 18)

35 %

20 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí pro opatření na úsporu energie (článek 21)

20 %

20 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie (článek 22)

45 %

20 %

Podpora na vypůjčení vysoce kvalifikovaných pracovníků (článek 37)

50 EUR

Investiční podpora na ochranu životního prostředí na podporu energie z obnovitelných zdrojů energie (článek 23)

45 %

20 %

Podpora na ekologické studie (článek 24)

50 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_shared_private_space&task=showfile&fileid=1316

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34741 (12/X)

Členský stát

Nizozemsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

GROOT-AMSTERDAM

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Gemeente Amsterdam

Amstel 1

1011 PN Amsterdam

www.amsterdam.nl

Název opatření podpory

Bijzondere subsidieverordening ter stimulering van de schone rondvaart

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

gemeentewet

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

31.5.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Vnitrozemská vodní osobní doprava

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,95 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

35 %

15 %

Investiční podpora, která podnikům umožní řídit se přísnějšími normami, než jsou normy Společenství v oblasti ochrany životního prostředí, nebo zvyšovat úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje (článek 18)

(Konkrétní odkaz na príslušné normy: CCR-2 normen)

35 %

15 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/verkeer-milieu/schoner-varen/schonere-rondvaart/

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34745 (12/X)

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

HAMBURG

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt

20097 Hamburg, Besenbinderhof 31

www.wk-hamburg.de

Název opatření podpory

Programm A der Förderrichtlinie für energetische Modernisierung, Ausstattungsverbesserungen und umfassende Modernisierung 2012

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

§ 2 Absätze 3 und 4 des Gesetzes über die Wohnraumförderung in der Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburgisches Wohnraumförderungsgesetz– HmbWoFG, HmbGVBl.2008,S. 74f)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Prolongation SA.32521

Doba trvání

10.4.2012-30.6.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 17,34 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí pro opatření na úsporu energie (článek 21)

20 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.wk-hamburg.de/fileadmin/pdf/download/2012_04_FoeRi_Modernisierung_Mietwohnungen.pdf

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34754 (12/X)

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

HANNOVER

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Stadt Barsinghausen

Bergamtstraße 5

30890 Barsinghausen

https://www.barsinghausen.de

Název opatření podpory

Investitionsbeihilfe nach VO (EG) Nr. 800/2008

Zuwendungsbescheid Krystyna Chernes Haase GmbH & Co. KG

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in Verbindung mit Niedersächische Gemeindehaushalts- und kassenverordnung in Verbindung mit §§ 23, 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung

Typ opatření

podpora ad hoc

Změna stávajícího opatření podpory

Datum poskytnutí podpory

30.12.2011

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP – Laboratorium für natürliche Körperpflegemittel Krystyna Chernes Haase GmbH & Co. KG

Celková částka podpory ad hoc poskytnuté podniku

EUR 0,39 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

10 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.barsinghausen.de/internet/page.php?typ=2&site=903000428

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34756 (12/X)

Členský stát

Polsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

PL

Název regionu (podle NUTS)

Wroclawski

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

mg.gov.pl

Název opatření podpory

Program wieloletni pomocy – dotacja celowa na inwestycję Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o.

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Uchwała Rady Ministrów Nr 10/2012 z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej pod nazwą: Uruchomienie w Środzie Śląskiej produkcji szyb klasy premium do pojazdów samochodowych, w latach 2012-2013”.

Typ opatření

podpora ad hoc

Změna stávajícího opatření podpory

Datum poskytnutí podpory

20.3.2012

Dotyčná hospodářská odvětví

Výroba plochého skla

Kategorie příjemce

velký podnik – Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o.

Celková částka podpory ad hoc poskytnuté podniku

PLZ 3,57 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora ad hoc (čl. 13 odst. 1)

1,75 %

0 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.mg.gov.pl/files/upload/7831/pgw310112.pdf

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34759 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

EXTREMADURA

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

CONSEJERA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PASEO DE ROMA S/N. 06800 MÉRIDA. ESPAÑA

www.extremaduraempresarial.es // www.gobex.es

Název opatření podpory

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN AL TEJIDO EMPRESARIAL DE EXTREMADURA

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

DECRETO 56/2012, DE 13 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE FINANCIACIÓN A EMPRESAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

20.4.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 10,65 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Úroková subvence

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

40 %

60 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/750o/12040062.pdf

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34760 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

EXTREMADURA

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

CONSEJERA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PASEO DE ROMA S/N. 06800. MÉRIDA. ESPAÑA

www.extremaduraempresarial.es // http://www.gobex.es/

Název opatření podpory

INCENTIVOS INDUSTRIALES A LA INVERSIÓN EMPREARIAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

DECRETO 55/2012, DE 13 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE UN RÉGIMEN DE INCENTIVOS INDUSTRIALES A LA INVERSIÓN EMPREARIAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

20.4.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 16,50 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

