Odpovědnost vlastníků lodí v případě nehod

Cestujícím, kteří se stali obětí nehody v námořní dopravě, musí být zaručena adekvátní náhrada za ztráty a škody, které utrpí. Za tím účelem musí mít vlastníci lodí sjednané vhodné pojištění.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 ze dne 23. dubna 2009 o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod

PŘEHLED

Cestujícím, kteří se stali obětí nehody v námořní dopravě, musí být zaručena adekvátní náhrada za ztráty a škody, které utrpí. Za tím účelem musí mít vlastníci lodí sjednané vhodné pojištění.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanovuje harmonizovaná pravidla týkající se odpovědnosti a pojištění lodních společností zajišťujících přepravu osob po moři. Zavádí do evropského práva ustanovení Athénské úmluvy o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974 a pokyny Mezinárodní námořní organizace.

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 29. května 2009.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované právům cestujících.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 392/2009

29. 5. 2009

-

Úř. věst. L 131, 28. 5. 2009, s. 24-46.

Poslední aktualizace 30.09.2015