Úloha zoologických zahrad v uchovávání biologické rozmanitosti

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Podmínky

Směrnice vyžaduje, aby země EU přijaly opatření ohledně udělování licencí a provádění pravidelných kontrol v zoologických zahradách s cílem kontrolovat dodržování podmínek vyžadovaných pro udělení licencí.

Pro získání provozní licence zoologické zahrady musí:

Udělování licencí a dohled

Osvědčené postupy

V roce 2015 Evropská komise publikovala dokument osvědčených postupů podle směrnice EU o zoologických zahradách. Cílem dokumentu je pomoci zemím EU zlepšit dodržování požadavků směrnice sdílením zkušeností a osvědčených postupů.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 9. dubna 1999. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 9. dubna 2002.

AKT

Směrnice Rady 1999/22/ES ze dne 29. března 1999 o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách (Úř. věst. L 94, 9.4.1999, s. 24–26)

Poslední aktualizace 06.06.2016