Niceská smlouva

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Niceská smlouva

CO JE CÍLEM TÉTO SMLOUVY?

KLÍČOVÉ BODY

Poskytnout orgánům EU větší legitimitu a zajistit jejich větší účinnost s ohledem na větší počet členů EU

Další významné změny zavedené touto smlouvou

ODKDY TATO SMLOUVA PLATÍ?

Smlouva byla podepsána 26. února 2001 a vstoupila v platnost dne 1. dubna 2003. Některá pravidla v ní obsažená však začala platit až později.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Rozhodnutí o předběžné otázce: rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie v reakci na otázku, kterou předložil vnitrostátní soud a která se týká výkladu nebo platnosti evropského práva, čímž se přispívá k jednotnému výkladu práva EU.

HLAVNÍ DOKUMENT

Niceská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii, Smlouvy o založení Evropských společenství a některé související akty (Úř. věst. C 80, 10.3.2001, s. 1–87)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Smlouva o Evropské unii – konsolidované znění z roku 1992 (Úř. věst. C 191, 29.7.1992, s. 1–112)

Smlouva o založení Evropského společenství – konsolidované znění z roku 2002 (Úř. věst. C 325, 24.12.2002, s. 33–184)

Poslední aktualizace 21.03.2018(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).