Bezpečné potravinářské přídatné látky

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1333/2008 – potravinářské přídatné látky

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 20. ledna 2010.

KONTEXT

Většina hodnocení potravinářských přídatných látek byla provedena v 80. a 90. letech minulého století. Nyní jsou tyto látky přehodnocovány. Tento postup by měl být dokončen do roku 2020.

Poté může Evropská komise navrhnout změny současných podmínek pro používání nebo odstranění některých přídatných látek ze seznamu schválených látek.

Další informace viz:

* KLÍČOVÉ POJMY

Potravinářské přídatné látky: látky, které se používají v potravinách z různých důvodů, například ke slazení či barvení nebo k prodloužení jejich trvanlivosti.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16–33)

Postupné změny v přílohách nařízení (ES) č. 1333/2008 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 257/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 80 ze dne 26.3.2010, s. 19–27)

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1–295)

Viz konsolidované znění

Poslední aktualizace 19.09.2016