Pitná voda – základní normy jakosti

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 98/83/ES – jakost vody určené k lidské spotřebě

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Uplatňuje se ode dne 25. prosince 1998. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 25. prosince 2000.

SOUVISEJÍCÍ VÝVOJ

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Voda určená k lidské spotřebě: veškerá voda, v původním stavu nebo po úpravě, určená k pití, vaření, přípravě potravin nebo k jiným účelům v domácnosti. Může být dodávána z kohoutku, ze zásobníků cisteren, v lahvích nebo kontejnerech.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32–54)

Postupné změny směrnice 98/83/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 20.02.2017