Ochránci lidských práv – podpora EU

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Článek 2 Smlouvy o Evropské unii

Obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv

CO JE CÍLEM ČLÁNKU 2 SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE OCHRÁNCŮ LIDSKÝCH PRÁV?

KLÍČOVÉ BODY

Nejdůležitější aspekty zásad:

KONTEXT

Ochránci lidských práv mají klíčovou úlohu, která spočívá v:

Ochránci lidských práv se ovšem sami stávají terčem útoků a hrozeb, a proto je důležité zajistit jejich bezpečnost a ochranu.

Více informací je k dispozici zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Ochránci lidských práv: jednotlivci, skupiny nebo organizace, které mírovou cestou prosazují a chrání všeobecně uznávaná lidská práva, a to občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva, včetně práv domorodého obyvatelstva.
Mise EU: velvyslanectví a konzuláty zemí EU a delegace EU.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské Unii – Hlava I – Společná ustanovení – Článek 2 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 17)

Zajištění ochrany – obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv, Rada EU (Zahraniční věci), 2008

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 235/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro demokracii a lidská práva ve světě (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 85–94)

Poslední aktualizace 28.07.2017