Uznávání a výkon příkazů ke konfiskaci

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci

CO JE CÍLEM TOHOTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ?

Umožňuje soudnímu orgánu v jedné zemi Evropské unie (EU) poslat příkaz ke zmrazení nebo konfiskaci majetku soudnímu orgánu v jiné zemi EU, kde bude tento příkaz uznán a proveden bez dalších formalit.

KLÍČOVÉ BODY

Co je příkaz ke konfiskaci?

Je to trvalé opatření, jak odebrat nezákonně získaný majetek pachatelům trestných činů nebo jejich spolupachatelům.

Trestné činy

Předávání

Uznání a výkon

Odmítnutí uznání nebo výkonu

Výkon příkazu může být odmítnut, pokud není předloženo osvědčení, nebo je neúplné nebo zjevně neodpovídá příkazu ke konfiskaci. Výkon příkazu může být odmítnut i v jiných situacích, například když:

Odklad výkonu

Výkon příkazu ke konfiskaci může být odložen mimo jiné v případech, kdy:

Zúčastněné osoby

Země EU musí zajistit, aby všechny zúčastněné osoby, včetně oprávněných třetích osob, mohly podávat právní prostředky proti uznání a výkonu příkazu ke konfiskaci k hájení svých práv.

ODKDY SE RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Použije se od 24. listopadu 2006. Země EU ho musely provést do vnitrostátního práva do 24. listopadu 2008.

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENT

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 59–78)

Postupné změny rámcového rozhodnutí 2006/783/SVV byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii (Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 45–55)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě na základě článku 22 rámcového rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci (KOM(2010) 428 v konečném znění, 23.8.2010)

Poslední aktualizace 07.12.2016