Používání enzymů v potravinách (kromě těch v přídatných látkách)

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1332/2008 o potravinářských enzymech

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví harmonizovaná pravidla pro enzymy* používané v potravinách. Tato pravidla jsou nutná pro ochranu lidského zdraví a proto, aby bylo možné enzymy přidávat kdekoli v EU.

Tento právní předpis obsahuje seznam EU schválených enzymů, podmínky pro jejich použití v potravinách a požadavky týkající se označování.

KLÍČOVÉ BODY

Prodávat a používat v potravinách lze pouze enzymy na seznamu EU.

Schválené enzymy nesmí být nebezpečné pro lidské zdraví ani nesmí zavádět spotřebitele. Musí reagovat na odůvodněnou technologickou potřebu při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, dopravě nebo skladování.

Schválený seznam obsahuje podrobnosti o názvu enzymu a další potřebné informace, potraviny, do nichž jej lze přidat, podmínky používání a jakékoli či specifické požadavky.

Na enzymy se vztahují zvláštní pravidla týkající se označování, která závisí na tom, zda jsou určené pro prodej veřejnosti, nebo ne.

Tyto informace musí být snadno viditelné, jasně čitelné, nesmazatelné a pochopitelné.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Toto nařízení, které upravuje dřívější právní předpisy, vstoupilo v platnost dne 20. ledna 2009.

KLÍČOVÝ POJEM

* Potravinářský enzym: produkt získaný z rostlin, zvířat či mikroorganismů schopný katalyzovat biochemickou reakci a používaný při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, dopravě nebo skladování potravin.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97 (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 7–15)

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1332/2008 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 11.01.2016