Jednotný evropský akt

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Jednotný evropský akt

CO JE CÍLEM TOHOTO AKTU?

KLÍČOVÉ BODY

Cíle

Struktura

Institucionální změny

Oblasti činnosti

ODKDY JE AKT PLATNÝ?

JEA vstoupil v platnost dne 1. července 1987.

KONTEXT

Historie Evropské unie – 1980–1989 (Europa).

HLAVNÍ DOKUMENT

Jednotný evropský akt (Úř. věst. L 169, 29.6.1987, s. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT))

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Dotvoření vnitřního trhu – bílá kniha Komise Evropské radě (Milán, 28.–29. června 1985) (COM(85) 310 final, 14.6.1985)

Poslední aktualizace 04.04.2018