FEDER- EXTREMADURA 2007-13 EJE 2 DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL TEMA PRIORITARIO 06 AYUDA A LAS PYME PARA EL FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN QUE RESPETEN EL MEDIO AMBIENTE; TEMA PRIORITARIO 08 OTRAS INVERSIONES EN EMPRESAS – EUR 13,20 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

40 %

0 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/750o/12040061.pdf

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34763 (12/X)

Členský stát

Rumunsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Romania

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucuresti

www.minind.ro

Název opatření podpory

Modificarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

HOTĂRÂRE nr. 248 din 27 martie 2012 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei cu numărul 227 din data de 4 aprilie 2012

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification XR 109/2008

Doba trvání

4.4.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

RON 401,90 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice”, aprobat prin Decizia Comisiei C(2007) 3 472 din 12 iulie 2007 – RON 1 768,36 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

50 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://oie.minind.ro/oie/html/documentex/HOTARARE-248-2012.pdf


13.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 207/52


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

(Text s významem pro EHP)

2012/C 207/05

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34765 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

ESPANA

Čl. 107 odst. 3 písm. a),Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

Dirección General de Industria y de la PYME

Paseo de la Castellana, 160

28071 Madrid

www.minetur.gob.es

Název opatření podpory

Ayudas para actuaciones de Reindustrialización

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Orden IET/818/2012 de 18 de abril, BOE no 95 de 20 de abril de 2012

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification SA.22902

Doba trvání

21.4.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 326,30 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Zvýhodněná půjčka

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Programas Operativos Regionales.

La cifra de la siguiente casilla se ha estimado suponiendo que el 90 % del presupuesto se destina a zonas con programación FEDER y un 15 % de ayudas no llega a certificarse por revocaciones o renuncias. — EUR 14,40 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

60 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/20/pdfs/BOE-A-2012-5329.pdf

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34767 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

GUIPUZCOA

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Diputación Foral de Gipuzkoa

Plaza Gipuzkoa s/n

20004 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

www.gipuzkoa.net

Název opatření podpory

Apoyo a la competitividad de las empresas mediante la innovación y el desarrollo empresarial en el actual contexto de crisis económica y financiera

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Boletín Oficial de Gipuzkoa no 77 de 24 de abril de 2012

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification SA.32624

Doba trvání

24.4.2012-31.12.2014

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 6,00 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

20 %

Podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací (článek 36)

60 EUR

Podpora na vypůjčení vysoce kvalifikovaných pracovníků (článek 37)

50 EUR

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/04/24/c1203782.pdf

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34771 (12/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

ES

Název regionu (podle NUTS)

CATALUNA

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó)

Passeig de Gràcia 129

08008 Barcelona

www.acc10.cat

Název opatření podpory

Programa de ayudas a proyectos de inversión estratégicos para la economía catalana

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Resolución EMO/600/2012, de 14 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a proyectos de inversión estratégicos para la economía catalana. (DOGC núm. 6103 de 5.4.2012)

Resolución EMO/93/2012, de 9 de enero, por la que se aprueban y se hacen públicas las bases generales que deben regir las ayudas convocadas por la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, ACC1Ó (DOGC núm. 6059, de 3.2.2012)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

6.4.2012-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,75 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Specifické vzdělávání (čl. 38 odst. 1)

25 %

0 %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

60 %

0 %

Podpora na nábor znevýhodněných pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů (článek 40)

25 %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

10 %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

25 %

0 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

0 %

Podpora na studie technické proveditelnosti (článek 32)

25 %

Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví (článek 33)

25 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=604205&type=01&language=es_ES

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1222367&type=01

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34779 (12/X)

Členský stát

Polsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

PL

Název regionu (podle NUTS)

Slaskie

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza

www.nedza.pl

Název opatření podpory

Pomoc na szkolenie związana z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników.

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

art. 70b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty,

Decyzja Nr Oś- S.4453.5.2.2011

Typ opatření

podpora ad hoc

Změna stávajícího opatření podpory

Datum poskytnutí podpory

14.10.2011

Dotyčná hospodářská odvětví

Poskytování ostatních osobních služeb

Kategorie příjemce

MSP – Sklep obuwniczy Aniela Chęcińskaul. Brzeska 17, 47-400 Racibórz

Celková částka podpory ad hoc poskytnuté podniku

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

56 %

0 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572

Odkaz na číslo státní podpory

SA.34780 (12/X)

Členský stát

Polsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

PL

Název regionu (podle NUTS)

Slaskie

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza

www.nedza.pl

Název opatření podpory

Pomoc na szkolenia związana z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

art. 70b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty,

Decyzja Nr Oś- S.4453.7.2.2011

Typ opatření

podpora ad hoc

Změna stávajícího opatření podpory

Datum poskytnutí podpory

11.10.2011

Dotyčná hospodářská odvětví

Poskytování ostatních osobních služeb

Kategorie příjemce

MSP – Zakład Stolarski Kalus Longin, ul. Arka Bożka 12, 47-440 Babice

Celková částka podpory ad hoc poskytnuté podniku

PLZ 0,01 (v milionech)

V rámci záruk

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

56 %

0 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572