Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli, Smlouva o ESUO

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Pařížská smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO)

CO BYLO CÍLEM TÉTO SMLOUVY?

KLÍČOVÉ BODY

Cíle

Cílem smlouvy bylo, jak uvádí článek 2, přispívat prostřednictvím společného trhu s uhlím a ocelí k hospodářské expanzi, zaměstnanosti a lepším životním podmínkám. Orgány tak musely zajistit řádné dodávky uhlí a oceli na společný trh tím, že zajistily rovný přístup k výrobním zdrojům, zavedení nejnižších cen a lepší pracovní podmínky. To všechno muselo být provázeno růstem mezinárodního obchodu a modernizací výroby.

Při tvorbě společného trhu zavedla smlouva volný pohyb výrobků bez cel nebo daní. Zakázala diskriminační opatření či postupy, dotace, státní podporu nebo zvláštní poplatky ukládané státy a restriktivní praktiky.

Struktura

Smlouva byla rozdělena na čtyři hlavy:

Zahrnovala též:

Orgány

Smlouva založila Vysoký úřad, Shromáždění, Radu ministrů a Soudní dvůr. ESUO mělo právní subjektivitu.

Vysoký úřad přijímal rozhodnutí, formuloval doporučení a předkládal stanoviska. Byl mu nápomocen Poradní výbor (předchůdce dnešního Evropského hospodářského a sociálního výboru) tvořený zástupci výrobců, zaměstnanců, spotřebitelů a prodejců.

Úkoly

Finanční aspekty

Výroba

ESUO hrálo hlavně nepřímou, vedlejší roli prostřednictvím spolupráce s vládami a intervencí v souvislosti s cenami a obchodní politikou. Avšak v případě jakéhokoli poklesu poptávky nebo nedostatku mohlo přijmout přímé opatření uložením kvót s cílem organizovaně omezit výrobu nebo u nedostatků navržením výrobních programů, které stanovily spotřební priority, určovaly, jak by měly být zdroje přiděleny, a stanovily vývozní úrovně.

Stanovení cen a hospodářská soutěž

Dohody nebo sdružení podniků mohl Vysoký úřad zrušit, pokud přímo nebo nepřímo bránily normální hospodářské soutěži, omezovaly ji nebo narušovaly.

Aspekty zaměstnanců

Obchodní politika

ODKDY TATO SMLOUVA PLATILA?

Smlouva se uplatňovala od roku 1952, byla platná 50 let a vypršela v roce 2002. Společný trh vytvořený smlouvou se otevřel dne 10. února 1953 pro uhlí, železnou rudu a kovový šrot a dne 1. května 1953 pro ocel.

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENT

Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli

Poslední aktualizace 11.12.2017(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).