Posílení partnerství EU a Číny

PŘEHLED DOKUMENTU:

EU – Čína: užší partnerství, rostoucí odpovědnost – KOM(2006) 631 v konečném znění

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Uvádí pokyny pro politiku EU, jejímž cílem je posílit spolupráci mezi EU a Čínou.

Ty se zaměřují na tyto oblasti:

přechod k demokracii v Číně,

udržitelný rozvoj,

obchodní aspekty a

mezinárodní spolupráci pro hlubší partnerství.

KLÍČOVÉ BODY

Podpora politického přechodu: EU a Čína vedou pravidelný politický dialog o lidských právech, ochraně menšin a posilování právního státu.

Podpora energetické účinnosti a ochrany životního prostředí: Jako dva hlavní hráči na celosvětovém trhu s energiemi EU a Čína spolupracují v těchto oblastech:

zlepšení transparentnosti a regulačního prostředí pro odvětví energetiky,

výměna technologií a informací o účinnosti zdrojů a obnovitelných zdrojích energie,

podpora investic a uzavírání veřejných zakázek a

podpora používání mezinárodních standardů.

Příkladem spolupráce v této oblasti je společná deklarace EU a Číny o energetické bezpečnosti.

Rovnováha hospodářského a sociálního rozvoje: EU a Čína spolupracují na vytyčení a provádění vyvážené měnové a fiskální politiky a řešení problémů, jako jsou nedůstojné pracovní normy, zdravotní péče a stárnutí obyvatel.

Zlepšování obchodních a hospodářských vztahů: protože EU je největším obchodním partnerem Číny a Čína je druhým největším obchodním partnerem EU, obě strany usilují o:

podporu otevírání čínských trhů investicím a exportu,

stanovení spravedlivých obchodních pravidel (zejména pokud jde o práva duševního vlastnictví a důstojné pracovní podmínky) a

řešení obchodních sporů dialogem nebo prostřednictvím systému na řešení sporů Světové obchodní organizace (WTO).

Posílení spolupráce v různých odvětvích: EU a Čína usilují o posílení bilaterální spolupráce v oblasti

vědy a technologie,

přistěhovalectví,

kulturní výměny a

vzdělávání.

Podpora bezpečnosti a mezinárodní spolupráce: dialog mezi EU a Čínou o míru a bezpečnosti v různých částech světa (zejména ve východní Asii). EU také podporuje dialog mezi Čínou a ostatními zeměmi v regionu za účelem posílení stability v této části světa. Spolupráce mezi partnery se také týká transparentnosti vojenských výdajů, nešíření jaderných zbraní a postupného rušení zbrojního embarga EU.

Delegace EU a Číny se každoročně setkávají na vrcholné schůzce, která se střídavě pořádá v Bruselu a Pekingu. Na vrcholné schůzce v roce 2013 byla schválena strategická agenda pro spolupráci mezi EU a Čínou do roku 2020. Ta je nyní hlavním dokumentem tohoto vztahu.

KONTEXT

Diplomatické vazby mezi EU a Čínou byly navázány v roce 1975 a poprvé právně podloženy dohodou o obchodu a spolupráci z roku 1985. Od té doby vztah zahrnuje i zahraniční věci, otázky bezpečnosti a další výzvy, jako je změna klimatu a světová správa ekonomických záležitostí.

Vztahy EU s Čínou

AKT

Sdělení komise Radě a Evropskému parlamentu – EU – Čína: užší partnerství, rostoucí odpovědnost (KOM(2006) 631 v konečném znění ze dne 24. 10. 2006)

Poslední aktualizace 20.10.2015