Maastrichtská smlouva o Evropské unii

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Smlouva o Evropské unii

CO JE CÍLEM TÉTO SMLOUVY?

KLÍČOVÉ BODY

Evropská společenství (1. pilíř)

Tento pilíř seskupuje tradiční činnosti, pracovní a rozhodovací postupy tří původních organizací EU:

Společná zahraniční a bezpečnostní politika (2. pilíř)

Jejím cílem je:

Spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (3. pilíř)

Jejím cílem je poskytovat veřejnosti vysokou úroveň bezpečnosti:

Hospodářská a měnová unie

Země EU musí:

Společná měna (euro)

Ta:

Nové politiky

EU dostává odpovědnost za:

Sociální protokol

Občanství EU

To dává každému státnímu příslušníkovi země EU právo:

Institucionální změny

Ty zahrnují:

ODKDY TATO SMLOUVA PLATÍ?

Smlouva byla podepsána 7. února 1992 a vstoupila v platnost 1. listopadu 1993.

KONTEXT

Maastrichtská smlouva, oficiálně známá jako Smlouva o Evropské unii, znamenala začátek „nové etapy v procesu vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy“ tím, že předchozí společenství získala politický rozměr.

HLAVNÍ DOKUMENT

Smlouva o Evropské unii (Úř. věst. C 191, 29.7.1992, s. 1–112)

Poslední aktualizace 21.03.2018(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).