Protokol proti obchodování s lidmi

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2006/618/ES o uzavření Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropské unie – v oblasti působnosti článků 179 a 181a Smlouvy

Rozhodnutí 2006/619/ES o uzavření Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropské unie – v oblasti působnosti části třetí hlavy IV Smlouvy

CO JE CÍLEM TĚCHTO ROZHODNUTÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Předcházení obchodování s lidmi

Ochrana obětí

Výměna informací a spolupráce

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJÍ?

Používají se od 24. července 2006.

KONTEXT

Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, přijatá Valným shromážděním OSN dne 15. listopadu 2000, vstoupila v platnost 23. září 2003.

Doplňují ji tři protokoly:

* KLÍČOVÉ POJMY

Obchodování s lidmi: získávání, přeprava, převoz, ukrývání nebo přijímání osob na základě hrozby nebo použití síly či jiných forem nátlaku, únosu, podvodu, oklamání, zneužití síly či pozice zranitelnosti nebo platby či přijetí platby nebo výhod pro získání souhlasu osoby, která ovládá jinou osobu za účelem vykořisťování.

Děti: osoby do 18 let.

Vykořisťování: vykořisťování prostituce jiných osob nebo jiné formy sexuálního vykořisťování, nucené práce či služby, otroctví nebo praktiky podobné otroctví, nevolnictví nebo odstranění orgánů.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 2006/618/ES ze dne 24. července 2006 o uzavření Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropského společenství, pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají do oblasti působnosti článků 179 a 181a Smlouvy o založení Evropského společenství (Úř. věst. L 262, 22.9.2006, s. 44–50)

Rozhodnutí Rady 2006/619/ES ze dne 24. července 2006 o uzavření Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropského společenství, pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství (Úř. věst. L 262, 22.9.2006, s. 51–58)

Poslední aktualizace 13.12.2016