Trialog

V souvislosti s řádným legislativním postupem Evropské unie se pojmem trialog (též třístranné jednání) rozumí neformální interinstitucionální jednání, na kterém se scházejí zástupci Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise. Cílem trialogu je dosáhnout prozatímní dohody o legislativním návrhu, která je přijatelná pro Parlament i Radu, tedy spolunormotvůrce. Tuto prozatímní dohodu musí následně schválit každý z těchto orgánů formálními postupy.

Trialog se může konat v jakékoliv fázi legislativního postupu s cílem urovnat vzniklé problémy. Předsedá mu spolunormotvůrce, v jehož prostorách se jednání koná. Úlohou Komise je být mediátorem mezi stranami.

Neformální trialogové schůze nelze zaměňovat se schůzemi dohodovacího výboru, které jsou jedním z formálních kroků řádného legislativního postupu po druhém čtení. V obou případech jsou zastoupeny všechny tři výše uvedené orgány a cílem je uzavřít prozatímní dohodu, respektive shodnout se na společném znění.

V roce 2007 vydaly Parlament a Rada společné prohlášení o praktických opatřeních pro postup spolurozhodování, ve kterém se uznává, že „užitečnost a flexibilita těchto třístranných jednání se odráží ve skutečnosti, že se významně zvýšil počet dohod dosažených v prvním nebo druhém čtení a že rovněž přispěly k přípravě schůzí dohodovacího výboru“.

VIZ TAKÉ