Odškodňování obětí trestných činů v jiných zemích EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2004/80/ES o odškodňování obětí trestných činů

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice má dva hlavní prvky.

Zajištění přiměřeného odškodnění

Zajistit přiměřené odškodnění oběti může být obtížné – buď proto, že:

Směrnice požaduje, aby oběti:

Spolupráce

Všechny země EU musely svůj vnitrostátní mechanismus pro spravedlivé a přiměřené odškodnění vytvořit do 1. července 2005. Směrnice stanoví systém spolupráce mezi vnitrostátními orgány pro usnadnění přístupu k odškodnění obětí v celé EU:

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 26. srpna 2004. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. ledna 2006.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů (Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 15–18)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Komise 2006/337/ES ze dne 19. dubna 2006, kterým se zavádí vzorové formuláře pro předávání žádostí a rozhodnutí podle směrnice Rady 2004/80/ES o odškodňování obětí trestných činů (Úř. věst. L 125, 12.5.2006, s. 25–30)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57–73)

Poslední aktualizace 08.12.2015