Mikropodniky, malé a střední podniky: definice a oblast působnosti

PŘEHLED DOKUMENTU:

Doporučení Komise – definice mikropodniků, malých a středních podniků

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO DOPORUČENÍ?

Stanoví kritéria pro určení toho, zda je určitá společnost mikropodnik, malý nebo střední podnik (MSP). Tyto kategorie, založené na počtu zaměstnanců společnosti a jejím obratu či rozvaze, určují její způsobilost pro finanční programy a programy podpory jak od EU, tak od jednotlivých států. Definice začaly platit dne 1. ledna 2005.

KLÍČOVÉ BODY

KONTEXT

MSP představují 99 % všech podniků v EU. Jsou páteří hospodářství v EU. Generují dvě třetiny všech pracovních míst. V roce 2013 více než 21 milionů MSP v celé EU poskytlo téměř 90 milionů pracovních míst. Stimulují podnikavost a inovace a tak podporují evropskou konkurenceschopnost, hospodářský růst a zaměstnanost.

AKT

Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36–41)

Poslední aktualizace 11.01.2016