Meziregionální rámcová dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a společným jižním trhem

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Rozhodnutí Rady 1999/279/ES – uzavření Meziregionální rámcové dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a společným jižním trhem a jeho smluvními státy na straně druhé

Meziregionální rámcová dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a společným jižním trhem a jeho smluvními státy na straně druhé

CO JE CÍLEM DOHODY A ROZHODNUTÍ?

HLAVNÍ BODY

Financování

Institucionální podpora

Meziregionální sdružení

DATUM VSTUPU V PLATNOST

Dohoda vstoupila v platnost dne 1. července 1999 a platí na dobu neurčitou.

KONTEXT

Pro více informací viz:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 1999/279/ES ze dne 22. března 1999, kterým Evropské společenství uzavírá Meziregionální rámcovou dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a společným jižním trhem a jeho smluvními státy na straně druhé (Úř. věst. L 112, 29.4.1999, s. 65–84)

Meziregionální rámcová dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a společným jižním trhem a jeho smluvními státy na straně druhé – společné prohlášení o politickém dialogu mezi Evropskou unií a společným jižním trhem (Úř. věst. L 69, 19.8.1996, s. 4–22)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Informace týkající se vstupu Mezinárodní rámcové dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a společným jižním trhem a jeho smluvními státy na straně druhé v platnost (Úř. věst. L 175, 10.7.1999, s. 62)

Poslední aktualizace 06.03.2020