Evropsko-středomořské dohody o přidružení

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Rozhodnutí 2006/356/ES o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé

Evropsko-středomořská dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé

Rozhodnutí 2005/690/ES o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé

Evropsko-středomořská dohoda, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé

Rozhodnutí 2004/635/ES o uzavření Evropsko-středomořské dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé

Evropsko-středomořská dohoda, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé

Rozhodnutí 2002/357/ES, ESUO o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé

Evropsko-středomořská dohoda, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé

Rozhodnutí 2000/384/ES, ESUO o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé

Rozhodnutí Rady a Komise 2000/204/ES, ESUO o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

Rozhodnutí 98/238/ES, ESUO o uzavření Еvropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé

Rozhodnutí 97/430/ES o uzavření Evropsko-středomořské prozatímní dohody o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch Palestinského autonomního úřadu pro západní břeh Jordánu a pásmo Gazy na straně druhé

Evropsko-středomořská prozatímní dohoda o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na straně druhé

CO JE CÍLEM DOHOD A ROZHODNUTÍ?

Cílem dohod je podpořit:

Rozhodnutími se uzavírají dohody jménem EU.

KLÍČOVÉ BODY

Evropsko-středomořské partnerství

Partnerství bylo v roce 2008 nahrazeno Unií pro Středomoří.

Oblast působnosti

Každá dohoda je přizpůsobena specifikům dotčené země mimo EU. Všechny však mají v zásadě stejnou základní strukturu, která pokrývá tato témata:

Cíle

Dvoustranné dohody všechny sdílejí několik cílů, konkrétně:

Zřízení oblasti volného obchodu

Institucionální uspořádání

Dohody zřizují institucionální strukturu, včetně:

DATUM VSTUPU V PLATNOST

Dohody o přidružení vstoupily v platnost v tyto dny:

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 2006/356/ES ze dne 14. února 2006 o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 143, 30.5.2006, s. 1)

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé — Protokol 1 o režimu dovozu zemědělských produktů pocházejících z Libanonu do Společenství podle čl. 14 odst. 1 — Protokol 2 o režimu dovozu zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Libanonu podle čl. 14 odst. 2 — Protokol 3 o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Libanonem a Společenstvím podle čl. 14 odst. 3 — o režimu dovozu zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Libanonu — Protokol 4 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce — Protokol 5 o vzájemné správní pomoci v celních záležitostech (Úř. věst. L 143, 30.5.2006, s. 2–188)

Postupné změny této dohody byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Rozhodnutí Rady 2005/690/ES ze dne 18. července 2005 o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 265, 10.10.2005, s. 1)

Evropsko-středomořská dohoda, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé — Přílohy — Protokoly — Závěrečný akt — Prohlášení (Úř. věst. L 265, 10.10.2005, s. 2–228)

Rozhodnutí Rady 2004/635/ES ze dne 21. dubna 2004 o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 38)

Evropsko-středomořská dohoda, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé — Protokoly — Závěrečný akt — Prohlášení — Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Společenstvím a Egyptem o dovozu čerstvých řezaných květin a poupat, které spadají pod položku 0603 10 společného celního sazebníku (Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 39–208)

Rozhodnutí Rady a Komise 2002/357/ES, ESUO ze dne 26. března 2002 o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánského hášimovského království na straně druhé (Úř. věst. L 129, 15.5.2002, s. 1–2)

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé — Protokol 1 o ujednáních týkajících se dovozu zemědělských produktů pocházejících z Jordánska do Společenství — Protokol 2 o ujednáních týkajících se dovozu zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Jordánska — Protokol 3 o definici pojmu „původní produkty“ o metodách správní spolupráce — Protokol 4 o vzájemné pomoci správních orgánů v celních záležitostech — Společná prohlášení — Závěrečný akt (Úř. věst. L 129 15.5.2002, s. 3–176)

Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Rady a Komise 2000/384/ES, ESUO ze dne 19. dubna 2000 o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé (Úř. věst. L 147, 21.6.2000, s. 1–2)

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé — Protokol 1 o ujednáních, která se použijí na dovoz zemědělských produktů pocházejících z Izraele do Společenství — Protokol 2 o ujednáních, která se použijí na dovoz zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Izraele — Protokol 3 týkající se ochrany rostlin — Protokol 4 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce — Protokol 5 o vzájemné pomoci mezi správními orgány v celních záležitostech — Společná prohlášení — Dohoda ve formě výměny dopisů o nevyřešených dvoustranných otázkách — Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Společenstvím a Izraelem týkající se protokolu 1 o dovozu čerstvých řezaných květin a poupat položky 0603 10 společného celního sazebníku do Společenství — Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Společenstvím a Izraelem k provedení dohod Uruguayského kola — Prohlášení Evropského společenství — Prohlášení Izraele (Úř. věst. L 147, 21.6.2000, s. 3–172)

Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Rady a Komise 2000/204/ES, ESUO ze dne 26. ledna 2000 o uzavření Evropsko-středomořských dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé (Úř. věst. L 70, 18.3.2000, s. 1)

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé – Protokol č. 1 o režimu dovozu zemědělských produktů pocházejících z Maroka do Společenství – Protokol č. 2 o ujednáních, která se použijí na dovoz produktů rybolovu z Maroka do Společenství – Protokol č. 3 o ujednáních, která se použijí na dovoz zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Maroka – Protokol č. 4 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce – Protokol č. 5 o vzájemné pomoci mezi správními orgány v celních záležitostech – Závěrečný akt – Společná prohlášení – Dohody ve formě výměny dopisů – Prohlášení Společenství – Prohlášení Maroka (Úř. věst. L 70, 18.3.2000, s. 2–204)

Rozhodnutí Rady a Komise 98/238/ES, ESUO ze dne 26. ledna 1998 o uzavření Еvropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 97, 30.3.1998, s. 1)

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou na straně druhé – Protokol č. 1 o režimu dovozu zemědělských produktů pocházejících z Tuniska do Společenství – Protokol č. 2 o ujednáních, která se použijí na dovoz produktů rybolovu z Tuniska do Společenství – Protokol č. 3 o ujednáních, která se použijí na dovoz zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Tuniska – Protokol č. 4 o definici pojmu původní produkty a metodách správní spolupráce – Protokol č. 5 o vzájemné pomoci mezi správními orgány v celních záležitostech – Společná prohlášení – Prohlášení (Úř. věst. L 97, 30.3.1998, s. 2–183)

Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Rady 97/430/ES ze dne 2. června 1997 o uzavření Evropsko-středomořské prozatímní dohody o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch Palestinského autonomního úřadu pro západní břeh Jordánu a pásmo Gazy na straně druhé (Úř. věst. L 187, 16.7.1997, s. 1–2)

Evropsko-středomořská dohoda o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na straně druhé — Protokol 1 o ujednáních týkajících se dovozu zemědělských produktů pocházejících ze západního břehu Jordánu a pásma Gazy do Společenství — Protokol 2 o ujednáních týkajících se dovozu zemědělských produktů pocházejících ze Společenství na západní břeh Jordánu a do pásma Gazy — Protokol 3 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce — Závěrečný akt — Společná prohlášení — Prohlášení Evropského společenství (Úř věst. L 187, 16.7.1997, s. 3–135)

Viz konsolidované znění.


**Toto označení by se nemělo interpretovat jako uznání Palestinského státu a nejsou jím dotčeny postoje jednotlivých zemí EU k této problematice.

Poslední aktualizace 27.03.2020