Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Cestující, včetně těch, kteří mají zdravotní postižení nebo sníženou pohyblivost, kteří využívají autobusovou a autokarovou dopravu, mají stejná práva ať v Evropské unii (EU) cestují kdekoli. Tato práva, včetně práva na informace nebo odškodnění v případě zpoždění nebo zrušení, doplňují podobná práva pro cestující po moři a na vnitrozemských vodních cestách, letecky a po železnici.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004

PŘEHLED

Cestující, včetně těch, kteří mají zdravotní postižení nebo sníženou pohyblivost, kteří využívají autobusovou a autokarovou dopravu, mají stejná práva ať v Evropské unii (EU) cestují kdekoli. Tato práva, včetně práva na informace nebo odškodnění v případě zpoždění nebo zrušení, doplňují podobná práva pro cestující po moři a na vnitrozemských vodních cestách, letecky a po železnici.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení stanoví pravidla pro autobusovou a autokarovou dopravu vzhledem k linkové dopravě* pro cestující, kteří cestují v rámci EU na vzdálenosti 250 km a více. Některá ustanovení se vztahují na všechny přepravní služby, i na ty kratší.

KLÍČOVÉ BODY

Pro dálkové spoje, tj. přesahující 250 km, nařízení stanoví:

Pro spoje, které nedosahují 250 km, nařízení dále stanoví:

Nařízení nabízí možnost výjimekpro vnitrostátní linkovou dopravu a pro linkovou dopravu, jejíž významná část je provozována mimo EU.

ODKDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Od 1. března 2013.

KONTEXT

Internetové stránky Evropské komise o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Po vypuknutí epidemie COVID-19 a zavedení opatření k řešení dopadu této krize Evropská komise přijala:

KLÍČOVÉ POJMY

*linková doprava: běžná autobusová a autokarová doprava cestujících na určených trasách, přičemž cestující mohou nastupovat a vystupovat na předem určených zastávkách.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 181/2011

20. 3. 2011

-

Úř. věst. L 55, 28. 2. 2011, s. 1-12

Poslední aktualizace 02.06.2020