Nástroj humanitární pomoci EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 o humanitární pomoci

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ PRIORITY

Zásady

Pomoc EU musí být

Příjemci

Pomoc EU koordinuje generální ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO).

Finanční prostředky jsou určeny zemím mimo EU.

Zahrnuté oblasti

Humanitární pomoc může být poskytována v mnoha formách, které závisí na povaze krize, například:

Humanitární pomoc může být také zaměřena na snižování rizika katastrof.

Financování

EU a její členské země jsou největším světovým dárcem humanitární pomoci. V roce 2014 byla z EU poskytnuta pomoc přibližně 121 milionům lidí ve více než 80 zemích, jejíž hodnota přesahovala 1,27 miliard EUR.

Zmírňovala utrpení ve všech hlavních krizových oblastech ve světě, včetně Sýrie, Jižního Súdánu, Jemenu a Ukrajiny.

Koordinace s partnery

Humanitární pomoc EU je poskytována prostřednictvím více než 200 partnerských organizací, jako jsou agentury Organizace spojených národů, mezinárodní organizace jako Červený kříž a mnohé nevládní organizace (NGO).

K získání finančních prostředků na humanitární projekt podávají partnerské organizace návrhy na financování a dodržují přitom přísné pokyny pro hodnocení a sledování projektů.

Partneři musí informovat o tom, že jde o podporu EU, zobrazením vizuální identity EU na internetových stránkách projektů.

Své projekty musí také koordinovat v úzké spolupráci, aby se zajistilo, že pomoc bude rychlá a účinná.

Dlouhodobé akce

Poskytována je i humanitární pomoc, jejímž cílem je budovat odolnost vůči budoucím krizím, a to prostřednictvím dlouhodobých rozvojových benefitů v souladu s:

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 5. července 1996.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci (Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 1–6)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1257/96 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 26.07.2016