Římská smlouva (EHS)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (Smlouva o EHS)

CO BYLO CÍLEM TÉTO SMLOUVY?

KLÍČOVÉ BODY

Cíle

Konkrétní cíle

Signatáři sjednali, že:

Společný trh

Smlouva:

Celní unie

Společné politiky

Orgány

ODKDY SE SMLOUVA POUŽÍVALA?

Byla podepsána 25. března 1957 a používala se od 1. ledna 1958.

KONTEXT

Další informace jsou k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (nezveřejněná v Úředním věstníku)

Postupné změny Smlouvy byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace 14.03.2017